Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01380
 • Kopie: Mf 5768
 • Tytuł: Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: LXXVIII,322 s. 22x19 cm i mn.
 • Oprawa: Tektura, 19 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Spacyer na Faworach" s. 195-222
  • "Manifest Cesarza Tureckiego z 20 8bris 1775 w Konstantynopolu uczyniony" s. 222-226
  • "List Szambelana o Warszawie przed Seymem 1776" s. 226-230
  • "List do Ziemianina pisany przed Seymem 1776" s. 230-245
  • Ogiński, Michał Kazimierz "List [Michała Kazimierza] Oginskiego hetmana W Litt. do Xięa Smolen. 1776 przed Seymikiem antekomicyalnym pisany" s. 245-248
  • Czyż, Franciszek "List JP Franciszka Czyża Sęd: Ziem Wilen. do W[ojewództ]wa Smolenskiego przed Seymikiem antekomicy[ialnym] 1776" s. 249-250
  • Katarzyna II caryca Rosji "Deklaracya Imperatorowey [Katarzyny II] Rosyskiey przez Sztackielberka [Otto Magnus Stackelberg] Posła na Seymikach Antekomicyalnych 1776 oswiadczona". Datt w Warszawie 15.06. 1776 s. 250-253
  • Wodziński, Gabriel "Mowa X [Gabriela] Wodzinskiego biskupa Smolenskiego w senacie 24 kwietnia 1773" s. 253-258.
  • "Manifest Konfederacyi Generalney przeciwko 3m Potencyom Kray Polski zabieraiącym w Auspurgu [Augsburgu] zaniesiony 1773" s. 259-261
  • "Pamiątka zburzenia Jerozolimy" s. 262-264. - Gdym raz szukał tak pilnie pochwał dla Tytusa [...] [Inc.:]
  • "Doktor Paryski poznawaiący defekta monarchow 1788" s. 264
  • "Gra Monarchow w Kontra 1788" s. 264-265
  • "Prognostyk na Rok 1776". Tempora quid faciunt? s. 265-268. - Młodziuchny synu w wieczności szędziwy [...] [Inc.:].
  • "Wiersz do JO Xney Lubomirskiey Mar. W. Kor. gdy do zdrowia, z choroby cięzkiey przyszła" s. 268-273. - Księżno wrocona z tamtego nam swiata [...] [Inc.:]
  • Naruszewicz, Adam Stanisław "O złym używaniu poetyki do JW [Ignacego] Witosławskiego Oboz[nego] Kor[onnego]" s. 273-278. - Dłużej pozney obmierzłym być kapłanem dumy [...] [Inc.:].
  • "Wiersz o niepodległości" s. 278-287. - Dumą, zbytkiem, dostatkiem, serce gardzi czyie [...] [Inc.:]
  • Węgierski, Kajetan "Sąd czterech ministrów" s. 287-288. - Swięty Paweł co uyrzał w Niebie to y nam obiawił [...] [Inc.:].
  • "Kant na powinszowanie Imienin" s. 288-291. - Mieszkance gury Parnasu w szaty [...] [Inc.:]
  • Zabłocki, Franciszek "Piesn na Traktament [Kajetana] Kurdwanowskiego Generał Leytnanta koron. do Fałszywych Republikantow od niego częstowanych". s. 291-293. - Oyczyzna nas upomina Trzymaymy się Potemkina [...] [Inc.:]
  • "Kopia pisma znalezionego u Dominikanów w Kaplicy Moskiewskiey pod ławką w Warszawie 1789 in [Decem]bri" s. 294-305
  • "Stan teraznieyszy Europy - 1790" s. 305-306. - Turek upokorzony znosi wszytko [...] [Inc.:]
  • "List z Warszawy do przyiaciela, na wies, z doniesieniem o wniesionych na Seym proiektach, Nowey Formy rządu 1790 aug. 9." s. 306-319
  • "Excerpt z Gazety Wiedenskiey względem Potency Pokoi zawierających Respective Kopersztychu w Wiedniu znalezionego w następnych wyrazach. Wiersz na to enigma" s. 319. - Jak się Szwed ze snu ocuci [...] [Inc.:]
  • "Satyra na różnych ministrow 1788 Mniszech Mar. Kor. y Prymas Ponia[towski]". s. 78-79
  • Sapieha, Kazimierz Nestor "Na statuę Jana III". s. 80
  • "Satyra na Trybunał łamiący dekrety". s. 80-84
  • Trembecki, Stanisław "Do Xcia [Ignacego] Krasickiego biskupa Warmińskiego. Gość w Ezbergu". s. 84-89
  • "Sekretne wiadomosci z Stambułu. Z Francuskiego tłumaczone" s. 89-93
  • Chreptowicz, Joachim "Opisanie Seymu Anni 1788 przez JO Xcia biskupa Warmin. [skreśl. i dopis. ręką z 18 w.] Joachima Chreptowicza [...]". s. 93-104
  • "Satyra na rozna pisma y na zemby krola". s. 104-108. -
  • "Do Blanszarda [Blanchard Fran~, cois] balonisty". s. 108
  • Co bystrość ptaków nasladuiesz w locie [...] [Inc.:] "Do Cesarza 1788". s. 109
  • "Definicye Rady Starey z różnych mow zebrane. 1789. Co była Rada nie ustaiąca?" s. 109-112
  • Miniatura Seymow [...] [Inc.:] "Do woiewody Mscisławskiego po przegraney sprawie w Trybunale". s. 112
  • "Osobliwości znalezione w dobytym przez Moskalow Oczakowie pod Komędą Xcia [Grigorija A.] Potemkina na dniu 16 Xbra 1788". s. 112-114
  • "Rozpacz wolność tracącego obywatela Jam pateris telo wulnera Facta tuo". s. 114-120
  • Oddalon od Oyczyzny z wolności wyzuty [...] [Inc.:] "List z Warszawy 1789 stycznia 28". s. 120-125
  • "Wiersz do Seymu A[n]ni 1789". s. 125-127
  • Teraz że widziem przemiany w kraiu Nieprzewidziane przed kilką laty [...] [Inc.:] "Paszkwil? czy prawda? proszę sądzic". s. 127-129
  • "Na portret Xcia [Stanisława] Poniatowskiego Podskarb. W Litt. maiący napis: Fides in me manet et ego in ea". s. 129-130
  • "Żołnierz", s. 130-133
  • "List Fran. Karpinskiego do [Joachima] Chreptowicza Podkanc. Litt. z zakordonu Cesarsk." s. 134-135
  • "Respons" s. 135-137 - Słodko czytałem twoie pisanie [...] [Inc.:]
  • Karpiński, Franciszek "List drugi Karpinskiego do tegoż" s. 137-142 - Czemu zacny Littaworze [...] [Inc.:]
  • "Tu niech obłędną drogą idąc zadumiany [...]" [Inc.:] s. 142-143
  • "Zagadki" s. 143
  • "Lament Orła Polskiego nad upadkiem Oyczyzny" s. 144-145
  • "Zagadki" c. d. s. 146-147
  • "Życie marne gdy dusza w złym zostaie stanie [...]" [Inc.:] s. 147-148
  • "Frak na tandecie" s. 148-149 - Zawsze pycha choc pozno doznaie pogardy [Inc.:]
  • "Uwagi obywatelskie nad Deklaracią Porty Ottomanskiey" s. 149-150 - Dość iuż tey ospałosci Polaku [Inc.:]
  • "Głos obywatela Prowincyi Ukrainskiey do nayiasnieyszych seymuiących Stanow" s. 151-154
  • "Na zbytki w Polszcze" s. 155-158 - Prożno na zamki wysadzone prochem [Inc.:]
  • "Rozmowa szlachcica z ministrem o seymie 1788" s. 158-165
  • "Na czapkę z galonikiem" s. 165-166 - Co Rok nowy nastaie, to y moda nowa [Inc.:]
  • "O dwuch! marszałkach Trybun[alskich] [...]" s. 166 - W wspolnym urzędzie nie wspolne przymioty [Inc.:]
  • "Odpowiedz" s. 166 - Pisarku głupich rymow psiemi zowiesz przymioty [Inc.:]
  • "Litania do Rady nie ustaiącey" s. 166-169 Magistraturo nad magistraturami [Inc.:]
  • "Antyfona" s. 169 - Z pod twoiey opieki wydzieramy się przeklęta zdrado [Inc.:]
  • "Psalm w Wielki piątek po spowiedzi, przez [...] Branickiego hetmana w. koronnego 1789 spiewany przed krolem" s. 170-174 - Królu nie pamiętay zbrodni moich [Inc.:]
  • "Evangelium secundum Lukiessyni" s. 174-175 - Był za dni króla Polskiego [Inc.:]
  • "Evangielium secundum [..] na czwartek po Wielkiey nocy" s. 175-177 - Onego czasu rzekł [Inc.:]
  • "Do Dam Matek Polskich" s. 177-178 - Stał Rzym pokąd kobiety Rzymianow rodziły [Inc.:]
  • Poniatowski, Stanisław "List [Stanisława] Poniatowskiego kasztelana krakow[skiego] do Stanisława Poniatowskiego Krola Polski syna z czysca pisany" s. 178-187
  • Czartoryski, Michał "List Xcia (Michała) Czartoryskiego Kanclerza W. Litt. z Pol Elizeyskich do [Franciszka] Rzewuskiego Marsz[ałka] nadwor[nego] Koronnego 1776" s. 187-195
  • "Regestr rzeczy w tey Xiędze zawartych" k. I "Regestr wierszy w tey księdze zawartych" s. 320-321
  • "Relacja o postempku Krola Pruskiego względem zamieszania teraznieyszego w Europie". po 5 sierpnia 1772 s. 1-6
  • "Oda". s. 6. Nad czyim brzegiem strumyk bieg toczy [...] [Inc.:]
  • Jezierski, Franciszek Salezy, "Katechizm o taiemnicach rządu Polskiego iaki był około Roku 1735 napisany przrz J. P. Steżne [Sterne] w języku angielskim potym przełożony po francusku a teraz na koniec po polsku. R. 1790 stycznia 10 dnia w Samborze w Drukarni J Cesar. Kmci." s. 7-21.
  • Katarzyna II caryca Rosji, "Respons Imperatorowey Rosyskiey na list JW Branickiey H W Kor z powinszowaniem Dnia Urodzenia pisany 1790 in Julio". s. 21-22.
  • Korsak, Rajmund, "Nadgrobek dla [Jakuba] Jasińskiego Generała W. K. Polskich". s. 22. - Mężu którego Dusza w strzod klęsk niezwalczona [...] [Inc.:].
  • Ziemęcki, "Mowa W. J. Pa. Ziemęckiego Delegowanego od Stanu Rycerskiego woiewodztw Wielkopolskich, do oddania Homagium Królowi Jmc Pruskiemu [Fryderykowi Wilhelmowi II] Dnia 7 Mąca Maia [1793] w Poznaniu miana". s. 23-25
  • "Z Monitora na Rok 1767 wyięte". s. 25-26. - W pewnym znacznym domu znaydowałem się w Wilię [...] [Inc.:]. - "[...] iako na zepsucie gustu i skalenie wymowy. [Expl.:]
  • "Na nie statek umysłu w miłości". s. 27. - Swiatło błyszczy aby zgasło [...] [Inc.:]
  • "Żal żony na niestatek męża". s. 27-28. - Chiba w dzikich narodach takie są przykłady [...] [Inc.:] "Satyra na wszystkie urzędy [dopisano tą samą ręką:] tesz Joa[chima] Chreptowicza Do Króla wiersz od bez Imiennego 1788". s. 28-32. - Gdybym był kiedy Królem, nie byłbym tak słaby [...] [Inc.:]
  • "Nagrobek Pannie". s. 32. - Byla to Panna nie mieszkala w rynku [...] [Inc.:]
  • "Nitimur in vetitum". s. 33. - Często rzecz zakazana ostrzeyszy smak rodzi [...] [Inc.:]
  • "Na Xcia [Kajetana] Sołtyka biskupa Krakow." 1782 s. 33. - Nie byłby szalonym nasz biskup Krakowski [...] [Inc.:]
  • "Mowa Prowincyała Kapucyan[skiego] we Lwowie 5 Julij 1785 miana, do grafa Augienta prezyduiącego na mieyscu grafa Brygida, gdy Kapucynom z Kraiu ustompic kazano". s. 33-34
  • "Mowa Żydow Nowogrodzkich do Krola wowczas tam będącego". s. 35
  • "Na JW [Rocha Władysława] Gurowskiego Mar. W. Litt. biorącego 2000 z składki uczynioney przez Litwe w Grodnie 1784". s. 35. - Ten co w Seymie burzył męcił [...] [Inc.:]
  • "Na pochwałę JW [Michała Kazimierza] Oginskiego Het. W. Litt. po przegraney pod Swołoniczami". 1768 s. 36. - O! wodzu Patryotow, obronco praw wiary [...] [Inc.:]
  • "Przeciwnie temu". s. 36. - Miscellanea wierszem i prozą z lat 1767-1790 z inw. rkpsów. - O! wodzu buntownikow, gwałcicielu wiary [...] [Inc.:]
  • Naruszewicz, Adam Stanisław "Rowność po smierci". s. 36-37. - Sen miałem iż zeszłego po długiej chorobie [...] [Inc.:]
  • "Wiazd ciekawy do Warszawy JW Szydłowskiego kasztelana 1788". popr. ołówk. 1778 s. 37-39. - Nie chlub się swoią wspaniałością Rzymie [...] [Inc.:]
  • "Bigos Xdza Naruszewicza". s. 39-45. - Ciekawys powodzenia mego w Nieborowie [...] [Inc.:]
  • Bykowski, Ignacy "Groby umarłych wyięte z Wieczorow wieyskich Ignacego Bykowskiego 1787". s. 45-49. - Blisko pagorka z miłey cichości, kędy strumyki mrukliwe [...] [Inc.:]
  • Karpiński, Franciszek "Wiersz [Franciszka] Karpińskiego na Dzien Popielcowy". s. 49-53. - Miscellanea wierszem i prozą z lat 1767-1790 z inw. rkpsów. - Na włosy siwey mey głowy Gdy Kapłan sypał popioły [...] [Inc.:]
  • "Na czterech hetmanów 1788". s. 53. - Prawda to oczywista, że paszkwil dotyka [...] [Inc.:]
  • "Na złe obyczaie w wieku terazn[iejszym]". s. 54-56. - W tym wieku iak uważam panuie satyra [...] [Inc.:]
  • Karpiński, Franciszek "Na piorun uderzaiący w kobite". s. 56. - Miscellanea wierszem i prozą z lat 1767-1790 z inw. rkpsów. - Ziakim się gwałtem ta chmura tłoczy [...] [Inc.:]
  • Karpiński, Franciszek "Pasterz do owieczki straconey". s. 57. - Na te bezdroża owco ulubiona [...] [Inc.:]
  • "Na Imieniny mąż do żony". s. 58. - Nie szuka malarskiey ręki Mąż żonie swoiey życzliwy [...] [Inc.:]
  • Naruszewicz, Adam Stanisław "Na kobity wieku terazn[iejszego]". s. 58-61. - Bogdayby nigdy roskoszy prawdziwey [...] [Inc.:]
  • "Definicya kobiet od So Chryzost." s. 61. - Przyiazni nieprzyiaciołka Niezbyta kara Boska [...] [Inc.:]
  • "Ex Joanne Bodini Andegaveni de annis criticis vitae humanae excerptum". s. 62
  • "Mąż y Żona. Bayka prawdziwa". s. 63-64. - W niedalekiey tu wiosce, na polney zagrodzie [...] [Inc.:]
  • "O odmianie polskiego stanu". s. 64-65. - O modne fraczki niech was nie oburza [...] [Inc.:]
  • "Na uchwałę Woyska 100 000". s. 65-66. - Cały narod juz brzydkie ogarnęły ządze [...] [Inc.:]
  • "Na ofiarowane kleinoty dla Woyska przez JW [Józefę] z Mniszków Potocką Generałową Artylleryi Koronney". s. 66-68. - Co za widok wspaniały w oczy mi uderza [Inc.:]
  • "Prozba Polaka do Pa Blanszarda [Blanchard Fran~, cois] lataiącego balonem po powietrzu". s. 68. - O ty co ustawnemi po powietrzu loty [...] [Inc.:]
  • "Do Polskiey sukni". s. 69-70. - Polaku obeyrzy się iak ci teraz ladnie [...] [Inc.:]
  • Niemcewicz, Julian Ursyn "Gmach podupadły. Powiesc wyięta z manuskryptow przed uniowych". s. 70-74. - Nieraz ten co bayki plecie Trefunkiem y prawdę powie [...] [Inc.:]
  • "Do stroiu polskiego. Polak z Francuzem". s. 74-76. - Polak: Jużem tryumf otrzymał nad tobą móy Panie Francuzie [...] [Inc.:]
  • "Na posłow dwuch z iednym imieniem". s. 76. - Dwuch posłów Suchodolskich, iednego imienia [...] [Inc.:]
  • "Respons Zygmunta na list Jana Sobieskiego pisany". w Warszawie 1790? s. 77-78. - Dziwi mię Sobieski, że tam mieszkasz w zimnie [...] [Inc.:]. -
  • "Satyra na różnych ministrow 1788 Mniszech Mar. Kor. y Prymas Ponia[towski]". s. 78-79. - Michał od Laski, y Michał od Krzyża Pewne nieszczęście dla Narodu zbliża [...] [Inc.:]
  • Sapieha, Kazimierz Nestor "Na statuę Jana III". s. 80. - Ten co przez stratę kraiu na wieki się wsławił [...] [Inc.:]. - Druk: Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 2; Wiewiórowa, Postępowa poezja op. cit. s. 4 przypis i s. 47; Krzyżanowski J., Historia literatury, Warszawa 1964 s. 460
  • "Satyra na Trybunał łamiący dekrety". s. 80-84. - Pisac lub mowic szczerze, nie zawsze się godzi [...] [Inc.:]
  • Trembecki, Stanisław "Do Xcia [Ignacego] Krasickiego biskupa Warmińskiego. Gość w Ezbergu". s. 84-89. - Xiąze Jasnego Domu, szczepie znamienity [...] [Inc.:]
  • "Sekretne wiadomosci z Stambułu. Z Francuskiego tłumaczone". s. 89-93
  • Chreptowicz, Joachim "Opisanie Seymu Anni 1788 przez JO Xcia biskupa Warmin. [skreśl. i dopis. ręką z 18 w.] Joachima Chreptowicza [...]". s. 93-104
  • "Satyra na rozna pisma y na zemby krola". s. 104-108. - Jakże się na mnożyły rozumy na swiecie Ten proiekta gryzmoli, ten morały plecie [...] [Inc.:]
  • "Do Blanszarda [Blanchard Fran~, cois] balonisty". s. 108. - Co bystrość ptaków nasladuiesz w locie [...] [Inc.:]
  • "Do Cesarza 1788". s. 109. - Belgrad nie iest to klasztor, Turek nie iest mnichem [...] [Inc.:]
  • "Definicye Rady Starey z różnych mow zebrane. 1789. Co była Rada nie ustaiąca?". s. 109-112. - Miniatura Seymow [...] [Inc.:]
  • "Do woiewody Mscisławskiego po przegraney sprawie w Trybunale". s. 112. - Mości panie woiewodo gdzie twoy grod mscisławski [...] [Inc.:]
  • "Osobliwości znalezione w dobytym przez Moskalow Oczakowie pod Komędą Xcia [Grigorija A.] Potemkina na dniu 16 Xbra 1788". s. 112-114
  • "Rozpacz wolność tracącego obywatela Jam pateris telo wulnera Facta tuo". s. 114-120. - Oddalon od Oyczyzny z wolności wyzuty [...] [Inc.:]
  • "List z Warszawy 1789 stycznia 28". s. 120-125
  • "Wiersz do Seymu A[n]ni 1789". s. 125-127. - Teraz że widziem przemiany w kraiu Nieprzewidziane przed kilką laty [...] [Inc.:]
  • "Paszkwil? czy prawda? proszę sądzic". s. 127-129. - Kto na tym seymie widzi dwie przeciwne strony Dworską y wraz moskiewską, a drugą oyczystą [...] [Inc.:]
  • "Na portret Xcia [Stanisława] Poniatowskiego Podskarb. W Litt. maiący napis: Fides in me manet et ego in ea". s. 129-130. - Kto wiernie przyrzeczenie y umowy chowa [...] [Inc.:]
  • "Żołnierz". s. 130-133. - Dziewczyna ładna, kochanie moie, Już mnie wołaią do Boju [...] [Inc.:]
  • Karpiński, Franciszek "List Fran. Karpinskiego do [Joachima] Chreptowicza Podkanc. Litt. z zakordonu Cesarsk." s. 134-135. - Z ostatniego Polski progu [...] [Inc.:]
  • Rokosz glinianski (z manuskryptu domu [...] Granowskich wypisany do druku w 1788. podany.) [S.l. : s.n.], (1788). - [12] s., sygn.: niesygn. 1, A1,A2, niesygn. 3. - 4°. - E., XXVI,345
  • Trembecki Stanisław, Do P. Jana Maryańskiego kowala, z okazyi darowanych przez niego dwóch wozów dla Woyska Rzeczy-Pospolitey. w Grodnie : w Drukarni J. K. Mci. - [4 k.], sygn.: (1-4). - 4°. - E. 0; NK tylko w pracach zbiorowych
  • Korsak Jan, Mowa [...] Jana Korsaka [...] do [...] Michała Poniatowskiego [...] z obowiązku instrukcyi od woiewodztwa Połockiego, miana roku 1787. mca marca 11 dnia. [S.l. Warszawa : s.n., 1787 ca]. - [4] s.. - 4°. - wyjątek z większej całości; na ostatniej stronie początek mowy pt.: Mowa [...] Michała Zenowicza [...] do [...] Prymasa. - E. 0?
  • Trembecki Stanisław, Do moich współziomków. [S.l. Warszawa : s.n., 1789?]. - [4 k.] - 4°. - E. XXXI,296
  • Komorowski Józef, Obywatel prowincyi W. X. Lit. o zbytkach do narodu. [S.l. Warszawa? : s.n., 1789?]. - [4 k.], sygn.: A-A4. - 4°. - E. XXIII,238. - NK 6,601. - [Inc.:] "Po między tłumem pism [...]". - [Expl.:] "[...] powszechnemu dobru skutecznie zażyte były.". - NK 6,600
  • Do [...] Małachowskiego [Stanisława] marszałka seymowego [...]. podp.: [...] nayniższym sługą Nieznaiomy. [S.l. : s.n., 18 w.]. - [2] s., sygn.: A-A4. - 4°. - Aut.: Komorowski Józef Ciołek - N. Korbut 6,600. - E. XXII,78. - [Inc.:] "W tym czasie, w którym Opatrzność [...]". - [Expl.:] "[...] w prawodawstwie odniosą skutek."
  • Uwagi o Żydach [3] k.
  • List od posłów powiatu orszańskiego do obywatelow tegoz powiatu na seymiki gromniczne zgromadzonych 1790. roku. [S.l. : s.n.] (1790). - [4] k., sygn.: )1(-)2(, niesygn. 2. - 4°. - sygn. )2( ma 2 złożone odwrotnie. - XXI,340. - [Inc.:] "Ciągłość prac do urzędu [...]"
  • List od obywatelow powiatu orszańskiego z seymiku gromnicznego do posłow tegoz powiatu. Roku 1790.
  • Grabowski, Ignacy a S. Maria de Mercedè trynitarz, Odpowiedź bez imiennemu autorowi xiążeczki w tytule Co jest papiez wydaney, wierszem łacińskim przez J. Sz. [...] z dodatkiem okazuiącym pierwiastkowe dostoienstwo papieża [...] przez X. Ignacego a S. Maria de Mercede trynitarza. Warszawa : Druk. XX. Missyonarzów, 1789. - 16 s. - 4°. - E. XVII,312
  • Jeleński Gedeon, Zdanie [...] Gedeona Jelenskiego kasztelana nowogrockiego [...] miane in pleno dowodzące, że o poddanych [...] żadna appellacya od sądu Grodzkiego iść niemoże. Roku 1786. miesiąca Aprila 28 dnia. [S.l. : s.n.], (1786). - [4] s.. - 4°. - Def.: końca brak. - E. 0?
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Blanchard François
  • Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775)
  • Jasiński, Jakub (1761-1794)
  • Krasicki, Ignacy (1735-1801)
  • Małachowski, Stanisław marszałek Sejmu Wielkiego (1736-1809)
  • Mariański, Jan kowal ofiarodawca wozów dla wojska 18 w.
  • Poniatowski, Michał Jerzy prymas (1736-1794)
  • Poniatowski, Michał Jerzy prymas (1736-1794)
  • Poniatowski, Stanisław podskarbi w. lit. (1676-1762)
  • Potëmkin, Grigorij Aleksandrovič (ca 1739-1791)
  • Dominikanie Warszawa 18 w.
  • Rada Nieustająca
  • Sejm 1776 Warszawa
  • Sejm (1788-1792)
  • Sejm (1788-1792)
  • Sądownictwo 18 w. Polska
  • Literatura polska 18 w.
  • Poezja polska 18 w.
  • Publicystyka polska 18 w.
  • Mowy sejmowe 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Publicystyka polska 18 w.
  • Żydzi 18 w. Polska
 • Uwagi: Ojczyzna nas upomina zob. też rkps BK 521 s. 164-165, BK 507 s. 47-54
 • Katalogi: NK 6,600
 • Opracowania:
  • Naruszewicz, Adam Stanisław Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta.
  • Druk: pt.: "Prognostyk na rok Pański 1775" [w:] Zabawy przyj. i poż. 1775, XI s. 29-32; A. St. Naruszewicz: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 168; Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 1 s. 253; Dzieła poetyczne, Wrocław 1826 T. 1 s. 235
  • Druk: Naruszewicz A. St.: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 161 pt."Do Ignacego Witosławskiego, Oboźnego polnego koronnego. [O złym używaniu poetyki];
  • Naruszewicz A. St.: Wiersze różne op. cit. T. 1 s. 241; Dzieła poetyczne op. cit. T. 1 s. 224; Liryki wybrane, Warszawa 1964 s. 139
  • NK II, 91
  • Druk: Zabłocki Fr., Pisma op. cit. s. 179 pt.: "Na Foksal w Warszawie"; Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 29
  • Druk: Zabłocki Fr., Pisma op. cit. s. 347-355 pt.: "Papier znaleziony w Kościele XX Dominikanów dawniej Kaplicą Moskiewską zwanym"; Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 86; Studnicka op. cit. poz. 11/73
  • Druk: Kaleta R., Poezja antytargowicka i jakobińska [w:] Pamiętnik Liter. 1950 z. 3-4 s. 939; Wiewiórowa, Postępowa poezja op. cit. s. 106; Poezja polskiego oświecenia op. cit. s. 360
  • Kaleta R., Poezja antytargowicka i jakobińska [w:] Pamiętnik Liter. 1950 z. 3-4 s. 939; Wiewiórowa, Postępowa poezja op. cit. s. 106; Poezja polskiego oświecenia op. cit. s. 360 Zabłocki Fr., Pisma op. cit. s. 347-355 pt.: "Papier znaleziony w Kościele XX Dominikanów dawniej Kaplicą Moskiewską zwanym"; Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 86; Studnicka op. cit. poz. 11/73 Zabłocki Fr., Pisma op. cit. s. 179 pt.: "Na Foksal w Warszawie"; Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 29 Naruszewicz A. St.: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 161 pt."Do Ignacego Witosławskiego, Oboźnego Polnego Koronnego. [O złym używaniu poetyki]; Naruszewicz A. St.: Wiersze różne op. cit. T. 1 s. 241; Dzieła poetyczne op. cit. T. 1 s. 224; Liryki wybrane, Warszawa 1964 s. 139 Zabawy przyj. i poż. 1775, XI s. 29-32; A. St. Naruszewicz: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 168; Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 1 s. 253; Dzieła poetyczne, Wrocław 1826 T. 1 s. 235
  • Karpiński Fr., Dzieła wierszem i prozą, Wrocław 1826 T. 1 s. 307 pt.: "List do J. L. C. P. W. X. L. z Krasnegostawu" - w rkpsie brak dwu wierszy Nowak-Dłużewski, Poezja powstania kościuszkowskiego op. cit. s. XIV przypis; Studnicka op. cit. poz. 11/64 Studniacka op. cit. poz. 35/1 kl Co bystrość ptaków nasladuiesz w locie [...] [Inc.:] Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 9: Studnicka, op. cit. poz. 11/80 w (1784) b. m. dr.; pt.: "Gość w Heilsbergu" [w:] "Poezje" 1819-1820 T. 1 s. 90; "Pisma", Lwów 1883 T. 1 s. 92; Studnicka, op. cit. poz. 11/37 i 164/24 Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 2; Wiewiórowa, Postępowa poezja op. cit. s. 4 przypis i s. 47; Krzyżanowski J., Historia literatury, Warszawa 1964 s. 460
  • Kaleta R., Karuzel, Wrocław 1951 s. 53 (Odb. z Pam. Liter. 1951 z. 3-4) Kaleta R., Karuzel, Wrocław 1951 s. 53 (Odb. z Pam. Liter. 1951 z. 3-4) Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna op. cit. w rozdz.: "Zagadki polityczne z czasów Sejmu Czteroletniego" s. 31, 224 Studnicka J., Katalog [...] s. 18 poz. 11/81 Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna op. cit. s. 135; Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa op. cit. T. 1 s. 199; Niemcewicz J. U., Pism różnych wierszem i prozą T. 2 - Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą, Warszawa 1805 T. 3 s. 234 Studnicka J., Katalog op. cit. s. 15 poz. 11/33 i 44 Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 41 - przypis pt.: "Wiersz z okoliczności uchwały sto tysięcy woyska" (1788) Nowak-Dłużewski, Satyra op. cit. s. 103 przypis; Studnicka op. cit. s. 16 poz. 11/43 Nowak-Dłużewski op. cit. s. 110; Studniacka op. cit. s. 14 poz. 11/16 Monitor 1769 T. 2 Nr 65 s. 520; Naruszewicz A. St.: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 135: pt."Małżeństwo"; tamże s. 27 wersja rozszerzona pt.: "Na akt weselny Józefa Niesiołowskiego [...] z Katarzyną Massalską [...]"; Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 1 s. 41; Studnicka J., Katalog [...] s. 16 poz. 11/52 Karpiński Fr.: Dzieła wierszem i prozą op. cit. T. 1 s. 26; Pisma, Lwów 1896 s. 82; Wybór poezji i prozy, Kraków 1949 s. 23 pt."Na piorun, blisko uderzający" [w:] Karpiński Fr., Dzieła wierszem i prozą, Wrocław 1826 T. 1 s. 58 pt.: "Na wjazd do Warszawy Senatora w Roku 1778" [w:] "Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą", Warszawa 1803 T. 1 s. 415; Warszawa wieku oświecenia, Warszawa 1954 s. 129 Zabawy przyj. i poż. 1770 t. 2 s. 57-58; Naruszewicz A. St., Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 436; Naruszewicz A. St., Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 2 s. 203; Naruszewicz A. St., Dzieła poetyczne, Wrocław 1826 T. 2 s. 194 Poeci polskiego baroku, Warszawa 1965 T. 2 s. 599 Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa op. cit. T. 1 s. 226 pt.: "Żądania zabawne"; Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933 s. 12 Pamiętnik Literacki R. 44, s. 612. - Druk: Nowak-Dłużewski J., Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946 s. 120; Libera Z., O Jakubie Jasińskim [w:] Pamiętnik Literacki, 1950 z. 3-4 s. 760; Wiewiórowa W., Postępowa poezja polska op. cit. s. 190 Pamiętnik Literacki R. 44, s. 612. - Druk: por. E. 19, 174: "Extrakt z Gazety Hamburskiey Nr 109. Kopia responsu Imperatorowey rossyjskiey na list JW Branickiey H. W. K. pisany z powinszowaniem jey urodzin. (1790)". Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, Kraków 1891 T. 1 s. 160; Jezierski Fr. S., Wybór pism, b. m. 1952 s. 65
  • Druk: Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, Kraków 1891 T. 1 s. 160; Jezierski Fr. S., Wybór pism, b. m. 1952 s. 65
  • Druk: Pamiętnik Literacki R. 44 s. 612. - Druk: por. E. 19, 174: "Extrakt z Gazety Hamburskiey Nr 109. Kopia responsu Imperatorowey rossyjskiey na list JW Branickiey H. W. K. pisany z powinszowaniem jey urodzin. (1790)"
  • Druk: Pamiętnik Literacki R. 44 s. 612. - Druk: Nowak-Dłużewski J., Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946 s. 120; Libera Z., O Jakubie Jasińskim [w:] Pamiętnik Literacki, 1950 z. 3-4 s. 760; Wiewiórowa W., Postępowa poezja polska op. cit. s. 190
  • Druk: Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa op. cit. T. 1 s. 226 pt.: "Żądania zabawne"; Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933 s. 12
  • Druk: Poeci polskiego baroku, Warszawa 1965 T. 2 s. 599
  • Druk: Zabawy przyj. i poż. 1770 t. 2 s. 57-58; Naruszewicz A. St., Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 436; Naruszewicz A. St., Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 2 s. 203; Naruszewicz A. St., Dzieła poetyczne, Wrocław 1826 T. 2 s. 194 Węgierski, Kajetan Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta.
  • Druk: pt.: "Na wjazd do Warszawy Senatora w Roku 1778" [w:] "Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą", Warszawa 1803 T. 1 s. 415; Warszawa wieku oświecenia, Warszawa 1954 s. 129
  • Druk: pt."Na piorun, blisko uderzający" [w:] Karpiński Fr., Dzieła wierszem i prozą, Wrocław 1826 T. 1 s. 58
  • Druk: Karpiński Fr.: Dzieła wierszem i prozą op. cit. T. 1 s. 26; Pisma, Lwów 1896 s. 82; Wybór poezji i prozy, Kraków 1949 s. 23
  • Druk: Monitor 1769 T. 2 Nr 65 s. 520; Naruszewicz A. St.: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 135: pt."Małżeństwo"; tamże s. 27 wersja rozszerzona pt.: "Na akt weselny Józefa Niesiołowskiego [...] z Katarzyną Massalską [...]"; Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 1 s. 41; Studnicka J., Katalog [...] s. 16 poz. 11/52
  • Druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 110; Studnicka op. cit. s. 14 poz. 11/16
  • Druk: Nowak-Dłużewski, Satyra op. cit. s. 103 przypis; Studnicka op. cit. s. 16 poz. 11/43
  • Druk: pt.: "Wiersz z okoliczności uchwały sto tysięcy woyska" (1788) - E. XXXII, 473
  • Druk: Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 41 - przypis
  • Druk: Studnicka J., Katalog op. cit. s. 15 poz. 11/33 i 44
  • Druk: Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna op. cit. s. 135; Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa op. cit. T. 1 s. 199; J. U. Niemcewicz, Pism różnych wierszem i prozą T. 2 - Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą, Warszawa 1805 T. 3 s. 234
  • Druk: Studnicka J., Katalog [...] s. 18 poz. 11/81
  • Druk: Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna op. cit. w rozdz.: "Zagadki polityczne z czasów Sejmu Czteroletniego" s. 31, 224
  • Druk: Kaleta R., Karuzel, Wrocław 1951 s. 53 (Odb. z Pam. Liter. 1951 z. 3-4)
  • Druk: w (1784) b. m. dr.; pt.: "Gość w Heilsbergu" [w:] "Poezje" 1819-1820 T. 1 s. 90; "Pisma", Lwów 1883 T. 1 s. 92; Studnicka, op. cit. poz. 11/37 i 164/24
  • Druk: Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 9: Studnicka, op. cit. poz. 11/80
  • Druk: Studnicka op. cit. poz. 35/1 kl
  • Druk: Nowak-Dłużewski, Poezja powstania kościuszkowskiego op. cit. s. XIV przypis; Studnicka op. cit. poz. 11/64
  • Druk: Karpiński Fr., Dzieła wierszem i prozą, Wrocław 1826 T. 1 s. 307 pt.: "List do J. L. C. P. W. X. L. z Krasnegostawu" - w rkpsie brak dwu wierszy

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Zbiór
 • 245 a Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta.
 • 246 a Gdym raz szukał tak pilnie pochwał dla Tytusa [...] i [Inc.:]
 • 246 a Młodziuchny synu w wieczności szędziwy [...] i [Inc.:].
 • 246 a Księżno wrocona z tamtego nam swiata [...] i [Inc.:]
 • 246 a Dłużej pozney obmierzłym być kapłanem dumy [...] i [Inc.:].
 • 246 a Dumą, zbytkiem, dostatkiem, serce gardzi czyie [...] i [Inc.:]
 • 246 a Swięty Paweł co uyrzał w Niebie to y nam obiawił [...] i [Inc.:]
 • 246 a Mieszkance gury Parnasu w szaty [...] i [Inc.:]
 • 246 a Oyczyzna nas upomina Trzymaymy się Potemkina [...] i [Inc.:]
 • 246 a Turek upokorzony znosi wszytko [...] i [Inc.:]
 • 246 a Jak się Szwed ze snu ocuci [...] i [Inc.:]
 • 246 a Michał od Laski, y Michał od Krzyża Pewne nieszczęście dla Narodu zbliża [...] i [Inc.:]
 • 246 a Ten co przez stratę kraiu na wieki się wsławił [...] i [Inc.:]
 • 246 a Pisac lub mowic szczerze, nie zawsze się godzi [...] i [Inc.:]
 • 246 a Xiąze Jasnego Domu, szczepie znamienity [...] i [Inc.:]
 • 246 a Jakże się namnożyły rozumy [...] i [Inc.:]
 • 246 a Belgrad nie iest to klasztor [...] i [Inc.:]
 • 246 a Miniatura Seymow [...] i [Inc.:]
 • 246 a Mości panie woiewodo gdzie twoy grod mscisławski [...] i [Inc.:]
 • 246 a Oddalon od Oyczyzny z wolności wyzuty [...] i [Inc.:]
 • 246 a Teraz że widziem przemiany [...] i [Inc.:]
 • 246 a Kto na tym seymie widzi [...] i [Inc.:]
 • 246 a Kto wiernie przyrzeczenie y umowy chowa [...] i [Inc.:]
 • 246 a Dziewczyna ładna, kochanie moie, [...] i [Inc.:].
 • 246 a Z ostatniego Polski progu [...] i [Inc.:]
 • 246 a Dziwi mię Sobieski, że tam mieszkasz w zimnie [...] a Dwuch posłów Suchodolskich, iednego imienia [...] a Polak: Jużem tryumf otrzymał nad tobą móy Panie Francuzie [...] a Nieraz ten co bayki plecie Trefunkiem y prawdę powie [...] a Polaku obeyrzy się iak ci teraz ladnie [...] a O ty co ustawnemi po powietrzu loty [...] a Co za widok wspaniały w oczy mi uderza a Cały narod juz brzydkie ogarnęły ządze [...] a O modne fraczki niech was nie oburza [...] a W niedalekiey tu wiosce, na polney zagrodzie [...] a Przyiazni nieprzyiaciołka Niezbyta kara Boska [...] a Bogdayby nigdy roskoszy prawdziwey [...] a Nie szuka malarskiey ręki Mąż żonie swoiey życzliwy [...] a Na te bezdroża owco ulubiona [...] a Ziakim się gwałtem ta chmura tłoczy [...] a W tym wieku iak uważam panuie satyra [...] a Prawda to oczywista, że paszkwil dotyka [...] a Na włosy siwey mey głowy Gdy Kapłan sypał popioły [...] a Blisko pagorka z miłey cichości, kędy strumyki mrukliwe [...] a Ciekawys powodzenia mego w Nieborowie [...] a Nie chlub się swoią wspaniałością Rzymie [...] a Sen miałem iż zeszłego po długiej chorobie [...] a O! wodzu buntownikow, gwałcicielu wiary [...] a O! wodzu Patryotow, obronco praw wiary [...] a Ten co w Seymie burzył męcił [...] a Nie byłby szalonym nasz biskup Krakowski [...] a Często rzecz zakazana ostrzeyszy smak rodzi [...] a Byla to panna nie mieszkala w rynku [...] a Gdybym był kiedy Królem, nie byłbym tak słaby [...] a Chiba w dzikich narodach takie są przykłady [...] a Swiatło błyszczy aby zgasło [...] a "[...] iako na zepsucie gustu i skalenie wymowy" a W pewnym znacznym domu znaydowałem się w Wilię [...] a Mężu którego Dusza w strzod klęsk niezwalczona [...] a Nad czyim brzegiem strumyk bieg toczy [...] a Miscellanea wierszem i prozą z lat 1767-1790 z inw. rkpsów i [Inc.:]
 • 246 a "Mądry Polak po szkodzie? [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Po między tłumem pism [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "[...] powszechnemu dobru skutecznie zażyte były." i [Expl.:]
 • 246 a "W tym czasie, w którym Opatrzność [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "[...] w prawodawstwie odniosą skutek." i [Expl.:]
 • 246 a "Ciągłość prac do urzędu [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "O memoryałach podaiących się [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a LXXVIII,322 s. c 22x19 cm i mn.
 • 340 d rkps, druk e Tektura, 19 w.
 • 500 a Ojczyzna nas upomina zob. też rkps BK 521 s. 164-165, BK 507 s. 47-54
 • 510 a NK c 6,600
 • 520 a "Spacyer na Faworach" s. 195-222
 • 520 a "Manifest Cesarza Tureckiego z 20 8bris 1775 w Konstantynopolu uczyniony" s. 222-226
 • 520 a "List Szambelana o Warszawie przed Seymem 1776" s. 226-230
 • 520 a "List do Ziemianina pisany przed Seymem 1776" s. 230-245
 • 520 a Ogiński, Michał Kazimierz "List [Michała Kazimierza] Oginskiego hetmana W Litt. do Xięa Smolen. 1776 przed Seymikiem antekomicyalnym pisany" s. 245-248
 • 520 a Czyż, Franciszek "List JP Franciszka Czyża Sęd: Ziem Wilen. do W[ojewództ]wa Smolenskiego przed Seymikiem antekomicy[ialnym] 1776" s. 249-250
 • 520 a Katarzyna II caryca Rosji "Deklaracya Imperatorowey [Katarzyny II] Rosyskiey przez Sztackielberka [Otto Magnus Stackelberg] Posła na Seymikach Antekomicyalnych 1776 oswiadczona". Datt w Warszawie 15.06. 1776 s. 250-253
 • 520 a Wodziński, Gabriel "Mowa X [Gabriela] Wodzinskiego biskupa Smolenskiego w senacie 24 kwietnia 1773" s. 253-258.
 • 520 a "Manifest Konfederacyi Generalney przeciwko 3m Potencyom Kray Polski zabieraiącym w Auspurgu [Augsburgu] zaniesiony 1773" s. 259-261
 • 520 a "Pamiątka zburzenia Jerozolimy" s. 262-264. - Gdym raz szukał tak pilnie pochwał dla Tytusa [...] [Inc.:]
 • 520 a "Doktor Paryski poznawaiący defekta monarchow 1788" s. 264
 • 520 a "Gra Monarchow w Kontra 1788" s. 264-265
 • 520 a "Prognostyk na Rok 1776". Tempora quid faciunt? s. 265-268. - Młodziuchny synu w wieczności szędziwy [...] [Inc.:].
 • 520 a "Wiersz do JO Xney Lubomirskiey Mar. W. Kor. gdy do zdrowia, z choroby cięzkiey przyszła" s. 268-273. - Księżno wrocona z tamtego nam swiata [...] [Inc.:]
 • 520 a Naruszewicz, Adam Stanisław "O złym używaniu poetyki do JW [Ignacego] Witosławskiego Oboz[nego] Kor[onnego]" s. 273-278. - Dłużej pozney obmierzłym być kapłanem dumy [...] [Inc.:].
 • 520 a "Wiersz o niepodległości" s. 278-287. - Dumą, zbytkiem, dostatkiem, serce gardzi czyie [...] [Inc.:]
 • 520 a Węgierski, Kajetan "Sąd czterech ministrów" s. 287-288. - Swięty Paweł co uyrzał w Niebie to y nam obiawił [...] [Inc.:].
 • 520 a "Kant na powinszowanie Imienin" s. 288-291. - Mieszkance gury Parnasu w szaty [...] [Inc.:]
 • 520 a Zabłocki, Franciszek "Piesn na Traktament [Kajetana] Kurdwanowskiego Generał Leytnanta koron. do Fałszywych Republikantow od niego częstowanych". s. 291-293. - Oyczyzna nas upomina Trzymaymy się Potemkina [...] [Inc.:]
 • 520 a "Kopia pisma znalezionego u Dominikanów w Kaplicy Moskiewskiey pod ławką w Warszawie 1789 in [Decem]bri" s. 294-305
 • 520 a "Stan teraznieyszy Europy - 1790" s. 305-306. - Turek upokorzony znosi wszytko [...] [Inc.:]
 • 520 a "List z Warszawy do przyiaciela, na wies, z doniesieniem o wniesionych na Seym proiektach, Nowey Formy rządu 1790 aug. 9." s. 306-319
 • 520 a "Excerpt z Gazety Wiedenskiey względem Potency Pokoi zawierających Respective Kopersztychu w Wiedniu znalezionego w następnych wyrazach. Wiersz na to enigma" s. 319. - Jak się Szwed ze snu ocuci [...] [Inc.:]
 • 520 a "Satyra na różnych ministrow 1788 Mniszech Mar. Kor. y Prymas Ponia[towski]". s. 78-79
 • 520 a Sapieha, Kazimierz Nestor "Na statuę Jana III". s. 80
 • 520 a "Satyra na Trybunał łamiący dekrety". s. 80-84
 • 520 a Trembecki, Stanisław "Do Xcia [Ignacego] Krasickiego biskupa Warmińskiego. Gość w Ezbergu". s. 84-89
 • 520 a "Sekretne wiadomosci z Stambułu. Z Francuskiego tłumaczone" s. 89-93
 • 520 a Chreptowicz, Joachim "Opisanie Seymu Anni 1788 przez JO Xcia biskupa Warmin. [skreśl. i dopis. ręką z 18 w.] Joachima Chreptowicza [...]". s. 93-104
 • 520 a "Satyra na rozna pisma y na zemby krola". s. 104-108. -
 • 520 a "Do Blanszarda [Blanchard Fran~, cois] balonisty". s. 108
 • 520 a Co bystrość ptaków nasladuiesz w locie [...] [Inc.:] "Do Cesarza 1788". s. 109
 • 520 a "Definicye Rady Starey z różnych mow zebrane. 1789. Co była Rada nie ustaiąca?" s. 109-112
 • 520 a Miniatura Seymow [...] [Inc.:] "Do woiewody Mscisławskiego po przegraney sprawie w Trybunale". s. 112
 • 520 a "Osobliwości znalezione w dobytym przez Moskalow Oczakowie pod Komędą Xcia [Grigorija A.] Potemkina na dniu 16 Xbra 1788". s. 112-114
 • 520 a "Rozpacz wolność tracącego obywatela Jam pateris telo wulnera Facta tuo". s. 114-120
 • 520 a Oddalon od Oyczyzny z wolności wyzuty [...] [Inc.:] "List z Warszawy 1789 stycznia 28". s. 120-125
 • 520 a "Wiersz do Seymu A[n]ni 1789". s. 125-127
 • 520 a Teraz że widziem przemiany w kraiu Nieprzewidziane przed kilką laty [...] [Inc.:] "Paszkwil? czy prawda? proszę sądzic". s. 127-129
 • 520 a "Na portret Xcia [Stanisława] Poniatowskiego Podskarb. W Litt. maiący napis: Fides in me manet et ego in ea". s. 129-130
 • 520 a "Żołnierz", s. 130-133
 • 520 a "List Fran. Karpinskiego do [Joachima] Chreptowicza Podkanc. Litt. z zakordonu Cesarsk." s. 134-135
 • 520 a "Respons" s. 135-137 - Słodko czytałem twoie pisanie [...] [Inc.:]
 • 520 a Karpiński, Franciszek "List drugi Karpinskiego do tegoż" s. 137-142 - Czemu zacny Littaworze [...] [Inc.:]
 • 520 a "Tu niech obłędną drogą idąc zadumiany [...]" [Inc.:] s. 142-143
 • 520 a "Zagadki" s. 143
 • 520 a "Lament Orła Polskiego nad upadkiem Oyczyzny" s. 144-145
 • 520 a "Zagadki" c. d. s. 146-147
 • 520 a "Życie marne gdy dusza w złym zostaie stanie [...]" [Inc.:] s. 147-148
 • 520 a "Frak na tandecie" s. 148-149 - Zawsze pycha choc pozno doznaie pogardy [Inc.:]
 • 520 a "Uwagi obywatelskie nad Deklaracią Porty Ottomanskiey" s. 149-150 - Dość iuż tey ospałosci Polaku [Inc.:]
 • 520 a "Głos obywatela Prowincyi Ukrainskiey do nayiasnieyszych seymuiących Stanow" s. 151-154
 • 520 a "Na zbytki w Polszcze" s. 155-158 - Prożno na zamki wysadzone prochem [Inc.:]
 • 520 a "Rozmowa szlachcica z ministrem o seymie 1788" s. 158-165
 • 520 a "Na czapkę z galonikiem" s. 165-166 - Co Rok nowy nastaie, to y moda nowa [Inc.:]
 • 520 a "O dwuch! marszałkach Trybun[alskich] [...]" s. 166 - W wspolnym urzędzie nie wspolne przymioty [Inc.:]
 • 520 a "Odpowiedz" s. 166 - Pisarku głupich rymow psiemi zowiesz przymioty [Inc.:]
 • 520 a "Litania do Rady nie ustaiącey" s. 166-169 Magistraturo nad magistraturami [Inc.:]
 • 520 a "Antyfona" s. 169 - Z pod twoiey opieki wydzieramy się przeklęta zdrado [Inc.:]
 • 520 a "Psalm w Wielki piątek po spowiedzi, przez [...] Branickiego hetmana w. koronnego 1789 spiewany przed krolem" s. 170-174 - Królu nie pamiętay zbrodni moich [Inc.:]
 • 520 a "Evangelium secundum Lukiessyni" s. 174-175 - Był za dni króla Polskiego [Inc.:]
 • 520 a "Evangielium secundum [..] na czwartek po Wielkiey nocy" s. 175-177 - Onego czasu rzekł [Inc.:]
 • 520 a "Do Dam Matek Polskich" s. 177-178 - Stał Rzym pokąd kobiety Rzymianow rodziły [Inc.:]
 • 520 a Poniatowski, Stanisław "List [Stanisława] Poniatowskiego kasztelana krakow[skiego] do Stanisława Poniatowskiego Krola Polski syna z czysca pisany" s. 178-187
 • 520 a Czartoryski, Michał "List Xcia (Michała) Czartoryskiego Kanclerza W. Litt. z Pol Elizeyskich do [Franciszka] Rzewuskiego Marsz[ałka] nadwor[nego] Koronnego 1776" s. 187-195
 • 520 a "Regestr rzeczy w tey Xiędze zawartych" k. I "Regestr wierszy w tey księdze zawartych" s. 320-321
 • 520 a "Relacja o postempku Krola Pruskiego względem zamieszania teraznieyszego w Europie". po 5 sierpnia 1772 s. 1-6
 • 520 a "Oda". s. 6. Nad czyim brzegiem strumyk bieg toczy [...] [Inc.:]
 • 520 a Jezierski, Franciszek Salezy, "Katechizm o taiemnicach rządu Polskiego iaki był około Roku 1735 napisany przrz J. P. Steżne [Sterne] w języku angielskim potym przełożony po francusku a teraz na koniec po polsku. R. 1790 stycznia 10 dnia w Samborze w Drukarni J Cesar. Kmci." s. 7-21.
 • 520 a Katarzyna II caryca Rosji, "Respons Imperatorowey Rosyskiey na list JW Branickiey H W Kor z powinszowaniem Dnia Urodzenia pisany 1790 in Julio". s. 21-22.
 • 520 a Korsak, Rajmund, "Nadgrobek dla [Jakuba] Jasińskiego Generała W. K. Polskich". s. 22. - Mężu którego Dusza w strzod klęsk niezwalczona [...] [Inc.:].
 • 520 a Ziemęcki, "Mowa W. J. Pa. Ziemęckiego Delegowanego od Stanu Rycerskiego woiewodztw Wielkopolskich, do oddania Homagium Królowi Jmc Pruskiemu [Fryderykowi Wilhelmowi II] Dnia 7 Mąca Maia [1793] w Poznaniu miana". s. 23-25
 • 520 a "Z Monitora na Rok 1767 wyięte". s. 25-26. - W pewnym znacznym domu znaydowałem się w Wilię [...] [Inc.:]. - "[...] iako na zepsucie gustu i skalenie wymowy. [Expl.:]
 • 520 a "Na nie statek umysłu w miłości". s. 27. - Swiatło błyszczy aby zgasło [...] [Inc.:]
 • 520 a "Żal żony na niestatek męża". s. 27-28. - Chiba w dzikich narodach takie są przykłady [...] [Inc.:] "Satyra na wszystkie urzędy [dopisano tą samą ręką:] tesz Joa[chima] Chreptowicza Do Króla wiersz od bez Imiennego 1788". s. 28-32. - Gdybym był kiedy Królem, nie byłbym tak słaby [...] [Inc.:]
 • 520 a "Nagrobek Pannie". s. 32. - Byla to Panna nie mieszkala w rynku [...] [Inc.:]
 • 520 a "Nitimur in vetitum". s. 33. - Często rzecz zakazana ostrzeyszy smak rodzi [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na Xcia [Kajetana] Sołtyka biskupa Krakow." 1782 s. 33. - Nie byłby szalonym nasz biskup Krakowski [...] [Inc.:]
 • 520 a "Mowa Prowincyała Kapucyan[skiego] we Lwowie 5 Julij 1785 miana, do grafa Augienta prezyduiącego na mieyscu grafa Brygida, gdy Kapucynom z Kraiu ustompic kazano". s. 33-34
 • 520 a "Mowa Żydow Nowogrodzkich do Krola wowczas tam będącego". s. 35
 • 520 a "Na JW [Rocha Władysława] Gurowskiego Mar. W. Litt. biorącego 2000 z składki uczynioney przez Litwe w Grodnie 1784". s. 35. - Ten co w Seymie burzył męcił [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na pochwałę JW [Michała Kazimierza] Oginskiego Het. W. Litt. po przegraney pod Swołoniczami". 1768 s. 36. - O! wodzu Patryotow, obronco praw wiary [...] [Inc.:]
 • 520 a "Przeciwnie temu". s. 36. - Miscellanea wierszem i prozą z lat 1767-1790 z inw. rkpsów. - O! wodzu buntownikow, gwałcicielu wiary [...] [Inc.:]
 • 520 a Naruszewicz, Adam Stanisław "Rowność po smierci". s. 36-37. - Sen miałem iż zeszłego po długiej chorobie [...] [Inc.:]
 • 520 a "Wiazd ciekawy do Warszawy JW Szydłowskiego kasztelana 1788". popr. ołówk. 1778 s. 37-39. - Nie chlub się swoią wspaniałością Rzymie [...] [Inc.:]
 • 520 a "Bigos Xdza Naruszewicza". s. 39-45. - Ciekawys powodzenia mego w Nieborowie [...] [Inc.:]
 • 520 a Bykowski, Ignacy "Groby umarłych wyięte z Wieczorow wieyskich Ignacego Bykowskiego 1787". s. 45-49. - Blisko pagorka z miłey cichości, kędy strumyki mrukliwe [...] [Inc.:]
 • 520 a Karpiński, Franciszek "Wiersz [Franciszka] Karpińskiego na Dzien Popielcowy". s. 49-53. - Miscellanea wierszem i prozą z lat 1767-1790 z inw. rkpsów. - Na włosy siwey mey głowy Gdy Kapłan sypał popioły [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na czterech hetmanów 1788". s. 53. - Prawda to oczywista, że paszkwil dotyka [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na złe obyczaie w wieku terazn[iejszym]". s. 54-56. - W tym wieku iak uważam panuie satyra [...] [Inc.:]
 • 520 a Karpiński, Franciszek "Na piorun uderzaiący w kobite". s. 56. - Miscellanea wierszem i prozą z lat 1767-1790 z inw. rkpsów. - Ziakim się gwałtem ta chmura tłoczy [...] [Inc.:]
 • 520 a Karpiński, Franciszek "Pasterz do owieczki straconey". s. 57. - Na te bezdroża owco ulubiona [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na Imieniny mąż do żony". s. 58. - Nie szuka malarskiey ręki Mąż żonie swoiey życzliwy [...] [Inc.:]
 • 520 a Naruszewicz, Adam Stanisław "Na kobity wieku terazn[iejszego]". s. 58-61. - Bogdayby nigdy roskoszy prawdziwey [...] [Inc.:]
 • 520 a "Definicya kobiet od So Chryzost." s. 61. - Przyiazni nieprzyiaciołka Niezbyta kara Boska [...] [Inc.:]
 • 520 a "Ex Joanne Bodini Andegaveni de annis criticis vitae humanae excerptum". s. 62
 • 520 a "Mąż y Żona. Bayka prawdziwa". s. 63-64. - W niedalekiey tu wiosce, na polney zagrodzie [...] [Inc.:]
 • 520 a "O odmianie polskiego stanu". s. 64-65. - O modne fraczki niech was nie oburza [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na uchwałę Woyska 100 000". s. 65-66. - Cały narod juz brzydkie ogarnęły ządze [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na ofiarowane kleinoty dla Woyska przez JW [Józefę] z Mniszków Potocką Generałową Artylleryi Koronney". s. 66-68. - Co za widok wspaniały w oczy mi uderza [Inc.:]
 • 520 a "Prozba Polaka do Pa Blanszarda [Blanchard Fran~, cois] lataiącego balonem po powietrzu". s. 68. - O ty co ustawnemi po powietrzu loty [...] [Inc.:]
 • 520 a "Do Polskiey sukni". s. 69-70. - Polaku obeyrzy się iak ci teraz ladnie [...] [Inc.:]
 • 520 a Niemcewicz, Julian Ursyn "Gmach podupadły. Powiesc wyięta z manuskryptow przed uniowych". s. 70-74. - Nieraz ten co bayki plecie Trefunkiem y prawdę powie [...] [Inc.:]
 • 520 a "Do stroiu polskiego. Polak z Francuzem". s. 74-76. - Polak: Jużem tryumf otrzymał nad tobą móy Panie Francuzie [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na posłow dwuch z iednym imieniem". s. 76. - Dwuch posłów Suchodolskich, iednego imienia [...] [Inc.:]
 • 520 a "Respons Zygmunta na list Jana Sobieskiego pisany". w Warszawie 1790? s. 77-78. - Dziwi mię Sobieski, że tam mieszkasz w zimnie [...] [Inc.:]. -
 • 520 a "Satyra na różnych ministrow 1788 Mniszech Mar. Kor. y Prymas Ponia[towski]". s. 78-79. - Michał od Laski, y Michał od Krzyża Pewne nieszczęście dla Narodu zbliża [...] [Inc.:]
 • 520 a Sapieha, Kazimierz Nestor "Na statuę Jana III". s. 80. - Ten co przez stratę kraiu na wieki się wsławił [...] [Inc.:]. - Druk: Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 2; Wiewiórowa, Postępowa poezja op. cit. s. 4 przypis i s. 47; Krzyżanowski J., Historia literatury, Warszawa 1964 s. 460
 • 520 a "Satyra na Trybunał łamiący dekrety". s. 80-84. - Pisac lub mowic szczerze, nie zawsze się godzi [...] [Inc.:]
 • 520 a Trembecki, Stanisław "Do Xcia [Ignacego] Krasickiego biskupa Warmińskiego. Gość w Ezbergu". s. 84-89. - Xiąze Jasnego Domu, szczepie znamienity [...] [Inc.:]
 • 520 a "Sekretne wiadomosci z Stambułu. Z Francuskiego tłumaczone". s. 89-93
 • 520 a Chreptowicz, Joachim "Opisanie Seymu Anni 1788 przez JO Xcia biskupa Warmin. [skreśl. i dopis. ręką z 18 w.] Joachima Chreptowicza [...]". s. 93-104
 • 520 a "Satyra na rozna pisma y na zemby krola". s. 104-108. - Jakże się na mnożyły rozumy na swiecie Ten proiekta gryzmoli, ten morały plecie [...] [Inc.:]
 • 520 a "Do Blanszarda [Blanchard Fran~, cois] balonisty". s. 108. - Co bystrość ptaków nasladuiesz w locie [...] [Inc.:]
 • 520 a "Do Cesarza 1788". s. 109. - Belgrad nie iest to klasztor, Turek nie iest mnichem [...] [Inc.:]
 • 520 a "Definicye Rady Starey z różnych mow zebrane. 1789. Co była Rada nie ustaiąca?". s. 109-112. - Miniatura Seymow [...] [Inc.:]
 • 520 a "Do woiewody Mscisławskiego po przegraney sprawie w Trybunale". s. 112. - Mości panie woiewodo gdzie twoy grod mscisławski [...] [Inc.:]
 • 520 a "Osobliwości znalezione w dobytym przez Moskalow Oczakowie pod Komędą Xcia [Grigorija A.] Potemkina na dniu 16 Xbra 1788". s. 112-114
 • 520 a "Rozpacz wolność tracącego obywatela Jam pateris telo wulnera Facta tuo". s. 114-120. - Oddalon od Oyczyzny z wolności wyzuty [...] [Inc.:]
 • 520 a "List z Warszawy 1789 stycznia 28". s. 120-125
 • 520 a "Wiersz do Seymu A[n]ni 1789". s. 125-127. - Teraz że widziem przemiany w kraiu Nieprzewidziane przed kilką laty [...] [Inc.:]
 • 520 a "Paszkwil? czy prawda? proszę sądzic". s. 127-129. - Kto na tym seymie widzi dwie przeciwne strony Dworską y wraz moskiewską, a drugą oyczystą [...] [Inc.:]
 • 520 a "Na portret Xcia [Stanisława] Poniatowskiego Podskarb. W Litt. maiący napis: Fides in me manet et ego in ea". s. 129-130. - Kto wiernie przyrzeczenie y umowy chowa [...] [Inc.:]
 • 520 a "Żołnierz". s. 130-133. - Dziewczyna ładna, kochanie moie, Już mnie wołaią do Boju [...] [Inc.:]
 • 520 a Karpiński, Franciszek "List Fran. Karpinskiego do [Joachima] Chreptowicza Podkanc. Litt. z zakordonu Cesarsk." s. 134-135. - Z ostatniego Polski progu [...] [Inc.:]
 • 520 a Rokosz glinianski (z manuskryptu domu [...] Granowskich wypisany do druku w 1788. podany.) [S.l. : s.n.], (1788). - [12] s., sygn.: niesygn. 1, A1,A2, niesygn. 3. - 4°. - E., XXVI,345
 • 520 a Trembecki Stanisław, Do P. Jana Maryańskiego kowala, z okazyi darowanych przez niego dwóch wozów dla Woyska Rzeczy-Pospolitey. w Grodnie : w Drukarni J. K. Mci. - [4 k.], sygn.: (1-4). - 4°. - E. 0; NK tylko w pracach zbiorowych
 • 520 a Korsak Jan, Mowa [...] Jana Korsaka [...] do [...] Michała Poniatowskiego [...] z obowiązku instrukcyi od woiewodztwa Połockiego, miana roku 1787. mca marca 11 dnia. [S.l. Warszawa : s.n., 1787 ca]. - [4] s.. - 4°. - wyjątek z większej całości; na ostatniej stronie początek mowy pt.: Mowa [...] Michała Zenowicza [...] do [...] Prymasa. - E. 0?
 • 520 a Trembecki Stanisław, Do moich współziomków. [S.l. Warszawa : s.n., 1789?]. - [4 k.] - 4°. - E. XXXI,296
 • 520 a Komorowski Józef, Obywatel prowincyi W. X. Lit. o zbytkach do narodu. [S.l. Warszawa? : s.n., 1789?]. - [4 k.], sygn.: A-A4. - 4°. - E. XXIII,238. - NK 6,601. - [Inc.:] "Po między tłumem pism [...]". - [Expl.:] "[...] powszechnemu dobru skutecznie zażyte były.". - NK 6,600
 • 520 a Do [...] Małachowskiego [Stanisława] marszałka seymowego [...]. podp.: [...] nayniższym sługą Nieznaiomy. [S.l. : s.n., 18 w.]. - [2] s., sygn.: A-A4. - 4°. - Aut.: Komorowski Józef Ciołek - N. Korbut 6,600. - E. XXII,78. - [Inc.:] "W tym czasie, w którym Opatrzność [...]". - [Expl.:] "[...] w prawodawstwie odniosą skutek."
 • 520 a Uwagi o Żydach [3] k.
 • 520 a List od posłów powiatu orszańskiego do obywatelow tegoz powiatu na seymiki gromniczne zgromadzonych 1790. roku. [S.l. : s.n.] (1790). - [4] k., sygn.: )1(-)2(, niesygn. 2. - 4°. - sygn. )2( ma 2 złożone odwrotnie. - XXI,340. - [Inc.:] "Ciągłość prac do urzędu [...]"
 • 520 a List od obywatelow powiatu orszańskiego z seymiku gromnicznego do posłow tegoz powiatu. Roku 1790.
 • 520 a Grabowski, Ignacy a S. Maria de Mercedè trynitarz, Odpowiedź bez imiennemu autorowi xiążeczki w tytule Co jest papiez wydaney, wierszem łacińskim przez J. Sz. [...] z dodatkiem okazuiącym pierwiastkowe dostoienstwo papieża [...] przez X. Ignacego a S. Maria de Mercede trynitarza. Warszawa : Druk. XX. Missyonarzów, 1789. - 16 s. - 4°. - E. XVII,312
 • 520 a Jeleński Gedeon, Zdanie [...] Gedeona Jelenskiego kasztelana nowogrockiego [...] miane in pleno dowodzące, że o poddanych [...] żadna appellacya od sądu Grodzkiego iść niemoże. Roku 1786. miesiąca Aprila 28 dnia. [S.l. : s.n.], (1786). - [4] s.. - 4°. - Def.: końca brak. - E. 0?
 • 530 d Mf 5768
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX,28 w Działyński Tytus
 • 581 a Naruszewicz, Adam Stanisław Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta.
 • 581 a Druk: pt.: "Prognostyk na rok Pański 1775" [w:] Zabawy przyj. i poż. 1775, XI s. 29-32; A. St. Naruszewicz: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 168; Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 1 s. 253; Dzieła poetyczne, Wrocław 1826 T. 1 s. 235
 • 581 a Druk: Naruszewicz A. St.: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 161 pt."Do Ignacego Witosławskiego, Oboźnego polnego koronnego. [O złym używaniu poetyki];
 • 581 a Naruszewicz A. St.: Wiersze różne op. cit. T. 1 s. 241; Dzieła poetyczne op. cit. T. 1 s. 224; Liryki wybrane, Warszawa 1964 s. 139
 • 581 a NK II, 91
 • 581 a Druk: Zabłocki Fr., Pisma op. cit. s. 179 pt.: "Na Foksal w Warszawie"; Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 29
 • 581 a Druk: Zabłocki Fr., Pisma op. cit. s. 347-355 pt.: "Papier znaleziony w Kościele XX Dominikanów dawniej Kaplicą Moskiewską zwanym"; Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 86; Studnicka op. cit. poz. 11/73
 • 581 a Druk: Kaleta R., Poezja antytargowicka i jakobińska [w:] Pamiętnik Liter. 1950 z. 3-4 s. 939; Wiewiórowa, Postępowa poezja op. cit. s. 106; Poezja polskiego oświecenia op. cit. s. 360
 • 581 a Kaleta R., Poezja antytargowicka i jakobińska [w:] Pamiętnik Liter. 1950 z. 3-4 s. 939; Wiewiórowa, Postępowa poezja op. cit. s. 106; Poezja polskiego oświecenia op. cit. s. 360 a Zabłocki Fr., Pisma op. cit. s. 347-355 pt.: "Papier znaleziony w Kościele XX Dominikanów dawniej Kaplicą Moskiewską zwanym"; Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 86; Studnicka op. cit. poz. 11/73 a Zabłocki Fr., Pisma op. cit. s. 179 pt.: "Na Foksal w Warszawie"; Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 29 a Naruszewicz A. St.: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 161 pt."Do Ignacego Witosławskiego, Oboźnego Polnego Koronnego. [O złym używaniu poetyki]; Naruszewicz A. St.: Wiersze różne op. cit. T. 1 s. 241; Dzieła poetyczne op. cit. T. 1 s. 224; Liryki wybrane, Warszawa 1964 s. 139 a Zabawy przyj. i poż. 1775, XI s. 29-32; A. St. Naruszewicz: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 168; Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 1 s. 253; Dzieła poetyczne, Wrocław 1826 T. 1 s. 235
 • 581 a Karpiński Fr., |Dzieła wierszem i prozą, Wrocław 1826 T. 1 s. 307 pt.: "List do J. L. C. P. W. X. L. z Krasnegostawu" - w rkpsie brak dwu wierszy a Nowak-Dłużewski, |Poezja powstania kościuszkowskiego op. cit. s. XIV przypis; Studnicka op. cit. poz. 11/64 a Studniacka op. cit. poz. 35/1 kl a Co bystrość ptaków nasladuiesz w locie [...] [Inc.:] a Nowak-Dłużewski, |Satyra polityczna op. cit. s. 9: Studnicka, op. cit. poz. 11/80 a w (1784) b. m. dr.; pt.: "Gość w Heilsbergu" [w:] "Poezje" 1819-1820 T. 1 s. 90; |"Pisma", Lwów 1883 T. 1 s. 92; Studnicka, op. cit. poz. 11/37 i 164/24 a Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 2; Wiewiórowa, Postępowa poezja op. cit. s. 4 przypis i s. 47; Krzyżanowski J., Historia literatury, Warszawa 1964 s. 460
 • 581 a Kaleta R., Karuzel, Wrocław 1951 s. 53 (Odb. z Pam. Liter. 1951 z. 3-4) a Kaleta R., Karuzel, Wrocław 1951 s. 53 (Odb. z Pam. Liter. 1951 z. 3-4) a Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna op. cit. w rozdz.: "Zagadki polityczne z czasów Sejmu Czteroletniego" s. 31, 224 a Studnicka J., Katalog [...] s. 18 poz. 11/81 a Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna op. cit. s. 135; Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa op. cit. T. 1 s. 199; Niemcewicz J. U., Pism różnych wierszem i prozą T. 2 - Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą, Warszawa 1805 T. 3 s. 234 a Studnicka J., Katalog op. cit. s. 15 poz. 11/33 i 44 a Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 41 - przypis a pt.: "Wiersz z okoliczności uchwały sto tysięcy woyska" (1788) a Nowak-Dłużewski, Satyra op. cit. s. 103 przypis; Studnicka op. cit. s. 16 poz. 11/43 a Nowak-Dłużewski op. cit. s. 110; Studniacka op. cit. s. 14 poz. 11/16 a Monitor 1769 T. 2 Nr 65 s. 520; Naruszewicz A. St.: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 135: pt."Małżeństwo"; tamże s. 27 wersja rozszerzona pt.: "Na akt weselny Józefa Niesiołowskiego [...] z Katarzyną Massalską [...]"; Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 1 s. 41; Studnicka J., Katalog [...] s. 16 poz. 11/52 a Karpiński Fr.: Dzieła wierszem i prozą op. cit. T. 1 s. 26; Pisma, Lwów 1896 s. 82; Wybór poezji i prozy, Kraków 1949 s. 23 a pt."Na piorun, blisko uderzający" [w:] Karpiński Fr., Dzieła wierszem i prozą, Wrocław 1826 T. 1 s. 58 a pt.: "Na wjazd do Warszawy Senatora w Roku 1778" [w:] "Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą", Warszawa 1803 T. 1 s. 415; Warszawa wieku oświecenia, Warszawa 1954 s. 129 a Zabawy przyj. i poż. 1770 t. 2 s. 57-58; Naruszewicz A. St., Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 436; Naruszewicz A. St., Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 2 s. 203; Naruszewicz A. St., Dzieła poetyczne, Wrocław 1826 T. 2 s. 194 a Poeci polskiego baroku, Warszawa 1965 T. 2 s. 599 a Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa op. cit. T. 1 s. 226 pt.: "Żądania zabawne"; Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933 s. 12 a Pamiętnik Literacki R. 44, s. 612. - Druk: Nowak-Dłużewski J., Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946 s. 120; Libera Z., O Jakubie Jasińskim [w:] Pamiętnik Literacki, 1950 z. 3-4 s. 760; Wiewiórowa W., Postępowa poezja polska op. cit. s. 190 a Pamiętnik Literacki R. 44, s. 612. - Druk: por. E. 19, 174: "Extrakt z Gazety Hamburskiey Nr 109. Kopia responsu Imperatorowey rossyjskiey na list JW Branickiey H. W. K. pisany z powinszowaniem jey urodzin. (1790)". a Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, Kraków 1891 T. 1 s. 160; Jezierski Fr. S., Wybór pism, b. m. 1952 s. 65
 • 581 a Druk: Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, Kraków 1891 T. 1 s. 160; Jezierski Fr. S., Wybór pism, b. m. 1952 s. 65
 • 581 a Druk: Pamiętnik Literacki R. 44 s. 612. - Druk: por. E. 19, 174: "Extrakt z Gazety Hamburskiey Nr 109. Kopia responsu Imperatorowey rossyjskiey na list JW Branickiey H. W. K. pisany z powinszowaniem jey urodzin. (1790)"
 • 581 a Druk: Pamiętnik Literacki R. 44 s. 612. - Druk: Nowak-Dłużewski J., Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946 s. 120; Libera Z., O Jakubie Jasińskim [w:] Pamiętnik Literacki, 1950 z. 3-4 s. 760; Wiewiórowa W., Postępowa poezja polska op. cit. s. 190
 • 581 a Druk: Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa op. cit. T. 1 s. 226 pt.: "Żądania zabawne"; Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933 s. 12
 • 581 a Druk: Poeci polskiego baroku, Warszawa 1965 T. 2 s. 599
 • 581 a Druk: Zabawy przyj. i poż. 1770 t. 2 s. 57-58; Naruszewicz A. St., Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 436; Naruszewicz A. St., Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 2 s. 203; Naruszewicz A. St., Dzieła poetyczne, Wrocław 1826 T. 2 s. 194 Węgierski, Kajetan Zbiór satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta.
 • 581 a Druk: pt.: "Na wjazd do Warszawy Senatora w Roku 1778" [w:] "Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą", Warszawa 1803 T. 1 s. 415; Warszawa wieku oświecenia, Warszawa 1954 s. 129
 • 581 a Druk: pt."Na piorun, blisko uderzający" [w:] Karpiński Fr., Dzieła wierszem i prozą, Wrocław 1826 T. 1 s. 58
 • 581 a Druk: Karpiński Fr.: Dzieła wierszem i prozą op. cit. T. 1 s. 26; Pisma, Lwów 1896 s. 82; Wybór poezji i prozy, Kraków 1949 s. 23
 • 581 a Druk: Monitor 1769 T. 2 Nr 65 s. 520; Naruszewicz A. St.: Wybór poezyj, Warszawa 1882 s. 135: pt."Małżeństwo"; tamże s. 27 wersja rozszerzona pt.: "Na akt weselny Józefa Niesiołowskiego [...] z Katarzyną Massalską [...]"; Wiersze różne, Warszawa 1804-5 T. 1 s. 41; Studnicka J., Katalog [...] s. 16 poz. 11/52
 • 581 a Druk: Nowak-Dłużewski op. cit. s. 110; Studnicka op. cit. s. 14 poz. 11/16
 • 581 a Druk: Nowak-Dłużewski, Satyra op. cit. s. 103 przypis; Studnicka op. cit. s. 16 poz. 11/43
 • 581 a Druk: pt.: "Wiersz z okoliczności uchwały sto tysięcy woyska" (1788) - E. XXXII, 473
 • 581 a Druk: Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 41 - przypis
 • 581 a Druk: Studnicka J., Katalog op. cit. s. 15 poz. 11/33 i 44
 • 581 a Druk: Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna op. cit. s. 135; Bartoszewicz K., Księga pamiątkowa op. cit. T. 1 s. 199; J. U. Niemcewicz, Pism różnych wierszem i prozą T. 2 - Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą, Warszawa 1805 T. 3 s. 234
 • 581 a Druk: Studnicka J., Katalog [...] s. 18 poz. 11/81
 • 581 a Druk: Nowak-Dłużewski J., Satyra polityczna op. cit. w rozdz.: "Zagadki polityczne z czasów Sejmu Czteroletniego" s. 31, 224
 • 581 a Druk: Kaleta R., Karuzel, Wrocław 1951 s. 53 (Odb. z Pam. Liter. 1951 z. 3-4)
 • 581 a Druk: w (1784) b. m. dr.; pt.: "Gość w Heilsbergu" [w:] "Poezje" 1819-1820 T. 1 s. 90; "Pisma", Lwów 1883 T. 1 s. 92; Studnicka, op. cit. poz. 11/37 i 164/24
 • 581 a Druk: Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna op. cit. s. 9: Studnicka, op. cit. poz. 11/80
 • 581 a Druk: Studnicka op. cit. poz. 35/1 kl
 • 581 a Druk: Nowak-Dłużewski, Poezja powstania kościuszkowskiego op. cit. s. XIV przypis; Studnicka op. cit. poz. 11/64
 • 581 a Druk: Karpiński Fr., Dzieła wierszem i prozą, Wrocław 1826 T. 1 s. 307 pt.: "List do J. L. C. P. W. X. L. z Krasnegostawu" - w rkpsie brak dwu wierszy
 • 600 a Blanchard François
 • 600 a Czartoryski, Michał Fryderyk c kanclerz w. lit. d (1696-1775)
 • 600 a Jasiński, Jakub d (1761-1794)
 • 600 a Krasicki, Ignacy d (1735-1801)
 • 600 a Małachowski, Stanisław c marszałek Sejmu Wielkiego d (1736-1809)
 • 600 a Mariański, Jan c kowal ofiarodawca wozów dla wojska d 18 w.
 • 600 a Poniatowski, Michał Jerzy c prymas d (1736-1794)
 • 600 a Poniatowski, Michał Jerzy c prymas d (1736-1794)
 • 600 a Poniatowski, Stanisław c podskarbi w. lit. d (1676-1762)
 • 600 a Potëmkin, Grigorij Aleksandrovič d (ca 1739-1791)
 • 610 a Dominikanie Warszawa y 18 w.
 • 610 a Rada Nieustająca
 • 610 a Sejm 1776 Warszawa
 • 610 a Sejm (1788-1792)
 • 610 a Sejm (1788-1792)
 • 650 a Sądownictwo y 18 w. z Polska
 • 650 a Literatura polska y 18 w.
 • 650 a Poezja polska y 18 w.
 • 650 a Publicystyka polska y 18 w.
 • 650 a Mowy sejmowe y 18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 18 w.
 • 650 a Publicystyka polska y 18 w.
 • 650 a Żydzi y 18 w. z Polska
 • 700 a Katarzyna b II c (caryca Rosji ; d 1729-1796)
 • 700 a Wodziński, Gabriel c bp smoleński d (1727-1788)
 • 700 a Naruszewicz, Adam Stanisław d (1733-1796)
 • 700 a Węgierski, Tomasz Kajetan d (1756-1787)
 • 700 a Zabłocki, Franciszek d (1752-1821)
 • 700 a Sapieha, Kazimierz Nestor d (1757-1798)
 • 700 a Chreptowicz, Joachim c kanclerz w. lit. d (1729-1812)
 • 700 a Karpiński, Franciszek d (1741-1825)
 • 700 a Czartoryski, Michał Fryderyk c kanclerz w. lit. d (1696-1775)
 • 700 a Jaxa-Bykowski, Ignacy d (1750-po 1817)
 • 700 a Korsak, Rajmund d (1768-1817)
 • 700 a Niemcewicz, Julian Ursyn d (1758-1841)
 • 700 a Trembecki, Stanisław d (ca 1739-1812)
 • 700 a Jeleński, Gedeon c klan nowogrodzki d (1712-1798)
 • 740 a Rokosz 1371 gliniański
 • 740 a Rokosz gliniański z manuskryptu domu Granowskich wypisany do druku w 1788. podany.
 • 740 a Do Małachowskiego Stanisława marszałka seymowego . podp. nayniższym sługą Nieznaiomy.
 • 740 a Uwagi o Żydach
 • 740 a List od posłów powiatu orszańskiego do obywatelow tegoz powiatu na seymiki gromniczne zgromadzonych 1790. roku.
 • 740 a List do obywatelow powiatu orszańskiego z seymiku gromnicznego do posłow tegoz powiatu. Roku 1790.
 • 852 j BK 01380
 • 999 d 19.07.23

Indexes