Odpisy akt z lat 1506-1508.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01405
 • Kopie: Mf 2495
 • Tytuł: Odpisy akt z lat 1506-1508.
 • Miejsce i czas powstania: 1782-1787
 • Opis fizyczny: 126 k. 40x25 cm i mn.
 • Oprawa: Płótno, 19-20 w.
 • Język: Łac., pol., ruski
 • Zawartość:
  • "Contractus Matrimonij inter Bohdanum Palatinum Moldaviae, et Elisabetham Alexandri Regis Poloniae Sororem [...] datus" 1506; pochodzi z: "Ex Originali Archivi Regni" k. 1-3v.
  • "Litterae Regis Alexandri, qui literas Joannis Alberti regis sub signeto scriptas et transscriptas sub sigillo majori dedit super Radziejow Raphaeli de Leschno." 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 4-6v.
  • "Literae Alexandri regis de Statione in Abbatia Landensi" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 7-7v.
  • "Alexandri Regis Confirmatio super Sal ubi Banci [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Muniali[?]" k. 8-11v.
  • "Alexandri regis confirmatio Georgio Zak literarum Casimiri regis super oppido Lassyn [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 12-14v.
  • "Alexandri Regis Confirmationis Summae Sex Millium florenorum in Capitaneatu Junivladislaviensi cum villis Generoso Stanislao Jaroczki Marschalco Curiae Regiae" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 15-20v.
  • "Privilegium Donationis Regalis Ecclesiae Gostinensis" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Cap. Vlad." k. 21-23v.
  • "Alexandri regis Poloniae Joanni Rapsztynski mille florenorum in capitaneatu Plocensi inscriptio" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 24-25 k. 25v. czysta
  • "Alexandri Regis Poloniae confirmatio emptionis villae Boguslawicze pro Vincentio Episcopo, et Ecclesia Vladislaviensi [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Cap. Vladislaviensi" k. 26-27 k. 27v. czysta
  • "Ordinatio bellicae motionis per Regem Alexandrum" 1506; pochodzi z: "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Regis" k. 28-33v.
  • "Privilegium Alexandri Regis Poloniae super admissione exemptionis Oppidi Przedborz R[everendissi]mo olim domino Erasmo bonae memoriae Episcopo Plocensis et successoribus ejusdem" 1506; pochodzi z: "Ex Ms. Arch. Cap. Plocen." k. 34-34v.
  • "Consensus ad redimenda bona Sczlochow, ac in eisdem et in Choynicze flor[enorum] 600 inscriptae Palatino Brzestensi" 1506; pochodzi z "Ex Orig. Arch. Regni" k. 35-36 k. 36v. czysta
  • "Privilegium Alexandri regis Polonia datum Jacobo de Conradzecz, vexillifero Ploczensi" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 37-39v.
  • "Privilegium granicierum super villas Pÿątchnica, Kalinowo Bożeÿowo, et Brunowo" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 40-43 k. 43v. czysta
  • "Privilegiorum confirmationis, donationis jurispatronatus Ecclesiae Gostinen[sis] [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Cap. Vlad." k. 44-45v.
  • List Aleksandra do [Łukasza Watzenrode] biskupa warmińskiego 1506; pochodzi z: "Ex Ms Capit. Varm." k. 46-46v.
  • "Annae Ducissae Masoviae venditio duorum mansorum" 1506); pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 47-47v.
  • "Alexander rex, ad instantiam nobilitatis Plocensis, dat consensum eximendi Castrum cum Civitate totoq[ue] Capitaneatu Plocensi Michaeli Prazmowski, et Procopio Sierpski [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 48-51v.
  • Potwierdzenie dożywocia na dobrach kobryńskich dla Teodory Pancziwej 1506; pochodzi z: "Ex Originali Arch. Regni" k. 52-52v.
  • "Prohibitiones oppignorationum domorum a civibus Rigensibus archiepiscopo, et capitulo Rigensi fieri solitarum, in posterum archiprefectum et consulatum civitatis Rigensis non esse faciendas" 1506; pochodzi z: "Ex Cod. Dipl. Dogelii" k. 53-54v.
  • "Privilegium Alexandri Regis donationis arcae pro construendo lateritis ante Civitatem Plocensem Ecclesiae Plocen[si]" 1506; pochodzi z: "Ex ms. arch. Cap. Plocen." k. 55-55v.
  • "Litera Alexandri regis Poloniae consensus et admissionis pro ciniterio ecclesiae cathedralis Plocensis faciendo" 1506; pochodzi z: "Ex MS. Arch. Cap. Plocen." k. 56-56v.
  • "Exemplar eiusdem Foederis ex Parte Oratorum Regis Poloniae Datum Budae [...]" 1507; pochodzi z: "Ex Cod. Diplomi Dogiel." k. 57-61v. k. 62-62v. czysta
  • "Literae Andreae Boryszewski Arch[iepiscopi] Gnesn[ensis] ad Lucam Episcopum Varmiensem" 1506; pochodzi z: "Ex Originali Ms. Arch. Stan. Aug. Regis" k. 63 k. 63v. czysta
  • "Literae Joannis de Lasko Cancellarii Regni Poloniae ad Lucam Episcopum Varmiensem" 1506; pochodzi z: "Ex Originali Ms. Archivi Stan. Aug. Regis" k. 64 k. 64v. czysta
  • "Literae judicij terrestri Visnensis in quibus describuntur granities inter bona haereditaria generosi Jaobi de Glinka capitanei Visnensis ad bona regalia" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 65-68v.
  • "Legatio a Consiliarijs Polonis ad Dominos Litvanos per Firley" 1506 k. 69-70 k. 70v. czysta
  • List do M. Drzewickiego 1506 k. 71-71v.
  • List do chana krymskiego Mendligereja 1506; pochodzi z : "Ex Arch. Metr. MDL" k. 72 k. 72v. czysta
  • Notatki dotyczące dóbr na Litwie na podstawie akt z archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego k. 73-75 k. 75v. czysta
  • List Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Metr. MDL" k. 76 k. 76v. czysta
  • "Wypis z Knich Poselskich Leta 7014" 1506; pochodzi z: "Ex Actis Metr. M D Litt." k. 77-79v.
  • "Fridericus cardinalis archiepiscopus Gnesnensis et episcopus Cracoviensis, Alexandro regi Poloniae" ; pochodzi z "Ex Ms. Bibl. Radivi Nesvi" k. 80-82 k. 82v. czysta
  • "Legatio ab Alexandro rege Poloniae, ad Wladislaum regem Hungariae"; pochodzi z: "Ex Ms. Bibl. Radivi. Nesv." k. 83-84 k. 84v. czysta
  • Listy Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506; pochodzą z: "Ex Arch. Metr. M. D. L." k. 85-87 k. 85v., 87v. czyste
  • "Poselstwo do Wielikoho Kniazia Iwana Wasilewicza Paszynoju Putiatyczowi[?]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Metr. M.D.L." k. 88 k. 88v. czysta
  • Listy i poselstwa Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506); pochodzą z: "Ex Arch. Metr. M. D. L." k. 89-95 k. 89v., 90v., 91v., 92v., 93v., 94v.,95v. czyste
  • "Otkaz Posłu Ochmat Paszynu [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Metr. M. D. L." k. 96 k. 96v. czysta
  • "Poselstwo Wielikomu Kniaziu Iwanu Wasilewiczu [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Metr. MDL" k. 97 k. 97v. czysta
  • Kopie spisano wraz z datą ich sporządzenia i podaniem miejsca przechowywania oryginału. Notatki i wyciągi z akt sporządzone w 18 w. należy uznać za oryg.
  • Korespondencja z chanami tatarskimi 1506 k. 98-103, 108-112 k. 98v., 99v., 100v., 101v., 102v., 103v., 108v., 109v., 110v., 111v., 112v. czyste
  • Korespondencja Aleksandra z Iwanem Wasilewiczem 1506 k. 104-108, 113 k. 104v., 105v., 106v., 107v., 113 v. czyste
  • "Ultima voluntas seu Testamentum Alexandri Regis" 1506 k. 114-115v.
  • "Ratificatio certarum Literarum Clementis Słonka super villas Siroslawicze, Maczierowicze, et Sumlowicze" 1506 k. 116-118 k. 117-117v. czysta
  • "Kredens do Panów Koronnych Posłowi wielkiego Kniazia Zygmunta panu Stanisławowi Piotrowiczowi na ziazd zgromadzonych do Piotrkowa" 1506 k. 120-120v.
  • "Privilegium Terrestre Magni Ducatus Lithvaniae Confirmationis Jurium per Sigismundum M. D." 1506 k. 121-123v.
  • "Sigismundus rex donantionem supra Olsztyn cum oppidis et villis pertinentibus Nicolao Szydlowiecki inscribit" 1508 k. 124-125v.
  • Zapiska o spaleniu Żyda Słomy za herezję 1508 k. 126
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506)
  • Boryszewski, Andrzej (ca 1435-1510)
  • Drzewicki, Maciej (prymas Polski ; 1467-1535)
  • Erazm bp płocki
  • Firlej
  • Glinka Jakub sta wiśnicki
  • Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584)
  • Jarocki Stanisław sta chęciński inowrocławski i
  • Kościelecki Mikołaj wda brzeski
  • Łaski Jan (prymas Polski ; 1456-1531)
  • Naruszewicz Adam Stanisław bp smoleński łucki (1733-1796)
  • Odrowążowa. Anna (ca 1498-1557)
  • Pancziwa Teodora
  • Piotrowicz Stanisław
  • Prażmowski Michał prepozyt płocki
  • Przerębski Wincenty bp włocławski (ca 1450-1513)
  • Putiatycz
  • Rapsztyński Jan
  • Sieprski Prokop (?-1514)
  • Słonka Klemens
  • Szydłowiecki Mikołaj podskarbi kor.
  • Watzenrode Łukasz bp warmiński (1447-1512)
  • Władysław Jagiellończyk (król Czech i Węgier ; 1456-1516)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Majątek kościelny 16 w.
  • Kościół katolicki 16 w. Polska
  • Herezje średniowieczne
  • Korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Akta 16 w.
  • Listy 16 w.
  • Testament 16 w.
  • Bogusławice 16 w.
  • Bożejowo 16 w.
  • Brunowo 16 w.
  • Kalinowo 16 w.
  • Kobryń 16 w.
  • Kujawy 16 w.
  • Olsztyn 16 w.
  • Piątnica 16 w.
  • Płock 16 w.
  • Przedbórz 16 w.
  • Ryga 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Wiśnicz 16 w.
 • Uwagi: Pismo zapewne dwóch rąk.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Odpisy
 • 245 $a Odpisy akt z lat 1506-1508.
 • 246 $a Dokumenty z lat 1506-1508 [Aleksander i Zygmunt I, kop. Narusz.] $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1782-1787
 • 300 $a 126 k. $c 40x25 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e Płótno, 19-20 w.
 • 500 $a Pismo zapewne dwóch rąk.
 • 520 $a "Contractus Matrimonij inter Bohdanum Palatinum Moldaviae, et Elisabetham Alexandri Regis Poloniae Sororem [...] datus" 1506; pochodzi z: "Ex Originali Archivi Regni" k. 1-3v.
 • 520 $a "Litterae Regis Alexandri, qui literas Joannis Alberti regis sub signeto scriptas et transscriptas sub sigillo majori dedit super Radziejow Raphaeli de Leschno." 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 4-6v.
 • 520 $a "Literae Alexandri regis de Statione in Abbatia Landensi" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 7-7v.
 • 520 $a "Alexandri Regis Confirmatio super Sal ubi Banci [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Muniali[?]" k. 8-11v.
 • 520 $a "Alexandri regis confirmatio Georgio Zak literarum Casimiri regis super oppido Lassyn [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 12-14v.
 • 520 $a "Alexandri Regis Confirmationis Summae Sex Millium florenorum in Capitaneatu Junivladislaviensi cum villis Generoso Stanislao Jaroczki Marschalco Curiae Regiae" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 15-20v.
 • 520 $a "Privilegium Donationis Regalis Ecclesiae Gostinensis" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Cap. Vlad." k. 21-23v.
 • 520 $a "Alexandri regis Poloniae Joanni Rapsztynski mille florenorum in capitaneatu Plocensi inscriptio" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 24-25 k. 25v. czysta
 • 520 $a "Alexandri Regis Poloniae confirmatio emptionis villae Boguslawicze pro Vincentio Episcopo, et Ecclesia Vladislaviensi [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Cap. Vladislaviensi" k. 26-27 k. 27v. czysta
 • 520 $a "Ordinatio bellicae motionis per Regem Alexandrum" 1506; pochodzi z: "Ex Ms. Arch. Stan. Aug. Regis" k. 28-33v.
 • 520 $a "Privilegium Alexandri Regis Poloniae super admissione exemptionis Oppidi Przedborz R[everendissi]mo olim domino Erasmo bonae memoriae Episcopo Plocensis et successoribus ejusdem" 1506; pochodzi z: "Ex Ms. Arch. Cap. Plocen." k. 34-34v.
 • 520 $a "Consensus ad redimenda bona Sczlochow, ac in eisdem et in Choynicze flor[enorum] 600 inscriptae Palatino Brzestensi" 1506; pochodzi z "Ex Orig. Arch. Regni" k. 35-36 k. 36v. czysta
 • 520 $a "Privilegium Alexandri regis Polonia datum Jacobo de Conradzecz, vexillifero Ploczensi" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 37-39v.
 • 520 $a "Privilegium granicierum super villas Pÿątchnica, Kalinowo Bożeÿowo, et Brunowo" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 40-43 k. 43v. czysta
 • 520 $a "Privilegiorum confirmationis, donationis jurispatronatus Ecclesiae Gostinen[sis] [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Cap. Vlad." k. 44-45v.
 • 520 $a List Aleksandra do [Łukasza Watzenrode] biskupa warmińskiego 1506; pochodzi z: "Ex Ms Capit. Varm." k. 46-46v.
 • 520 $a "Annae Ducissae Masoviae venditio duorum mansorum" 1506); pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 47-47v.
 • 520 $a "Alexander rex, ad instantiam nobilitatis Plocensis, dat consensum eximendi Castrum cum Civitate totoq[ue] Capitaneatu Plocensi Michaeli Prazmowski, et Procopio Sierpski [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. Regni" k. 48-51v.
 • 520 $a Potwierdzenie dożywocia na dobrach kobryńskich dla Teodory Pancziwej 1506; pochodzi z: "Ex Originali Arch. Regni" k. 52-52v.
 • 520 $a "Prohibitiones oppignorationum domorum a civibus Rigensibus archiepiscopo, et capitulo Rigensi fieri solitarum, in posterum archiprefectum et consulatum civitatis Rigensis non esse faciendas" 1506; pochodzi z: "Ex Cod. Dipl. Dogelii" k. 53-54v.
 • 520 $a "Privilegium Alexandri Regis donationis arcae pro construendo lateritis ante Civitatem Plocensem Ecclesiae Plocen[si]" 1506; pochodzi z: "Ex ms. arch. Cap. Plocen." k. 55-55v.
 • 520 $a "Litera Alexandri regis Poloniae consensus et admissionis pro ciniterio ecclesiae cathedralis Plocensis faciendo" 1506; pochodzi z: "Ex MS. Arch. Cap. Plocen." k. 56-56v.
 • 520 $a "Exemplar eiusdem Foederis ex Parte Oratorum Regis Poloniae Datum Budae [...]" 1507; pochodzi z: "Ex Cod. Diplomi Dogiel." k. 57-61v. k. 62-62v. czysta
 • 520 $a "Literae Andreae Boryszewski Arch[iepiscopi] Gnesn[ensis] ad Lucam Episcopum Varmiensem" 1506; pochodzi z: "Ex Originali Ms. Arch. Stan. Aug. Regis" k. 63 k. 63v. czysta
 • 520 $a "Literae Joannis de Lasko Cancellarii Regni Poloniae ad Lucam Episcopum Varmiensem" 1506; pochodzi z: "Ex Originali Ms. Archivi Stan. Aug. Regis" k. 64 k. 64v. czysta
 • 520 $a "Literae judicij terrestri Visnensis in quibus describuntur granities inter bona haereditaria generosi Jaobi de Glinka capitanei Visnensis ad bona regalia" 1506; pochodzi z: "Ex Orig. Arch. regni" k. 65-68v.
 • 520 $a "Legatio a Consiliarijs Polonis ad Dominos Litvanos per Firley" 1506 k. 69-70 k. 70v. czysta
 • 520 $a List do M. Drzewickiego 1506 k. 71-71v.
 • 520 $a List do chana krymskiego Mendligereja 1506; pochodzi z : "Ex Arch. Metr. MDL" k. 72 k. 72v. czysta
 • 520 $a Notatki dotyczące dóbr na Litwie na podstawie akt z archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego k. 73-75 k. 75v. czysta
 • 520 $a List Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Metr. MDL" k. 76 k. 76v. czysta
 • 520 $a "Wypis z Knich Poselskich Leta 7014" 1506; pochodzi z: "Ex Actis Metr. M D Litt." k. 77-79v.
 • 520 $a "Fridericus cardinalis archiepiscopus Gnesnensis et episcopus Cracoviensis, Alexandro regi Poloniae" ; pochodzi z "Ex Ms. Bibl. Radivi Nesvi" k. 80-82 k. 82v. czysta
 • 520 $a "Legatio ab Alexandro rege Poloniae, ad Wladislaum regem Hungariae"; pochodzi z: "Ex Ms. Bibl. Radivi. Nesv." k. 83-84 k. 84v. czysta
 • 520 $a Listy Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506; pochodzą z: "Ex Arch. Metr. M. D. L." k. 85-87 k. 85v., 87v. czyste
 • 520 $a "Poselstwo do Wielikoho Kniazia Iwana Wasilewicza Paszynoju Putiatyczowi[?]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Metr. M.D.L." k. 88 k. 88v. czysta
 • 520 $a Listy i poselstwa Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506); pochodzą z: "Ex Arch. Metr. M. D. L." k. 89-95 k. 89v., 90v., 91v., 92v., 93v., 94v.,95v. czyste
 • 520 $a "Otkaz Posłu Ochmat Paszynu [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Metr. M. D. L." k. 96 k. 96v. czysta
 • 520 $a "Poselstwo Wielikomu Kniaziu Iwanu Wasilewiczu [...]" 1506; pochodzi z: "Ex Arch. Metr. MDL" k. 97 k. 97v. czysta
 • 520 $a Kopie spisano wraz z datą ich sporządzenia i podaniem miejsca przechowywania oryginału. Notatki i wyciągi z akt sporządzone w 18 w. należy uznać za oryg.
 • 520 $a Korespondencja z chanami tatarskimi 1506 k. 98-103, 108-112 k. 98v., 99v., 100v., 101v., 102v., 103v., 108v., 109v., 110v., 111v., 112v. czyste
 • 520 $a Korespondencja Aleksandra z Iwanem Wasilewiczem 1506 k. 104-108, 113 k. 104v., 105v., 106v., 107v., 113 v. czyste
 • 520 $a "Ultima voluntas seu Testamentum Alexandri Regis" 1506 k. 114-115v.
 • 520 $a "Ratificatio certarum Literarum Clementis Słonka super villas Siroslawicze, Maczierowicze, et Sumlowicze" 1506 k. 116-118 k. 117-117v. czysta
 • 520 $a "Kredens do Panów Koronnych Posłowi wielkiego Kniazia Zygmunta panu Stanisławowi Piotrowiczowi na ziazd zgromadzonych do Piotrkowa" 1506 k. 120-120v.
 • 520 $a "Privilegium Terrestre Magni Ducatus Lithvaniae Confirmationis Jurium per Sigismundum M. D." 1506 k. 121-123v.
 • 520 $a "Sigismundus rex donantionem supra Olsztyn cum oppidis et villis pertinentibus Nicolao Szydlowiecki inscribit" 1508 k. 124-125v.
 • 520 $a Zapiska o spaleniu Żyda Słomy za herezję 1508 k. 126
 • 530 $d Mf 2495
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol., ruski
 • 600 $a Aleksander Jagiellończyk $c (król Polski ; $d 1461-1506)
 • 600 $a Boryszewski, Andrzej $d (ca 1435-1510)
 • 600 $a Drzewicki, Maciej $c (prymas Polski ; $d 1467-1535)
 • 600 $a Erazm $c bp płocki
 • 600 $a Firlej
 • 600 $a Glinka Jakub $c sta wiśnicki
 • 600 $a Iwan $b IV Groźny $c (car Rosji ; $d 1530-1584)
 • 600 $a Jarocki Stanisław $c sta chęciński inowrocławski i
 • 600 $a Kościelecki Mikołaj $c wda brzeski
 • 600 $a Łaski Jan $c (prymas Polski ; $d 1456-1531)
 • 600 $a Naruszewicz Adam Stanisław $c bp smoleński łucki $d (1733-1796)
 • 600 $a Odrowążowa. Anna $d (ca 1498-1557)
 • 600 $a Pancziwa Teodora
 • 600 $a Piotrowicz Stanisław
 • 600 $a Prażmowski Michał $c prepozyt płocki
 • 600 $a Przerębski Wincenty $c bp włocławski $d (ca 1450-1513)
 • 600 $a Putiatycz
 • 600 $a Rapsztyński Jan
 • 600 $a Sieprski Prokop $d (?-1514)
 • 600 $a Słonka Klemens
 • 600 $a Szydłowiecki Mikołaj $c podskarbi kor.
 • 600 $a Watzenrode Łukasz $c bp warmiński $d (1447-1512)
 • 600 $a Władysław Jagiellończyk $c (król Czech i Węgier ; $d 1456-1516)
 • 600 $a Zygmunt $b I Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 650 $a Majątek kościelny $y 16 w.
 • 650 $a Kościół katolicki $y 16 w. $z Polska
 • 650 $a Herezje średniowieczne
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 16 w.
 • 650 $a Akta $y 16 w.
 • 650 $a Listy $y 16 w.
 • 650 $a Testament $y 16 w.
 • 651 $a Bogusławice $y 16 w.
 • 651 $a Bożejowo $y 16 w.
 • 651 $a Brunowo $y 16 w.
 • 651 $a Kalinowo $y 16 w.
 • 651 $a Kobryń $y 16 w.
 • 651 $a Kujawy $y 16 w.
 • 651 $a Olsztyn $y 16 w.
 • 651 $a Piątnica $y 16 w.
 • 651 $a Płock $y 16 w.
 • 651 $a Przedbórz $y 16 w.
 • 651 $a Ryga $y 16 w.
 • 651 $a Węgry $y 16 w.
 • 651 $a Wiśnicz $y 16 w.
 • 740 $a Contractus Matrimonij inter Bohdanum Palatinum Moldaviae, et Elisabetham Alexandri Regis Poloniae Sororem datus 1506
 • 740 $a Litterae Regis Alexandri, qui literas Joannis Alberti regis sub signeto scriptas et transscriptas sub sigillo majori dedit super Radziejow Raphaeli de Leschno 1506
 • 740 $a Literae Alexandri regis de Statione in Abbatia Landensi 1506
 • 740 $a Alexandri Regis Confirmatio super Sal ubi Banci 1506
 • 740 $a Alexandri regis confirmatio Georgio Zak literarum Casimiri regis super oppido Lasyn 1506
 • 740 $a Alexandri Regis Confirmationis Summae Sex Millium florenorum in Capitaneatu Junivladislaviensi cum villis Generoso Stanislao Jaroczki Marschalco Curiae Regiae 1506
 • 740 $a Privilegium Donationis Regalis Ecclesiae Gostinensis 1506
 • 740 $a Alexandri regis Poloniae Joanni Rapsztynski mille florenorum in capitaneatu Plocensi inscriptio 1506
 • 740 $a Alexandri Regis Poloniae confirmatio emptionis villae Boguslawicze pro Vincentio Episcopo, et Ecclesia Vladislaviensi 1506
 • 740 $a Ordinatio bellicae motionis per Regem Alexandrum 1506
 • 740 $a Privilegium Alexandri Regis Poloniae super admissione exemptionis Oppidi Przedborz Reverendissimo olim domino Erasmo bonae memoriae Episcopo Plocensis et successoribus ejusdem 1506
 • 740 $a Consensus ad redimenda bona Sczlochow, ac in eisdem et in Choynicze florenorum 600 inscriptae Palatino Brzestensi 1506
 • 740 $a Privilegium Alexandri regis Polonia datum Jacobo de Conradzecz, vexillifero Ploczensi 1506
 • 740 $a Privilegium granicierum super villas Pÿątchnica, Kalinowo Bożeÿowo, et Brunowo 1506
 • 740 $a Privilegiorum confirmationis, donationis jurispatronatus Ecclesiae Gostinensis 1506
 • 740 $a List Aleksandra do Watzenrode Łukasza bpa warmińskiego 1506
 • 740 $a Annae Ducissae Masoviae venditio duorum mansorum 1506
 • 740 $a Alexander rex, ad instantiam nobilitatis Plocensis, dat consensum eximendi Castrum cum Civitate totoque Capitaneatu Plocensi Michaeli Prazmowski, et Procopio Sierpski 1506
 • 740 $a Potwierdzenie dożywocia na dobrach kobryńskich dla Teodory Pancziwej 1506
 • 740 $a Prohibitiones oppignorationum domorum a civibus Rigensibus archiepiscopo, et capitulo Rigensi fieri solitarum, in posterum archiprefectum et consulatum civitatis Rigensis non esse faciendas 1506
 • 740 $a Privilegium Alexandri Regis donationis arcae pro construendo lateritis ante Civitatem Plocensem Ecclesiae Plocensi 1506
 • 740 $a Litera Alexandri regis Poloniae consensus et admissionis pro ciniterio ecclesiae cathedralis Plocensis facienda 1506
 • 740 $a Exemplar eiusdem Foederis ex Parte Oratorum Regis Poloniae Datum Budae 1507
 • 740 $a Literae Andreae Boryszewski Archiepiscopi Gnesnensis ad Lucam Episcopum Varmiensem 1506
 • 740 $a Literae Joannis de Lasko Cancellarii Regni Poloniae ad Lucam Episcopum Varmiensem 1506
 • 740 $a Literae judicij terestri Visnensis in quibus describuntur granities inter bona haereditaria generosi Jaobi de Glinka capitanei Visnensis ad bona regalia 1506
 • 740 $a Legatio a Consiliarijs Polonis ad Dominos Litvanos per Firley 1506
 • 740 $a List NN do Drzewickiego Macieja bpa przemyskiego 1506
 • 740 $a List NN do chana krymskiego Mendligereja 1506
 • 740 $a Notatki dot. dóbr na Litwie na podstawie akt z archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • 740 $a List Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506
 • 740 $a Wypis z Knich Poselskich Leta 7014 1506
 • 740 $a Fridericus cardinalis archiepiscopus Gnesnensis et episcopus Cracoviensis, Alexandro regi Poloniae
 • 740 $a Legatio ab Alexandro rege Poloniae, ad Wladislaum regem Hungariae
 • 740 $a Listy Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506
 • 740 $a Poselstwo do Wielikoho Kniazia Iwana Wasilewicza Paszynoju Putiatyczowi? 1506
 • 740 $a Listy i poselstwa Aleksandra do Iwana Wasilewicza 1506
 • 740 $a Otkaz Posłu Ochmat Paszynu 1506
 • 740 $a Poselstwo Wielikomu Kniaziu Iwanu Wasilewiczu 1506
 • 740 $a Korespondencja z chanami tatarskimi 1506
 • 740 $a Korespondencja Aleksandra z Iwanem Wasilewiczem 1506
 • 740 $a Ultima voluntas seu Testamentum Alexandri Regis 1506
 • 740 $a Ratificatio certarum Literarum Clementis Słonka super villas Siroslawicze, Maczierowicze, et Sumlowicze 1506
 • 740 $a Kredens do Panów Koronnych Posłowi wielkiego Kniazia Zygmunta panu Stanisławowi Piotrowiczowi na ziazd zgromadzonych do Piotrkowa 1506
 • 740 $a Privilegium Terrestre Magni Ducatus Lithvaniae Confirmationis Jurium per Sigismundum M. D. 1506
 • 740 $a Sigismundus rex donantionem supra Olsztyn cum oppidis et villis pertinentibus Nicolao Szydlowiecki inscribit 1508
 • 740 $a Zapiska o spaleniu Żyda Słomy za herezję 1508
 • 852 $j BK 01405
 • 999 $d 19.07.25

Indexes

Copies

 • Signature: BK 01405