Oblaty laudów sejmiku średzkiego w aktach grodzkich poznańskich (1671-1706).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00829
 • Kopie: Mf 537
 • Tytuł: Oblaty laudów sejmiku średzkiego w aktach grodzkich poznańskich (1671-1706).
 • Miejsce i czas powstania: 1706 po
 • Opis fizyczny: 320 k. 38x24 cm
 • Oprawa: skóra brązowa, superekslibris Augustyna Działyńskiego, złocenia, tłoki introligatorskie, floratura, złocone, puncjowane obcięcia krat, oprawa stylizowana na wczesniejszą, na grzbiecie kompartymenty, winietka, 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ipso die Sanctorum Vitti et Modesti Martyrum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Primo" [15.06 1671] [12.06 1671 sejmik za uniwersałem królewskim; organizacja popisu i wyjście na pospolite ruszenie; miasta wysyłają jednego konnego z 40 domów, bractwa strzeleckie 1 konnego; województwa wysyłają dodatkowo 800 konnych i pieszych 1000; podatek podymny i 1 konny z 30 dymów; organizacja i koszty wojska; plebeje i przybysze dzierżawiący dobra ziemskie wystawiają poczet; miasta - według wielkiości 1 pieszego z 10 domów, z 20 domów i 30 domów, określenie uzbrojenia, ubioru i pieniędzy dla każdego żołnierza; wyznaczenie dowódcy wojska konnego (Piotr z Bnina Opaliński), półkownika i rotmistrzów oraz ich uposażenia, zwolnienie z wysłania żołnierzy dla Środy] k. 1-4
  • "Actum in castro Posnaniensi feria Sexta post festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domoni Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Primo" [... 1671] [27.07 1671; zgromadzenie na popis; nieporozumienia wokół pospolitego ruszenia i wyprawy pomiędzy szlachtą a królem i kancelarią koronną mniejszą] k. 4v.- 5v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Sancti Francisci Confessoris proxima Anno Dominis Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Primo [.1671] [5.10 1671 sejmik za uniwersałem królewskim; uzupełnienie wojska o 600 ludzi konnych; podatek 2 ćwierci "z osm" podymnych ze wsi, Źydów, miast, rzemieślników, egzekucja w stosunku do dłużników przez sądy grodzkie; wyznaczenie półkownika i rotmistrzów; wyznaczenie żołdu i kuchennego; wyznaczenie popisu zaciągniętego wojska; wyznaczenie komisarzy na popis; wyznaczenie miast i wsi poszczególnym dowódcom, podatek z zastawów i dzierżaw; podatek na Bractwa Strzeleckie; powołanie komisarzy w celu rewizji rachunków poborców; z braku wojewody kasztelan poznański ma przeprowadzić elekcję podkomorzego, podsędka i pisarza] k. 6-8v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Crascino Festi Circumcisionis Christi Domini Anno Ejusdem Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo" [. 1672] [15.12 1671; sejmik przedsejmowy za uniwersałem królewskim; uchwała podatku na wojsko - czopowe i szelężne, określenie zasad poboru; wyznaczenie sądów dla dłużników; prolongata dla zrujnowanego opactwa bledzewskiego; skargi na dostawców soli; cofnięcie? arestu na chorągiew kastelana sanockiego; zwolnienie miasta Środy z czopowego na rok; zwolnie franciszkanów w Gnieźnie od podatków; lista realizacji asygnat dla wojska (kwoty); powołanie komisarzy do sprawdzenia rachunków na wojsko] k.9-11
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Misericordia proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo" [.1672] [7.04 sejmik przed sejmowy za uniwersałem królewskim; reforma wybierania podatku szelężnego; nakaz egzekucji długów i dłużników przez burgrabiów od roku 1666; terminy wpłacania podatków; sprawa utrzymania 600 osobowego oddziału wojska; obciążenia podatkowe królów tarczowych; wybieranie podatków i ekscesy z tym związane jako zagrożenie dla fortun szlacheckich; powołanie rotmistrzów powiatowych; sprawa konserwacji Białocerkiewnej i Bracławskiej twierdzy; wypłaty dla regimentu ś.p. krojczego koronnego; zlecenia na wypłaty dla dominikanów ze Środy, i innych] k. 11v.-14
  • "Actum in castro Posnaniensi Sabbatho in crastino festi Sanctam Mariae Magdalenae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo" [...1672] [20.07 1672; sejmik złożony przez JKM po nieskończonym sejmie; poparcie konfederacji przy królu; wyznaczenie popisów i spotkania na 15 sierpnia pod Uniejowem wraz z rotmistrzami; zabezpieczenie domów uczestników pospolitego ruszenia, wg. dawnego prawa wyznaczenie 1 konnego na 40 domów; obowiązek pospolitego ruszenia pod kontrolą rotmistrzów, którzy po skończonej wyprawie powinni oddać do grodu regesta ekspedycji; wypłaty dla wojska; uwolnienie opactwa Bledzewskiego od zaległych podatków z powodu zrujnowania przez wojsko, a uzyskane środki przeznaczy opat na ołtarz Matki Bożej w Rokitnie; środki dla Jezuitów na kanonizacje Stanisłąwa Kostki; zwolnienie za zasługi z podatku szelężnego miasta Bojanowa; wybieranie hiberny; żołd dla 2 chorągwi wielkopolskich prowadzących działania wojenne na terenie Krajny; gratyfikacje dla Franciszka Mycielskiego, Piotra Tymińskiego, ks. Pawła Gorzkowskiego plebana Zemborzyckiego; rekompensata dla starosty średzkiego za stratowane pola w czasie sejmików] k. 14v.-17v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta in Crastino Festi Sancti Thomae Apostoli Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo" [...1672] [13.12 1672 sejmik z intencji J.K.M.; omówienie punktów mających zapewnić spokój w ojczyźnie: pospolite ruszenie, wzmocnienie fortyfikacji Poznania, Kalisza i Kościana, powołanie piechoty, kolejne podatki; powołanaie 5 nowych chorągwi i wyznaczenie miejsc postoju - Słupca, Lądek, Zagórów, Dołęk?, Kleczew?, Słupia, Kostrzyn, Chocz i Kamieniec; dodanie sędziów kapturowych do sędziów ziemskich i grodzkich - lista osób; wynagrodzenie dla Hanenka hetmana wojsk zaporowskich 1000 złotych i z miast Poznania, Leszna, Szchlityngowej, Śmigla 4 postawy sukna dla posłów; kary za uchylanie sie od pospolitego ruszenia rostrzygane na sądach kapturowych; wypłaty za zasługi wojenne] k.18-22v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tercia post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Tertio" [...1673] [9.05 1673; sejmik relacyjny; uzupełnienie wojska o 1317 konnych po 1 z 30 dymów; środki na utrzymanie dawnego zaciągu 610 konnych; powołanie nowych rotmistrzów i wydatki na nich; wykaz wymaganego uzbrojenia; wyznaczenie popisu pod Kaliszem; pobór z dóbr królewskich i duchownych 1 pieszy z 20 dymów; nakaz przeprowadzenia na popisie rewizja municyi i wozów; podatki wyznaczenie pólkowenikowi 10.000 złotych na "municyje"; długi wobec wojska, kolejne podatki; skarga na brak komnstytucji na bieżącym sejmiku; problem ze szlachtą przebywająca przy chorągwiach a mającą obowiązek brania udziału w pospolitym ruszeniu - obowiązek wystawienia pocztów, a synowie za ojców; dystrybucja chleba zimowego; komisja do rachunków i wypłaty podatków regimentom; skarga na opłaty składane ludziom hetmana wielkiego koronnego; organizacja samoobrony powiatów przed ludzmi swawolnymi/bandydatami?; spisy szkód wyrządzonych przez wojsko; wypłaty dla urzedników i posłów; zwolnienie z podatku Nowewgo Miasta po dwukrotnym pożarze; wyznaczenie miejsc postoju dla wojska: Chocz, Konin, opactwo w Lądzie i klucz turkowsk, opactwo lubińskiebez bez klucza święciochowskiego; klucz opatowski, Gniezno z kapitulnymi wsiami, Pyzdry, Kwieciszew, Gębice Królewskie, Rogoźno, Starzyn, Ruszew, Tłokinia, klucz żniński; Wschowa, Wałcz, Babimost, Opactwo w Obrze, Paradyżu, Przemęcie] k. 23-29
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Quarta in Vigilia Festi Sancti Thoma Apostoli Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Tertio" [...1673] [18.12 1673; w sali Zamku poznańskiego po śmierci Michała króla Polski, uchwała o sądzenie wszelkich przestępstw na sądach kapturowych, wyznaczenie miejsca pokazów generalnych pod Środą; wyznaczenie sędziów do sądów kapturowych; odłożenie wszystkich spraw administracyjnych i finansowych do najbliższego sejmiku] [k. 29v.-32v.]
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Circumcisionis proxima Anno Eiusdem Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Quarto" [.1674] [29.12 1673; za uniwersałem księcia abp nominata gnieźnieńskiego w czasie interregnum sejmik konwokacyjny; dokończenie wyznaczania sędziów kapturowych; zagrożenie sądem kapturowym i konfiskatą dóbr szlachcie niepłacącej podatków; wezwanie komisarzy i poborców do rozliczenia zebranych podatków i retent; 5500 beczek soli suchodniowej darowane podkomorzemu kaliskiemu; asygnata na 1000 złp dla ojców Bernardynów poznańskich na zrujnowany klasztor] k. 32v.-35
  • "Actun in Castro Posnaniensi feria Quinta Magna Anno Domini Millesinmo Sexcentesimo Septuagesimo Quarto" [1674] [15.03 sejmik relacyjny po konwokacji warszawskiej; podwójne pogłówne na obronę przreciwko Turcji; wybór egzekutorów podatku; zakaz werbunku żołnierza na terenie obu województw; zakaz obciążania dóbr przez przemarsze uzupełnień regimentów cudzoziemskich, obowiązek dopilnowania na rotmistrzach powiatowych; powołanie rotmistrzów; wybór komisarzy na 2 Trybunały Radomskie; powrót ludzi wybranieckich do województw; kolejność wypłat asygnat; oadzyskiwanie długów przez poborców; uchwała podatku na komisji radomskiej i jego realizacja przez województwa wielkopolskie; wypłata asygnaty dla ojców karmelitów bosych w Warszawie; wykaz chorągwi mających uzyskać wypłaty od poborców; suma 20.000 na prowiant kamieniecki?; wezwanie o pociągnięcia do podatku pogłównego ludzi luźmych; sól jako środek spłaty długów?; wyznaczenie nowych komisarzy, sprawozdanie z zebranych podatków na najbliszyn sejmiku; nie przyjęcie rachunków komisarzy poznańskich i kaliskich na komisji lubelskiej i nakaz rachunku wg nowych regestów pogłównego; zagrożenie sądem kapturowym osobom nie płacącym podatku od szynkowania piwa; przyznanie Kaliszowi szelążnego na naprawę murów, dróg i mostów; przeniesinie Środy z kategorii 2 do 3 miast] k.35v.-41
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Assumptionis Gloriosissimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Quarto" [16.08 1674; sejmik za uniwersałem królewskim; przygotowania do pospolitego ruszenia; popisy powiatowe; wybór posłów do króla, zbiórka 17.09 pod Uniejowem i zebranie postanowień o pospolitym ruszeniu: pospolite ruszenie obowiązuje plebejów dzierżawiących dobra szlacheckie oraz miasta i miasteczka; poczty wystawiane wg konstytucji z 1671 r.; powiat nakielski z braku kasztelana ma prowadzić wybrany rotmistrz; organizacja wojska do obrony granic Wielkopolski w czasie pospolitego ruszenia; wynogrodzenie dla deputowanych wojskowych; areszt na wynagrodzenie regimentu Pana Łączyńskiego z powodu skarg; wypłata 2.000 złotych Więckowskiemu jako zaduśuczynienie za ruinę majątku; wypłata Stefanowi Bojanowskiemu, który wyszedł z więzienia-niewoli? 1000 złotych] k. 41v.-43v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Visitationis Beatissimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo" [1690] [29.06 sejmik relacyjny; konstytucje i dokument przeciwko Tomaszowi Działyńskiemu; brak zgody na zmiany w konstytucji z ostatniego sejmu?, protest przeciwko marszałkowi sejmu; zapewnienie satysfakcji finansowej wojsku; miejsca składu dla towarów ruskich i litewskich; ponowienie zakazu handlowania przez Żydów i kupców skórami; wezwanie żupnika bydgoskiego do rozliczeń na sejmiku; wyznaczenie Komisji Skarbowej i wezwanie wszystkich poborców którzy się skarbu "tykali" i retentorów; nowe podwójne pogłówne od wszystkich plebejów i potrójne od ludzi luźnych; na przyszłym sejmiku dalsze podymne i czopowe; uchwalenie szelężnego; apel do rewizorów dymów o dostarczenie do Poznania regestów; powtórzenie wszystkich uchwał dotyczzcych miar i wag oraz polecenie ustanowienia jednej miary i wagi w województwie; ostrzeżenie przed celnikami wyciagającymi cła i żywność; Żydzi zamiast ostatniego pogłownego zapłacą 30 podymnych z 90?; wypłata po 500 złotych dla zasłużonych dla państwa; wyznaczenie spraw na następne sejmiki] k.140-143v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Crastino Festi Imaculatae Conceptionis Beatissimae Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo" [1690] [4.12 na podstawie uniwersały J.K.M. po zerwanym sejmiku relacyjnym i limitaciones, skarga na zrywane sejmy; protest przeciwko marszałkowi sejmu; spór o konstytucje poświęcone wyrównaniu hiberny i trybunałowi skarbowemu; sprzeciw przeciwko uchwałom, ktore nie były czytane a weszły do "volumina legum", postulat dla posłów by przeszłe konstytucje dotyczące podatku dobrze "finansowo ocenili" (konsekwencje?); uchwalenie i pobieranie wbrew prawu podatku szelężnego przez miasto Poznań; występowanie mieszczan przeciwko prawu i staroście generalnemu Wielkopolski; pretensja, że mimo kosztownych poselstw Rzeczpospolita nie znalazła poparcia u Ojca Świętego; apel do rewizorów dymów o informacje, by można było uhwalić nową taryfę; nadwyżki z podatków powinny być przekazane na pogorzelców; uchwała podatku pogłównego; 15 groszy dla regentów za przyjęcie przysięgi i wydanie wyciągu z pieczęcią; wysokość opłat dla plebsu; pobór podwójnego pogłównego; podatek od łożnych, owczarzy 3 grosze od owcy, Żydzi nie zapłacili 35 krotnego podatku, ale dołoż no jescze 10 krotne podymne; kary za nie wydanie poprzedniego podwójnego pogłównego; dalsze czopowe i szelężne; wyznaczenie poborców i komisarzy na Komisję Skarbową Lwowską, na komisji nowy przydział wojska na województwa; instrukcje dla komisarzy i po 2 tysiące wynagrodzenia] k. 143v-148v.
  • "Actum in Iudiciis Capitanealibus Canstrensibus Posnaniensibus Clamatis et Causarum Officii Feria Secunda post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Secundo in Castro Posnaniensi Celebratis [1692] [20.03 przełożenie/odroczenie sejmiku na 4 kwietnia" zastrzeżenia do obciążeń podatkowych w kontekście wejścia do Wielkop[oplski wielu chorągwi, które rujnują ubogich ludzi i w niwecz obracają gospodarstwa szlacheckie; na nastepny sejmik szlachta ma przysłać spis szkód; brak relacji od komisarzy ostatnio wybranych na Komisję Lwowską Skarbową; wybór komisarzy na Trybunał Radomski; miasto Wschowa wybiera bezprawnie akcyzę od zbóż, wołów artykułów spożywczych, bez kary ale miasto deklaruje rocznie 12.000 złotych czopowego i szelężnego, kończenie budowy/remontu kościoła farnego; fałszowanie miar i gatunków sukna; wstrzymanie przez wiele miast i wsi podatków do skarbu wojewódzkiego; miasto Bledzew nie może płacić podatku czopowego i szelężnego; potwieredzenie zwolnienia od obciążeń wojskowych Kostrzyna z wsiami - beneficjum zakonic gnieźnieńskich; zwolnienie Lubiatowa należącego od zakonnic ze Śrenu; wynagrodzenie 2000 tysięcy dla Wygonowskiego towarzysza chorągwi pancernej, po wyjsciu z niewoli] k. 149-153.
  • "Actum in Iudiciis Capitanealibus Castrensibus Posnaniensibus clamatis et Causarum Officii Feria Secunda post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Secundo in Castro Posnaniensi Celebratis" [1692] [16.04 niebezpieczeństwa spowodowane zachowaniem wojskowych wobec ludzi ubogich, najazdy domów szlacheckich, plenipotenci do wiwindykacji szkód poczynionych przez wojsko, by się starali otrzymali asygnaty na 4000 złotych; podatki z 2 podymnych, miasta nie chcą płacić pogłównego; określenie osób, które mają w miastach pod przysięgą płacić pogłówne; Żydzi 10 krotne pogłówne; wezwanie na przyszłą Komisję Skarbową poborców i sukcesorów zmarłych poborców; zobowiązania do jak najprędszego oddania skarbowi J.K.M. ćwierci sumy wypłaconej wojsku - tylko dla chorągwi przydzielonych do Wielkopolski; postulat do komisarzy by dopominali się nowego przydziału wojsk do Wielkopolski oraz likwidacji obecnego stanu wojska; odstąpienie od protestu posłów powiatu nakielskiego, którzy sprzeciwili się sejmikowi pod dyrekcją Floriana Zdzychowskiego; uchwała dot. składów do realizacji przez starostów przygranicznych; zwolnienie wsi jezuitów poznańskich z podatku Dąbrowo, Koleje, Łuczny, Miechlin z młynem Kotowskim; 4 tysiace do podziału pomiędzy deputatów wojskowych; Witkowskiemu, który z niewoli wyszedł 1000 zł] k.154-158v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Octavas Festi Sacratissimi Corporis Christi proxima Anno Eius? Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Tertio" [1693] [25.05 sejmik relacyjny po zerwanym sejmie grodzieńskim za uniwersałem królewskim; uchwalenie podatków dwuletnich - czopowego i szelężnego, podwójnego pogłównego, od Żydów podymne; wezwanie poborców i ich sukcesorów na Komisję Skarbową do zwrotu zatrzymanych/nierozliczonych pieniędzy; wybór członków (komisarzy) Komisji Skarbowej; wiwindykacja soli suchodniowej za okres 3 lat; wypłaty dla deputatów i plenipotentów; uchwała o przprowadzaniu 2 razy do roku popisów powiatowych; miary i wagi powinny być zgodne z miarami i wagami stolic województw; wypłaty dla wojska; polecenie odebrania z Malborka ksiąg podkomorskich i grodzkich; rewizja ksiąg sądowych na Ratuszu poznańskim] k.159-164v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Sancta Lucia Virginis et Martyris proxima Anno Domini Millesiomo Nonagesimo Tertio" [1693] [10.10 sejmik przedsejmowy za uniwersałem królewskim; podatki na wojsko; uchwała szelężnego generalnego ze wszystkich dóbr pod indywidualną przysiegą - wyjatek dla prymasa, biskupów za nich przysiegać bedą przedstawiciele kapituły, za zakonnice ich prokuratorzy; 2 roty przysięgi; Zydzi podobnie, burmistrzowie powinni przysiegać kwoty czopowego i szelężnego; żupnik ma zdać sprawozdanie i brać opłatę po 10 groszy za beczkę soli suchodniowej; wraca sprawa 1 ćwiertni zapłaconej przez J.K.M. chorągwiom wilekopolskim, którą to sumę trzeba zwrócić; w województwie kaliskim jedynie? sól wielicka i bocheńska; zatrzymywanie komisarzów na drogach przez namówionych ludzi; c.d. wyrównania w województwach miar i vierteli - w każdym garncu po 4 kwarty, żboza mierzyć mają ci co sprzedają, a nie ci co kupują; przyponienie konstytucji o wykonywaniu okazywania/popisów - instrukcja postępowania; miasto Wschowa dręczone częstymi nieszczęściami/zniszczeniami uzyskuje zwolnienie na 6 lat z akcyzy] k.165-170
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post festum Sancta Lucia Virginis et Martiris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Quarto" [1694] [1.12 sejmik przedsejmowy za uniwersałami J.K.M.; uchwalenie podatków na zapłatę wojsku - pogłówne, także z nowych lokacji; potwierdzenie libertacji dla nowych wsi Kamionka woj. kaliskie, powiat kcyński, Orłowo w pow. poznańskim, Nowica woj. poznań pow. wschowski, Lulinek w pow.poznańskim, Ruda i Krzyż w pow. kościańskim, Witosławek w powiecie nakielskim, Senkowa w woj. poznańskim powiecie kcyńskim; Nowojewo w pow. kaliskim; Masłovo pod Rawiczem w pow. kościanskim, Ruda w pow. pyzderskim; Pinkowa w pow. nakielskim; Nowy Grodzisk w ziemi wschowskiej; Mielżynku w pow. poznańskim, Przeźmierowo w pow. poznańskim; podatek od ludzi luźnych; szelężne generalne ze wszystkich dóbr na jeden rok - 10 groszy z piwa, gorzałek, miodów z wyjatkiem gorzałki wyszynkowanej na wsiach szlacheckich; 2 roty przysięgi; Zydzi płacą i przysiegają na swój Rodał; czopowe; podatek od plebejów prowadzacych działność gspodarczą, podatek płacą także indegenaci, skrtabelaci; rota przysięgi dla regentów i suscipiendów/poborców? o posługiwaniu się ksiegami sądowymi; urzednicy nie powinni brać "serio" doniesień o klęskach, które dotknęły właścicieli; ustalenie precednecji urzędników ziemi wschowskiej; nie oddana przez urzędników suma 60.000 za sól; c.d. pożyczki udzielonej przez króla; rota przysięgo dla senatorów i komisarzy Komisji Skarbowej (antykorupcyjna!); lista komisarzy; rota przysięgi dla poborców; lista poborców; c.d. sprawy miar i wag - 30 miar wierteli na ratuszu; zbyt wielkie obciążenie Wilekopplsi przydziałem wojsk, wynikające z nierzetelnych deklaracji innych województw; podatki na infrastrukturę miasta Poznania; Kalisz, Wschowa, Kościan, Pyzdry, Nakło część podatku na poprawę "sklepu" do ksiąg, z powodu nieprawidłowości we Wschowie rewizja ksiąg kościańskich - powołanie komisarzy, wyznaczenie rwizji ksiąg ziemskich w powiatach województwa kaliskiego, wcześniej województwa poznańskiego; konflikt z kupcami wrocławskimi; Żydzi jako sprawcy gwałtów na kupcach?; zakaz wywozu za granicę skór i wyprowadzania koni; asygnaty na 2 tysiace dla klarysek; wydatki m. in. na pocztę kaliską i kwitowanie dłużników] k. 170v.-184v.
  • "Actum in Castro Posnaiensi Sabbatho post Festum Sacratissimi Corporis Christi Domini proximo Anno Eiusdem Millesimo Sexcentesimo Nonnagesimo Quinto" [1695] [26.05 sejmik po sejmie nie doszłym za uniwersałem J.K.M.; m.in. bezpieczeństwo sejmowania i konserwacja/zachowanie swobód i wolności; podatki na wojsko; struktura i wynagrodzenie Komisji Skarbowej? Poznańskiej; dla poczty kaliskiej 400 złotych na "konserwację"- poczmistrz od listów szlacheckich nie powinien brać opłat?, z kaliskiej na poznańską przesłane listy szlacheckie były wydawane darmo; pozwolenie dla Śremu na pobór szelężnego na naprawę grobli, dróg i zbudowanie śluz, podobnie dla Obornik; c.d. miary wiertela - nowa miara ma być przykuta do ratusza poznańskiego; wymóg by burmistrzowie przysięgali, że ich miasta posługują się odważnikami o prawdziwej wadze] k.185-187v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Sancti Michaelis Archangeli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto" [1696] [ 26.09 sejmik relacyjny ex limitacione sejmiku poselskiego na konwokację; wyznaczenie popisu generalnego w województwie poznańskim i kaliskim; limitacja sądów kapturowych; wezwanie na pospolite ruszenia z miast i wsi; w razie rozesłania wici plebejscy dzierżawcy dóbr do 5.000 dochodu osobiście powyżej 5.000 wyposażyć i wyprawić dragona; podatek na wojsko, które poszło do Związku?; Żydzi powinni zebrać 20 podymnych; ludzie luźni i rzemieślnicy podatek powinni oddawać podatek do burmistrzów, wójtów, sołtysów; uchwalenie podatku na kolejne dwa lata począwszy od roku 1697; zwolnienie pogorzelców z Wolsztyna i Lwówka od czopowwego i szelężnego; retenta i groźba sądami kapturowymi; zwolnienie przedmieszczan za świętym Marcinem podlegającym jurysdykcji sióstr benedyktynek - chełmianek - z poczwórnego pogłównego] k. 188-191
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Secunda post Festum Sancti Thomae Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo" [.1680] [3.12 odwołanie się do sejmiku generalnego w Kole i próba wznowienia dawnej tradycji i wyznaczenie zjazdu do Koła na 30.12; nowe podatki na wynagrodzenie wojska 9 podymnych, podatek płacić ma także czeladź i rzemieślnicy nieosiedli; czopowe i prolongata przeszłego podatku czopowego; podatek szelężny obowiązkowy dla wszystkich nie wyłańczając poddanych duchownych; zwolnienie z czopowego miasta Kalisza; opłata za wyrok 10 groszy; wybór poborców; wykaz chorągwi i regimentów pozostających w województwie poznańskim i kaliskim, wynagrodzenie dla poborców; o egzekucji wojskowej i administracyjnej podatków; przyzwolenie na pobór podatków przez Adama Kwileckiego, który wyłożył 7799 złotych i 20 groszy na wynagroszenie wojska; podobnie zwrot 3 tysięcy Janowi Morawskiemu w postaci asygnat; darowanie miastom rocznego podatku na reparację - Kalisz; rozliczenie komisarzy z wyjazdu na Komisję Lwowską; zapowiedź rozliczenia żupnika bydgoskiego z dystrubucji i sprzedaży soli; skarga na ludzi arendarza zup samborskich, którzy pod pretekstem szukania soli zamorskiej dopuszczają się rewizji i najazdów; nakaz by podwojewodowie porównali miary i wagi do wzorców według miast prycypalnych Poznnaia i Kalisza; obniżenia podatków dla Gniezna za przyczyną spadku miasta z 2 do 3 kategorii; zwolnienie z ostanio uchwalonych podatków wsi zakonnic sremskich Ulatowo; zwolnienie dla Marianny Karskiej z powodu spalenia wsi Bogwiezd; wieś Osowiec właściciela Milińskiego zwolniona z podatków z powodu zarazy; zwolnienie 3 pogorzelców ze Środy z podatyków do 8 lat; na restauracje koscioła franciszkańskiego in Galata?... 1200 złotych; 100 złotych dla dominikanów średzkich; na wykup stanisława czeluscinskiego z niewili tatarskiej 300 złotych] k. 91v.-98v.
  • "Actum in Iudiciis Castresibus Posnaniensibus Causarum Officii Feria Secunda ante Festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Promo in Castro Posnniensi Celebratis [1681] [15.07 sejmik za uniwersałem królewskim po zerwanym sejmie; uchwaleni podatku 4 podymnego; wykaz poborców; wyznaczenie dla podatku czopowego 4 poborów w roku dla miast, 2 razy do roku dla wsi; podatki od domów odbudowanych po pożarze; wyznaczenie komisarzy do sprawdzenia rachunków poborców rozliczenie żupnika bydgoskiego; podatek pogłówny od duchowieństwa, który poręczył biskup poznański; złożenie dokumentacji zaległych płatności do rąk burgrabiego poznańskiego; przeniesienie chorągwi husarskiej krojczego koronnego z województwa kaliskiego na utrzymanie województwa poznańskiego; kłopoty finansowe komornika poznańskiego po ucieczce jego subkolektora; fałszowanie znaków Szabelni Zamkowej Wyszyńskiej na szablach wysyłanych do Wielkopolski; uwolnienie od podatku wsi Skrzypne i Wola należących do klarysek kaliskich] k. 99-102
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Crastino Festi Circumcisionis Christi Domini Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Tertio" [1683] [16.12 1682 sejmik przed sejmowy; podatki na długi wobec wojska - czopowe za cały rok bieżący; rozliczenie poborców - wieczny kwit??; przyznanie poborcom po 2 tysiące złotych wynagrodzenia; uchwały dotyczące zasad działania poborców - perceptarze; tekst przysięgi poselskiej; zastrzeżenia do poboru czopowego przez Poznań i inne miasta; Skwierzyna po pożarze, aby zrealizować budowę mostu przez Wartę pozwolenie na pobór szelężnego przez 2 lata; podobne pozwolenie na pobór podatku w Babimoście (odbudowanie spalonego kościoła farnego), Kcyni (remont kościoła ojców karmelitów), Obornikach (zbudowanie mostu przez rzekę Wełnę); zwolnienie z pogłównego kolegiów jeziuckich w Poznnaiu i Kaliszu; wybranie rotmistrza wybranieckiego-wynagrodzenie 1000 złotych i żądanie wyprawiania ludzi a nie dawania pieniędzy; 3000 tysiące na osoby znajdujace się w niewoli; 1000 złotych na mury i 300 złotych na ławki dla kościoła średzkiego w którym obradyje sejmik] k. 102v.-107v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Sexagesima proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Quarto" [7.02.1684] sejmik relacyjny w sprawie podatków; spis chorągwi, regimentów i szwadronów, które powinny otrzymać zapłatę i jej wysokość; wyznaczenie terminu rozliczenia się z podatków przez komisarzy i poborców; przywrócenie zwolnień podatkowych dla nowo budowanych i odbudowywanych domów i miast; wpisanie wsi Lubartów do taryfy podatkowej; prolongata podatku szelężnego i czopowego i oddanie w arendę; braki w uiszczaniu podatków przez kapitułę gnieźnieńską i poznańską; wymóg podatku od księży plebanów i ich domów; wyznaczenie dalszych podatków na wojsko; wpisanie do taryfy podatkowej wsi, które dotąd podatków nie płaciły; wynagrodzenia dla wojska (lista) i starosty bobrownickiego Smoszewskiego; zwolnienie dla dominikanów poznańskich z podatku z powodu spalenia się folwarku] k. 108-113.
  • "Actum in Castro posnaniensi Sabbatho post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Quarto" [12.09.1684] Limitatione sejmiku komicjalnego; rozliczenie długów poborców; dokumentacja wypłat do wojska; zabezpieczenie wypłat na sumach z pogłownego od duchownych zatrzymanych przez abp gnieźnieńskiego i bp poznańskiego; pożyczka wojewody poznańskiego, rozliczenie asygnat; rozliczenie sukcesorów zmarłego wojewody brzesko-kujawskiego starosty wielkopolskiego; utrzymanie wolnizny dla nowo budowanych domów oraz pogorzelców; zgoda na zmianę taryfy podatku dla miasta Grodziska; rewizja browarów i szynków] k.113-116
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Sancti Mathaei Apostoli et Evangelista proxima Anno Domini Millesimoo Sexcentesimo Octuagesimo Quinto" [11.09.1685] sejmik ex limitatione sejmiku relacyjnego z 3.07; przeniesieni sejmiku na 11 listopada] k.116v-117v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancti Martini Pontificis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Quinto" [1685] [z 3.07 przeniesiony na 5.11 sejmik relacyjny; sprawa zabójstwa przez mieszczan poznańskich syna szlachcica Koszutckiego, przysłana przez króla komisja do roztrzygnięcia sprawy; postanowienie 35 podatków podymnego wg konstytucji z 1680 roku, wieś Janowiczki w pow. konińskim płaci zgodnie z przysięgą pogłówne - przedstawiony wykaz; podatek od owiec; prolongata wcześniej uchwalonego czopowego; opłaty od nowych budowli i odbudowanych po pożarze; opłaty czopowego z prywatnych browarów; wybór komisarzy stojących przy senetorach; nakaz rozliczenia poborców i sądzenia dłużników; deputaci wojskowi i rozliczenie chorągwi i regimentów; powołanie poborców i wyznaczenie im wynagrodzenia; wyznaczenie generalnej rewizji taryfy - wybór po dwóch rewizorów do każdego powiatu i określenie przedmiotu spisu; wyłączono ze spisu folwarki i mielcuchy szlacheckie, cegielnie po miastach; rewizja łanów wybranieckich - wybór rewizorów; wielkie "inkonweniencye" które dzieją się na sejmikach przy wyborach; rozliczenie wojewody kaliskiego z czopowwego i szelężnego, rozliczenie z wypłat dla wojska starosty średzkiego na Trybunale Radomskim; zlecenie dla poborców wypłat dla wojska (wykaz z sum zebranych w miastach; zwolnienie z podatku wsi Laskowiec, należacej do Zagorskiego, którego zrujnowała niewola pogańska; uwolnienie od podatku wsi Stęszew, Kreplewo, Witowel, Małe Dębno należące do Szczanieckiego, które zrujnowała wichura i grad; wieś Prochy należącą do Rogalińskiej; zwolnienie dla wsi Sokołowo Łukasza Bardzkiego, gdzie spalił sie dwór i stodoły; zwolnienie z podatku na podstawie reasumpcji przywilejów dóbr klarysek gnieźnieńskich; wykaz wojsk, którym wydano "oschłe asygnaty", które mają pierwszeństwo w realizacji; żazalenie do króla na pobór niesłusznych ceł, instruktarz; wybór komisarzy na trybunał radomski; nowa "repartycja" wojska] k. 118-126
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Secunda post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Octavo" [1688] [17.05 po sejmie grodzieńskim zerwanym? sejmik przez uniwerały J.K.M., nazajutrz po sejmiku deputackim; sprzeciw przeciwko uchwalanym konstytycjom, nobilitacjom, indigenatom; płatności dla wojska 2 razy w roku; komisja do rozliczenia poborców; rewizorzy do zliczenia dymów i uzupełnianie Taryfy; wykaz wojsk które pobierają zapłatę od województwa poznańskiego i kaliskiego; podymne - wykaz płatników; pogłówne 1 złoty od osoby ; wykaz ludzi luźnych; kancelarie od prysiąg, wypisów pieczęci po 20 groszy - wcześniej 10 groszy; pogłówne takż od Żydów i chrześcijan pozostających w służbie Żydów; podatek szelężny wolne pańskie goścince; czopowwe; podatek od Królów Strzeleckich - kupowanie tytułu by uniknąć podatku; wybór komisarzy do rozliczenia podatków; klepacze - moneta miedziana; szelężne od win] k. 126v.-134
  • "Actum in castro Posnaniensi Feria Quarta in Crastino Festi Sancti Matthai Apostoli et Evangelistae. Anno domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Octavo [1688] [14.09 przeszłego sejmiku z 15.05 uniwesałów J.K.M.; przesuwanie terminóe sejmu i sejmików, nie moznośc uchwalenie i zatrwierdzenia konstytutcji powodują opóźnienia w zbieraniu podatku dla wojska i opóżnienia w informacji skaładanych przez komisarzy; wystawienie asygnaty regimntowi wojewody kijowskiemu; wezwanie żupnika bydgoskiego do rozliczenia sie z dystrybucji soli; zwolnienie z podatku czopowego Ojców fundacji Świętego Ducha w kaliszu; wyznaczenie po 2 tysiżc zotych komisarzom powołanym na Komisję Radomską; wypłata dla Jana Mierzewskiego, Mikołaja Porczńskiego po 1000 złotych z powodu znaklezienia się w niewoli tatarskiej] k. 134v.-136
  • "Actum in Castro Posnaniesi feria Secundae post Festum Praesentationis Beatiisimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimi Sexcentesimo Octuagesimo Octavo" [1688] [8.11 przez uniweresały J.K.M.; sprawa przysięgi poselskiej; wypłacenie 3 pogłównego wojsku; Komisja Rachunkowa w Poznaniu; wypłata chorągwią i regimentom, ale nie tym które sie na Komisji Radomskiej likwidowały, wysokość wypłaty nie więcej jak ćwierć; depozytoria konstutucji wersja? gnieżnieńska, toruńska, leszczyńska, wschowska; rożnorodność pieniądza; podtrzymanie zakazu wywozu skór bydlęcych; zakończenie rewizji wybranieckiej i powołanaie nowego rotmistrza; miasto Chodzież z powodu opieki nad pogorzelcami zwolnione z pogłównego; wynagrodzenie dla porucznika chorągwi pancernej Floriana Zdychowskiego oraz Krzysztofowi Złotnickiemu] k. 137-139v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbtho in Vigilia Festi Sanctorum Simonis et Judae Apostolorum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto" [1696] [23.10 na zajutrz po sejmiku relacyjnym, sejmik ex limitatione; sejmik w obronie praw kardynalnych po zerwanej konwokacji w ramach konfederacji warszawskiej powołanie konfederacji województw poznańskiego i kaliskiego; przygotowywanie pospolitego ruszenia na 15.05 1697 roku; nie możność uspokojenia wojska należącego do związku; prośba do SGW o powołania konwokacji, potwierdzenie poparcia dla Prymasa; przywrócenie komisji skarbowj Poznańskiej i sądów kapturowych; wypłata asygnat tylko chorągwią nienależącym do Związku; podniesienie sumy z 5.000 do 10.000 tysięcy dochodu jako podstwy do wystawienia przez plebejów i cudzoziemców jednego dragona; nowe podatki, lista poborców do wybrania poczwórnego pogłównego, podatek od owiec; pozwy dla retentorów podatku przed sądy kapturowy; kontrakt z miastem Kościanem na czopowe i szelężne, tak mogą postapić inne miasta; suplika Poznania o podwyszene garnce i podatek szelężny; zwolnienie miasta Czarnków z czopowego i szelężnego w zamian za usypanie przeprawy i wybudowanie mostów; zwolnienie Marcina Brukwickiego piwowara z Poznania z podatku za obwarowanie swoich budynków; kompromis podatkowy? (wieś Przyborowo) z Andrzejem Potockim; Zwolnienie dla Tymienieckiego z zapłacenia podatku z wójtowska pod Pyzdrami; starostwo wałeckie, nowodworskie, ujskie i klucz Zelgniewski są zwolnieni od przysyłania dragonów na posługę województw; wykaz sędziów do sądu kapturowego kaliskiego; opłaty na rzecz wojska tylko po kompromisie z konfederacją i w wysokości zgodnej z prawem; problem wyłączenia z sejmikowania w czasie interregnum posłow cudzoziemskich i rezydentów; fundusze na utrzymanie poczty kaliskiej; postulat poprawienia wygody sejmikowania w Śremie przez ulgi budowlane; 2.000 na wykup z niewoli porucznika Jastrzębskiego; 500 złotych staroście śremskiemu za poniesione szkody w czasie przeszłych sejmików] k. k. 191v.-197
  • "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Secunda post Festum Sanctae Lucia Virginis et Martyris Proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto" [.1696] [10.12? wobec zagrożeń Ojczyzny wsparcie konfederacji województw wielkopolskich i konfederacji generalnej warszawskiej, rota o wykluczeniu Piasta..; postulat o porozumiewaniu się z innymi województwami; zatrzymanie zapłaty dla wojsk skonfederowanych, warunkiem płatnościjest rozwiązanie Związku; uchwalenie podatku 4 krotnego pogłównego, zagrożenie karami dla osób będących indygenami, a biorący udział w związku; brak odpowiedzi od prymasa na postulat relegownia posłów i ablegatów cudzoziemskich; apel o zwrot ksiąg sądowych, które rozproszyły się podczas wojny szwedzkiej; wykaz komisarzy Komisji Skarbowej; skarga kasztelana kaliskiego na sposób traktowania ludzi w starostwie międzyrzeckim przez opata bledzewskiego; pieniadze dla wojsk skofederowanych i posłusznych; prośba od zakonu Benedyktynek poznańskich o zwolnienia podatkowe dla poddanych na przedmięściach z racji pożaru; zwolnienia dla Jana Płaczkowskiego z majatku we wsi Szyborzu? i Budziłowie w powicie pyzderskim oraz wioski Borucin i Dobiesław w woj. kaliskim należace do Wolskiego; 2000 tys. dla poczty kaliskiej aby "poczta prosto na kalisz do poznanaia chodziła"] k. 197v-202v
  • "Actum in Castro Posnaniesi Feria Tertia post Dominicam Judica Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Septimo" [1697] [18.03 sejmik ex limitatione w czasie interregnum, czasie konfederacji warszawskiej; postanowienie o zaprzysiężeniu pod hasłem obrony praw i swobód i fortun swoich; w sprawie przyszłej elekcji by mieć jedno zdanie decyzja przysięgi na rotę; szlachta urodzona do pospolitego ruszenia należy i każdy kto przysięgi nie wykona nie ma prawa głosu na polu elekcyjnym; wojska skonfederowane nie otrzymywały hiberny; Chocz, proboszcz wnioskuje o ochronę probostwa od hiberny; Trzemeszno i Gąsawa - opactwo trzemeszeńskie - pobór hiberny 500 i 400 tynfów powoduje ruinę miasteczek; sprzeciw przeciwko pobieraniu przez marszałka związkowego podatku z miast na amunicje, zwanym murowym; wyznaczenie popisu generalnego obydwu województw na 15.05 pod Kołem, z popisu szlachta pojedzie prosto na elekcję pod Warszawę; rota przysięgi dla plebejów i cudzoziemców na wierność Rzeczypospolitej i województwom wielkopolskim, obowiązek plebejów i cudzoziemców do popisu, ale nie razem ze szlachtą; obowiązek udziału w popisie pod karą dla szlachty mającej lat 60, także chorzy mają sie stawić pod Koło; powiat kcyński popis pod starostą nakielskim; wypłata hiberny dla wojsk skonfederowanych i wojsk pozostających w obiedencji ojczyźnie; miasto Środa zwolnione zpłacenia raty czopowego i szelężnego; podwojewoda poznański miary, wagi i łokcie ma redukować do wzorców poznańskich; miasto Poznań bezprawnie podniosło wielkość wiertela nakaz powrotu do dawnej miary] k. 203-209
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Misericordia proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Septimo" [1697] [15.04 sejmik ex limitatione, oczekiwanie na elekcję nowego króla i utrzymanie dziedzicznej wolności pro conservatione boni publici, ponownie o udaniu się pospolitym ruszeniem na elekcję; wypłata hiberny; nadużycia deputatów związkowych w wypłacie hiberny i murowego; obciążenie klasztoru w Ołoboku wypłatą 1200 tynfów z Kościelnej wsi dla deputatów chorążego koronnego; prośba do kasztelana krakowskiego [hetmana koronnego] o rewokację rekrutów z województw wielkopolskich; sytuacja piechoty wybranieckiej i jej udział w pospolitym ruszeniu w czasie elekcji; wykaz środków i sum deklarowanych pod przysięgą na wyprawe pod Warszawę, napomnienie tych którzy nie złożyli przysięgi i nie pojawili się na popisie; rozliczenie - po udanej elekcji i wydatki Komisji Sakrbowej; sprawa nie zapłaconego szelężnego ze wsi Kamień w powiecie kaliskim; list szlachty z Brześcia Litewskiego i zlecenie odpowiedzi marszałkowi sejmiku; zbieżność terminu elekcji z terminem popisu - lista osób (k.213-215v) ktore mają jechać na początek elekcji; problem kasacji dekretów trybunalskich i kondemat przez niektore sądu kapturowe; wypłaty (rekompensaty) dla komisarzy na Komisje Lwowską; uniwersał o rewokacji synów szlacheckich z wojny?; wypłaty za zasługi] k. 209v.- 216v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Jubilate proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Nono" [1699] [5.05 sejmik przedsejmowy za uniwwersałem J.K.M.; przypomnienie obowiazków w czasie zagrożenia państwa, dotyczy to także plebejów trzymających dobra; sprawa utrzymania się w senacie przedstawiciela województwa kaliskiego; konflikt Andrzeja Radolińskiego kasztelanica krzywińskiego, niesłusznie pomówionego przez kasztelana brzeskiego kujawskiego; podziękowania- 7000 tys. - dla Prokopa Lipskiego stolnika wschowskiego za usługi na komisji lwowskiej przy repartycji lwowskiej; gratyfikacje asygnacje po 1000 zł dla Andrzeja Bardzkiego majora leibgwardii dragońskiej i Łaskowskiego kapitana regimentu wojewody kijowskiego, Bombeka kapitana regimentu starosty winnickiego; po spaleniu kościoła w Środzie 1000 zł dla dominikanów; dla Mankowskiego, który był w niewoli 1000 zł] k. 217-219
  • "Actum in Castro Posnaniensi feria Quinta post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Nono" [1699] [1.06 sejmik ex limitacione; informacja posłów o wyprowadzeniu przez króla wojsk cudzoziemskich za granicę; wybór komisarzy do pilnowania wojsk wychodzacych z województwa poznańskiego na trakcie pruskim, z województwa kaliskiego na trakcie 1 i 3] k. 219v.-221
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta ante Festum Sanctae Margarethae Virginis et Martyris proxima Anno Domini Milesimo Sexcentesimo Nonagesimo Nona" [1699] [6.07 sejmik ex limitatione; pretensje do króla o zachowanie wojsk saskich w czasie wychodzenia z kraju i domaganie sie naprawy krzywd] k. 221v.-222v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Vigilia Festi Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Nono Id q[uod] in Continuatione Judiciorum Castrensium Posnnaiensium Causarum Officii sive Exemtionum feria Secunda ante Festum Assumptionis Beatissimae Mariae Virginis proxime Celebrati Inchoatorum" [1699] [15.09 sejmik relacyjny; postanowienia w celu uporaządkownia spraw Rzeczypospolitej; komisja Skarbowa w Poznaniu w celu "ukontentowania" wojska i rozliczenia poborców podatków; powołanie komisarzy; określenie terminów Komisji Skarbowej; powiadamianie miast i miasteczek o terminie zwiezienia czopowego; nakaz podawania do taryfy nowych koloni, wsi i miasteczek; podatek od dóbr trzymanych przez plebejów - 10 złotych od 1000; 15 podymnych od Żydów; asygnaty na 20.000 i 4000 dla regimentu pieszego wojewody kijowskiego - suma ma pochodzić z podatku czopowwego i szelężnego miasta Poznania; zapłata dla regimentu starosty ostrzeszowskiego; zakaz wywozu skór; zawieszenie sądów dla szlachty, która pojedzie ze SGW w poselstwie do Turcji] k.223-226
  • "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Secunda in vigilia Festi Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae Anno Domini Millesimo Septuagentesimo" [1700] [15.09 sejmik za uniwersałem królewskim uzupełnienie przeszłego niedoszłego sejmiku posejmowego; postanowienie o dacie Komisji Skarbowej w Poznaniu; wezwanie burmistrzów do rozliczenia dawnych podatków czopowego i szelężnego; możliwość wypłacenia wojsku dwóch ćwierci zapłaty; egzekucja zaległych podatków pod karą dóbr i potrójnej sumy zaległości; miasta i miasteczka powinne zjawić się na komisji z czopowym i szelężnym; akta komisji pieczetowane pieczęcią grodzką, 20 pogłówne żydowskie; wybór komisarzy; Żnin po pożarze zwolniony z kontrybucji do lat 6; Lgów? wieś w pow. pyzderskim zrujnowana przez ogień do fundamentów uwolniona od wszelkich podatków do lat 7; Jeziora w pow. pyzderskim, Sokołowo w pow. poznańskim, Marta w pow. wałeckim, Wojciechowo w pow. kościańskim; Maławieś w pow. nakielskim z powodu pożaru wg prawa zwolnione od podatków na 4 lata; klucz ciążeński należacy do biskupa poznańskiego miał ponieść szkodę przez śmierć subbkolektora powiatu pyzderskiego; c.d. konfliktu Mierzewskiego skarbnika kaliskiego z Berensem komendantem lwowskim; donos, że plebejusze wnoszą arendy do dóbr ziemskich i kupują status szlachecki; interwencja w sprawie cysterek w Trzebnicy; przeniesienie fundacji ś.p. Władysława z Lesznana na wykup jeńców z niewoli (wartość 10.000 zł) z Nowej Wsi na miasteczko Raszkow, a następnie na dobra Kuczków i Sowinę; asygnaty dla uwolnionych z niewoli bisurmańskiej wojciech grzymisławski 2.000, Ludwik Komierowski 2.000, Rossowski 2.000, Grudzielski 400 złotych; uchwała, ze Żydzi kaliscy, którzy przejęli prawie cały handel z rąk mieszczan kaliskich, mają dać 300 złotych na naprawę wieży po pożarze, w nasepnych latach dołożyc trzeci grosz do kontrybucji miejskich; powołanie komisarzy w sprawie soli przynależnej województwom; popwołanie komisarzy na Komisję Radomską i przyznano asygnaty po 8.000 złotych] k. 226-232.
  • "Actum in Castro posnaniensi feria Secunda post festum Sancti martini Pontifiis proximae Anno Domini Millesomo Septingentesimo [1700] [9.11 sejmik ex limitatione; uchwała dotyczaca libertacji podatkowych dla miejscowości dotkniętych pożarem; zalecenia dla poborców podatkowych ścigania dłużników; mozliwość odłożenia podatków dla miejscowości dotkniętych nieszczęściami; Zwolnienie 2000 złotych z czopowego dla Chwaliszewa i Śródki za szkody spowodowane przez wodę; na zapłatę ośmiu ćwierci wojsku uchwala sie 2 pogłowne wg ostatniej taryfy; wieś Budzisław Kościelny w pow.gnieźnienskim i Strzałkowo w pow. pyzderskim mogą zaprzysiądz nowy podatek; podatek od owiec; Żydzi 10 podymnych wg ostatniej taryfy; wybór poborców; podatek także od parobków nie mających miejsca zamieszkania i nie podejmujących służby, wagabundów, tułających sie w miastach i najmujacy sie do pracy; windykacja 60.000 tys. za zatrzymanie spławu ? soli suchodniowej od Franciszka Zygmunta Rzeczyckiego] k. 232v.-236v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Dominicam Reminiscere Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septuagesimo Primo" [1701] [14.02 sejmik ex limitatione; nakaz dla poborców zajęcie sie dłużnikami; rozliczenie długu wojewody łęczyckiego gałęckiego m.in. na sumę 216.329 zł. groszy 22 wobec województwa poznańskiego i kaliskiego; zaległe podatki kapituły katedralnej gnieźnieńskiej; wypłaty dla wojska; długi po śmierci wojewody poznańskiego Grzymułtowskiego] k. 237-238v.
  • "Actum in Castro Posnaiensi Feria Sexta post Dominicam Misericordiae proxima Anno Domini Millesimo Septingesimo Primo [1701] [11.04 sejmik ex limitatione; wznowienie Komisji Sakarbowej, wyznaczenie terminów poboru podatków, wyznaczenie posłom 4000? złotych rekompensaty] k. 239-239v.
  • "Actum in Castro Posnnaiensi F[e]r[i]a 2da post D[omi]nicam Rogationum proxima Anni 1701 [..1701] [18.04 sejmik przedsejmowy; postanowienie by przyszła Komisja Skarbowa nie wydawała asygnat wojsku dopóki komisarze nie podpiszą Regestrów likwidowanych na Trybunale Lwowskim; postanowienie by plebejusze, cudzoziemcy i indygenaci, którzy trzymają dobra płacili 10 zł od 1000, w przyszłym roku będą płacić 10 zł od 100; Żydzi trzymający dobra płacą potrójnie; ulgi dla miasta Kościana, podobnie Pyzdr i Koła; spór o precedencje starostwa wałeckiego i wschowskiego; uchwała by żupnik wydawał sól tylko posesjonatom dóbr ziemskich stanu rycerskiego; rewizja akt grodu konińskiego; za zasługi wypłata 3000 zł dla Adama Złotnickiego; 400 złotych pensji z miasta Kalisza na pocztę kaliską; zwolnienie mieszczanina poznańskiego Karpińskiego z podatku czopowego i szelężnego za odbudowanie od podstaw kamienicy i browaru] k. 239v.-241v.
  • "Actum in Costen Feria Sexta in Vigilia Festi Visitationis Beatissimae Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Septingesimo Primo" [1701] [27.06 ad limitatione; prośba do SGW (generała) o wydanie uniwewrsałów w obronie granic i powołanie pospolitego ruszenia] k. 241v-242v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proximo Anno Domini Millesimo Septingetesimo Primo" [1701] [13.09 nazajutrz po sejmiku deputackim; sejmik ex limitacione; brak czasu na relacje Komisji Skarbowych Radomskiej i Poznańskiej; na przyszły sejmik przybyć z delatami i rachunkami; SGW potrzebuje zaopatrzenia dla wojsk saskich wychodzących z Polski, zwolnienie Pyzdr z powodu pożaru na 6 lat z podatku] k. 242v.-244.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Omnium Sanctorum proximo Anno Domini Millesimo Septingensimo Primo" [1701] [28.10 sejmik ex limitatione; asygnaty na 3000 tys. dla posłów do JKM i księcia kardynała; odłożenie spraw Komisji Skarbowych i sprawozdań poborców] k.244-244v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Septuagesimae proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Secundo' [1702] [23.01 sejmik ex limitatione; zaburzenia wojenne za sprawą króla szwedzkiego; sejmik zajmuje sie ekonomią domową i rozporządzeniami Komisji Skarbowej; rozliczenie poborców na przyszłym sejmiku; asygnaty dla wojska] k. 245-246v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Dominicam Judica Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Secundo" [1702] [27.03 sejmik ex limitatione; odniesienie się do sytuacji ogólnopolskiej i zajęcie sie domowym porządkiem; przedstawienie przez wojskowych "oschłych" asygnat; polecenie by miasto Skwierzyna zburzyło postawioną wbrew prawu tamę; odroczenie relacji Komisji Skarbowych; powiat kcyński w czasie pospolitego ruszenia prowadzić będzie starosta nakielski, brak na sejmiku uniwersałów relacyjnych z kancelarii koronnej] k. 247-248v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Septuagentesimo Secundo" [1702] [15.05 intuitu limitationis; invokacja do Boga i króla; c.d. pieniędzy dla wojska - wiwindykacja delat; pretensje o podatek czworga pogłównego z klucza ciążyńskiego; egzeckucja podatku na plebejach trzymających arendy; nieuwzględnienie libertacji podatkowych przedstawianych przez sołtysów; wiadomość o wysłaniu posłów do króla szwedzkiego] k. 448v.-250
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Sanctiisimae et Individuae Trinitatis proxima Anno Domini Millesimo Secundo" [1702] [8.06 za uniwersałem królewskim; wyznaczenie posłów do króla z prośbą o wydanie trzeciego wici na pospolite ruszenie; marszałek wyznaczy popis na 27.06; protest przeciwko prawom szkodzącym Rzeczypospolitej; popis powiatu międzyrzeckiego w zastępstwie kasztelana międzyrzeckiego poprowadzi starosta pyzderski] k. 250-251v.
  • bez formuły oblatacyjnej? [30.06 1702 ex limitatione; czas zagrożenia państwa, Poznań pierwszym miastem od morza wystawionym na atak nieprzyjaciela do obrony piechota wybraniecka, wezwanie plebejów do pospolitego ruszenia i przybycie pod Poznań, zwolnienie miasta z całorocznego czopowego i szelężnego z przeznaczeniem na fortyfikację; 4 lipca termin zbiorki pospolitego ruszenia i chorągwi pod Poznaniem; szlachta, która ma dobra w Wielkopolsce, a służy w wojskach cudzoziemskich ma wracać do Wielkopolski; przywołanie "ludu ognistego" pod dowództwem generała Branta; nakaz chwytania, sądzenie i karania przez wojskich "ludzi swawolnych", zapowiedż kar dla zdrajców] k.252-253v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in Crastino Festi Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae Anno Domini Millesimo Septingentesimo Secundo" [1702] [12.09 pospolite ruszenie pod Ostrowie; pokój? zawarty z nieprzyjacielem brak króla, prowincji małopolskiej, wojsk koronnych; przedłuzenie sejmiku do dnia 16.10] k. 254-254v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancti Lucae Evangelistae proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Secundo" [1702] [16.10 sejmik za uniwersałem JKM deklaracja jedności i porzucenia obrzydliwego projektu detronizacji] k. 255-255v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Sanctorum Trium Regum proxima Anno Domini Millesimo Septingetesimo Tertio" [1703] [2.01 sejmik ex limitatione; sejm jako sposób na wojnę i pokój; wysłanie posłów do króla z instrukcją o zwołanie sejmu dwuniedzielnego, skarga na kontrybucje wojsk królewskich cudzoziemskich, co powuduje brak środków pieniężnych i pożywienia; wojsko więzi bezprawnie kilku szlachty; obrazy MB i Świetych w kilku miejscowościach poprzebijali szpadami i podeptali, prześladują religię katolicką; domaganie sie skończenia kotrybucji, naprawy krzywd i wyprowadzenia wojsk cudzoziemskich z województw] k. 256-257
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Sacratissimi Corporis Christi Domini proxima Anno Eiusdem Millesimo Septingensimo Tertio" [1703] [11.06 sejmik powtórny przedsejmowy za powtórnymi uniwersałami JKM; przygotowania do popsolitego ruszenia; powołanie Komisji Skarbowej na 25.06; wysłanie pocztą? uniwersału do miast i miasteczek w sprawie Komisji i rozliczenia podatków; wezwanie do poborców by na Komisji rozliczyli się z rachunków i pieniędzy; rozliczanie asygnat; skarga na miasto Poznań, że bezprawnymi podatkami obciąża ludzi wszelkiej kondycji, szczególnie Żydów; Zwolnienie mieszczanina i piwowara poznańskiego Marcina Lamparskiego od czopowego i szelężnego do lat 3 z powodu pożaru] k. 259v.-260v.
  • bez oblaty [13.08; konfederacja; oczekiwanie na powrót posłów wysłanych do króla, prymasa, hetmanów i wojska koronego; odłożenie obrad do 27.08; wybór pułkownika i rotmistrzów] k. 260v.-261v.
  • bez oblaty [14.11 1703 konfederacja w obozie pod Uniejowem, bezowocne oczekiwanie na komisarza od króla Szwecji w sprawie taktatu pokojowego, podobnie brak łączności z prymasem i Wlk. Księstwem Litewskim i czas zimowy powoduje zawieszenie konfederacji; zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województw przez pułkowników chorągwi nadwornych oraz w ostateczności samą szlachtę [k. 263-264]
  • "Actum in Castro posnnaniensi feria Secunda intra Octavas Festi Sacratissimi Corporis Christi Domini Anno Eiusdem Millesimo Septuagentesimo Quarto" [1704] [21.05 sejmik za uniwersałem prymasa; opis negatywnych skutków rządów Augusta II i przyjęcie wypowiedzenia posłuszeństwa J.K.M ogłoszonego przez prymasa polski w akcie konfederacji warszawskiej; przygotowania do elekcji wyznaczonej na 19.06; wybór posłow na wolną elekcję (lista); powołanie sądów kapturowych i sędziów; wypłata 4.000 złotych szlachcie zwolnionej ze szwedzkiego więzienia; uwolnienie mieszczanina poznańskiego Stanisława Wolnickiego na 5 lat od podatku czopowego i szelężnego] k. 264-269v.
  • "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Quinta post Festum Conceptionios Beatissimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Milesimo Septingentesimo Quarto" [1704] [2.12 sejmik extraordynaryjny za uniwwersałem króla Stanisława I w Kościanie; poparcie dla wyboru Stanisława Leszczyńskiego na króla potępienie konfederacji sandomierskiej; informacja o listach od króla szwedzkiego i króla polskiego Stanisławapo; postulat napisania listu przez marszałka sejmiku do Ojca Świętego] k. 270-272
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta in Viglia Festi Nativitatis Christi Domini Anno Eiusdem Millesimo Septingentesimo Quarto" [1704] [15.12 sejmik ex limitatione; potiwerdzenie poparcia dla króla Stanisława; wybór półkownika i rotmistrzów; rotmistrze maja stać na granicach województw (po sto koni), każdemu przyznaje się 6.000 tysięcy złotych; zapowiedż Komisji Skarbowej na 05.01 1705; wybór komisarzy na Trybunał?; szelężne, nowe miasto w Wschowie poprzez ruinę podatkami i pochodami wojsk zwolnione z podatku szelężnego, ale nie dotyczy to samego miasta Wschowa; ruina i długi miasta Poznania; wybór rezydentów do boku JKM; wyznaczenie terminów sądów kapturowych - interegnum trwa do samej koronacji] k.272v.-276v.
  • "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Sexta ante Festum Sanctorum Fabiani et Sebastiani proxima Anno Domini Milesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [12.01 sejmik ex limitatione; podziękowanie dla króla za zamianę na łaskawsze ordynansów króla szwedzkiego; postulat do króla szwedzkiego zwolnienia domów i majątków rotmistrzów i posłów od kontrybucji i postoju wojsk, rozliczenie zaległych i bieżących podatkow na przyszłej Komisji Skarbowej] k. 277-278
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [09.02 sejmik ex limitatione; odwołanie się do swobód ojczystych; zaopatrzenia wojska i rotmistrzów w dobrach biskupstwa poznańskiego i arcybiskupstwa gnieźnieńskiego; długi i kredyty Poznania, spór o osobę Jana Winklera; zaproszenie senatorów wojewódzkich do wspólnych obrad; stanowisko wobec Rady Krakowskiej; zwolnienie Kościana, Chwaliszewa i Sródki z zapłaty dawniejszego czopowego i szelężnego; Christian Helbink, ktory został znacznie zrujnowanuy przez oblężenie przez Sasów i Moskwę Poznania, zostaje zwolniony z podatku od swoich dochodów na 2 lata] k. 278v.-279v.
  • "Actum in castro posnaniensi Sabbatho post Dominicam Laetare Quadrgesimalem proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [09.03 sejmik ex limitatione; wynagrodzenie dla nowo powołanych chorągwi, nowe "Taryfy Łanów" na najbliższy sejmik do średzki; powołanie nowych komisarzy; czopowe i szelężne wypłacane kwitami, dlatego uchwała pogłównego; wezwanie wszystkich pobórców do rozliczenia; uchwała podymnego od Żydów; ponowne zproszenie senatorów do wspólnych obrad] k.280-281v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Misericordiae proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [30.03 sejmik ex limitatione; problem z zebraniem środków na zapłatę wojsku - uchwalenie ponownie pogłównego; skarga miast na nałożone pogłowne; chorągwie powiatowe, rozlokowane w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i biskupstwa poznańskiego; wyznaczenie po 1000 złotych dla oosób uwięzionych przez króla Karola szwedzkiego; propozycja przeniesienia ksiąg grodzkich gnieźnieńskich w celu ochrony z Zamku do piwnic regenta grodzkiego; ponowny apel do senatorów o wspólne obrady] k. 281v.-283
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto [1705] [4.05 ex limitatione; protest w sprawie biskupa poznańskiego skierowany do ojca świętego; nierówności międzu województwami w podziale? wystawionego na usługi JKM regimentu; zaległości w wypłacie zobowiąząń wynikających z wcześniejszych postanowień sejmiku - np. pogorzelcy] k. 283v.-285
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Septingesimo Quinto" [1705] [25.05 ex limitatione; problemy z zapłatą wojsku bedącemu na usługach króla Stanisława; wprowadzenie egzekucji wojskowej zaległych podatków; zniesienie wszelkich libertacji] k. 285-286]
  • "Actum in Castro Posnaniesni Feria Quinta in Crastino Festi Natalis Sancti Joannis Baptistae Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [15.06 ex limitatione; oczekiwaniw na wydanie przez Prymasa uniwersałów na zjazd warszawski i sejmik; wezwanie senatorów i wszystkich braci obywateli na przyszły sejmik w celu szukania ratunku dla Ojczyzny; uniwersał króla Stanisława I o zebraniu się i popisie wszystkich chorągwi powiatowych pod Ołobokiem; Poznań nierozliczony z 9 kwartałów szelężnego i czopowego; uznanie ciężkich strat na przedmieściach Poznania, spalony Chwaliszew; konflikt Prokopa Lipskiego stolnika i surogatora poznańskiego z Żydami o ściąganie podatku] k. 286-287v.
  • "Actum in Castro Posnaniesni Feria Quinta post Festum Sanctae Margarethae Virginis et Martyris proxima Anno Domini Millesimo Septingensimo Quinto" [1705] [26.06 sejmik województw skonfederowanych za uniwersałem prymasa; poselstwo do króla szwedzkiego i odrębne do króla Stanisława; Rada walna Warszawska; prośba do Marszałka by sejmik miał listowny kontakt z pozostałymi województami; wyznaczenie poborcom terminu wpłaty zatrzymanych sum i przekazania delat; rozliczenie zasług i asygnat] k. 288-290
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Sancti Petri ad Vincula, proxima anno domini Millesimo Septingentesimo Quinto [.1705] [ 27.07 seujmik ex limitatione z uniwerału Prymasa; oczekiwanie na relacje posłów wysłanych do króla szwedzkiego - problem kontrybucji; interwencja w sprawie posła Andrzeja Sobockiego, ktorego ojciec pozostaje zamkniety przez generała Nerotta; wezwanie do rozliczenia z niewpłaconego dwojga pogłownego i szelężnego; uwolnienie miasta Śremu z czopowego i szelężnego za dwa kwartały z powodu zniszczeń wojennych, podobnie Zbaszyniowi, gdzie major szwedzki wybrał podatki; Mogilnu zmiejszony podatek o wartośc 160 beczek piwa wydanych wojsku; brak wiadomości z rady warszawskiej; uchwała o limitacji sejmiku] k. 290-291v.
  • "Actum in Castro Posniensi Feria Sexta post Festum Sancti Bartholomaei Apostoli proxima Annno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [25.08 sejmik ex limitatione województw skonfederowanych z uniwersału Prymasa; pierwsza sprawa bezpieczeństwo wewnętrzne województw; zagrożenie porządku spowodowane przez bandy udające polskich i zaciężnych żołnierzy; zwrócenie się do marszałka sejmiku o wydanie pisma do sądów o miast o chwytanie takich osób i sądzenie; prośba Żydów o powołanie osoby na urząd podwojewodziego poznańskiego i zapewnienie im protekcji/opieki oraz o zachowanie w miastach dawnych miar; skarga komisarzy wojskowych na nie wpłacanie przez niektóre miasteczka i wsie pogłównego i szelężnego; limitowanie sejmiku z powodu braku wiadomości z Walnej Rady Warszawskiej] k. 292-293
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Sancti Lucae Evanglistae proxima Anno Domini Millesimo Septingensimo Quinto [1705] [24.09 sejmik ex limitatione województw skonfederowanych z uniwerału Prymasa; obciążenia "palety'? na wojsko króla szwedzkiego, suplika do generała Reynszelta o litość nad ubogimi ludźmi, podobnie o zrujnowany Poznań; polecenie do komisarzy o sprawdzenie liczebności chorągwi i zmiejszenie wypłat tam gdzie są braki w ludziach; konflikt między burmistrzami? miasta Śremu w sprawie ulgi czopowego i szelężnego; uniwersał o zapłacenie do przyszłej komisji podatków na wojsko; zbieranie kwitów do ułożenia nowej taryfy; czworo podymnego od Żydów pod rygorem ekzekucji wojskowej długów] k. 293v.- 294v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia in Crastino Festi Sancti Andrea Apostoli Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [.1705] [29.10 sejmik ex limitatione województw skonfederowanych z uniwersału Prymasa; wyznaczeniee terminu przyszłego sejmiku na 14.12 1705] k. 295-6
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sanctae Agnethis Virginis et Martyris proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexto" [1706] [14.12 sejmik ex limitatione za uniwersałem Prymasa; postulat pisania listów z zaproszeniem senetarów na sejmik; obciążenie województw paletami żołnierskimi, że niektorzy obywatele nie mogą już oddychać, wysłanie posłów do barona Reynszelta najwyższego dowódcy wojsk szwedzkich; środki finansowe na pocztę w Poznaniu z podatku od piwowarów, nie działa poczta warszawska i toruńska] k. 295v.-296v
  • "Actum in Castro Posnaiensi Feria Quarta in Crastino Festi Purificationis Beatissimae Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexto" [1706] [1.02 sejmik relacyjny z władzy generalnej Konfederacji Warszawskiej zjazdu walnego; zebranie ubiegłorocznych nie zapłaconych podatków i długów na Komisję Skarbową Poznańską na 1 marca - dotyczy to dziedziców, dzierzaców, karczmarzy; zakaz dla komisarzy dokonyanie wypłat wojsku; wezwanie poborców- dłużników do rozliczenia sie na przyszłym sejmiku; niezgodny z prawem pobór podatków i hiberny przez niektórych pułkowników] k. 297-298
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Oculi Quadragesimalem proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexto" [1706] [22.02 sejmik ex limitatione; kolejna prośba skierowana do senatorów o przybycie na przyszły sejmik; apel do Ichmościów Braci o przybycie na przyszły sejmik; złożenie przez regenta grodzkiego poznańskiego kluczy od grodu (czy akt grodzkich), które przyjął bogusław Tomicki Pisarz grodzki kaliski Komisarz Komisji Skarbowej Poznańskiej; w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie księgo zostną zapieczetowane az do przyszłego sejmiku] k. 298-299v.
  • bez ablacji [22.03 1706 sejmik ex limitationi; wezwanie do jednośc ponowne wezwanie senatorów na sejmik; postanowienie o uchwale Walnej Rady Warszawskiej o generalnym szelężnym i czopowym od wszelkich "likworuw"; uchwała o podatkach na wojsko JKM odłożona do przyszłego sejmiku; dokończenie Komisji Skarbowej Poznasnkiej na dzień 12.04, na której miasta miasteczka i wsie powinny oddać nie zapłacone podatki do rąk komisarzy, pułkowników, rotmistrzów; wezwanie na komisję dla karczmarzy i szynkarzy; podobnie na komisji rozliczą sie Żydzi] k. 299v.-301
  • "Actum in Castro Posnaniesni Feria Quarta post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexta" [1706] [26.04 sejmik ex limitatione; apel o porozumienie i wspólne działanie dla ojczyzny; konfederacja generalna pyzderska; wezwanie do poborców o dokładne rozliczenie swoich rachunków z Komisją Skarbową; rota przysięgi dla rozliczenie wojsk polskiego zaciągu; wstrzymanie wypłat asygnacji wcześniejszych Komisji Skarbowych; kary dla miejscowosci ktore nie uisciły podatków uchwalonych w 1705 roku; potwierdzenie uchwalonego podatku Walnej Rady Warszawskiej; objasnienie dla poboru szelężnego od wszelkiegi sprzedanego alkoholu, czopowe w miastach i miasteczkach; wybór komisarzy do wyboru podatku; polecenie do burmistrzów o pobieranie pogłownego od ludzi luźnych; zapis o wynagrodzeniu szkód dla marszałka sejmiku; 1000 złotych dla powracającego z niewoli moskiewskiej kapitana lejtnanta Daniela Bronikowskiego] k. 301v.-305
  • "Actum in Castro Posnaiensi Feria Secunda ipso die Festi Snactorum Fabiani et Sebastiani Martyrum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto [31.12 1675 sejmik przedkoranacyjny; prolongata podatków z roku 1674; rozliczenie poborców; zakończenie sprawy ś.p. Zygmunta Twardowskiego; wypłata dla Tomasza Zalewskiego 1000 złotych; domaganie się podatku od piwa wywożonego za granicę oraz szynkowanego przez duchownych po domach i plebaniach, burmistrzów, wójtów, królów tarczowych; ograniczenie opłat kancelaryjnych do 10 groszy; kary dla dłuźników skarbu mają być skuteczne i szybkie; wymóg płacenia pod karą podatków w terminie; złe zbierane podatki w Poznaniu na naprawę mostu, odzyskiwanie retent; wyznaczenie komisarzów do rachunku soli należacej województwu poznańskiemu i kaliskiemu; żądanie szelężnego od winiarzy miasta Kalisza; by poprawić odbudowę miast, zwolniono do 6 lat z podatku - oprócz pogłównego - nowo postawione domy, dla miasta Środy 8 lat; wymóg zapłaty na prezydium białoczerkiewskie] k. 44-49
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto" [27.04 sejmik relacyjny po sejmie koronacyjnym króla Jana III; brak konstytucji sejmowej; spór pomiędzy szlachtą a hetmanem wielkim koronnym o obciążanie dóbr dziedzicznych noclegami, popasami, opłatami; zapowiedź zjazdu w powiatach na dzień 4.05 w celu zaprowadzenia porządku i przeciwko agresji i samowoli] k. 49v.-51.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Rogationum proxime Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto" [11.05.1676] sejmik relacyjny z terminu odroczonego przeszłego sejmiku z powodu braku konstytucji; podatki - potrójny generalny oraz od "likworow"; z powodu strat wynikłych poprzez gwałty dokonane przez przechodzące chorągwie odłożono sprawę poboru piechoty; wybór komisarzy na komisje do Lwowa; powołanie plenipotentów do rejestrowania krzywd w dobrach ziemskich poczynionych przez wojsko; rachunki żupników; rewizja sum i długów poprzednich poborców; dług miasta Międzyrzecza 996 złotych; terminy oddawania poborcom czopowego i szelężnego; wyznaczenie urzędników do rewizji ksiąg podkomorskich, ziemskich i grodzkich; wyznaczenie 1000 zł na wykup z niewoli; asygnaty na obronę Białej Cerkwi (4 chorągwie i 1 regiment); 25 tysięcy dla żupnika bydgoskiego; miasto Środa płaciło podatek z 90 i kilku domów, obecnie liczba domów wynosi 50] k. 51v.- 56
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in Crastino Festi Visitationis Beatissima Virginis Mariae. Anno omini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto." [30.06.1676] na mocy sejmiku przeszłego; z powodu wielkich niebezpieczeństw ze strony Porty Otomanskiej zleca się pobór podatków i wypłatę dla wojska (lista chorągwi i regimentów), aby bronić się przed gwałtami i mordami czynionymi przez pozostajęce w województwie chorągwie postanowiono popisy wojewódzkie; nadanie starostw i ius incompatibilitatis; żądanie uzupełnienia braków w zapisach ksiąg grodzkich, ziemskich i podkomorskich; spór o podatki z duchowieństwem archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej; wypłata na obronę białoczerkiewską; zarzut do pisarzy skarbowych, ze sukno szlacheckie obciążają takim samym podatkiem co dla żołnierzy i kupców; 1000 zł na wykup Prokopa Lipskiego; zwrot kosztów dla posłów do króla; 100 beczek soli dla Środy jako rekompensata za szkody powstałe w czasie sejmików] k. 56-59v.
  • Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia in Crastino Festi Sancti Thoma Apostoli Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto [10.12.1676] sejmik za uniwersałem króla; podatki z przeznaczeniem tylko na zapłatę wojsku; pretensje o uniwersały hetmańskie, które obciążają i rujnują; o bezpieczeństwo dóbr i obywateli dbać mają po powiatach rotmistrzowie; przegląd rachunków przedstawionych przez poborców podatkowych oraz rozliczenie i kwitowanie spadkobierców zmarłych poborców; zalecenie podawania regestów pobranych podatków do ksiąg wojewódzkich; ustanowienie plenipotentów do zbierania skarg miast i wsi na szkody spowodowane przez przechodzące chorągwie i windykacje; miasto Środa poszkodowane przez nadmierny pobór podatków; prośba ojców frnaciszkanów poznańskich o zwolnienia podatkowe dla architekta Jana Konskiego oraz wolności dla zabudowy placu na Grobli; zwolnienie z czopowewego na lat 6 wdowy po Bartku ze Śródki, która straciła browar przez podpalenie; przekazanie na wykupienie z niewoli Andrzeja Ossowskiego 3 tysiące; tysiąc złotych dla Stefania Zdanowskiego powracającego z niewoli; 300 złotych zbiegłemu z niewoli nieprzyjaciela Bartłomiejowi Mieszkowskiemu; zwolnienie spalonych domów za świętym Marcinem w Poznaniu do lat 4; zwolnienie z podatków wsi Rokitno z cudownym obrazem NMP; na odbudowę kościoła ojców dominikanów w Środzie 300 złotych] k. 60-63v.
  • "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Exaudi proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Septimo" [31.05.2677] sejmik relacyjny; uchwalenie nowych podatków - wysokość deklarowanej raty z dwóch podymnych 5 razy 145.392.27!; taryfy podatków według konstytucji; Żydzi płacą podatek pogłówny, podobnie ludzie luźni; wyznaczenie poborców; uchwalenie podatku szelężnege - zakaz arendy tego podatku; uchwalenie terminu popisów powiatowych; sprawy bezpieczeństwa; zbieranie pieniędzy na wybrańców; bezprawne uchwalenie podatków przez miasto Poznań; włączenie probostwa w Pieczynie Górnej! do probostwa wschowskiego; komisja w Sandomierzu do rozpatrzenia finansów wojskowych i skarg na działania żołnierzy, wybór komisarzów na komisję i przyznanie solarium; wypłaty asygnat dla wojska(dowódców); zwolnienia podatkowe dla spalonych i nowych osad; sumy na prowiant toruński; pieniądze za sól od żupnika; 1000 zł na wykupienie Aleksandra Rostoworowskiego; wydawanie asygnat; 200 beczek soli dla kasztelana poznanskiego jako gratyfikacja, po sto beczek soli dla więźniów/jeńców? (lista), po 10 beczek soli dla bernardynów i franciszkanów w Poznaniu] k. 64-71v.
  • "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Quinta post Festum Exaltationis sancte Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Septimo" [?.? 1677 sejmik deputacki; sprzeciw wobec ceł rujnujących stan szlechecki; sprzeciw przeciwko superintendentom skarbowym; zatrzymanie podatku szelężnego przy województwach - spór z podkomorzym kaliskim; sprawa konserwacji/zachowania dóbr królewskich; zgoda na pobór szelężnego jako rekompensaty cła generalnego; rezygnacja z pogłównego od ludzi, ktorzy zmarli z powodu zarazy dot. wsi Graboszewo, Graboszewko, Chwalibogowo, Ossowiec; postanowienie o przedstawieniu na przyszłym sejmiku przez poborców rachunku, dotyczy też rachunków Poznania i, Kościana] k. 72-75v.
  • "Actum in Iudicis Capitanealibus Castrensibus Posnaniensibus Feria Secunda post Festum Sancti Andreae Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Octavo in Castro Posnnaiensi Celebratis [.1678] [3.11 sejmik przedsejmowy; opóźnienia w podatkach, nakazuje się poborcom obciążenie? wszystkich urzędów?; z braku asygnat na sumę 25 tys. dla generała artylerii żupnik ma dopłacić 15 tys.; wypłata na prowiant toruński z podatku czopowego; rozliczenie poborców; nakaz dla cechów piwowarskich przyjmowania nowych członków; prolongata podatku czopowego; oddanie w arendę Jaroszowi Ponińskiemu cześnikowi wschowskiemu podatku szelężnego na rok; pogłówne od Żydów w wysokości 1 złotego od osoby; Graboszewo i Powidz zwolnione od podatków na 2 lata z powodu morowego powietrza; zwolnienie Skwierzyny i częściowo Pleszewa z podatku z powodu pożaru; rozliczenie rachunków sukcesorów Dambrowskiego; zalecenie oddawania asygnacji skarbowych do grodów, które mają wszywać do protokółów; sukcesorowie pisarza Tanskiego mają włączyć do akt jego księgi; nowelizacja uchwały w sprawie zwolnień z podatków nowo postawionych domów; miasto Pyzdry z powodu kłóni ze swoim starostą przez około 2 kawartały nic nie robiło i musi zapłacić poborcy podatek według dawnych podatków; nowy komisarz do wybierania podatku wybranieckiego i przekazanie go do województwa podolskiego] k. 76-82
  • "Actum in Castro Posnaniensi Feria post Festum Natalis Sancti Joannis Baptistae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Nono" [28.05.1679] przeniesiony na 19.06 sejmik relacyjny, brak instrukcji z ostaniego sejmu; przeciąganie się sejmu powoduje kłopoty z terminarzem sejmiku; prawo o generale kolskim (ziemie należne do sejmiku wielkopolskiego); uchwalenie podatków pogłównego i podymnego - dotyczy także osób pod jurysdykcją duchowieństwa oraz Żydów; podatek czopowy - zwolnienia dla pogorzelców oraz karczem w miasteczkach ziemskich; nakaz zaprzysiężenia podatku czopowego - tekst przysięgi; wyznaczenie poborców; subssidium charitativum od biskupów i ogółu księży; rozliczenie asygnat prze Trybunałem Lwowskim; wiadomośc o sumie uzyskanej z arendowania przez Ponińskiego szelężnego 52 tysiące plus 13 tysięcy; podatek szelężny w Kaliszu z 2 lat przeznaczony na restaurację zamku; defluitacja soli??; wprowadzenie szczególnej egzekucji by odzyskać zaległe podatki; Środa zwolnienie od czopowewgo; Nowe Miasto by nie uległo dalszej ruinie opodatkowane według nowej niższej taryfy; zwolnienie od podatków na 6 lat wsi Chechurssw?? należacej do zakonnic z Głogowa; zwolnienie Skwierzyny na 6 lat z podatku; sprawa handlu toruńskiego; Kiełczew wieś przynależna Akademii Poznańskiej zwolniona od podatków; prawo o zbiegłych chłopach; pobrane podatki wybranieckie z Międzyrzecza, Babimostu, Nowego Dworu; z powodu zagrożenia bezpieczenstwa województw szlachta osobiście ma stawiać się na pospolite ruszenie w powiatach] k. 82v.-91
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bardzki Andrzej major leibgwardii dragońskiej
  • Bardzki Łukasz .
  • Berens komendant lwowski
  • Bojanowski Stefan
  • Bombek kapitan regimentu
  • Bronikowski Daniel kapitan lejtnant
  • Brukwicki Marcin piwowar poznański
  • Czeluściński Stanisław
  • Działyński Tomasz wda chełmiński (?-1714)
  • Gorzkowski Paweł pleban
  • Grudzielski
  • Grzymisławski Wojciech
  • Grzymułtowski Krzysztof wda poznański (1620-1687)
  • Hanenka hetman wojsk zaporowskich
  • Helbink
  • Jastrzębski porucznik
  • Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718)
  • Karska Marianna właścicielka Bógwidz
  • Komierowski Ludwik 17-18 w.
  • Konski Jan architekt
  • Kwilecki Adam 17 w.
  • Łączyński regimentarz
  • Lamparski Marcin piwowar poznański
  • Łaskowski kapitan regimentu wojewody kijowskiego
  • Lipski Prokop stolnik wschowski
  • Lisowski notariusz
  • Lisowski notariusz
  • Mierzewski Jan skarbnik kaliski
  • Mieszkowski Bartłomiej poborca 17 w.
  • Miliński właściciel wsi Osowiec
  • Morawski Jan
  • Mycielski Franciszek
  • Nerotta generał
  • Opaliński Piotr z Bnina
  • Ossowski Andrzej
  • Płaczkowski Jan
  • Poniński Jarosz cześnik wschowski
  • Porczynski Mikołaj
  • Potocki Andrzej
  • Radoliński Andrzej kasztelan krzywiński
  • Reynszelt generał najwyszego dowódcy wojsk
  • Rogalińska właścicielka wsi Prochy
  • Rossowski jeniec turecki
  • Rostworowski Aleksander
  • Rzerzycki Franciszek Zygmunt
  • Smoszewski starosta bobrownicki
  • Sobocki poseł
  • Stanisław Kostka (św. ; 1550-1568)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Szczaniecki
  • Szołdrski Władysław wda inowrocławski sta generalny Wielkopolski (1703-1757)
  • Szołdrski Władysław wda inowrocławski sta generalny Wielkopolski (1703-1757)
  • Tański pisarz
  • Tomicki Bogusław pisarz grodzki
  • Tymieniecki wójtostwo pod Pyzdrami
  • Tymiński Piotr
  • Więckowski
  • Winkler Jan
  • Wolnicki Stanisław mieszczanin poznański
  • Zagorski właściciel wsi Laskowiec, jeniec turecki
  • Zalewski Tomasz
  • Zdanowski Stefan
  • Zdrzychowski Florian porucznik chorągwi pancernej
  • Złotnicki Adam
  • Złotnicki Krzysztof
  • Benedyktyni 17 w. Polska
  • Cysterki 17 w. Polska
  • Cystersi 17 w. Polska
  • Dominikanie 17 w. Polska
  • Franciszkanie 17 w. Polska
  • Jezuici 17 w. Polska
  • Klaryski 17 w. Polska
  • Sejmik średzki 1671-1706
  • Sejmik średzki 1671-1706
  • Duchowieństwo 17 w. Polska
  • Mowy 17 w. Polska
  • Mowy 18 w. Polska
  • Podatki i opłaty lokalne 17 w. Polska
  • Prawodawstwo 17-18 w. Polska
  • Parlament 17 w. Polska
  • Parlament 18 w. Polska
  • Sejmiki 17 w. Polska
  • Sejmiki 18 w. Polska
  • Bezkrólewie 17 w. Polska
  • Cło 17 w. Polska
  • Cło 18 w. Polska
  • Czopowe 17 w. Polska
  • Elekcja 17 w. Polska
  • Mowy 17 w. Polska
  • Mowy 18 w. Polska
  • Parlament 18 w. Polska
  • Poczta 17 w. Polska
  • Poczta 18 w. Polska
  • Podatek 17 w. Polska
  • Podatki i opłaty lokalne 17 w. Polska
  • Pospolite ruszenie 17 w. Polska
  • Pospolite ruszenie 18 w. Polska
  • Sejm 17 w. Polska
  • Sejm 18 w. Polska
  • Sejmiki 17 w. Polska
  • Sejmiki 18 w. Polska
  • Wojsko 17 w. Polska
  • Wojsko 18 w. Polska
  • Babimost (woj. lubuskie) 17 w.
  • Biała Cerkiew (Ukraina) 17 w.
  • Bledzew (woj. lubuskie) 17 w.
  • Bnin (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Bógwidz
  • Bojanowo (woj. wielkopolskie)
  • Borucin w.
  • Bracław twierdza
  • Brześć Litewski
  • Budziłowo w. 17 w. pow. pyzderski
  • Budzisław Kościelny 17 w. pow. gnieznienski
  • Bydgoszcz
  • Chechurss w. własność zakonnic z Głogowa 17 w.
  • Chocz
  • Chodież
  • Chwalibogowo (woj. wielkopolskie)
  • Chwaliszewo (woj. wielkopolskie)
  • Czarnków (woj. wielkopolskie)
  • Dąbrowo (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Dobiesław (woj. wielkopolskie)
  • Galata kościół franciszkański
  • Gąsawa (woj. kujawsko-pomorskie) wł. opactwa w Trzemesznie
  • Gębice Królewskie (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 17-18
  • Graboszewko (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Graboszewo (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Grodzisk (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Janowiczki (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Jeziora (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Kalisz (woj. wielkopolskie) 17-18 w.
  • Kamień (woj. wielkopolskie) 17.
  • Kamionka (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Kcynia (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Kiełczew (woj. wielkopolskie) wł. Akademi poznańskiej
  • Kleczew 17 w.
  • Koleje? (woj. wielkopolskie) wł. jezuitów poznańskich
  • Koło (woj. wielkopolskie) 17-18 w.
  • Konin (woj. wielkopolskie) 17-18 w.
  • Kościan (woj. wielkopolskie) 17-18 w.
  • Kostrzyn (woj. wielkopolskie)
  • Krajna (woj. kujawsko-pomorskie) 17-18 w.
  • Kręplewo?
  • Krzyż (pow. wielkopolski) 17 w.
  • Kuczków 17 w.
  • Kwieciszewo 17 w.
  • Lądek 17 w.
  • Ląd (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Laskowiec w. 17 w.
  • Leszno (woj. wielkopolskie) 17-18 w.
  • Lgów (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Lubartów (woj. lubuskie) 17w.
  • Lubiatowa (woj. wielkopolskie) wł. zakonnic śremskich 17 w.
  • Lubiń (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Łuczny? (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Lulinek (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Lwówek 17 w.
  • Lwów (Ukraina) 17-18 w.
  • Mała Wieś (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Malbork (woj. pomorskie) 17 w.
  • Małe Dębno 17 w.
  • Marta (woj. zachodniopomorskie) 17 w.
  • Masłowo (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Miechlin (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Międzyrzecz (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Mielzynek (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Nowa Wieś (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Nowe Miasto (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Nowica 17 (woj. wielkopolskie)
  • Nowojewo (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Nowy Dwór 17 w.
  • Nowy Dwór 17 w.
  • Nowy Grodzisk 17 w.
  • Oborniki (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Obra (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Ołobok (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Opatów 17 w.
  • Orłowo (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Osowiec 17 w.
  • Ostrowie? 17 w.
  • Paradyż (woj. łódzkie) 17 w.
  • Pieczyna Górna [Pieczyno?] [woj. kujawsko-pomorskie] 17 w.
  • Pinkowa (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Pleszew (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Powidz (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17-18 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17-18 w.
  • Prochy (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Przemęt (woj. wielkopolskie) 17
  • Przeźmierowo (woj. wielkopolskie)
  • Przyborowo (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Pyzdry (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Raszków (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Rogoźno (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Rokitno (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Ruda (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) Komisja 17 w.
  • Senkowa (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Skrzypne 17 w.
  • Skwierzyna (woj. lubuskie) 17 w.
  • Słupca (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Słupia ( 17 w.
  • Śmigiel (woj. wielkopolskie)
  • Sokołowo 17 w.
  • Sowina 17 w.
  • Śrem
  • Środa (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Środa (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Środa (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Śródka 17 w.
  • Starzyn 17 w.
  • Stęszew (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Strzałkowo (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Święciechów 17 w.
  • Szlichtyngowa (woj. lubuskie) 17 w.
  • Szyborze w.
  • Tłokinia 17 w.
  • Trzebnica (woj. dolnośląskie) 17 w.
  • Trzemeszno (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Turcja poselstwo 17 w.
  • Turek klucz 17 w.
  • Ujście starostwo 17 w.
  • Ulatowo 17 w.
  • Uniejów 17 w.
  • Wałcz (woj. zachodniopomorskie) 17 w.
  • Warta (rzeka) mosty
  • Wielkopolska 17-18 w.
  • Wielkopolska
  • Witosłąwek (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Witowel
  • Wojciechowo (woj. wielkopolskie)
  • Wola (woj. wielkopolskie)
  • Wolsztyn (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Wschowa (woj. lubuskie) 17-18 w.
  • Wyszyna (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Zagórów
  • Zelgniewo 17 w.
  • Żnin (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Cechy piwowarskie w Wielkopolska 17 w.
  • miary i wagi 17 w.
  • morowe powietrze 17 w.
  • piechota wybraniecka
  • parlamentaryzm 17-18 w. Wielkopolska
  • duchowieństwo 17 w. Wielkopolska
  • podatki 17-18 w. Wielkopolska
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • Rkps wstępnie opracowano w 1951 r., jak świadczy o tym wpis na ostatniej karcie. Niektóre z oblat nie posiadają pieczęci. Obok podpisów wyciśnięto pieczęcie opłatkowe z herbem Łodzia i nazwiskiem Władysława Szołdrskiego (starosty generalnego wielkopolskiego) na kawałkach papieru wklejonych w rkps. Pod każdym aktem zamieszczono formułę uwierzytelnienia: "Ex Actis Castrensibus Posnaniensibus Extractum" i podpisy "Lorczyński m. p." [osoba skryptora], a także "Legit [albo lectum per] Lisowski" [notariusz], wyjątkowo zaś tylko "Lectum cum actis" zamiast podpisu Lisowskiego. K. 4, 71, 250 naddarte, jednak ogólny stan rkpsu dobry. K. czyste: 257v.-259, 262-262v., 305v.-320. Pap. niekiedy ze śladami zalania, generalnie stan fizyczny BK 829 gorszy niż BK 828. Na okł. wytłoczony herb Ogończyk, wokół herbu litery A. C. IN. K. et D. D. P. C. [Augustinus Comes in Kościelec et Działyń Działyński Palatinus Calissiensis]. Ten sam schemat opr. spotyka się w rkpsie BK 828.
  • Grzb. kart złocony
  • Pismo jednej ręki
 • Opracowania: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. lata 1696-1732. wyd. M. Zwierzykowski,Poznań 2008; Bielecka Janina, Inwentarze Ksiąg Archiwów Grodzkich i Ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 42

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Oblaty
 • 245 $a Oblaty laudów sejmiku średzkiego w aktach grodzkich poznańskich (1671-1706).
 • 246 $a Lauda sejmików średzkich od r. 1671-1706. $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Lauda Wielkopolskie. T. II. 1671-1705 [!] $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a "Thomus Laudorum S[ecun]dus" $g tyt. wytł. na grzb. opr.
 • 246 $a Lauda sejmików średzkich od r. 1671-1706. $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a kop. uwierzytelniona (oblata)
 • 260 $c 1706 po
 • 300 $a 320 k. $c 38x24 cm
 • 340 $d Rkps $e skóra brązowa, superekslibris Augustyna Działyńskiego, złocenia, tłoki introligatorskie, floratura, złocone, puncjowane obcięcia krat, oprawa stylizowana na wczesniejszą, na grzbiecie kompartymenty, winietka, 18 w.
 • 500 $a Rkps wstępnie opracowano w 1951 r., jak świadczy o tym wpis na ostatniej karcie. $a Niektóre z oblat nie posiadają pieczęci. $a Obok podpisów wyciśnięto pieczęcie opłatkowe z herbem Łodzia i nazwiskiem Władysława Szołdrskiego (starosty generalnego wielkopolskiego) na kawałkach papieru wklejonych w rkps. $a Pod każdym aktem zamieszczono formułę uwierzytelnienia: "Ex Actis Castrensibus Posnaniensibus Extractum" i podpisy "Lorczyński m. p." [osoba skryptora], a także "Legit [albo lectum per] Lisowski" [notariusz], wyjątkowo zaś tylko "Lectum cum actis" zamiast podpisu Lisowskiego. $a K. 4, 71, 250 naddarte, jednak ogólny stan rkpsu dobry. $a K. czyste: 257v.-259, 262-262v., 305v.-320. $a Pap. niekiedy ze śladami zalania, generalnie stan fizyczny BK 829 gorszy niż BK 828. $a Na okł. wytłoczony herb Ogończyk, wokół herbu litery A. C. IN. K. et D. D. P. C. [Augustinus Comes in Kościelec et Działyń Działyński Palatinus Calissiensis]. Ten sam schemat opr. spotyka się w rkpsie BK 828.
 • 500 $a Grzb. kart złocony
 • 500 $a Pismo jednej ręki
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ipso die Sanctorum Vitti et Modesti Martyrum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Primo" [15.06 1671] [12.06 1671 sejmik za uniwersałem królewskim; organizacja popisu i wyjście na pospolite ruszenie; miasta wysyłają jednego konnego z 40 domów, bractwa strzeleckie 1 konnego; województwa wysyłają dodatkowo 800 konnych i pieszych 1000; podatek podymny i 1 konny z 30 dymów; organizacja i koszty wojska; plebeje i przybysze dzierżawiący dobra ziemskie wystawiają poczet; miasta - według wielkiości 1 pieszego z 10 domów, z 20 domów i 30 domów, określenie uzbrojenia, ubioru i pieniędzy dla każdego żołnierza; wyznaczenie dowódcy wojska konnego (Piotr z Bnina Opaliński), półkownika i rotmistrzów oraz ich uposażenia, zwolnienie z wysłania żołnierzy dla Środy] k. 1-4
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi feria Sexta post festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domoni Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Primo" [... 1671] [27.07 1671; zgromadzenie na popis; nieporozumienia wokół pospolitego ruszenia i wyprawy pomiędzy szlachtą a królem i kancelarią koronną mniejszą] k. 4v.- 5v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Sancti Francisci Confessoris proxima Anno Dominis Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Primo [.1671] [5.10 1671 sejmik za uniwersałem królewskim; uzupełnienie wojska o 600 ludzi konnych; podatek 2 ćwierci "z osm" podymnych ze wsi, Źydów, miast, rzemieślników, egzekucja w stosunku do dłużników przez sądy grodzkie; wyznaczenie półkownika i rotmistrzów; wyznaczenie żołdu i kuchennego; wyznaczenie popisu zaciągniętego wojska; wyznaczenie komisarzy na popis; wyznaczenie miast i wsi poszczególnym dowódcom, podatek z zastawów i dzierżaw; podatek na Bractwa Strzeleckie; powołanie komisarzy w celu rewizji rachunków poborców; z braku wojewody kasztelan poznański ma przeprowadzić elekcję podkomorzego, podsędka i pisarza] k. 6-8v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Crascino Festi Circumcisionis Christi Domini Anno Ejusdem Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo" [. 1672] [15.12 1671; sejmik przedsejmowy za uniwersałem królewskim; uchwała podatku na wojsko - czopowe i szelężne, określenie zasad poboru; wyznaczenie sądów dla dłużników; prolongata dla zrujnowanego opactwa bledzewskiego; skargi na dostawców soli; cofnięcie? arestu na chorągiew kastelana sanockiego; zwolnienie miasta Środy z czopowego na rok; zwolnie franciszkanów w Gnieźnie od podatków; lista realizacji asygnat dla wojska (kwoty); powołanie komisarzy do sprawdzenia rachunków na wojsko] k.9-11
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Misericordia proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo" [.1672] [7.04 sejmik przed sejmowy za uniwersałem królewskim; reforma wybierania podatku szelężnego; nakaz egzekucji długów i dłużników przez burgrabiów od roku 1666; terminy wpłacania podatków; sprawa utrzymania 600 osobowego oddziału wojska; obciążenia podatkowe królów tarczowych; wybieranie podatków i ekscesy z tym związane jako zagrożenie dla fortun szlacheckich; powołanie rotmistrzów powiatowych; sprawa konserwacji Białocerkiewnej i Bracławskiej twierdzy; wypłaty dla regimentu ś.p. krojczego koronnego; zlecenia na wypłaty dla dominikanów ze Środy, i innych] k. 11v.-14
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi Sabbatho in crastino festi Sanctam Mariae Magdalenae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo" [...1672] [20.07 1672; sejmik złożony przez JKM po nieskończonym sejmie; poparcie konfederacji przy królu; wyznaczenie popisów i spotkania na 15 sierpnia pod Uniejowem wraz z rotmistrzami; zabezpieczenie domów uczestników pospolitego ruszenia, wg. dawnego prawa wyznaczenie 1 konnego na 40 domów; obowiązek pospolitego ruszenia pod kontrolą rotmistrzów, którzy po skończonej wyprawie powinni oddać do grodu regesta ekspedycji; wypłaty dla wojska; uwolnienie opactwa Bledzewskiego od zaległych podatków z powodu zrujnowania przez wojsko, a uzyskane środki przeznaczy opat na ołtarz Matki Bożej w Rokitnie; środki dla Jezuitów na kanonizacje Stanisłąwa Kostki; zwolnienie za zasługi z podatku szelężnego miasta Bojanowa; wybieranie hiberny; żołd dla 2 chorągwi wielkopolskich prowadzących działania wojenne na terenie Krajny; gratyfikacje dla Franciszka Mycielskiego, Piotra Tymińskiego, ks. Pawła Gorzkowskiego plebana Zemborzyckiego; rekompensata dla starosty średzkiego za stratowane pola w czasie sejmików] k. 14v.-17v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta in Crastino Festi Sancti Thomae Apostoli Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo" [...1672] [13.12 1672 sejmik z intencji J.K.M.; omówienie punktów mających zapewnić spokój w ojczyźnie: pospolite ruszenie, wzmocnienie fortyfikacji Poznania, Kalisza i Kościana, powołanie piechoty, kolejne podatki; powołanaie 5 nowych chorągwi i wyznaczenie miejsc postoju - Słupca, Lądek, Zagórów, Dołęk?, Kleczew?, Słupia, Kostrzyn, Chocz i Kamieniec; dodanie sędziów kapturowych do sędziów ziemskich i grodzkich - lista osób; wynagrodzenie dla Hanenka hetmana wojsk zaporowskich 1000 złotych i z miast Poznania, Leszna, Szchlityngowej, Śmigla 4 postawy sukna dla posłów; kary za uchylanie sie od pospolitego ruszenia rostrzygane na sądach kapturowych; wypłaty za zasługi wojenne] k.18-22v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tercia post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Tertio" [...1673] [9.05 1673; sejmik relacyjny; uzupełnienie wojska o 1317 konnych po 1 z 30 dymów; środki na utrzymanie dawnego zaciągu 610 konnych; powołanie nowych rotmistrzów i wydatki na nich; wykaz wymaganego uzbrojenia; wyznaczenie popisu pod Kaliszem; pobór z dóbr królewskich i duchownych 1 pieszy z 20 dymów; nakaz przeprowadzenia na popisie rewizja municyi i wozów; podatki wyznaczenie pólkowenikowi 10.000 złotych na "municyje"; długi wobec wojska, kolejne podatki; skarga na brak komnstytucji na bieżącym sejmiku; problem ze szlachtą przebywająca przy chorągwiach a mającą obowiązek brania udziału w pospolitym ruszeniu - obowiązek wystawienia pocztów, a synowie za ojców; dystrybucja chleba zimowego; komisja do rachunków i wypłaty podatków regimentom; skarga na opłaty składane ludziom hetmana wielkiego koronnego; organizacja samoobrony powiatów przed ludzmi swawolnymi/bandydatami?; spisy szkód wyrządzonych przez wojsko; wypłaty dla urzedników i posłów; zwolnienie z podatku Nowewgo Miasta po dwukrotnym pożarze; wyznaczenie miejsc postoju dla wojska: Chocz, Konin, opactwo w Lądzie i klucz turkowsk, opactwo lubińskiebez bez klucza święciochowskiego; klucz opatowski, Gniezno z kapitulnymi wsiami, Pyzdry, Kwieciszew, Gębice Królewskie, Rogoźno, Starzyn, Ruszew, Tłokinia, klucz żniński; Wschowa, Wałcz, Babimost, Opactwo w Obrze, Paradyżu, Przemęcie] k. 23-29
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Quarta in Vigilia Festi Sancti Thoma Apostoli Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Tertio" [...1673] [18.12 1673; w sali Zamku poznańskiego po śmierci Michała króla Polski, uchwała o sądzenie wszelkich przestępstw na sądach kapturowych, wyznaczenie miejsca pokazów generalnych pod Środą; wyznaczenie sędziów do sądów kapturowych; odłożenie wszystkich spraw administracyjnych i finansowych do najbliższego sejmiku] [k. 29v.-32v.]
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Circumcisionis proxima Anno Eiusdem Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Quarto" [.1674] [29.12 1673; za uniwersałem księcia abp nominata gnieźnieńskiego w czasie interregnum sejmik konwokacyjny; dokończenie wyznaczania sędziów kapturowych; zagrożenie sądem kapturowym i konfiskatą dóbr szlachcie niepłacącej podatków; wezwanie komisarzy i poborców do rozliczenia zebranych podatków i retent; 5500 beczek soli suchodniowej darowane podkomorzemu kaliskiemu; asygnata na 1000 złp dla ojców Bernardynów poznańskich na zrujnowany klasztor] k. 32v.-35
 • 520 $a "Actun in Castro Posnaniensi feria Quinta Magna Anno Domini Millesinmo Sexcentesimo Septuagesimo Quarto" [1674] [15.03 sejmik relacyjny po konwokacji warszawskiej; podwójne pogłówne na obronę przreciwko Turcji; wybór egzekutorów podatku; zakaz werbunku żołnierza na terenie obu województw; zakaz obciążania dóbr przez przemarsze uzupełnień regimentów cudzoziemskich, obowiązek dopilnowania na rotmistrzach powiatowych; powołanie rotmistrzów; wybór komisarzy na 2 Trybunały Radomskie; powrót ludzi wybranieckich do województw; kolejność wypłat asygnat; oadzyskiwanie długów przez poborców; uchwała podatku na komisji radomskiej i jego realizacja przez województwa wielkopolskie; wypłata asygnaty dla ojców karmelitów bosych w Warszawie; wykaz chorągwi mających uzyskać wypłaty od poborców; suma 20.000 na prowiant kamieniecki?; wezwanie o pociągnięcia do podatku pogłównego ludzi luźmych; sól jako środek spłaty długów?; wyznaczenie nowych komisarzy, sprawozdanie z zebranych podatków na najbliszyn sejmiku; nie przyjęcie rachunków komisarzy poznańskich i kaliskich na komisji lubelskiej i nakaz rachunku wg nowych regestów pogłównego; zagrożenie sądem kapturowym osobom nie płacącym podatku od szynkowania piwa; przyznanie Kaliszowi szelążnego na naprawę murów, dróg i mostów; przeniesinie Środy z kategorii 2 do 3 miast] k.35v.-41
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Assumptionis Gloriosissimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Quarto" [16.08 1674; sejmik za uniwersałem królewskim; przygotowania do pospolitego ruszenia; popisy powiatowe; wybór posłów do króla, zbiórka 17.09 pod Uniejowem i zebranie postanowień o pospolitym ruszeniu: pospolite ruszenie obowiązuje plebejów dzierżawiących dobra szlacheckie oraz miasta i miasteczka; poczty wystawiane wg konstytucji z 1671 r.; powiat nakielski z braku kasztelana ma prowadzić wybrany rotmistrz; organizacja wojska do obrony granic Wielkopolski w czasie pospolitego ruszenia; wynogrodzenie dla deputowanych wojskowych; areszt na wynagrodzenie regimentu Pana Łączyńskiego z powodu skarg; wypłata 2.000 złotych Więckowskiemu jako zaduśuczynienie za ruinę majątku; wypłata Stefanowi Bojanowskiemu, który wyszedł z więzienia-niewoli? 1000 złotych] k. 41v.-43v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Visitationis Beatissimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo" [1690] [29.06 sejmik relacyjny; konstytucje i dokument przeciwko Tomaszowi Działyńskiemu; brak zgody na zmiany w konstytucji z ostatniego sejmu?, protest przeciwko marszałkowi sejmu; zapewnienie satysfakcji finansowej wojsku; miejsca składu dla towarów ruskich i litewskich; ponowienie zakazu handlowania przez Żydów i kupców skórami; wezwanie żupnika bydgoskiego do rozliczeń na sejmiku; wyznaczenie Komisji Skarbowej i wezwanie wszystkich poborców którzy się skarbu "tykali" i retentorów; nowe podwójne pogłówne od wszystkich plebejów i potrójne od ludzi luźnych; na przyszłym sejmiku dalsze podymne i czopowe; uchwalenie szelężnego; apel do rewizorów dymów o dostarczenie do Poznania regestów; powtórzenie wszystkich uchwał dotyczzcych miar i wag oraz polecenie ustanowienia jednej miary i wagi w województwie; ostrzeżenie przed celnikami wyciagającymi cła i żywność; Żydzi zamiast ostatniego pogłownego zapłacą 30 podymnych z 90?; wypłata po 500 złotych dla zasłużonych dla państwa; wyznaczenie spraw na następne sejmiki] k.140-143v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Crastino Festi Imaculatae Conceptionis Beatissimae Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo" [1690] [4.12 na podstawie uniwersały J.K.M. po zerwanym sejmiku relacyjnym i limitaciones, skarga na zrywane sejmy; protest przeciwko marszałkowi sejmu; spór o konstytucje poświęcone wyrównaniu hiberny i trybunałowi skarbowemu; sprzeciw przeciwko uchwałom, ktore nie były czytane a weszły do "volumina legum", postulat dla posłów by przeszłe konstytucje dotyczące podatku dobrze "finansowo ocenili" (konsekwencje?); uchwalenie i pobieranie wbrew prawu podatku szelężnego przez miasto Poznań; występowanie mieszczan przeciwko prawu i staroście generalnemu Wielkopolski; pretensja, że mimo kosztownych poselstw Rzeczpospolita nie znalazła poparcia u Ojca Świętego; apel do rewizorów dymów o informacje, by można było uhwalić nową taryfę; nadwyżki z podatków powinny być przekazane na pogorzelców; uchwała podatku pogłównego; 15 groszy dla regentów za przyjęcie przysięgi i wydanie wyciągu z pieczęcią; wysokość opłat dla plebsu; pobór podwójnego pogłównego; podatek od łożnych, owczarzy 3 grosze od owcy, Żydzi nie zapłacili 35 krotnego podatku, ale dołoż no jescze 10 krotne podymne; kary za nie wydanie poprzedniego podwójnego pogłównego; dalsze czopowe i szelężne; wyznaczenie poborców i komisarzy na Komisję Skarbową Lwowską, na komisji nowy przydział wojska na województwa; instrukcje dla komisarzy i po 2 tysiące wynagrodzenia] k. 143v-148v.
 • 520 $a "Actum in Iudiciis Capitanealibus Canstrensibus Posnaniensibus Clamatis et Causarum Officii Feria Secunda post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Secundo in Castro Posnaniensi Celebratis [1692] [20.03 przełożenie/odroczenie sejmiku na 4 kwietnia" zastrzeżenia do obciążeń podatkowych w kontekście wejścia do Wielkop[oplski wielu chorągwi, które rujnują ubogich ludzi i w niwecz obracają gospodarstwa szlacheckie; na nastepny sejmik szlachta ma przysłać spis szkód; brak relacji od komisarzy ostatnio wybranych na Komisję Lwowską Skarbową; wybór komisarzy na Trybunał Radomski; miasto Wschowa wybiera bezprawnie akcyzę od zbóż, wołów artykułów spożywczych, bez kary ale miasto deklaruje rocznie 12.000 złotych czopowego i szelężnego, kończenie budowy/remontu kościoła farnego; fałszowanie miar i gatunków sukna; wstrzymanie przez wiele miast i wsi podatków do skarbu wojewódzkiego; miasto Bledzew nie może płacić podatku czopowego i szelężnego; potwieredzenie zwolnienia od obciążeń wojskowych Kostrzyna z wsiami - beneficjum zakonic gnieźnieńskich; zwolnienie Lubiatowa należącego od zakonnic ze Śrenu; wynagrodzenie 2000 tysięcy dla Wygonowskiego towarzysza chorągwi pancernej, po wyjsciu z niewoli] k. 149-153.
 • 520 $a "Actum in Iudiciis Capitanealibus Castrensibus Posnaniensibus clamatis et Causarum Officii Feria Secunda post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Secundo in Castro Posnaniensi Celebratis" [1692] [16.04 niebezpieczeństwa spowodowane zachowaniem wojskowych wobec ludzi ubogich, najazdy domów szlacheckich, plenipotenci do wiwindykacji szkód poczynionych przez wojsko, by się starali otrzymali asygnaty na 4000 złotych; podatki z 2 podymnych, miasta nie chcą płacić pogłównego; określenie osób, które mają w miastach pod przysięgą płacić pogłówne; Żydzi 10 krotne pogłówne; wezwanie na przyszłą Komisję Skarbową poborców i sukcesorów zmarłych poborców; zobowiązania do jak najprędszego oddania skarbowi J.K.M. ćwierci sumy wypłaconej wojsku - tylko dla chorągwi przydzielonych do Wielkopolski; postulat do komisarzy by dopominali się nowego przydziału wojsk do Wielkopolski oraz likwidacji obecnego stanu wojska; odstąpienie od protestu posłów powiatu nakielskiego, którzy sprzeciwili się sejmikowi pod dyrekcją Floriana Zdzychowskiego; uchwała dot. składów do realizacji przez starostów przygranicznych; zwolnienie wsi jezuitów poznańskich z podatku Dąbrowo, Koleje, Łuczny, Miechlin z młynem Kotowskim; 4 tysiace do podziału pomiędzy deputatów wojskowych; Witkowskiemu, który z niewoli wyszedł 1000 zł] k.154-158v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Octavas Festi Sacratissimi Corporis Christi proxima Anno Eius? Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Tertio" [1693] [25.05 sejmik relacyjny po zerwanym sejmie grodzieńskim za uniwersałem królewskim; uchwalenie podatków dwuletnich - czopowego i szelężnego, podwójnego pogłównego, od Żydów podymne; wezwanie poborców i ich sukcesorów na Komisję Skarbową do zwrotu zatrzymanych/nierozliczonych pieniędzy; wybór członków (komisarzy) Komisji Skarbowej; wiwindykacja soli suchodniowej za okres 3 lat; wypłaty dla deputatów i plenipotentów; uchwała o przprowadzaniu 2 razy do roku popisów powiatowych; miary i wagi powinny być zgodne z miarami i wagami stolic województw; wypłaty dla wojska; polecenie odebrania z Malborka ksiąg podkomorskich i grodzkich; rewizja ksiąg sądowych na Ratuszu poznańskim] k.159-164v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Festum Sancta Lucia Virginis et Martyris proxima Anno Domini Millesiomo Nonagesimo Tertio" [1693] [10.10 sejmik przedsejmowy za uniwersałem królewskim; podatki na wojsko; uchwała szelężnego generalnego ze wszystkich dóbr pod indywidualną przysiegą - wyjatek dla prymasa, biskupów za nich przysiegać bedą przedstawiciele kapituły, za zakonnice ich prokuratorzy; 2 roty przysięgi; Zydzi podobnie, burmistrzowie powinni przysiegać kwoty czopowego i szelężnego; żupnik ma zdać sprawozdanie i brać opłatę po 10 groszy za beczkę soli suchodniowej; wraca sprawa 1 ćwiertni zapłaconej przez J.K.M. chorągwiom wilekopolskim, którą to sumę trzeba zwrócić; w województwie kaliskim jedynie? sól wielicka i bocheńska; zatrzymywanie komisarzów na drogach przez namówionych ludzi; c.d. wyrównania w województwach miar i vierteli - w każdym garncu po 4 kwarty, żboza mierzyć mają ci co sprzedają, a nie ci co kupują; przyponienie konstytucji o wykonywaniu okazywania/popisów - instrukcja postępowania; miasto Wschowa dręczone częstymi nieszczęściami/zniszczeniami uzyskuje zwolnienie na 6 lat z akcyzy] k.165-170
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post festum Sancta Lucia Virginis et Martiris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Quarto" [1694] [1.12 sejmik przedsejmowy za uniwersałami J.K.M.; uchwalenie podatków na zapłatę wojsku - pogłówne, także z nowych lokacji; potwierdzenie libertacji dla nowych wsi Kamionka woj. kaliskie, powiat kcyński, Orłowo w pow. poznańskim, Nowica woj. poznań pow. wschowski, Lulinek w pow.poznańskim, Ruda i Krzyż w pow. kościańskim, Witosławek w powiecie nakielskim, Senkowa w woj. poznańskim powiecie kcyńskim; Nowojewo w pow. kaliskim; Masłovo pod Rawiczem w pow. kościanskim, Ruda w pow. pyzderskim; Pinkowa w pow. nakielskim; Nowy Grodzisk w ziemi wschowskiej; Mielżynku w pow. poznańskim, Przeźmierowo w pow. poznańskim; podatek od ludzi luźnych; szelężne generalne ze wszystkich dóbr na jeden rok - 10 groszy z piwa, gorzałek, miodów z wyjatkiem gorzałki wyszynkowanej na wsiach szlacheckich; 2 roty przysięgi; Zydzi płacą i przysiegają na swój Rodał; czopowe; podatek od plebejów prowadzacych działność gspodarczą, podatek płacą także indegenaci, skrtabelaci; rota przysięgi dla regentów i suscipiendów/poborców? o posługiwaniu się ksiegami sądowymi; urzednicy nie powinni brać "serio" doniesień o klęskach, które dotknęły właścicieli; ustalenie precednecji urzędników ziemi wschowskiej; nie oddana przez urzędników suma 60.000 za sól; c.d. pożyczki udzielonej przez króla; rota przysięgo dla senatorów i komisarzy Komisji Skarbowej (antykorupcyjna!); lista komisarzy; rota przysięgi dla poborców; lista poborców; c.d. sprawy miar i wag - 30 miar wierteli na ratuszu; zbyt wielkie obciążenie Wilekopplsi przydziałem wojsk, wynikające z nierzetelnych deklaracji innych województw; podatki na infrastrukturę miasta Poznania; Kalisz, Wschowa, Kościan, Pyzdry, Nakło część podatku na poprawę "sklepu" do ksiąg, z powodu nieprawidłowości we Wschowie rewizja ksiąg kościańskich - powołanie komisarzy, wyznaczenie rwizji ksiąg ziemskich w powiatach województwa kaliskiego, wcześniej województwa poznańskiego; konflikt z kupcami wrocławskimi; Żydzi jako sprawcy gwałtów na kupcach?; zakaz wywozu za granicę skór i wyprowadzania koni; asygnaty na 2 tysiace dla klarysek; wydatki m. in. na pocztę kaliską i kwitowanie dłużników] k. 170v.-184v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaiensi Sabbatho post Festum Sacratissimi Corporis Christi Domini proximo Anno Eiusdem Millesimo Sexcentesimo Nonnagesimo Quinto" [1695] [26.05 sejmik po sejmie nie doszłym za uniwersałem J.K.M.; m.in. bezpieczeństwo sejmowania i konserwacja/zachowanie swobód i wolności; podatki na wojsko; struktura i wynagrodzenie Komisji Skarbowej? Poznańskiej; dla poczty kaliskiej 400 złotych na "konserwację"- poczmistrz od listów szlacheckich nie powinien brać opłat?, z kaliskiej na poznańską przesłane listy szlacheckie były wydawane darmo; pozwolenie dla Śremu na pobór szelężnego na naprawę grobli, dróg i zbudowanie śluz, podobnie dla Obornik; c.d. miary wiertela - nowa miara ma być przykuta do ratusza poznańskiego; wymóg by burmistrzowie przysięgali, że ich miasta posługują się odważnikami o prawdziwej wadze] k.185-187v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Sancti Michaelis Archangeli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto" [1696] [ 26.09 sejmik relacyjny ex limitacione sejmiku poselskiego na konwokację; wyznaczenie popisu generalnego w województwie poznańskim i kaliskim; limitacja sądów kapturowych; wezwanie na pospolite ruszenia z miast i wsi; w razie rozesłania wici plebejscy dzierżawcy dóbr do 5.000 dochodu osobiście powyżej 5.000 wyposażyć i wyprawić dragona; podatek na wojsko, które poszło do Związku?; Żydzi powinni zebrać 20 podymnych; ludzie luźni i rzemieślnicy podatek powinni oddawać podatek do burmistrzów, wójtów, sołtysów; uchwalenie podatku na kolejne dwa lata począwszy od roku 1697; zwolnienie pogorzelców z Wolsztyna i Lwówka od czopowwego i szelężnego; retenta i groźba sądami kapturowymi; zwolnienie przedmieszczan za świętym Marcinem podlegającym jurysdykcji sióstr benedyktynek - chełmianek - z poczwórnego pogłównego] k. 188-191
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Secunda post Festum Sancti Thomae Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo" [.1680] [3.12 odwołanie się do sejmiku generalnego w Kole i próba wznowienia dawnej tradycji i wyznaczenie zjazdu do Koła na 30.12; nowe podatki na wynagrodzenie wojska 9 podymnych, podatek płacić ma także czeladź i rzemieślnicy nieosiedli; czopowe i prolongata przeszłego podatku czopowego; podatek szelężny obowiązkowy dla wszystkich nie wyłańczając poddanych duchownych; zwolnienie z czopowego miasta Kalisza; opłata za wyrok 10 groszy; wybór poborców; wykaz chorągwi i regimentów pozostających w województwie poznańskim i kaliskim, wynagrodzenie dla poborców; o egzekucji wojskowej i administracyjnej podatków; przyzwolenie na pobór podatków przez Adama Kwileckiego, który wyłożył 7799 złotych i 20 groszy na wynagroszenie wojska; podobnie zwrot 3 tysięcy Janowi Morawskiemu w postaci asygnat; darowanie miastom rocznego podatku na reparację - Kalisz; rozliczenie komisarzy z wyjazdu na Komisję Lwowską; zapowiedź rozliczenia żupnika bydgoskiego z dystrubucji i sprzedaży soli; skarga na ludzi arendarza zup samborskich, którzy pod pretekstem szukania soli zamorskiej dopuszczają się rewizji i najazdów; nakaz by podwojewodowie porównali miary i wagi do wzorców według miast prycypalnych Poznnaia i Kalisza; obniżenia podatków dla Gniezna za przyczyną spadku miasta z 2 do 3 kategorii; zwolnienie z ostanio uchwalonych podatków wsi zakonnic sremskich Ulatowo; zwolnienie dla Marianny Karskiej z powodu spalenia wsi Bogwiezd; wieś Osowiec właściciela Milińskiego zwolniona z podatków z powodu zarazy; zwolnienie 3 pogorzelców ze Środy z podatyków do 8 lat; na restauracje koscioła franciszkańskiego in Galata?... 1200 złotych; 100 złotych dla dominikanów średzkich; na wykup stanisława czeluscinskiego z niewili tatarskiej 300 złotych] k. 91v.-98v.
 • 520 $a "Actum in Iudiciis Castresibus Posnaniensibus Causarum Officii Feria Secunda ante Festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Promo in Castro Posnniensi Celebratis [1681] [15.07 sejmik za uniwersałem królewskim po zerwanym sejmie; uchwaleni podatku 4 podymnego; wykaz poborców; wyznaczenie dla podatku czopowego 4 poborów w roku dla miast, 2 razy do roku dla wsi; podatki od domów odbudowanych po pożarze; wyznaczenie komisarzy do sprawdzenia rachunków poborców rozliczenie żupnika bydgoskiego; podatek pogłówny od duchowieństwa, który poręczył biskup poznański; złożenie dokumentacji zaległych płatności do rąk burgrabiego poznańskiego; przeniesienie chorągwi husarskiej krojczego koronnego z województwa kaliskiego na utrzymanie województwa poznańskiego; kłopoty finansowe komornika poznańskiego po ucieczce jego subkolektora; fałszowanie znaków Szabelni Zamkowej Wyszyńskiej na szablach wysyłanych do Wielkopolski; uwolnienie od podatku wsi Skrzypne i Wola należących do klarysek kaliskich] k. 99-102
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Crastino Festi Circumcisionis Christi Domini Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Tertio" [1683] [16.12 1682 sejmik przed sejmowy; podatki na długi wobec wojska - czopowe za cały rok bieżący; rozliczenie poborców - wieczny kwit??; przyznanie poborcom po 2 tysiące złotych wynagrodzenia; uchwały dotyczące zasad działania poborców - perceptarze; tekst przysięgi poselskiej; zastrzeżenia do poboru czopowego przez Poznań i inne miasta; Skwierzyna po pożarze, aby zrealizować budowę mostu przez Wartę pozwolenie na pobór szelężnego przez 2 lata; podobne pozwolenie na pobór podatku w Babimoście (odbudowanie spalonego kościoła farnego), Kcyni (remont kościoła ojców karmelitów), Obornikach (zbudowanie mostu przez rzekę Wełnę); zwolnienie z pogłównego kolegiów jeziuckich w Poznnaiu i Kaliszu; wybranie rotmistrza wybranieckiego-wynagrodzenie 1000 złotych i żądanie wyprawiania ludzi a nie dawania pieniędzy; 3000 tysiące na osoby znajdujace się w niewoli; 1000 złotych na mury i 300 złotych na ławki dla kościoła średzkiego w którym obradyje sejmik] k. 102v.-107v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Sexagesima proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Quarto" [7.02.1684] sejmik relacyjny w sprawie podatków; spis chorągwi, regimentów i szwadronów, które powinny otrzymać zapłatę i jej wysokość; wyznaczenie terminu rozliczenia się z podatków przez komisarzy i poborców; przywrócenie zwolnień podatkowych dla nowo budowanych i odbudowywanych domów i miast; wpisanie wsi Lubartów do taryfy podatkowej; prolongata podatku szelężnego i czopowego i oddanie w arendę; braki w uiszczaniu podatków przez kapitułę gnieźnieńską i poznańską; wymóg podatku od księży plebanów i ich domów; wyznaczenie dalszych podatków na wojsko; wpisanie do taryfy podatkowej wsi, które dotąd podatków nie płaciły; wynagrodzenia dla wojska (lista) i starosty bobrownickiego Smoszewskiego; zwolnienie dla dominikanów poznańskich z podatku z powodu spalenia się folwarku] k. 108-113.
 • 520 $a "Actum in Castro posnaniensi Sabbatho post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Quarto" [12.09.1684] Limitatione sejmiku komicjalnego; rozliczenie długów poborców; dokumentacja wypłat do wojska; zabezpieczenie wypłat na sumach z pogłownego od duchownych zatrzymanych przez abp gnieźnieńskiego i bp poznańskiego; pożyczka wojewody poznańskiego, rozliczenie asygnat; rozliczenie sukcesorów zmarłego wojewody brzesko-kujawskiego starosty wielkopolskiego; utrzymanie wolnizny dla nowo budowanych domów oraz pogorzelców; zgoda na zmianę taryfy podatku dla miasta Grodziska; rewizja browarów i szynków] k.113-116
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda ante Festum Sancti Mathaei Apostoli et Evangelista proxima Anno Domini Millesimoo Sexcentesimo Octuagesimo Quinto" [11.09.1685] sejmik ex limitatione sejmiku relacyjnego z 3.07; przeniesieni sejmiku na 11 listopada] k.116v-117v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancti Martini Pontificis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Quinto" [1685] [z 3.07 przeniesiony na 5.11 sejmik relacyjny; sprawa zabójstwa przez mieszczan poznańskich syna szlachcica Koszutckiego, przysłana przez króla komisja do roztrzygnięcia sprawy; postanowienie 35 podatków podymnego wg konstytucji z 1680 roku, wieś Janowiczki w pow. konińskim płaci zgodnie z przysięgą pogłówne - przedstawiony wykaz; podatek od owiec; prolongata wcześniej uchwalonego czopowego; opłaty od nowych budowli i odbudowanych po pożarze; opłaty czopowego z prywatnych browarów; wybór komisarzy stojących przy senetorach; nakaz rozliczenia poborców i sądzenia dłużników; deputaci wojskowi i rozliczenie chorągwi i regimentów; powołanie poborców i wyznaczenie im wynagrodzenia; wyznaczenie generalnej rewizji taryfy - wybór po dwóch rewizorów do każdego powiatu i określenie przedmiotu spisu; wyłączono ze spisu folwarki i mielcuchy szlacheckie, cegielnie po miastach; rewizja łanów wybranieckich - wybór rewizorów; wielkie "inkonweniencye" które dzieją się na sejmikach przy wyborach; rozliczenie wojewody kaliskiego z czopowwego i szelężnego, rozliczenie z wypłat dla wojska starosty średzkiego na Trybunale Radomskim; zlecenie dla poborców wypłat dla wojska (wykaz z sum zebranych w miastach; zwolnienie z podatku wsi Laskowiec, należacej do Zagorskiego, którego zrujnowała niewola pogańska; uwolnienie od podatku wsi Stęszew, Kreplewo, Witowel, Małe Dębno należące do Szczanieckiego, które zrujnowała wichura i grad; wieś Prochy należącą do Rogalińskiej; zwolnienie dla wsi Sokołowo Łukasza Bardzkiego, gdzie spalił sie dwór i stodoły; zwolnienie z podatku na podstawie reasumpcji przywilejów dóbr klarysek gnieźnieńskich; wykaz wojsk, którym wydano "oschłe asygnaty", które mają pierwszeństwo w realizacji; żazalenie do króla na pobór niesłusznych ceł, instruktarz; wybór komisarzy na trybunał radomski; nowa "repartycja" wojska] k. 118-126
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Secunda post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Octavo" [1688] [17.05 po sejmie grodzieńskim zerwanym? sejmik przez uniwerały J.K.M., nazajutrz po sejmiku deputackim; sprzeciw przeciwko uchwalanym konstytycjom, nobilitacjom, indigenatom; płatności dla wojska 2 razy w roku; komisja do rozliczenia poborców; rewizorzy do zliczenia dymów i uzupełnianie Taryfy; wykaz wojsk które pobierają zapłatę od województwa poznańskiego i kaliskiego; podymne - wykaz płatników; pogłówne 1 złoty od osoby ; wykaz ludzi luźnych; kancelarie od prysiąg, wypisów pieczęci po 20 groszy - wcześniej 10 groszy; pogłówne takż od Żydów i chrześcijan pozostających w służbie Żydów; podatek szelężny wolne pańskie goścince; czopowwe; podatek od Królów Strzeleckich - kupowanie tytułu by uniknąć podatku; wybór komisarzy do rozliczenia podatków; klepacze - moneta miedziana; szelężne od win] k. 126v.-134
 • 520 $a "Actum in castro Posnaniensi Feria Quarta in Crastino Festi Sancti Matthai Apostoli et Evangelistae. Anno domini Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Octavo [1688] [14.09 przeszłego sejmiku z 15.05 uniwesałów J.K.M.; przesuwanie terminóe sejmu i sejmików, nie moznośc uchwalenie i zatrwierdzenia konstytutcji powodują opóźnienia w zbieraniu podatku dla wojska i opóżnienia w informacji skaładanych przez komisarzy; wystawienie asygnaty regimntowi wojewody kijowskiemu; wezwanie żupnika bydgoskiego do rozliczenia sie z dystrybucji soli; zwolnienie z podatku czopowego Ojców fundacji Świętego Ducha w kaliszu; wyznaczenie po 2 tysiżc zotych komisarzom powołanym na Komisję Radomską; wypłata dla Jana Mierzewskiego, Mikołaja Porczńskiego po 1000 złotych z powodu znaklezienia się w niewoli tatarskiej] k. 134v.-136
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniesi feria Secundae post Festum Praesentationis Beatiisimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Millesimi Sexcentesimo Octuagesimo Octavo" [1688] [8.11 przez uniweresały J.K.M.; sprawa przysięgi poselskiej; wypłacenie 3 pogłównego wojsku; Komisja Rachunkowa w Poznaniu; wypłata chorągwią i regimentom, ale nie tym które sie na Komisji Radomskiej likwidowały, wysokość wypłaty nie więcej jak ćwierć; depozytoria konstutucji wersja? gnieżnieńska, toruńska, leszczyńska, wschowska; rożnorodność pieniądza; podtrzymanie zakazu wywozu skór bydlęcych; zakończenie rewizji wybranieckiej i powołanaie nowego rotmistrza; miasto Chodzież z powodu opieki nad pogorzelcami zwolnione z pogłównego; wynagrodzenie dla porucznika chorągwi pancernej Floriana Zdychowskiego oraz Krzysztofowi Złotnickiemu] k. 137-139v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbtho in Vigilia Festi Sanctorum Simonis et Judae Apostolorum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto" [1696] [23.10 na zajutrz po sejmiku relacyjnym, sejmik ex limitatione; sejmik w obronie praw kardynalnych po zerwanej konwokacji w ramach konfederacji warszawskiej powołanie konfederacji województw poznańskiego i kaliskiego; przygotowywanie pospolitego ruszenia na 15.05 1697 roku; nie możność uspokojenia wojska należącego do związku; prośba do SGW o powołania konwokacji, potwierdzenie poparcia dla Prymasa; przywrócenie komisji skarbowj Poznańskiej i sądów kapturowych; wypłata asygnat tylko chorągwią nienależącym do Związku; podniesienie sumy z 5.000 do 10.000 tysięcy dochodu jako podstwy do wystawienia przez plebejów i cudzoziemców jednego dragona; nowe podatki, lista poborców do wybrania poczwórnego pogłównego, podatek od owiec; pozwy dla retentorów podatku przed sądy kapturowy; kontrakt z miastem Kościanem na czopowe i szelężne, tak mogą postapić inne miasta; suplika Poznania o podwyszene garnce i podatek szelężny; zwolnienie miasta Czarnków z czopowego i szelężnego w zamian za usypanie przeprawy i wybudowanie mostów; zwolnienie Marcina Brukwickiego piwowara z Poznania z podatku za obwarowanie swoich budynków; kompromis podatkowy? (wieś Przyborowo) z Andrzejem Potockim; Zwolnienie dla Tymienieckiego z zapłacenia podatku z wójtowska pod Pyzdrami; starostwo wałeckie, nowodworskie, ujskie i klucz Zelgniewski są zwolnieni od przysyłania dragonów na posługę województw; wykaz sędziów do sądu kapturowego kaliskiego; opłaty na rzecz wojska tylko po kompromisie z konfederacją i w wysokości zgodnej z prawem; problem wyłączenia z sejmikowania w czasie interregnum posłow cudzoziemskich i rezydentów; fundusze na utrzymanie poczty kaliskiej; postulat poprawienia wygody sejmikowania w Śremie przez ulgi budowlane; 2.000 na wykup z niewoli porucznika Jastrzębskiego; 500 złotych staroście śremskiemu za poniesione szkody w czasie przeszłych sejmików] k. k. 191v.-197
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Secunda post Festum Sanctae Lucia Virginis et Martyris Proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto" [.1696] [10.12? wobec zagrożeń Ojczyzny wsparcie konfederacji województw wielkopolskich i konfederacji generalnej warszawskiej, rota o wykluczeniu Piasta..; postulat o porozumiewaniu się z innymi województwami; zatrzymanie zapłaty dla wojsk skonfederowanych, warunkiem płatnościjest rozwiązanie Związku; uchwalenie podatku 4 krotnego pogłównego, zagrożenie karami dla osób będących indygenami, a biorący udział w związku; brak odpowiedzi od prymasa na postulat relegownia posłów i ablegatów cudzoziemskich; apel o zwrot ksiąg sądowych, które rozproszyły się podczas wojny szwedzkiej; wykaz komisarzy Komisji Skarbowej; skarga kasztelana kaliskiego na sposób traktowania ludzi w starostwie międzyrzeckim przez opata bledzewskiego; pieniadze dla wojsk skofederowanych i posłusznych; prośba od zakonu Benedyktynek poznańskich o zwolnienia podatkowe dla poddanych na przedmięściach z racji pożaru; zwolnienia dla Jana Płaczkowskiego z majatku we wsi Szyborzu? i Budziłowie w powicie pyzderskim oraz wioski Borucin i Dobiesław w woj. kaliskim należace do Wolskiego; 2000 tys. dla poczty kaliskiej aby "poczta prosto na kalisz do poznanaia chodziła"] k. 197v-202v
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniesi Feria Tertia post Dominicam Judica Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Septimo" [1697] [18.03 sejmik ex limitatione w czasie interregnum, czasie konfederacji warszawskiej; postanowienie o zaprzysiężeniu pod hasłem obrony praw i swobód i fortun swoich; w sprawie przyszłej elekcji by mieć jedno zdanie decyzja przysięgi na rotę; szlachta urodzona do pospolitego ruszenia należy i każdy kto przysięgi nie wykona nie ma prawa głosu na polu elekcyjnym; wojska skonfederowane nie otrzymywały hiberny; Chocz, proboszcz wnioskuje o ochronę probostwa od hiberny; Trzemeszno i Gąsawa - opactwo trzemeszeńskie - pobór hiberny 500 i 400 tynfów powoduje ruinę miasteczek; sprzeciw przeciwko pobieraniu przez marszałka związkowego podatku z miast na amunicje, zwanym murowym; wyznaczenie popisu generalnego obydwu województw na 15.05 pod Kołem, z popisu szlachta pojedzie prosto na elekcję pod Warszawę; rota przysięgi dla plebejów i cudzoziemców na wierność Rzeczypospolitej i województwom wielkopolskim, obowiązek plebejów i cudzoziemców do popisu, ale nie razem ze szlachtą; obowiązek udziału w popisie pod karą dla szlachty mającej lat 60, także chorzy mają sie stawić pod Koło; powiat kcyński popis pod starostą nakielskim; wypłata hiberny dla wojsk skonfederowanych i wojsk pozostających w obiedencji ojczyźnie; miasto Środa zwolnione zpłacenia raty czopowego i szelężnego; podwojewoda poznański miary, wagi i łokcie ma redukować do wzorców poznańskich; miasto Poznań bezprawnie podniosło wielkość wiertela nakaz powrotu do dawnej miary] k. 203-209
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Misericordia proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Septimo" [1697] [15.04 sejmik ex limitatione, oczekiwanie na elekcję nowego króla i utrzymanie dziedzicznej wolności pro conservatione boni publici, ponownie o udaniu się pospolitym ruszeniem na elekcję; wypłata hiberny; nadużycia deputatów związkowych w wypłacie hiberny i murowego; obciążenie klasztoru w Ołoboku wypłatą 1200 tynfów z Kościelnej wsi dla deputatów chorążego koronnego; prośba do kasztelana krakowskiego [hetmana koronnego] o rewokację rekrutów z województw wielkopolskich; sytuacja piechoty wybranieckiej i jej udział w pospolitym ruszeniu w czasie elekcji; wykaz środków i sum deklarowanych pod przysięgą na wyprawe pod Warszawę, napomnienie tych którzy nie złożyli przysięgi i nie pojawili się na popisie; rozliczenie - po udanej elekcji i wydatki Komisji Sakrbowej; sprawa nie zapłaconego szelężnego ze wsi Kamień w powiecie kaliskim; list szlachty z Brześcia Litewskiego i zlecenie odpowiedzi marszałkowi sejmiku; zbieżność terminu elekcji z terminem popisu - lista osób (k.213-215v) ktore mają jechać na początek elekcji; problem kasacji dekretów trybunalskich i kondemat przez niektore sądu kapturowe; wypłaty (rekompensaty) dla komisarzy na Komisje Lwowską; uniwersał o rewokacji synów szlacheckich z wojny?; wypłaty za zasługi] k. 209v.- 216v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Jubilate proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Nono" [1699] [5.05 sejmik przedsejmowy za uniwwersałem J.K.M.; przypomnienie obowiazków w czasie zagrożenia państwa, dotyczy to także plebejów trzymających dobra; sprawa utrzymania się w senacie przedstawiciela województwa kaliskiego; konflikt Andrzeja Radolińskiego kasztelanica krzywińskiego, niesłusznie pomówionego przez kasztelana brzeskiego kujawskiego; podziękowania- 7000 tys. - dla Prokopa Lipskiego stolnika wschowskiego za usługi na komisji lwowskiej przy repartycji lwowskiej; gratyfikacje asygnacje po 1000 zł dla Andrzeja Bardzkiego majora leibgwardii dragońskiej i Łaskowskiego kapitana regimentu wojewody kijowskiego, Bombeka kapitana regimentu starosty winnickiego; po spaleniu kościoła w Środzie 1000 zł dla dominikanów; dla Mankowskiego, który był w niewoli 1000 zł] k. 217-219
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi feria Quinta post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Nono" [1699] [1.06 sejmik ex limitacione; informacja posłów o wyprowadzeniu przez króla wojsk cudzoziemskich za granicę; wybór komisarzy do pilnowania wojsk wychodzacych z województwa poznańskiego na trakcie pruskim, z województwa kaliskiego na trakcie 1 i 3] k. 219v.-221
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta ante Festum Sanctae Margarethae Virginis et Martyris proxima Anno Domini Milesimo Sexcentesimo Nonagesimo Nona" [1699] [6.07 sejmik ex limitatione; pretensje do króla o zachowanie wojsk saskich w czasie wychodzenia z kraju i domaganie sie naprawy krzywd] k. 221v.-222v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho in Vigilia Festi Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Nono Id q[uod] in Continuatione Judiciorum Castrensium Posnnaiensium Causarum Officii sive Exemtionum feria Secunda ante Festum Assumptionis Beatissimae Mariae Virginis proxime Celebrati Inchoatorum" [1699] [15.09 sejmik relacyjny; postanowienia w celu uporaządkownia spraw Rzeczypospolitej; komisja Skarbowa w Poznaniu w celu "ukontentowania" wojska i rozliczenia poborców podatków; powołanie komisarzy; określenie terminów Komisji Skarbowej; powiadamianie miast i miasteczek o terminie zwiezienia czopowego; nakaz podawania do taryfy nowych koloni, wsi i miasteczek; podatek od dóbr trzymanych przez plebejów - 10 złotych od 1000; 15 podymnych od Żydów; asygnaty na 20.000 i 4000 dla regimentu pieszego wojewody kijowskiego - suma ma pochodzić z podatku czopowwego i szelężnego miasta Poznania; zapłata dla regimentu starosty ostrzeszowskiego; zakaz wywozu skór; zawieszenie sądów dla szlachty, która pojedzie ze SGW w poselstwie do Turcji] k.223-226
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Secunda in vigilia Festi Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae Anno Domini Millesimo Septuagentesimo" [1700] [15.09 sejmik za uniwersałem królewskim uzupełnienie przeszłego niedoszłego sejmiku posejmowego; postanowienie o dacie Komisji Skarbowej w Poznaniu; wezwanie burmistrzów do rozliczenia dawnych podatków czopowego i szelężnego; możliwość wypłacenia wojsku dwóch ćwierci zapłaty; egzekucja zaległych podatków pod karą dóbr i potrójnej sumy zaległości; miasta i miasteczka powinne zjawić się na komisji z czopowym i szelężnym; akta komisji pieczetowane pieczęcią grodzką, 20 pogłówne żydowskie; wybór komisarzy; Żnin po pożarze zwolniony z kontrybucji do lat 6; Lgów? wieś w pow. pyzderskim zrujnowana przez ogień do fundamentów uwolniona od wszelkich podatków do lat 7; Jeziora w pow. pyzderskim, Sokołowo w pow. poznańskim, Marta w pow. wałeckim, Wojciechowo w pow. kościańskim; Maławieś w pow. nakielskim z powodu pożaru wg prawa zwolnione od podatków na 4 lata; klucz ciążeński należacy do biskupa poznańskiego miał ponieść szkodę przez śmierć subbkolektora powiatu pyzderskiego; c.d. konfliktu Mierzewskiego skarbnika kaliskiego z Berensem komendantem lwowskim; donos, że plebejusze wnoszą arendy do dóbr ziemskich i kupują status szlachecki; interwencja w sprawie cysterek w Trzebnicy; przeniesienie fundacji ś.p. Władysława z Lesznana na wykup jeńców z niewoli (wartość 10.000 zł) z Nowej Wsi na miasteczko Raszkow, a następnie na dobra Kuczków i Sowinę; asygnaty dla uwolnionych z niewoli bisurmańskiej wojciech grzymisławski 2.000, Ludwik Komierowski 2.000, Rossowski 2.000, Grudzielski 400 złotych; uchwała, ze Żydzi kaliscy, którzy przejęli prawie cały handel z rąk mieszczan kaliskich, mają dać 300 złotych na naprawę wieży po pożarze, w nasepnych latach dołożyc trzeci grosz do kontrybucji miejskich; powołanie komisarzy w sprawie soli przynależnej województwom; popwołanie komisarzy na Komisję Radomską i przyznano asygnaty po 8.000 złotych] k. 226-232.
 • 520 $a "Actum in Castro posnaniensi feria Secunda post festum Sancti martini Pontifiis proximae Anno Domini Millesomo Septingentesimo [1700] [9.11 sejmik ex limitatione; uchwała dotyczaca libertacji podatkowych dla miejscowości dotkniętych pożarem; zalecenia dla poborców podatkowych ścigania dłużników; mozliwość odłożenia podatków dla miejscowości dotkniętych nieszczęściami; Zwolnienie 2000 złotych z czopowego dla Chwaliszewa i Śródki za szkody spowodowane przez wodę; na zapłatę ośmiu ćwierci wojsku uchwala sie 2 pogłowne wg ostatniej taryfy; wieś Budzisław Kościelny w pow.gnieźnienskim i Strzałkowo w pow. pyzderskim mogą zaprzysiądz nowy podatek; podatek od owiec; Żydzi 10 podymnych wg ostatniej taryfy; wybór poborców; podatek także od parobków nie mających miejsca zamieszkania i nie podejmujących służby, wagabundów, tułających sie w miastach i najmujacy sie do pracy; windykacja 60.000 tys. za zatrzymanie spławu ? soli suchodniowej od Franciszka Zygmunta Rzeczyckiego] k. 232v.-236v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Dominicam Reminiscere Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septuagesimo Primo" [1701] [14.02 sejmik ex limitatione; nakaz dla poborców zajęcie sie dłużnikami; rozliczenie długu wojewody łęczyckiego gałęckiego m.in. na sumę 216.329 zł. groszy 22 wobec województwa poznańskiego i kaliskiego; zaległe podatki kapituły katedralnej gnieźnieńskiej; wypłaty dla wojska; długi po śmierci wojewody poznańskiego Grzymułtowskiego] k. 237-238v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaiensi Feria Sexta post Dominicam Misericordiae proxima Anno Domini Millesimo Septingesimo Primo [1701] [11.04 sejmik ex limitatione; wznowienie Komisji Sakarbowej, wyznaczenie terminów poboru podatków, wyznaczenie posłom 4000? złotych rekompensaty] k. 239-239v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi F[e]r[i]a 2da post D[omi]nicam Rogationum proxima Anni 1701 [..1701] [18.04 sejmik przedsejmowy; postanowienie by przyszła Komisja Skarbowa nie wydawała asygnat wojsku dopóki komisarze nie podpiszą Regestrów likwidowanych na Trybunale Lwowskim; postanowienie by plebejusze, cudzoziemcy i indygenaci, którzy trzymają dobra płacili 10 zł od 1000, w przyszłym roku będą płacić 10 zł od 100; Żydzi trzymający dobra płacą potrójnie; ulgi dla miasta Kościana, podobnie Pyzdr i Koła; spór o precedencje starostwa wałeckiego i wschowskiego; uchwała by żupnik wydawał sól tylko posesjonatom dóbr ziemskich stanu rycerskiego; rewizja akt grodu konińskiego; za zasługi wypłata 3000 zł dla Adama Złotnickiego; 400 złotych pensji z miasta Kalisza na pocztę kaliską; zwolnienie mieszczanina poznańskiego Karpińskiego z podatku czopowego i szelężnego za odbudowanie od podstaw kamienicy i browaru] k. 239v.-241v.
 • 520 $a "Actum in Costen Feria Sexta in Vigilia Festi Visitationis Beatissimae Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Septingesimo Primo" [1701] [27.06 ad limitatione; prośba do SGW (generała) o wydanie uniwewrsałów w obronie granic i powołanie pospolitego ruszenia] k. 241v-242v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proximo Anno Domini Millesimo Septingetesimo Primo" [1701] [13.09 nazajutrz po sejmiku deputackim; sejmik ex limitacione; brak czasu na relacje Komisji Skarbowych Radomskiej i Poznańskiej; na przyszły sejmik przybyć z delatami i rachunkami; SGW potrzebuje zaopatrzenia dla wojsk saskich wychodzących z Polski, zwolnienie Pyzdr z powodu pożaru na 6 lat z podatku] k. 242v.-244.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Omnium Sanctorum proximo Anno Domini Millesimo Septingensimo Primo" [1701] [28.10 sejmik ex limitatione; asygnaty na 3000 tys. dla posłów do JKM i księcia kardynała; odłożenie spraw Komisji Skarbowych i sprawozdań poborców] k.244-244v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Septuagesimae proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Secundo' [1702] [23.01 sejmik ex limitatione; zaburzenia wojenne za sprawą króla szwedzkiego; sejmik zajmuje sie ekonomią domową i rozporządzeniami Komisji Skarbowej; rozliczenie poborców na przyszłym sejmiku; asygnaty dla wojska] k. 245-246v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Dominicam Judica Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Secundo" [1702] [27.03 sejmik ex limitatione; odniesienie się do sytuacji ogólnopolskiej i zajęcie sie domowym porządkiem; przedstawienie przez wojskowych "oschłych" asygnat; polecenie by miasto Skwierzyna zburzyło postawioną wbrew prawu tamę; odroczenie relacji Komisji Skarbowych; powiat kcyński w czasie pospolitego ruszenia prowadzić będzie starosta nakielski, brak na sejmiku uniwersałów relacyjnych z kancelarii koronnej] k. 247-248v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Septuagentesimo Secundo" [1702] [15.05 intuitu limitationis; invokacja do Boga i króla; c.d. pieniędzy dla wojska - wiwindykacja delat; pretensje o podatek czworga pogłównego z klucza ciążyńskiego; egzeckucja podatku na plebejach trzymających arendy; nieuwzględnienie libertacji podatkowych przedstawianych przez sołtysów; wiadomość o wysłaniu posłów do króla szwedzkiego] k. 448v.-250
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Secunda post Festum Sanctiisimae et Individuae Trinitatis proxima Anno Domini Millesimo Secundo" [1702] [8.06 za uniwersałem królewskim; wyznaczenie posłów do króla z prośbą o wydanie trzeciego wici na pospolite ruszenie; marszałek wyznaczy popis na 27.06; protest przeciwko prawom szkodzącym Rzeczypospolitej; popis powiatu międzyrzeckiego w zastępstwie kasztelana międzyrzeckiego poprowadzi starosta pyzderski] k. 250-251v.
 • 520 $a bez formuły oblatacyjnej? [30.06 1702 ex limitatione; czas zagrożenia państwa, Poznań pierwszym miastem od morza wystawionym na atak nieprzyjaciela do obrony piechota wybraniecka, wezwanie plebejów do pospolitego ruszenia i przybycie pod Poznań, zwolnienie miasta z całorocznego czopowego i szelężnego z przeznaczeniem na fortyfikację; 4 lipca termin zbiorki pospolitego ruszenia i chorągwi pod Poznaniem; szlachta, która ma dobra w Wielkopolsce, a służy w wojskach cudzoziemskich ma wracać do Wielkopolski; przywołanie "ludu ognistego" pod dowództwem generała Branta; nakaz chwytania, sądzenie i karania przez wojskich "ludzi swawolnych", zapowiedż kar dla zdrajców] k.252-253v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in Crastino Festi Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae Anno Domini Millesimo Septingentesimo Secundo" [1702] [12.09 pospolite ruszenie pod Ostrowie; pokój? zawarty z nieprzyjacielem brak króla, prowincji małopolskiej, wojsk koronnych; przedłuzenie sejmiku do dnia 16.10] k. 254-254v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sancti Lucae Evangelistae proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Secundo" [1702] [16.10 sejmik za uniwersałem JKM deklaracja jedności i porzucenia obrzydliwego projektu detronizacji] k. 255-255v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Festum Sanctorum Trium Regum proxima Anno Domini Millesimo Septingetesimo Tertio" [1703] [2.01 sejmik ex limitatione; sejm jako sposób na wojnę i pokój; wysłanie posłów do króla z instrukcją o zwołanie sejmu dwuniedzielnego, skarga na kontrybucje wojsk królewskich cudzoziemskich, co powuduje brak środków pieniężnych i pożywienia; wojsko więzi bezprawnie kilku szlachty; obrazy MB i Świetych w kilku miejscowościach poprzebijali szpadami i podeptali, prześladują religię katolicką; domaganie sie skończenia kotrybucji, naprawy krzywd i wyprowadzenia wojsk cudzoziemskich z województw] k. 256-257
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Sacratissimi Corporis Christi Domini proxima Anno Eiusdem Millesimo Septingensimo Tertio" [1703] [11.06 sejmik powtórny przedsejmowy za powtórnymi uniwersałami JKM; przygotowania do popsolitego ruszenia; powołanie Komisji Skarbowej na 25.06; wysłanie pocztą? uniwersału do miast i miasteczek w sprawie Komisji i rozliczenia podatków; wezwanie do poborców by na Komisji rozliczyli się z rachunków i pieniędzy; rozliczanie asygnat; skarga na miasto Poznań, że bezprawnymi podatkami obciąża ludzi wszelkiej kondycji, szczególnie Żydów; Zwolnienie mieszczanina i piwowara poznańskiego Marcina Lamparskiego od czopowego i szelężnego do lat 3 z powodu pożaru] k. 259v.-260v.
 • 520 $a bez oblaty [13.08; konfederacja; oczekiwanie na powrót posłów wysłanych do króla, prymasa, hetmanów i wojska koronego; odłożenie obrad do 27.08; wybór pułkownika i rotmistrzów] k. 260v.-261v.
 • 520 $a bez oblaty [14.11 1703 konfederacja w obozie pod Uniejowem, bezowocne oczekiwanie na komisarza od króla Szwecji w sprawie taktatu pokojowego, podobnie brak łączności z prymasem i Wlk. Księstwem Litewskim i czas zimowy powoduje zawieszenie konfederacji; zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województw przez pułkowników chorągwi nadwornych oraz w ostateczności samą szlachtę [k. 263-264]
 • 520 $a "Actum in Castro posnnaniensi feria Secunda intra Octavas Festi Sacratissimi Corporis Christi Domini Anno Eiusdem Millesimo Septuagentesimo Quarto" [1704] [21.05 sejmik za uniwersałem prymasa; opis negatywnych skutków rządów Augusta II i przyjęcie wypowiedzenia posłuszeństwa J.K.M ogłoszonego przez prymasa polski w akcie konfederacji warszawskiej; przygotowania do elekcji wyznaczonej na 19.06; wybór posłow na wolną elekcję (lista); powołanie sądów kapturowych i sędziów; wypłata 4.000 złotych szlachcie zwolnionej ze szwedzkiego więzienia; uwolnienie mieszczanina poznańskiego Stanisława Wolnickiego na 5 lat od podatku czopowego i szelężnego] k. 264-269v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Quinta post Festum Conceptionios Beatissimae Mariae Virginis proxima Anno Domini Milesimo Septingentesimo Quarto" [1704] [2.12 sejmik extraordynaryjny za uniwwersałem króla Stanisława I w Kościanie; poparcie dla wyboru Stanisława Leszczyńskiego na króla potępienie konfederacji sandomierskiej; informacja o listach od króla szwedzkiego i króla polskiego Stanisławapo; postulat napisania listu przez marszałka sejmiku do Ojca Świętego] k. 270-272
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta in Viglia Festi Nativitatis Christi Domini Anno Eiusdem Millesimo Septingentesimo Quarto" [1704] [15.12 sejmik ex limitatione; potiwerdzenie poparcia dla króla Stanisława; wybór półkownika i rotmistrzów; rotmistrze maja stać na granicach województw (po sto koni), każdemu przyznaje się 6.000 tysięcy złotych; zapowiedż Komisji Skarbowej na 05.01 1705; wybór komisarzy na Trybunał?; szelężne, nowe miasto w Wschowie poprzez ruinę podatkami i pochodami wojsk zwolnione z podatku szelężnego, ale nie dotyczy to samego miasta Wschowa; ruina i długi miasta Poznania; wybór rezydentów do boku JKM; wyznaczenie terminów sądów kapturowych - interegnum trwa do samej koronacji] k.272v.-276v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Sexta ante Festum Sanctorum Fabiani et Sebastiani proxima Anno Domini Milesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [12.01 sejmik ex limitatione; podziękowanie dla króla za zamianę na łaskawsze ordynansów króla szwedzkiego; postulat do króla szwedzkiego zwolnienia domów i majątków rotmistrzów i posłów od kontrybucji i postoju wojsk, rozliczenie zaległych i bieżących podatkow na przyszłej Komisji Skarbowej] k. 277-278
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [09.02 sejmik ex limitatione; odwołanie się do swobód ojczystych; zaopatrzenia wojska i rotmistrzów w dobrach biskupstwa poznańskiego i arcybiskupstwa gnieźnieńskiego; długi i kredyty Poznania, spór o osobę Jana Winklera; zaproszenie senatorów wojewódzkich do wspólnych obrad; stanowisko wobec Rady Krakowskiej; zwolnienie Kościana, Chwaliszewa i Sródki z zapłaty dawniejszego czopowego i szelężnego; Christian Helbink, ktory został znacznie zrujnowanuy przez oblężenie przez Sasów i Moskwę Poznania, zostaje zwolniony z podatku od swoich dochodów na 2 lata] k. 278v.-279v.
 • 520 $a "Actum in castro posnaniensi Sabbatho post Dominicam Laetare Quadrgesimalem proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [09.03 sejmik ex limitatione; wynagrodzenie dla nowo powołanych chorągwi, nowe "Taryfy Łanów" na najbliższy sejmik do średzki; powołanie nowych komisarzy; czopowe i szelężne wypłacane kwitami, dlatego uchwała pogłównego; wezwanie wszystkich pobórców do rozliczenia; uchwała podymnego od Żydów; ponowne zproszenie senatorów do wspólnych obrad] k.280-281v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Misericordiae proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [30.03 sejmik ex limitatione; problem z zebraniem środków na zapłatę wojsku - uchwalenie ponownie pogłównego; skarga miast na nałożone pogłowne; chorągwie powiatowe, rozlokowane w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i biskupstwa poznańskiego; wyznaczenie po 1000 złotych dla oosób uwięzionych przez króla Karola szwedzkiego; propozycja przeniesienia ksiąg grodzkich gnieźnieńskich w celu ochrony z Zamku do piwnic regenta grodzkiego; ponowny apel do senatorów o wspólne obrady] k. 281v.-283
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quarta post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto [1705] [4.05 ex limitatione; protest w sprawie biskupa poznańskiego skierowany do ojca świętego; nierówności międzu województwami w podziale? wystawionego na usługi JKM regimentu; zaległości w wypłacie zobowiąząń wynikających z wcześniejszych postanowień sejmiku - np. pogorzelcy] k. 283v.-285
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Dominicam Exaudi proxima Anno Domini Millesimo Septingesimo Quinto" [1705] [25.05 ex limitatione; problemy z zapłatą wojsku bedącemu na usługach króla Stanisława; wprowadzenie egzekucji wojskowej zaległych podatków; zniesienie wszelkich libertacji] k. 285-286]
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniesni Feria Quinta in Crastino Festi Natalis Sancti Joannis Baptistae Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [15.06 ex limitatione; oczekiwaniw na wydanie przez Prymasa uniwersałów na zjazd warszawski i sejmik; wezwanie senatorów i wszystkich braci obywateli na przyszły sejmik w celu szukania ratunku dla Ojczyzny; uniwersał króla Stanisława I o zebraniu się i popisie wszystkich chorągwi powiatowych pod Ołobokiem; Poznań nierozliczony z 9 kwartałów szelężnego i czopowego; uznanie ciężkich strat na przedmieściach Poznania, spalony Chwaliszew; konflikt Prokopa Lipskiego stolnika i surogatora poznańskiego z Żydami o ściąganie podatku] k. 286-287v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniesni Feria Quinta post Festum Sanctae Margarethae Virginis et Martyris proxima Anno Domini Millesimo Septingensimo Quinto" [1705] [26.06 sejmik województw skonfederowanych za uniwersałem prymasa; poselstwo do króla szwedzkiego i odrębne do króla Stanisława; Rada walna Warszawska; prośba do Marszałka by sejmik miał listowny kontakt z pozostałymi województami; wyznaczenie poborcom terminu wpłaty zatrzymanych sum i przekazania delat; rozliczenie zasług i asygnat] k. 288-290
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Festum Sancti Petri ad Vincula, proxima anno domini Millesimo Septingentesimo Quinto [.1705] [ 27.07 seujmik ex limitatione z uniwerału Prymasa; oczekiwanie na relacje posłów wysłanych do króla szwedzkiego - problem kontrybucji; interwencja w sprawie posła Andrzeja Sobockiego, ktorego ojciec pozostaje zamkniety przez generała Nerotta; wezwanie do rozliczenia z niewpłaconego dwojga pogłownego i szelężnego; uwolnienie miasta Śremu z czopowego i szelężnego za dwa kwartały z powodu zniszczeń wojennych, podobnie Zbaszyniowi, gdzie major szwedzki wybrał podatki; Mogilnu zmiejszony podatek o wartośc 160 beczek piwa wydanych wojsku; brak wiadomości z rady warszawskiej; uchwała o limitacji sejmiku] k. 290-291v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posniensi Feria Sexta post Festum Sancti Bartholomaei Apostoli proxima Annno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [1705] [25.08 sejmik ex limitatione województw skonfederowanych z uniwersału Prymasa; pierwsza sprawa bezpieczeństwo wewnętrzne województw; zagrożenie porządku spowodowane przez bandy udające polskich i zaciężnych żołnierzy; zwrócenie się do marszałka sejmiku o wydanie pisma do sądów o miast o chwytanie takich osób i sądzenie; prośba Żydów o powołanie osoby na urząd podwojewodziego poznańskiego i zapewnienie im protekcji/opieki oraz o zachowanie w miastach dawnych miar; skarga komisarzy wojskowych na nie wpłacanie przez niektóre miasteczka i wsie pogłównego i szelężnego; limitowanie sejmiku z powodu braku wiadomości z Walnej Rady Warszawskiej] k. 292-293
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Quinta post Festum Sancti Lucae Evanglistae proxima Anno Domini Millesimo Septingensimo Quinto [1705] [24.09 sejmik ex limitatione województw skonfederowanych z uniwerału Prymasa; obciążenia "palety'? na wojsko króla szwedzkiego, suplika do generała Reynszelta o litość nad ubogimi ludźmi, podobnie o zrujnowany Poznań; polecenie do komisarzy o sprawdzenie liczebności chorągwi i zmiejszenie wypłat tam gdzie są braki w ludziach; konflikt między burmistrzami? miasta Śremu w sprawie ulgi czopowego i szelężnego; uniwersał o zapłacenie do przyszłej komisji podatków na wojsko; zbieranie kwitów do ułożenia nowej taryfy; czworo podymnego od Żydów pod rygorem ekzekucji wojskowej długów] k. 293v.- 294v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia in Crastino Festi Sancti Andrea Apostoli Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinto" [.1705] [29.10 sejmik ex limitatione województw skonfederowanych z uniwersału Prymasa; wyznaczeniee terminu przyszłego sejmiku na 14.12 1705] k. 295-6
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Festum Sanctae Agnethis Virginis et Martyris proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexto" [1706] [14.12 sejmik ex limitatione za uniwersałem Prymasa; postulat pisania listów z zaproszeniem senetarów na sejmik; obciążenie województw paletami żołnierskimi, że niektorzy obywatele nie mogą już oddychać, wysłanie posłów do barona Reynszelta najwyższego dowódcy wojsk szwedzkich; środki finansowe na pocztę w Poznaniu z podatku od piwowarów, nie działa poczta warszawska i toruńska] k. 295v.-296v
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaiensi Feria Quarta in Crastino Festi Purificationis Beatissimae Mariae Virginis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexto" [1706] [1.02 sejmik relacyjny z władzy generalnej Konfederacji Warszawskiej zjazdu walnego; zebranie ubiegłorocznych nie zapłaconych podatków i długów na Komisję Skarbową Poznańską na 1 marca - dotyczy to dziedziców, dzierzaców, karczmarzy; zakaz dla komisarzy dokonyanie wypłat wojsku; wezwanie poborców- dłużników do rozliczenia sie na przyszłym sejmiku; niezgodny z prawem pobór podatków i hiberny przez niektórych pułkowników] k. 297-298
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Oculi Quadragesimalem proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexto" [1706] [22.02 sejmik ex limitatione; kolejna prośba skierowana do senatorów o przybycie na przyszły sejmik; apel do Ichmościów Braci o przybycie na przyszły sejmik; złożenie przez regenta grodzkiego poznańskiego kluczy od grodu (czy akt grodzkich), które przyjął bogusław Tomicki Pisarz grodzki kaliski Komisarz Komisji Skarbowej Poznańskiej; w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie księgo zostną zapieczetowane az do przyszłego sejmiku] k. 298-299v.
 • 520 $a bez ablacji [22.03 1706 sejmik ex limitationi; wezwanie do jednośc ponowne wezwanie senatorów na sejmik; postanowienie o uchwale Walnej Rady Warszawskiej o generalnym szelężnym i czopowym od wszelkich "likworuw"; uchwała o podatkach na wojsko JKM odłożona do przyszłego sejmiku; dokończenie Komisji Skarbowej Poznasnkiej na dzień 12.04, na której miasta miasteczka i wsie powinny oddać nie zapłacone podatki do rąk komisarzy, pułkowników, rotmistrzów; wezwanie na komisję dla karczmarzy i szynkarzy; podobnie na komisji rozliczą sie Żydzi] k. 299v.-301
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniesni Feria Quarta post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexta" [1706] [26.04 sejmik ex limitatione; apel o porozumienie i wspólne działanie dla ojczyzny; konfederacja generalna pyzderska; wezwanie do poborców o dokładne rozliczenie swoich rachunków z Komisją Skarbową; rota przysięgi dla rozliczenie wojsk polskiego zaciągu; wstrzymanie wypłat asygnacji wcześniejszych Komisji Skarbowych; kary dla miejscowosci ktore nie uisciły podatków uchwalonych w 1705 roku; potwierdzenie uchwalonego podatku Walnej Rady Warszawskiej; objasnienie dla poboru szelężnego od wszelkiegi sprzedanego alkoholu, czopowe w miastach i miasteczkach; wybór komisarzy do wyboru podatku; polecenie do burmistrzów o pobieranie pogłownego od ludzi luźnych; zapis o wynagrodzeniu szkód dla marszałka sejmiku; 1000 złotych dla powracającego z niewoli moskiewskiej kapitana lejtnanta Daniela Bronikowskiego] k. 301v.-305
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaiensi Feria Secunda ipso die Festi Snactorum Fabiani et Sebastiani Martyrum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto [31.12 1675 sejmik przedkoranacyjny; prolongata podatków z roku 1674; rozliczenie poborców; zakończenie sprawy ś.p. Zygmunta Twardowskiego; wypłata dla Tomasza Zalewskiego 1000 złotych; domaganie się podatku od piwa wywożonego za granicę oraz szynkowanego przez duchownych po domach i plebaniach, burmistrzów, wójtów, królów tarczowych; ograniczenie opłat kancelaryjnych do 10 groszy; kary dla dłuźników skarbu mają być skuteczne i szybkie; wymóg płacenia pod karą podatków w terminie; złe zbierane podatki w Poznaniu na naprawę mostu, odzyskiwanie retent; wyznaczenie komisarzów do rachunku soli należacej województwu poznańskiemu i kaliskiemu; żądanie szelężnego od winiarzy miasta Kalisza; by poprawić odbudowę miast, zwolniono do 6 lat z podatku - oprócz pogłównego - nowo postawione domy, dla miasta Środy 8 lat; wymóg zapłaty na prezydium białoczerkiewskie] k. 44-49
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto" [27.04 sejmik relacyjny po sejmie koronacyjnym króla Jana III; brak konstytucji sejmowej; spór pomiędzy szlachtą a hetmanem wielkim koronnym o obciążanie dóbr dziedzicznych noclegami, popasami, opłatami; zapowiedź zjazdu w powiatach na dzień 4.05 w celu zaprowadzenia porządku i przeciwko agresji i samowoli] k. 49v.-51.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta post Dominicam Rogationum proxime Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto" [11.05.1676] sejmik relacyjny z terminu odroczonego przeszłego sejmiku z powodu braku konstytucji; podatki - potrójny generalny oraz od "likworow"; z powodu strat wynikłych poprzez gwałty dokonane przez przechodzące chorągwie odłożono sprawę poboru piechoty; wybór komisarzy na komisje do Lwowa; powołanie plenipotentów do rejestrowania krzywd w dobrach ziemskich poczynionych przez wojsko; rachunki żupników; rewizja sum i długów poprzednich poborców; dług miasta Międzyrzecza 996 złotych; terminy oddawania poborcom czopowego i szelężnego; wyznaczenie urzędników do rewizji ksiąg podkomorskich, ziemskich i grodzkich; wyznaczenie 1000 zł na wykup z niewoli; asygnaty na obronę Białej Cerkwi (4 chorągwie i 1 regiment); 25 tysięcy dla żupnika bydgoskiego; miasto Środa płaciło podatek z 90 i kilku domów, obecnie liczba domów wynosi 50] k. 51v.- 56
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria Sexta in Crastino Festi Visitationis Beatissima Virginis Mariae. Anno omini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto." [30.06.1676] na mocy sejmiku przeszłego; z powodu wielkich niebezpieczeństw ze strony Porty Otomanskiej zleca się pobór podatków i wypłatę dla wojska (lista chorągwi i regimentów), aby bronić się przed gwałtami i mordami czynionymi przez pozostajęce w województwie chorągwie postanowiono popisy wojewódzkie; nadanie starostw i ius incompatibilitatis; żądanie uzupełnienia braków w zapisach ksiąg grodzkich, ziemskich i podkomorskich; spór o podatki z duchowieństwem archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej; wypłata na obronę białoczerkiewską; zarzut do pisarzy skarbowych, ze sukno szlacheckie obciążają takim samym podatkiem co dla żołnierzy i kupców; 1000 zł na wykup Prokopa Lipskiego; zwrot kosztów dla posłów do króla; 100 beczek soli dla Środy jako rekompensata za szkody powstałe w czasie sejmików] k. 56-59v.
 • 520 $a Actum in Castro Posnaniensi Feria Tertia in Crastino Festi Sancti Thoma Apostoli Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Sexto [10.12.1676] sejmik za uniwersałem króla; podatki z przeznaczeniem tylko na zapłatę wojsku; pretensje o uniwersały hetmańskie, które obciążają i rujnują; o bezpieczeństwo dóbr i obywateli dbać mają po powiatach rotmistrzowie; przegląd rachunków przedstawionych przez poborców podatkowych oraz rozliczenie i kwitowanie spadkobierców zmarłych poborców; zalecenie podawania regestów pobranych podatków do ksiąg wojewódzkich; ustanowienie plenipotentów do zbierania skarg miast i wsi na szkody spowodowane przez przechodzące chorągwie i windykacje; miasto Środa poszkodowane przez nadmierny pobór podatków; prośba ojców frnaciszkanów poznańskich o zwolnienia podatkowe dla architekta Jana Konskiego oraz wolności dla zabudowy placu na Grobli; zwolnienie z czopowewego na lat 6 wdowy po Bartku ze Śródki, która straciła browar przez podpalenie; przekazanie na wykupienie z niewoli Andrzeja Ossowskiego 3 tysiące; tysiąc złotych dla Stefania Zdanowskiego powracającego z niewoli; 300 złotych zbiegłemu z niewoli nieprzyjaciela Bartłomiejowi Mieszkowskiemu; zwolnienie spalonych domów za świętym Marcinem w Poznaniu do lat 4; zwolnienie z podatków wsi Rokitno z cudownym obrazem NMP; na odbudowę kościoła ojców dominikanów w Środzie 300 złotych] k. 60-63v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Sabbatho post Dominicam Exaudi proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Septimo" [31.05.2677] sejmik relacyjny; uchwalenie nowych podatków - wysokość deklarowanej raty z dwóch podymnych 5 razy 145.392.27!; taryfy podatków według konstytucji; Żydzi płacą podatek pogłówny, podobnie ludzie luźni; wyznaczenie poborców; uchwalenie podatku szelężnege - zakaz arendy tego podatku; uchwalenie terminu popisów powiatowych; sprawy bezpieczeństwa; zbieranie pieniędzy na wybrańców; bezprawne uchwalenie podatków przez miasto Poznań; włączenie probostwa w Pieczynie Górnej! do probostwa wschowskiego; komisja w Sandomierzu do rozpatrzenia finansów wojskowych i skarg na działania żołnierzy, wybór komisarzów na komisję i przyznanie solarium; wypłaty asygnat dla wojska(dowódców); zwolnienia podatkowe dla spalonych i nowych osad; sumy na prowiant toruński; pieniądze za sól od żupnika; 1000 zł na wykupienie Aleksandra Rostoworowskiego; wydawanie asygnat; 200 beczek soli dla kasztelana poznanskiego jako gratyfikacja, po sto beczek soli dla więźniów/jeńców? (lista), po 10 beczek soli dla bernardynów i franciszkanów w Poznaniu] k. 64-71v.
 • 520 $a "Actum in Castro Posnnaiensi Feria Quinta post Festum Exaltationis sancte Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Septimo" [?.? 1677 sejmik deputacki; sprzeciw wobec ceł rujnujących stan szlechecki; sprzeciw przeciwko superintendentom skarbowym; zatrzymanie podatku szelężnego przy województwach - spór z podkomorzym kaliskim; sprawa konserwacji/zachowania dóbr królewskich; zgoda na pobór szelężnego jako rekompensaty cła generalnego; rezygnacja z pogłównego od ludzi, ktorzy zmarli z powodu zarazy dot. wsi Graboszewo, Graboszewko, Chwalibogowo, Ossowiec; postanowienie o przedstawieniu na przyszłym sejmiku przez poborców rachunku, dotyczy też rachunków Poznania i, Kościana] k. 72-75v.
 • 520 $a "Actum in Iudicis Capitanealibus Castrensibus Posnaniensibus Feria Secunda post Festum Sancti Andreae Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Octavo in Castro Posnnaiensi Celebratis [.1678] [3.11 sejmik przedsejmowy; opóźnienia w podatkach, nakazuje się poborcom obciążenie? wszystkich urzędów?; z braku asygnat na sumę 25 tys. dla generała artylerii żupnik ma dopłacić 15 tys.; wypłata na prowiant toruński z podatku czopowego; rozliczenie poborców; nakaz dla cechów piwowarskich przyjmowania nowych członków; prolongata podatku czopowego; oddanie w arendę Jaroszowi Ponińskiemu cześnikowi wschowskiemu podatku szelężnego na rok; pogłówne od Żydów w wysokości 1 złotego od osoby; Graboszewo i Powidz zwolnione od podatków na 2 lata z powodu morowego powietrza; zwolnienie Skwierzyny i częściowo Pleszewa z podatku z powodu pożaru; rozliczenie rachunków sukcesorów Dambrowskiego; zalecenie oddawania asygnacji skarbowych do grodów, które mają wszywać do protokółów; sukcesorowie pisarza Tanskiego mają włączyć do akt jego księgi; nowelizacja uchwały w sprawie zwolnień z podatków nowo postawionych domów; miasto Pyzdry z powodu kłóni ze swoim starostą przez około 2 kawartały nic nie robiło i musi zapłacić poborcy podatek według dawnych podatków; nowy komisarz do wybierania podatku wybranieckiego i przekazanie go do województwa podolskiego] k. 76-82
 • 520 $a "Actum in Castro Posnaniensi Feria post Festum Natalis Sancti Joannis Baptistae proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Nono" [28.05.1679] przeniesiony na 19.06 sejmik relacyjny, brak instrukcji z ostaniego sejmu; przeciąganie się sejmu powoduje kłopoty z terminarzem sejmiku; prawo o generale kolskim (ziemie należne do sejmiku wielkopolskiego); uchwalenie podatków pogłównego i podymnego - dotyczy także osób pod jurysdykcją duchowieństwa oraz Żydów; podatek czopowy - zwolnienia dla pogorzelców oraz karczem w miasteczkach ziemskich; nakaz zaprzysiężenia podatku czopowego - tekst przysięgi; wyznaczenie poborców; subssidium charitativum od biskupów i ogółu księży; rozliczenie asygnat prze Trybunałem Lwowskim; wiadomośc o sumie uzyskanej z arendowania przez Ponińskiego szelężnego 52 tysiące plus 13 tysięcy; podatek szelężny w Kaliszu z 2 lat przeznaczony na restaurację zamku; defluitacja soli??; wprowadzenie szczególnej egzekucji by odzyskać zaległe podatki; Środa zwolnienie od czopowewgo; Nowe Miasto by nie uległo dalszej ruinie opodatkowane według nowej niższej taryfy; zwolnienie od podatków na 6 lat wsi Chechurssw?? należacej do zakonnic z Głogowa; zwolnienie Skwierzyny na 6 lat z podatku; sprawa handlu toruńskiego; Kiełczew wieś przynależna Akademii Poznańskiej zwolniona od podatków; prawo o zbiegłych chłopach; pobrane podatki wybranieckie z Międzyrzecza, Babimostu, Nowego Dworu; z powodu zagrożenia bezpieczenstwa województw szlachta osobiście ma stawiać się na pospolite ruszenie w powiatach] k. 82v.-91
 • 530 $d Mf 537
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $s herb Ogończyk $w Działyński Augustyn (1715-1759)
 • 561 $d Prawo 73 (oł. na ost. k.) $d BK V, 73 $w Działyński Tytus
 • 581 $a Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. lata 1696-1732. wyd. M. Zwierzykowski,Poznań 2008; Bielecka Janina, Inwentarze Ksiąg Archiwów Grodzkich i Ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 42
 • 600 $a Bardzki Andrzej $c major leibgwardii dragońskiej
 • 600 $a Bardzki Łukasz $y .
 • 600 $a Berens $c komendant lwowski
 • 600 $a Bojanowski Stefan
 • 600 $a Bombek $c kapitan regimentu
 • 600 $a Bronikowski Daniel $c kapitan lejtnant
 • 600 $a Brukwicki Marcin $c piwowar poznański
 • 600 $a Czeluściński Stanisław
 • 600 $a Działyński Tomasz $c wda chełmiński $d (?-1714)
 • 600 $a Gorzkowski Paweł $c pleban
 • 600 $a Grudzielski
 • 600 $a Grzymisławski Wojciech
 • 600 $a Grzymułtowski Krzysztof $c wda poznański $d (1620-1687)
 • 600 $a Hanenka $c hetman wojsk zaporowskich
 • 600 $a Helbink
 • 600 $a Jastrzębski $c porucznik
 • 600 $a Karol $b XII $c (król Szwecji ; $d 1682-1718)
 • 600 $a Karska Marianna $c właścicielka Bógwidz
 • 600 $a Komierowski Ludwik $d 17-18 w.
 • 600 $a Konski Jan $c architekt
 • 600 $a Kwilecki Adam $d 17 w.
 • 600 $a Łączyński $c regimentarz
 • 600 $a Lamparski Marcin $c piwowar poznański
 • 600 $a Łaskowski $c kapitan regimentu wojewody kijowskiego
 • 600 $a Lipski Prokop $c stolnik wschowski
 • 600 $a Lisowski $c notariusz
 • 600 $a Lisowski notariusz
 • 600 $a Mierzewski Jan $c skarbnik kaliski
 • 600 $a Mieszkowski Bartłomiej $c poborca $d 17 w.
 • 600 $a Miliński $c właściciel wsi Osowiec
 • 600 $a Morawski Jan
 • 600 $a Mycielski Franciszek
 • 600 $a Nerotta $c generał
 • 600 $a Opaliński Piotr z Bnina
 • 600 $a Ossowski Andrzej
 • 600 $a Płaczkowski Jan
 • 600 $a Poniński Jarosz $c cześnik wschowski
 • 600 $a Porczynski Mikołaj
 • 600 $a Potocki Andrzej
 • 600 $a Radoliński Andrzej $c kasztelan krzywiński
 • 600 $a Reynszelt $c generał najwyszego dowódcy wojsk
 • 600 $a Rogalińska $c właścicielka wsi Prochy
 • 600 $a Rossowski $c jeniec turecki
 • 600 $a Rostworowski Aleksander
 • 600 $a Rzerzycki Franciszek Zygmunt
 • 600 $a Smoszewski $c starosta bobrownicki
 • 600 $a Sobocki $c poseł
 • 600 $a Stanisław Kostka $c (św. ; $d 1550-1568)
 • 600 $a Stanisław Leszczyński $c (król Polski ; $d 1677-1766)
 • 600 $a Szczaniecki
 • 600 $a Szołdrski Władysław $c wda inowrocławski sta generalny Wielkopolski $d (1703-1757)
 • 600 $a Szołdrski Władysław $c wda inowrocławski sta generalny Wielkopolski $d (1703-1757)
 • 600 $a Tański $c pisarz
 • 600 $a Tomicki $b Bogusław $c pisarz grodzki
 • 600 $a Tymieniecki $c wójtostwo pod Pyzdrami
 • 600 $a Tymiński Piotr
 • 600 $a Więckowski
 • 600 $a Winkler Jan
 • 600 $a Wolnicki Stanisław $c mieszczanin poznański
 • 600 $a Zagorski $c właściciel wsi Laskowiec, jeniec turecki
 • 600 $a Zalewski Tomasz
 • 600 $a Zdanowski Stefan
 • 600 $a Zdrzychowski Florian $c porucznik chorągwi pancernej
 • 600 $a Złotnicki Adam
 • 600 $a Złotnicki Krzysztof
 • 610 $a Benedyktyni 17 w. Polska
 • 610 $a Cysterki 17 w. Polska
 • 610 $a Cystersi 17 w. Polska
 • 610 $a Dominikanie $y 17 w. $z Polska
 • 610 $a Franciszkanie $y 17 w. $z Polska
 • 610 $a Jezuici 17 w. Polska
 • 610 $a Klaryski 17 w. Polska
 • 610 $a Sejmik średzki 1671-1706
 • 610 $a Sejmik średzki 1671-1706
 • 650 $a Duchowieństwo $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Mowy $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Mowy $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Podatki i opłaty lokalne $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Prawodawstwo $y 17-18 w. $z Polska
 • 650 $a Parlament $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Parlament $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Sejmiki $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Sejmiki $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Bezkrólewie $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Cło $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Cło $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Czopowe $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Elekcja $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Mowy $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Mowy $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Parlament $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Poczta $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Poczta $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Podatek $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Podatki i opłaty lokalne $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Pospolite ruszenie $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Pospolite ruszenie $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Sejm $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Sejm $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Sejmiki $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Sejmiki $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Wojsko $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Wojsko $y 18 w. $z Polska
 • 651 $a Babimost (woj. lubuskie) $y 17 w.
 • 651 $a Biała Cerkiew (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 $a Bledzew (woj. lubuskie) $y 17 w.
 • 651 $a Bnin (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Bógwidz
 • 651 $a Bojanowo (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Borucin w.
 • 651 $a Bracław $x twierdza
 • 651 $a Brześć Litewski
 • 651 $a Budziłowo w. $y 17 w. $z pow. pyzderski
 • 651 $a Budzisław Kościelny $y 17 w. $z pow. gnieznienski
 • 651 $a Bydgoszcz
 • 651 $a Chechurss w. $x własność zakonnic z Głogowa $y 17 w.
 • 651 $a Chocz
 • 651 $a Chodież
 • 651 $a Chwalibogowo (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Chwaliszewo (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Czarnków (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Dąbrowo (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Dobiesław (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Galata $x kościół franciszkański
 • 651 $a Gąsawa (woj. kujawsko-pomorskie) $x wł. opactwa w Trzemesznie
 • 651 $a Gębice Królewskie (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Gniezno (woj. wielkopolskie) $y 17-18
 • 651 $a Graboszewko (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Graboszewo (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Grodzisk (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Janowiczki (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Jeziora (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Kalisz (woj. wielkopolskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Kamień (woj. wielkopolskie) $y 17.
 • 651 $a Kamionka (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Kcynia (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Kiełczew (woj. wielkopolskie) $x wł. Akademi poznańskiej
 • 651 $a Kleczew $y 17 w.
 • 651 $a Koleje? (woj. wielkopolskie) $x wł. jezuitów poznańskich
 • 651 $a Koło (woj. wielkopolskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Konin (woj. wielkopolskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Kościan (woj. wielkopolskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Kostrzyn (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Krajna (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Kręplewo?
 • 651 $a Krzyż (pow. wielkopolski) $y 17 w.
 • 651 $a Kuczków $y 17 w.
 • 651 $a Kwieciszewo $y 17 w.
 • 651 $a Lądek $y 17 w.
 • 651 $a Ląd (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Laskowiec w. $y 17 w.
 • 651 $a Leszno (woj. wielkopolskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Lgów (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Lubartów (woj. lubuskie) $y 17w.
 • 651 $a Lubiatowa (woj. wielkopolskie) $x wł. zakonnic śremskich $y 17 w.
 • 651 $a Lubiń (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Łuczny? (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Lulinek (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Lwówek $y 17 w.
 • 651 $a Lwów (Ukraina) $y 17-18 w.
 • 651 $a Mała Wieś (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Malbork (woj. pomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Małe Dębno $y 17 w.
 • 651 $a Marta (woj. zachodniopomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Masłowo (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Miechlin (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Międzyrzecz (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Mielzynek (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Nowa Wieś (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Nowe Miasto (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Nowica $y 17 (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Nowojewo (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Nowy Dwór $y 17 w.
 • 651 $a Nowy Dwór $y 17 w.
 • 651 $a Nowy Grodzisk $y 17 w.
 • 651 $a Oborniki (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Obra (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Ołobok (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Opatów $y 17 w.
 • 651 $a Orłowo (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Osowiec $y 17 w.
 • 651 $a Ostrowie? $y 17 w.
 • 651 $a Paradyż (woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 $a Pieczyna Górna [Pieczyno?] [woj. kujawsko-pomorskie] $y 17 w.
 • 651 $a Pinkowa (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Pleszew (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Powidz (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Prochy (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Przemęt (woj. wielkopolskie) $y 17
 • 651 $a Przeźmierowo (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Przyborowo (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Pyzdry (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Raszków (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Rogoźno (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Rokitno (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Ruda (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) $x Komisja $y 17 w.
 • 651 $a Senkowa (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Skrzypne $y 17 w.
 • 651 $a Skwierzyna (woj. lubuskie) $y 17 w.
 • 651 $a Słupca (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Słupia ( $y 17 w.
 • 651 $a Śmigiel (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Sokołowo $y 17 w.
 • 651 $a Sowina $y 17 w.
 • 651 $a Śrem
 • 651 $a Środa (woj. wielkopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Środa (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Środa (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Śródka $y 17 w.
 • 651 $a Starzyn $y 17 w.
 • 651 $a Stęszew (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Strzałkowo (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Święciechów $y 17 w.
 • 651 $a Szlichtyngowa (woj. lubuskie) $y 17 w.
 • 651 $a Szyborze w.
 • 651 $a Tłokinia $y 17 w.
 • 651 $a Trzebnica (woj. dolnośląskie) $y 17 w.
 • 651 $a Trzemeszno (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Turcja $x poselstwo $y 17 w.
 • 651 $a Turek $x klucz $y 17 w.
 • 651 $a Ujście $x starostwo $y 17 w.
 • 651 $a Ulatowo $y 17 w.
 • 651 $a Uniejów $y 17 w.
 • 651 $a Wałcz (woj. zachodniopomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Warta (rzeka) $x mosty
 • 651 $a Wielkopolska $y 17-18 w.
 • 651 $a Wielkopolska
 • 651 $a Witosłąwek (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 $a Witowel
 • 651 $a Wojciechowo (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Wola (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Wolsztyn (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Wschowa (woj. lubuskie) $y 17-18 w.
 • 651 $a Wyszyna (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Zagórów
 • 651 $a Zelgniewo $y 17 w.
 • 651 $a Żnin (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 653 $a Cechy piwowarskie w Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a miary i wagi 17 w.
 • 653 $a morowe powietrze 17 w.
 • 653 $a piechota wybraniecka
 • 653 $a parlamentaryzm 17-18 w. Wielkopolska
 • 653 $a duchowieństwo 17 w. Wielkopolska
 • 653 $a podatki 17-18 w. Wielkopolska
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 852 $j BK 00829
 • 920 $b Pieczęcie opłatkowe $k herb Łodzia
 • 999 $d 18.03.15

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00829