"Protocollon różnych transakcij, przywileiów, ediktów y mandatów w dobrach Maiętności Kórnickiey Ao 1758.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00780
 • Kopie:
  • Mf 1739
  • Mf 9854
  • CD 31a
  • BPCim. 3074
 • Tytuł: "Protocollon różnych transakcij, przywileiów, ediktów y mandatów w dobrach Maiętności Kórnickiey Ao 1758.
 • Miejsce i czas powstania: 1758
 • Opis fizyczny: 263 k. 34x22 cm
 • Oprawa: półsk., 19 w.
 • Język: Pol., niem., łac.
 • Zawartość:
  • Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v. Szołdrską, 2v. Potulicką
  • "Memoryał P. Wegnerowi [...] z Runowa do Kórnika przesłany" 10. 03. 1758 k. 2-3
  • "Informacya P. Wegnerowi względem Żydów" 1758 k. 4
  • "Memoryał P. Strzałkowskiemu, ekonomowi w Kijowie [Kijewie]..." 10. 03. 1758 k. 5
  • "Ordinacya lasów na rok [...] 1758 [...]" 14. 01. k. 6
  • Przywilej Daszewic Kórnik 11. 09. 1741 k. 7-8
  • "Informacya pisarzowi prowentowemu kórnickiemu [...] z Ronowa[!] przesłana" 10. 03. 1758 k. 9
  • "Informacya do Kromolic [...] z Ronowa[!] ordinowana" 10. 03. 1758 k. 10
  • "Memoryał P. Świderskiemu ekonomowi kórnickiemu[...] z Ronowa[!] expediowany" 10. 03. 1785 k. 11-13
  • Karczma w Błażejewie - sprzedaż Wojciechowi Pieczyńskiemu Kórnik 11. 11. 1742 k. 14
  • Edykt z 01. 10. 1758 do całej majętności: zakaz sprzedaży i wywozu jakichkolwiek zbóż k. 15
  • "Punkta [...] z starszemi Synagogi Kórnickiej [...]" 02. 05. 1757 [dot. opłat za jatki mięsne, podwód] k. 15v
  • Karczma Daszewice - sprzedaż Pawłowi Ciemiężyckiemu Kórnik 22. 10. 1742 k. 16
  • Młyn w Runowie - sprzedaż Stefanowi Kummowi przez Ludwikę z Łosiów księżnę Holsztyńską 05. 06. 1709, aprobowana przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską k. 17
  • "Regestr Statków Kuchennych, ktorych odbiera [...] Szafarka Pawłowska" k. 18-19
  • Sukcesja po Pawle Ciemiężyckim k. 20
  • "Specifikacya tak bydła rolnego, iako y sprzętow wszelkich gospodarskich [...] przez Michała Brogała otaxowane a [...] Melchiorowi Ciemiężyckiemu z wszystkim wjego własną oddane possessyą" 05. 02. 1758 k. 21
  • Zalecenia dla Świderskiego ekonoma kórnickiego 19. 03. 1758 k. 22
  • "Pomiarkowanie Żołądzia w Dobrach Kórnickich na Rok 1757" k. 23
  • Rozporządzenie dla gminy żydowskiej w sprawie handlu wełną Runowo 17. 04. 1758 k. 24
  • Mandat Żydom kórnickim - zakaz wprowadzania fałszywej monety Runowo 06. 05. 1758 k. 24v
  • Kontrakt z Matiaszem Storchem ogrodnikiem Kórnik 05. 04. 1758 k. 25
  • "Memoriał P. Świderskiemu" Runowo 01. 06. 1758 k. 26-27
  • Kontrakt z Krystmanem Szneyem majstrem Kórnik 03. 06. 1758 k. 27v
  • Zakaz zakupu zboża na terenie Majętności Kórnickiej skierowany do mieszkańców Kórnika i Bnina oraz do synagogi Kórnik 08. 08. 1758 k. 28
  • Rozporządzenie skierowane do sołtysów Majętności Kórnickiej dot. handlu zbożem Kórnik 09. 08. 1758 k. 28v
  • Młyn wietrzny w Runowie - sprzedaż Janowi Szultzowi Kórnik 01. 03. 1754, potem Godfridowi Nelce 05. 08. 1761 k. 29
  • Artykuły Bractwa Mielcarskiego k. 30-34
  • Kontrakt z Janiszewskim ekonomem Majętności Kórnickiej 16. 08. 1758 k. 35-36
  • Młyn w Radzewie - sprzedaż Janowi Kalowi Kórnik 11. 11. 1747 k. 37-38
  • Przywilej dla Stanisława Olejnika na włókę roli Kórnik 19. 01. 1754 k. 39
  • Przywilej Dębca Kórnik 25. 03. 1746 k. 40-43
  • Przywilej Czmonia Kórnik 16. 10. 1742 k. 44-46
  • Młyn w Runowie (identyczne z k. 29) k. 47
  • Przywilej Konarskiego Kórnik 18. 10. 1742 k. 48-51
  • Przywilej Mieczewa 01. 10. 1780 k. 52-53
  • "Mandat do Miasta Bnina y Kornika" ( dot. m. in. spraw sądowych, zabezpieczeń przed pożarem i kar za ich lekceważenie) Kórnik 06. 02. 1759 k. 54
  • "Mandat do Syna[go]gi Kornickiey" (dot. głównie spraw sądowych) Kórnik 06. 02. 1759 k. 55
  • Mandat Żydom kórnickim (obowiązek stawienia się na zamku "do porachowania") Kórnik 12. 02. 1759 k. 55v
  • "Ustawa względem rozporządzenia Podwod y innych potrzebnych rzeczy przy rozney okolicznosci terazniejszych Czasow w Mieyscie Kurniku" Kórnik 09. 03. 1759 k. 56-57
  • Rozporządzenia dla burmistrzów Kórnika i Bnina (dot. podatków i łowienia ryb oszczepem) Kórnik 10. 03. i 22. 03. 1759 k. 57v
  • Pozwolenie na powrót z wygnania do Majętności Kórnickiej dla Żyda Jakuba Gieczlika Kórnik 24. 04. 1759 k. 58
  • "Renowacya Ustawy Względem Intraty z Handlu y Rzemięsła [...] przez Starszych y pospolstwa Synagogi Kornickiej iuz z dawna ułozoney [...]" Kórnik 04. 04 k. 59-60
  • "Inkwizycie y Dekret z Zydowskiego na Polski przetłomaczony Język" Kórnik 18. 08. 1758 k. 60v-61v
  • Dekret w sprawie Moritza z Radzewa i jego żony Ewy z Olędrów Kórnik 18.07. 1759 k. 61v
  • Dekret w sprawie Żyda Lewka z Zaniemyśla Kórnik 08. 08. 1759 k. 62
  • Dekret w sprawie sukcesji Kwaczyka Kórnik 16. 08. 1759 k. 62
  • Rozporządzenia dla młynarzy z Majętności Kórnickiej Kórnik 02. 09. 1759 k. 62v-63
  • "Dekret przeciwko Sołtysa Kamionackiego y Zięcia iego" 01. 09. 1759 k. 63v-64
  • Edykty w sprawie handlu bydłem Kórnik 1759 k. 64v-65
  • Rozporządzenia dla burmistrzów Kórnika i Bnina (dot. gł. gorzałki) Kórnik 17. 12. 1759 k. 65v
  • "Kontrakt Strzelca" Johana Schultza 14. 12. 1759
  • Pozwolenie na budowę domu dla Żyda Jakuba Pieczlika 16. 01. 1760 k. 66v
  • "Karta Zyda Szklarza" Kórnik 31. 01. 1760 k. 67
  • "Mandat do [...] Burmistrza Kornickiego iako y Bninskiego" (dot. szewców) Kórnik 31. 01. 1760 k. 67
  • "Dekret Zydowski" 28. 01. 1760 k. 67v-68
  • Ordynacya do Rzeznikow" Kórnik 05. 02. 1760 k. 68v
  • "Zgoda między Zydami [...] y Młynarzem Radzewskim" Kórnik 07. 02. 1760 k. 68v
  • "Kontrakt Cieśli Rocznego" Franciszka Bratka Kórnik 15. 03. 1760 k. 69
  • "Kontrakt lepkarza" Piotra, "ktorego Powinność takowa, aby co tylko mu się nakazuie do lepienia w Dobrach Panskich Fundamentalnie wylepił" Kórnik 28. 02. 1760 k. 69v
  • "Kontrakt Franciszka Begla Gar[n]carza na kupno domostwa" (dot. kupna pustego młyna w Bninie) Kórnik 01. 03. 1760 k. 70
  • "Mandat do Miasta Bnina" (dot. rozprowadzania gorzałki) Kórnik 01. 03. 1760 k. 70v
  • "Prawo Miasta Bnina" Kórnik 25. 08. 1747 k. 71-72v
  • Przywilej praw i wolności dla Bnina - nadany przez Zygmunta Działyńskiego w Pakości 15. 07. 1678, potwierdzony przez niego w Kórniku 15. 07. 1687 k. 73-75
  • Mandat Żydom kórnickim (dot. szynkowania gorzałki) Kórnik 27. 02. 1760 k. 75v
  • "Kontrakt Kowalczyka (Pawła) Zyłka" Kórnik 10. 03. 1760 k. 76
  • Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
  • Przywilej dla szewców w Bninie nadany przez Piotra Opalińskiego 1629 k. 77-78
  • Dekret w sprawie między sołtysami z Konarskiego 22. 10. 1759 k. 79
  • "Kontrakt z [...] Maystrem Hanzelbachem" mularzem (dot. m. in. remontu dachu zamku kórnickiego) Kórnik 05. 03. 1760 k. 80
  • Mandat do Synagogi Kórnickiej ( dot. rachunków) Kórnik 07. 03. 1760 k. 81
  • Tomasz Olejnik z Dębca sprzedaje gospodarstwo w Dębcu Jakubowi Tobolskiemu z Kromolic Kórnik 01. 03. 1760 k. 82
  • Przywilej na sołectwo dla Michała Szro~:tera z Kamionek 07. 03. 1760 k. 83-83v
  • Przywilej na sołectwo dla Stanisława Baczyńskiego z Radzewa 17. 10. 1742 k. 84-84v
  • Gościniec w Kamionkach - dzierżawa przez Wojciecha Owczarzaka Kórnik 20. 02. 1760 k. 85
  • Przywilej Hollędrów Zwolskich Kórnik 01. 10. 1780 k. 85v-86v
  • Karczma w Radzewie - sprzedaż Wojciechowi Sztercbecherowi Kórnik 16. 10. 1742 k. 87-88
  • "Ordynacya do Prowentu [...] Kórnickiego panu Dyszynskiemu" 11. 04. 1760 k. 89-90
  • "Informacya dla Gazy na Ekonomią Folwarkow Panskich na Panszczyznę Osadzonych w Majętnosci Kornickiey" k. 90v-91v
  • "Prowentowemu Pisarzowi Ordynacya" 14. 04. 1760 k. 92-93
  • Rozporządzenie do Burmistrzów Kórnika i Bnina Runowo 14. 04. 1760 k. 94
  • "Mandat do Zydow kornickich" (dot. świadczeń finansowych) Runowo 14. 04. 1760 k. 94v.
  • "Memoryał do Kornika" Runowo 10. 05. 1760 k. 95-96
  • Pozwolenie na budowę domostw na pogorzeliskach Runowo 1760, 28.05 k. 96v
  • Mandat w sprawie ukarania Garstki za spowodowanie pożaru 30. 05. 1760 k. 97
  • "Porachowanie z ogrodowym Geislerem od dnia 8 Nov. 1782, aż do dnia 24 Junii 1783" k. 98
  • Kontrakt ze stolarzem Michaelem Schwirchenem (?) Runowo 09. 05. 1760 k. 99
  • "Mandat do Synagogi Kornickiey" ( dot. rachunków) Kórnik 25. 08. 1760 k. 100-101
  • "Edykt do publikowania w Synagodze Kornickiey" (dot. gorzałki) Kórnik 29. 10. 1760 k. 102
  • "Mandat do [..] Swiątkowskiego Woyta Kornickiego, aby to co się tu w nim rozkazuie bez odwłoki wykonał" k. 103-104
  • Przywilej dla młynarzy z Bnina nadany przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską Kórnik 18. 09. 1760 k. 105-105v
  • "Mandat do Żydow Kornickich " (dot. m. in. szynkowania gorzałki) k. 106
  • "Mandat do [...] Burmistrza Bninskiego" (dot. m. in. garcowego) k. 106v
  • "Mandat do [...] Burmistrza Kurnickiego" (dot. garcowego) Runowo 02. 01. 1761 k. 107
  • Rozliczenie fur wyprawionych z Runowa do Kórnika 20. 01. 1761 k. 107v-108v
  • "Mandat do Bractwa Piwowarskiego" Kórnik 25. 02. 1761 k. 109
  • "Mandat do Synagogi Kornickiey" (dot. finansów) Kórnik 03. 03. 1761 k. 109v
  • "Punkta zlecone [...] Woytowi Bninskiemu do wykonania" Kórnik 16. 07. 1761 k. 110
  • Przywilej Robakowa nadany przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską Kórnik 01. 10. 1780 k. 110v-112
  • "Kontrakt Muzykantow" Kórnik 06. 09. 1761
  • "Kontrakt Tomaszewskiego Leśniczego Maiętności Kornickiey" Kórnik 06. 09. 1761 k. 113-114v
  • Przywilej Radzewa nadany przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską Kórnik 01. 10. 1780 k. 115-116v
  • "Mandat do [...] Synagogi kornickiey" (dot. rachunków) 01. 05. 1762 k. 117
  • "Specyfikacya Sztrafow y konnotata co ktory dać powinien od Szynkowania Gorzałki" Kórnik b.d. k. 117v
  • Dekret w sprawie między Janem Meroerem, cieślą, mieszczaninem poznańskim a Andrzejem Klugą Kórnik 03. 05. 1762 k. 118-118v
  • "Regestr statkow Ogrodowych" 1762 k. 119
  • "Regestr Zeł Ogrodowych" 1762 k. 119v
  • "Regestr Drzew Ogrodowych" 1762 k. 119v
  • "Kontrakt Strzelca" Antoniego Rużyckiego Kórnik 20. 07. 1762 k. 120-120v
  • "Mandat [...] Burmistrzowi do Publikowania" (dot. ochrony przeciwpożarowej) k. 121-122
  • "Connotatio oddanych Piniędzy przez Paszkowskiego, ktore do żadnych nie podał reyestrow" k. 122v
  • Zeznanie Wojciecha Owczarzaka, karczmarza dot. zakupu Gościńca Kamionackiego Kórnik 13. 04. 1763 k. 123
  • "Privilegium Olędrow Cmonskych" Teofili z Działyńskich Potulickiej 1v Szołdrskiej 12. 12. 1753 k. 124-126v
  • "Obligation von Andreas Kluge und Samuel Krieger [...] ausgestellt" Kórnik 18. 05. 1763 k. 127
  • Pokwitowanie Johanna Närgera Kórnik 18. 05 1763 k. 127v
  • Wyszczególnienie Niemców z Czmonia przez Johanna Säncke 1763, 30.05 k. 128
  • "Privilegium [...] Borowzer Holländer" (przywilej dla Hollędrów Borówieckich nadany przez Stefana Szołdrskiego starostę łęczyckiego w 1734 r., potwierdzony przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską w Kórniku 11. 08. 1734 k. 129-131
  • "Kontrakt Strzelca" Christiana Kühna Poznań 11. 12. 1768 k. 131v
  • "Supplika z Bnina" do Teofili Potulickiej z Działyńskich 1v Szołdrskiej ( dot. piwowarstwa) [1763] k. 132
  • "Replika na podaną suplikę" 22. 07. 1763 k. 133
  • "Actum Schloss Kornik den 27ten Augusty 1763" (sprawa między Szymonem Kowalczykiem a Christianem Gilau o pobicie) k. 134-135
  • "Actum Schloss Kornik den 30. Augusti A[nn]o D[omi]ni 1763" (sprawa między Martinem Zugehörem a Żydem Jetschlikiem o pieniądze) k. 135v-136
  • "Actum Schloss Kornik Den 21ten September 1763" (sprawa między Michaelem Schrötherem sołtysem z Kamionek i Michaelem Büttnerem o prześladowanie" k. 136v-137
  • "Kontrakt z Niemierem w Radzewie na Pomieszkanie w Domostwie po Pakule" Kórnik 05. 10. 1763 k. 137v
  • "Edykt do Synagogi Kornickiey" Runowo 30. 09. 1763 k. 138
  • "Connotatio wypłaconych Piniędzy za włokę roli, Oleynikowi w Ziminie" Kórnik 04. 12. 1780 k. 138v
  • "Actum Schloss Kornick Den 6ten October 1763" (sprawa między Eleonorą Ratzgin i Piotrem Lawędowiczem a Georgiem Lincke o pobicie) k. 139-139v
  • Mandat do karczmarzy Majętności Kórnickiej dot. produkcji piwa 30. 10. 1763 k. 140
  • "Actum in arce Kornicensi Die 28 September An[n]o D[omi]no 1763" (sprawa między [Danielem] Wizowskim i Szytnerską a Janem Starczewskim młynarzem z Radzewa o mąkę - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 140v-141v
  • "Działo się w Zamku Kornickim d. 24 Iunii 1779" (sprawa długów Sebastiana z Mieczewa) k. 142
  • Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
  • "Kontrakt P. Michała Malskiego, Pisarza Prowentowego Kornickiego" Runowo 24. 06. 1771 k. 190
  • "Memoryał P. Malskiemu Pisarzowi Generalnemu Kornickiemu" 24. 06. 1771 k. 190v
  • "Quittung des Scharfsrichters (Ferdinand) Krause" Kórnik 06. 09. 1772 k. 191
  • Rozliczenia dot. Majętności Kórnickiej [1772] k. 191v
  • "Kontrakt Tobiasza Malskiego, Pisarza Prow[entowego kórnickiego]" Kórnik 24. 06. 1772 k.192
  • "Memoryał P. Pisarzowi Generalnemu Prowentowemu Kornickiemu [Tobiaszowi Malskiemu]" Runowo 24. 06 1772 k. 192v-193
  • "Kontrakt Pisarka Ronowskiego (Michała Szmekla)" Runowo 24. 06. 1772 k.193
  • "Kontrakt Pisarka Prusinowskiego (Michała Kromreja)" Runowo 24. 06. 1772 k. 193v
  • "Kontrakt Mielcarza Prowentowego Kornickiego (Ferdynanda Fetlera)" Kórnik 26 02. 1773 k. 193v
  • "Kontrakt Podstarościego Kromolickiego (Godfrida Brendela)" Kórnik 25. 02. 1773 k. 194-194v
  • "Kontrakt zyda osiora (Martkiego Osiera) Gorzalanego" Kórnik 26. 09. 1772 k. 194v
  • "Działo się w Zamku Kornickiem, d. 10 February Anno 1773" (sprawa między Wizowskim intendentem Majętności Kórnickiej a Żydem Szymkiem Moszyńskim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 195-199
  • Kontrakt Samuela Szwarca ekonoma kórnickiego Kórnik 24. 06. 1773 k. 199v-200
  • Kontrakt Jana Freymarka pisarza prowentowego kórnickiego Kórnik 24. 06. 1773 k. 200-200v
  • Kontrakt Andrzeja Neumanna pisarza dziećmierowskiego Kórnik 24. 06. 1773 k. 200v-201
  • "Działo się w Zamku Kornickiem d. 20 Marca Roku 1773" (sprawa usunięcia Jakuba Serwatki - Serwatkiewicza z gospodarstwa w Robakowie) k. 201v
  • "Prawo Jakuba Drzewionki, Sołtysa w Robakowie" (dot. zamiany ziemi po Jakubie Serwatce-Serwatkiewiczu) Kórnik 24. 03. 1773 k. 202-202v
  • "Ordynacya względem zaciągania Długow w osobliwych xiążkach wydana, y do Xiąg Mieyskich Woytowskich w Obydwuch Miasteczkach, in corporowana" Kórnik 03. 12. 1773 k. 203-203v
  • "Prawo Karczmarza Ronowskiego Wawrzyna Mazura" Kórnik 10. 01. 1769 k. 204-204v
  • "Prawo Młynarza Jana Webera" Kórnik 15. 02. 1773 k. 205
  • "Actum Borowcer Holland, d. 18ten Nov[ember] 1773" (sprawa między osadnikami z Borówca dot. niedozwolonego moralnie czynu) k. 205v-206v
  • "Działo się w Zamku Kornickiem d. 29 Nov[embra] Roku 1773" (sprawa Christiana Melchiora Hertela kowala z Bnina - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 207-208
  • "Prawo Sobestyana Owczarzaka" Kórnik 15. 02. 1773 k. 208v
  • "Prawo Młynarza Christiana Fenglera" Kórnik 10. 12. 1773 k. 209
  • "Prawo Karczmarza Robakowskiego [...] (Kazimierza) Giełniaka" Kórnik 16. 03. 1773 k. 209v-210
  • "Prawo Młynarza Davida Zeilera" Kórnik 12. 11. 1773 k. 210v
  • "Kontrakt Arendowny, na Soli Szynkowanie" (Josepha Herscha i Beniamina Wolffa) Kórnik 27. 04. 1773 k. 211-211v
  • "Memoryał P. [Samuelowi] Szwarcowi, Ekonomowi Generalnemu, Maiętności Kornickiey, do wykonania podany. d. 15. 12. 1773" k. 212-212v
  • "Instrukcya P. [Janowi] Freymarkowi Pisarzowi Prowentowemu w Korniku d. 15. 12. 1773" k. 213
  • "Dyspartiment uczyniony między Sukcessorami po [...] Janie Tłoku, Gościnnym w Wsi Dębcu, Roku 1773 d. 21. Aprilis" k. 213v-214v
  • "Działo się w Zamku Kornickiem d. 18 Aprilis Roku 1774" (Andrzej Nowotarski z Dębca odstępuje gospodarstwo Janowi i Agnieszce Tobolskim - kwitacja) k. 215
  • "Działo się w Zamku Kornickiem d. 26 Aprilis Roku 1774" (sprawa między Michałem i Elżbietą Tobolskimi a ich macochą Joanną Drzewiecką o sukcesję po zmarłym Andrzeju Drzewieckim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 215v-216
  • "Kontrakt Michała Szmyta, Pisarka Dziećmiorowskiego" Runowo 14. 03. 1774 k. 216
  • "Prawo Melchiora Owczarzaka w Pierzchnie" Kórnik 22. 04. 1774 k. 216v-217
  • "Kontrakt P. (Ignacego) Zulickiego" podstarościego kromolickiego Kórnik 24. 06. 1774 k. 217v-218
  • Kontrakt rybaka nadwornego kórnickiego Wojciecha Witkowskiego Kórnik 24. 08. 1774 k. 218v-219
  • Kontrakt rybaczyka Marcina Łenckiego Kórnik 24. 08. 1774 k. 219
  • "Działo się w Zamku Kornickiem, d. 27 Junij A[nn]o 1774" (sprawa między Beatą z Szytnerów Wizowską a Wawrzynem Gazinskim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 219v-220v
  • "Eodem Actu d. 5 Julji 1774" k. 220v
  • "Eodem Actu d. 18 Aug[usti] A[nn]o 1774" k. 221-222
  • Rozporządzenie do mieszkańców Majętności Kórnickiej dotyczące handlu wełną Kórnik 20. 09. 1774 k. 222v
  • "Działo się w Zamku Kornickiem d. 26 7br. [Septembris] A[nn]o 1774" (zgoda w sprawie spadkowej między: Piotrem, Sebastianem, Stanisławem, Franciszkiem Sochami, Marianną z Sochów Proznakową i Reginą z Sochów Rurkową) k. 223-223v
  • "Specifikacya Statkow Kowalskich w Kuzni Prowentowey" 15. 10. 1774 k. 223v
  • "Działo się w Mieczewie die 17 April[is] A[nn]o 1774" (testament Marcina Kowala z Mieczewa) k. 224-224v
  • "Samuel Hillers ausgestellte Obligation, an den Schultze (Michael Jahns) zu Kamionek" Kórnik 29. 09. 1774 k. 224v
  • Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
  • Kontrakty: Szwyrczka Franciszek mielcarz prowentowy kórnicki 1774, 04.11 k. 225. - Wietrzyk Józef z Robakowa (dot. nabycia karczmy w Pierzchnie) 1774, 24.11 k. 225v-226. - Szonert Jan mielcarz prowentowy kórnicki 1774, 01.12 k. 227. - Zalicki podstarości dachowski 1775, 01.01 k. 227v-228. - Marski Andrzej pisarz dziećmierowski 1776, 24.06 k. 240-240v.
  • Dekrety Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego w sprawach: między Szymkiem Mosińskim a Krystianem Fenglerem, młynarzem 1773, 18.05 k. 232-237. - między Adamem Jankowskim, karczmarzem kórnickim a Szymonem Kowalskim z Daszewic dot. sprzedaży karczmy 1775, 28.04 k. 237v-238. - Günther Johann 1776, 18.05 k. 239-239v.
  • Testament Marcina Kowala z Mieczewa 1774, 17.04 k. 224-224v
  • Dokument Samuela Hillera? Kórnik 1774, 02.11 k. 224v
  • "Specyfikacya Statków y sprzętów w Mielcuchu Prowentowym, oddane Mielcarzowi teraźnieyszemu Janowi Szonertowi" 1774, 01.12 k. 226v
  • "Przemierzenie Beczek Gorzelanych w Prowencie Kórnickim" 1774 k. 228v-229
  • Mandat do Maszka Osiera 1782, 10.04 k. 230
  • "Porachowanie z Mularzem Franciszkiem Rychterem [...] nie skonczoney roboty zakontraktowaney" oraz "Repetitio co się na te trzy Kontrakty należy jeszcze Mularzowi" 1775, 27.03 k. 230v-231v
  • "Connotatio wypłaconych Piniędzy za domostwo Jana Gazinskiego w Kórniku" 1779, 01.07 k. 241
  • Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
  • Przywileje: Hoffmann Johann Friedrich młynarz z Hollędrów Borowieckich 1783, 18.01 k. 246. - Żeliga Michał karczmarz czołowski 1782, 20.10 k. 246v-247. - Witwer George młynarz zwolski 1783, 14.02 k. 247v-248. - Hollędry Błażejewskie 1783, 10.02 k. 248v-249. - Kamionki 1783, 18.02 k. 249v-250v. - Kowalski Szymon 1758, 01.06 k. 255v-256. - Mośko Abraham 1775, 13.04 k. 257.
  • Kontrakty: Neuman pisarz prowentowy kórnicki 1776, 01.10 k. 241v. - Pudewill? Martin, Bierwagen George, Welk Ludwig, Protsch? Martin 1784 k. 253v-254v. - między Anną Zofią Krügerin, Martinem Wenckim, Jacobem Krügerem 1785, 02.05 k. 255.
  • "Informacya dla Neumana Pisarza Prowentowego Kórnickiego" 1776, 01.10 k. 242-242v
  • Dokument wyst. przez Michała Malskiego pisarza kórnickiego 1777, 26.03 k. 243
  • Regestry naczyń kuchennych 1785, 07.07 k. 256
  • "Konnotacya" k. 244
  • "Index rerum" k. 258
  • "Regestr" k. 262-263v
  • Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
  • "Actum w Zamku Kornickim die 2do Nov[em]bris Anno D[omi]no 1763" (sprawa Żyda Marka cyrulika i Rady Bnina o pieniądze - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 142v-143
  • "Actum w Zamku Kornickim die 5ten Novembris Anno D[omi]no 1763" (sprawa Stanisława Jaskulaka i Szymana Przybyła o sukcesję - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 143v
  • "Actum w Zamku Kornickim die Septima Novembris Anno D[omi]no Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Tertio" (sprawa Kaspra Nowaka i Kaspra Marcyna z Mieczewa a Tomaszem Balbierkiem i Józefem Michałowskim o pobicie - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 144
  • "Mandat do Publikandy w Korniku tudziesz y Bninie" (dot. gorzałki) Kórnik 16. 11. 1763 k. 144v
  • "Actum w Zamku Kornickim die Septima Novembris Anno D[omi]ni Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Tertio" (sprawa Jana Nicki i Bractwa Kowalskiego a Pawłem Janem Krobskim o niesprawiedliwy wyrok) k. 145-145v
  • "Kontrakt kominiarza (Mathiasa Morica) Rosendolla" Kórnik 01. 10. 1763 k. 146
  • "Mandat do Miasta Kornika: tak do Obywatelow Chrześciańskich, iako y całey Synagogi Żydowskiey tudziesz y do Miasta Bnina" Kórnik 15. 10. 1763 k. 146v-147v
  • "Actum Schloss Kornik Die 29.ten Aug[ust] Anno D[omi]no Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Tertio" (dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Jana Nawracalskiego) k. 148-151
  • Kwity dot. handlu bydłem i zbożem 03. 11., 06. 12.1763 k. 151v-152
  • "Actum w Zamku Kornickim die 10 Mensis Marty Anno D[omi]ni Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Quarto" (dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Bogusława Steinberga) k. 152v-153
  • "Actum w Zamku kornickim die 24 Martij Anno D[omi]no Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Quarto" (sprawa Żyda Hersza Osiera i Magdaleny Gzowej o ukradzione przez Moskali rzeczy - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 154-154v
  • "Kontrakt Strzelca (Johana Hofmanna)" Kórnik 08. 04. 1773 k. 155
  • Przywilej dla Godfryda Fromolta z Bnina Kórnik 04. 03. 1775 k. 155v
  • "Okupność Gospodarstwa George Maÿ w Cmoniu" Kórnik 01. 08. 1784 k. 156
  • Kontrakt Doroty Ogrodowej (przyjęcie na stanowisko gospodyni folwarku kijewskiego) Kórnik 19. 03. 1764 k.158-158v
  • Mandat do [...] Burmistrza Bnińskiego tudziesz y Kornickiego aby Publikował dziś y dnia jutrzeyszego pod czas Jarmarku Kwietni Niedzieli" (dot. cen wódki i piwa) Kórnik 13. 04. 1764 k. 159
  • "Kontrakt Stolarza (Friedricha) na robienie drzwi" Kórnik 26. 04. 1764 k. 159v
  • "Kontrakt Jędrzeia Wieczorka" (cieśli) Kórnik 15. 04. 1764 k. 160
  • "Kontrakt Stanisława Cieśli rocznego" Kórnik 15. 04. 1764 k. 160v
  • "Actum in oppido Kornik A[nn]o D[omi]ni 1764 d. 9 Maii" (dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Tomasza Zimnego i piwowarstwa) k. 161
  • "Konnotacya Piwowarów podług którzy powinni koli zaczynać y kontinuować" 1764 k. 161v
  • "Kontrakt Młynka" (dot. młynarza Franciszka Kaszyńskiego) Kórnik 12. 05. 1764 k. 162
  • "Kontrakt Ogrodowego (Karola Szellińskiego)" Kórnik 18. 03. 1764 k. 162v
  • "Spe[ci]fikacya statkow ogrodowych, ktore odbiera Karol Szelliński" 18.03. 1764 k. 163
  • "Specifikacya Ziela, tudziesz drzewa okulizowanego" 1764 k. 163v
  • "Actum Radzewer Holland die 1ma Mensis Iunij Anno D[omi]no 1764to" (dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Johanna George'a Hahna) k. 164-166v
  • "Actum w Zamku Kornickim die 13tia Iunij Anno D[omi]ni Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Quarto" (sprawa między starszym Martkiem a Józefem Aleksandrem jego szwagrem- dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k.167-167v
  • Kontrakt Jakuba Ostrowskiego gorzelnianego 22. 10. 1764 k. 168-168v
  • "Mandat do Kornika y Bnina" (dot. gorzałki) Kórnik 14. 11. 1764 k. 168v
  • Mandat do burmistrzów Majętności Kórnickiej 1764 k. 169
  • Kontrakt z Antonim Raczkiem dot. dzierżawy gospodarstwa w Hollędrach Czmońskich Kórnik 01. 07. 1764 k. 169v.
  • Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego w sprawie Jerzego z Łagowca Sczanieckiego a Jakubem Lewkiem z Kórnika i Martkiem, Peclem, Borochem, starszymi synagogi kórnickiej 08. 12 1764 k. 170-170v.
  • "Regestr Rzeczy pozostałych po Nieboszce Szubertowey" Kórnik 05. 12. 1764 k. 177-177v
  • "Regestr Głow Żydowskich w całey Synagodze Kornickiey się znayduiących y innych, do tegoz Kachału nalezących wykonnotowany w Roku 1765" k. 172-174
  • Przywilej dla piekarzy: Ernsta Beniamina Rüla i Filipa Jakoba Ruettycha z Bnina oraz Johana Mychela Liebla i Antoniego Kozłowskiego z Kórnika Kórnik 16. 01. 1765 k. 174v.
  • Kontrakt z budowniczym Johanem Nergerem Kórnik 19. 01. 1765 k.175-175v
  • Kontrakt z mularzem Hanselbachem Kórnik 03. 03. 1766 k. 175v
  • Kontrakt z cieślą Gottliebem Bohnem Kórnik 21. 02. 1765 k. 176
  • Karczma w Radzewie - Stanisław Sobiak sprzedaje karczmę Janowi Kapturowi Kórnik 16. 10. 1764 k. 176v-177
  • Gościniec w Kamionkach - sprzedaż Wojciechowi Owczarzakowi Kórnik 24. 12. 1765 k. 177v-178
  • Kontrakt z grabarzem Janem Haltwasserem 01. 04. 1767 k. 178v-179
  • Kontrakt z Marcinem Szmytem Kórnik 17. 10. 1767 k. 179v
  • "Specifikacya Ziela, tudziesz y drzewa, ktore Franciszek Aniżewski odbiera, od Karola Szellinskiego ogrodowego, die 18 Marcii A[nn]o 1768" k. 180-180v
  • "Kontrakt Jana Feiffra na robienie Galerii" (w zamku kórnickim) 12. 11. 1768 (dot. lat 1763-1768) k. 180v-181
  • Kontrakt Wojciecha Prądzińskiego pisarza prowentowego w Runowie 20. 07. 1768 k. 181v-182
  • "Kontrakt P. Lipinskiego" (przyjętego za podstarościego na folwark w Kromolicach) Kórnik 01. 01. 1770 k. 182v-183v
  • "Kontrakt Wapniarza" (Franciszka Rönny) Kórnik 24. 06. 1770 k. 184
  • "Kontrakt Pisarza Prowentow[ego] Kornick[iego]" (Michała Kunkla) Kórnik 08. 07. 1770 k. 184v
  • "Kontrakt Okupnym sposobem nabytego Domostwa w Bninie Stary Młyn nazwane, przez [...] Franciszka y (Mariannę) Elżbietę Beylow Małżonkow Rzemięsła Garcarskiego [...]" Kórnik 01. 03. 1760 (ostateczna kwietacja przez Mariannę Elżbietę Lange 1v Beylową i Samuela Lange Kórnik 20. 08. 1770) k. 185-185v
  • "Specifikation der Orangerie im Glasshause, so der Gärtnerbursche Piotr Anizewski, von dem alten Gärtner Carl Zeliński abgenom[m]en" (spis roślin ogrodowych) 10. 12. 1771 k. 186-187v
  • "Kontrakt (Jana) Kromreja Ekonoma Kornickiego" Runowo 24. 06. 1771 k. 188-188v
  • "Memoryał P. Kromreyowi Ekonomowi Maiętności Kornickiey d. 24 Juny 1771 do kontraktu przyłączony" k. 189-189v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bierwagen George
  • Drzewiecka Elżbieta
  • Drzewiecka Joanna
  • Drzewiecki Adam
  • Drzewiecki Michał
  • Fengler Christian młynarz
  • Freymark Jan pisarz kórnicki
  • Gaziński Jan
  • Gazinski Wawrzyn
  • Giełniak Kazimierz karczmarz w Robakowie
  • Günther Johann
  • Hiller? Samuel
  • Hoffmann Johann Friedrich młynarz z Hollędrów Borowieckich
  • Jankowski Adam karczmarz kórnicki
  • Kowal Marcin z Mieczewa
  • Kowalski Szymon
  • Kowalski Szymon z Daszewic
  • Krügerin Zofia
  • Krüger Jacob
  • Łęcki Marcin rybak kórnicki
  • Marski Andrzej pisarz dziećmierowski
  • Mośko Abraham
  • Neuman pisarz prowentowy kórnicki
  • Nowotarski Andrzej karczmarz w Dębcu
  • Osier Maszko
  • Owczarzak Melchior z Pierzchna
  • Protsch? Martin
  • Proznakowa Marianna z Sochów
  • Pudewill? Martin
  • Rurkowa Regina z Sochów
  • Rychter Franciszek mularz
  • Socha Franciszek
  • Socha Piotr
  • Socha Sebastian
  • Socha Stanisław
  • Szmyt Michał pisarz dziećmierowski
  • Szonert Jan mielcarz kórnicki
  • Szwarc Samuel ekonom kórnicki
  • Szwyrczka Franciszek mielcarz kórnicki
  • Tłok Jadwiga z Rozmiarków
  • Tłok Jan karczmarz w Dębcu
  • Tobolska Agnieszka
  • Tobolski Jan
  • Welk Ludwig
  • Wencki Martin
  • Wietrzyk Józef z Robakowa karczmarz w Pierzchnie
  • Witkowski Wojciech rybak nadworny kórnicki
  • Wizowska Beata z Szytnerów
  • Wizowski Daniel
  • Zalicki podstarości dachowski
  • Zeiler David młynarz
  • Żeliga Michał karczmarz czołowski
  • Zulicki Ignacy podstarości kijewski
  • Sąd Nadworny Zamku Kórnickiego
  • Urząd Wójtowski Bnin 18 w.
  • Błażejewo
  • Bnin
  • Borówiec
  • Czołowo
  • Dachowa
  • Daszewice
  • Daszewo
  • Dębiec
  • Dziećmierowo
  • Hollędry Błażejewskie zob. Błażejewo
  • Hollędry Borowieckie zob. Borówiec
  • Kamionki
  • Kamionki
  • Kijewo
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Mieczewo
  • Pierzchno
  • Prowent
  • Radzewo
  • Robakowo
  • Runowo
  • Wielkopolska
  • Wielkopolska
  • Zwole
  • handel 18 w.
  • karczmy 18 w.
  • gorzelnictwo 18 w.
  • młyny 18 w.
  • łąki 18 w.
  • Żydzi 18 w.
  • Majętność Kórnicka. II Akta administracyjno-gospodarcze
  • rzemiosło 18 w.
  • kowale 18 w.
  • kontrakty 18 w.
  • Dzienniki rozporządzeń i czynności gospodarczych
  • handel 18 w.
  • karczmy 18 w.
  • łąki 18 w.
  • Majętność Kórnicka. II Akta administracyjno-gospodarcze
  • rzemiosło 18 w.
  • cechy 18 w.
  • młyny 18 w.
  • miasta 18 w.
  • kontrakty 18 w.
  • Dzienniki rozporządzeń i czynności gospodarczych

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Protocollon
 • 245 a "Protocollon różnych transakcij, przywileiów, ediktów y mandatów w dobrach Maiętności Kórnickiey Ao 1758. k instruktarz ekonomiczny
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1758
 • 300 a 263 k. c 34x22 cm
 • 340 d rkps e półsk., 19 w.
 • 400 a Owczarzak Sobestian zob. Owczarzak Sebastian
 • 400 a Serwatka Jakub zob. Serwatkiewicz Jakub urzędnik w Kórniku
 • 400 a Rozmiarek Jadwiga zob. Tłok Jadwiga z Rozmiarków
 • 400 a Socha Marianna zob. Proznakowa Marianna z Sochów
 • 400 a Socha Regina zob. Rurkowa Regina z Sochów
 • 400 a Szytnerówna Beata zob. Wizowska Beata z Szytnerów
 • 400 a Sobestian z Mieczewa zob. Sebastian z Mieczewa
 • 520 a Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v. Szołdrską, 2v. Potulicką
 • 520 a "Memoryał P. Wegnerowi [...] z Runowa do Kórnika przesłany" 10. 03. 1758 k. 2-3
 • 520 a "Informacya P. Wegnerowi względem Żydów" 1758 k. 4
 • 520 a "Memoryał P. Strzałkowskiemu, ekonomowi w Kijowie [Kijewie]..." 10. 03. 1758 k. 5
 • 520 a "Ordinacya lasów na rok [...] 1758 [...]" 14. 01. k. 6
 • 520 a Przywilej Daszewic Kórnik 11. 09. 1741 k. 7-8
 • 520 a "Informacya pisarzowi prowentowemu kórnickiemu [...] z Ronowa[!] przesłana" 10. 03. 1758 k. 9
 • 520 a "Informacya do Kromolic [...] z Ronowa[!] ordinowana" 10. 03. 1758 k. 10
 • 520 a "Memoryał P. Świderskiemu ekonomowi kórnickiemu[...] z Ronowa[!] expediowany" 10. 03. 1785 k. 11-13
 • 520 a Karczma w Błażejewie - sprzedaż Wojciechowi Pieczyńskiemu Kórnik 11. 11. 1742 k. 14
 • 520 a Edykt z 01. 10. 1758 do całej majętności: |zakaz sprzedaży i wywozu jakichkolwiek zbóż k. 15
 • 520 a "Punkta [...] z starszemi Synagogi Kórnickiej [...]" 02. 05. 1757 [dot. opłat za jatki mięsne, podwód] k. 15v
 • 520 a Karczma Daszewice - sprzedaż Pawłowi Ciemiężyckiemu Kórnik 22. 10. 1742 k. 16
 • 520 a Młyn w Runowie - sprzedaż Stefanowi Kummowi przez Ludwikę z Łosiów księżnę Holsztyńską 05. 06. 1709, aprobowana przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską k. 17
 • 520 a "Regestr Statków Kuchennych, ktorych odbiera [...] Szafarka Pawłowska" k. 18-19
 • 520 a Sukcesja po Pawle Ciemiężyckim k. 20
 • 520 a "Specifikacya tak bydła rolnego, iako y sprzętow wszelkich gospodarskich [...] przez Michała Brogała otaxowane a [...] Melchiorowi Ciemiężyckiemu z wszystkim wjego własną oddane possessyą" 05. 02. 1758 k. 21
 • 520 a Zalecenia dla Świderskiego ekonoma kórnickiego 19. 03. 1758 k. 22
 • 520 a "Pomiarkowanie Żołądzia w Dobrach Kórnickich na Rok 1757" k. 23
 • 520 a Rozporządzenie dla gminy żydowskiej w sprawie handlu wełną Runowo 17. 04. 1758 k. 24
 • 520 a Mandat Żydom kórnickim - zakaz wprowadzania fałszywej monety Runowo 06. 05. 1758 k. 24v
 • 520 a Kontrakt z Matiaszem Storchem ogrodnikiem Kórnik 05. 04. 1758 k. 25
 • 520 a "Memoriał P. Świderskiemu" Runowo 01. 06. 1758 k. 26-27
 • 520 a Kontrakt z Krystmanem Szneyem majstrem Kórnik 03. 06. 1758 k. 27v
 • 520 a Zakaz zakupu zboża na terenie Majętności Kórnickiej skierowany do mieszkańców Kórnika i Bnina oraz do synagogi Kórnik 08. 08. 1758 k. 28
 • 520 a Rozporządzenie skierowane do sołtysów Majętności Kórnickiej dot. handlu zbożem Kórnik 09. 08. 1758 k. 28v
 • 520 a Młyn wietrzny w Runowie - sprzedaż Janowi Szultzowi Kórnik 01. 03. 1754, potem Godfridowi Nelce 05. 08. 1761 k. 29
 • 520 a Artykuły Bractwa Mielcarskiego k. 30-34
 • 520 a Kontrakt z Janiszewskim ekonomem Majętności Kórnickiej 16. 08. 1758 k. 35-36
 • 520 a Młyn w Radzewie - sprzedaż Janowi Kalowi Kórnik 11. 11. 1747 k. 37-38
 • 520 a Przywilej dla Stanisława Olejnika na włókę roli Kórnik 19. 01. 1754 k. 39
 • 520 a Przywilej Dębca Kórnik 25. 03. 1746 k. 40-43
 • 520 a Przywilej Czmonia Kórnik 16. 10. 1742 k. 44-46
 • 520 a Młyn w Runowie (identyczne z k. 29) k. 47
 • 520 a Przywilej Konarskiego Kórnik 18. 10. 1742 k. 48-51
 • 520 a Przywilej Mieczewa 01. 10. 1780 k. 52-53
 • 520 a "Mandat do Miasta Bnina y Kornika" ( dot. m. in. spraw sądowych, zabezpieczeń przed pożarem i kar za ich lekceważenie) Kórnik 06. 02. 1759 k. 54
 • 520 a "Mandat do Syna[go]gi Kornickiey" (dot. głównie spraw sądowych) Kórnik 06. 02. 1759 k. 55
 • 520 a Mandat Żydom kórnickim (obowiązek stawienia się na zamku "do porachowania") Kórnik 12. 02. 1759 k. 55v
 • 520 a "Ustawa względem rozporządzenia Podwod y innych potrzebnych rzeczy przy rozney okolicznosci terazniejszych Czasow w Mieyscie Kurniku" Kórnik 09. 03. 1759 k. 56-57
 • 520 a Rozporządzenia dla burmistrzów Kórnika i Bnina (dot. podatków i łowienia ryb oszczepem) Kórnik 10. 03. i 22. 03. 1759 k. 57v
 • 520 a Pozwolenie na powrót z wygnania do Majętności Kórnickiej dla Żyda Jakuba Gieczlika Kórnik 24. 04. 1759 k. 58
 • 520 a "Renowacya Ustawy Względem Intraty z Handlu y Rzemięsła [...] przez Starszych y pospolstwa Synagogi Kornickiej iuz z dawna ułozoney [...]" Kórnik 04. 04 k. 59-60
 • 520 a "Inkwizycie y Dekret z Zydowskiego na Polski przetłomaczony Język" Kórnik 18. 08. 1758 k. 60v-61v
 • 520 a Dekret w sprawie Moritza z Radzewa i jego żony Ewy z Olędrów Kórnik 18.07. 1759 k. 61v
 • 520 a Dekret w sprawie Żyda Lewka z Zaniemyśla Kórnik 08. 08. 1759 k. 62
 • 520 a Dekret w sprawie sukcesji Kwaczyka Kórnik 16. 08. 1759 k. 62
 • 520 a Rozporządzenia dla młynarzy z Majętności Kórnickiej Kórnik 02. 09. 1759 k. 62v-63
 • 520 a "Dekret przeciwko Sołtysa Kamionackiego y Zięcia iego" 01. 09. 1759 k. 63v-64
 • 520 a Edykty w sprawie handlu bydłem Kórnik 1759 k. 64v-65
 • 520 a Rozporządzenia dla burmistrzów Kórnika i Bnina (dot. gł. gorzałki) Kórnik 17. 12. 1759 k. 65v
 • 520 a "Kontrakt Strzelca" Johana Schultza 14. 12. 1759
 • 520 a Pozwolenie na budowę domu dla Żyda Jakuba Pieczlika 16. 01. 1760 k. 66v
 • 520 a "Karta Zyda Szklarza" Kórnik 31. 01. 1760 k. 67
 • 520 a "Mandat do [...] Burmistrza Kornickiego iako y Bninskiego" (dot. szewców) Kórnik 31. 01. 1760 k. 67
 • 520 a "Dekret Zydowski" 28. 01. 1760 k. 67v-68
 • 520 a Ordynacya do Rzeznikow" Kórnik 05. 02. 1760 k. 68v
 • 520 a "Zgoda między Zydami [...] y Młynarzem Radzewskim" Kórnik 07. 02. 1760 k. 68v
 • 520 a "Kontrakt Cieśli Rocznego" Franciszka Bratka Kórnik 15. 03. 1760 k. 69
 • 520 a "Kontrakt lepkarza" Piotra, "ktorego Powinność takowa, aby co tylko mu się nakazuie do lepienia w Dobrach Panskich Fundamentalnie wylepił" Kórnik 28. 02. 1760 k. 69v
 • 520 a "Kontrakt Franciszka Begla Gar[n]carza na kupno domostwa" (dot. kupna pustego młyna w Bninie) Kórnik 01. 03. 1760 k. 70
 • 520 a "Mandat do Miasta Bnina" (dot. rozprowadzania gorzałki) Kórnik 01. 03. 1760 k. 70v
 • 520 a "Prawo Miasta Bnina" Kórnik 25. 08. 1747 k. 71-72v
 • 520 a Przywilej praw i wolności dla Bnina - nadany przez Zygmunta Działyńskiego w Pakości 15. 07. 1678, potwierdzony przez niego w Kórniku 15. 07. 1687 k. 73-75
 • 520 a Mandat Żydom kórnickim (dot. szynkowania gorzałki) Kórnik 27. 02. 1760 k. 75v
 • 520 a "Kontrakt Kowalczyka (Pawła) Zyłka" Kórnik 10. 03. 1760 k. 76
 • 520 a Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
 • 520 a Przywilej dla szewców w Bninie nadany przez Piotra Opalińskiego 1629 k. 77-78
 • 520 a Dekret w sprawie między sołtysami z Konarskiego 22. 10. 1759 k. 79
 • 520 a "Kontrakt z [...] Maystrem Hanzelbachem" mularzem (dot. m. in. remontu dachu zamku kórnickiego) Kórnik 05. 03. 1760 k. 80
 • 520 a Mandat do Synagogi Kórnickiej ( dot. rachunków) Kórnik 07. 03. 1760 k. 81
 • 520 a Tomasz Olejnik z Dębca sprzedaje gospodarstwo w Dębcu Jakubowi Tobolskiemu z Kromolic Kórnik 01. 03. 1760 k. 82
 • 520 a Przywilej na sołectwo dla Michała Szro~:tera z Kamionek 07. 03. 1760 k. 83-83v
 • 520 a Przywilej na sołectwo dla Stanisława Baczyńskiego z Radzewa 17. 10. 1742 k. 84-84v
 • 520 a Gościniec w Kamionkach - dzierżawa przez Wojciecha Owczarzaka Kórnik 20. 02. 1760 k. 85
 • 520 a Przywilej Hollędrów Zwolskich Kórnik 01. 10. 1780 k. 85v-86v
 • 520 a Karczma w Radzewie - sprzedaż Wojciechowi Sztercbecherowi Kórnik 16. 10. 1742 k. 87-88
 • 520 a "Ordynacya do Prowentu [...] Kórnickiego panu Dyszynskiemu" 11. 04. 1760 k. 89-90
 • 520 a "Informacya dla Gazy na Ekonomią Folwarkow Panskich na Panszczyznę Osadzonych w Majętnosci Kornickiey" k. 90v-91v
 • 520 a "Prowentowemu Pisarzowi Ordynacya" 14. 04. 1760 k. 92-93
 • 520 a Rozporządzenie do Burmistrzów Kórnika i Bnina Runowo 14. 04. 1760 k. 94
 • 520 a "Mandat do Zydow kornickich" (dot. świadczeń finansowych) Runowo 14. 04. 1760 k. 94v.
 • 520 a "Memoryał do Kornika" Runowo 10. 05. 1760 k. 95-96
 • 520 a Pozwolenie na budowę domostw na pogorzeliskach Runowo 1760, 28.05 k. 96v
 • 520 a Mandat w sprawie ukarania Garstki za spowodowanie pożaru 30. 05. 1760 k. 97
 • 520 a "Porachowanie z ogrodowym Geislerem od dnia 8 Nov. 1782, aż do dnia 24 Junii 1783" k. 98
 • 520 a Kontrakt ze stolarzem Michaelem Schwirchenem (?) Runowo 09. 05. 1760 k. 99
 • 520 a "Mandat do Synagogi Kornickiey" ( dot. rachunków) Kórnik 25. 08. 1760 k. 100-101
 • 520 a "Edykt do publikowania w Synagodze Kornickiey" (dot. gorzałki) Kórnik 29. 10. 1760 k. 102
 • 520 a "Mandat do [..] Swiątkowskiego Woyta Kornickiego, aby to co się tu w nim rozkazuie bez odwłoki wykonał" k. 103-104
 • 520 a Przywilej dla młynarzy z Bnina nadany przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską Kórnik 18. 09. 1760 k. 105-105v
 • 520 a "Mandat do Żydow Kornickich " (dot. m. in. szynkowania gorzałki) k. 106
 • 520 a "Mandat do [...] Burmistrza Bninskiego" (dot. m. in. garcowego) k. 106v
 • 520 a "Mandat do [...] Burmistrza Kurnickiego" (dot. garcowego) Runowo 02. 01. 1761 k. 107
 • 520 a Rozliczenie fur wyprawionych z Runowa do Kórnika 20. 01. 1761 k. 107v-108v
 • 520 a "Mandat do Bractwa Piwowarskiego" Kórnik 25. 02. 1761 k. 109
 • 520 a "Mandat do Synagogi Kornickiey" (dot. finansów) Kórnik 03. 03. 1761 k. 109v
 • 520 a "Punkta zlecone [...] Woytowi Bninskiemu do wykonania" Kórnik 16. 07. 1761 k. 110
 • 520 a Przywilej Robakowa nadany przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską Kórnik 01. 10. 1780 k. 110v-112
 • 520 a "Kontrakt Muzykantow" Kórnik 06. 09. 1761
 • 520 a "Kontrakt Tomaszewskiego Leśniczego Maiętności Kornickiey" Kórnik 06. 09. 1761 k. 113-114v
 • 520 a Przywilej Radzewa nadany przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską Kórnik 01. 10. 1780 k. 115-116v
 • 520 a "Mandat do [...] Synagogi kornickiey" (dot. rachunków) 01. 05. 1762 k. 117
 • 520 a "Specyfikacya Sztrafow y konnotata co ktory dać powinien od Szynkowania Gorzałki" Kórnik b.d. k. 117v
 • 520 a Dekret w sprawie między Janem Meroerem, cieślą, mieszczaninem poznańskim a Andrzejem Klugą Kórnik 03. 05. 1762 k. 118-118v
 • 520 a "Regestr statkow Ogrodowych" 1762 k. 119
 • 520 a "Regestr Zeł Ogrodowych" 1762 k. 119v
 • 520 a "Regestr Drzew Ogrodowych" 1762 k. 119v
 • 520 a "Kontrakt Strzelca" Antoniego Rużyckiego Kórnik 20. 07. 1762 k. 120-120v
 • 520 a "Mandat [...] Burmistrzowi do Publikowania" (dot. ochrony przeciwpożarowej) k. 121-122
 • 520 a "Connotatio oddanych Piniędzy przez Paszkowskiego, ktore do żadnych nie podał reyestrow" k. 122v
 • 520 a Zeznanie Wojciecha Owczarzaka, karczmarza dot. zakupu Gościńca Kamionackiego Kórnik 13. 04. 1763 k. 123
 • 520 a "Privilegium Olędrow Cmonskych" Teofili z Działyńskich Potulickiej 1v Szołdrskiej 12. 12. 1753 k. 124-126v
 • 520 a "Obligation von Andreas Kluge und Samuel Krieger [...] ausgestellt" Kórnik 18. 05. 1763 k. 127
 • 520 a Pokwitowanie Johanna Närgera Kórnik 18. 05 1763 k. 127v
 • 520 a Wyszczególnienie Niemców z Czmonia przez Johanna Säncke 1763, 30.05 k. 128
 • 520 a "Privilegium [...] Borowzer Holländer" (przywilej dla Hollędrów Borówieckich nadany przez Stefana Szołdrskiego starostę łęczyckiego w 1734 r., potwierdzony przez Teofilę z Działyńskich Potulicką 1v Szołdrską w Kórniku 11. 08. 1734 k. 129-131
 • 520 a "Kontrakt Strzelca" Christiana Kühna Poznań 11. 12. 1768 k. 131v
 • 520 a "Supplika z Bnina" do Teofili Potulickiej z Działyńskich 1v Szołdrskiej ( dot. piwowarstwa) [1763] k. 132
 • 520 a "Replika na podaną suplikę" 22. 07. 1763 k. 133
 • 520 a "Actum Schloss Kornik den 27ten Augusty 1763" (sprawa między Szymonem Kowalczykiem a Christianem Gilau o pobicie) k. 134-135
 • 520 a "Actum Schloss Kornik den 30. Augusti A[nn]o D[omi]ni 1763" (sprawa między Martinem Zugehörem a Żydem Jetschlikiem o pieniądze) k. 135v-136
 • 520 a "Actum Schloss Kornik Den 21ten September 1763" (sprawa między Michaelem Schrötherem sołtysem z Kamionek i Michaelem Büttnerem o prześladowanie" k. 136v-137
 • 520 a "Kontrakt z Niemierem w Radzewie na Pomieszkanie w Domostwie po Pakule" Kórnik 05. 10. 1763 k. 137v
 • 520 a "Edykt do Synagogi Kornickiey" Runowo 30. 09. 1763 k. 138
 • 520 a "Connotatio wypłaconych Piniędzy za włokę roli, Oleynikowi w Ziminie" Kórnik 04. 12. 1780 k. 138v
 • 520 a "Actum Schloss Kornick Den 6ten October 1763" (sprawa między Eleonorą Ratzgin i Piotrem Lawędowiczem a Georgiem Lincke o pobicie) k. 139-139v
 • 520 a Mandat do karczmarzy Majętności Kórnickiej dot. produkcji piwa 30. 10. 1763 k. 140
 • 520 a "Actum in arce Kornicensi Die 28 September An[n]o D[omi]no 1763" (sprawa między [Danielem] Wizowskim i Szytnerską a Janem Starczewskim młynarzem z Radzewa o mąkę - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 140v-141v
 • 520 a "Działo się w Zamku Kornickim d. 24 Iunii 1779" (sprawa długów Sebastiana z Mieczewa) k. 142
 • 520 a Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
 • 520 a "Kontrakt P. Michała Malskiego, Pisarza Prowentowego Kornickiego" Runowo 24. 06. 1771 k. 190
 • 520 a "Memoryał P. Malskiemu Pisarzowi Generalnemu Kornickiemu" 24. 06. 1771 k. 190v
 • 520 a "Quittung des Scharfsrichters (Ferdinand) Krause" Kórnik 06. 09. 1772 k. 191
 • 520 a Rozliczenia dot. Majętności Kórnickiej [1772] k. 191v
 • 520 a "Kontrakt Tobiasza Malskiego, Pisarza Prow[entowego kórnickiego]" Kórnik 24. 06. 1772 k.192
 • 520 a "Memoryał P. Pisarzowi Generalnemu Prowentowemu Kornickiemu [Tobiaszowi Malskiemu]" Runowo 24. 06 1772 k. 192v-193
 • 520 a "Kontrakt Pisarka Ronowskiego (Michała Szmekla)" Runowo 24. 06. 1772 k.193
 • 520 a "Kontrakt Pisarka Prusinowskiego (Michała Kromreja)" Runowo 24. 06. 1772 k. 193v
 • 520 a "Kontrakt Mielcarza Prowentowego Kornickiego (Ferdynanda Fetlera)" Kórnik 26 02. 1773 k. 193v
 • 520 a "Kontrakt Podstarościego Kromolickiego (Godfrida Brendela)" Kórnik 25. 02. 1773 k. 194-194v
 • 520 a "Kontrakt zyda osiora (Martkiego Osiera) Gorzalanego" Kórnik 26. 09. 1772 k. 194v
 • 520 a "Działo się w Zamku Kornickiem, d. 10 February Anno 1773" (sprawa między Wizowskim intendentem Majętności Kórnickiej a Żydem Szymkiem Moszyńskim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 195-199
 • 520 a Kontrakt Samuela Szwarca ekonoma kórnickiego Kórnik 24. 06. 1773 k. 199v-200
 • 520 a Kontrakt Jana Freymarka pisarza prowentowego kórnickiego Kórnik 24. 06. 1773 k. 200-200v
 • 520 a Kontrakt Andrzeja Neumanna pisarza dziećmierowskiego Kórnik 24. 06. 1773 k. 200v-201
 • 520 a "Działo się w Zamku Kornickiem d. 20 Marca Roku 1773" (sprawa usunięcia Jakuba Serwatki - Serwatkiewicza z gospodarstwa w Robakowie) k. 201v
 • 520 a "Prawo Jakuba Drzewionki, Sołtysa w Robakowie" (dot. zamiany ziemi po Jakubie Serwatce-Serwatkiewiczu) Kórnik 24. 03. 1773 k. 202-202v
 • 520 a "Ordynacya względem zaciągania Długow w osobliwych xiążkach wydana, y do Xiąg Mieyskich Woytowskich w Obydwuch Miasteczkach, in corporowana" Kórnik 03. 12. 1773 k. 203-203v
 • 520 a "Prawo Karczmarza Ronowskiego Wawrzyna Mazura" Kórnik 10. 01. 1769 k. 204-204v
 • 520 a "Prawo Młynarza Jana Webera" Kórnik 15. 02. 1773 k. 205
 • 520 a "Actum Borowcer Holland, d. 18ten Nov[ember] 1773" (sprawa między osadnikami z Borówca dot. niedozwolonego moralnie czynu) k. 205v-206v
 • 520 a "Działo się w Zamku Kornickiem d. 29 Nov[embra] Roku 1773" (sprawa Christiana Melchiora Hertela kowala z Bnina - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 207-208
 • 520 a "Prawo Sobestyana Owczarzaka" Kórnik 15. 02. 1773 k. 208v
 • 520 a "Prawo Młynarza Christiana Fenglera" Kórnik 10. 12. 1773 k. 209
 • 520 a "Prawo Karczmarza Robakowskiego [...] (Kazimierza) Giełniaka" Kórnik 16. 03. 1773 k. 209v-210
 • 520 a "Prawo Młynarza Davida Zeilera" Kórnik 12. 11. 1773 k. 210v
 • 520 a "Kontrakt Arendowny, na Soli Szynkowanie" (Josepha Herscha i Beniamina Wolffa) Kórnik 27. 04. 1773 k. 211-211v
 • 520 a "Memoryał P. [Samuelowi] Szwarcowi, Ekonomowi Generalnemu, Maiętności Kornickiey, do wykonania podany. d. 15. 12. 1773" k. 212-212v
 • 520 a "Instrukcya P. [Janowi] Freymarkowi Pisarzowi Prowentowemu w Korniku d. 15. 12. 1773" k. 213
 • 520 a "Dyspartiment uczyniony między Sukcessorami po [...] Janie Tłoku, Gościnnym w Wsi Dębcu, Roku 1773 d. 21. Aprilis" k. 213v-214v
 • 520 a "Działo się w Zamku Kornickiem d. 18 Aprilis Roku 1774" (Andrzej Nowotarski z Dębca odstępuje gospodarstwo Janowi i Agnieszce Tobolskim - kwitacja) k. 215
 • 520 a "Działo się w Zamku Kornickiem d. 26 Aprilis Roku 1774" (sprawa między Michałem i Elżbietą Tobolskimi a ich macochą Joanną Drzewiecką o sukcesję po zmarłym Andrzeju Drzewieckim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 215v-216
 • 520 a "Kontrakt Michała Szmyta, Pisarka Dziećmiorowskiego" Runowo 14. 03. 1774 k. 216
 • 520 a "Prawo Melchiora Owczarzaka w Pierzchnie" Kórnik 22. 04. 1774 k. 216v-217
 • 520 a "Kontrakt P. (Ignacego) Zulickiego" podstarościego kromolickiego Kórnik 24. 06. 1774 k. 217v-218
 • 520 a Kontrakt rybaka nadwornego kórnickiego Wojciecha Witkowskiego Kórnik 24. 08. 1774 k. 218v-219
 • 520 a Kontrakt rybaczyka Marcina Łenckiego Kórnik 24. 08. 1774 k. 219
 • 520 a "Działo się w Zamku Kornickiem, d. 27 Junij A[nn]o 1774" (sprawa między Beatą z Szytnerów Wizowską a Wawrzynem Gazinskim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 219v-220v
 • 520 a "Eodem Actu d. 5 Julji 1774" k. 220v
 • 520 a "Eodem Actu d. 18 Aug[usti] A[nn]o 1774" k. 221-222
 • 520 a Rozporządzenie do mieszkańców Majętności Kórnickiej dotyczące handlu wełną Kórnik 20. 09. 1774 k. 222v
 • 520 a "Działo się w Zamku Kornickiem d. 26 7br. [Septembris] A[nn]o 1774" (zgoda w sprawie spadkowej między: Piotrem, Sebastianem, Stanisławem, Franciszkiem Sochami, Marianną z Sochów Proznakową i Reginą z Sochów Rurkową) k. 223-223v
 • 520 a "Specifikacya Statkow Kowalskich w Kuzni Prowentowey" 15. 10. 1774 k. 223v
 • 520 a "Działo się w Mieczewie die 17 April[is] A[nn]o 1774" (testament Marcina Kowala z Mieczewa) k. 224-224v
 • 520 a "Samuel Hillers ausgestellte Obligation, an den Schultze (Michael Jahns) zu Kamionek" Kórnik 29. 09. 1774 k. 224v
 • 520 a Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
 • 520 a Kontrakty: Szwyrczka Franciszek mielcarz prowentowy kórnicki 1774, 04.11 k. 225. - Wietrzyk Józef z Robakowa (dot. nabycia karczmy w Pierzchnie) 1774, 24.11 k. 225v-226. - Szonert Jan mielcarz prowentowy kórnicki 1774, 01.12 k. 227. - Zalicki podstarości dachowski 1775, 01.01 k. 227v-228. - Marski Andrzej pisarz dziećmierowski 1776, 24.06 k. 240-240v.
 • 520 a Dekrety Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego w sprawach: między Szymkiem Mosińskim a Krystianem Fenglerem, młynarzem 1773, 18.05 k. 232-237. - między Adamem Jankowskim, karczmarzem kórnickim a Szymonem Kowalskim z Daszewic dot. sprzedaży karczmy 1775, 28.04 k. 237v-238. - Günther Johann 1776, 18.05 k. 239-239v.
 • 520 a Testament Marcina Kowala z Mieczewa 1774, 17.04 k. 224-224v
 • 520 a Dokument Samuela Hillera? Kórnik 1774, 02.11 k. 224v
 • 520 a "Specyfikacya Statków y sprzętów w Mielcuchu Prowentowym, oddane Mielcarzowi teraźnieyszemu Janowi Szonertowi" 1774, 01.12 k. 226v
 • 520 a "Przemierzenie Beczek Gorzelanych w Prowencie Kórnickim" 1774 k. 228v-229
 • 520 a Mandat do Maszka Osiera 1782, 10.04 k. 230
 • 520 a "Porachowanie z Mularzem Franciszkiem Rychterem [...] nie skonczoney roboty zakontraktowaney" oraz "Repetitio co się na te trzy Kontrakty należy jeszcze Mularzowi" 1775, 27.03 k. 230v-231v
 • 520 a "Connotatio wypłaconych Piniędzy za domostwo Jana Gazinskiego w Kórniku" 1779, 01.07 k. 241
 • 520 a Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
 • 520 a Przywileje: Hoffmann Johann Friedrich młynarz z Hollędrów Borowieckich 1783, 18.01 k. 246. - Żeliga Michał karczmarz czołowski 1782, 20.10 k. 246v-247. - Witwer George młynarz zwolski 1783, 14.02 k. 247v-248. - Hollędry Błażejewskie 1783, 10.02 k. 248v-249. - Kamionki 1783, 18.02 k. 249v-250v. - Kowalski Szymon 1758, 01.06 k. 255v-256. - Mośko Abraham 1775, 13.04 k. 257.
 • 520 a Kontrakty: Neuman pisarz prowentowy kórnicki 1776, 01.10 k. 241v. - Pudewill? Martin, Bierwagen George, Welk Ludwig, Protsch? Martin 1784 k. 253v-254v. - między Anną Zofią Krügerin, Martinem Wenckim, Jacobem Krügerem 1785, 02.05 k. 255.
 • 520 a "Informacya dla Neumana Pisarza Prowentowego Kórnickiego" 1776, 01.10 k. 242-242v
 • 520 a Dokument wyst. przez Michała Malskiego pisarza kórnickiego 1777, 26.03 k. 243
 • 520 a Regestry naczyń kuchennych 1785, 07.07 k. 256
 • 520 a "Konnotacya" k. 244
 • 520 a "Index rerum" k. 258
 • 520 a "Regestr" k. 262-263v
 • 520 a Mandaty, kontrakty, przywileje wydane przez Teofilę z Działyńskich 1v Szołdrską, 2v Potulicką
 • 520 a "Actum w Zamku Kornickim die 2do Nov[em]bris Anno D[omi]no 1763" (sprawa Żyda Marka cyrulika i Rady Bnina o pieniądze - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 142v-143
 • 520 a "Actum w Zamku Kornickim die 5ten Novembris Anno D[omi]no 1763" (sprawa Stanisława Jaskulaka i Szymana Przybyła o sukcesję - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 143v
 • 520 a "Actum w Zamku Kornickim die Septima Novembris Anno D[omi]no Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Tertio" (sprawa Kaspra Nowaka i Kaspra Marcyna z Mieczewa a Tomaszem Balbierkiem i Józefem Michałowskim o pobicie - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 144
 • 520 a "Mandat do Publikandy w Korniku tudziesz y Bninie" (dot. gorzałki) Kórnik 16. 11. 1763 k. 144v
 • 520 a "Actum w Zamku Kornickim die Septima Novembris Anno D[omi]ni Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Tertio" (sprawa Jana Nicki i Bractwa Kowalskiego a Pawłem Janem Krobskim o niesprawiedliwy wyrok) k. 145-145v
 • 520 a "Kontrakt kominiarza (Mathiasa Morica) Rosendolla" Kórnik 01. 10. 1763 k. 146
 • 520 a "Mandat do Miasta Kornika: tak do Obywatelow Chrześciańskich, iako y całey Synagogi Żydowskiey tudziesz y do Miasta Bnina" Kórnik 15. 10. 1763 k. 146v-147v
 • 520 a "Actum Schloss Kornik Die 29.ten Aug[ust] Anno D[omi]no Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Tertio" (dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Jana Nawracalskiego) k. 148-151
 • 520 a Kwity dot. handlu bydłem i zbożem 03. 11., 06. 12.1763 k. 151v-152
 • 520 a "Actum w Zamku Kornickim die 10 Mensis Marty Anno D[omi]ni Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Quarto" (dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Bogusława Steinberga) k. 152v-153
 • 520 a "Actum w Zamku kornickim die 24 Martij Anno D[omi]no Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Quarto" (sprawa Żyda Hersza Osiera i Magdaleny Gzowej o ukradzione przez Moskali rzeczy - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k. 154-154v
 • 520 a "Kontrakt Strzelca (Johana Hofmanna)" Kórnik 08. 04. 1773 k. 155
 • 520 a Przywilej dla Godfryda Fromolta z Bnina Kórnik 04. 03. 1775 k. 155v
 • 520 a "Okupność Gospodarstwa George Maÿ w Cmoniu" Kórnik 01. 08. 1784 k. 156
 • 520 a Kontrakt Doroty Ogrodowej (przyjęcie na stanowisko gospodyni folwarku kijewskiego) Kórnik 19. 03. 1764 k.158-158v
 • 520 a Mandat do [...] Burmistrza Bnińskiego tudziesz y Kornickiego aby Publikował dziś y dnia jutrzeyszego pod czas Jarmarku Kwietni Niedzieli" (dot. cen wódki i piwa) Kórnik 13. 04. 1764 k. 159
 • 520 a "Kontrakt Stolarza (Friedricha) na robienie drzwi" Kórnik 26. 04. 1764 k. 159v
 • 520 a "Kontrakt Jędrzeia Wieczorka" (cieśli) Kórnik 15. 04. 1764 k. 160
 • 520 a "Kontrakt Stanisława Cieśli rocznego" Kórnik 15. 04. 1764 k. 160v
 • 520 a "Actum in oppido Kornik A[nn]o D[omi]ni 1764 d. 9 Maii" (dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Tomasza Zimnego i piwowarstwa) k. 161
 • 520 a "Konnotacya Piwowarów podług którzy powinni koli zaczynać y kontinuować" 1764 k. 161v
 • 520 a "Kontrakt Młynka" (dot. młynarza Franciszka Kaszyńskiego) Kórnik 12. 05. 1764 k. 162
 • 520 a "Kontrakt Ogrodowego (Karola Szellińskiego)" Kórnik 18. 03. 1764 k. 162v
 • 520 a "Spe[ci]fikacya statkow ogrodowych, ktore odbiera Karol Szelliński" 18.03. 1764 k. 163
 • 520 a "Specifikacya Ziela, tudziesz drzewa okulizowanego" 1764 k. 163v
 • 520 a "Actum Radzewer Holland die 1ma Mensis Iunij Anno D[omi]no 1764to" (dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Johanna George'a Hahna) k. 164-166v
 • 520 a "Actum w Zamku Kornickim die 13tia Iunij Anno D[omi]ni Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Quarto" (sprawa między starszym Martkiem a Józefem Aleksandrem jego szwagrem- dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego) k.167-167v
 • 520 a Kontrakt Jakuba Ostrowskiego gorzelnianego 22. 10. 1764 k. 168-168v
 • 520 a "Mandat do Kornika y Bnina" (dot. gorzałki) Kórnik 14. 11. 1764 k. 168v
 • 520 a Mandat do burmistrzów Majętności Kórnickiej 1764 k. 169
 • 520 a Kontrakt z Antonim Raczkiem dot. dzierżawy gospodarstwa w Hollędrach Czmońskich Kórnik 01. 07. 1764 k. 169v.
 • 520 a Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego w sprawie Jerzego z Łagowca Sczanieckiego a Jakubem Lewkiem z Kórnika i Martkiem, Peclem, Borochem, starszymi synagogi kórnickiej 08. 12 1764 k. 170-170v.
 • 520 a "Regestr Rzeczy pozostałych po Nieboszce Szubertowey" Kórnik 05. 12. 1764 k. 177-177v
 • 520 a "Regestr Głow Żydowskich w całey Synagodze Kornickiey się znayduiących y innych, do tegoz Kachału nalezących wykonnotowany w Roku 1765" k. 172-174
 • 520 a Przywilej dla piekarzy: Ernsta Beniamina Rüla i Filipa Jakoba Ruettycha z Bnina oraz Johana Mychela Liebla i Antoniego Kozłowskiego z Kórnika Kórnik 16. 01. 1765 k. 174v.
 • 520 a Kontrakt z budowniczym Johanem Nergerem Kórnik 19. 01. 1765 k.175-175v
 • 520 a Kontrakt z mularzem Hanselbachem Kórnik 03. 03. 1766 k. 175v
 • 520 a Kontrakt z cieślą Gottliebem Bohnem Kórnik 21. 02. 1765 k. 176
 • 520 a Karczma w Radzewie - Stanisław Sobiak sprzedaje karczmę Janowi Kapturowi Kórnik 16. 10. 1764 k. 176v-177
 • 520 a Gościniec w Kamionkach - sprzedaż Wojciechowi Owczarzakowi Kórnik 24. 12. 1765 k. 177v-178
 • 520 a Kontrakt z grabarzem Janem Haltwasserem 01. 04. 1767 k. 178v-179
 • 520 a Kontrakt z Marcinem Szmytem Kórnik 17. 10. 1767 k. 179v
 • 520 a "Specifikacya Ziela, tudziesz y drzewa, ktore Franciszek Aniżewski odbiera, od Karola Szellinskiego ogrodowego, die 18 Marcii A[nn]o 1768" k. 180-180v
 • 520 a "Kontrakt Jana Feiffra na robienie Galerii" (w zamku kórnickim) 12. 11. 1768 (dot. lat 1763-1768) k. 180v-181
 • 520 a Kontrakt Wojciecha Prądzińskiego pisarza prowentowego w Runowie 20. 07. 1768 k. 181v-182
 • 520 a "Kontrakt P. Lipinskiego" (przyjętego za podstarościego na folwark w Kromolicach) Kórnik 01. 01. 1770 k. 182v-183v
 • 520 a "Kontrakt Wapniarza" (Franciszka Rönny) Kórnik 24. 06. 1770 k. 184
 • 520 a "Kontrakt Pisarza Prowentow[ego] Kornick[iego]" (Michała Kunkla) Kórnik 08. 07. 1770 k. 184v
 • 520 a "Kontrakt Okupnym sposobem nabytego Domostwa w Bninie Stary Młyn nazwane, przez [...] Franciszka y (Mariannę) Elżbietę Beylow Małżonkow Rzemięsła Garcarskiego [...]" Kórnik 01. 03. 1760 (ostateczna kwietacja przez Mariannę Elżbietę Lange 1v Beylową i Samuela Lange Kórnik 20. 08. 1770) k. 185-185v
 • 520 a "Specifikation der Orangerie im Glasshause, so der Gärtnerbursche Piotr Anizewski, von dem alten Gärtner Carl Zeliński abgenom[m]en" (spis roślin ogrodowych) 10. 12. 1771 k. 186-187v
 • 520 a "Kontrakt (Jana) Kromreja Ekonoma Kornickiego" Runowo 24. 06. 1771 k. 188-188v
 • 520 a "Memoryał P. Kromreyowi Ekonomowi Maiętności Kornickiey d. 24 Juny 1771 do kontraktu przyłączony" k. 189-189v
 • 530 d Mf 1739
 • 530 d Mf 9854
 • 530 d CD 31a
 • 530 d BPCim. 3074
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., niem., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK V, 25? w Działyński Tytus
 • 600 a Bierwagen George
 • 600 a Drzewiecka Elżbieta
 • 600 a Drzewiecka Joanna
 • 600 a Drzewiecki Adam
 • 600 a Drzewiecki Michał
 • 600 a Fengler Christian młynarz
 • 600 a Freymark Jan pisarz kórnicki
 • 600 a Gaziński Jan
 • 600 a Gazinski Wawrzyn
 • 600 a Giełniak Kazimierz karczmarz w Robakowie
 • 600 a Günther Johann
 • 600 a Hiller? Samuel
 • 600 a Hoffmann Johann Friedrich młynarz z Hollędrów Borowieckich
 • 600 a Jankowski Adam karczmarz kórnicki
 • 600 a Kowal Marcin z Mieczewa
 • 600 a Kowalski Szymon
 • 600 a Kowalski Szymon z Daszewic
 • 600 a Krügerin Zofia
 • 600 a Krüger Jacob
 • 600 a Łęcki Marcin rybak kórnicki
 • 600 a Marski Andrzej pisarz dziećmierowski
 • 600 a Mośko Abraham
 • 600 a Neuman pisarz prowentowy kórnicki
 • 600 a Nowotarski Andrzej karczmarz w Dębcu
 • 600 a Osier Maszko
 • 600 a Owczarzak Melchior z Pierzchna
 • 600 a Protsch? Martin
 • 600 a Proznakowa Marianna z Sochów
 • 600 a Pudewill? Martin
 • 600 a Rurkowa Regina z Sochów
 • 600 a Rychter Franciszek mularz
 • 600 a Socha Franciszek
 • 600 a Socha Piotr
 • 600 a Socha Sebastian
 • 600 a Socha Stanisław
 • 600 a Szmyt Michał pisarz dziećmierowski
 • 600 a Szonert Jan mielcarz kórnicki
 • 600 a Szwarc Samuel ekonom kórnicki
 • 600 a Szwyrczka Franciszek mielcarz kórnicki
 • 600 a Tłok Jadwiga z Rozmiarków
 • 600 a Tłok Jan karczmarz w Dębcu
 • 600 a Tobolska Agnieszka
 • 600 a Tobolski Jan
 • 600 a Welk Ludwig
 • 600 a Wencki Martin
 • 600 a Wietrzyk Józef z Robakowa karczmarz w Pierzchnie
 • 600 a Witkowski Wojciech rybak nadworny kórnicki
 • 600 a Wizowska Beata z Szytnerów
 • 600 a Wizowski Daniel
 • 600 a Zalicki podstarości dachowski
 • 600 a Zeiler David młynarz
 • 600 a Żeliga Michał karczmarz czołowski
 • 600 a Zulicki Ignacy podstarości kijewski
 • 610 a Sąd Nadworny Zamku Kórnickiego
 • 610 a Urząd Wójtowski Bnin 18 w.
 • 651 a Błażejewo
 • 651 a Bnin
 • 651 a Borówiec
 • 651 a Czołowo
 • 651 a Dachowa
 • 651 a Daszewice
 • 651 a Daszewo
 • 651 a Dębiec
 • 651 a Dziećmierowo
 • 651 a Hollędry Błażejewskie zob. Błażejewo
 • 651 a Hollędry Borowieckie zob. Borówiec
 • 651 a Kamionki
 • 651 a Kamionki
 • 651 a Kijewo
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Mieczewo
 • 651 a Pierzchno
 • 651 a Prowent
 • 651 a Radzewo
 • 651 a Robakowo
 • 651 a Runowo
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Zwole
 • 653 a handel 18 w.
 • 653 a karczmy 18 w.
 • 653 a gorzelnictwo 18 w.
 • 653 a młyny 18 w.
 • 653 a łąki 18 w.
 • 653 a Żydzi 18 w.
 • 653 a Majętność Kórnicka. II |Akta administracyjno-gospodarcze
 • 653 a rzemiosło 18 w.
 • 653 a kowale 18 w.
 • 653 a kontrakty 18 w.
 • 653 a Dzienniki rozporządzeń i czynności gospodarczych
 • 653 a handel 18 w.
 • 653 a karczmy 18 w.
 • 653 a łąki 18 w.
 • 653 a Majętność Kórnicka. II |Akta administracyjno-gospodarcze
 • 653 a rzemiosło 18 w.
 • 653 a cechy 18 w.
 • 653 a młyny 18 w.
 • 653 a miasta 18 w.
 • 653 a kontrakty 18 w.
 • 653 a Dzienniki rozporządzeń i czynności gospodarczych
 • 700 a Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska d 1714-1790
 • 700 a Malski Michał pisarz kórnicki
 • 700 a Potulicka Teofila z Działyńskich 1v Szołdrska d 1714-1790
 • 740 a Memoryał Wegnerowi z Runowa do Kórnika przesłany 1758
 • 740 a Informacya Wegnerowi względem Żydów 1758
 • 740 a Memoryał Strzałkowskiemu ekonomowi w Runowie
 • 740 a Ordynacya lasów na rok 1758
 • 740 a Przywilej Daszewic 1741
 • 740 a Informacya pisarzowi prowentowemu kórnickiemu 1758
 • 740 a Informacya do Kromolic 1758
 • 740 a Memoryał Świderskiemu ekonomowi kórnickiemu 1785
 • 740 a Karczma Błażejewo - sprzedaż Wojciechowi Pieczyńskiemu 1742
 • 740 a Edykt z 1758 do całej majętności |zakaz sprzedaży i wywozu jakichkolwiek zbóż
 • 740 a Punkta z starszemi Synagogi Kórnickiej 1757 dot. opłat za jatki mięsne
 • 740 a Karczma Daszewice - sprzedaż Pawłowi Ciemiężyckiemu 1742
 • 740 a Młyn w Runowie - sprzedaż Stefanowi Kummowi przez Ludwikę z Łosiów księżną Holsztyńską aprobowana przez Teofilę z Działyńskich Szołdrską Potulicką
 • 740 a Regestr Statków Kuchennych
 • 740 a Sukcesja po Pawle Ciemiężyckim
 • 740 a Specifikacya tak bydła rolnego, iako y sprzętów wszelkich gospodarskich przez Michała Brogała otaxowane a Melchiorowi Ciemiężyckiemu z wszystkim wjego własną oddane possessyą 1758
 • 740 a Zalecenia dla Świderskiego ekonoma kornickiego 1758
 • 740 a Pomiarkowanie Żołądzia w Dobrach Kórnickich na Rok 1757
 • 740 a Rozporządzenie dla gminy żydowskiej w sprawie handlu wełną 1758
 • 740 a Mandaty Żydom kórnickim 1758, 1759, 1760, 1761
 • 740 a Kontrakt roczny z Matiaszem Storchem ogrodnikiem kórnickim 1758
 • 740 a Memoriał Świderskiemu 1758
 • 740 a Kontrakt z Krystmanem Szneyem majstrem 1758
 • 740 a Zakaz zakupu zboża na terenie Majątku Kórnickiego skierowany do mieszkańców Kórnika i Bnina oraz do synagogi 1758
 • 740 a Rozporządzenie skierowane do sołtysów Majętności Kórnickiej dot. handlu zbożem 1758
 • 740 a Młyn wietrzny w Runowie z sprzedaż Janowi Szultzowi 1754, potem Godfriedowi Nelce 1761
 • 740 a Artykuły Bractwa Mielcarskiego
 • 740 a Kontrakt z Janiszewskim ekonomem Majętności Kórnickiej 1758
 • 740 a Młyn w Radzewie - sprzedaż Janowi Kalowi 1747
 • 740 a Przywilej dla Stanisława Olejnika na włókę roli 1754
 • 740 a Przywilej Dębca 1746
 • 740 a Przywilej Czmonia 1742
 • 740 a Przywilej Konarskiego 1742
 • 740 a Przywilej Mieczewa 1780
 • 740 a Mandat do Miasta Bnina y Kornika 1759
 • 740 a Mandaty do synagogi kórnickiej 1759, 1760, 1761, 1762, 1779
 • 740 a Ustawa względem rozporządzenia Podwod y innych potrzebnych rzeczy przy rozney okoliczności terazniejszych Czasów w Mieyście Kurniku 1759
 • 740 a Rozporządzenia dla burmistrzów Kórnika i Bnina 1759, 1760, 1777
 • 740 a Pozwolenie na powrót z wygnania do Majętności Kórnickiej dla Jakuba Pieczlika 1759
 • 740 a Renowacya Ustawy Względem Intraty z Handlu y Rzemięsła przez Starszych Synagogi Kórnickiej już z dawna ułożoney 1759
 • 740 a Inkwizycie y Dekret z Żydowskiego na Polski przetłomaczony Język 1758
 • 740 a Dekret w sprawie Moritza z Radzewa i jego żony Ewy z Olędrów 1759
 • 740 a Dekret w sprawie Żyda Lewka z Zaniemyśla 1759
 • 740 a Dekret w sprawie sukcesji Kwaczyka 1759
 • 740 a Rozporządzenia dla młynarzy z Majętności Kórnickiej 1759
 • 740 a Dekret przeciwko Sołtysa Kamionackiego y Zięcia iego 1759
 • 740 a Edykty w sprawie handlu bydłem 1759
 • 740 a Kontrakt Strzelca Johana Schultza 1759
 • 740 a Pozwolenie na budowę domu dla Żyda Jakuba Pieczlika 1760
 • 740 a Karta Żyda Szklarz 1760
 • 740 a Dekret Żydowski 1760
 • 740 a Ordynacya Rzeznikow 1760
 • 740 a Zgoda między Zydami y Młynarzem Radzewskim 1760
 • 740 a Kontrakt Cieśli Rocznego Franciszka Bratka 1760
 • 740 a Kontrakt lepkarza Piotra 1760
 • 740 a Kontrakt Franciszka Begla Garncarza na kupno domostwa 1760
 • 740 a Prawo Miasta Bnina 1747
 • 740 a Przywilej praw i wolności dla Bnina nadany przez Zygmunta Działyńskiego 1678 potwierdzony 1687
 • 740 a Kontrakt Kowalczyka Pawła Zyłka 1760
 • 740 a Przywilej dla szewców w Bninie nadany przez Piotra Opalińskiego 1629
 • 740 a Dekret w sprawie między sołtysami z Konarskiego 1759
 • 740 a Kontrakt z Maystrem Hanzelbachem mularzem m.in. na remont dachu Zamku Kórnickiego 1760, 1766
 • 740 a Tomasz Olejnik z Dębca sprzedaje gospodarstwo w Dębcu Jakubowi Tobolskiemu z Kromolic 1760
 • 740 a Przywilej na sołectwo dla Michała Szrötera z Kamionek 1760
 • 740 a Przywilej na sołectwo dla Stanisława Baczyńskiego z Radzewa 1742
 • 740 a Gościniec w Kamionkach - dzierżawa przez Wojciecha Owczarzaka 1760, 1765
 • 740 a Przywilej Zwoli 1780
 • 740 a Karczma w Radzewie - sprzedaż Wojciechowi Sztertebecherowi 1742
 • 740 a Ordynacya do Prowentu Kornickiego panu Dyszynskiemu 1760
 • 740 a Informacya dla Gazy na Ekonomią Folwarkow Panskich na Panszczyznę Osadzonych w Majętnosci Kornickiey
 • 740 a Prowentowemu Pisarzowi Ordynacya 1760
 • 740 a Memoryał do Kornika 1760
 • 740 a Pozwolenie na budowę domostw na pogorzeliskach 1760
 • 740 a Mandat w sprawie ukarania Garstki za spowodowanie pożaru 1760
 • 740 a Porachowanie z ogrodowym Geislerem od dnia 8 Nov. 1782, aż do dnia 24 Junii 1783
 • 740 a Kontrakt ze stolarzem Michaelem Schwirchenem 1760
 • 740 a Mandat do Świątkowskiego
 • 740 a Przywilej dla młynarzy z Bnina 1760
 • 740 a Rozliczenie fur wyprawionych z Runowa do Kórnika 1761
 • 740 a Mandat do Bractwa Piwowarskiego 1761
 • 740 a Punkta zlecone Woytowi Bnińskiemu do wykonania 1761
 • 740 a Przywilej Robakowa 1780
 • 740 a Przywilej Radzewa 1780
 • 740 a Przywilej Czmonia 1753
 • 740 a Kontrakt muzykantów 1761
 • 740 a Kontrakt Christiana Kühna strzelca 1768
 • 740 a Kontrakt Antoniego Rużyckiego strzelca 1762
 • 740 a Kontrakt Tomaszewskiego leśniczego Majętności Kórnickiej 1761
 • 740 a Specyfikacya Sztrafow y Konnotata co ktory dać powinien od Szynkowania Gorzałki
 • 740 a Dekret w sprawie między Janem Meroerem, cieślą, mieszczaninem poznańskim a Andrzejem Klugą 1762
 • 740 a Regestr statków ogrodowych 1762
 • 740 a Regestr zeł ogrodowych 1762
 • 740 a Regestr drzew ogrodowych 1762
 • 740 a Mandat Burmistrzowi do Publikowania dot. ochrony przeciwpożarowej
 • 740 a Connotatio oddanych Piniędzy przez Paszkowskiego, ktore do żadnych nie podał reyestrow
 • 740 a Zeznanie Wojciecha Owczarzaka, karczmarza dot. zakupu Gościńca Kamionackiego 1765
 • 740 a Obligation von Andreas Kluge und Samuel Krieger ausgestellt 1763
 • 740 a Pokwitowanie Johanna Närgera 1763
 • 740 a Wyszczególnienie Niemców z Czmonia przez Johanna Säncke 1763
 • 740 a Privilegium Borowzer Holländer" 1734
 • 740 a Supplika z Bnina do Teofili Działyńskich Potulickiej 1v Szołdrskiej 1763
 • 740 a Replika na podaną suplikę 1763
 • 740 a Sprawa między Szymonem Kowalczykiem a Christianem Gilau o pobicie 1763
 • 740 a Sprawa między Martinem Zugehörem a Żydem Jetschlikiem o pieniądze 1763
 • 740 a Sprawa między Michaelem Schrötherem sołtysem z Kamionek i Michaelem Büttnerem o prześladowanie 1763
 • 740 a Kontrakt z Niemierem w Radzewie na Pomieszkanie w Domostwie po Pakule 1763
 • 740 a Edykt do Synagogi Kornickiey 1763
 • 740 a Connotatio wypłaconych Piniędzy za włokę roli, Oleynikowi w Ziminie 1780
 • 740 a Sprawa między Eleonorą Ratzgin i Piotrem Lawędowiczem a Georgiem Lincke o pobicie 1763
 • 740 a Mandat do karczmarzy Majętności Kórnickiej dot. produkcji piwa 1763
 • 740 a Sprawa między Danielem Wizowskim i Szytnerską a Janem Starczewskim młynarzem z Radzewa o mąkę - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1763 k. 140v-141v
 • 740 a Sprawa długów Sebastiana z Mieczewa 1779
 • 740 a Kontrakt Michała Malskiego pisarza prowentowego kórnickiego 1771
 • 740 a Quittung des Scharfsrichters Ferdinand Krause 1772
 • 740 a Rozliczenia dot. Majętności Kórnickiej 1772
 • 740 a Kontrakt Tobiasza Malskiego pisarza prowentowego kórnickiego 1772
 • 740 a Memoryał Pisarzowi Generalnemu Prowentowemu Kórnickiemu Tobiaszowi Malskiemu 1772
 • 740 a Kontrakt Michała Szmekla pisarka runowskiego 1772
 • 740 a Kontrakt Michała Kromreja pisarka prusinowskiego 1772
 • 740 a Kontrakt Ferdynanda Fetlera mielcarza prowentowego kórnickiego 1773
 • 740 a Kontrakt Godfryda Brendela podstarościego kromolickiego 1773
 • 740 a Kontrakt Żyda Martkiego Osiera gorzelnianego 1772
 • 740 a Sprawa między Wizowskim intendentem Majętności Kórnickiej a Żydem Szymkiem Moszyńskim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1773
 • 740 a Kontrakt Samuela Szwarca ekonoma kórnickiego 1773
 • 740 a Kontrakt Jana Freymarka pisarza prowentowego kórnickiego 1773
 • 740 a Kontrakt Andrzeja Neumanna pisarza dziećmierowskiego 1773
 • 740 a Sprawa usunięcia Jakuba Serwatki - Serwatkiewicza z gospodarstwa w Robakowie 1773
 • 740 a Prawo Jakuba Drzewionki sołtysa w Robakowie 1773
 • 740 a Ordynacya względem zaciągania Długow w osobliwych xiążkach wydana, y do Xiąg Mieyskich Woytowskich w Obydwuch Miasteczkach, in corporowana" 1773
 • 740 a Prawo karczmarza runowskiego Wawrzyna Mazura 1769
 • 740 a Prawo młynarza Jana Webera 1773
 • 740 a Sprawa między osadnikami z Borówca dot. niedozwolonego moralnie czynu 1773
 • 740 a Sprawa Christiana Melchiora Hertela kowala z Bnina - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1773
 • 740 a Prawo Sebastiana Owczarzaka 1773
 • 740 a Prawo Młynarza Christiana Fenglera 1773
 • 740 a Prawo Karczmarza Robakowskiego Kazimierza Giełniaka 1773
 • 740 a Prawo Młynarza Davida Zeilera 1773
 • 740 a Kontrakt Arendowny, na Soli Szynkowanie Josepha Herscha i Beniamina Wolffa 1773
 • 740 a Memoryał P. Samuelowi] Szwarcowi, Ekonomowi Generalnemu, Maiętności Kornickiey, do wykonania podany 1773
 • 740 a Instrukcya P. Janowi Freymarkowi Pisarzowi Prowentowemu w Korniku 1773
 • 740 a Dyspartiment uczyniony między Sukcessorami po Janie Tłoku, Gościnnym w Wsi Dębcu 1773
 • 740 a Andrzej Nowotarski z Dębca odstępuje gospodarstwo Janowi i Agnieszce Tobolskim - kwitacja 1774
 • 740 a Sprawa między Michałem i Elżbietą Tobolskimi a ich macochą Joanną Drzewiecką o sukcesję po zmarłym Andrzeju Drzewieckim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1774
 • 740 a Kontrakt Michała Szmyta, Pisarka Dziećmiorowskiego 1774
 • 740 a Prawo Melchiora Owczarzaka w Pierzchnie 1774
 • 740 a Kontrakt P. Ignacego Zulickiego podstarościego kromolickiego 1774
 • 740 a Kontrakt rybaka nadwornego kórnickiego Wojciecha Witkowskiego 1774
 • 740 a Kontrakt rybaczyka Marcina Łenckiego 1774
 • 740 a Sprawa między Beatą z Szytnerów Wizowską a Wawrzynem Gazinskim - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1774
 • 740 a Rozporządzenie do mieszkańców Majętności Kórnickiej dotyczące handlu wełną 1774
 • 740 a Zgoda w sprawie spadkowej między: Piotrem, Sebastianem, Stanisławem, Franciszkiem Sochami, Marianną z Sochów Proznakową i Reginą z Sochów Rurkową 1774
 • 740 a Specifikacya Statkow Kowalskich w Kuzni Prowentowey 1774
 • 740 a Testament Marcina Kowala z Mieczewa 1774
 • 740 a Samuel Hillers ausgestellte Obligation, an den Schultze Michael Jahns zu Kamionek 1774
 • 740 a Kontrakt Ignacego Zulickiego podstarościego kijewskiego 1774
 • 740 a Kontrakty Wojciecha Witkowskiego rybaka nadwornego kórnickiego 1774, 1775
 • 740 a Kontrakt Marcina Łęckiego rybaka kórnickiego 1774
 • 740 a Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego w sprawie między Beatą z Szytnerów Wizowską a Wawrzynem Gazyńskim 1774
 • 740 a Zakaz sprzedaży wełny przyjezdnym kupcom Kórnik 1774 1774
 • 740 a Kontrakt między rodzeństwem Sochów 1774
 • 740 a Specyfikacya Statków Kowalskich w Kuźni Prowentowej 1774
 • 740 a Testament Marcina Kowala z Mieczewa 1774
 • 740 a Dokument Samuela Hillera? 1774
 • 740 a Kontrakt Franciszka Szwyrczki mielcarza prowentowego kórnickiego 1774
 • 740 a Kontrakt Józefa Wietrzyka z Robakowa na kupno karczmy 1774
 • 740 a Specyfikacya Statków y sprzętów w Mielcuchu Prowentowym, oddane Janowi Szonertowi 1774
 • 740 a Kontrakt Jana Szonerta mielcarza prowentowego kórnickiego 1774
 • 740 a Kontrakt Zalickiego podstarościego dachowskiego 1775
 • 740 a Przemierzenie Beczek Gorzelanych w Prowencie Kórnickim 1774
 • 740 a Mandat do Maszka Osiera 1782
 • 740 a Porachowanie z Mularzem Franciszkiem Rychterem nie skonczoney roboty zakontraktowaney 1775
 • 740 a Repetitio co się na te trzy Kontrakty należy jeszcze Mularzowi 1775
 • 740 a Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego w sprawie między Szymkiem Mosińskim a Krystianem Fenglerem, młynarzem 1773
 • 740 a Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego w sprawie między Adamem Jankowskim, karczmarzem kórnickim a Szymonem Kowalskim z Daszewic dot. sprzedaży karczmy 1775
 • 740 a Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego w sprawie Johanna Günthera 1776
 • 740 a Kontrakt Andrzeja Marskiego pisarza dziećmierowskiego 1776
 • 740 a Connotatio wypłaconych Piniędzy za domostwo Jana Gazinskiego w Kórniku 1779
 • 740 a Kontrakt Neumana pisarza prowentowego kórnickiego 1776
 • 740 a Informacya dla Neumana Pisarza Prowentowego Kórnickiego 1776
 • 740 a Dokument wyst. przez Michała Malskiego pisarza kórnickiego 1777
 • 740 a Przywilej dla Johanna Friedricha Hoffmanna młynarza z Hollędrów Borowieckich 1783
 • 740 a Przywilej dla Michała Żeligi karczmarza czołowskiego 1782
 • 740 a Przywilej dla George Witwera młynarza zwolskiego 1783
 • 740 a Przywilej Błażejewa 1783
 • 740 a Przywilej Kamionek 1783
 • 740 a Kontrakt Martina Pudewilla?, George'a Bierwagena, Ludwiga Welka, Martina Protscha? 1784
 • 740 a Kontrakt między Anną Zofią Krügerin, Martinem Wenckim, Jacobem Krügerem 1785
 • 740 a Regestry naczyń kuchennych 1785
 • 740 a Przywilej dla Szymona Kowalskiego 1758
 • 740 a Przywilej dla Abrahama Mośko 1775
 • 740 a Konnotacya
 • 740 a Index rerum
 • 740 a Regestr
 • 740 a Sprawa Żyda Marka cyrulika i Rady Bnina o pieniądze - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1763
 • 740 a Sprawa Stanisława Jaskulaka i Szymana Przybyły o sukcesję - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1763
 • 740 a Sprawa Kaspra Nowaka i Kaspra Marcyna z Mieczewa a Tomaszem Balbierkiem i Józefem Michałowskim o pobicie - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1763
 • 740 a Mandat do Publikandy w Korniku tudziesz y Bninie (dot. gorzałki) 1763
 • 740 a Sprawa Jana Nicki i Bractwem Kowalskim a Pawłem Janem Krobskim o niesprawiedliwy wyrok - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1763
 • 740 a Kontrakt Mathiasa Morica Rosendolla kominiarza 1763
 • 740 a Mandat do Miasta Kórnika tak do Obywatelów Chrześciańskich, iako y całey Synagogi Żydowskiey tudziesz y do Miasta Bnina 1763
 • 740 a Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Jana Nawracalckiego 1763
 • 740 a Kwity dot. handlu bydłem i zbożem 1763
 • 740 a Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Bogusława Steinberga 1764
 • 740 a Sprawa Żyda Hersza Osiera i Magdaleny Gzowej o ukradzione przez Moskali rzeczy - dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego 1764
 • 740 a Kontrakt Strzelca Johana Hofmanna 1773
 • 740 a Przywilej dla Godfryda Fromolta z Bnina 1775
 • 740 a Okupność Gospodarstwa George Maÿ 1784
 • 740 a Kontrakt Doroty Ogrodowej 1764
 • 740 a Mandat do burmistrzów bnińskiego i kórnickiego z okazji jarmarku Kwietnej Niedzieli dot. cen wódki i piwa 1764
 • 740 a Kontrakt stolarza Friedricha 1764
 • 740 a Kontrakt Jędrzeja Wieczorka cieśli 1764
 • 740 a Kontrakt Stanisława cieśli 1764
 • 740 a Dekret Sądu Nadwornego Zamku Kórnickiego dot. Tomasza Zimnego i piwowarstwa 1764
 • 740 a Konnotacya Piwowarów 1764
 • 740 a Kontrakt Franciszka Kaszyńskiego młynarza 1764
 • 740 a Kontrakt Karola Szellińskiego ogrodnika 1764
 • 740 a Lista narzędzi ogrodowych odbieranych przez Karola Szellińskiego ogrodnika 1764
 • 740 a Specifikacya Ziela, tudziesz drzewa okulizowanego 1764
 • 740 a Dekret w sprawie Johanna George'a Hahna 1764
 • 740 a Dekret w sprawie między Martkiem starszym a Józefem Aleksandrem, jego szwagrem 1764
 • 740 a Kontrakt Jakuba Ostrowskiego gorzelnianego 1764
 • 740 a Mandat do Kórnika i Bnina 1764
 • 740 a Mandat do burmistrzów Majętności Kórnickiej 1764
 • 740 a Kontrakt z Antonim Raczkiem dot. dzierżawy gospodarstwa w Hollędrach Czmońskich 1764
 • 740 a Dekret w sprawie Jerzego z Łagowca Sczanieckim a starszymi synagogi kórnickiej 1764
 • 740 a Regestr Rzeczy pozostałych po Nieboszce Szubertowey 1764
 • 740 a Regestr Głow Żydowskich w całey Synagodze Kornickiey się znayduiących y innych, do tegoz Kachału nalezących wykonnotowany w Roku 1765
 • 740 a Przywilej dla piekarzy: Ernsta Beniamina Rüla i Filipa Jakoba Ruettycha z Bnina oraz Johana Mychela Liebla i Antoniego Kozłowskiego z Kórnika 1765
 • 740 a Kontrakt z budowniczym Johanem Nergerem 1765
 • 740 a Kontrakt z mularzem Hanselbachem 1766
 • 740 a Kontrakt z cieślą Gottliebem Bohnem 1765
 • 740 a Karczma w Radzewie - Stanisław Sobiak sprzedaje karczmę Janowi Kapturowi 1764
 • 740 a Gościniec w Kamionkach - sprzedaż Wojciechowi Owczarzakowi 1765
 • 740 a Kontrakt z grabarzem Janem Haltwasserem 1767
 • 740 a Kontrakt z Marcinem Szmytem 1767
 • 740 a Specifikacya Ziela, tudziesz y drzewa, ktore Franciszek Aniżewski odbiera, od Karola Szellinskiego ogrodowego, die 18 Marcii A[nn]o 1768"
 • 740 a Kontrakt Jana Feiffra na robienie Galerii w zamku kórnickim 1768
 • 740 a Kontrakt Wojciecha Prądzińskiego pisarza prowentowego w Runowie 1768
 • 740 a Kontrakt Lipińskiego przyjętego za podstarościego na folwark w Kromolicach 1770
 • 740 a Kontrakt Wapniarza Franciszka Rönny 1770
 • 740 a Kontrakt Pisarza Prowentowego Kornickiego Michała Kunkla 1770
 • 740 a Kontrakt Okupnym sposobem nabytego Domostwa w Bninie Stary Młyn nazwane, przez Franciszka y Mariannę Elżbietę Beylow Małżonkow Rzemięsła Garcarskiego 1766-1770
 • 740 a Specifikation der Orangerie im Glasshause, so der Gärtnerbursche Piotr Anizewski, von dem alten Gärtner Carl Zeliński abgenom[m]en (spis roślin ogrodowych) 1771
 • 740 a Kontrakt Jana Kromreja Ekonoma Kornickiego 1771
 • 740 a Memoryał P. Kromreyowi Ekonomowi Maiętności Kornickiey 1771 do kontraktu przyłączony
 • 852 j BK 00780

Indexes