"Manuskrypt róznych mów y proiektów iako też różnych wierszów y wiadomości podczas rewolucyi annorum 1768-1769 et ad annum 1774 tum anni 1792."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01014
 • Kopie: Mf 599
 • Tytuł: "Manuskrypt róznych mów y proiektów iako też różnych wierszów y wiadomości podczas rewolucyi annorum 1768-1769 et ad annum 1774 tum anni 1792."
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 274 k. 32x20 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.?, zniszczony
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Gazeta prawdziwa z różnych wiadomości diebus martij 1768 anno ułożona" k. 3-9
  • "Curiosa z Warszawy die 12 april 1768" k. 9v-13v
  • "Wiadomości przedseymowe y poseymowe" 1768 k. 13v-15
  • "Akt Konfederacyi Barskiey" k. 15-20
  • "Konfederacya luterska y kalwińska" k. 25-27 "Rozmowa kawalera saskiego z senatorem Polakiem" k. 23-25
  • "Zdanie o biskupach na seymie 1767 przy wierze Ś. y wolnościach obstawaiących" - wiersze satyryczne k. 27
  • Protest Krajewskiego przeciwko Repninowi i wojskom rosyjskim. Oblata Actum in Curia Regia 1769 07.12. k. 29-32
  • "Deklaracya Króla Imci Polskiego" Stanisława Augusta 1769 k. 33v-34 i "Odpowiedź [...]" k. 34v-36
  • "Proiekt do Deklaracyi Króla Imci Polskiego" Stanisława Augusta 1769 k. 32v-33v
  • "Kwestarz cnotliwy" k. 39-40
  • "Projekt Konfederacyi Cywilney szkodliwey Oyczyźnie prawom, swobodom, wierze y wolności Rzeczypospolitey" k. 40v-44
  • "Doroczna uroczystość [...] Stanisława Augusta [...] wierszem oyczystym przez x. Izydora Minasewicza [...] 1769" k. 44v-45
  • "De utraque Fortuna" ded. Stanisławowi Augustowi k. 4546
  • "Remanifest Seraskiera paszy benderskiego [...]" 1769 k. 46-49v
  • "Deklaracya Porty Ottomańskiey [...]" k. 49v-51v
  • "Replika na Odpowiedź Narodową przeciwko Uniwersałowi królewskiemu wyszłą" k. 51v-53v
  • "Przysięga skonfederowaney kompanii w Krakowie [...] 1769" k. 55.
  • Listy z Drezna 1769 (2) k. 55v-56.
  • "Replika na deklaracyą turecką [...] 1769 wydaną od Ministerium JKMci formowana" k. 58v-60.
  • "Światło prawdy przyiacielowi powinowatemu rozświecone od Konfederata Barskiego" k. 60v-64.
  • "Actum in judicio extraordinario [...] 1769" sprawa toruńska k. 70-74.
  • Manifest konfederacji województwa krakowskiego k. 74v-76.
  • Deklaracja Józefa II "favore Rzplitey skonfederowaney" 1769 przesłana przez Wacława Henryka de Wagheyn k. 78.
  • "Przestroga z Warszawy [...] 1769 wydana" k. 81v-84
  • "Postać dobrego Konfederata w okolicznościach teraźnieyszych [...]" k. 84-87.
  • "Odpowiedź na przestrogę względem Konfederacyi Warszawskiey wydaną [...] 1769" k. 88-92.
  • "Refleksye nad skryptami in publicum wyszłemi" k. 92-97.
  • "List [...] Raby kapitana gwardyi pieszey koronney do [...] Mostowskiego woiewody mazowieckiego z pól elizeyskich pisany" k. 97v-98.
  • Akt przeciwko konfederacji radomskiej "Actum in Mława [...] 1769" k. 98v-106.
  • "Punkta od Moskwy podane Imp Bierzyńskiemu w Krakowie" k. 108-111.
  • "Relacya o wzięciu w areszt Impana Bierzyńskiego [...] przez [...] Drewitza [...] 1770 nadesłana" k. 111-112v.
  • "Co są w Polsce seymy" k. 120.
  • "Kopia listu Konfederata do przyiaciela" k. 125-126.
  • "List przyiaciela imparcyalnego do przyiaciela [...] 1771 pisany" k. 126-127.
  • "Deklaracya cesarstwa [...] do Generalności Konfederackiey w Cieszynie" 1771 k. 128.
  • "Glossa na wiersze [...] Kossakowskiego z okazyi wzięcia króla napisano d. 3 9bris 1771" i "Wieśniak do poety dziennego" k. 132-137v.
  • "List pewnego obywatela polskiego do [...] Durand, posła y ministra francuskiego u dworu wiedeńskiego względem krytycznych Polski okoliczności pisany 1770" k. 141-153.
  • Listy: Achmed IV sułtan do wezyra Hatciszerif? 1787 k. 238. - Benoit Gedeon de poseł pruski objaśniający "Myśl króla pruskiego względem teraźnieyszych okoliczności Polski" 1769 k. 77. - Durini nuncjusz do kard. Bernis poseł franc. 1772 k. 137v-140. - Fryderyk II Wielki król Prus do wodzów Konfederacji 1769 k. 79v-81 i respons k. 132. - Katarzyna II caryca Rosji do Stanisława Augusta 1787 k. 235v. - Kaunitz Rittberg W. do Paca 1772 k. 128v. - Klemens XIII do Ludwika XV 1769 k. 79. - Konfederat NN do króla 1770 k. 113v. - korespondent warszawski do Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki 1714-1800 b.d. k. 107-108, do Generalności b.d. k. 114v-120. - Mazowiecki Władysław marszałek konf. ziemi dobrzyńskiej i Mikorski Franciszek Ksawery marszałek konf. gostyńskiej do Hofmanna burmistrza Torunia 1769 (5) k. 65, 66v-69 i odpowiedź k. 65v-66. - Ogiński Michał Kazimierz hetman do Fryderyk II Wielki 1771 k. 177-179. - Potocki Stanisław Szczęsny wda ruski gen. marszałek konf. targowickiej 1752-1805 1792 k. 248v-250. - Saldern Caspar von dyplomata rosyjski do Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk 1730-1800 1771 k. 122-123 i respons k. 123-124. - Sołtyk Kajetan, bp krakowski do Stanisława Augusta 1766 k. 20v-21. - Stanisław August Poniatowski król Polski "List cyrkularny królewskich senatorów" k. 129130. - Trzebiński, regimentarz woj. krakowskiego do Konfederacji Krakowskiej 1769 k. 53v. i respons Wybrańskiego "pierwszego kompanii Konfederacji Krakowskiej". - NN k. 55v-56v. - NN k. 114
  • Manifesty: Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. 1770 k. 121. - Porta Ottomańska "z okoliczności wydania woyny Rossyi 1787 [...]" k. 236. - Pułaski Kazimierz gen. dowódca Konfederacji Barskiej 1745-1779 1771 k. 130v-131. - Sołtyk Kajetan, bp krakowski 1767 k. 21-23
  • Uniwersały: Berzewiczy Joannes administrator 1771 dot. pow. sądeckiego k. 156. - Konfederatów 1770 podp. Bohusz Ignacy sekretarz Konfederacji i Pac Michał Jan marszałek konfederacji lit. k. 112v-113. - Konfederatów 1772 k. 127v-128. - Konfederatów 1773 k. 179-180. - Krasiński i Potocki marszałkowie 1769 k. 57v-58. - marszałków do Gruszeckiego z superintendencji krakowskiej i Röhlanda kasjera k. 36v-37. - Lubomirski Jerzy k. 76-77 podziękowanie za funkcję marszałka konf. krakowskiej 1769. - Röhn pułk rosyjski 1770 k. 106-107 przeciwko konfederatom. - Szaniawski Tadeusz Adam marszałek konf. wdztwa lubelskiego 1769 k. 56v-57v
  • Mowy: Kossakowski w Radzie Nieustającej b.d. k. 237
  • "Odpowiedź na deklaracye oddane ministrom Króla [...] przez [...] panów de Sztachelberg, de Benoit ministrów [...] 1772" k. 154-156
  • "Suum cuique" i "Respons na skrypt pod tytułem Suum cuique" k. 157-176
  • "Partykularne wiadomości z Warszawy d. 1 Aprl. 1773" k. 176-177
  • "Rezolucya względem defluitacyi Gdańska" k. 180v
  • Powołanie sejmu Actum in Curia Regia Varsaviensis 1773 IV 20. k. 181-185
  • "Ordynacya sądów Generalney Konfederacyi dnia 20 kwietnia przy reassumpcyi tychże [...] 1773 pisana a dnia 23 [...] czerwca ogłoszona" k. 185-191.
  • Poniński Adam Wojciech marszałek konf. generalnej o wybieraniu pieniędzy 1773 k. 192.
  • Plenipotencje mocarstw ościennych do układów 1773 k. 192v-195.
  • "Mowa JKMci miana za królobójcami [...] 1773" k. 195v-199.
  • "Punkta na ustanowienie Consilij Permanentis w Radzie Rzpltey Polskiey" k. 199v-213, 220v-231 (tłum. polskie).
  • Obwieszczenie Katarzyny II 1773 k. 213v-214.
  • Nota od ministrów dworów ościennych do Konfederacji b.d. k. 214v-215.
  • Oświadczenie o upadku konfederacji 1773 k. 215v-220.
  • "Ustanowienie Rady Nieustającey" b.d. k. 220v-231.
  • "Projekt podymnego generalnego" b.d. k. 231v-232.
  • Pruskie wydatki na wojsko b.d. k. 233v.
  • Wiersz - pochwała życia statecznego k. 234.
  • "Odpowiedź króla [...] na mowę [...] Olechowskiego [...] 1787" k. 235.
  • Krasicki Ignacy [Inc.:] "Gdybym ja był [...]" k. 235v
  • "Żądanie zabawne" satyra k. 240-241.
  • "Pożegnanie xcia Ponińskiego P.W.K. 1789 2 lipca" k. 241.
  • "Interlocutione do Branickiego" k. 241v-242.
  • "Rada partyi hetmańskiey po ustanowieniu Deputacyi do ułożenia projektu formy rządu" k. 242v.
  • "Do publiczności" k. 243.
  • "Na deklaracyą stronników hetmańskich przeciw anonimowi piszącemu na pobór skur[!]" k. 244.
  • "Do Jezierskiego, kasztelana, odgrażaiącego palem na rękę piszącego paszkwile" k. 244v.
  • "Doniesienie" k. 245.
  • "Nadgrobek x. Ponińskiemu, podskarbiemu w. kor." k. 245.
  • "Do Jezierskiego już milczącego" k. 245v.
  • "Do cnotliwych [...] posłów JW Leszczyńskiego, inowrocł. y Grabowskiego od życzliwego oyczyźnie obywatela [...]" k. 245v.
  • "Odpis na błazna" k. 246
  • "Pozew [...] Małachowskiemu do sądów konfederackich wydany" 1792 k. 246v-248 podp. S.S. Potocki
  • "Anegdotka w miesiącu sierpniu 1792" k. 251.
  • "Ja lepiey trzymam o królu" k. 252v.
  • "Epigram de celeber. gnli Kościuszki" k. 252v.
  • Nagrobek Stanisława Augusta k. 253.
  • "Polonus ad delicurtum detractorem 1800" k. 253v.
  • "Nadgrobek dla nieszczęśliwey panienki" k. 253v. - "Głupstwa nowych filozofów" k. 254.
  • "Nadgrobki dla p. Kossakowskiey zeszłej z tego świata na dniu 10 czerwca 1801" przez Ludwika Osińskiego i Antoniego Majewskiego k. 254.
  • "Ubogi do xiężney Czartoryskiey" 1801 k. 255
 • Proweniencja:
  • "A. Antoszeska M?K 1787"
  • "Dla Biblioteki Kórnickiej kupiłem w Poznaniu od antykw. Igla z polecenia hr. Działyńskiego. 15.5. 1871 Z. Celichowski"
 • Hasła przedmiotowe:
  • Benoît, Gedeon pruski dyplomata (?-po 1776)
  • Bernis, François-Joachim de Pierre de (1715-1794)
  • Berzewiczy, Joannes administrator 18 w.
  • Bierzyński, Józef konfederat barski (?-post 1794)
  • Bierzyński, Józef konfederat barski (?-post 1794)
  • Bohusz, Ignacy sekretarz Konfederacji (ca 1720-1778)
  • Branicki
  • Drewitz płk. rosyjski
  • Durand poseł francuski
  • Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786)
  • Grabowski poseł
  • Hatciszerif? wezyr 18 w.
  • Hofmann burmistrz Torunia 18 w.
  • Jezierski klan
  • Jezierski klan
  • Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
  • Katarzyna II (cesarzowa Rosji ; 1729-1796)
  • Kaunitz Rittberg W.
  • Klemens XIII (papież ; 1693-1769)
  • Kościuszko, Tadeusz (1746-1817)
  • Kościuszko, Tadeusz (1746-1817)
  • Kossakowska, Katarzyna kasztelanowa kamieńska (1722-1803)
  • Kossakowska, Katarzyna kasztelanowa kamieńska (1722-1803)
  • Kossakowski
  • Krajewski płk kawalerii, konfederat barski
  • Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. klan płocki 1714-1781
  • Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki 1714-1800
  • Krasiński Michał Hieronim marszałek gen. Konfederacji Barskiej
  • Leszczyński poseł
  • Lubomirski, Jerzy Marcin marszałek konfederacji barskiej (1738-1811)
  • Ludwik XV (król Francji ; 1710-1774)
  • Mazowiecki, Władysław marszałek konf. ziemi dobrzyńskiej (ca 1474-po 1813)
  • Mikorski, Franciszek Ksawery marszałek konf. gostyńskiej
  • Ogiński, Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk (1730-1800)
  • Pac, Michał Jan sta ziołowski marszałek generalny konfederacji barskiej (1730-1787)
  • Poniński
  • Poniński, Adam podskarbi w. kor. (1732-1798)
  • Poniński, Adam podskarbi w. kor. (1732-1798)
  • Potocki, Piotr marszałek sand. Konfederacji Barskiej poseł (?-po 1900)
  • Potocki, Stanisław Szczęsny wda ruski gen. marszałek konf. targowickiej (1752-1805)
  • Pułaski, Kazimierz gen. dowódca konfederacji barskiej (1745-1779)
  • Röhland kasjer superintendencji krakowskiej
  • Röhn pułk rosyjski
  • Saldern, Kaspar von dyplomata rosyjski (1711-1786)
  • Seraskier pasza benderski
  • Sołtyk, Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788)
  • Sołtyk, Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788)
  • Stackelber, Otto Magnus poseł rosyjski (1786-1837)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Szaniawski, Tadeusz Adam marszałek konf. wdztwa lubelskiego (?-po 1793)
  • Trzebiński regimentarz woj. krakowskiego
  • Wagheyn, Wacław Henryk sekretarz cesarski
  • Rada Nieustająca
  • Rada Nieustająca
  • Sejm (1767-1768) Warszawa
  • Wysoka Porta
  • Dyplomacja 18 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Protestantyzm 18 w.
  • Sądownictwo 18 w.
  • Tumult toruński (1724)
  • Manifesty 18 w.
  • Gazety rękopiśmienne
  • Sejm (1767-1768) Warszawa
  • Sejm (1768) Warszawa
  • Wielka Porta
  • Literatura polska 18 w.
  • Protestantyzm 18 w.
  • Sądownictwo 18 w.
  • Manifesty 18 w.
  • Parlamentaria
  • Mowy 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Gazety rękopiśmienne 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Nowy Sącz (woj. małopolskie) 18 w.
  • Turcja 18 w.
 • Uwagi: K. 256-274 puste.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Manuskrypt
 • 245 $a "Manuskrypt róznych mów y proiektów iako też różnych wierszów y wiadomości podczas rewolucyi annorum 1768-1769 et ad annum 1774 tum anni 1792."
 • 246 $a Zbiór dokumentów do konfederacji barskiej i lat późniejszych.
 • 246 $a "Gdybym ja był [...]" $i [Inc.:]
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18-19 w.
 • 300 $a 274 k. $c 32x20 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 19 w.?, zniszczony
 • 500 $a K. 256-274 puste.
 • 520 $a "Gazeta prawdziwa z różnych wiadomości diebus martij 1768 anno ułożona" k. 3-9
 • 520 $a "Curiosa z Warszawy die 12 april 1768" k. 9v-13v
 • 520 $a "Wiadomości przedseymowe y poseymowe" 1768 k. 13v-15
 • 520 $a "Akt Konfederacyi Barskiey" k. 15-20
 • 520 $a "Konfederacya luterska y kalwińska" k. 25-27 $a "Rozmowa kawalera saskiego z senatorem Polakiem" k. 23-25
 • 520 $a "Zdanie o biskupach na seymie 1767 przy wierze Ś. y wolnościach obstawaiących" - wiersze satyryczne k. 27
 • 520 $a Protest Krajewskiego przeciwko Repninowi i wojskom rosyjskim. Oblata Actum in Curia Regia 1769 07.12. k. 29-32
 • 520 $a "Deklaracya Króla Imci Polskiego" Stanisława Augusta 1769 k. 33v-34 i "Odpowiedź [...]" k. 34v-36
 • 520 $a "Proiekt do Deklaracyi Króla Imci Polskiego" Stanisława Augusta 1769 k. 32v-33v
 • 520 $a "Kwestarz cnotliwy" k. 39-40
 • 520 $a "Projekt Konfederacyi Cywilney szkodliwey Oyczyźnie prawom, swobodom, wierze y wolności Rzeczypospolitey" k. 40v-44
 • 520 $a "Doroczna uroczystość [...] Stanisława Augusta [...] wierszem oyczystym przez x. Izydora Minasewicza [...] 1769" k. 44v-45
 • 520 $a "De utraque Fortuna" ded. Stanisławowi Augustowi k. 4546
 • 520 $a "Remanifest Seraskiera paszy benderskiego [...]" 1769 k. 46-49v
 • 520 $a "Deklaracya Porty Ottomańskiey [...]" k. 49v-51v
 • 520 $a "Replika na Odpowiedź Narodową przeciwko Uniwersałowi królewskiemu wyszłą" k. 51v-53v
 • 520 $a "Przysięga skonfederowaney kompanii w Krakowie [...] 1769" k. 55.
 • 520 $a Listy z Drezna 1769 (2) k. 55v-56.
 • 520 $a "Replika na deklaracyą turecką [...] 1769 wydaną od Ministerium JKMci formowana" k. 58v-60.
 • 520 $a "Światło prawdy przyiacielowi powinowatemu rozświecone od Konfederata Barskiego" k. 60v-64.
 • 520 $a "Actum in judicio extraordinario [...] 1769" sprawa toruńska k. 70-74.
 • 520 $a Manifest konfederacji województwa krakowskiego k. 74v-76.
 • 520 $a Deklaracja Józefa II "favore Rzplitey skonfederowaney" 1769 przesłana przez Wacława Henryka de Wagheyn k. 78.
 • 520 $a "Przestroga z Warszawy [...] 1769 wydana" k. 81v-84
 • 520 $a "Postać dobrego Konfederata w okolicznościach teraźnieyszych [...]" k. 84-87.
 • 520 $a "Odpowiedź na przestrogę względem Konfederacyi Warszawskiey wydaną [...] 1769" k. 88-92.
 • 520 $a "Refleksye nad skryptami in publicum wyszłemi" k. 92-97.
 • 520 $a "List [...] Raby kapitana gwardyi pieszey koronney do [...] Mostowskiego woiewody mazowieckiego z pól elizeyskich pisany" k. 97v-98.
 • 520 $a Akt przeciwko konfederacji radomskiej "Actum in Mława [...] 1769" k. 98v-106.
 • 520 $a "Punkta od Moskwy podane Imp Bierzyńskiemu w Krakowie" k. 108-111.
 • 520 $a "Relacya o wzięciu w areszt Impana Bierzyńskiego [...] przez [...] Drewitza [...] 1770 nadesłana" k. 111-112v.
 • 520 $a "Co są w Polsce seymy" k. 120.
 • 520 $a "Kopia listu Konfederata do przyiaciela" k. 125-126.
 • 520 $a "List przyiaciela imparcyalnego do przyiaciela [...] 1771 pisany" k. 126-127.
 • 520 $a "Deklaracya cesarstwa [...] do Generalności Konfederackiey w Cieszynie" 1771 k. 128.
 • 520 $a "Glossa na wiersze [...] Kossakowskiego z okazyi wzięcia króla napisano d. 3 9bris 1771" i "Wieśniak do poety dziennego" k. 132-137v.
 • 520 $a "List pewnego obywatela polskiego do [...] Durand, posła y ministra francuskiego u dworu wiedeńskiego względem krytycznych Polski okoliczności pisany 1770" k. 141-153.
 • 520 $a Listy: Achmed IV sułtan do wezyra Hatciszerif? 1787 k. 238. - Benoit Gedeon de poseł pruski objaśniający "Myśl króla pruskiego względem teraźnieyszych okoliczności Polski" 1769 k. 77. - Durini nuncjusz do kard. Bernis poseł franc. 1772 k. 137v-140. - Fryderyk II Wielki król Prus do wodzów Konfederacji 1769 k. 79v-81 i respons k. 132. - Katarzyna II caryca Rosji do Stanisława Augusta 1787 k. 235v. - Kaunitz Rittberg W. do Paca 1772 k. 128v. - Klemens XIII do Ludwika XV 1769 k. 79. - Konfederat NN do króla 1770 k. 113v. - korespondent warszawski do Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki 1714-1800 b.d. k. 107-108, do Generalności b.d. k. 114v-120. - Mazowiecki Władysław marszałek konf. ziemi dobrzyńskiej i Mikorski Franciszek Ksawery marszałek konf. gostyńskiej do Hofmanna burmistrza Torunia 1769 (5) k. 65, 66v-69 i odpowiedź k. 65v-66. - Ogiński Michał Kazimierz hetman do Fryderyk II Wielki 1771 k. 177-179. - Potocki Stanisław Szczęsny wda ruski gen. marszałek konf. targowickiej 1752-1805 1792 k. 248v-250. - Saldern Caspar von dyplomata rosyjski do Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk 1730-1800 1771 k. 122-123 i respons k. 123-124. - Sołtyk Kajetan, bp krakowski do Stanisława Augusta 1766 k. 20v-21. - Stanisław August Poniatowski król Polski "List cyrkularny królewskich senatorów" k. 129130. - Trzebiński, regimentarz woj. krakowskiego do Konfederacji Krakowskiej 1769 k. 53v. i respons Wybrańskiego "pierwszego kompanii Konfederacji Krakowskiej". - NN k. 55v-56v. - NN k. 114
 • 520 $a Manifesty: Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. 1770 k. 121. - Porta Ottomańska "z okoliczności wydania woyny Rossyi 1787 [...]" k. 236. - Pułaski Kazimierz gen. dowódca Konfederacji Barskiej 1745-1779 1771 k. 130v-131. - Sołtyk Kajetan, bp krakowski 1767 k. 21-23
 • 520 $a Uniwersały: Berzewiczy Joannes administrator 1771 dot. pow. sądeckiego k. 156. - Konfederatów 1770 podp. Bohusz Ignacy sekretarz Konfederacji i Pac Michał Jan marszałek konfederacji lit. k. 112v-113. - Konfederatów 1772 k. 127v-128. - Konfederatów 1773 k. 179-180. - Krasiński i Potocki marszałkowie 1769 k. 57v-58. - marszałków do Gruszeckiego z superintendencji krakowskiej i Röhlanda kasjera k. 36v-37. - Lubomirski Jerzy k. 76-77 podziękowanie za funkcję marszałka konf. krakowskiej 1769. - Röhn pułk rosyjski 1770 k. 106-107 przeciwko konfederatom. - Szaniawski Tadeusz Adam marszałek konf. wdztwa lubelskiego 1769 k. 56v-57v
 • 520 $a Mowy: Kossakowski w Radzie Nieustającej b.d. k. 237
 • 520 $a "Odpowiedź na deklaracye oddane ministrom Króla [...] przez [...] panów de Sztachelberg, de Benoit ministrów [...] 1772" k. 154-156
 • 520 $a "Suum cuique" i "Respons na skrypt pod tytułem Suum cuique" k. 157-176
 • 520 $a "Partykularne wiadomości z Warszawy d. 1 Aprl. 1773" k. 176-177
 • 520 $a "Rezolucya względem defluitacyi Gdańska" k. 180v
 • 520 $a Powołanie sejmu Actum in Curia Regia Varsaviensis 1773 IV 20. k. 181-185
 • 520 $a "Ordynacya sądów Generalney Konfederacyi dnia 20 kwietnia przy reassumpcyi tychże [...] 1773 pisana a dnia 23 [...] czerwca ogłoszona" k. 185-191.
 • 520 $a Poniński Adam Wojciech marszałek konf. generalnej o wybieraniu pieniędzy 1773 k. 192.
 • 520 $a Plenipotencje mocarstw ościennych do układów 1773 k. 192v-195.
 • 520 $a "Mowa JKMci miana za królobójcami [...] 1773" k. 195v-199.
 • 520 $a "Punkta na ustanowienie Consilij Permanentis w Radzie Rzpltey Polskiey" k. 199v-213, 220v-231 (tłum. polskie).
 • 520 $a Obwieszczenie Katarzyny II 1773 k. 213v-214.
 • 520 $a Nota od ministrów dworów ościennych do Konfederacji b.d. k. 214v-215.
 • 520 $a Oświadczenie o upadku konfederacji 1773 k. 215v-220.
 • 520 $a "Ustanowienie Rady Nieustającey" b.d. k. 220v-231.
 • 520 $a "Projekt podymnego generalnego" b.d. k. 231v-232.
 • 520 $a Pruskie wydatki na wojsko b.d. k. 233v.
 • 520 $a Wiersz - pochwała życia statecznego k. 234.
 • 520 $a "Odpowiedź króla [...] na mowę [...] Olechowskiego [...] 1787" k. 235.
 • 520 $a Krasicki Ignacy [Inc.:] "Gdybym ja był [...]" k. 235v
 • 520 $a "Żądanie zabawne" satyra k. 240-241.
 • 520 $a "Pożegnanie xcia Ponińskiego P.W.K. 1789 2 lipca" k. 241.
 • 520 $a "Interlocutione do Branickiego" k. 241v-242.
 • 520 $a "Rada partyi hetmańskiey po ustanowieniu Deputacyi do ułożenia projektu formy rządu" k. 242v.
 • 520 $a "Do publiczności" k. 243.
 • 520 $a "Na deklaracyą stronników hetmańskich przeciw anonimowi piszącemu na pobór skur[!]" k. 244.
 • 520 $a "Do Jezierskiego, kasztelana, odgrażaiącego palem na rękę piszącego paszkwile" k. 244v.
 • 520 $a "Doniesienie" k. 245.
 • 520 $a "Nadgrobek x. Ponińskiemu, podskarbiemu w. kor." k. 245.
 • 520 $a "Do Jezierskiego już milczącego" k. 245v.
 • 520 $a "Do cnotliwych [...] posłów JW Leszczyńskiego, inowrocł. y Grabowskiego od życzliwego oyczyźnie obywatela [...]" k. 245v.
 • 520 $a "Odpis na błazna" k. 246
 • 520 $a "Pozew [...] Małachowskiemu do sądów konfederackich wydany" 1792 k. 246v-248 podp. S.S. Potocki
 • 520 $a "Anegdotka w miesiącu sierpniu 1792" k. 251.
 • 520 $a "Ja lepiey trzymam o królu" k. 252v.
 • 520 $a "Epigram de celeber. gnli Kościuszki" k. 252v.
 • 520 $a Nagrobek Stanisława Augusta k. 253.
 • 520 $a "Polonus ad delicurtum detractorem 1800" k. 253v.
 • 520 $a "Nadgrobek dla nieszczęśliwey panienki" k. 253v. - "Głupstwa nowych filozofów" k. 254.
 • 520 $a "Nadgrobki dla p. Kossakowskiey zeszłej z tego świata na dniu 10 czerwca 1801" przez Ludwika Osińskiego i Antoniego Majewskiego k. 254.
 • 520 $a "Ubogi do xiężney Czartoryskiey" 1801 k. 255
 • 530 $d Mf 599
 • 541 $c a $d 1871
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "A. Antoszeska M?K 1787" $r 1787 $w Antoszewska A.
 • 561 $a "Dla Biblioteki Kórnickiej kupiłem w Poznaniu od antykw. Igla z polecenia hr. Działyńskiego. 15.5. 1871 Z. Celichowski" $d BK VI, 112 $w Działyński Jan (1829-1880) $w Igel
 • 600 $a Benoît, Gedeon $c pruski dyplomata $d (?-po 1776)
 • 600 $a Bernis, François-Joachim de Pierre de $d (1715-1794)
 • 600 $a Berzewiczy, Joannes $c administrator $d 18 w.
 • 600 $a Bierzyński, Józef $c konfederat barski $d (?-post 1794)
 • 600 $a Bierzyński, Józef $c konfederat barski $d (?-post 1794)
 • 600 $a Bohusz, Ignacy $c sekretarz Konfederacji $d (ca 1720-1778)
 • 600 $a Branicki
 • 600 $a Drewitz $c płk. rosyjski
 • 600 $a Durand $c poseł francuski
 • 600 $a Fryderyk $b II Wielki $c (król Prus ; $d 1712-1786)
 • 600 $a Grabowski $c poseł
 • 600 $a Hatciszerif? $c wezyr $d 18 w.
 • 600 $a Hofmann $c burmistrz Torunia $d 18 w.
 • 600 $a Jezierski $c klan
 • 600 $a Jezierski $c klan
 • 600 $a Józef $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1741-1790)
 • 600 $a Katarzyna $b II $c (cesarzowa Rosji ; $d 1729-1796)
 • 600 $a Kaunitz Rittberg W.
 • 600 $a Klemens $b XIII $c (papież ; $d 1693-1769)
 • 600 $a Kościuszko, Tadeusz $d (1746-1817)
 • 600 $a Kościuszko, Tadeusz $d (1746-1817)
 • 600 $a Kossakowska, Katarzyna $c kasztelanowa kamieńska $d (1722-1803)
 • 600 $a Kossakowska, Katarzyna $c kasztelanowa kamieńska $d (1722-1803)
 • 600 $a Kossakowski
 • 600 $a Krajewski $c płk kawalerii, konfederat barski
 • 600 $a Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. klan płocki 1714-1781
 • 600 $a Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki 1714-1800
 • 600 $a Krasiński Michał Hieronim marszałek gen. Konfederacji Barskiej
 • 600 $a Leszczyński $c poseł
 • 600 $a Lubomirski, Jerzy Marcin $c marszałek konfederacji barskiej $d (1738-1811)
 • 600 $a Ludwik $b XV $c (król Francji ; $d 1710-1774)
 • 600 $a Mazowiecki, Władysław $c marszałek konf. ziemi dobrzyńskiej $d (ca 1474-po 1813)
 • 600 $a Mikorski, Franciszek Ksawery $c marszałek konf. gostyńskiej
 • 600 $a Ogiński, Michał Kazimierz $c hetman w. lit. muzyk $d (1730-1800)
 • 600 $a Pac, Michał Jan $c sta ziołowski marszałek generalny konfederacji barskiej $d (1730-1787)
 • 600 $a Poniński
 • 600 $a Poniński, Adam $c podskarbi w. kor. $d (1732-1798)
 • 600 $a Poniński, Adam $c podskarbi w. kor. $d (1732-1798)
 • 600 $a Potocki, Piotr $c marszałek sand. Konfederacji Barskiej poseł $d (?-po 1900)
 • 600 $a Potocki, Stanisław Szczęsny $c wda ruski gen. marszałek konf. targowickiej $d (1752-1805)
 • 600 $a Pułaski, Kazimierz $c gen. dowódca konfederacji barskiej $d (1745-1779)
 • 600 $a Röhland $c kasjer superintendencji krakowskiej
 • 600 $a Röhn $c pułk rosyjski
 • 600 $a Saldern, Kaspar von $c dyplomata rosyjski $d (1711-1786)
 • 600 $a Seraskier $c pasza benderski
 • 600 $a Sołtyk, Kajetan Ignacy $c bp krakowski $d (1715-1788)
 • 600 $a Sołtyk, Kajetan Ignacy $c bp krakowski $d (1715-1788)
 • 600 $a Stackelber, Otto Magnus $c poseł rosyjski $d (1786-1837)
 • 600 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 600 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 600 $a Szaniawski, Tadeusz Adam $c marszałek konf. wdztwa lubelskiego $d (?-po 1793)
 • 600 $a Trzebiński $c regimentarz woj. krakowskiego
 • 600 $a Wagheyn, Wacław Henryk $c sekretarz cesarski
 • 610 $a Rada Nieustająca
 • 610 $a Rada Nieustająca
 • 611 $a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 $a Sejm (1767-1768) Warszawa
 • 650 $a Wysoka Porta
 • 650 $a Dyplomacja $y 18 w.
 • 650 $a Literatura polska $y 18 w.
 • 650 $a Protestantyzm $y 18 w.
 • 650 $a Sądownictwo $y 18 w.
 • 650 $a Tumult toruński (1724)
 • 650 $a Manifesty $y 18 w.
 • 650 $a Gazety rękopiśmienne
 • 650 $a Sejm (1767-1768) Warszawa
 • 650 $a Sejm (1768) Warszawa
 • 650 $a Wielka Porta
 • 650 $a Literatura polska $y 18 w.
 • 650 $a Protestantyzm $y 18 w.
 • 650 $a Sądownictwo $y 18 w.
 • 650 $a Manifesty $y 18 w.
 • 650 $a Parlamentaria
 • 650 $a Mowy $y 18 w.
 • 650 $a Listy $y 18 w.
 • 650 $a Gazety rękopiśmienne $y 18 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Nowy Sącz (woj. małopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Turcja $y 18 w.
 • 700 $a Majewski Antoni
 • 700 $a Osiński Ludwik
 • 700 $a Majewski Antoni
 • 700 $a Osiński Ludwik
 • 740 $a Kwestarz cnotliwy
 • 740 $a Protest Krajewskiego przeciwko Repninowi i wojskom rosyjskim. Oblata Actum in Curia Regia 1769 VII 12 k. 29-32
 • 740 $a Replika na |Odpowiedź Narodową przeciwko Uniwersałowi królewskiemu wyszłą
 • 740 $a Deklaracya Porty Ottomańskiey
 • 740 $a Remanifest Seraskiera paszy benderskiego 1769
 • 740 $a De utraque Fortuna ded. Stanisławowi Augustowi
 • 740 $a Projekt Konfederacyi Cywilney szkodliwey Oyczyźnie prawom, swobodom, wierze y wolności Rzeczypospolitey
 • 740 $a Listy z Drezna 1769
 • 740 $a Replika na deklaracyą turecka 1769 wydaną od Ministerium JKMci formowana
 • 740 $a Actum in judicio extraordinario 1769 |sprawa toruńska 1769
 • 740 $a Manifest konfederacji województwa krakowskiego
 • 740 $a Deklaracja Józefa II favore Rzplitey skonfederowaney 1769 przesłana przez Wacława Henryka de Wagheyn
 • 740 $a Przestroga z Warszawy 1769 wydana okolicznościach teraźnieyszych
 • 740 $a Odpowiedź na przestrogę względem Konfederacyi Warszawskiey wydaną 1769
 • 740 $a List Raby kapitana gwardyi pieszey koronney do Mostowskiego woiewody mazowieckiego z pól elizeyskich pisany
 • 740 $a Akt przeciwko konfederacji radomskiej Actum in Mława 1769
 • 740 $a Kopia listu Konfederata do przyiaciela
 • 740 $a List przyiaciela imparcyalnego do przyiaciela 1771 pisany
 • 740 $a Deklaracya cesarstwa do Generalności Konfederackiey w Cieszynie 1771
 • 740 $a List pewnego obywatela polskiego do Durand, posła y ministra francuskiego u dworu wiedeńskiego względem krytycznych Polski okoliczności pisany 1770
 • 740 $a Przysięga skonfederowaney kompanii w Krakowie 1769
 • 740 $a Światło prawdy przyiacielowi powinowatemu rozświecone od Konfederata Barskiego
 • 740 $a Postać dobrego Konfederata w okolicznościach teraźnieyszych
 • 740 $a Odpowiedź na przestrogę względem Konfederacyi Warszawskiey wydaną 1769
 • 740 $a Refleksye nad skryptami in publicum wyszłemi
 • 740 $a Punkta od Moskwy podane Imp Bierzyńskiemu w Krakowie
 • 740 $a Relacya o wzięciu w areszt Impana Bierzyńskiego przez Drewitza 1770 nadesłana
 • 740 $a Co są w Polsce seymy
 • 740 $a Glossa na wiersze Kossakowskiego z okazyi wzięcia króla napisano d. 3 9bris 1771
 • 740 $a Wieśniak do poety dziennego
 • 740 $a List pewnego obywatela polskiego do Durand posła y ministra francuskiego u dworu wiedeńskiego względem krytycznych Polski okoliczności pisany 1770
 • 740 $a Rada partyi hetmańskiey po ustanowieniu Deputacyi do ułożenia projektu formy rządu
 • 740 $a Punkta na ustanowienie Consilij Permanentis w Radzie Rzpltey Polskiey
 • 740 $a Deklaracya Króla Imci Polskiego Stanisława Augusta 1769
 • 740 $a Zdanie o biskupach na seymie 1767 przy wierze Ś. y wolnościach obstawaiących - wiersze satyryczne
 • 740 $a Konfederacya luterska y kalwińska
 • 740 $a Rozmowa kawalera saskiego z senatorem Polakiem
 • 740 $a Akt Konfederacyi Barskiey
 • 740 $a Wiadomości przedseymowe y poseymowe 1768
 • 740 $a Curiosa z Warszawy die 12 april 1768
 • 740 $a Gazeta prawdziwa z różnych wiadomości diebus martij 1768 anno ułożona
 • 740 $a Z okoliczności wydania woyny Rossyi 1787
 • 740 $a Manifest Konfederatów 1770
 • 740 $a Manifest Konfederatów 1772
 • 740 $a Manifest Konfederatów 1773
 • 740 $a List cyrkularny królewskich senatorów
 • 740 $a Myśl króla pruskiego względem teraźnieyszych okoliczności Polski 1769
 • 740 $a Odpowiedź na |deklaracye oddane ministrom Króla przez panów de Sztachelberg, de Benoit ministrów 1772
 • 740 $a Powołanie sejmu Actum in Curia Regia Varsaviensis 1773 04.20.
 • 740 $a Rezolucya względem defluitacyi Gdańska
 • 740 $a Postać dobrego Konfederata w okolicznościach teraźnieyszych
 • 740 $a Odpowiedź na przestrogę względem Konfederacyi Warszawskiey wydaną 1769
 • 740 $a Refleksye nad skryptami in publicum wyszłemi
 • 740 $a Punkta od Moskwy podane Imp Bierzyńskiemu w Krakowie
 • 740 $a Relacya o wzięciu w areszt Impana Bierzyńskiego przez Drewitza 1770 nadesłana
 • 740 $a Co są w Polsce seymy
 • 740 $a Glossa na wiersze Kossakowskiego z okazyi wzięcia króla napisano d. 3 9bris 1771
 • 740 $a Wieśniak do poety dziennego
 • 740 $a List pewnego obywatela polskiego do Durand posła y ministra francuskiego u dworu wiedeńskiego względem krytycznych Polski okoliczności pisany 1770
 • 740 $a Deklaracya Króla Imci Polskiego Stanisława Augusta 1769
 • 740 $a Partykularne wiadomości z Warszawy d. 1 Aprl. 1773
 • 740 $a Zdanie o biskupach na seymie 1767 przy wierze Ś. y wolnościach obstawaiących - wiersze satyryczne
 • 740 $a Konfederacya luterska y kalwińska
 • 740 $a Rozmowa kawalera saskiego z senatorem Polakiem
 • 740 $a Akt Konfederacyi Barskiey
 • 740 $a Wiadomości przedseymowe y poseymowe 1768
 • 740 $a Curiosa z Warszawy die 12 april 1768
 • 740 $a Gazeta prawdziwa z różnych wiadomości diebus martij 1768 anno ułożona
 • 740 $a Odpowiedź na |deklaracye oddane ministrom Króla przez panów de Sztachelberg, de Benoit ministrów 1772
 • 740 $a Suum cuique
 • 740 $a Respons na skrypt pod tytułem Suum cuique
 • 740 $a Partykularne wiadomości z Warszawy d. 1 Aprl. 1773
 • 740 $a Rezolucya względem defluitacyi Gdańska
 • 740 $a Powołanie sejmu |Actum in Curia Regia Varsaviensis 1773 04.20.
 • 740 $a Ordynacya sądów Generalney Konfederacyi dnia 20 kwietnia przy reassumpcyi tychże 1773 pisana a dnia 23 czerwca ogłoszona
 • 740 $a Odpowiedź króla na mowę Olechowskiego 1787 $a Wiersz - |pochwała życia statecznego $a Pruskie wydatki na wojsko b.d. $a Projekt podymnego generalnego b.d. $a Ustanowienie Rady Nieustającey b.d. $a Oświadczenie |o upadku konfederacji 1773 $a Nota od ministrów dworów ościennych do Konfederacji b.d. $a Obwieszczenie Katarzyny II 1773 $a Punkta na ustanowienie Consilij Permanentis w Radzie Rzpltey Polskiey $a Mowa JKMci miana |za królobójcami 1773 $a Plenipotencje mocarstw ościennych do układów 1773 $a o wybieraniu pieniędzy 1773
 • 740 $a Nadgrobki dla p. Kossakowskiey zeszłej z tego świata na dniu 10 czerwca 1801 przez Ludwika Osińskiego i Antoniego Majewskiego $a Głupstwa nowych filozofów $a Nadgrobek dla nieszczęśliwey panienki $a Polonus ad delicurtum detractorem 1800 $a Nagrobek Stanisława Augusta $a Epigram de celeber. gnli Kościuszki $a Ja lepiey trzymam o królu $a Anegdotka w miesiącu sierpniu 1792 $a Pozew Małachowskiemu do sądów konfederackich wydany 1792 $a Odpis na błazna $a Do cnotliwych posłów JW Leszczyńskiego, inowrocł. y Grabowskiego od życzliwego oyczyźnie obywatela $a Do Jezierskiego już milczącego $a Nadgrobek x. Ponińskiemu, podskarbiemu w. kor. $a Do Jezierskiego, kasztelana, odgrażaiącego palem na rękę piszącego paszkwile $a Na deklaracyą stronników hetmańskich przeciw anonimowi piszącemu na pobór skur! $a Do publiczności $a Rada partyi hetmańskiey po ustanowieniu Deputacyi do ułożenia projektu formy rządu $a Interlocutione do Branickiego $a Pożegnanie xcia Ponińskiego P.W.K. 1789 2 lipca $a Żądanie zabawne satyra
 • 740 $a Myśl króla pruskiego względem teraźnieyszych okoliczności Polski 1769
 • 740 $a Odpowiedź na |deklaracye oddane ministrom Króla przez panów de Sztachelberg, de Benoit ministrów 1772
 • 740 $a Powołanie sejmu Actum in Curia Regia Varsaviensis 1773 04.20.
 • 740 $a Rezolucya względem defluitacyi Gdańska
 • 740 $a Postać dobrego Konfederata w okolicznościach teraźnieyszych
 • 740 $a Odpowiedź na przestrogę względem Konfederacyi Warszawskiey wydaną 1769
 • 740 $a Refleksye nad skryptami in publicum wyszłemi
 • 740 $a Punkta od Moskwy podane Imp Bierzyńskiemu w Krakowie
 • 740 $a Relacya o wzięciu w areszt Impana Bierzyńskiego przez Drewitza 1770 nadesłana
 • 740 $a Co są w Polsce seymy
 • 740 $a Glossa na wiersze Kossakowskiego z okazyi wzięcia króla napisano d. 3 9bris 1771
 • 740 $a Wieśniak do poety dziennego
 • 740 $a List pewnego obywatela polskiego do Durand posła y ministra francuskiego u dworu wiedeńskiego względem krytycznych Polski okoliczności pisany 1770
 • 740 $a Suum cuique
 • 740 $a Respons na skrypt pod tytułem Suum cuique
 • 740 $a Żądanie zabawne satyra
 • 740 $a Pożegnanie xcia Ponińskiego P.W.K. 1789 2 lipca
 • 740 $a Interlocutione do Branickiego
 • 740 $a Rada partyi hetmańskiey po ustanowieniu Deputacyi do ułożenia projektu formy rządu
 • 740 $a Do publiczności
 • 740 $a Na deklaracyą stronników hetmańskich przeciw anonimowi piszącemu na pobór skur!
 • 740 $a Do Jezierskiego kasztelana odgrażaiącego palem na rękę piszącego paszkwile
 • 740 $a Doniesienie
 • 740 $a Nadgrobek x. Ponińskiemu podskarbiemu w. kor.
 • 740 $a Do Jezierskiego już milczącego
 • 740 $a Do cnotliwych posłów JW Leszczyńskiego inowrocł. y Grabowskiego od życzliwego oyczyźnie obywatela
 • 740 $a Odpis na błazna
 • 740 $a Anegdotka w miesiącu sierpniu 1792
 • 740 $a Ja lepiey trzymam o królu
 • 740 $a Epigram de celeber. gnli Kościuszki
 • 740 $a Nagrobek Stanisława Augusta
 • 740 $a Polonus ad delicurtum detractorem 1800
 • 740 $a Nadgrobek dla nieszczęśliwey panienki
 • 740 $a Głupstwa nowych filozofów
 • 740 $a Nadgrobki dla p. Kossakowskiey zeszłej z tego świata na dniu 10 czerwca 1801 przez Ludwika Osińskiego i Antoniego Majewskiego
 • 740 $a Ubogi do xiężney Czartoryskiey 1801
 • 740 $a Ordynacya sądów Generalney Konfederacyi dnia 20 kwietnia przy reassumpcyi tychże 1773 pisana a dnia 23 czerwca ogłoszona
 • 740 $a Punkta na ustanowienie Consilij Permanentis w Radzie Rzpltey Polskiey
 • 740 $a Partykularne wiadomości z Warszawy d. 1 Aprl. 1773
 • 740 $a Deklaracya Króla Imci Polskiego Stanisława Augusta 1769
 • 740 $a Zdanie o biskupach na seymie 1767 przy wierze Ś. y wolnościach obstawaiących - wiersze satyryczne
 • 740 $a Konfederacya luterska y kalwińska
 • 740 $a Rozmowa kawalera saskiego z senatorem Polakiem
 • 740 $a Akt Konfederacyi Barskiey
 • 740 $a Wiadomości przedseymowe y poseymowe 1768
 • 740 $a Curiosa z Warszawy die 12 april 1768
 • 740 $a Gazeta prawdziwa z różnych wiadomości diebus martij 1768 anno ułożona
 • 777 $a Minasowicz Izydor augustianin Doroczna uroczystość [...] Stanisława Augusta [...] wierszem oyczystym przez x. Izydora Minasewicza [...] 1769
 • 852 $j BK 01014
 • 999 $d 19.07.15

Indexes

Copies

 • Signature: BK 01014