[Cosmographiae universalis lib. VI. in quibus iuxta certioris fidei scriptores sine omni cuiuscunqis molestia, vel laesione describuntur, omnium habitabilis Orbis patrium situs proptiaess dotes. Regionum Topographicae picturae. Terrarum ingenia quibus sit ut tam differentes et uarias specie res, tam animatas quam inanimatas, producat. Animalium peregrinorum naturae et effigies. Nobilitorum Ciuitatum icones et descriptiones : ac circiter XX. de novo additae. Regnorum initia, incrementa et translationes. Cunctarum Gentium mores, leges, religio, res gestae et mutationes , usque ad annum Christi 1572. Item Regum ac Principum genealogiae.]

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4217
 • Kopie: Mf 4117
 • Autor: Münster, Sebastian (1488-1552)
 • Tytuł : [Cosmographiae universalis lib. VI. in quibus iuxta certioris fidei scriptores sine omni cuiuscunqis molestia, vel laesione describuntur, omnium habitabilis Orbis patrium situs proptiaess dotes. Regionum Topographicae picturae. Terrarum ingenia quibus sit ut tam differentes et uarias specie res, tam animatas quam inanimatas, producat. Animalium peregrinorum naturae et effigies. Nobilitorum Ciuitatum icones et descriptiones : ac circiter XX. de novo additae. Regnorum initia, incrementa et translationes. Cunctarum Gentium mores, leges, religio, res gestae et mutationes , usque ad annum Christi 1572. Item Regum ac Principum genealogiae.]
 • Adres wydawniczy: (Basileae ex off. Henricpetrina 1572)
 • Miejsce wydania: Basel
 • Wydawca/drukarz: Officina Henricpetrina
 • Opis fizyczny : 25 k., [25] podwójnych k. tabl., 5 k., 1333, [3], [176] s., sygn. A-C8, D1-6, E1-8, F1-6, G-R2, S-Y8, Z1-2, Aa1-4, Bb1-2, Cc1-8, Dd1-4, Ee1-2, Ff1-3, Gg-Hh2, Ii1-4, Kk-Ll8, Nn1-2, Rr1-8, Vv1-6, Xx-Yy2, Yy4-6, Zz1-8, AA-BB4, CC-FF8, GG-II2, KK1-4, LL-MM2, NN1-4, OO-PP6, QQ1-4, RR1-2, SS1-8, TT1-2, VV1-8, XX1-4, YY1-10, ZZ1-8, AAa1-4, BBb-CCc8, DDd-EEe4, FFf-GGg8, HHh1-6, IIi1-2, KKk1-4, LLl1-2, MMm-NNn8, OOo1-4, PPp-QQq2, RRr1-6, SSs1-4, TTt1-2, VVv1-8, XXx1-2, YYy1-10, ZZz1-6, AAA1-4, BBB-III8, KKK1-6, LLL1-4, MMM-PPP8, QQQ1-6, RRR1-4, SSS1-8, TTT1-4, TTT7-8, VVV-XXX8, YYY1-2, YYY4-8, ZZZ1-6, AAAa1-4, BBBb1, BBBb3-8, CCCc1-8, DDDd1-4, EEEe1-8, a-l8. 2°
 • Oprawa: Skóra biała, wyciski ślepe, medalion, tłoki, strychulec, ślady zapięć, 16 w.
 • Grafika:
  • Augsburg (Niemcy), plan miasta 33x26cm. s. 744-745 drzew.
  • K D potwory morskie mapa świat statek 36x26 cm k. tyt. v., s. 2 drzew.
  • Europa, mapa 33x25 cm k. 3 v. drzew.
  • "Angliae descriptio" Anglia, mapa 33x 25 cm k. 4 v. drzew.
  • "Hispania tabula" Hiszpania, mapa 33x25 cm k. 5 v. drzew.
  • "Galiae tabula" Francja, mapa 33x25 cm k. 6 v. drzew.
  • "Italiae nova tabula" Włochy, mapa 33x25 cm k. 7 v. drzew.
  • "Germaniae tabula" Niemcy, mapa 33x25 cm k. 8 v. drzew.
  • Szwajcaria, mapa "helvetiae tabula" 33x25 cm k. 9 v. drzew.
  • "Secunda Rheni tabula" Nadrenia (Niemcy), mapa 33x25 cm k. 10 v. drzew.
  • Brabancja (Holandia), mapa 33x25 cm k. 11 v. drzew.
  • Bawaria (Niemcy), mapa 33x25 cm k. 12 v. drzew.
  • Frankonia (Niemcy), mapa 33x25 cm k. 13 v. drzew.
  • Śląsk, mapa 33x25 cm k. 14 v. drzew.
  • Czechy, mapa 33x25 cm k. 15 v. drzew.
  • Węgry, mapa Polska, mapa 33x25 cm k. 16 v. drzew.
  • Transylvania, (Siedmiogród, Rumunia), mapa 33x25 cm k. 17 v. drzew.
  • Illiria, mapa 33x25 cm k. 18 v. drzew.
  • Norwegia, mapa Finlandia, mapa Szwecja, mapa Dania, mapa 33x25 cm k. 19 v. drzew.
  • Grecja, mapa 33x25 cm k. 20 v. drzew.
  • owce pasące się wielbłądy szałasy pasterze Ziemia Święta (Palestyna), mapa 33x25 cm k. 21 v. drzew.
  • słoń pasący się pod drzewem Taprobana zob. Cejlon Cejlon (Sri Lanka), mapa 33x25 cm k. 22 v. drzew.
  • Gorgona Indie, mapa 33x25 cm k. 23 v. drzew.
  • Mahometa królestwo galeon papugi Afryka, mapa Cyklop 33x25 cm k. 24 v. drzew.
  • Floryda, mapa Ameryka Łacińska, mapa Kuba, mapa Jamajka, mapa kanibale 33x25 cm k. 25 drzew.
  • kozica jeleń łasica las 15x8 cm k. 3v. drzew.
  • Karol V, portret (1549) 11x6,5 cm k. 4 drzew.
  • ryby niebo z aniołami Bóg piekło z diabłami Stworzenie świata ogień zwierzeta jednorożec 15,5x11,5 cm s. 1 drzew.
  • potwór morski morze galeon 13,5x10 cm s. 3 drzew.
  • putta kąpiel fontanna 11,5x9,5 cm s. 5 drzew.
  • erupcja wulkan wybuchający 7x5,5 cm s. 6 drzew.
  • kopalnia górnicy wydobywajacy węgiel ? złoto? 10,5x5,5 cm s. 7 drzew.
  • różdżkarz kopalnia wydobywanie 17x13,5 cm s. 9 drzew.
  • młyn koło młyńskie 13x13 cm s. 11 drzew.
  • pomiary kuli ziemskiej 8x17cm. s. 12-26 drzew.
  • ubiór astronoma astronom 10,5x5,5 cm s. 27 drzew.
  • galeon 7x6,5 cm s. 33 drzew.
  • potop Arka Noego 8x6,5 cm s. 34 drzew.
  • rośliny fontanna forteca 8x6,5 cm s. 35 drzew.
  • drzewo życia 5x6,5 cm s. 36 drzew.
  • stany społeczne jeździec pochód wóz koń pies 14,5x6,5 cm s. 37 drzew.
  • sąd? polowy monarcha 13,5x8,5 cm s. 38 drzew.
  • Europa, mapa 13,5x8cm. s. 40 drzew.
  • Anglia, mapa 13,5x8cm. s. 42 drzew.
  • Anglia, herb herb Anglii 7x4,5 cm s. 46 drzew.
  • rycerz angielski 7x4,5 cm s. 48 drzew.
  • chłop angielski w polu 13,5x4,5 cm s. 51 drzew.
  • drzewo rodzące? owoce kaczki 7x4,5 cm s. 52 drzew.
  • Edynburgb widok 17,5x10 cm s. 54 drzew.
  • Hiszpania, mapa 13,5x8cm. s. 59 drzew.
  • Hiszpania, herby królestwa 11,5x7 cm s. 60 drzew.
  • Seneka (ca 4 aC. - 65) 5,5x3 cm s. 67 drzew.
  • Kwintylian (35-95) 5,5x3 cm s. 67 drzew.
  • ser wyrób owca 6,5x6 cm s. 68 drzew.
  • ubiór Hiszpanki Hiszpanka 8x4,5 cm s. 70 drzew.
  • dąb gałązka z żołędziami 7x3,5 cm s. 71 drzew.
  • Goci bitwa 13,5x6 cm s. 71 drzew.
  • korona insygnia władzy królewskiej 6,5x4,5 cm s. 74 drzew.
  • Alfons, (król Kastylii, 1221-1284) 4x3,5 cm s. 77 drzew.
  • ubiór męski 8x4,5 cm s. 81 drzew.
  • króliki 6,5x4 cm s. 82 drzew.
  • herb 4x3,5 cm s. 82 drzew.
  • Galia, mapa 13,5x8cm. s. 83 drzew.
  • Potwór trójgłowy kobieta wielbiąca 6,5x6,5 cm s. 84 drzew.
  • lilje francuskie herb francuski 3,5x3,5cm. s. 85 drzew.
  • Trevir (Niemcy), widok 36x23 cm s. 90-91 drzew.
  • Mesyna (Włochy), widok 20x16 cm s. 94 drzew.
  • Paris (Francja), widok 32x26 cm s. 98 drzew.
  • Poitiers (Francja) widok z opisami budowli 39x24 cm s. 102-103 drzew.
  • bordiura Tours (Francja), widok 32x26 cm s. 106-107 drzew.
  • Bordeaux (Francja), widok twierdza statki w porcie 30x22 cm s. 110-111 drzew.
  • Montpellier (Francja), widok 30x10 cm s. 114-115 drzew.
  • bordiura Lyon (Francja), widok 31x26 cm s. 118-119 drzew.
  • Sabaudia, książęta, genealogia Drzewo genealogiczne ksiażąt Sabaudii 13,5x8cm. s. 123 drzew.
  • Geneva (Szwajcaria), widok 34,5x15,5 cm s. 126-127 drzew.
  • Besançon (Francja), widok 36,5x27,5 cm s. 130-131 drzew.
  • Francja, mapa 15,5x12,5cm. s. 133 drzew.
  • gałązka kwitnąca 6x6 cm s. 137 drzew.
  • siodło damskie chłopka łucznik gracz w kości dwórka dworzanin oracz uczeni koń osiodłany dama jadąca konno 13x8,5 cm s. 138, 280 drzew.
  • parlament paryski, budynek Paryż 6,5x6 cm s. 139 drzew.
  • herby ziem Francja 14x6,5 cm s. 146 drzew.
  • drzewo genealogiczne królów francuskich 13,5x8cm. s. 143 drzew.
  • Flandria (Belgia), mapa 15,5x11,5cm. s. 153 drzew.
  • Gandawa (Belgia), widok 5,5x3 cm s. 154 drzew.
  • kościół zamek wieś, pejzaż 13,5x6 cm s. 155 drzew.
  • armaty miotacze ognia oblężenie Thionville (Francja), widok 15,5x12cm. s. 165 Drzew.
  • miasto portowe, widok port 17,5x15,5 cm s. 167 drzew.
  • Erazm z Rotterdamu (1467-1536) 6,5x6,5 cm s. 168 drzew.
  • bitwa morska 6,5x6,5 cm s. 169 drzew.
  • Atylla, bicz bicz Atylli 5x3,5 cm s. 170 drzew.
  • ukrzyżowanie 6x6 cm s. 171 drzew.
  • ubiór męski 5x3,5 cm s. 171, 172, 215, 248, 282 drzew.
  • bitwa Burgundczyków z Helvetami 6x4,5 cm s. 173 drzew.
  • Karol, (książę Burgundii, 1433-1477) 6,5x6,5 cm s. 173 drzew.
  • wisielcy na drzewie 5x4 cm s. 173 drzew.
  • Włochy, mapa 13x16cm. s. 177 drzew.
  • Janus bóg 9x7 cm s. 178, 248 drzew.
  • ubiór, westalka ogień święty 6x6 cm s. 197 drzew.
  • ołtarz rzymski 7x4,5 cm s. 197 drzew.
  • Rzym geologiczne ukształtowanie 24x24,5 cm s. 200 drzew.
  • Rzym, mapa 21x21cm. s. 200-201 drzew.
  • Remus wilczyca karmiąca Remusa i Romulusa Romulus 6x5,5 cm s. 203 drzew.
  • Flavius Curatius rycerz na koniu 6x6,5 cm s. 204 drzew.
  • Gracje trzy 17x13 cm s. 204 drzew.
  • statki na Tybrze Rzym, widok obronne mury Tybr 33x24 cm s. 207 drzew.
  • trybun 7x4,5 cm s. 216 drzew.
  • Wenecja (Włochy), widok 36x24,5 cm s. 218-219 drzew.
  • Forum Julii Rzym 7x6 cm s. 224 drzew.
  • obozowisko kobieta na wozie 15x5cm. s. 227 drzew.
  • osioł osiodłany kobieta jadąca na ośle 8,5x6 cm s. 230 drzew.
  • Genua (Rzym), widok 37x13,5 cm s. 246-247 drzew.
  • Pavia (Włochy), widok 18x10,5 cm s. 250 drzew.
  • Werona (Włochy), teatr 35x20 cm s. 252-253 drzew.
  • Mirandola (Włochy), widok bordiura 31x26 cm s. 258-259 drzew.
  • Parma (Włochy), widok bordiura 31x26 cm s. 262-263 drzew.
  • kwiatek 7x3,5 cm s. 266 drzew.
  • Florencja (Włochy), widok Florencja, herb 31x26 cm s. 268-269 drzew.
  • wisielec na drzewie Medices Laurentius 8,5x4,5 cm s. 270 drzew.
  • kłosy zboża 7,5x3,5 cm s. 272 drzew.
  • portret Piusa II Pius II papież (1405-1464) 6x4 cm s. 273 drzew.
  • Tivoli (Włochy), widok 13x16 cm s. 275 drzew.
  • Neapol (Włochy), widok 18x13cm. s. 276 drzew.
  • pejzaż wiejski narzędzia rolnicze plony zbiór 13x5,5cm. s. 277 drzew.
  • chłopki przenoszą siano wieś 7x5,5 cm s. 278 drzew.
  • wulkan Wezuwiusz wybuchający wulkan 7x5,5 cm s. 278 drzew.
  • Ptak drapieżny z upolowanym królikiem 5,5x4,5 cm s. 279 drzew.
  • Sęp rozdziobujący zwłoki ludzkie 10x3,5 cm s. 279 drzew.
  • fontanna kobieta nabierająca wodę ze fontanny 5,5x5 cm s. 281 drzew.
  • wnętrze stany społeczne mężczyźni z różnych stanów społecznych ubiory męskie 13x6 cm s. 282 drzew.
  • Lukrecja przebijająca się sztyletem 5x4 cm s. 283 drzew.
  • portret Cezara Gajusza Juliusza w zbroi i koronie 8x5 cm s. 285 drzew.
  • ubiór męski 8x5 cm s. 286 drzew.
  • Klaudiusz, (cesarz rzymski, 10-54), portret 4x4 cm s. 286 drzew.
  • Kaligula, (cesarz rzymski, 12-41), portret 4x4 cm s. 286 drzew.
  • Neron, (cesarz rzymski, 37-68) 3,5x3,5 cm s. 288 drzew.
  • Oton, (cesarz rzymski, 32-68) 3x3cm. s. 288 drzew.
  • Witeliusz, (cesarz rzymski, 15-69) 3,5x3,5cm. s. 289 drzew.
  • Tytus, (cesarz rzymski, 39-81), portret 4x4cm. s. 289 drzew.
  • Domicjan, (cesarz rzymski, 51-96), portret 3,5x3,5 cm s. 290-291 drzew.
  • Trajan, (cesarz rzymski, 53-117), portret 3x3cm. s. 290 drzew.
  • Hadrian, (cesarz rzymski, 76-138), portret 3,5x3,5cm. s. 290 drzew.
  • Antoninus Pius, (cesarz rzymski, 86-161), portret 3,5x3,5cm. s. 291 drzew.
  • Marek Aureliusz, (cesarz rzymski, 121-180) 3,5x3,5cm. s. 291 drzew.
  • Pertynaks, (cesarz rzymski, 126-193), portret 3,5x3,5cm. s. 291 drzew.
  • Lulianus, (cesarz rzymski, portret 3,5x3,5 cm s. 292-293 drzew.
  • Heligobal, (cesarz rzymski, 204-222) 3,5x3,5cm. s. 293 drzew.
  • Aleksander Sewer, (cesarz rzymski, 208-235) 3,5x3,5cm. s. 293 drzew.
  • Maximin Trak, (cesarz rzymski, 173-238), portret 3,5x3,5 cm s. 294 drzew.
  • Maximus, cesarz rzymski 3,5x3,5cm. s. 294 drzew.
  • Valerianus, (cesarz rzymski, ca193-262) portret 3,5x3,5cm. s. 295 drzew.
  • Lucjusz Domicjusz Aurelisz, (cesarz rzymski 214-275), portret 3,5x3,5cm. s. 296 drzew.
  • Dioklecjan, (cesarz rzymski, 230-316), portret 3,5x3,5cm. s. 296 drzew.
  • Constantinus, (cesarz rzymski, portret 3,5x3,5cm. s. 297 drzew.
  • czaszki cmentarzysko 7,5x6,5 cm s. 305 drzew.
  • miasto brama miejska bocian na gnieździe 6,5x6 cm s. 308 drzew.
  • potop tonący ludzie 6,5x7 cm s. 309 drzew.
  • potop tonący ludzie 10x6,5 cm s. 311 drzew.
  • Neapol (Włochy), królestwo, mapa 16x13 cm s. 313 drzew.
  • Neapol, herb 5x4,5 cm s. 314 drzew.
  • dworzanie, ubiory ubiór dworski, 13,5x5,5 cm s. 318 drzew.
  • H. H. królowie bijący się o koronę walka o władzę 9x7 cm s. 319 drzew.
  • Neapol, port Okręty zawijające do portu Port w Neapolu 31x26cm. s. 322-323 drzew.
  • zagłada miasta Ludzie uciekający z płonącego miasta 7x6,5cm. s. 325 drzew.
  • Sarydnia (Włochy), mapa 15x25cm. s. 326 drzew.
  • muflon 6,5x4cm. s. 327 drzew.
  • Sardynia (Włochy), stolica, plan miasta 17,5x17,5cm. s. 331 drzew.
  • Korsyka (Francja), wyspa, mapa 8x12cm. s. 334 drzew.
  • Bachantka Bachus 6x6,5cm. s. 335 drzew.
  • Sycylia (Włochy), wyspa 13x15,5cm. s. 336 drzew.
  • okręty wpływające do portu Syrakuzy (Włochy), port 11x10,5cm. s. 342 drzew.
  • koń trojański 8,5x5,5cm. s. 343 drzew.
  • wybuchający wulkan Etna Etna, wulkan 5,5x6cm. s. 344 drzew.
  • Malta, wyspa 8x12cm. s. 343 drzew.
  • Germania, mapa 13,5x10cm. s. 351 drzew.
  • Goci, ubiory 14,5x9,5cm. s. 352 drzew.
  • Jeździec gocki 6,5x7cm. s.354 drzew.
  • Teodoryk Wielki, (król Ostrogotów, ca 455-526) 5,5x6cm. s. 354 drzew.
  • Atylla, (wódz Hunów, ca 405-453), moneta 5x5cm. s.356 drzew.
  • Rodzice z dzieckiem, ubiory Rodzina 8,5x6cm. s.357 drzew.
  • jeździec patrolujący mury obronne 10,5x5,5cm. s. 368 drzew.
  • zwierzęta dzikie Las 13,5x9,5cm. s. 375 drzew.
  • ruiny miasta 5,5x5,5cm. s. 376 drzew.
  • kuźnia 13x8cm. s. 377 drzew.
  • orzeł dwugłowy czarny 5,5x6cm. s. 379 drzew.
  • Chlodwig I, (król Franków, 465-511) 5x8cm. s. 380 drzew.
  • Karol Wielki, (cesarz rzymski, 742-814), portret 7x7,5cm. s. 382 drzew.
  • Ludwik I Pobożny, (cesarz rzymski, 778-840), portret 4x6,5cm. s. 382 drzew.
  • Karol Gruby, (cesarz rzymski, 839-888), portret 3,5x3,5cm. s. 384 drzew.
  • Arnulf z Karyntii, (cesarz rzymski, 850-899), portret 3x3cm. 384 drzew.
  • Ludwik IV Dziecię, (król wschodniofrankijski, 893-911), portret 3,5x3,5cm. s. 385 drzew.
  • Konrad I, (król wschodniofrankijski, ca 890-918), portret 3x3cm. s. 385 drzew.
  • Henryk I Ptasznik, (król niemiecki, ca 875-936), portret 3,5x3,5cm. s. 388 drzew.
  • Otto I Wielki, (cesarz rzymsko-niemiecki, 912-973), portret 3,5x3,5cm. s. 388 drzew.
  • Otto III, (cesarz rzymsko-niemiecki, 980-1002), portret 3,5x3,5cm. s. 389 drzew.
  • Konrad, (cesarz rzymsko-niemiecki, ca 990-1039), portret 3x3cm. s. 390 drzew.
  • Henryk IV, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1050-1106), portret 3,5x3,5cm. s. 391 drzew.
  • Fryderyk I Barbarossa, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1122-1190), portret 3,5x3,5cm. s. 393 drzew.
  • Filip Szwabski, (król niemiecki, 1177-1208) 3,5x3,5cm. s. 394 drzew.
  • Otto IV, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1175-1218), portret 3x3cm. s. 395 drzew.
  • Fryderyk II, (cesarz rzymsko-niemiecki), portret 3x3cm. s. 395 drzew.
  • Henryk VII Hohenstauf, (1211-1242), portret 3x3cm. s. 395 drzew.
  • Konrad IV Hohenstauff, (1228-1254), portret 3,5x3,5cm. s. 396 drzew.
  • Henryk Raspe, landgraf Turyngii, (1201-1247), portret 3x3cm. s. 396 drzew.
  • Rudolf I Habsburg, (król Niemiec, 1218-1291) 3,5x3,5cm. s. 397 drzew.
  • Adolf z Nassau, (król Niemiec, 1255-1298), portret 3x3cm. s. 398 drzew.
  • Adolf z Nassau walczący o sukcesję 5,5x6cm. s. 398 drzew.
  • Henryk VII Luksemburski, (cesarz rzymsko-niemeicki, 1274-1313), portret 3,5x3,5cm. s. 399 drzew.
  • Karol IV Luksemburski, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1316-1378), portret 3,5x3,5cm. s. 402 drzew.
  • Gunter ze Schwarzburga, (1304-1349), portret 3,5x3,5cm. s. 403 drzew.
  • Zygmunt Luksemburski, (cesarz rzymsko niemiecki, 1368-1437), portret 3x3cm. s.405 drzew.
  • Fryderyk III, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1415-1493) 4,5x6cm. s. 406 drzew.
  • Maksymilian I, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1459-1519), portret 3,5x3,5cm. s. 406 drzew.
  • Karol V, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1500-1558), portret 3,5x3,5cm. s. 407 drzew.
  • Ferdynand I, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1503-1564), portret 3,5x3,5cm. s. 408 drzew.
  • Maksymilian II, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1527-1576) 3x3cm. s. 408 drzew.
  • Ubiory renesanowe męskie 13,5x5,5cm. s. 409 drzew.
  • szpitalnicy rycerz zakonny kawaler maltański joannita 4x6cm. s. 420 drzew.
  • rycerz zakonny 3x6cm. drzew.
  • chata ze strzechą żuraw przy cembrowinie studnia wioska, strzechy 12x4,5cm. s. 423 drzew.
  • miasto otoczone murami, barwione dachy 8,5x5,5cm. s. 424 drzew.
  • krajobraz górski jezioro w górach miasteczko w górach 13,5x8cm. s. 425 drzew.
  • Walezja (Szwajcaria), mapa 16x26cm. s. drzew.
  • Sion (Szwajcaria), widok 34x26cm. s. 434 drzew.
  • winnica 7,5x6,5cm. s. 440 drzew.
  • termy łaźnia publiczna 5,5x5,5cm. s. drzew.
  • termy 15,5x13,5cm. s. 444 drzew.
  • Genewa, jezioro lacus Lemanus genewskie jezioro 15,5x14,5cm. s. 448 drzew.
  • ubiór męski hrabia Alzacji 5,5x6cm. s. 454 drzew.
  • Habsburg (Szwajcaria), widok 7x7cm. s. 457 drzew.
  • turniej zabawa 14x14cm. s. 461 drzew.
  • błazen 4,5x6,5cm. s. 463 drzew.
  • mężczyźni rozmawiający w górskiej dolinie ubiory 14x13cm. s.464 drzew.
  • Most Klasztorny (Lucerna) Lucerna (Szwajcaria), widok, barwione na czerwono dachy Kapellbrücke (Lucerna), most 13,5x9cm. s. 467 drzew.
  • latarnia morska 5x5,5cm. s. 467 drzew.
  • Zurych (Szwajcaria), widok Grossmünster (Zurych), kościół 17x12cm. s. 469 drzew.
  • Zurych (Szwajcaria), widok 27,5x23cm. s. 472-473 drzew.
  • Fryburg (Badenia-Wirtembergia), widok katedra we Fryburgu 18x9cm. s. 476 drzew.
  • Aventicum (Szwajcaria), widok 15,5x15cm. s. 483 drzew.
  • benedyktyni, opactwo w Einsidlen (Szwajcaria) Einsidlen (Szwajcaria), opactwo benedyktynów 5,5x3cm. s. 487 drzew.
  • katarakta wodospad 6x6cm. s. 490 drzew.
  • Badenia (Niemcy) 33x26cm. s. 492-493 drzew.
  • biskup Conradus 4,5x6,5cm. s. 498 drzew.
  • stos z ludźmi heretycy na stosie 7,5x6,5cm. s. 499 drzew.
  • miasto w dolinie Renu 8x5,5cm. s. 501 drzew.
  • mury miejskie oblężenie obóz wojskowy pod murami miasta 14x8cm. s. 502 drzew.
  • jałmużnicy 4x6,5cm. s.502 drzew.
  • ruiny na wzgórzu 10x13cm. s.505 drzew.
  • Academia Basiliensis, wnętrze uniwersytet w Bazylei, wnętrze, 16 w. 6,5x4cm. s. 506 drzew.
  • Bazylea (Szwajcaria), plan 32x25,5cm. s. 508 drzew.
  • Munster Sebastian, (1488-1552), autoportret 10x12cm. s. 513 drzew.
  • Bazylea (Szwajcaria), widok 11,5x6,5cm. s. 511 drzew.
  • trzesienie ziemii w Bazylei 1356 10x6cm. s. 515 drzew.
  • kopie rycerskie rycerze walczący na kopie 15,5x7,5cm. s. 516 drzew.
  • egzekucja, ścięcie mieczem 8x7cm. s. 525 drzew.
  • 5x9cm. s. 527 drzew.
  • świątynia czaszek 5,5x6,5cm. s. 527 drzew.
  • żniwa 8x7cm. s. 532 drzew.
  • Alzacja (Francja), region, plan 13,5x8,5cm. s. 534 drzew.
  • pergola z winoroślą winorośl 7,5x6cm. s. 535 drzew.
  • kopalnia 13,5x16,5cm. s. 537 drzew.
  • ryba wąż morski 10x4,5cm. s. 538 drzew.
  • Alzacja (Francja), region, plan 15,5x21,5cm. s. 539 drzew.
  • kuźnia płatnerze 13x8cm. s. 540 drzew.
  • złoto poszukiwanie, wydobycie kopalnia złota, wydobycie złota 13x7,5cm. s. 541 drzew.
  • młyn kruszce wydobywanie kopalnia złota koło młyńskie 13x13cm. s. 542 drzew.
  • kopalnia w Alzacji 13x16cm. s. 543 drzew.
  • wisielec 3,5x4cm. s. 545 drzew.
  • regalia insygnia władzy 12x5cm. s. 547 drzew.
  • zamek d'Isenbourg (Francja) Isenbourg (Francja), widok 32x24cm. s. 550-551 drzew.
  • Colmar (Francja), widok 32x23cm. s. drzew.
  • szlachcic szwajcarski 16 w. 4,5x7cm. s. 556 drzew.
  • Selestat (Francja), widok 31x20cm. s. 559 drzew.
  • rzodkiew jałmużnik marchew 4x6cm. s. 562-563 drzew.
  • panorama miasta 10x6cm. s. 565 drzew.
  • dolina Renu 13x9cm. s. 567 drzew.
  • polowanie na ptaki 7,5x5,5cm. s. 568 drzew.
  • Wisenburg (Niemcy), widok, plan 35x26,5cm. s. 570-571 drzew.
  • rzeka Landau (Niemcy), widok 35x17cm. s. 574-575 drzew.
  • Spira (Niemcy), herb miasta, kolorowe labry 10x14cm. s. 579 drzew.
  • pastorał chrzcielnica biskup 7,5x7cm. s. 582 drzew.
  • Wormacja (Niemcy), eidok 62,5x26cm. s. 590-591 drzew.
  • Moguncja (Niemcy), widok 8x4cm. s. 595 drzew.
  • Moguncja (Niemcy), fragment miasta 9,5x16cm. s. 596 drzew.
  • regalia insygnia władzy 14x5,5cm. s. 597 drzew.
  • Hatto II, arcybiskup Moguncji, (?-970), zjadany przez myszy myszy zjadające biskupa Moguncji Hatto II Bingen, mysia wieża 7x7cm. s. 599 drzew.
  • księga z zapięciem 4,5x6cm s. 601 drzew.
  • miasto panorama, barwione na czerwono dachy bombardowanie armaty 9,5x7,5cm. s. 602 drzew.
  • fortyfikacje mury obronne Ingelheim (Niemcy), widok s. 605 drzew.
  • Bingen (Niemcy) mysia wieża Mysia wieża w Bingen 5x5cm. s. 606 drzew.
  • Eusalia 16x25cm. s. 608 drzew.
  • Dubrownik (Chorwacja), widok 32x21,5cm. s. 612-613 drzew.
  • Kolonia (Niemcy), panorama miasta 33x17cm. s. 618-619 drzew.
  • Brabancja (Holandia), mapa 13x9,5cm. s. 622 drzew.
  • pałac 7x8cm. s. 623 drzew.
  • herb księstwa Geldren Geldren (Niemcy), herb 3,5x4,5cm. s. 625 drzew.
  • Holandia, herb herb Holandii 3,5x4,5cm. s. 627 drzew.
  • Holandia 13,5x20,5cm. s. 629 drzew.
  • tonący ludzie powódź 10x7cm. s. 631 drzew.
  • herb Utrechtu [?] 4x4cm. s. 633 drzew.
  • Utrecht (Holandia) miasto panorama 16x15cm. s. 635 drzew.
  • Chur (Szwajcaria), panorama miasta 32x14cm. s. 638-639 drzew.
  • Feldkirch (Austria), panorama miasta, herb 17,5x15cm. s. 652 drzew.
  • Turgowia (Szwajcaria), mapa 16x11,5cm. s. 655 drzew.
  • Lindau (Niemcy), panorama, herb 33,5x27cm. s. 660-661 drzew.
  • Schwarzland (Niemcy), mapa regionu 15,5x11cm. s. 665 drzew.
  • warownia na wzgórzu 6x7,5cm. s. 666 drzew.
  • zamek na wzgórzu mury obronne 8,5x6,5cm. s. 667 drzew.
  • wieża na wzgórzu Lauffenberg widok, mury obronne 7x6cm. s.668 drzew.
  • miasto na wzgórzu, barwione dachy mury obronne Brisacum 9x5,5cm. s. 669 drzew.
  • studnia 5,5x7,5cm. s. 670 drzew.
  • Fryburg Bryzgowijski (Niemcy), panorama miasta 33x19,5cm. s. 674-675 drzew.
  • korale dłoń trzymająca korale klejnoty 3,5x4,5cm. s. 677 drzew.
  • Austria zachodnia cześć, mapa Algoiensis regionis 15,5x12,5cm. s. 684 drzew.
  • mężczyzna - ubiór dziecko - ubiór kobieta - ubiór 9,5x5cm. s. 685 drzew.
  • Ravensburg (Niemcy), widok 6,5x6cm. s. 686 drzew.
  • kosy 7x5,5cm. s. 687 drzew.
  • Yssna, widok miasta 8x5cm. s. 689 drzew.
  • 8,5x5,5cm. s. 690 drzew.
  • kopalnia 11,5x5,5cm. s. 695 drzew.
  • Szwabia 13,5x9,5cm. s. 696 drzew.
  • Nordlingen (Niemcy), panorama miasta 31x22cm. s. 704-705 drzew.
  • kataklizm miasta pożar miasta Nordlingen pożar 1517 r. trąba powietrzna trzęsienie ziemi 10x6cm. s. 708 drzew.
  • Szwabia, mieszkańcy, ubiory 16 w. 17x9,5cm. s. 710 drzew.
  • Badenia-Wirtembergia (Niemcy), herb 5,5x6,5cm. s. 712 drzew.
  • ścięcie mieczem egzekucja 8x7cm. s. 714 drzew.
  • zwierzęta leśne Las 15x7,5cm. s. 716 drzew.
  • wędrowiec grający na kobzie kobza 7x6cm. s. 717 drzew.
  • klasztor w Nigra Sylva (Szwabia) 5x3,5cm. s. 719 drzew.
  • Villingen (Niemcy), budynek 6,5x6cm. s. 721 drzew.
  • wnętrze sali wykładowej Tybinga (Niemcy), uniwersytet, sala wykladowa 6,6x4,5cm. s. 717 drzew.
  • Stuttgard (Niemcy), winnica winorośl 7,5x6cm. s. 728 drzew.
  • herb Xollern 4x4cm. s. 730 drzew.
  • mnich z pastorałem 3,3x3,5cm. s. 730 drzew.
  • chochoł ogrodnictwo - okrywanie krzewów 8x6,5cm. s. 732 drzew.
  • 3x4cm. s. 734 drzew.
  • mitologia rzymska Merkury - posąg 4,5x8,5cm. s. 735 drzew.
  • biskup Bonifacy 4x6cm. s. 736 drzew.
  • mnich 4x6cm. s. 739 drzew.
  • Madziarzy bitwa 955 bitwa 955 Lechowe Pole bitwa 955 13,5x6cm. s. 740 drzew.
  • Haidelberg (Niemcy), widok 52x25,5cm. s. 752-753 drzew.
  • Uniwersytet w Haidelbergu, sala wykładowa Haidelberg (Niemcy) uniwersytet 7,5x7,5cm. s. 755 drzew.
  • kozice 6x6cm. s. 760 drzew.
  • orzeł polujący 7,5x4,5cm. s. 761 drzew.
  • ubiór dworski mężczyzna w książęcym stroju 4,5x7,5cm. s. 761 drzew.
  • bliźnięta zrośnięte głowami monstrum humanum 6x6,5cm. s. 763 drzew.
  • żołędzie dziki żerujace pod dębem 5x6,5cm. s. 763 drzew.
  • Bawaria (Niemcy) 13,5x7cm. s. 765 drzew.
  • król - postać 5x8cm. s. 766 drzew.
  • Ratyzbona, herb 3,5x4cm. s. 774 drzew.
  • pożar miasta 6x5cm. s. 775 drzew.
  • chrzcielnica biskup przy chrzcielnicy 7,5x7cm. s. 777 drzew.
  • Freising - Bawaria (Niemcy), widok 34x13cm. s. 780-781 drzew.
  • Monachium (Niemcy), herb 3,5x4cm s. 785 drzew.
  • Bawaria (Niemcy), mapa (fragment) 16x11,5cm. s. 786 drzew.
  • Francia Orientali (Niemcy) region, 13,5x9,5cm. s. 789 drzew.
  • zwierzęta w zagrodzie 8x7cm. s. 792 drzew.
  • Würzburg (Niemcy), widok 36x27,5cm. s. 802-803 drzew.
  • Würzburg (Niemcy), zamek 10,5x9,5cm. s. 804 drzew.
  • jeździec na zaprzęgniętym do wozu koniu zaprzęg konny 7,5x6,5cm. s. 808 drzew.
  • Rotenburg (Niemcy), herb 4x5cm. s. 811 drzew.
  • Men (Niemcy) rzeka Frankfurt nad Menem (Niemcy), widok rzeka, barki na rzece 36x24,5cm. s. 814-815 drzew.
  • rycerze walczący, kolorowane stroje 12x6,5cm. s. 816 drzew.
  • psy myśliwskie polowanie na ptactwo 7,5x5cm. s. 817 drzew.
  • Pannonia, region historyczny 13,5x9cm. s. 820 drzew.
  • herb z dwugłowym orłem 10,5x4,5cm. s. 820 drzew.
  • sokolnik 6x6,5cm. s. 821 drzew.
  • Wiedeń (Austria), widok 57x22cm. s. 814-815 drzew.
  • Styria (Austria), mieszkańcy, ubiory, 16 w. Styria (Austria) herb 5,5x7cm. s. 831 drzew.
  • polowanie na jelenia 832 6,5x6,5cm. s. drzew.
  • Tyrol (Austria), kopalnia kopalnia w Tyrolu 11,5x5,5 s. 833 drzew.
  • kuźnia 13,5x8cm. s. 835 drzew.
  • Istria, mapa 15,5x14cm. s. 836 drzew.
  • Hesja (Niemcy), mapa 15,5x11cm. s. 844 drzew.
  • Marburg (Niemcy), widok 15,5x13,5cm. s. 845 drzew.
  • biblioteka, wnetrze 7x6cm. s. 849 drzew.
  • Erfurt (Niemcy), widok 36x7,5cm. s. 852-853 drzew.
  • Miśnia (Niemcy), mapa 15,5x12cm. s. 856 drzew.
  • Miśnia (Niemcy), widok 36x15,5cm. s. 858-859 drzew.
  • Miśnia (Niemcy), mury obronne, plan 28x20,5cm. s. 862-861 drzew.
  • kopalnia 11,5x5cm. s. 866 drzew.
  • Saksonia (Niemcy), mapa 13,5x7cm. s. 867 drzew.
  • Hermes, pomnik 4x6,5cm. s. 868 drzew.
  • beczki piwnica winna 8x5,5cm. s. 870 drzew.
  • Brunszwik (Niemcy), widok 8x4cm. s. 878 drzew.
  • Lüneburg (Niemcy), widok 36x9cm. s. 880-881 drzew.
  • Lubeka (Niemcy) widok, panorama 36x8,5cm. s. 886-887 drzew.
  • Magdeburg (Niemcy), herb 5x6cm. s. 888 drzew.
  • walczący na miecze rycerze walzący c=miecz dwuręczny 12x6,5cm. s. 893 drzew.
  • walka jeźdźcy walczący na kopie broń (kopie) kopie (broń) rząd koński 15,5x7cm. s. 895 drzew.
  • bitwa pod Hamburgiem nad Unstrutą 1073 Unstruta - bitwa - 1073 bitwa 1073 pod Hamburgiem nad Unstrutą Hamburg - bitwa - 1073 6,5x4,5cm. s. 898 drzew.
  • szczury pułapka pułapka na szczury 7,5x5,5cm. s. 901 drzew.
  • Holandia, część północna, mapa 16,5x19,5cm. s. 902 drzew.
  • powódź 10x7cm. s. 903 drzew.
  • Odra - przeprawa przez rzekę Odra - Frankfurt Odra - łodzie na rzece Frankfurt nad Odrą (Niemcy), widok, 26x20cm. s. 906-907 drzew.
  • Maklemburgia (niemcy), herb 3x4cm. s. 909 drzew.
  • sułtan 4x6,5cm. s. 914 drzew.
  • królowa na ośle 11,5x8cm. s. 915 drzew.
  • Pomorze, mapa, herby 34x16cm. s. 918-919 drzew.
  • Pomorze herb gryf w herbie Pomorza 5,5x6cm. s. 920 drzew.
  • okręt na Bałtyku Pomorze, mapa, 13,5x9,5cm. s. 926 drzew.
  • Krzyżak, zakonnik 3,5x6cm. s. 927 drzew.
  • Krzyżacy, herby 3,5x3,5cm. s. 928 drzew.
  • Albert Hohenzollern, (książę Prus, 1490-1568) 6,5x7cm. s. 931 drzew.
  • tur 10x7cm. s. 934 drzew.
  • daniel 4x5cm. s. 934 drzew.
  • Ryga (Łotwa), panorama miasta, widok od strony portu 15,5x10cm. s. 938 drzew.
  • kobieta, ubiór 16 w. 4,5x6cm. s. 939 drzew.
  • Czechy, mapa 13,5x9,5cm. s. 940 drzew.
  • Cheb (Czechy), widok 32x22cm. s. 944-945 drzew.
  • palenisko mężczyzna mieszający w kotle kocioł nad ogniem 6,5x6cm. s. 948 drzew.
  • egzekucja spalenie na stosie stos płonący 8,5x6cm. s. 952 drzew.
  • sędzia dama, ubiór, 16 w. 4x6cm. s. 954 drzew.
  • mężczyźni, ubiory 16 w. sąd polowy 13,5x8cm. s. 957 drzew.
  • Śląsk, herb 4,5x5,5cm. s. 961 drzew.
  • Wyspy duńskie Dania, wyspy 13,5x10cm. s. 962 drzew.
  • Dania, herb 4,5x7,5cm. s. 965 drzew.
  • Gotarus rex Sveciae 5x8cm. s. 966 drzew.
  • mężczyzna, ubiór 3x6cm. s. 968 drzew.
  • Skandynawia 13,5x10cm. s. 981 drzew.
  • potwór morski pożerający człowieka legendy morskie 10,5x7,5 s. 983 drzew.
  • sztorm okręt na wzburzonym morzu 10x5,5cm. s. 984 drzew.
  • połów 6x7cm. s. 986 drzew.
  • dama, ubiór szwedzki 5x8cm. s. 987 drzew.
  • Szwecja, herb 5x6,5cm. s. 988 drzew.
  • jeleń sarna zwierzęta leśne daniel 14,5x10cm. s. 989 drzew.
  • Szwecja, herb 7,5x11cm. s. 996 drzew.
  • wieś szwedzka pejzaż, Szwecja, pejzaż wiejski oracz 13x5,5cm. s. 997 drzew.
  • herb 4x6,5cm. s. 998 drzew.
  • Hekla wulkan Islandia erupcja 5,5x7cm. s. 999 drzew.
  • łucznik 6,5x8cm. s. 1000 drzew.
  • renifer Laponia, zwierzęta 7,5x7cm. s. 1000 drzew.
  • morze potwory potwory morskie 34x26cm. s. 1004-1005 drzew.
  • Węgry, mapa fragment 13,5x10cm. s. 1007 drzew.
  • Węgry, herb 5x7cm. s. 1008 drzew.
  • Atylla, medalion 5x5cm. s. 1010 drzew.
  • gniazdo na wieży ptak pożerający pisklę wieża z gniazdem ptasim 6x7cm. s. 1013 drzew.
  • obóz wojskowy namioty zaprzęg konny 15x5cm. s. 1015 drzew.
  • Budapeszt (Węgry), widok na zamek 17,5x9cm. s. 1019 drzew.
  • Belgrad (Serbia), widok 15,5x11,5cm. s. 1020 drzew.
  • Turcy atak 9x5cm. s. 1028 drzew.
  • egzekucja ścięcie mieczem 8x7cm. s. 1028 drzew.
  • Maciej Korwin, (król Węgier, 1443-1490), medalion 5x5cm. s. 1034 drzew.
  • egzekucja - nabicie na pal pal - nabicie tortuty - nabicie na pal 6x7,5cm. s. 1035 drzew.
  • Polska, część wschodnia, mapa 13,5x8cm. s. 1038 drzew.
  • Polska, część północna, mapa 15,5x12cm. s. 1039 drzew.
  • wojewodowie polscy, ubiory wojewoda 13,5x6cm. s. 1040 drzew.
  • smok wawelski kopiec Kraka i Wandy Szewczyk Dratewka legenda o smoku wawelskim Wawel, barwione na czerwono dachy, smok wawelski, 11x7,5cm. s. 1044 drzew.
  • Mysia wieża myszy legenda o Popielu Kruszwica - mysia wieża 6x7,5cm. s. 1043 drzew.
  • Popiel uciekający myszy 7x7cm. s. 1043 drzew.
  • genealogia Piastowie 18x22cm. s. 1044 drzew.
  • Kazimierz Odnowiciel, (książę Polski, 1016-1058), pokutujący 5x8cm. s. 1046 drzew.
  • Przemysł II, (król Polski, 1257-1296), orzeł Przemysła, Piastowski orzeł 6x6,5cm. s. 1052 drzew.
  • Kraków uniwersytet, sala wykładowa uniwersytet krakowski 7x7cm. s. 1055 drzew.
  • Zygmunt I Stary, (król Polski, 1467-1548) 7,5x7,5cm. s. 1056 drzew.
  • potwór krakowski 1547 monstrum hoc Cracoviae 7x13cm. s. 1057 drzew.
  • Litwa, pogoń litwska, herb 5x6cm. s. 1058 drzew.
  • Adam i Ewa 5,5x5cm. s. 1058 drzew.
  • Wilno (Litwa) widok 8x6cm. s. 1060 drzew.
  • Ruś, mapa 16x17cm. s. 1061 drzew.
  • modlitwa 5x4cm. s. 1066 drzew.
  • Jajce (Bośnia i Harcegowina) 9x5,5cm. s. 1069 drzew.
  • Siedmiogród (Rumunia) 18x15cm. s. 1071 drzew.
  • Târgoviçte (Rumunia), widok 8,5x6cm. s. 1072 drzew.
  • Grecja, mapa 12,5x16cm. s. 1074 drzew.
  • Likurg (ca 390-ca 324), portret 4x5,5cm. s. 1076 drzew.
  • Ateny (Grecja), Gimnazjum Ateńskie 7,5x9cm. s. 1079 drzew.
  • Delfy (Grecja), widok 5,5x5cm. s. 1081 drzew.
  • jeździec macedoński 7x7cm. s. 1084 drzew.
  • 7,5x8cm. s. 1084 drzew.
  • Kreta (Grecja) 15,5x7,5cm. s. 1086 drzew.
  • Labirynt 9,5x9,5cm. s. 1087 drzew.
  • wyspy greckie Grecja, mapa, 12,5x7,5cm. s. 1088 drzew.
  • Arystoteles (384 aC.-322 aC.), portret 6,5x7,5cm. s. 1088 drzew.
  • Pitagoras (ca 527 aC.-497 aC.) 4x5cm. s. 1090 drzew.
  • Konstantynopol, mapa 36x20cm. s. 1092-1093 drzew.
  • godło cesarstwa bizantyńskiego 5x6cm. s. 1098 drzew.
  • Konstantyn Wielki, (cesarz rzymski, 2740337) 4,5x6cm. s. 1098 drzew.
  • Justynian I, (cesarz wschodnio-rzymski, 483-565) 3,5x3,5cm. s. 1099 drzew.
  • Justyn I, (cesarz wschodnio-rzymski, ca 450-527) 3,5x3,5cm. s. 1100 drzew.
  • Herakliusz, (cesarz wschodnio-rzymski, ca 574-641) 3,5x3,5cm. s. 1100 drzew.
  • jeździec we wschodnim stroju 9x5,5cm. s. 1102 drzew.
  • duchowny wschodnio-rzymski 4x6,5cm. s. 1103 drzew.
  • Turcja, herb 3,5x5cm. s. 1111 drzew.
  • żołnierz otomański 6,5x11cm. s. 1112 drzew.
  • więzień w klatce 7x4,5cm. s. 1114 drzew.
  • Bajazyt I, (sułtan osmański, 1354-1403) 6x5cm. s. 1114 drzew.
  • ubiór turecki tureckie nakrycie głowy 5x6cm. s. 1115 drzew.
  • tyran egzekucja - uduszenie 8,5x6cm. s. 1123 drzew.
  • 8,5x7cm. s. 1127 drzew.
  • możnowładca turecki 7,5x9cm. s. 1128 drzew.
  • światynia circa templum 7x8cm. s. 1130 drzew.
  • rolnictwo cielenie zwierząt 5,5x5,5cm. s. 1131 drzew.
  • jałmużnicy 4x6,5cm. s. 1132 drzew.
  • wypas owiec rolnictwo 8x5,5cm. s. 1136 drzew.
  • Azja Mniejsza, mapa 18x13,5cm. s. 1138 drzew.
  • Świątynia Artemidy 6,5x8,5cm. s. 1143 drzew.
  • dziewczyna 4,5x6,5cm. s. 1145 drzew.
  • Amazonki 13x5,5cm. s. 1147 drzew.
  • słoń juczny 10x7cm. s. 1148 drzew.
  • Hipokrates (ca 460 aC. - ca 379 aC.), portret 4x5,5cm. s. 1151 drzew.
  • Tartaria (Azja Mniejsza), mapa 16x23,5cm. s. 1152 drzew.
  • koń, tresura 9x11cm. s. 1153 drzew.
  • Arka Noego 7x7cm. s. 1154 drzew.
  • Cypr okręt na morzu 15x9,5cm. s. 1156 drzew.
  • Syria Ziemia Święta 15,5x12,5cm. s. 1160 drzew.
  • Ziemia Święta 17x26cm. s. 1161 drzew.
  • Mojżesz 9x10cm. s. 1162 drzew.
  • szpitalnicy Św. Jana Ziemia Święta Jerozolima 8,5x9,5cm. s. 1173 drzew.
  • 7,5x5,5cm. s. 1174 drzew.
  • Jerozolima (Izrael), panorama 36x15cm. s. 1176-1177 drzew.
  • Jerozolima (Izrael) 15,5x10cm. s. 1178 drzew.
  • Krzyżak, rycerz zakonny 4x6cm. s. 1197 drzew.
  • Samaria (Izrael) miasto dawne, widok 6,5x6cm. s. 1180 drzew.
  • żniwa 7x5cm. s. 1185 drzew.
  • wieża Babel 6,5x9cm. s. 1185 drzew.
  • Semiramida na koniu 8,5x11cm. s. 1187 drzew.
  • Astrolog 7x5,5cm. s. 1191 drzew.
  • jednorożec 11,5x7cm. s. 1196 drzew.
  • saracen 7x11,5cm. s. 1198 drzew.
  • tygrys szablastozębny 6x3,5cm. s. 1203 drzew.
  • insygnia władzy korona i berło 5x7cm. s. 1210 drzew.
  • roślina biblijna bdelium - roślina biblijna Biblia, roślina 4,5x5,5cm. s. 1210 drzew.
  • mężczyzna związany przez pędy roslin pędy roślin 7,5x8cm. s. 1211 drzew.
  • baktrian wielbłąd dwugarbny 7,5x6cm. s. 1211 drzew.
  • kobieta ubiór kobiecy 4,7x7cm. s. 1212 drzew.
  • zaprzeg konny, kobieta na wozie obóz, namioty 15x5cm. s. 1213 drzew.
  • 11x4,5cm.naczynia ozdobne s. 1214 drzew.
  • pogrzeb obyczaje pogrzebowe, Azja Mniejsza 7,5x7cm. s. 1214 drzew.
  • Judyta z głową Holofernesa 8x6cm. s. 1215 drzew.
  • Amazonki 13x5,5cm. s. 1217 drzew.
  • dom z wyglądającymi dwiema męskimi głowami 5,5x5cm. s. 1218 drzew.
  • obóz, namioty, zaprzęg konny, kobieta na wozie 15,4x5cm. s. 1230 drzew.
  • ogień - tortury tortury, przypiekanie ogniem 7x4cm. s. 1230 drzew.
  • wisielec tortury 5,5x7cm. s. 1231 drzew.
  • kapłanka ogień święty 6x6cm. s. 1222 drzew.
  • koń skaczący przez przeszkodę 5x3,5cm. s. 1222 drzew.
  • Tamerlan/Timur (1336-1405), portret Timur 3x6cm. s. 1223 drzew.
  • Indie, mapa, herb 15x12cm. s. 1224 drzew.
  • Indie, mieszkaniec 5,5x7,5cm. s. 1226 drzew.
  • dżungla 13,5x9,5cm. s. 1228 drzew.
  • słoń indyjski 6,5x9cm. s. 1229 drzew.
  • smok indyjski potwór 10x3cm. s. 1229 drzew.
  • skorpiony 13,5x6,5cm. s. 1230 drzew.
  • smok 6x4,5cm. s. 1230 drzew.
  • Bucefał koń andaluzyjski 14x8,5cm. s. 1331 drzew.
  • koń 6x6,5cm. s. 1232 drzew.
  • osioł juczny 6,5x5cm. s. 1233 drzew.
  • koń z kłami potwór morski 8x6,5cm. s. 1233 drzew.
  • wąż morski 12x4cm. s. 1234 drzew.
  • skorpion rak 12,5x4cm. s. 1234 drzew.
  • koń z rogami jelenia mitologiczne zwierzę 8x6cm. s. 1234 drzew.
  • Bachus bóstwo 6x8,5cm. s. 1235 drzew.
  • oblężenie obrona wzgórza atak na wzgórze 7,5x10cm. s. 1236 drzew.
  • słoń juczny 10,5x6,5cm. s. 1237 drzew.
  • Bachantka Bachus 6x6,5cm. s. 1239 drzew.
  • monstra humanis osobliwości 9x6cm. s. 1240 drzew.
  • Pigmeje 9,5x5,5cm. s. 1240 drzew.
  • klucz żurawi 15,5x6cm. s. 1241 drzew.
  • Indie, mieszkaniec pierwotny 4x5cm. s. 1242 drzew.
  • pies indyjski 7,5x4cm. s. 1242 drzew.
  • Indie Półwysep Indyjski, mapa 15,5x12cm. s. 1243 drzew.
  • słoń przewożący ludzi 10,5x6,5cm. s. 1245 drzew.
  • nosorożec w pancerzu 14,4x10cm. s. 1246 drzew.
  • bóstwo indyjskie 6x5,5cm. s. 1247 drzew.
  • Indie, tortury tortury 5,5x10cm. s. 1248 drzew.
  • paw 5,5x6cm. s. 1252 drzew.
  • Sri Lanka, mapa Taproba/Sri Lanka 7,5x12cm. s. 1253 drzew.
  • kanibalizm tortury, ćwiartowanie człowieka 6,5x6cm. s. 1254, 1261 drzew
  • Jawa, wyspa, mapa 7,5x12cm. s. 1255 drzew.
  • baktrian wielbłąd dwugarbny 7,5x6,5cm. s. 1255 drzew.
  • herb hinduskie motywy 3,5x4cm. s. 1256 drzew.
  • kobieta ubiór 16 w. 4,5x6,5cm. s.1256 drzew.
  • jeździec galopujący po drewnianym moście most drewniany na rzece 6,5x4cm. s. 1257 drzew.
  • wierzenia religia hinduska demon indyjski 4,5x6,5cm. s. 1259 drzew.
  • salamandra 9,5x4cm. s. 1259 drzew.
  • odkrycie Ameryki okręty wyprawa morska odkrycia geograficzne, wyprawa Kolumba Nowa Ziemia 14,5x10,5cm. s. 1260 drzew.
  • szałas odkrycia geograficzne 5x6,5cm. s. 1262 drzew.
  • dekapitacja tortury kanibalizm 7,5x4cm. s. 1262 drzew.
  • Kuba, wyspa, mapa odkrycia geograficzne 12,5x8cm. s. 1263 drzew.
  • okręt Magellana odkrycia geograficzne 6,6x7 s. 1265 drzew.
  • człowiek z długimi uszami 6,5x6,5cm. s. 1167 drzew.
  • paw 5,5x6,5cm. s. 1168 drzew.
  • samica karmiąca młode 9,5x6,5cm. s. 1169 drzew.
  • mieszkańcy Ameryki, 16 w. 14x9,5cm. s. 1270 drzew.
  • Cusco (Peru), widok 36,7x27,5cm. s. 1276-1277 drzew.
  • Meksyk, plan miasta 16x16cm. s. 1378 drzew.
  • Madera, wyspa, mapa 8x12cm. s. 1379 drzew.
  • pies 7,5x4cm. s. 1379 drzew.
  • wulkan erupcja 5,5x6cm. s. 1379 drzew.
  • Afryka Północna 15,5x13cm. s. 1280-1281 drzew.
  • dżungla 13,5x9,5cm. s. 1281 drzew.
  • Afryka Północna 16,5x24cm. s. 1288 drzew.
  • Algier (Algieria) widok 16,5x14,5cm. s. 1290 drzew.
  • Cyrena (Libia), mapa 15,5x12cm. s. 1291 drzew.
  • bazyliszek 6,5x3cm. s. 1292 drzew.
  • Libia, świątynia 8x6cm. s. 1293 drzew.
  • hortulus conclusus ogród otoczony murem 7,5x7cm. s. 1294 drzew.
  • delta Nilu, mapa 16x17,5cm. s. 1395 drzew.
  • oracze zaprzęg 19x7,5cm. s. 1296 drzew.
  • Herkules 5x7,5cm. s. 1297 drzew.
  • herb z wężami 5x6,5cm. s. 1297 drzew.
  • faraon tron insygnia władzy władca 7,5x9cm. s. 1298 drzew.
  • Kleopatra VII, (królowa Egiptu, 69-30), wizerunek 6,5x10cm. s. 1299 drzew.
  • sułtan 5x8,5cm. s. 1300 drzew.
  • baran 6x4,5cm. s. 1301 drzew.
  • piramidy 9,5x15cm. s. 1302 drzew.
  • drzewo balsamiczne 4,5x5,5cm. s. 1303 drzew.
  • krokoldyl 17,5x8cm. s. 1305 drzew.
  • Aleksandria (Egipt) 9,5x7,5cm. s. 1306 drzew.
  • Aleksandria, biblioteka aleksandryjska biblioteka aleksandryjska 7x6cm. s. 1307 drzew.
  • drób kury 6,5x4,5cm. s. 1308 drzew.
  • astronom w pracowni 7,5x5cm. s. 1308 drzew.
  • berło w kształcie kościotrupa 4x7cm. s. 1311 drzew.
  • wąż zjadany przez ptaka czapla zjadająca skrzydlatego węża 7,5x4,5cm. s. 1313 drzew.
  • Afrykańczyk 5,5x7,5cm. s. 1313 drzew.
  • herb z głowami szakali 3,5x4cm. s. 1314 drzew.
  • słoń 6x6,5cm. s. 1315 drzew.
  • lew ? 8x6,5cm. s. drzew.
  • pantera 5,5x4,5cm. s. 1317 drzew.
  • struś z kluczem w dziobie 9x15cm. s. 1318 drzew.
  • monstra 9,5x6,5cm. s. 1319 drzew.
  • węże jadowite 12x4,5cm. s. 1320 drzew.
  • Libia, mapa 15,5x12,5cm. s. 1321 drzew.
  • Madera, wyspa, mapa 7,5x12,5cm. s. 1322 drzew.
  • erupcja wulkan, 5,5x7cm. s. 1322 drzew.
  • Afrykańczyk 5,5x7,5cm. s. 1324 drzew.
  • wąż na drzewie 6x8,5cm. s. 1325 drzew.
  • Etiopia, mapa 15,5x12,5xm. s. 1328 drzew.
  • szałas 5x6,5cm. s. 1328 drzew.
  • herb z lwem trzymającym krzyż 4,5x4,5cm. s. 1329 drzew.
  • inicjały liczne drzew.
 • Proweniencja : Andrzej Pisarzowski
 • Mecenas: Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Świat 16 w.
  • Atlasy geograficzne 16 w.
  • Geografia 16 w.
  • Mapy 16 w.
  • Nauki przyrodnicze 16 w.
 • Uwagi:
  • Def.: brak k.tyt., s. 1, s. 445 (k. Yy3), s. 932, 1205-1208 (k. TTT5, TTT6), 1249-1250, 1283-1284 (k. BBBb2)
  • Omyłki w liczb., przestawiona karta ZZz4 i ZZz3 (ss. 935 i 933)
  • Notatki rękopiśmienne polskie
 • Katalogi :
  • Katalog T. Działyńskiego 1825
  • Adams I,762
  • PK cz.II 1866

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Münster, Sebastian $d (1488-1552)
 • 245 $a [Cosmographiae universalis lib. VI. in quibus iuxta certioris fidei scriptores sine omni cuiuscunqis molestia, vel laesione describuntur, omnium habitabilis Orbis patrium situs proptiaess dotes. Regionum Topographicae picturae. Terrarum ingenia quibus sit ut tam differentes et uarias specie res, tam animatas quam inanimatas, producat. Animalium peregrinorum naturae et effigies. Nobilitorum Ciuitatum icones et descriptiones : ac circiter XX. de novo additae. Regnorum initia, incrementa et translationes. Cunctarum Gentium mores, leges, religio, res gestae et mutationes , usque ad annum Christi 1572. Item Regum ac Principum genealogiae.]
 • 260 $a (Basileae $b ex off. Henricpetrina $c 1572) $k Szwajcaria $m Basel $w Officina Henricpetrina
 • 300 $a 25 k., [25] podwójnych k. tabl., 5 k., 1333, [3], [176] s., sygn. A-C8, D1-6, E1-8, F1-6, G-R2, S-Y8, Z1-2, Aa1-4, Bb1-2, Cc1-8, Dd1-4, Ee1-2, Ff1-3, Gg-Hh2, Ii1-4, Kk-Ll8, Nn1-2, Rr1-8, Vv1-6, Xx-Yy2, Yy4-6, Zz1-8, AA-BB4, CC-FF8, GG-II2, KK1-4, LL-MM2, NN1-4, OO-PP6, QQ1-4, RR1-2, SS1-8, TT1-2, VV1-8, XX1-4, YY1-10, ZZ1-8, AAa1-4, BBb-CCc8, DDd-EEe4, FFf-GGg8, HHh1-6, IIi1-2, KKk1-4, LLl1-2, MMm-NNn8, OOo1-4, PPp-QQq2, RRr1-6, SSs1-4, TTt1-2, VVv1-8, XXx1-2, YYy1-10, ZZz1-6, AAA1-4, BBB-III8, KKK1-6, LLL1-4, MMM-PPP8, QQQ1-6, RRR1-4, SSS1-8, TTT1-4, TTT7-8, VVV-XXX8, YYY1-2, YYY4-8, ZZZ1-6, AAAa1-4, BBBb1, BBBb3-8, CCCc1-8, DDDd1-4, EEEe1-8, a-l8. $c
 • 340 $e Skóra biała, wyciski ślepe, medalion, tłoki, strychulec, ślady zapięć, 16 w.
 • 500 $a Def.: brak k.tyt., s. 1, s. 445 (k. Yy3), s. 932, 1205-1208 (k. TTT5, TTT6), 1249-1250, 1283-1284 (k. BBBb2)
 • 500 $a Omyłki w liczb., przestawiona karta ZZz4 i ZZz3 (ss. 935 i 933)
 • 500 $a Notatki rękopiśmienne polskie
 • 510 $a Katalog T. Działyńskiego 1825
 • 510 $a Adams $c I,762
 • 510 $a PK cz.II $c 1866
 • 520 $a Polonicum: mapy nr 16 i nr 14 oraz s. 1037-1062
 • 530 $d Mf 4117
 • 541 $c St. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Andrzej Pisarzowski $w Pisarzowski Andrzej
 • 650 $a Świat $y 16 w.
 • 650 $a Atlasy geograficzne $y 16 w.
 • 650 $a Geografia $y 16 w.
 • 650 $a Mapy $y 16 w.
 • 650 $a Nauki przyrodnicze $y 16 w.
 • 852 $j Cim.F.4217 $q Def.
 • 900 $c Augsburg (Niemcy), plan miasta $f 33x26cm. $k s. 744-745 $m drzew.
 • 900 $a K D $c potwory morskie $c mapa |świat $c statek $f 36x26 cm $k k. tyt. v., s. 2 $m drzew. $p D K
 • 900 $c Europa, mapa $f 33x25 cm $k k. 3 v. $m drzew.
 • 900 $c "Angliae descriptio" $c Anglia, mapa $f 33x 25 cm $k k. 4 v. $m drzew.
 • 900 $c "Hispania tabula" $c Hiszpania, mapa $f 33x25 cm $k k. 5 v. $m drzew.
 • 900 $c "Galiae tabula" $c Francja, mapa $f 33x25 cm $k k. 6 v. $m drzew.
 • 900 $c "Italiae nova tabula" $c Włochy, mapa $f 33x25 cm $k k. 7 v. $m drzew.
 • 900 $c "Germaniae tabula" $c Niemcy, mapa $f 33x25 cm $k k. 8 v. $m drzew.
 • 900 $c Szwajcaria, mapa $c "helvetiae tabula" $f 33x25 cm $k k. 9 v. $m drzew.
 • 900 $c "Secunda Rheni tabula" $c Nadrenia (Niemcy), mapa $f 33x25 cm $k k. 10 v. $m drzew.
 • 900 $c Brabancja (Holandia), mapa $f 33x25 cm $k k. 11 v. $m drzew.
 • 900 $c Bawaria (Niemcy), mapa $f 33x25 cm $k k. 12 v. $m drzew.
 • 900 $c Frankonia (Niemcy), mapa $f 33x25 cm $k k. 13 v. $m drzew.
 • 900 $c Śląsk, mapa $f 33x25 cm $k k. 14 v. $m drzew.
 • 900 $c Czechy, mapa $f 33x25 cm $k k. 15 v. $m drzew.
 • 900 $c Węgry, mapa $c Polska, mapa $f 33x25 cm $k k. 16 v. $m drzew.
 • 900 $c Transylvania, (Siedmiogród, Rumunia), mapa $f 33x25 cm $k k. 17 v. $m drzew.
 • 900 $c Illiria, mapa $f 33x25 cm $k k. 18 v. $m drzew.
 • 900 $c Norwegia, mapa $c Finlandia, mapa $c Szwecja, mapa $c Dania, mapa $f 33x25 cm $k k. 19 v. $m drzew.
 • 900 $c Grecja, mapa $f 33x25 cm $k k. 20 v. $m drzew.
 • 900 $c owce pasące się $c wielbłądy $c szałasy $c pasterze $c Ziemia Święta (Palestyna), mapa $f 33x25 cm $k k. 21 v. $m drzew.
 • 900 $c słoń pasący się pod drzewem $c Taprobana zob. Cejlon $c Cejlon (Sri Lanka), mapa $f 33x25 cm $k k. 22 v. $m drzew.
 • 900 $c Gorgona $c Indie, mapa $f 33x25 cm $k k. 23 v. $m drzew.
 • 900 $c Mahometa królestwo $c galeon $c papugi $c Afryka, mapa $c Cyklop $f 33x25 cm $k k. 24 v. $m drzew.
 • 900 $c Floryda, mapa $c Ameryka Łacińska, mapa $c Kuba, mapa $c Jamajka, mapa $c kanibale $f 33x25 cm $k k. 25 $m drzew.
 • 900 $c kozica $c jeleń $c łasica $c las $f 15x8 cm $k k. 3v. $m drzew.
 • 900 $c Karol V, portret (1549) $f 11x6,5 cm $k k. 4 $m drzew.
 • 900 $c ryby $c niebo z aniołami Bóg $c piekło z diabłami $c Stworzenie świata $c ogień $c zwierzeta $c jednorożec $f 15,5x11,5 cm $k s. 1 $m drzew.
 • 900 $c potwór morski $c morze $c galeon $f 13,5x10 cm $k s. 3 $m drzew.
 • 900 $c putta $c kąpiel $c fontanna $f 11,5x9,5 cm $k s. 5 $m drzew.
 • 900 $c erupcja $c wulkan wybuchający $f 7x5,5 cm $k s. 6 $m drzew.
 • 900 $c kopalnia górnicy wydobywajacy węgiel ? złoto? $f 10,5x5,5 cm $k s. 7 $m drzew.
 • 900 $c różdżkarz $c kopalnia $c wydobywanie $f 17x13,5 cm $k s. 9 $m drzew.
 • 900 $c młyn $c koło młyńskie $f 13x13 cm $k s. 11 $m drzew.
 • 900 $c pomiary kuli ziemskiej $f 8x17cm. $k s. 12-26 $m drzew.
 • 900 $c ubiór astronoma $c astronom $f 10,5x5,5 cm $k s. 27 $m drzew.
 • 900 $c galeon $f 7x6,5 cm $k s. 33 $m drzew.
 • 900 $c potop $c Arka Noego $f 8x6,5 cm $k s. 34 $m drzew.
 • 900 $c rośliny $c fontanna $c forteca $f 8x6,5 cm $k s. 35 $m drzew.
 • 900 $c drzewo życia $f 5x6,5 cm $k s. 36 $m drzew.
 • 900 $c stany społeczne $c jeździec $c pochód $c wóz $c koń $c pies $f 14,5x6,5 cm $k s. 37 $m drzew.
 • 900 $c sąd? polowy $c monarcha $f 13,5x8,5 cm $k s. 38 $m drzew.
 • 900 $c Europa, mapa $f 13,5x8cm. $k s. 40 $m drzew.
 • 900 $c Anglia, mapa $f 13,5x8cm. $k s. 42 $m drzew.
 • 900 $c Anglia, herb $c herb Anglii $f 7x4,5 cm $k s. 46 $m drzew.
 • 900 $c rycerz angielski $f 7x4,5 cm $k s. 48 $m drzew.
 • 900 $c chłop angielski w polu $f 13,5x4,5 cm $k s. 51 $m drzew.
 • 900 $c drzewo rodzące? owoce $c kaczki $f 7x4,5 cm $k s. 52 $m drzew.
 • 900 $c Edynburgb widok $f 17,5x10 cm $k s. 54 $m drzew.
 • 900 $c Hiszpania, mapa $f 13,5x8cm. $k s. 59 $m drzew.
 • 900 $c Hiszpania, herby królestwa $f 11,5x7 cm $k s. 60 $m drzew.
 • 900 $c Seneka (ca 4 aC. - 65) $f 5,5x3 cm $k s. 67 $m drzew.
 • 900 $c Kwintylian (35-95) $f 5,5x3 cm $k s. 67 $m drzew.
 • 900 $c ser wyrób $c owca $f 6,5x6 cm $k s. 68 $m drzew.
 • 900 $c ubiór Hiszpanki $c Hiszpanka $f 8x4,5 cm $k s. 70 $m drzew.
 • 900 $c dąb gałązka z żołędziami $f 7x3,5 cm $k s. 71 $m drzew.
 • 900 $c Goci $c bitwa $f 13,5x6 cm $k s. 71 $m drzew.
 • 900 $c korona $c insygnia władzy królewskiej $f 6,5x4,5 cm $k s. 74 $m drzew.
 • 900 $c Alfons, (król Kastylii, 1221-1284) $f 4x3,5 cm $k s. 77 $m drzew.
 • 900 $c ubiór męski $f 8x4,5 cm $k s. 81 $m drzew.
 • 900 $c króliki $f 6,5x4 cm $k s. 82 $m drzew.
 • 900 $c herb $f 4x3,5 cm $k s. 82 $m drzew.
 • 900 $c Galia, mapa $f 13,5x8cm. $k s. 83 $m drzew.
 • 900 $c Potwór trójgłowy $c kobieta wielbiąca $f 6,5x6,5 cm $k s. 84 $m drzew.
 • 900 $c lilje francuskie $c herb francuski $f 3,5x3,5cm. $k s. 85 $m drzew.
 • 900 $c Trevir (Niemcy), widok $f 36x23 cm $k s. 90-91 $m drzew.
 • 900 $c Mesyna (Włochy), widok $f 20x16 cm $k s. 94 $m drzew.
 • 900 $c Paris (Francja), widok $f 32x26 cm $k s. 98 $m drzew.
 • 900 $c Poitiers (Francja) widok z opisami budowli $f 39x24 cm $k s. 102-103 $m drzew.
 • 900 $c bordiura $c Tours (Francja), widok $f 32x26 cm $k s. 106-107 $m drzew.
 • 900 $c Bordeaux (Francja), widok $c twierdza $c statki w porcie $f 30x22 cm $k s. 110-111 $m drzew.
 • 900 $c Montpellier (Francja), widok $f 30x10 cm $k s. 114-115 $m drzew.
 • 900 $c bordiura $c Lyon (Francja), widok $f 31x26 cm $k s. 118-119 $m drzew.
 • 900 $c Sabaudia, książęta, genealogia $c Drzewo genealogiczne ksiażąt Sabaudii $f 13,5x8cm. $k s. 123 $m drzew.
 • 900 $c Geneva (Szwajcaria), widok $f 34,5x15,5 cm $k s. 126-127 $m drzew.
 • 900 $c Besançon (Francja), widok $f 36,5x27,5 cm $k s. 130-131 $m drzew.
 • 900 $c Francja, mapa $f 15,5x12,5cm. $k s. 133 $m drzew.
 • 900 $c gałązka kwitnąca $f 6x6 cm $k s. 137 $m drzew.
 • 900 $c siodło damskie $c chłopka $c łucznik $c gracz w kości $c dwórka $c dworzanin $c oracz $c uczeni $c koń osiodłany $c dama jadąca konno $f 13x8,5 cm $k s. 138, 280 $m drzew.
 • 900 $c parlament paryski, budynek $c Paryż $f 6,5x6 cm $k s. 139 $m drzew.
 • 900 $c herby ziem |Francja $f 14x6,5 cm $k s. 146 $m drzew.
 • 900 $c drzewo genealogiczne królów francuskich $f 13,5x8cm. $k s. 143 $m drzew.
 • 900 $c Flandria (Belgia), mapa $f 15,5x11,5cm. $k s. 153 $m drzew.
 • 900 $c Gandawa (Belgia), widok $f 5,5x3 cm $k s. 154 $m drzew.
 • 900 $c kościół $c zamek $c wieś, pejzaż $f 13,5x6 cm $k s. 155 $m drzew.
 • 900 $c armaty $c miotacze ognia $c oblężenie $c Thionville (Francja), widok $f 15,5x12cm. $k s. 165 $m Drzew.
 • 900 $c miasto portowe, widok $c port $f 17,5x15,5 cm $k s. 167 $m drzew.
 • 900 $c Erazm z Rotterdamu (1467-1536) $f 6,5x6,5 cm $k s. 168 $m drzew.
 • 900 $c bitwa morska $f 6,5x6,5 cm $k s. 169 $m drzew.
 • 900 $c Atylla, bicz $c bicz Atylli $f 5x3,5 cm $k s. 170 $m drzew.
 • 900 $c ukrzyżowanie $f 6x6 cm $k s. 171 $m drzew.
 • 900 $c ubiór męski $f 5x3,5 cm $k s. 171, 172, 215, 248, 282 $m drzew.
 • 900 $c bitwa Burgundczyków z Helvetami $f 6x4,5 cm $k s. 173 $m drzew.
 • 900 $c Karol, (książę Burgundii, 1433-1477) $f 6,5x6,5 cm $k s. 173 $m drzew.
 • 900 $c wisielcy na drzewie $f 5x4 cm $k s. 173 $m drzew.
 • 900 $c Włochy, mapa $f 13x16cm. $k s. 177 $m drzew.
 • 900 $c Janus bóg $f 9x7 cm $k s. 178, 248 $m drzew.
 • 900 $c ubiór, $c westalka $c ogień święty $f 6x6 cm $k s. 197 $m drzew.
 • 900 $c ołtarz rzymski $f 7x4,5 cm $k s. 197 $m drzew.
 • 900 $c Rzym geologiczne ukształtowanie $f 24x24,5 cm $k s. 200 $m drzew. $p H. H.
 • 900 $c Rzym, mapa $f 21x21cm. $k s. 200-201 $m drzew.
 • 900 $c Remus $c wilczyca karmiąca Remusa i Romulusa $c Romulus $f 6x5,5 cm $k s. 203 $m drzew.
 • 900 $c Flavius Curatius $c rycerz na koniu $f 6x6,5 cm $k s. 204 $m drzew.
 • 900 $c Gracje trzy $f 17x13 cm $k s. 204 $m drzew.
 • 900 $c statki na Tybrze $c Rzym, widok $c obronne mury $c Tybr $f 33x24 cm $k s. 207 $m drzew.
 • 900 $c trybun $f 7x4,5 cm $k s. 216 $m drzew.
 • 900 $c Wenecja (Włochy), widok $f 36x24,5 cm $k s. 218-219 $m drzew.
 • 900 $c Forum Julii $c Rzym $f 7x6 cm $k s. 224 $m drzew.
 • 900 $c obozowisko $c kobieta na wozie $f 15x5cm. $k s. 227 $m drzew.
 • 900 $c osioł osiodłany $c kobieta jadąca na ośle $f 8,5x6 cm $k s. 230 $m drzew.
 • 900 $c Genua (Rzym), widok $f 37x13,5 cm $k s. 246-247 $m drzew.
 • 900 $c Pavia (Włochy), widok $f 18x10,5 cm $k s. 250 $m drzew.
 • 900 $c Werona (Włochy), teatr $f 35x20 cm $k s. 252-253 $m drzew.
 • 900 $c Mirandola (Włochy), widok $c bordiura $f 31x26 cm $k s. 258-259 $m drzew.
 • 900 $c Parma (Włochy), widok $c bordiura $f 31x26 cm $k s. 262-263 $m drzew.
 • 900 $c kwiatek $f 7x3,5 cm $k s. 266 $m drzew.
 • 900 $c Florencja (Włochy), widok $c Florencja, herb $f 31x26 cm $k s. 268-269 $m drzew.
 • 900 $c wisielec na drzewie $c Medices Laurentius $f 8,5x4,5 cm $k s. 270 $m drzew. $s Laurentius Medices (1449-1492)
 • 900 $c kłosy zboża $f 7,5x3,5 cm $k s. 272 $m drzew.
 • 900 $c portret Piusa II $c Pius II papież (1405-1464) $f 6x4 cm $k s. 273 $m drzew.
 • 900 $c Tivoli (Włochy), widok $f 13x16 cm $k s. 275 $m drzew.
 • 900 $c Neapol (Włochy), widok $f 18x13cm. $k s. 276 $m drzew.
 • 900 $c pejzaż wiejski $c narzędzia rolnicze $c plony zbiór $f 13x5,5cm. $k s. 277 $m drzew.
 • 900 $c chłopki przenoszą siano $c wieś $f 7x5,5 cm $k s. 278 $m drzew.
 • 900 $c wulkan $c Wezuwiusz $c wybuchający wulkan $f 7x5,5 cm $k s. 278 $m drzew.
 • 900 $c Ptak drapieżny z upolowanym królikiem $f 5,5x4,5 cm $k s. 279 $m drzew.
 • 900 $c Sęp rozdziobujący zwłoki ludzkie $f 10x3,5 cm $k s. 279 $m drzew.
 • 900 $c fontanna $c kobieta nabierająca wodę ze fontanny $f 5,5x5 cm $k s. 281 $m drzew.
 • 900 $c wnętrze $c stany społeczne $c mężczyźni z różnych stanów społecznych $c ubiory męskie $f 13x6 cm $k s. 282 $m drzew.
 • 900 $c Lukrecja przebijająca się sztyletem $f 5x4 cm $k s. 283 $m drzew.
 • 900 $c portret Cezara Gajusza Juliusza w zbroi i koronie $f 8x5 cm $k s. 285 $m drzew.
 • 900 $c ubiór męski $f 8x5 cm $k s. 286 $m drzew.
 • 900 $c Klaudiusz, (cesarz rzymski, 10-54), portret $f 4x4 cm $k s. 286 $m drzew.
 • 900 $c Kaligula, (cesarz rzymski, 12-41), portret $f 4x4 cm $k s. 286 $m drzew.
 • 900 $c Neron, (cesarz rzymski, 37-68) $f 3,5x3,5 cm $k s. 288 $m drzew.
 • 900 $c Oton, (cesarz rzymski, 32-68) $f 3x3cm. $k s. 288 $m drzew.
 • 900 $c Witeliusz, (cesarz rzymski, 15-69) $f 3,5x3,5cm. $k s. 289 $m drzew.
 • 900 $c Tytus, (cesarz rzymski, 39-81), portret $f 4x4cm. $k s. 289 $m drzew.
 • 900 $c Domicjan, (cesarz rzymski, 51-96), portret $f 3,5x3,5 cm $k s. 290-291 $m drzew.
 • 900 $c Trajan, (cesarz rzymski, 53-117), portret $f 3x3cm. $k s. 290 $m drzew.
 • 900 $c Hadrian, (cesarz rzymski, 76-138), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 290 $m drzew.
 • 900 $c Antoninus Pius, (cesarz rzymski, 86-161), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 291 $m drzew.
 • 900 $c Marek Aureliusz, (cesarz rzymski, 121-180) $f 3,5x3,5cm. $k s. 291 $m drzew.
 • 900 $c Pertynaks, (cesarz rzymski, 126-193), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 291 $m drzew.
 • 900 $c Lulianus, (cesarz rzymski, portret $f 3,5x3,5 cm $k s. 292-293 $m drzew.
 • 900 $c Heligobal, (cesarz rzymski, 204-222) $f 3,5x3,5cm. $k s. 293 $m drzew.
 • 900 $c Aleksander Sewer, (cesarz rzymski, 208-235) $f 3,5x3,5cm. $k s. 293 $m drzew.
 • 900 $c Maximin Trak, (cesarz rzymski, 173-238), portret $f 3,5x3,5 cm $k s. 294 $m drzew.
 • 900 $c Maximus, cesarz rzymski $f 3,5x3,5cm. $k s. 294 $m drzew.
 • 900 $c Valerianus, (cesarz rzymski, ca193-262) portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 295 $m drzew.
 • 900 $c Lucjusz Domicjusz Aurelisz, (cesarz rzymski 214-275), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 296 $m drzew.
 • 900 $c Dioklecjan, (cesarz rzymski, 230-316), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 296 $m drzew.
 • 900 $c Constantinus, (cesarz rzymski, portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 297 $m drzew.
 • 900 $c czaszki $c cmentarzysko $f 7,5x6,5 cm $k s. 305 $m drzew.
 • 900 $c miasto $c brama miejska $c bocian na gnieździe $f 6,5x6 cm $k s. 308 $m drzew.
 • 900 $c potop $c tonący ludzie $f 6,5x7 cm $k s. 309 $m drzew.
 • 900 $c potop $c tonący ludzie $f 10x6,5 cm $k s. 311 $m drzew.
 • 900 $c Neapol (Włochy), królestwo, mapa $f 16x13 cm $k s. 313 $m drzew.
 • 900 $c Neapol, herb $f 5x4,5 cm $k s. 314 $m drzew.
 • 900 $c dworzanie, ubiory $c ubiór dworski, $f 13,5x5,5 cm $k s. 318 $m drzew.
 • 900 $a H. H. $c królowie bijący się o koronę $c walka o władzę $f 9x7 cm $k s. 319 $m drzew. $p H. H.
 • 900 $c Neapol, port $c Okręty zawijające do portu $c Port w Neapolu $f 31x26cm. $k s. 322-323 $m drzew.
 • 900 $c zagłada miasta $c Ludzie uciekający z płonącego miasta $f 7x6,5cm. $k s. 325 $m drzew.
 • 900 $c Sarydnia (Włochy), mapa $f 15x25cm. $k s. 326 $m drzew.
 • 900 $c muflon $f 6,5x4cm. $k s. 327 $m drzew.
 • 900 $c Sardynia (Włochy), stolica, plan miasta $f 17,5x17,5cm. $k s. 331 $m drzew.
 • 900 $c Korsyka (Francja), wyspa, mapa $f 8x12cm. $k s. 334 $m drzew.
 • 900 $c Bachantka $c Bachus $f 6x6,5cm. $k s. 335 $m drzew.
 • 900 $c Sycylia (Włochy), wyspa $f 13x15,5cm. $k s. 336 $m drzew.
 • 900 $c okręty wpływające do portu $c Syrakuzy (Włochy), port $f 11x10,5cm. $k s. 342 $m drzew.
 • 900 $c koń trojański $f 8,5x5,5cm. $k s. 343 $m drzew.
 • 900 $c wybuchający wulkan Etna $c Etna, wulkan $f 5,5x6cm. $k s. 344 $m drzew.
 • 900 $c Malta, wyspa $f 8x12cm. $k s. 343 $m drzew.
 • 900 $c Germania, mapa $f 13,5x10cm. $k s. 351 $m drzew.
 • 900 $c Goci, ubiory $f 14,5x9,5cm. $k s. 352 $m drzew.
 • 900 $c Jeździec gocki $f 6,5x7cm. $k s.354 $m drzew.
 • 900 $c Teodoryk Wielki, (król Ostrogotów, ca 455-526) $f 5,5x6cm. $k s. 354 $m drzew.
 • 900 $c Atylla, (wódz Hunów, ca 405-453), moneta $f 5x5cm. $k s.356 $m drzew.
 • 900 $c Rodzice z dzieckiem, ubiory $c Rodzina $f 8,5x6cm. $k s.357 $m drzew.
 • 900 $c jeździec patrolujący $c mury obronne $f 10,5x5,5cm. $k s. 368 $m drzew.
 • 900 $c zwierzęta dzikie $c Las $f 13,5x9,5cm. $k s. 375 $m drzew.
 • 900 $c ruiny miasta $f 5,5x5,5cm. $k s. 376 $m drzew.
 • 900 $c kuźnia $f 13x8cm. $k s. 377 $m drzew.
 • 900 $c orzeł dwugłowy czarny $f 5,5x6cm. $k s. 379 $m drzew.
 • 900 $c Chlodwig I, (król Franków, 465-511) $f 5x8cm. $k s. 380 $m drzew.
 • 900 $c Karol Wielki, (cesarz rzymski, 742-814), portret $f 7x7,5cm. $k s. 382 $m drzew.
 • 900 $c Ludwik I Pobożny, (cesarz rzymski, 778-840), portret $f 4x6,5cm. $k s. 382 $m drzew.
 • 900 $c Karol Gruby, (cesarz rzymski, 839-888), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 384 $m drzew.
 • 900 $c Arnulf z Karyntii, (cesarz rzymski, 850-899), portret $f 3x3cm. $k 384 $m drzew.
 • 900 $c Ludwik IV Dziecię, (król wschodniofrankijski, 893-911), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 385 $m drzew.
 • 900 $c Konrad I, (król wschodniofrankijski, ca 890-918), portret $f 3x3cm. $k s. 385 $m drzew.
 • 900 $c Henryk I Ptasznik, (król niemiecki, ca 875-936), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 388 $m drzew.
 • 900 $c Otto I Wielki, (cesarz rzymsko-niemiecki, 912-973), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 388 $m drzew.
 • 900 $c Otto III, (cesarz rzymsko-niemiecki, 980-1002), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 389 $m drzew.
 • 900 $c Konrad, (cesarz rzymsko-niemiecki, ca 990-1039), portret $f 3x3cm. $k s. 390 $m drzew.
 • 900 $c Henryk IV, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1050-1106), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 391 $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk I Barbarossa, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1122-1190), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 393 $m drzew.
 • 900 $c Filip Szwabski, (król niemiecki, 1177-1208) $f 3,5x3,5cm. $k s. 394 $m drzew.
 • 900 $c Otto IV, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1175-1218), portret $f 3x3cm. $k s. 395 $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk II, (cesarz rzymsko-niemiecki), portret $f 3x3cm. $k s. 395 $m drzew.
 • 900 $c Henryk VII Hohenstauf, (1211-1242), portret $f 3x3cm. $k s. 395 $m drzew.
 • 900 $c Konrad IV Hohenstauff, (1228-1254), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 396 $m drzew.
 • 900 $c Henryk Raspe, landgraf Turyngii, (1201-1247), portret $f 3x3cm. $k s. 396 $m drzew.
 • 900 $c Rudolf I Habsburg, (król Niemiec, 1218-1291) $f 3,5x3,5cm. $k s. 397 $m drzew.
 • 900 $c Adolf z Nassau, (król Niemiec, 1255-1298), portret $f 3x3cm. $k s. 398 $m drzew.
 • 900 $c Adolf z Nassau walczący o sukcesję $f 5,5x6cm. $k s. 398 $m drzew.
 • 900 $c Henryk VII Luksemburski, (cesarz rzymsko-niemeicki, 1274-1313), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 399 $m drzew.
 • 900 $c Karol IV Luksemburski, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1316-1378), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 402 $m drzew.
 • 900 $c Gunter ze Schwarzburga, (1304-1349), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 403 $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt Luksemburski, (cesarz rzymsko niemiecki, 1368-1437), portret $f 3x3cm. $k s.405 $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk III, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1415-1493) $f 4,5x6cm. $k s. 406 $m drzew.
 • 900 $c Maksymilian I, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1459-1519), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 406 $m drzew.
 • 900 $c Karol V, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1500-1558), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 407 $m drzew.
 • 900 $c Ferdynand I, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1503-1564), portret $f 3,5x3,5cm. $k s. 408 $m drzew.
 • 900 $c Maksymilian II, (cesarz rzymsko-niemiecki, 1527-1576) $f 3x3cm. $k s. 408 $m drzew.
 • 900 $c Ubiory renesanowe męskie $f 13,5x5,5cm. $k s. 409 $m drzew.
 • 900 $c szpitalnicy $c rycerz zakonny $c kawaler maltański $c joannita $f 4x6cm. $k s. 420 $m drzew.
 • 900 $c rycerz zakonny $f 3x6cm. $m drzew.
 • 900 $c chata ze strzechą $c żuraw przy cembrowinie $c studnia $c wioska, $c strzechy $f 12x4,5cm. $k s. 423 $m drzew.
 • 900 $c miasto otoczone murami, barwione dachy $f 8,5x5,5cm. $k s. 424 $m drzew.
 • 900 $c krajobraz górski $c jezioro w górach $c miasteczko w górach $f 13,5x8cm. $k s. 425 $m drzew.
 • 900 $c Walezja (Szwajcaria), mapa $f 16x26cm. $k s. $m drzew.
 • 900 $c Sion (Szwajcaria), widok $f 34x26cm. $k s. 434 $m drzew.
 • 900 $c winnica $f 7,5x6,5cm. $k s. 440 $m drzew.
 • 900 $c termy $c łaźnia publiczna $f 5,5x5,5cm. $k s. $m drzew.
 • 900 $c termy $f 15,5x13,5cm. $k s. 444 $m drzew.
 • 900 $c Genewa, jezioro $c lacus Lemanus $c genewskie jezioro $f 15,5x14,5cm. $k s. 448 $m drzew.
 • 900 $c ubiór męski $c hrabia Alzacji $f 5,5x6cm. $k s. 454 $m drzew.
 • 900 $c Habsburg (Szwajcaria), widok $f 7x7cm. $k s. 457 $m drzew.
 • 900 $c turniej $c zabawa $f 14x14cm. $k s. 461 $m drzew.
 • 900 $c błazen $f 4,5x6,5cm. $k s. 463 $m drzew.
 • 900 $c mężczyźni rozmawiający w górskiej dolinie $c ubiory $f 14x13cm. $k s.464 $m drzew.
 • 900 $c Most Klasztorny (Lucerna) $c Lucerna (Szwajcaria), widok, barwione na czerwono dachy $c Kapellbrücke (Lucerna), most $f 13,5x9cm. $k s. 467 $m drzew.
 • 900 $c latarnia morska $f 5x5,5cm. $k s. 467 $m drzew.
 • 900 $c Zurych (Szwajcaria), widok $c Grossmünster (Zurych), kościół $f 17x12cm. $k s. 469 $m drzew.
 • 900 $c Zurych (Szwajcaria), widok $f 27,5x23cm. $k s. 472-473 $m drzew.
 • 900 $c Fryburg (Badenia-Wirtembergia), widok $c katedra we Fryburgu $f 18x9cm. $k s. 476 $m drzew.
 • 900 $c Aventicum (Szwajcaria), widok $f 15,5x15cm. $k s. 483 $m drzew.
 • 900 $c benedyktyni, opactwo w Einsidlen (Szwajcaria) $c Einsidlen (Szwajcaria), opactwo benedyktynów $f 5,5x3cm. $k s. 487 $m drzew.
 • 900 $c katarakta $c wodospad $f 6x6cm. $k s. 490 $m drzew.
 • 900 $c Badenia (Niemcy) $f 33x26cm. $k s. 492-493 $m drzew.
 • 900 $c biskup Conradus $f 4,5x6,5cm. $k s. 498 $m drzew.
 • 900 $c stos z ludźmi $c heretycy na stosie $f 7,5x6,5cm. $k s. 499 $m drzew.
 • 900 $c miasto w dolinie Renu $f 8x5,5cm. $k s. 501 $m drzew.
 • 900 $c mury miejskie $c oblężenie $c obóz wojskowy pod murami miasta $f 14x8cm. $k s. 502 $m drzew.
 • 900 $c jałmużnicy $f 4x6,5cm. $k s.502 $m drzew.
 • 900 $c ruiny na wzgórzu $f 10x13cm. $k s.505 $m drzew.
 • 900 $c Academia Basiliensis, wnętrze $c uniwersytet w Bazylei, wnętrze, 16 w. $f 6,5x4cm. $k s. 506 $m drzew.
 • 900 $c Bazylea (Szwajcaria), plan $f 32x25,5cm. $k s. 508 $m drzew.
 • 900 $c Munster Sebastian, (1488-1552), autoportret $f 10x12cm. $k s. 513 $m drzew.
 • 900 $c Bazylea (Szwajcaria), widok $f 11,5x6,5cm. $k s. 511 $m drzew.
 • 900 $c trzesienie ziemii w Bazylei 1356 $f 10x6cm. $k s. 515 $m drzew.
 • 900 $c kopie rycerskie $c rycerze walczący na kopie $f 15,5x7,5cm. $k s. 516 $m drzew.
 • 900 $c egzekucja, ścięcie mieczem $f 8x7cm. $k s. 525 $m drzew.
 • 900 $f 5x9cm. $k s. 527 $m drzew. $s wisielec na drzewie
 • 900 $c świątynia czaszek $f 5,5x6,5cm. $k s. 527 $m drzew.
 • 900 $c żniwa $f 8x7cm. $k s. 532 $m drzew.
 • 900 $c Alzacja (Francja), region, plan $f 13,5x8,5cm. $k s. 534 $m drzew.
 • 900 $c pergola z winoroślą $c winorośl $f 7,5x6cm. $k s. 535 $m drzew.
 • 900 $c kopalnia $f 13,5x16,5cm. $k s. 537 $m drzew.
 • 900 $c ryba $c wąż morski $f 10x4,5cm. $k s. 538 $m drzew.
 • 900 $c Alzacja (Francja), region, plan $f 15,5x21,5cm. $k s. 539 $m drzew.
 • 900 $c kuźnia $c płatnerze $f 13x8cm. $k s. 540 $m drzew.
 • 900 $c złoto poszukiwanie, wydobycie $c kopalnia złota, $c wydobycie złota $f 13x7,5cm. $k s. 541 $m drzew.
 • 900 $c młyn $c kruszce $c wydobywanie $c kopalnia złota $c koło młyńskie $f 13x13cm. $k s. 542 $m drzew.
 • 900 $c kopalnia w Alzacji $f 13x16cm. $k s. 543 $m drzew.
 • 900 $c wisielec $f 3,5x4cm. $k s. 545 $m drzew.
 • 900 $c regalia $c insygnia władzy $f 12x5cm. $k s. 547 $m drzew.
 • 900 $c zamek d'Isenbourg (Francja) $c Isenbourg (Francja), widok $f 32x24cm. $k s. 550-551 $m drzew.
 • 900 $c Colmar (Francja), widok $f 32x23cm. $k s. $m drzew.
 • 900 $c szlachcic szwajcarski 16 w. $f 4,5x7cm. $k s. 556 $m drzew.
 • 900 $c Selestat (Francja), widok $f 31x20cm. $k s. 559 $m drzew.
 • 900 $c rzodkiew $c jałmużnik $c marchew $f 4x6cm. $k s. 562-563 $m drzew.
 • 900 $c panorama miasta $f 10x6cm. $k s. 565 $m drzew.
 • 900 $c dolina Renu $f 13x9cm. $k s. 567 $m drzew.
 • 900 $c polowanie na ptaki $f 7,5x5,5cm. $k s. 568 $m drzew.
 • 900 $c Wisenburg (Niemcy), widok, plan $f 35x26,5cm. $k s. 570-571 $m drzew.
 • 900 $c rzeka $c Landau (Niemcy), widok $f 35x17cm. $k s. 574-575 $m drzew.
 • 900 $c Spira (Niemcy), herb miasta, kolorowe labry $f 10x14cm. $k s. 579 $m drzew.
 • 900 $c pastorał chrzcielnica $c biskup $f 7,5x7cm. $k s. 582 $m drzew.
 • 900 $c Wormacja (Niemcy), eidok $f 62,5x26cm. $k s. 590-591 $m drzew.
 • 900 $c Moguncja (Niemcy), widok $f 8x4cm. $k s. 595 $m drzew.
 • 900 $c Moguncja (Niemcy), fragment miasta $f 9,5x16cm. $k s. 596 $m drzew.
 • 900 $c regalia $c insygnia władzy $f 14x5,5cm. $k s. 597 $m drzew.
 • 900 $c Hatto II, arcybiskup Moguncji, (?-970), zjadany przez myszy $c myszy zjadające biskupa Moguncji Hatto II $c Bingen, mysia wieża $f 7x7cm. $k s. 599 $m drzew.
 • 900 $c księga z zapięciem $f 4,5x6cm $k s. 601 $m drzew.
 • 900 $c miasto panorama, barwione na czerwono dachy $c bombardowanie $c armaty $f 9,5x7,5cm. $k s. 602 $m drzew.
 • 900 $c fortyfikacje $c mury obronne $c Ingelheim (Niemcy), widok $k s. 605 $m drzew. $s 12x9,5cm.
 • 900 $c Bingen (Niemcy) mysia wieża $c Mysia wieża w Bingen $f 5x5cm. $k s. 606 $m drzew.
 • 900 $c Eusalia $f 16x25cm. $k s. 608 $m drzew.
 • 900 $c Dubrownik (Chorwacja), widok $f 32x21,5cm. $k s. 612-613 $m drzew.
 • 900 $c Kolonia (Niemcy), panorama miasta $f 33x17cm. $k s. 618-619 $m drzew.
 • 900 $c Brabancja (Holandia), mapa $f 13x9,5cm. $k s. 622 $m drzew.
 • 900 $c pałac $f 7x8cm. $k s. 623 $m drzew.
 • 900 $c herb księstwa Geldren $c Geldren (Niemcy), herb $f 3,5x4,5cm. $k s. 625 $m drzew.
 • 900 $c Holandia, herb $c herb Holandii $f 3,5x4,5cm. $k s. 627 $m drzew.
 • 900 $c Holandia $f 13,5x20,5cm. $k s. 629 $m drzew.
 • 900 $c tonący ludzie $c powódź $f 10x7cm. $k s. 631 $m drzew.
 • 900 $c herb Utrechtu [?] $f 4x4cm. $k s. 633 $m drzew.
 • 900 $c Utrecht (Holandia) miasto panorama $f 16x15cm. $k s. 635 $m drzew.
 • 900 $c Chur (Szwajcaria), panorama miasta $f 32x14cm. $k s. 638-639 $m drzew.
 • 900 $c Feldkirch (Austria), panorama miasta, herb $f 17,5x15cm. $k s. 652 $m drzew.
 • 900 $c Turgowia (Szwajcaria), mapa $f 16x11,5cm. $k s. 655 $m drzew.
 • 900 $c Lindau (Niemcy), panorama, herb $f 33,5x27cm. $k s. 660-661 $m drzew.
 • 900 $c Schwarzland (Niemcy), mapa regionu $f 15,5x11cm. $k s. 665 $m drzew.
 • 900 $c warownia na wzgórzu $f 6x7,5cm. $k s. 666 $m drzew.
 • 900 $c zamek na wzgórzu $c mury obronne $f 8,5x6,5cm. $k s. 667 $m drzew.
 • 900 $c wieża na wzgórzu $c Lauffenberg widok, $c mury obronne $f 7x6cm. $k s.668 $m drzew.
 • 900 $c miasto na wzgórzu, barwione dachy $c mury obronne $c Brisacum $f 9x5,5cm. $k s. 669 $m drzew.
 • 900 $c studnia $f 5,5x7,5cm. $k s. 670 $m drzew.
 • 900 $c Fryburg Bryzgowijski (Niemcy), panorama miasta $f 33x19,5cm. $k s. 674-675 $m drzew.
 • 900 $c korale $c dłoń trzymająca korale $c klejnoty $f 3,5x4,5cm. $k s. 677 $m drzew.
 • 900 $c Austria zachodnia cześć, mapa $c Algoiensis regionis $f 15,5x12,5cm. $k s. 684 $m drzew.
 • 900 $c mężczyzna - ubiór $c dziecko - ubiór $c kobieta - ubiór $f 9,5x5cm. $k s. 685 $m drzew.
 • 900 $c Ravensburg (Niemcy), widok $f 6,5x6cm. $k s. 686 $m drzew.
 • 900 $c kosy $f 7x5,5cm. $k s. 687 $m drzew.
 • 900 $c Yssna, widok miasta $f 8x5cm. $k s. 689 $m drzew.
 • 900 $f 8,5x5,5cm. $k s. 690 $m drzew. $s Abbates Ysnenses, widok
 • 900 $c kopalnia $f 11,5x5,5cm. $k s. 695 $m drzew.
 • 900 $c Szwabia $f 13,5x9,5cm. $k s. 696 $m drzew.
 • 900 $c Nordlingen (Niemcy), panorama miasta $f 31x22cm. $k s. 704-705 $m drzew.
 • 900 $c kataklizm miasta $c pożar miasta $c Nordlingen pożar 1517 r. $c trąba powietrzna $c trzęsienie ziemi $f 10x6cm. $k s. 708 $m drzew.
 • 900 $c Szwabia, mieszkańcy, $c ubiory 16 w. $f 17x9,5cm. $k s. 710 $m drzew.
 • 900 $c Badenia-Wirtembergia (Niemcy), herb $f 5,5x6,5cm. $k s. 712 $m drzew.
 • 900 $c ścięcie mieczem $c egzekucja $f 8x7cm. $k s. 714 $m drzew.
 • 900 $c zwierzęta leśne $c Las $f 15x7,5cm. $k s. 716 $m drzew.
 • 900 $c wędrowiec grający na kobzie $c kobza $f 7x6cm. $k s. 717 $m drzew.
 • 900 $c klasztor w Nigra Sylva (Szwabia) $f 5x3,5cm. $k s. 719 $m drzew.
 • 900 $c Villingen (Niemcy), budynek $f 6,5x6cm. $k s. 721 $m drzew.
 • 900 $c wnętrze sali wykładowej $c Tybinga (Niemcy), uniwersytet, $c sala wykladowa $f 6,6x4,5cm. $k s. 717 $m drzew.
 • 900 $c Stuttgard (Niemcy), winnica $c winorośl $f 7,5x6cm. $k s. 728 $m drzew.
 • 900 $c herb Xollern $f 4x4cm. $k s. 730 $m drzew.
 • 900 $c mnich z pastorałem $f 3,3x3,5cm. $k s. 730 $m drzew.
 • 900 $c chochoł $c ogrodnictwo - okrywanie krzewów $f 8x6,5cm. $k s. 732 $m drzew.
 • 900 $f 3x4cm. $k s. 734 $m drzew. $s Augsburg (Niemcy), herb
 • 900 $c mitologia rzymska $c Merkury - posąg $f 4,5x8,5cm. $k s. 735 $m drzew.
 • 900 $c biskup Bonifacy $f 4x6cm. $k s. 736 $m drzew.
 • 900 $c mnich $f 4x6cm. $k s. 739 $m drzew.
 • 900 $c Madziarzy bitwa 955 $c bitwa 955 $c Lechowe Pole bitwa 955 $f 13,5x6cm. $k s. 740 $m drzew.
 • 900 $c Haidelberg (Niemcy), widok $f 52x25,5cm. $k s. 752-753 $m drzew.
 • 900 $c Uniwersytet w Haidelbergu, sala wykładowa $c Haidelberg (Niemcy) uniwersytet $f 7,5x7,5cm. $k s. 755 $m drzew.
 • 900 $c kozice $f 6x6cm. $k s. 760 $m drzew.
 • 900 $c orzeł polujący $f 7,5x4,5cm. $k s. 761 $m drzew.
 • 900 $c ubiór dworski $c mężczyzna w książęcym stroju $f 4,5x7,5cm. $k s. 761 $m drzew.
 • 900 $c bliźnięta zrośnięte głowami $c monstrum humanum $f 6x6,5cm. $k s. 763 $m drzew.
 • 900 $c żołędzie $c dziki żerujace pod dębem $f 5x6,5cm. $k s. 763 $m drzew.
 • 900 $c Bawaria (Niemcy) $f 13,5x7cm. $k s. 765 $m drzew.
 • 900 $c król - postać $f 5x8cm. $k s. 766 $m drzew.
 • 900 $c Ratyzbona, herb $f 3,5x4cm. $k s. 774 $m drzew.
 • 900 $c pożar miasta $f 6x5cm. $k s. 775 $m drzew.
 • 900 $c chrzcielnica $c biskup przy chrzcielnicy $f 7,5x7cm. $k s. 777 $m drzew.
 • 900 $c Freising - Bawaria (Niemcy), widok $f 34x13cm. $k s. 780-781 $m drzew.
 • 900 $c Monachium (Niemcy), herb $f 3,5x4cm $k s. 785 $m drzew.
 • 900 $c Bawaria (Niemcy), mapa (fragment) $f 16x11,5cm. $k s. 786 $m drzew.
 • 900 $c Francia Orientali (Niemcy) region, $f 13,5x9,5cm. $k s. 789 $m drzew.
 • 900 $c zwierzęta w zagrodzie $f 8x7cm. $k s. 792 $m drzew.
 • 900 $c Würzburg (Niemcy), widok $f 36x27,5cm. $k s. 802-803 $m drzew.
 • 900 $c Würzburg (Niemcy), zamek $f 10,5x9,5cm. $k s. 804 $m drzew.
 • 900 $c jeździec na zaprzęgniętym do wozu koniu $c zaprzęg konny $f 7,5x6,5cm. $k s. 808 $m drzew.
 • 900 $c Rotenburg (Niemcy), herb $f 4x5cm. $k s. 811 $m drzew.
 • 900 $c Men (Niemcy) rzeka $c Frankfurt nad Menem (Niemcy), widok $c rzeka, barki na rzece $f 36x24,5cm. $k s. 814-815 $m drzew.
 • 900 $c rycerze walczący, kolorowane stroje $f 12x6,5cm. $k s. 816 $m drzew.
 • 900 $c psy myśliwskie $c polowanie na ptactwo $f 7,5x5cm. $k s. 817 $m drzew.
 • 900 $c Pannonia, region historyczny $f 13,5x9cm. $k s. 820 $m drzew.
 • 900 $c herb z dwugłowym orłem $f 10,5x4,5cm. $k s. 820 $m drzew.
 • 900 $c sokolnik $f 6x6,5cm. $k s. 821 $m drzew.
 • 900 $c Wiedeń (Austria), widok $f 57x22cm. $k s. 814-815 $m drzew.
 • 900 $c Styria (Austria), mieszkańcy, ubiory, 16 w. $c Styria (Austria) herb $f 5,5x7cm. $k s. 831 $m drzew.
 • 900 $c polowanie na jelenia $f 832 $f 6,5x6,5cm. $k s. $m drzew.
 • 900 $c Tyrol (Austria), kopalnia $c kopalnia w Tyrolu $f 11,5x5,5 $k s. 833 $m drzew.
 • 900 $c kuźnia $f 13,5x8cm. $k s. 835 $m drzew.
 • 900 $c Istria, mapa $f 15,5x14cm. $k s. 836 $m drzew.
 • 900 $c Hesja (Niemcy), mapa $f 15,5x11cm. $k s. 844 $m drzew.
 • 900 $c Marburg (Niemcy), widok $f 15,5x13,5cm. $k s. 845 $m drzew.
 • 900 $c biblioteka, wnetrze $f 7x6cm. $k s. 849 $m drzew.
 • 900 $c Erfurt (Niemcy), widok $f 36x7,5cm. $k s. 852-853 $m drzew.
 • 900 $c Miśnia (Niemcy), mapa $f 15,5x12cm. $k s. 856 $m drzew.
 • 900 $c Miśnia (Niemcy), widok $f 36x15,5cm. $k s. 858-859 $m drzew.
 • 900 $c Miśnia (Niemcy), mury obronne, plan $f 28x20,5cm. $k s. 862-861 $m drzew.
 • 900 $c kopalnia $f 11,5x5cm. $k s. 866 $m drzew.
 • 900 $c Saksonia (Niemcy), mapa $f 13,5x7cm. $k s. 867 $m drzew.
 • 900 $c Hermes, pomnik $f 4x6,5cm. $k s. 868 $m drzew.
 • 900 $c beczki $c piwnica winna $f 8x5,5cm. $k s. 870 $m drzew.
 • 900 $c Brunszwik (Niemcy), widok $f 8x4cm. $k s. 878 $m drzew.
 • 900 $c Lüneburg (Niemcy), widok $f 36x9cm. $k s. 880-881 $m drzew.
 • 900 $c Lubeka (Niemcy) widok, panorama $f 36x8,5cm. $k s. 886-887 $m drzew.
 • 900 $c Magdeburg (Niemcy), herb $f 5x6cm. $k s. 888 $m drzew.
 • 900 $c walczący na miecze $c rycerze walzący c=miecz dwuręczny $f 12x6,5cm. $k s. 893 $m drzew.
 • 900 $c walka $c jeźdźcy walczący na kopie $c broń (kopie) $c kopie (broń) $c rząd koński $f 15,5x7cm. $k s. 895 $m drzew.
 • 900 $c bitwa pod Hamburgiem nad Unstrutą 1073 $c Unstruta - bitwa - 1073 $c bitwa 1073 pod Hamburgiem nad Unstrutą $c Hamburg - bitwa - 1073 $f 6,5x4,5cm. $k s. 898 $m drzew.
 • 900 $c szczury pułapka $c pułapka na szczury $f 7,5x5,5cm. $k s. 901 $m drzew.
 • 900 $c Holandia, część północna, mapa $f 16,5x19,5cm. $k s. 902 $m drzew.
 • 900 $c powódź $f 10x7cm. $k s. 903 $m drzew.
 • 900 $c Odra - przeprawa przez rzekę $c Odra - Frankfurt $c Odra - łodzie na rzece $c Frankfurt nad Odrą (Niemcy), widok, $f 26x20cm. $k s. 906-907 $m drzew.
 • 900 $c Maklemburgia (niemcy), herb $f 3x4cm. $k s. 909 $m drzew.
 • 900 $c sułtan $f 4x6,5cm. $k s. 914 $m drzew.
 • 900 $c królowa na ośle $f 11,5x8cm. $k s. 915 $m drzew.
 • 900 $c Pomorze, mapa, herby $f 34x16cm. $k s. 918-919 $m drzew.
 • 900 $c Pomorze herb $c gryf w herbie Pomorza $f 5,5x6cm. $k s. 920 $m drzew.
 • 900 $c okręt na Bałtyku $c Pomorze, mapa, $f 13,5x9,5cm. $k s. 926 $m drzew.
 • 900 $c Krzyżak, zakonnik $f 3,5x6cm. $k s. 927 $m drzew.
 • 900 $c Krzyżacy, herby $f 3,5x3,5cm. $k s. 928 $m drzew.
 • 900 $c Albert Hohenzollern, (książę Prus, 1490-1568) $f 6,5x7cm. $k s. 931 $m drzew.
 • 900 $c tur $f 10x7cm. $k s. 934 $m drzew.
 • 900 $c daniel $f 4x5cm. $k s. 934 $m drzew.
 • 900 $c Ryga (Łotwa), panorama miasta, widok od strony portu $f 15,5x10cm. $k s. 938 $m drzew.
 • 900 $c kobieta, ubiór 16 w. $f 4,5x6cm. $k s. 939 $m drzew.
 • 900 $c Czechy, mapa $f 13,5x9,5cm. $k s. 940 $m drzew.
 • 900 $c Cheb (Czechy), widok $f 32x22cm. $k s. 944-945 $m drzew.
 • 900 $c palenisko $c mężczyzna mieszający w kotle $c kocioł nad ogniem $f 6,5x6cm. $k s. 948 $m drzew.
 • 900 $c egzekucja spalenie na stosie $c stos płonący $f 8,5x6cm. $k s. 952 $m drzew.
 • 900 $c sędzia $c dama, ubiór, 16 w. $f 4x6cm. $k s. 954 $m drzew.
 • 900 $c mężczyźni, ubiory 16 w. $c sąd polowy $f 13,5x8cm. $k s. 957 $m drzew.
 • 900 $c Śląsk, herb $f 4,5x5,5cm. $k s. 961 $m drzew.
 • 900 $c Wyspy duńskie $c Dania, wyspy $f 13,5x10cm. $k s. 962 $m drzew.
 • 900 $c Dania, herb $f 4,5x7,5cm. $k s. 965 $m drzew.
 • 900 $c Gotarus rex Sveciae $f 5x8cm. $k s. 966 $m drzew.
 • 900 $c mężczyzna, ubiór $f 3x6cm. $k s. 968 $m drzew.
 • 900 $c Skandynawia $f 13,5x10cm. $k s. 981 $m drzew.
 • 900 $c potwór morski pożerający człowieka $c legendy morskie $f 10,5x7,5 $k s. 983 $m drzew.
 • 900 $c sztorm $c okręt na wzburzonym morzu $f 10x5,5cm. $k s. 984 $m drzew.
 • 900 $c połów $f 6x7cm. $k s. 986 $m drzew.
 • 900 $c dama, ubiór szwedzki $f 5x8cm. $k s. 987 $m drzew.
 • 900 $c Szwecja, herb $f 5x6,5cm. $k s. 988 $m drzew.
 • 900 $c jeleń $c sarna $c zwierzęta leśne $c daniel $f 14,5x10cm. $k s. 989 $m drzew.
 • 900 $c Szwecja, herb $f 7,5x11cm. $k s. 996 $m drzew.
 • 900 $c wieś szwedzka pejzaż, Szwecja, pejzaż wiejski $c oracz $f 13x5,5cm. $k s. 997 $m drzew.
 • 900 $c herb $f 4x6,5cm. $k s. 998 $m drzew.
 • 900 $c Hekla $c wulkan $c Islandia $c erupcja $f 5,5x7cm. $k s. 999 $m drzew.
 • 900 $c łucznik $f 6,5x8cm. $k s. 1000 $m drzew.
 • 900 $c renifer $c Laponia, zwierzęta $f 7,5x7cm. $k s. 1000 $m drzew.
 • 900 $c morze potwory $c potwory morskie $f 34x26cm. $k s. 1004-1005 $m drzew.
 • 900 $c Węgry, mapa fragment $f 13,5x10cm. $k s. 1007 $m drzew.
 • 900 $c Węgry, herb $f 5x7cm. $k s. 1008 $m drzew.
 • 900 $c Atylla, medalion $f 5x5cm. $k s. 1010 $m drzew.
 • 900 $c gniazdo na wieży ptak pożerający pisklę $c wieża z gniazdem ptasim $f 6x7cm. $k s. 1013 $m drzew.
 • 900 $c obóz wojskowy $c namioty $c zaprzęg konny $f 15x5cm. $k s. 1015 $m drzew.
 • 900 $c Budapeszt (Węgry), widok na zamek $f 17,5x9cm. $k s. 1019 $m drzew.
 • 900 $c Belgrad (Serbia), widok $f 15,5x11,5cm. $k s. 1020 $m drzew.
 • 900 $c Turcy atak $f 9x5cm. $k s. 1028 $m drzew.
 • 900 $c egzekucja ścięcie mieczem $f 8x7cm. $k s. 1028 $m drzew.
 • 900 $c Maciej Korwin, (król Węgier, 1443-1490), medalion $f 5x5cm. $k s. 1034 $m drzew.
 • 900 $c egzekucja - nabicie na pal $c pal - nabicie $c tortuty - nabicie na pal $f 6x7,5cm. $k s. 1035 $m drzew.
 • 900 $c Polska, część wschodnia, mapa $f 13,5x8cm. $k s. 1038 $m drzew.
 • 900 $c Polska, część północna, mapa $f 15,5x12cm. $k s. 1039 $m drzew.
 • 900 $c wojewodowie polscy, ubiory $c wojewoda $f 13,5x6cm. $k s. 1040 $m drzew.
 • 900 $c smok wawelski $c kopiec Kraka i Wandy $c Szewczyk Dratewka $c legenda o smoku wawelskim $c Wawel, barwione na czerwono dachy, smok wawelski, $f 11x7,5cm. $k s. 1044 $m drzew.
 • 900 $c Mysia wieża $c myszy $c legenda o Popielu $c Kruszwica - mysia wieża $f 6x7,5cm. $k s. 1043 $m drzew.
 • 900 $c Popiel uciekający $c myszy $f 7x7cm. $k s. 1043 $m drzew.
 • 900 $c genealogia Piastowie $f 18x22cm. $k s. 1044 $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz Odnowiciel, (książę Polski, 1016-1058), pokutujący $f 5x8cm. $k s. 1046 $m drzew.
 • 900 $c Przemysł II, (król Polski, 1257-1296), orzeł Przemysła, $c Piastowski orzeł $f 6x6,5cm. $k s. 1052 $m drzew.
 • 900 $c Kraków uniwersytet, sala wykładowa $c uniwersytet krakowski $f 7x7cm. $k s. 1055 $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt I Stary, (król Polski, 1467-1548) $f 7,5x7,5cm. $k s. 1056 $m drzew.
 • 900 $c potwór krakowski 1547 $c monstrum hoc Cracoviae $f 7x13cm. $k s. 1057 $m drzew.
 • 900 $c Litwa, pogoń litwska, herb $f 5x6cm. $k s. 1058 $m drzew.
 • 900 $c Adam i Ewa $f 5,5x5cm. $k s. 1058 $m drzew.
 • 900 $c Wilno (Litwa) widok $f 8x6cm. $k s. 1060 $m drzew.
 • 900 $c Ruś, mapa $f 16x17cm. $k s. 1061 $m drzew.
 • 900 $c modlitwa $f 5x4cm. $k s. 1066 $m drzew.
 • 900 $c Jajce (Bośnia i Harcegowina) $f 9x5,5cm. $k s. 1069 $m drzew.
 • 900 $c Siedmiogród (Rumunia) $f 18x15cm. $k s. 1071 $m drzew.
 • 900 $c Târgoviçte (Rumunia), widok $f 8,5x6cm. $k s. 1072 $m drzew.
 • 900 $c Grecja, mapa $f 12,5x16cm. $k s. 1074 $m drzew.
 • 900 $c Likurg (ca 390-ca 324), portret $f 4x5,5cm. $k s. 1076 $m drzew.
 • 900 $c Ateny (Grecja), Gimnazjum Ateńskie $f 7,5x9cm. $k s. 1079 $m drzew.
 • 900 $c Delfy (Grecja), widok $f 5,5x5cm. $k s. 1081 $m drzew.
 • 900 $c jeździec macedoński $f 7x7cm. $k s. 1084 $m drzew.
 • 900 $f 7,5x8cm. $k s. 1084 $m drzew. $s Athos (Grecja) góra, klasztor
 • 900 $c Kreta (Grecja) $f 15,5x7,5cm. $k s. 1086 $m drzew.
 • 900 $c Labirynt $f 9,5x9,5cm. $k s. 1087 $m drzew.
 • 900 $c wyspy greckie $c Grecja, mapa, $f 12,5x7,5cm. $k s. 1088 $m drzew.
 • 900 $c Arystoteles (384 aC.-322 aC.), portret $f 6,5x7,5cm. $k s. 1088 $m drzew.
 • 900 $c Pitagoras (ca 527 aC.-497 aC.) $f 4x5cm. $k s. 1090 $m drzew.
 • 900 $c Konstantynopol, mapa $f 36x20cm. $k s. 1092-1093 $m drzew.
 • 900 $c godło cesarstwa bizantyńskiego $f 5x6cm. $k s. 1098 $m drzew.
 • 900 $c Konstantyn Wielki, (cesarz rzymski, 2740337) $f 4,5x6cm. $k s. 1098 $m drzew.
 • 900 $c Justynian I, (cesarz wschodnio-rzymski, 483-565) $f 3,5x3,5cm. $k s. 1099 $m drzew.
 • 900 $c Justyn I, (cesarz wschodnio-rzymski, ca 450-527) $f 3,5x3,5cm. $k s. 1100 $m drzew.
 • 900 $c Herakliusz, (cesarz wschodnio-rzymski, ca 574-641) $f 3,5x3,5cm. $k s. 1100 $m drzew.
 • 900 $c jeździec we wschodnim stroju $f 9x5,5cm. $k s. 1102 $m drzew.
 • 900 $c duchowny wschodnio-rzymski $f 4x6,5cm. $k s. 1103 $m drzew.
 • 900 $c Turcja, herb $f 3,5x5cm. $k s. 1111 $m drzew.
 • 900 $c żołnierz otomański $f 6,5x11cm. $k s. 1112 $m drzew.
 • 900 $c więzień w klatce $f 7x4,5cm. $k s. 1114 $m drzew.
 • 900 $c Bajazyt I, (sułtan osmański, 1354-1403) $f 6x5cm. $k s. 1114 $m drzew.
 • 900 $c ubiór turecki $c tureckie nakrycie głowy $f 5x6cm. $k s. 1115 $m drzew.
 • 900 $c tyran $c egzekucja - uduszenie $f 8,5x6cm. $k s. 1123 $m drzew.
 • 900 $f 8,5x7cm. $k s. 1127 $m drzew. $s jeździec turecki
 • 900 $c możnowładca turecki $f 7,5x9cm. $k s. 1128 $m drzew.
 • 900 $c światynia $c circa templum $f 7x8cm. $k s. 1130 $m drzew.
 • 900 $c rolnictwo $c cielenie zwierząt $f 5,5x5,5cm. $k s. 1131 $m drzew.
 • 900 $c jałmużnicy $f 4x6,5cm. $k s. 1132 $m drzew.
 • 900 $c wypas owiec $c rolnictwo $f 8x5,5cm. $k s. 1136 $m drzew.
 • 900 $c Azja Mniejsza, mapa $f 18x13,5cm. $k s. 1138 $m drzew.
 • 900 $c Świątynia Artemidy $f 6,5x8,5cm. $k s. 1143 $m drzew.
 • 900 $c dziewczyna $f 4,5x6,5cm. $k s. 1145 $m drzew.
 • 900 $c Amazonki $f 13x5,5cm. $k s. 1147 $m drzew.
 • 900 $c słoń juczny $f 10x7cm. $k s. 1148 $m drzew.
 • 900 $c Hipokrates (ca 460 aC. - ca 379 aC.), portret $f 4x5,5cm. $k s. 1151 $m drzew.
 • 900 $c Tartaria (Azja Mniejsza), mapa $f 16x23,5cm. $k s. 1152 $m drzew.
 • 900 $c koń, tresura $f 9x11cm. $k s. 1153 $m drzew.
 • 900 $c Arka Noego $f 7x7cm. $k s. 1154 $m drzew.
 • 900 $c Cypr $c okręt na morzu $f 15x9,5cm. $k s. 1156 $m drzew.
 • 900 $c Syria $c Ziemia Święta $f 15,5x12,5cm. $k s. 1160 $m drzew.
 • 900 $c Ziemia Święta $f 17x26cm. $k s. 1161 $m drzew.
 • 900 $c Mojżesz $f 9x10cm. $k s. 1162 $m drzew.
 • 900 $c szpitalnicy Św. Jana $c Ziemia Święta $c Jerozolima $f 8,5x9,5cm. $k s. 1173 $m drzew.
 • 900 $f 7,5x5,5cm. $k s. 1174 $m drzew. $s Świątynia Salomona
 • 900 $c Jerozolima (Izrael), panorama $f 36x15cm. $k s. 1176-1177 $m drzew.
 • 900 $c Jerozolima (Izrael) $f 15,5x10cm. $k s. 1178 $m drzew.
 • 900 $c Krzyżak, $c rycerz zakonny $f 4x6cm. $k s. 1197 $m drzew.
 • 900 $c Samaria (Izrael) miasto dawne, widok $f 6,5x6cm. $k s. 1180 $m drzew.
 • 900 $c żniwa $f 7x5cm. $k s. 1185 $m drzew.
 • 900 $c wieża Babel $f 6,5x9cm. $k s. 1185 $m drzew.
 • 900 $c Semiramida na koniu $f 8,5x11cm. $k s. 1187 $m drzew.
 • 900 $c Astrolog $f 7x5,5cm. $k s. 1191 $m drzew.
 • 900 $c jednorożec $f 11,5x7cm. $k s. 1196 $m drzew.
 • 900 $c saracen $f 7x11,5cm. $k s. 1198 $m drzew.
 • 900 $c tygrys szablastozębny $f 6x3,5cm. $k s. 1203 $m drzew.
 • 900 $c insygnia władzy $c korona i berło $f 5x7cm. $k s. 1210 $m drzew.
 • 900 $c roślina biblijna $c bdelium - roślina biblijna $c Biblia, roślina $f 4,5x5,5cm. $k s. 1210 $m drzew.
 • 900 $c mężczyzna związany przez pędy roslin $c pędy roślin $f 7,5x8cm. $k s. 1211 $m drzew.
 • 900 $c baktrian $c wielbłąd dwugarbny $f 7,5x6cm. $k s. 1211 $m drzew.
 • 900 $c kobieta $c ubiór kobiecy $f 4,7x7cm. $k s. 1212 $m drzew.
 • 900 $c zaprzeg konny, kobieta na wozie $c obóz, namioty $f 15x5cm. $k s. 1213 $m drzew.
 • 900 $f 11x4,5cm.naczynia ozdobne $k s. 1214 $m drzew.
 • 900 $c pogrzeb $c obyczaje pogrzebowe, Azja Mniejsza $f 7,5x7cm. $k s. 1214 $m drzew.
 • 900 $c Judyta z głową Holofernesa $f 8x6cm. $k s. 1215 $m drzew.
 • 900 $c Amazonki $f 13x5,5cm. $k s. 1217 $m drzew.
 • 900 $c dom z wyglądającymi dwiema męskimi głowami $f 5,5x5cm. $k s. 1218 $m drzew.
 • 900 $c obóz, namioty, zaprzęg konny, kobieta na wozie $f 15,4x5cm. $k s. 1230 $m drzew.
 • 900 $c ogień - tortury $c tortury, przypiekanie ogniem $f 7x4cm. $k s. 1230 $m drzew.
 • 900 $c wisielec $c tortury $f 5,5x7cm. $k s. 1231 $m drzew.
 • 900 $c kapłanka $c ogień święty $f 6x6cm. $k s. 1222 $m drzew.
 • 900 $c koń skaczący przez przeszkodę $f 5x3,5cm. $k s. 1222 $m drzew.
 • 900 $c Tamerlan/Timur (1336-1405), portret $c Timur $f 3x6cm. $k s. 1223 $m drzew.
 • 900 $c Indie, mapa, herb $f 15x12cm. $k s. 1224 $m drzew.
 • 900 $c Indie, mieszkaniec $f 5,5x7,5cm. $k s. 1226 $m drzew.
 • 900 $c dżungla $f 13,5x9,5cm. $k s. 1228 $m drzew.
 • 900 $c słoń indyjski $f 6,5x9cm. $k s. 1229 $m drzew.
 • 900 $c smok indyjski $c potwór $f 10x3cm. $k s. 1229 $m drzew.
 • 900 $c skorpiony $f 13,5x6,5cm. $k s. 1230 $m drzew.
 • 900 $c smok $f 6x4,5cm. $k s. 1230 $m drzew.
 • 900 $c Bucefał $c koń andaluzyjski $f 14x8,5cm. $k s. 1331 $m drzew.
 • 900 $c koń $f 6x6,5cm. $k s. 1232 $m drzew.
 • 900 $c osioł juczny $f 6,5x5cm. $k s. 1233 $m drzew.
 • 900 $c koń z kłami $c potwór morski $f 8x6,5cm. $k s. 1233 $m drzew.
 • 900 $c wąż morski $f 12x4cm. $k s. 1234 $m drzew.
 • 900 $c skorpion $c rak $f 12,5x4cm. $k s. 1234 $m drzew.
 • 900 $c koń z rogami jelenia $c mitologiczne zwierzę $f 8x6cm. $k s. 1234 $m drzew.
 • 900 $c Bachus $c bóstwo $f 6x8,5cm. $k s. 1235 $m drzew.
 • 900 $c oblężenie $c obrona wzgórza $c atak na wzgórze $f 7,5x10cm. $k s. 1236 $m drzew.
 • 900 $c słoń juczny $f 10,5x6,5cm. $k s. 1237 $m drzew.
 • 900 $c Bachantka $c Bachus $f 6x6,5cm. $k s. 1239 $m drzew.
 • 900 $c monstra humanis $c osobliwości $f 9x6cm. $k s. 1240 $m drzew.
 • 900 $c Pigmeje $f 9,5x5,5cm. $k s. 1240 $m drzew.
 • 900 $c klucz żurawi $f 15,5x6cm. $k s. 1241 $m drzew.
 • 900 $c Indie, mieszkaniec pierwotny $f 4x5cm. $k s. 1242 $m drzew.
 • 900 $c pies indyjski $f 7,5x4cm. $k s. 1242 $m drzew.
 • 900 $c Indie $c Półwysep Indyjski, mapa $f 15,5x12cm. $k s. 1243 $m drzew.
 • 900 $c słoń przewożący ludzi $f 10,5x6,5cm. $k s. 1245 $m drzew.
 • 900 $c nosorożec w pancerzu $f 14,4x10cm. $k s. 1246 $m drzew.
 • 900 $c bóstwo indyjskie $f 6x5,5cm. $k s. 1247 $m drzew.
 • 900 $c Indie, tortury $c tortury $f 5,5x10cm. $k s. 1248 $m drzew.
 • 900 $c paw $f 5,5x6cm. $k s. 1252 $m drzew.
 • 900 $c Sri Lanka, mapa $c Taproba/Sri Lanka $f 7,5x12cm. $k s. 1253 $m drzew.
 • 900 $c kanibalizm $c tortury, ćwiartowanie człowieka $f 6,5x6cm. $k s. 1254, 1261 $m drzew
 • 900 $c Jawa, wyspa, mapa $f 7,5x12cm. $k s. 1255 $m drzew.
 • 900 $c baktrian $c wielbłąd dwugarbny $f 7,5x6,5cm. $k s. 1255 $m drzew.
 • 900 $c herb hinduskie motywy $f 3,5x4cm. $k s. 1256 $m drzew.
 • 900 $c kobieta ubiór 16 w. $f 4,5x6,5cm. $k s.1256 $m drzew.
 • 900 $c jeździec galopujący po drewnianym moście $c most drewniany na rzece $f 6,5x4cm. $k s. 1257 $m drzew.
 • 900 $c wierzenia $c religia hinduska $c demon indyjski $f 4,5x6,5cm. $k s. 1259 $m drzew.
 • 900 $c salamandra $f 9,5x4cm. $k s. 1259 $m drzew.
 • 900 $c odkrycie Ameryki $c okręty $c wyprawa morska $c odkrycia geograficzne, wyprawa Kolumba $c Nowa Ziemia $f 14,5x10,5cm. $k s. 1260 $m drzew.
 • 900 $c szałas $c odkrycia geograficzne $f 5x6,5cm. $k s. 1262 $m drzew.
 • 900 $c dekapitacja $c tortury $c kanibalizm $f 7,5x4cm. $k s. 1262 $m drzew.
 • 900 $c Kuba, wyspa, mapa $c odkrycia geograficzne $f 12,5x8cm. $k s. 1263 $m drzew.
 • 900 $c okręt Magellana $c odkrycia geograficzne $f 6,6x7 $k s. 1265 $m drzew.
 • 900 $c człowiek z długimi uszami $f 6,5x6,5cm. $k s. 1167 $m drzew.
 • 900 $c paw $f 5,5x6,5cm. $k s. 1168 $m drzew.
 • 900 $c samica karmiąca młode $f 9,5x6,5cm. $k s. 1169 $m drzew.
 • 900 $c mieszkańcy Ameryki, 16 w. $f 14x9,5cm. $k s. 1270 $m drzew.
 • 900 $c Cusco (Peru), widok $f 36,7x27,5cm. $k s. 1276-1277 $m drzew.
 • 900 $c Meksyk, plan miasta $f 16x16cm. $k s. 1378 $m drzew.
 • 900 $c Madera, wyspa, mapa $f 8x12cm. $k s. 1379 $m drzew.
 • 900 $c pies $f 7,5x4cm. $k s. 1379 $m drzew.
 • 900 $c wulkan erupcja $f 5,5x6cm. $k s. 1379 $m drzew.
 • 900 $c Afryka Północna $f 15,5x13cm. $k s. 1280-1281 $m drzew.
 • 900 $c dżungla $f 13,5x9,5cm. $k s. 1281 $m drzew.
 • 900 $c Afryka Północna $f 16,5x24cm. $k s. 1288 $m drzew.
 • 900 $c Algier (Algieria) widok $f 16,5x14,5cm. $k s. 1290 $m drzew.
 • 900 $c Cyrena (Libia), mapa $f 15,5x12cm. $k s. 1291 $m drzew.
 • 900 $c bazyliszek $f 6,5x3cm. $k s. 1292 $m drzew.
 • 900 $c Libia, świątynia $f 8x6cm. $k s. 1293 $m drzew.
 • 900 $c hortulus conclusus $c ogród otoczony murem $f 7,5x7cm. $k s. 1294 $m drzew.
 • 900 $c delta Nilu, mapa $f 16x17,5cm. $k s. 1395 $m drzew.
 • 900 $c oracze $c zaprzęg $f 19x7,5cm. $k s. 1296 $m drzew.
 • 900 $c Herkules $f 5x7,5cm. $k s. 1297 $m drzew.
 • 900 $c herb z wężami $f 5x6,5cm. $k s. 1297 $m drzew.
 • 900 $c faraon $c tron $c insygnia władzy $c władca $f 7,5x9cm. $k s. 1298 $m drzew.
 • 900 $c Kleopatra VII, (królowa Egiptu, 69-30), wizerunek $f 6,5x10cm. $k s. 1299 $m drzew.
 • 900 $c sułtan $f 5x8,5cm. $k s. 1300 $m drzew.
 • 900 $c baran $f 6x4,5cm. $k s. 1301 $m drzew.
 • 900 $c piramidy $f 9,5x15cm. $k s. 1302 $m drzew.
 • 900 $c drzewo balsamiczne $f 4,5x5,5cm. $k s. 1303 $m drzew.
 • 900 $c krokoldyl $f 17,5x8cm. $k s. 1305 $m drzew.
 • 900 $c Aleksandria (Egipt) $f 9,5x7,5cm. $k s. 1306 $m drzew.
 • 900 $c Aleksandria, biblioteka aleksandryjska $c biblioteka aleksandryjska $f 7x6cm. $k s. 1307 $m drzew.
 • 900 $c drób $c kury $f 6,5x4,5cm. $k s. 1308 $m drzew.
 • 900 $c astronom w pracowni $f 7,5x5cm. $k s. 1308 $m drzew.
 • 900 $c berło w kształcie kościotrupa $f 4x7cm. $k s. 1311 $m drzew.
 • 900 $c wąż zjadany przez ptaka $c czapla zjadająca skrzydlatego węża $f 7,5x4,5cm. $k s. 1313 $m drzew.
 • 900 $c Afrykańczyk $f 5,5x7,5cm. $k s. 1313 $m drzew.
 • 900 $c herb z głowami szakali $f 3,5x4cm. $k s. 1314 $m drzew.
 • 900 $c słoń $f 6x6,5cm. $k s. 1315 $m drzew.
 • 900 $c lew ? $f 8x6,5cm. $k s. $m drzew.
 • 900 $c pantera $f 5,5x4,5cm. $k s. 1317 $m drzew.
 • 900 $c struś z kluczem w dziobie $f 9x15cm. $k s. 1318 $m drzew.
 • 900 $c monstra $f 9,5x6,5cm. $k s. 1319 $m drzew.
 • 900 $c węże jadowite $f 12x4,5cm. $k s. 1320 $m drzew.
 • 900 $c Libia, mapa $f 15,5x12,5cm. $k s. 1321 $m drzew.
 • 900 $c Madera, wyspa, mapa $f 7,5x12,5cm. $k s. 1322 $m drzew.
 • 900 $c erupcja $c wulkan, $f 5,5x7cm. $k s. 1322 $m drzew.
 • 900 $c Afrykańczyk $f 5,5x7,5cm. $k s. 1324 $m drzew.
 • 900 $c wąż na drzewie $f 6x8,5cm. $k s. 1325 $m drzew.
 • 900 $c Etiopia, mapa $f 15,5x12,5xm. $k s. 1328 $m drzew.
 • 900 $c szałas $f 5x6,5cm. $k s. 1328 $m drzew.
 • 900 $c herb z lwem trzymającym krzyż $f 4,5x4,5cm. $k s. 1329 $m drzew.
 • 900 $c inicjały $k liczne $m drzew.
 • 910 $a Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558) $n Münster Sebastian (1488-1552)
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a EB $d 19.09.01

Indexes