Silva rerum.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00971
 • Kopie: Mf 977
 • Tytuł: Silva rerum.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 162 k. 34x20 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Listy i mowy z czasów Zygmunta III, Jana III Sobieskiego, Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego
  • Listy Rafała Leszczyńskiego podskarbiego w. kor. do: August II król Polski Radomsko 24.08.1702 k. 145v-146v oraz respons k. 146v-147v. - "chorągwi swoiey z Odalanowa pod Hełmcami! 09.08.1702 k. 144v-145v. - Przebendowski Jan Jerzy wda malborski 1702 k. 153v-156. - Radziejowski Michał kard. [1702] k. 147v-150v. - sejmik średzki k. 157. - województwa wielkopolskie 1702 k. 143-144 oraz respons k. 144. - województw wielkopolskich Kruszyn? 26.08.1702 k. 150v-152v. - "ziemi wieluńskiej" k. 156 oraz respons k. 156v-157.
  • Listy Piotra I cara Rosji do następujących: August II król Polski (2) 18.05.1717 k. 45-46v. - Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. (obóz pod Połtawą) 08.07.1709 k. 49v. - Szembek Stanisław prymas k. 46v-49v.
  • Listy do Michała Radziejowskiego kard. od następujących: [Dąmbski Zygmunt] wda brzeski 1702 k. 156. - Działyński Tomasz wda chełmiński k. 61. - Innocenty XII papież Rzym 29.09.1694 k. 44v. - Jan III Sobieski król Polski Żółkiew 15.12.1693-22.06.1699 (11) k. 4v-5, 7, 9-10, 12v-13?, 13v, 41v. - Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. [1702] k. 147v-150v. - NN bp kujawski k. 11v-12. - Oborski Marcin wda podlaski k. 4v. - [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki k. 11v. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński k. 10. - Siemionowski k. 11. - Szczuka Stanisław Antoni referendarz kor. (3) k. 5, 7, 12. - Święcicki [Mikołaj?] ksiądz Warszawa 18.10.1694 k. 11.
  • Listy Michała Radziejowskiego kard. do następujących: Baranowski marszałek związkowy k. 23. - Działyński Tomasz wda chełmiński Gdańsk 1705 k. 60v. - Jan III Sobieski król Polski [1694] (4) k. 5, 11, 12?, 14. - NN k. 13. - NN klan wileński k. 44v. - NN marszałkowa w. kor. 1694 k. 42. - NN podkanclerzy w. lit. k. 12v. - NN podstolina kor. k. 41v. -NN posłowie (respons na instrukcję) k. 59-60v?. - NN wda kaliski k. 14. - NN wojewodzina kaliska k. 13. - [Oborski Marcin?] wda podlaski k. 13v. - Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński Łowicz 27.09.1688 i b.d. (3) k. 2-4v. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński (3) k. 5v-6, 10v-11. - Sobieski Aleksander królewicz k. 42. - Szczuka Stanisław Antoni referendarz kor. k. 13. - Witwicki Jan Stanisław bp poznański k. 6-7.
  • Listy Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego do następujących: "do konfaederatów woyskowych A. 1622 pisany" k. 31v-34. - Leszczyński Rafał wda bełski k. 36v-37. - Pac Stefan pisarz w. lit. k. 25v. - Rej Andrzej sta libuski k. 26v-27. - Szyszkowski Marcin bp krakowski 1620 (2) k. 29, 35v-36. - Tęczyński Jan wda krakowski k. 29v-30v. - Władysław Waza królewicz polski "także w pieniężney sprawie" k. 34. - NN bp krakowski k. 24v-25v. - NN jezuita 1619-1629 (2) k. 26, 38-39v.
  • Listy różnych do różnych: Bidziński Stefan klan sandomierski do królowej [Marii Kazimiery?] k. 17v-18. - [Bidziński Stefan?] klan sandomierski do NN podskarbiego kor. k. 18. - chan turecki do Stefana Humieckiego wdy podolskiego k. 85-86. - Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. do Zygmunta III króla Polski Łachowicze 22.05.1619 k. 27-29. - "Copia deliberatoriarum literarum JKMCi na seim przyszły do [...] panów senatorów" k. 53. - "Copia listu pogrzebowego" k. 54. - Czacki Wojciech sta włodzimirski do Potockiego sty krasnostawskiego k. 20v-22v. - Dąmbski Stanisław bp kujawski ad deliberatorias przedseymowe 1693 k. 42-43v. - Ganowski do Wylama, Suchodolskiego, Orzechowskich, Wiszowatego i in. k. 40. - [Gorzeński Jan] łowczy w. lit. do [Kazimierza Jana Sapiehy] wdy wileńskiego 05.01.1687 k. 133-134. - [Jan III Sobieski?] król Polski do NN k. 14-15. - Kryszpin-Kirszenszteinowie Andrzej Kazimierz wda witebski i Jan bp żmudzki na sejmiki k. 16. - Ledóchowski podkomorzy kamieniecki do bpa krakowskiego k. 62. - Leszczyński Rafał wda bełski do Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego k. 36. - "List instancyalny do Trybunału za sprawą NN" k. 14. - List kondolencyjny k. 105. - "List od woysk tak koronnego iako y WXLitt do Oyca Świętego [Innocentego XII]" (podpis. przez Stanisława Jabłonowskiego klana krakowskiego, Feliksa Potockiego wdę krakowskiego i Józefa Słuszkę klana wileńskiego) 08.10.1694 k. 43v-44. - "List pewnego człowieka do drugiego" k. 23v. - "List zapraszaiący na wesele" k. 44v. - Lubomirski Stanisław wda krakowski do Władysława IV króla Polski k. 41. - [Maria Kazimiera?] królowa Polski do NN wdy krakowskiego k. 18v-19.
  • Listy różnych do różnych cd.: Mazepa Jan hetman zaporoski do m. Lwowa k. 54v-55v. - Miński Stanisław podkanclerzy kor. do Mikołaja Samborzeckiego k. 37. - NN do króla [Jana III Sobieskiego] 05.11.1684-26.10.1688 (3) k. 137v-138v, 141-142, 142-143. - NN do NN k. 53v-54. - NN bp kujawski do NN posła francuskiego? k. 113v-114. - NN chorąży wołyński do NN księcia k. 63. - NN hetman w. kor. klan krakowski na sejmik średzki k. 55v-56. - NN kanclerz w. lit. do NN bpa krakowskiego (2) k. 61v, 63. - NN klan krakowski na sejmik k. 15-16. - NN podskarbi w. kor. do NN k. 17. - NN podskarbi w. kor. do województw wielkopolskich k. 49v-50v oraz do ziemi wieluńskiej k. 50v-52v. - NN poseł francuski? do NN bpa kujawskiego k. 114-116. - NN senator "ad regni ministrum informuie o ziezdzie wschowskim" k. 138v-141. - NN wda krakowski do NN prymasa k. 62v, do bpa krakowskiego k. 63v-64. - NN wda mazowiecki do NN (excerpt) Petersburg k. 87. - NN wda ruski do NN bpa krakowskiego k. 62. - Pac Stefan pisarz w. lit. do Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego k. 25v-26. - Popławski Mikołaj bp inflancki do Feliksa Kazimierza Potockiego wdy krakowskiego k. 23. - Proski Samuel kawaler maltański do Dobrzyckiego sty (2) k. 19-20v. - Przebendowski Jan Jerzy wda malborski do Rafała Leszczyńskiego podskarbiego w. kor. [1702] k. 152v-153v. - Radziwiłł Krzysztof hetman polny lit. do NN k. 35; do Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego [1627] k. 39v-40. - "Respons od naiaśnieyszego Rzptey [...] rycerstwa znią! skonfederowanego na instrukcyi od prześwietnego senatu y [...] hetmanów koronnych przez [...] xiędza Jełowickiego kanclerza kapituły lwowski dany w Lub[linie] 15 Feb. 1716" k. 56-59. - [Sapieha Kazimierz Jan] wda wileński do: [Jana Gorzeńskiego] łowczego w. lit. [1687] k. 134; do [Stanisława] Szczuki regenta kor. 23.03.1687 k. 135v-137v. - Sieniawski [Adam Mikołaj?] hetman w. kor. k. 94v-95v. - [Stanisław Leszczyński] król Polski do prymasa Rydzyna k. 96. - [Szczuka Stanisław Antoni] referendarz kor. do [Marcina Oborskiego] wdy podlaskiego k. 7v-9. - Szeremjetjev Borys feldmarszałek ros. do Augusta II króla Polski Leszno 06.07.1717 k. 46v. - Święcicki Mikołaj bp kijowski do NN k. 17. - Tarło Michał Bartłomiej bp poznański do NN marszałka w. kor. [po 1710] k. 105v-107v. - Władysław IV król Polski do Stanisława Lubomirskiego wdy krakowskiego 20.07.1657? k. 40v-41. - Wołucki klan rawski do Zygmunta III króla Polski k. 37v-38. - Zamoyski Jan kanclerz w. kor. do Karola Sudermańskiego 23.09.1601 k. 24. - Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. do Marcina Szyszkowskiego bpa krakowskiego 1620 k. 30v-31v.
  • Mowy sejmowe: August II król Polski (4) k. 72, 76v-78. - "duchowne y świeckie dygnitarze urzędnicy y całe rycerstwo poznańskiego y kaliskiego wdztw na seymik do Środy ex limitatione na dzień dzisiejszy przypadaiący zgromadzeni" 1703 (2) k. 91v-94v, 96-99. - Działyński Marcin poseł woj. brzesko-kujawskiego (tylko nagłówek) k. 163. - Działyński Tomasz wda chełmiński "witaiąc krola [... Augusta II] powracaiącego pierwszy raz po abdykacji do Polski" Toruń 15.10.1702? k. 130-131. - Jan III Sobieski król Polski "na votum [...] Sieradzkiego" Grodno 22.03.1688 k. 123v-124v. - NN "in senatus consilio po niedoszłey zgodzie [... Kazimierza Jana Sapiehy] wdy wileńskiego z [... Konstantym Brzostowskim] biskupem wileńskim" Warszawa 1695 k. 121-122. - NN "Mowa antekomicyalney rady warszawskiey 18 Jan. 1701" k. 122-123v. - Pociej Ludwik strażnik w. lit. k. 67v-69. - Radziejowski Michał Stefan kard. k. 109-111. - [Rzewuski Stanisław Mateusz] wda podlaski [po 1710] k. 65-67. - Sapieha Jan k. 86-88v. - Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. k. 111. - Stanisław Leszczyński król Polski (2) k. 69-72, 79-80v. - Zawisza [Krzysztof Stanisław] sta miński po zerwanym sejmie k. 64v.
  • "Instrukcia na seym walny warszawski poznańskiego y kaliskiego woiewodztw za uniwersałem JKMCi Pana Naszego Miłościwego [...] złożony na seimik do Środy [...]" 18.05.[1701] k. 72v-76
  • "Utwierdzenie securitatis [...] lemburskiego y bytowskiego powiatów" k. 76
  • "Sprawa Hetshera przeszłego pocztmistrza gdańskiego do przyszłego seymu odłożona" k. 76
  • "Sekta mennonistska" k. 76v
  • "Quarta starostwa puckiego" k. 76v
  • "Rewelacia w rożnych listów berlińskich excerpewana! którą porucznik szwedzki niejaki etc." k. 78-79
  • "Conlenta konferencyi mianey z ministrami carskiemi" 08.05.1726 k. 81-83v
  • "Deklaracia ex parte nayiasnieyszego króla [...] wielmożnemu xiążęciu Dołhorukiemu" k. 84-85
  • "Reflexie potrzebne sub pra[e]senti statu zkonfederowanego woyska" k. 88v-89v
  • "Regulamen punctualney płacey woysku koronnemu przez reperacię na woiewodztwa y ziemie exdywidowany" k. 89v-91v
  • "Proiekt na [...] Gorzyńskiego który [...] zaiącem się pieczentuie" k. 95v
  • Protokoły dot. rokoszu w Łowiczu 1698 k. 99-105
  • "Wiadoma niebu widoma światu doznana w Rzeczypospolitey nieszczęśliwości impreza krotko opisana y manifestem publicznym ogłoszona w Gdańsku die 9na Nov. A.Dni 1734" k. 107v-109
  • "Ratio status" k. 112-113v
  • "Votum na seymiku przedseymowym w Średzie 1689" k. 117-119
  • "Votum na seymie extraordynaryinym warszawskim 1. Februa. 1690" k. 119-121
  • "Anno Dni 1719 d. 4 Mai manuscripta rozne zaczynaią się roznych authorow in Nomine Domini Amen" w tym: "Descriptio status Rgni Poloniae [...]" k. 124v-125
  • "Zagaienie seymiku przedseymowego y respons posłowi JKMCi w Śrzedzie" k. 125-125v
  • "Lament osierociałey oyczyzny [...] wzruszaiący synów odrodków do upamiętania się [...] oraz pobudzaiący kochaiących synów do dalszey siebie miłości wypisany przez opłakuiącego [...] syna polskiego" k. 125v-129v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brzostowski, Konstanty Kazimierz bp smoleński wileński (1644-1722)
  • Czartoryski, Kazimierz Florian (prymas Polski ; 1620-1674)
  • Gorzyński 17 W.
  • Hetsher poczmistrz gdański
  • Sapieha, Kazimierz Jan Paweł wda wileński, hetman w. lit. (ca 1642-1720)
  • Sieradzki poseł 17 w.
  • Żeroński (Żeromski), Piotr sta bydgoski (?-1633)
  • Joannici
  • Sejm (1687)
  • Sejm (1688)
  • Sejm (1690)
  • Sejm (1701)
  • Sejmik (1689) średzki
  • Sejmik (1701) średzki
  • Sejmik (1703) średzki
  • Rokosz 1697 r. Łowicz
  • Literatura polska 17 w.
  • Wojsko 18 w. Polska
  • Dyplomacja 18 w.
  • Parlamentaryzm 18 w.
  • Anabaptyzm 18 w.
  • Protestantyzm 18 w.
  • Parlamentaryzm 18 w.
  • Listy 17 w.
  • Mowy 18 w.
  • Berlin (Niemcy) 18 w.
  • Bytów (woj. pomorskie) 18 w.
  • Chełmce 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Kruszyn 18 w.
  • Lachowicze (Białoruś) 18 w.
  • Lębork (woj. pomorskie) 18 w.
  • Leszno (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 18 w.
  • Lublin (woj. lubelskei) 18 w.
  • Lwów 18 w.
  • Petersburg (Rosja) 18 w.
  • Połtawa (Ukraina) 18 w.
  • Pomorze 18 w.
  • Puck (woj. pomorskie) 18 w.
  • Radomsko (woj. łódzkie) 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Rydzyna (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński) 18 w.
  • Rzym (Włochy) 18 w.
  • Środa 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Wieluń (woj. łódzkie) 18 w.
  • Wschowa (woj. lubuskie) 18 w.
  • Wschowa (woj. lubuskie) 18 w.
  • Żółkiew (Ukraina) 18 w.
  • abdykacje 18 w.
 • Uwagi: k. 131v-132v, 158-162 puste

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Silva rerum
 • 245 $a Silva rerum.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 162 k. $c 34x20 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 18 w.
 • 500 $a k. 131v-132v, 158-162 puste
 • 520 $a Listy i mowy z czasów Zygmunta III, Jana III Sobieskiego, Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego
 • 520 $a Listy Rafała Leszczyńskiego podskarbiego w. kor. do: August II król Polski Radomsko 24.08.1702 k. 145v-146v oraz respons k. 146v-147v. - "chorągwi swoiey z Odalanowa pod Hełmcami! 09.08.1702 k. 144v-145v. - Przebendowski Jan Jerzy wda malborski 1702 k. 153v-156. - Radziejowski Michał kard. [1702] k. 147v-150v. - sejmik średzki k. 157. - województwa wielkopolskie 1702 k. 143-144 oraz respons k. 144. - województw wielkopolskich Kruszyn? 26.08.1702 k. 150v-152v. - "ziemi wieluńskiej" k. 156 oraz respons k. 156v-157.
 • 520 $a Listy Piotra I cara Rosji do następujących: August II król Polski (2) 18.05.1717 k. 45-46v. - Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. (obóz pod Połtawą) 08.07.1709 k. 49v. - Szembek Stanisław prymas k. 46v-49v.
 • 520 $a Listy do Michała Radziejowskiego kard. od następujących: [Dąmbski Zygmunt] wda brzeski 1702 k. 156. - Działyński Tomasz wda chełmiński k. 61. - Innocenty XII papież Rzym 29.09.1694 k. 44v. - Jan III Sobieski król Polski Żółkiew 15.12.1693-22.06.1699 (11) k. 4v-5, 7, 9-10, 12v-13?, 13v, 41v. - Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. [1702] k. 147v-150v. - NN bp kujawski k. 11v-12. - Oborski Marcin wda podlaski k. 4v. - [Pieniążek Jan Chryzostom] wda sieradzki k. 11v. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński k. 10. - Siemionowski k. 11. - Szczuka Stanisław Antoni referendarz kor. (3) k. 5, 7, 12. - Święcicki [Mikołaj?] ksiądz Warszawa 18.10.1694 k. 11.
 • 520 $a Listy Michała Radziejowskiego kard. do następujących: Baranowski marszałek związkowy k. 23. - Działyński Tomasz wda chełmiński Gdańsk 1705 k. 60v. - Jan III Sobieski król Polski [1694] (4) k. 5, 11, 12?, 14. - NN k. 13. - NN klan wileński k. 44v. - NN marszałkowa w. kor. 1694 k. 42. - NN podkanclerzy w. lit. k. 12v. - NN podstolina kor. k. 41v. -NN posłowie (respons na instrukcję) k. 59-60v?. - NN wda kaliski k. 14. - NN wojewodzina kaliska k. 13. - [Oborski Marcin?] wda podlaski k. 13v. - Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński Łowicz 27.09.1688 i b.d. (3) k. 2-4v. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński (3) k. 5v-6, 10v-11. - Sobieski Aleksander królewicz k. 42. - Szczuka Stanisław Antoni referendarz kor. k. 13. - Witwicki Jan Stanisław bp poznański k. 6-7.
 • 520 $a Listy Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego do następujących: "do konfaederatów woyskowych A. 1622 pisany" k. 31v-34. - Leszczyński Rafał wda bełski k. 36v-37. - Pac Stefan pisarz w. lit. k. 25v. - Rej Andrzej sta libuski k. 26v-27. - Szyszkowski Marcin bp krakowski 1620 (2) k. 29, 35v-36. - Tęczyński Jan wda krakowski k. 29v-30v. - Władysław Waza królewicz polski "także w pieniężney sprawie" k. 34. - NN bp krakowski k. 24v-25v. - NN jezuita 1619-1629 (2) k. 26, 38-39v.
 • 520 $a Listy różnych do różnych: Bidziński Stefan klan sandomierski do królowej [Marii Kazimiery?] k. 17v-18. - [Bidziński Stefan?] klan sandomierski do NN podskarbiego kor. k. 18. - chan turecki do Stefana Humieckiego wdy podolskiego k. 85-86. - Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. do Zygmunta III króla Polski Łachowicze 22.05.1619 k. 27-29. - "Copia deliberatoriarum literarum JKMCi na seim przyszły do [...] panów senatorów" k. 53. - "Copia listu pogrzebowego" k. 54. - Czacki Wojciech sta włodzimirski do Potockiego sty krasnostawskiego k. 20v-22v. - Dąmbski Stanisław bp kujawski ad deliberatorias przedseymowe 1693 k. 42-43v. - Ganowski do Wylama, Suchodolskiego, Orzechowskich, Wiszowatego i in. k. 40. - [Gorzeński Jan] łowczy w. lit. do [Kazimierza Jana Sapiehy] wdy wileńskiego 05.01.1687 k. 133-134. - [Jan III Sobieski?] król Polski do NN k. 14-15. - Kryszpin-Kirszenszteinowie Andrzej Kazimierz wda witebski i Jan bp żmudzki na sejmiki k. 16. - Ledóchowski podkomorzy kamieniecki do bpa krakowskiego k. 62. - Leszczyński Rafał wda bełski do Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego k. 36. - "List instancyalny do Trybunału za sprawą NN" k. 14. - List kondolencyjny k. 105. - "List od woysk tak koronnego iako y WXLitt do Oyca Świętego [Innocentego XII]" (podpis. przez Stanisława Jabłonowskiego klana krakowskiego, Feliksa Potockiego wdę krakowskiego i Józefa Słuszkę klana wileńskiego) 08.10.1694 k. 43v-44. - "List pewnego człowieka do drugiego" k. 23v. - "List zapraszaiący na wesele" k. 44v. - Lubomirski Stanisław wda krakowski do Władysława IV króla Polski k. 41. - [Maria Kazimiera?] królowa Polski do NN wdy krakowskiego k. 18v-19.
 • 520 $a Listy różnych do różnych cd.: Mazepa Jan hetman zaporoski do m. Lwowa k. 54v-55v. - Miński Stanisław podkanclerzy kor. do Mikołaja Samborzeckiego k. 37. - NN do króla [Jana III Sobieskiego] 05.11.1684-26.10.1688 (3) k. 137v-138v, 141-142, 142-143. - NN do NN k. 53v-54. - NN bp kujawski do NN posła francuskiego? k. 113v-114. - NN chorąży wołyński do NN księcia k. 63. - NN hetman w. kor. klan krakowski na sejmik średzki k. 55v-56. - NN kanclerz w. lit. do NN bpa krakowskiego (2) k. 61v, 63. - NN klan krakowski na sejmik k. 15-16. - NN podskarbi w. kor. do NN k. 17. - NN podskarbi w. kor. do województw wielkopolskich k. 49v-50v oraz do ziemi wieluńskiej k. 50v-52v. - NN poseł francuski? do NN bpa kujawskiego k. 114-116. - NN senator "ad regni ministrum informuie o ziezdzie wschowskim" k. 138v-141. - NN wda krakowski do NN prymasa k. 62v, do bpa krakowskiego k. 63v-64. - NN wda mazowiecki do NN (excerpt) Petersburg k. 87. - NN wda ruski do NN bpa krakowskiego k. 62. - Pac Stefan pisarz w. lit. do Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego k. 25v-26. - Popławski Mikołaj bp inflancki do Feliksa Kazimierza Potockiego wdy krakowskiego k. 23. - Proski Samuel kawaler maltański do Dobrzyckiego sty (2) k. 19-20v. - Przebendowski Jan Jerzy wda malborski do Rafała Leszczyńskiego podskarbiego w. kor. [1702] k. 152v-153v. - Radziwiłł Krzysztof hetman polny lit. do NN k. 35; do Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego [1627] k. 39v-40. - "Respons od naiaśnieyszego Rzptey [...] rycerstwa znią! skonfederowanego na instrukcyi od prześwietnego senatu y [...] hetmanów koronnych przez [...] xiędza Jełowickiego kanclerza kapituły lwowski dany w Lub[linie] 15 Feb. 1716" k. 56-59. - [Sapieha Kazimierz Jan] wda wileński do: [Jana Gorzeńskiego] łowczego w. lit. [1687] k. 134; do [Stanisława] Szczuki regenta kor. 23.03.1687 k. 135v-137v. - Sieniawski [Adam Mikołaj?] hetman w. kor. k. 94v-95v. - [Stanisław Leszczyński] król Polski do prymasa Rydzyna k. 96. - [Szczuka Stanisław Antoni] referendarz kor. do [Marcina Oborskiego] wdy podlaskiego k. 7v-9. - Szeremjetjev Borys feldmarszałek ros. do Augusta II króla Polski Leszno 06.07.1717 k. 46v. - Święcicki Mikołaj bp kijowski do NN k. 17. - Tarło Michał Bartłomiej bp poznański do NN marszałka w. kor. [po 1710] k. 105v-107v. - Władysław IV król Polski do Stanisława Lubomirskiego wdy krakowskiego 20.07.1657? k. 40v-41. - Wołucki klan rawski do Zygmunta III króla Polski k. 37v-38. - Zamoyski Jan kanclerz w. kor. do Karola Sudermańskiego 23.09.1601 k. 24. - Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. do Marcina Szyszkowskiego bpa krakowskiego 1620 k. 30v-31v.
 • 520 $a Mowy sejmowe: August II król Polski (4) k. 72, 76v-78. - "duchowne y świeckie dygnitarze urzędnicy y całe rycerstwo poznańskiego y kaliskiego wdztw na seymik do Środy ex limitatione na dzień dzisiejszy przypadaiący zgromadzeni" 1703 (2) k. 91v-94v, 96-99. - Działyński Marcin poseł woj. brzesko-kujawskiego (tylko nagłówek) k. 163. - Działyński Tomasz wda chełmiński "witaiąc krola [... Augusta II] powracaiącego pierwszy raz po abdykacji do Polski" Toruń 15.10.1702? k. 130-131. - Jan III Sobieski król Polski "na votum [...] Sieradzkiego" Grodno 22.03.1688 k. 123v-124v. - NN "in senatus consilio po niedoszłey zgodzie [... Kazimierza Jana Sapiehy] wdy wileńskiego z [... Konstantym Brzostowskim] biskupem wileńskim" Warszawa 1695 k. 121-122. - NN "Mowa antekomicyalney rady warszawskiey 18 Jan. 1701" k. 122-123v. - Pociej Ludwik strażnik w. lit. k. 67v-69. - Radziejowski Michał Stefan kard. k. 109-111. - [Rzewuski Stanisław Mateusz] wda podlaski [po 1710] k. 65-67. - Sapieha Jan k. 86-88v. - Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. k. 111. - Stanisław Leszczyński król Polski (2) k. 69-72, 79-80v. - Zawisza [Krzysztof Stanisław] sta miński po zerwanym sejmie k. 64v.
 • 520 $a "Instrukcia na seym walny warszawski poznańskiego y kaliskiego woiewodztw za uniwersałem JKMCi Pana Naszego Miłościwego [...] złożony na seimik do Środy [...]" 18.05.[1701] k. 72v-76
 • 520 $a "Utwierdzenie securitatis [...] lemburskiego y bytowskiego powiatów" k. 76
 • 520 $a "Sprawa Hetshera przeszłego pocztmistrza gdańskiego do przyszłego seymu odłożona" k. 76
 • 520 $a "Sekta mennonistska" k. 76v
 • 520 $a "Quarta starostwa puckiego" k. 76v
 • 520 $a "Rewelacia w rożnych listów berlińskich excerpewana! którą porucznik szwedzki niejaki etc." k. 78-79
 • 520 $a "Conlenta konferencyi mianey z ministrami carskiemi" 08.05.1726 k. 81-83v
 • 520 $a "Deklaracia ex parte nayiasnieyszego króla [...] wielmożnemu xiążęciu Dołhorukiemu" k. 84-85
 • 520 $a "Reflexie potrzebne sub pra[e]senti statu zkonfederowanego woyska" k. 88v-89v
 • 520 $a "Regulamen punctualney płacey woysku koronnemu przez reperacię na woiewodztwa y ziemie exdywidowany" k. 89v-91v
 • 520 $a "Proiekt na [...] Gorzyńskiego który [...] zaiącem się pieczentuie" k. 95v
 • 520 $a Protokoły dot. rokoszu w Łowiczu 1698 k. 99-105
 • 520 $a "Wiadoma niebu widoma światu doznana w Rzeczypospolitey nieszczęśliwości impreza krotko opisana y manifestem publicznym ogłoszona w Gdańsku die 9na Nov. A.Dni 1734" k. 107v-109
 • 520 $a "Ratio status" k. 112-113v
 • 520 $a "Votum na seymiku przedseymowym w Średzie 1689" k. 117-119
 • 520 $a "Votum na seymie extraordynaryinym warszawskim 1. Februa. 1690" k. 119-121
 • 520 $a "Anno Dni 1719 d. 4 Mai manuscripta rozne zaczynaią się roznych authorow in Nomine Domini Amen" w tym: "Descriptio status Rgni Poloniae [...]" k. 124v-125
 • 520 $a "Zagaienie seymiku przedseymowego y respons posłowi JKMCi w Śrzedzie" k. 125-125v
 • 520 $a "Lament osierociałey oyczyzny [...] wzruszaiący synów odrodków do upamiętania się [...] oraz pobudzaiący kochaiących synów do dalszey siebie miłości wypisany przez opłakuiącego [...] syna polskiego" k. 125v-129v
 • 530 $d Mf 977
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK VI, 68 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Brzostowski, Konstanty Kazimierz $c bp smoleński wileński $d (1644-1722)
 • 600 $a Czartoryski, Kazimierz Florian $c (prymas Polski ; $d 1620-1674)
 • 600 $a Gorzyński $d 17 W.
 • 600 $a Hetsher $c poczmistrz gdański
 • 600 $a Sapieha, Kazimierz Jan Paweł $c wda wileński, hetman w. lit. $d (ca 1642-1720)
 • 600 $a Sieradzki $c poseł $d 17 w.
 • 600 $a Żeroński (Żeromski), Piotr $c sta bydgoski $d (?-1633)
 • 610 $a Joannici
 • 650 $a Sejm (1687)
 • 650 $a Sejm (1688)
 • 650 $a Sejm (1690)
 • 650 $a Sejm (1701)
 • 650 $a Sejmik (1689) średzki
 • 650 $a Sejmik (1701) średzki
 • 650 $a Sejmik (1703) średzki
 • 650 $a Rokosz 1697 r. Łowicz
 • 650 $a Literatura polska $y 17 w.
 • 650 $a Wojsko $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Dyplomacja $y 18 w.
 • 650 $a Parlamentaryzm $y 18 w.
 • 650 $a Anabaptyzm $y 18 w.
 • 650 $a Protestantyzm $y 18 w.
 • 650 $a Parlamentaryzm $y 18 w.
 • 650 $a Listy $y 17 w.
 • 650 $a Mowy $y 18 w.
 • 651 $a Berlin (Niemcy) $y 18 w.
 • 651 $a Bytów (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Chełmce $y 18 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Grodno (Białoruś) $y 18 w.
 • 651 $a Kruszyn $y 18 w.
 • 651 $a Lachowicze (Białoruś) $y 18 w.
 • 651 $a Lębork (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Leszno (woj. wielkopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Łowicz (woj. łódzkie) $y 18 w.
 • 651 $a Lublin (woj. lubelskei) $y 18 w.
 • 651 $a Lwów $y 18 w.
 • 651 $a Petersburg (Rosja) $y 18 w.
 • 651 $a Połtawa (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Pomorze $y 18 w.
 • 651 $a Puck (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Radomsko (woj. łódzkie) $y 18 w.
 • 651 $a Rosja $y 18 w.
 • 651 $a Rydzyna (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński) $y 18 w.
 • 651 $a Rzym (Włochy) $y 18 w.
 • 651 $a Środa $y 18 w.
 • 651 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $y 18 w.
 • 651 $a Wielkopolska $y 18 w.
 • 651 $a Wieluń (woj. łódzkie) $y 18 w.
 • 651 $a Wschowa (woj. lubuskie) $y 18 w.
 • 651 $a Wschowa (woj. lubuskie) $y 18 w.
 • 651 $a Żółkiew (Ukraina) $y 18 w.
 • 653 $a abdykacje 18 w.
 • 700 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; $d 1670-1733)
 • 700 $a Baranowski $c marszałek związkowy $d 17 w.
 • 700 $a Bidziński, Stefan $c klan i wda sandomierski $d (ca 1630-1704)
 • 700 $a Chodkiewicz, Jan Karol $c hetman w. lit., wda wileński $d (1560-1621)
 • 700 $a Czacki, Wojciech $c sta włodzimierski $d (1621-?)
 • 700 $a Dąmbski, Zygmunt $c wda brzesko-kujawski $d (1632-1704)
 • 700 $a Dobrzycki $c sta $d 17 w.
 • 700 $a Dolgorukov, Vasilij Lukič? $c minister ros. $d (1672-1739)
 • 700 $a Działyński, Marcin $c poseł brzesko-kujawski $d 18 w.
 • 700 $a Działyński, Tomasz $c wda chełmiński $d (1656-1714)
 • 700 $a Ganowski $d 17 w.
 • 700 $a Gorzeński, Jan $c łowczy w. lit. $d (1626-1695)
 • 700 $a Humiecki, Stefan $c wda podolski $d (?-1736)
 • 700 $a Innocenty $b XII $c (papież ; $d 1615-1700)
 • 700 $a Jabłonowski, Stanisław Jan $c klan krakowski, hetman w. kor. $d (1634-1702)
 • 700 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 700 $a Jełowiecki, Hieronim $c sufragan lwowski $d (1672-1732)
 • 700 $a Karol $b IX Waza $c (król Szwecji ; $d 1550-1611)
 • 700 $a Kryszpin-Kirszensztein. Andrzej Kazimierz $c wda witebski $d (ca 1640-1704)
 • 700 $a Kryszpin-Kirszensztein, Jan $c bp żmudzki $d (ca 1654-1708)
 • 700 $a Ledóchowski $c podkomorzy kamieniecki
 • 700 $a Leszczyński, Rafał $c podskarbi w. kor., sta gen. wielkopolski $d (1650-1703)
 • 700 $a Leszczyński, Rafał $c wda bełski $d (1579-1636)
 • 700 $a Lubomirski, Stanisław $c wda ruski, krakowski $d (1583-1649)
 • 700 $a Maria Kazimiera $c (królowa Polski ; $d 1641-1716)
 • 700 $a Mazepa, Jan $c hetman zaporoski $d (ca 1639-1709)
 • 700 $a Miński Stanisław wda łęczycki podkanclerzy kor. $d (ca 1561-1607)
 • 700 $a Oborski, Marcin $c wda podlaski $d (?-1698)
 • 700 $a Opaliński, Kazimierz Jan $c bp chełmiński $d (1639-1693)
 • 700 $a Orzechowscy
 • 700 $a Pac, Stefan $c podskarbi lit., podkanclerzy lit. $d (1587-1640)
 • 700 $a Pieniążek, Jan Chryzostom $c sta oświęcimski wda sieradzki $d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 $a Piotr $b I $c (car Rosji ; $d 1672-1725)
 • 700 $a Pociej, Ludwik $c strażnik w. lit. $d (?-1771)
 • 700 $a Popławski, Mikołaj $c bp inflancki, abp lwowski $d (1636-1711)
 • 700 $a Potocki, Feliks Kazimierz $c wda sieradzki, krakowski, hetman w. kor. $d (1630-1702)
 • 700 $a Potocki $c sta krasnostawski $d 17 w.
 • 700 $a Proski, Samuel $c kawaler maltański, dyplomata $d (1636-1710)
 • 700 $a Przebendowski, Jan Jerzy $c wda malborski, podskarbi w. kor. $d (1639-1729)
 • 700 $a Radziejowski, Michał $c (prymas Polski ; $d 1641-1705)
 • 700 $a Radziwiłł, Krzysztof $c wda wileński, hetman w. lit. $d (1585-1640)
 • 700 $a Rej, Andrzej $c sta libuski $d (ca 1584-1641)
 • 700 $a Rzewuski, Stanisław Mateusz $c hetman w. kor. $d (1662-1728)
 • 700 $a Samborzecki, Mikołaj
 • 700 $a Sapieha, Jan
 • 700 $a Sapieha, Kazimierz Jan Paweł $c wda wileński, hetman w. lit. $d (ca 1642-1720)
 • 700 $a Siemionowski
 • 700 $a Sieniawski, Adam Mikołaj $c wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski $d (1666-1726)
 • 700 $a Słuszka, Józef Bogusław $c klan wileński, hetman polny lit. $d (1652-1701)
 • 700 $a Aleksander Benedykt Sobieski $c (królewicz polski ; $d 1677-1714)
 • 700 $a Stanisław Leszczyński $c (król Polski ; $d 1677-1766)
 • 700 $a Suchodolski
 • 700 $a Szeremietiew, Borys $c feldmarszałek rosyjski $d (1652-1719)
 • 700 $a Szyszkowski, Marcin $c bp łucki, płocki, krakowski $d (1554-1630)
 • 700 $a Święcicki, Mikołaj $c bp kijowski, poznański $d (?-1707)
 • 700 $a Tarło, Michał Bartłomiej $c bp poznański $d (1656-1715)
 • 700 $a Tęczyński, Jan $c wda krakowski $d (1581-1637)
 • 700 $a Wiszowaty
 • 700 $a Witwicki, Jan Stanisław $c bp kijowski, łucki, poznański $d (1630-1698)
 • 700 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 700 $a Wołucki $c klan rawski $d 17 w.
 • 700 $a Wylam?
 • 700 $a Zamoyski, Jan $c kanclerz w. kor., hetman w. kor. $d (1542-1605)
 • 700 $a Zawisza, Krzysztof $c wda miński $d (1666-1721)
 • 700 $a Zbaraski, Jerzy $c podczaszy kor., klan krakowski $d (ca 1573-1631)
 • 700 $a Zbaraski, Krzysztof $c koniuszy kor. $d (1580-1627)
 • 700 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 740 $a Listy i mowy z czasów Zygmunta III, Jana III Sobieskiego, Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego
 • 740 $a Listy Radziejowskiego Michała prymasa do
 • 740 $a Listy do Radziejowskiego Michała kard.
 • 740 $a Listy Jana III Sobieskiego króla Polski do
 • 740 $a List instancyalny do Trybunału za sprawą NN
 • 740 $a Listy Kryszpin-Kirszenszteinów Andrzeja i Jana na sejmiki
 • 740 $a Listy Bidzińskiego Stefana klana sandomierskiego do
 • 740 $a List Czackiego Wojciecha sty włodzimirskiego do Potockiego sty krasnostawskiego
 • 740 $a List pewnego człowieka do drugiego
 • 740 $a Listy Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego do
 • 740 $a List Chodkiewicza Jana Karola hetmana w. lit. do Zygmunta III króla Polski 1619
 • 740 $a Listy do Augusta II króla Polski
 • 740 $a Listy Leszczyńskiego Rafała wdy bełskiego do
 • 740 $a List Ganowskiego pisany do Niderlandu do pewnych Ichmciów których specyfikuie w liście Wylam, Suchodolski, Orzechowscy, Wiszowaty
 • 740 $a List Stanisława Lubomirskiego wdy krakowskiego do Władysława IV króla Polski
 • 740 $a List Dąmbskiego Stanisława bpa kujawskiego ad deliberatorias przedseymowe 1693
 • 740 $a List od woysk tak koronnego iako y WXLitt do Oyca świętego Innocentego XII podpis. przez Stanisława Jabłonowskiego klana krakowskiego, Feliksa Potockiego wdę krakowskiego i Józefa Słuszkę klana wileńskiego 1694
 • 740 $a List zapraszaiący na wesele
 • 740 $a Listy Piotra I cara Rosji do
 • 740 $a List króla polskiego do senatorów na przyszły sejm
 • 740 $a List pogrzebowy
 • 740 $a List Ledóchowskiego podkomorzego kamienieckiego do bpa krakowskiego
 • 740 $a List chana tureckiego do Humieckiego Stefana wdy podolskiego
 • 740 $a List kondolencyjny
 • 740 $a List Gorzeńskiego Jana łowczego w. lit. do Kazimierza Jana Sapiehy wdy wileńskiego 1687
 • 740 $a Listy do Leszczyńskiego Rafała podskarbiego w. kor.
 • 740 $a Listy i mowy z czasów Zygmunta III, Jana III Sobieskiego, Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego
 • 740 $a List Święcickiego Mikołaja bpa kijowskiego do NN
 • 740 $a List NN podskarbiego w. kor. do NN
 • 740 $a Listy Proskiego Samuela kawalera maltańskiego rezydenta polskiego do Dobrzyckiego sty
 • 740 $a List Popławskiego Mikołaja bpa inflanckiego do Potockiego Feliksa Kazimierza wdy krakowskiego
 • 740 $a List Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor. do Karola IX Sudermańskiego króla Szwecji
 • 740 $a List Paca Stefana pisarza w. lit. do Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego
 • 740 $a List Zbaraskiego Krzysztofa koniuszego kor. do Szyszkowskiego Marcina bpa krakowskiego 1620
 • 740 $a Listy Radziwiłła Krzysztofa hetmana polnego lit. do
 • 740 $a List Mińskiego Stanisława podkanclerzego kor. do Samborzeckiego Mikołaja
 • 740 $a List Wołuckiego klana rawskiego do Zygmunta III króla Polski
 • 740 $a List Władysława IV króla Polski do Lubomirskiego Stanisława wdy krakowskiego
 • 740 $a List Szeremjetjeva Borysa feldmarszałka ros. do Augusta II króla Polski
 • 740 $a Listy NN podskarbiego w. kor. do województw wielkopolskich i ziemi wieluńskiej
 • 740 $a List Mazepy Jana hetmana zaporoskiego do miasta Lwowa
 • 740 $a List NN hetmana w. kor. klana krakowskiego na sejmik średzki
 • 740 $a Respons od naiaśnieyszego Rzptey rycerstwa znią skonfederowanego na instrukcyi od prześwietnego senatu y hetmanów koronnych przez xiędza Jełowickiego kanclerza kapituły lwowski dany [...] 1716
 • 740 $a Listy do NN bpa krakowskiego
 • 740 $a Listy NN wdy krakowskiego do
 • 740 $a List NN chorążego wołyńskiego do NN księcia
 • 740 $a Mowa Zawiszy Krzysztofa sty mińskiego
 • 740 $a Mowa Rzewuskiego Stanisława Mateusza Rzewuskiego wdy podlaskiego
 • 740 $a Mowa Pocieja Ludwika strażnika w. lit.
 • 740 $a Mowy Stanisława Leszczyńskiego króla Polski
 • 740 $a Mowy Augusta II króla Polski
 • 740 $a Instrukcia na seym walny warszawski poznańskiego y kaliskiego woiewodztw za uniwersałem JKMCi [...] złożony na seymik do Środy 1701
 • 740 $a Utwierdzenie securitatis lemburskiego y bytowskiego powiatów
 • 740 $a Sprawa Hetshera przeszłego poczmistrza gdańskiego do przyszłego seymu włożona
 • 740 $a Sekta mennonistska
 • 740 $a Quarta starostwa puckiego
 • 740 $a Rewelacia w rożnych listów berlińskich excerpewana którą porucznik szwedzki niejaki etc.
 • 740 $a List NN wdy mazowieckiego do NN
 • 740 $a Conlenta konferencyi mianey z ministrami carskiemi 1726
 • 740 $a Deklaracia ex parte nayiasnieyszego króla wielmożnemu xiążęciu Dołhorukiemu
 • 740 $a Mowa Sapiehy Jana
 • 740 $a Reflexie potrzebne sub praesenti statu zkonfederowanego woyska
 • 740 $a Regulamen punctualney płacey woysku koronnemu przez reperacię na woiewodztwa y ziemie exdywidowany
 • 740 $a Mowy duchownych i świeckich dostojników województw poznańskiego i kaliskiego na sejmik średzki 1703
 • 740 $a List Sieniawskiego Adama Mikołaja? hetmana w. kor.
 • 740 $a Proiect na Gorzyńskiego który zaiącem się pieczentuie
 • 740 $a List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do prymasa
 • 740 $a Protokoły dot. rokoszu w Łowiczu 1698
 • 740 $a List Tarły Michała bpa poznańskiego do NN marszałka w. kor.
 • 740 $a Wiadoma niebu widoma światu doznana w Rzeczypospolitey nieszczęśliwości impreza krotko opisana y manifestem publicznym ogłoszona w Gdańsku [...] 1734
 • 740 $a Mowa Radziejowskiego Michała Stefana kard.
 • 740 $a Mowa Sieniawskiego Adama Mikołaja hetmana w. kor.
 • 740 $a Ratio status
 • 740 $a List NN bpa kujawskiego do posła francuskiego?
 • 740 $a List NN posła francuskiego? do bpa kujawskiego
 • 740 $a Votum na seymiku przedseymowym w Średzie 1689
 • 740 $a Votum na seymie extraordynaryjnym warszawskim 1. Februa. 1690
 • 740 $a Mowa NN in senatus consilio po niedoszłey zgodzie Kazimierza Jana Sapiehy wdy wileńskiego z Konstantym Brzostowskim biskupem wileńskim 1695
 • 740 $a Mowa antekomicyalney rady warszawskiey 1701
 • 740 $a Mowa [...] Jana III in senatus consilio w Grodnie [...] 1688 na votum Sieradzkiego
 • 740 $a Anno Dni 1719 d. 4 Mai |manuscripta rozne zaczynaią się roznych authorow in Nomine Domini Amen |Descriptio status Rgni Poloniae
 • 740 $a Zagaienie seymiku przedseymowego y respons posłowi JKMCi w Śrzedzie
 • 740 $a Lament osierociałey oyczyzny wzruszaiący synów odrodków do upamiętania się oraz pobudzaiący kochaiących synów do dalszey siebie miłości wypisany przez opłakuiącego syna polskiego
 • 740 $a Mowa Działyńskiego Tomasza wdy chełmińskiego
 • 740 $a Listy Sapiehy Kazimierza Jana wdy wileńskiego do
 • 740 $a Listy do Jana III Sobieskiego króla Polski
 • 740 $a List pewnego senatora ad regni ministrum informuie o zieździe wschowskim
 • 740 $a Respons ad deliberatorias [...] Jana III na seym extraordynaryjny warszawski [...] 1684
 • 740 $a List Przebendowskiego Jana Jerzego wdy malborskiego do Leszczyńskiego Rafała podskarbiego w. kor.
 • 740 $a Mowa Działyńskiego Marcina posła brzesko-kujawskiego (nagłówek)
 • 852 $j BK 00971
 • 999 $d 19.05.23

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00971