Illustr[issi]mi et Rever[endissi]mi D. Bernardi Episcopi Luceoriensis Serenissimi Sigismundi III. Regis Poloniae Oratoris. Oratio Obedientialis coram Sanctissimo D. N. Gregorio XIIII. in Concistorio publico apud Sanctum Petrum. Die XXVI. Ianuarij. Anno. 1591. [rz.]

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.Qu.2854
 • Kopie: Mf 3906
 • Autor: Maciejowski, Bernard (1548-1608)
 • Współautor: Vestri Barbiani, Marcello (?-ca 1606)
 • Tytuł : Illustr[issi]mi et Rever[endissi]mi D. Bernardi Episcopi Luceoriensis Serenissimi Sigismundi III. Regis Poloniae Oratoris. Oratio Obedientialis coram Sanctissimo D. N. Gregorio XIIII. in Concistorio publico apud Sanctum Petrum. Die XXVI. Ianuarij. Anno. 1591. [rz.]
 • Adres wydawniczy: Romae ex Typographia Vincentij Accolti 1591 [rz.]
 • Miejsce wydania: Roma
 • Wydawca/drukarz: Accolti, Vincenzo (?-1597)
 • Opis fizyczny : [5] k., sygn.: A1-4, 1 nsygn. 4°
 • Oprawa: Półpergamin, 1874 r.
 • Zawartość : "Responsio Marcelli Vestrii Barbiani Utriusque Signaturae Referendarij, [et] Secretarij Apostolici domestici, nomine S.D.N.Gregorij divina providentia Papae XIIII. [...]" k.[nsygn.]
 • Grafika:
  • herb Grzegorz XIV (papież ; 1535-1591) 7x6cm k.tyt. drzew.
  • inicjały winiety drzew.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grzegorz XIV (papież ; 1535-1591)
  • Mowy łacińskie 16 w.
  • Rzym (Włochy) 16 w.
  • Polska 16 w.
 • Uwagi:
  • Karty przestawione przy oprawie.
  • Rkps numeracja kart od 220.
 • Katalogi :
  • E. XXII,12
  • PK. 885

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Maciejowski, Bernard d (1548-1608)
 • 245 a Illustr[issi]mi et Rever[endissi]mi D. Bernardi Episcopi Luceoriensis Serenissimi Sigismundi III. Regis Poloniae Oratoris. |Oratio Obedientialis coram Sanctissimo D. N. Gregorio XIIII. in Concistorio publico apud Sanctum Petrum. Die XXVI. Ianuarij. Anno. 1591. [rz.]
 • 260 a Romae b ex Typographia Vincentij Accolti c 1591 [rz.] k Włochy m Roma w Accolti, Vincenzo (?-1597)
 • 300 a [5] k., sygn.: A1-4, 1 nsygn. c
 • 340 e Półpergamin, 1874 r.
 • 500 a Karty przestawione przy oprawie.
 • 500 a Rkps numeracja kart od 220.
 • 505 a "Responsio Marcelli Vestrii Barbiani Utriusque Signaturae Referendarij, [et] Secretarij Apostolici domestici, nomine S.D.N.Gregorij divina providentia Papae XIIII. [...]" k.[nsygn.]
 • 510 a E. c XXII,12
 • 510 a PK. c 885
 • 530 d Mf 3906
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 600 a Grzegorz b XIV c (papież ; d 1535-1591)
 • 650 a Mowy łacińskie y 16 w.
 • 651 a Rzym (Włochy) y 16 w.
 • 651 a Polska y 16 w.
 • 700 a Vestri Barbiani, Marcello d (?-ca 1606)
 • 852 j Cim.Qu.2854
 • 900 c herb Grzegorz XIV (papież ; 1535-1591) f 7x6cm k k.tyt. m drzew.
 • 900 c inicjały c winiety m drzew.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a LB d 19.09.01