Ioannis Cochanovii Lyricorum libellus.

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : 12563
 • Kopie: Mf 5981
 • Autor: Kochanowski, Jan (1530-1584)
 • Współautor:
  • Zadzik, Jakub (1582-1642)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
 • Tytuł : Ioannis Cochanovii Lyricorum libellus.
 • Adres wydawniczy: Cracoviae In Officina Andreae Petricovij 1612 [rz.]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Piotrkowczyk, Andrzej (ca 1550-1620)
 • Opis fizyczny : [42] k., sygn.: A-K4, L1, 1 nsygn. 4°
 • Oprawa: Półpergamin, szyldzik rkps, 19 w.
 • Dzieła współwydane : Współwyd.: Joann. Cochanovii Ad Stephanum Bathorrheum regem Poloniae inclytum Moscho debellato, et Livonia recuperata, Epinicion. Anno a Christo nato M.D.LXXXII, Cracoviae M.DC.XII, k. C3
 • Grafika: inicjały winiety drzew.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Klabon, Krzysztof kapelmistrz królewski (ca 1550-post 1616)
  • Clabonus, Christophorus zob. Klabon, Krzysztof
  • Henryk III (król Francji ; 1551-1589) w literaturze 16 w.
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) w literaturze 16 w.
  • Zamoyski, Jan (1542-1605)
  • Zamoyska, Gryzelda z Batorych kanclerzyna w. kor. (1569-1590)
  • Batorówna, Gryzelda zob. Zamoyska, Gryzelda z Batorych
  • Kochanowski, Krzysztof chorąży sandomierski 17 w.
  • Kochanowski, Adam sędzia ziemski lubelski 17 w.
  • Kochanowski, Jan kanonik krakowski 17 w.
  • Poezja łacińska 16 w.
  • Epitalamium łacińskie 16 w.
  • Oda łacińska 16 w.
  • Ślub i wesele 16 w.
  • Literatura polska 16 w.
 • Uwagi:
  • Zawiera przywilej króla Zygmunta III (podp. Jakub Zadzik) dla Krzysztofa, Adama i Jana Kochanowskich (22.12.1611).
  • Dzieło współwydane opatrzone dedykacją z okazji ślubu Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną (1583): In nuptiis Illustrium Joa. Zamoscii, R.P. Cancel. Exercitt. Q. Praefecti: ac Griseldis Bathorreae, Christophori Transil. Principis et regis fratris, filiae. Ad lyram cecinit Christoph. Clabonus musicus regius.
  • Zapiski rkps łac.
 • Katalogi : E. XIX,365
 • Adligat: Adl.: 12563-12564

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Kochanowski, Jan d (1530-1584)
 • 245 a Ioannis Cochanovii |Lyricorum libellus.
 • 260 a Cracoviae b In Officina Andreae Petricovij c 1612 [rz.] k Polska m Kraków w Piotrkowczyk, Andrzej (ca 1550-1620)
 • 300 a [42] k., sygn.: A-K4, L1, 1 nsygn. c
 • 340 e Półpergamin, szyldzik rkps, 19 w.
 • 500 a Zawiera przywilej króla Zygmunta III (podp. Jakub Zadzik) dla Krzysztofa, Adama i Jana Kochanowskich (22.12.1611).
 • 500 a Dzieło współwydane opatrzone dedykacją z okazji ślubu Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną (1583): In nuptiis Illustrium Joa. Zamoscii, R.P. Cancel. Exercitt. Q. Praefecti: ac Griseldis Bathorreae, Christophori Transil. Principis et regis fratris, filiae. Ad lyram cecinit Christoph. Clabonus musicus regius.
 • 500 a Zapiski rkps łac.
 • 501 a Współwyd.: Joann. Cochanovii Ad Stephanum Bathorrheum regem Poloniae inclytum Moscho debellato, et Livonia recuperata, Epinicion. Anno a Christo nato M.D.LXXXII, Cracoviae M.DC.XII, k. C3
 • 510 a E. c XIX,365
 • 530 d Mf 5981
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. 4037 w Działyński Tytus
 • 600 a Klabon, Krzysztof c kapelmistrz królewski d (ca 1550-post 1616)
 • 600 a Clabonus, Christophorus zob. Klabon, Krzysztof
 • 600 a Henryk b III c (król Francji ; d 1551-1589) x w literaturze y 16 w.
 • 600 a Stefan Batory c (król Polski ; d 1533-1586) x w literaturze y 16 w.
 • 600 a Zamoyski, Jan d (1542-1605)
 • 600 a Zamoyska, Gryzelda z Batorych c kanclerzyna w. kor. d (1569-1590)
 • 600 a Batorówna, Gryzelda zob. Zamoyska, Gryzelda z Batorych
 • 600 a Kochanowski, Krzysztof c chorąży sandomierski d 17 w.
 • 600 a Kochanowski, Adam c sędzia ziemski lubelski d 17 w.
 • 600 a Kochanowski, Jan c kanonik krakowski d 17 w.
 • 650 a Poezja łacińska y 16 w.
 • 650 a Epitalamium łacińskie y 16 w.
 • 650 a Oda łacińska y 16 w.
 • 650 a Ślub i wesele y 16 w.
 • 650 a Literatura polska y 16 w.
 • 700 a Zadzik, Jakub d (1582-1642)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Ad Stephanum Bathorrheum regem Poloniae inclytum Moscho debellato, et Livonia recuperata, Epinicion. Anno a Christo nato M.D.LXXXII
 • 852 j 12563
 • 900 c inicjały c winiety m drzew.
 • 960 a Adl.: 12563-12564
 • 999 a MM d 19.09.01