"Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01424
 • Kopie: Mf 2275
 • Tytuł:
  • Akta grodzkie poznańskie 18 w.
  • "Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".
 • Miejsce i czas powstania: Poznań 1761
 • Opis fizyczny: 106 k. 34x22 cm
 • Oprawa: płsk. biały, 19 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Niektóre k. rkpsu zawierają znak wodny przedstawiający owalny wieniec zwieńczony koroną, u dołu przewiązany, w polu środk. dwudzielnym w słup litery "PS" (f. niezident. papierni) k. 4, 6, k. niefol., 9, 11, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-52, 54, 61, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 87, 89, 93, 105; [odwrócony] k. 1, 3, 5, 14, 16, 24, 27, 60, 71, 73, 85, 91, 94, 98, 101, 103.
  • Oryginał (protocollon) (?), seria Decreta officii. Rkps jest częścią zespołu ksiąg grodzkich poznańskich i zawiera przeważnie skrócone odpisy wyroków wydanych przez sąd grodzki w Poznaniu na sesjach odbytych w okresie 9 II - 9 III 1761.
  • "Actum in Judicÿs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officÿ Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]" k. 1.
  • 1. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Marcinowi Linkowskiemu, susceptantowi sądu grodzk. w Poznaniu, o przywłaszczenie schedy (pieniądze w gotówce, dokumenty, ruchomości) po zm. bezpotomnie Michale Kujawskim; sprawa z 1755 r.] k. 2-2v.
  • 2. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Tomasza Szomańskiego, przeciwko Mikołajowi Pierzchlińskiemu, dziedzicowi Kębłowa, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o płacenie czynszu rocznego od sumy kapitału 150 grz., zapisanego 1478 na dobrach Kębłowo przez ówczesnego dziedzica Piotra Kębłowskiego tytułem uposażenia po połowie na rzecz altarii i altarzysty w kolegiacie szamotulskiej p.w. św. Stanisława; sprawa z 1759 r.] k. 2v-3.
  • 3. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Józefowi Ulatowskiemu, dziedzicowi Sobiałkowej Górki, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o płacenie czynszów rocznych od kwoty 200 grz., zapisanych przez chor. pozn. Macieja Góreckiego na rzecz kolegiaty szamotulskiej na częściach wsi Górka i Sanniki w pow. gnieźn.] k. 3-3v.
  • 4. [Wyrok w sprawie z powództwa sióstr Wirydianny za Adamem Łukomskim i Jolenty za Rochem Morzyckim, reprezent. przez wymienionego Adama Łukomskiego, przeciwko podkom. brzesko-kujawskiemu Józefowi Łąckiemu i jego ż. Nepomucenie z Pawłowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz łowcz. lubaczowskiemu Jakubowi Komorowskiemu i jego ż. Antoninie z Pawłowskich, reprezent. przez Wojciecha Dramińskiego; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 3v.
  • 5. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Zebrzydowskich Zabłockiej, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz braciom Ignacemu i Antoniemu Zabłockim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o nieuiszczenia kwoty 20 zł. węg.] k. 3v-4.
  • 6. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Stanisława i Karola Ulatowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Kąsinowskiemu i jego ż. Katarzynie z Bronikowskich, 1-o v. Michałowej Grodzickiej, tegoż sukcesorce, reprezent. przez Wawrzyńca Logę; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 4-5.
  • 7. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego przeciwko Stanisławowi Grodzickiemu (treści wyroku nie wpisano)] k. 5v.
  • 8. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Katarzynek (Dominikanek) w Poznaniu, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko podstol. poznańskiemu Wojciechowi Rydzyńskiemu i jego żonie, sukcesorom skarbnika pozn. Antoniego Umińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego (treści wyroku brak)] k. 5v.
  • 9. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Mąkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko Aleksandrowi Gołeckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spisanie inwentarza ruchomości po zm. Annie z Gołeckich, c. pozwanego, a ż. powoda, do którego owe ruchomości również należą, przywłaszczonych przez ojca zmarłej, i dostarczenie go do urzędu grodz. w celu ingrosowania] k. 6-6v.
  • 10. [Wyrok w sprawie z powództwa kasztelanica sieradzkiego Franciszka Rychłowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Rafałowi Malechowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, o zwrot swojej poddanej Róży wraz z 15 owcami, przychówkiem i dochodami, zgodnie z kwitem wystawionym przez tego ostatniego 25 VI 1757 r.] k. 6v-7.
  • 11. [Wyrok w sprawie z powództwa cześnika kalisk. Mikołaja Swinarskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi szambelanowi król. oraz Józefowi płk. wojsk kor. i dow. roty pancernej star. trembowelskiego hr. Potockiego Krzyckim, pod nieobecność gen. wojsk kor. Kazimierza Krzyckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot pewnych sum z procentem; odroczenie sprawy na inny termin] k. 7.
  • 12. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Rokossowskich, wdowy po Łukaszu Bogurskim i Stanisławie Korytowskim, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko wdowom i spadkobierczyniom po zm. braciach Eustachym i Macieju Kowalskich oraz Tomaszowi Kowalskiemu, pis. ziem. wschowskiemu, będącym zarazem powodami, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, a także przeciwko przypozwanym spadkobiercom zm. Antoniego Objezierskiego oraz konwentowi franciszkanów konwentualnych w Poznaniu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy wobec rozproszenia stron] k. 7-7v.
  • 13. [Wyrok w sprawie z powództwa rodzeństwa Cieleckich: Sebastiana, Józefa, Antoniego, Wojciecha, Heleny, Magdaleny i Rozalii, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko Kazimierzowi Kaczorowskiemu i jego ż. Katarzynie z Grudzielskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy] k. 7v.
  • 14. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Smoleńskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Maciejowi i Adamowi Stawianowskim, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 7v.
  • 15. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Kamińskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Karolowi Prokip?, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. niefol.
  • 16. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Wojciechowi Szczytnickiemu i braciom Franciszkowi i Fabianowi Korytowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz Franciszkowi i Antoniemu Łęskim reprezent. przez Mikołaja Połockiego, o spłacenie pewnej sumy; odroczenie procesu] k. niefol.
  • 17. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Śródce k. Poznania, reprez. przez superiora tejże kongregacji Piotra Myszczyńskiego, przeciwko Antoniemu Prusimskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłatę sumy 3000 fl. z procentem, zgodnie z brzmieniem zapisu na rzecz filipinów, dokonanego w grodzie poznańskim w 1742 r.] k. niefol.- k. 8.
  • 18. [Wyrok w sprawie między powodami i pozwanymi Kazimierzem Garczyńskim a braćmi Radońskimi: star. powidzkim Michałem, star. dębińskim Mikołajem oraz Kazimierzem, Felicjanem i Jakubem, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot dziedzicowi wdowy i dzieci po poddanym młynarzu imieniem Rusza wraz z całym dobytkiem i inwentarzem; sprawa z 1758 r.] k. 8-9.
  • 19. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Karmelitów Bosych przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Eleonorze z Bachszteinów Szołdrskiej, wdowie po Bartłomieju kaszt. biechowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego oraz Ignacemu Bieńkowskiemu i jego ż. Katarzynie z Poklateckich wraz z małoletnią Ludwiką Szołdrską, c. Ludwika kasztelanica biechowskiego z wymienioną Poklatecką, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o czynsze roczne od 2 sum: 3750 fl. i 1000 fl., zapisanych 1735 w grodzie poznańskim przez Konstancję Szołdrską Bartłomiejowi Szołdrskiemu, na Iłowcu Wlk. i Kościelnym, a następnie legowania testamentem z 1755 karmelitom poznańskim sumy 1000 fl. na odprawienie tysiąca mszy wotywnych na duszę Konstancji Szołdrskiej] k. 9-10.
  • 20. [Wyrok w sprawie z powództwa Bartłomieja Stempczyńskiego i jego ż. Katarzyny z Płaczkowskich, Marianny Szczypierskiej panny, Magdaleny z Jaskóleckich rozwiedz. z Jakubem Granowskim oraz Anny z Płaczkowskich, ż. Krzesińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko braciom Adamowi i Ludwikowi Zakrzewskim, podczaszycom łęczyckim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentami; sprawa z 1760 r.] k. 10-11.
  • 21. [Wyrok w sprawie między Franciszkiem Grzybowskim i jego ż. Kunegundą z Pawłowskich, powodami i pozwanymi, Wojciechem Miaskowskim i jego ż. Petronelą z Kosińskich, 1-o v. Józefową Marszewską, powodami i pozwanymi reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, Franciszkiem Nieżychowskim i jego ż. Barbarą z Marszewskich, pozwanymi reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, Stefanem Bronikowskim i jego ż. Marcjanną Marszewską, pozwanymi reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, opatem lędzkim Konstantym Iłowieckim, kan. katedr. poznańskim, pozwanym reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, Stefanem Pawłowskim, pozwanym reprzeznt. przez Stanisława Brodnickiego, Sebastianem Krzyszkowskim i Franciszka Iłowieckiego, pozwanych reprezent. przez Antoniego Nerskiego, w przedmiocie stawienia się na kolejnej rozprawie, okazania dokumentów i postawienia świadków; sprawa z 1759 r.] k. 11-11v.
  • 22. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego Rzeszotarskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko braciom Wawrzyńcowi i Józefowi Kurcewskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; wyznaczenie kolejnej rozprawy] k. 11v-12.
  • 23. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Antoniego i Sebastiana Stanisławskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Mikołajowi Bojanowskiemu i jego ż. Mariannie ze Złotnickich oraz Józefowi Radzimińskiemu i jego ż. Michalinie ze Złotnickich, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego o zapłacenie grzywny i odroczenie rozprawy na następny termin] k. 12.
  • 24. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego z Bytynia Kurnatowskiego, reprezent. przez Wawrzyńca Logę, przeciwko Ignacemu Wiesiołowskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, o ustalenie prawa własności do poddanego Józefa Kociemby; odroczenie rozprawy w celu przedłożenia dok. i postawienia świadków] k. 12v.
  • 25. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama, kanonika katedr. poznańskiego, i Wojciecha, star. bolesławskiego (?), z Bnina Opalińskich, reprezent. przez Andrzeja Szomańskiego, przeciwko Józefowi Sczanieckiemu, podkoniusz. kor., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot z procentami na św. Jana Chrzciciela sumy 1000 zł. węg., zapisanych 1750 starościcowi śrem. Karolowi Opalińskiemu; skreślenia w tekście, która winna być spłacona 1751] k. 12v-13.
  • 26. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Żurawskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Andrzejowi Dameckiemu, reprezent. przez Mikołaja Połockiego wobec niestawienia się pozostałych pozwanych Wojciecha i Antoniego Urbanowskich, którzy zobowiązują sąd do wymierzenia im kary, o spłacenie procentów od pewnej sumy] k. 13v.
  • 27. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Kanoników Regularnych Reguły św. Augustyna w Trzemesznie, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Radzie miejskiej (burmistrzowi, wójtowi i rajcom) i mieszkańcom Środy Wlkp., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz wdowie i sukcesorom po zm. Kazimierzu Leszczyńskim o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela przez miasto sumy 4500 fl., pożyczonej od ks. Tomasza Depiusa (Depski?, Dębski?, Dupski?), plebana w Nietrzanowie, 1663 i zapisanej w grodzie średzkim na dobrach wsi miejskiej Zielniki, następnie cedowanej przezeń 1666 na trzemeszneński konwent kanoników regularnych, a wreszcie będącej przedmiotem ugody zawartej pomiędzy stronami procesowymi 26 VII 1750 w Środzie] k. 13v-14.
  • 28. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Antoniemu Zbyszewskiemu osobiście i Franciszkowi Zbyszewskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela sumy 2000 fl., zapisanych na czynsz 1691 w grodzie gnieźnieńskim przez Jana Raszewskiego, skarbnika wyszogrodzkiego, konwentowi kanoników regularnych w Trzemesznie na dobrach Ruchocinek] k. 14-14v.
  • 29. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Synagodze we Wrześni, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot 2 sum, pożyczonych i zapisanych w grodzie gnieźnieńskim: 4000 fl. i 1000 fl., a pochodzących z legatu opata trzemeszneńskiego Franciszka Ponińskiego dla tamtejszego konwentu kanoników regularnych na rzecz odprawiania modlitw i służby Bożej w jego intencji] k. 14v-15.
  • 30. [Wyrok w sprawie z powództwa podkom. parnawskiego Karola Jerzykowskiego i sukcesorów zm. Marcelina Raszewskiego, reprezent. przez wymienionego Jerzykowskiego, przeciwko plebanowi tarnowskiemu Łukaszowi Słupińskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
  • 31. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Mariannie z Zakrzewskich Zakrzewskiej, kasztelanowej kaliskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
  • 32. [Wyrok w sprawie pomiędzy Michałem Dobiejewskim, powodem i pozwanym reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, Bogusławem Bukowieckim, pozwanym reprezent. przez Józefa Widlickiego, Wojciechem Rozbickim, pozwanym reprezent. przez Stanisława Rozbickiego, Kazimierzem Węsierskim asesorem ziem. tucholskim, pozwanym reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, a Stanisławem Braneckim, powodem i pozwanym reprezent. przez Józefa Gorczyczewskiego; z powodu niestawienia się na sąd we wsi Zakrzewo w 1760 r. pozwanych W. Rozbickiego i K. Węsierskiego, sąd wymierza im grzywnę zaocznie] k. 15-15v.
  • 33. [Wyrok w sprawie z powództwa Tomasza Lubstowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Ignacemu Racięskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego wobec niestawienia się na rozprawę małżeństwa Michała i Anny z Grodzickich Racickich o sumę na dobrach Przecław] k. 15v.
  • 34. [Wyrok w sprawie z powództwa Baltazara Owsińskiego, plebana w Iłowcu reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko gminie żydowskiej w Poznaniu, reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, o spłacenie na św. Jana Chrzciciela procentów od sumy 111 zł węg. 2 fl. (tj. w przeliczeniu 2000 fl.), stanowiącej część sumy ogólnej 310 zł węg. pożyczonej przez Synagogę od kaszt. santockiego i biechowskiego Bartłomieja Szołdrskiego i zapisanej w grodzie poznańskim 1739, a 1755 częściowo spłaconej (kwota 199 zł węg.) i skwitowanej przez syna wierzyciela Ludwika kasztelanica biechowskiego, cedowanej przez tego ostatniego zgodnie z wolą ojca przy okazji wspomnianego kwitowania na plebana kościoła par. w Iłowcu na odprawianie mszy wotywnych za benefaktora; sprawa z 1760 r.] k. 15v-16.
  • 35. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko Franciszkowi Sczanieckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego o niezapłacenie sumy 1000 fl.; sprawa z 1753 r.] k. 16v.
  • 36. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Tylnerowicza, plebana w Szymborowie reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, przeciwko Ludwikowi Chmielewskiemu, regensowi ziem. wschowskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego; odroczenie rozprawy] k. 16v.
  • 37. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy i sukcesorów zm. Macieja Wierusz Kowalskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Aleksandrowi Sułkowskiemu, łowcz. nadw. lit., i jego synowi Antoniemu Sułkowskiemu, star. jeziernickiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentem] k. 16v-17.
  • 38. [Wyrok w sprawie z powództwa Nereusza Krzywosądzkiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Radomickich Mierosławskiej, podkomorzynie inowrocł., oraz Janowi Małachowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; zalecenie przesłuchania jako świadka kmiecia Sobiecha z Gołębina; odroczenie rozprawy dla lepszego rozpoznania sprawy] k. 17.
  • 39. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Macieja i Adama Sławińskich, reprezent. przez Mikołaja Połockiego, przeciwko Józefowi Smoleńskiemu, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego; odroczenie rozprawy] k. 17v-18.
  • 40. [Wyrok w sprawie z powództwa Bogusława Bukowieckiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Franciszkowi Gorzeńskiemu, pułk. wojsk kor. reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego o zapłatę sumy 50000 fl.] k. 18.
  • 41. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Bielińskiego, kasztelanica lędzkiego reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Franciszkowi Sokolnickiemu, star. boguszyńskiemu reprezent. przez Antoniego Nerskiego; sprawa z 1758 r.; odroczenie rozprawy] k. 18v.
  • 42. [Wyrok w sprawie z powództwa Jakuba Dobrogoyskiego przeciwko Franciszkowi Junosza Bojanowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 43. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Miaskowskiego, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko Stanisławowi Konarskiemu, proboszczowi łekneńskiemu oraz Tomaszowi Szomańskiemu; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 44. [Wyrok w sprawie z powództwa Pawła Boińskiego przeciwko wdowie i sukcesorom zm. Jakuba Działyńskiego, woj. malborskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 45. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama i Mikołaja Potockich, reprezent. przez wspomnianego Mikołaja, przeciwko Józefowi Łochockiemu, star. osieckiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 46. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Radzimińskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Tomaszowi Rokossowskiemu, pis. grodz. pyzdrskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłacenie pewnej sumy z procentem; sprawa z 1760 r.] k. 19v.
  • 47. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Wyrwińskiego (?), scholastyka i prokuratora tejże kapituły, przeciwko Wojciechowi Miaskowskiemu woj. kaliskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz Kazimierzowi Garczyńskiemu; odroczenie procesu dla zebrania dowodów] k. 20.
  • 48. [Wyrok w sprawie z powództwa sukcesorów zm. Stanisława Rudzkiego oraz Józefa i jego syna Stanisława Trąmpczyńskich, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Walentemu Zbyszewskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 20.
  • 49. [Wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa Antoniego Nerskiego i Joanny z Przybyszewskich, 1-o v. Jana Drzewieckiego, sukcesorów tegoż Jana, reprezent. przez wspomnianego Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Bieńkowskiemu i jego ż. Annie z Kowalskich, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 20.
  • 50. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego i jego ż. Barbary z Przyłuskich, reprezent. przez wymienionego Michała, przeciwko Bogusławowi Bukowieckiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Kazimierzowi Lutomskiemu, podstol. rzeczyckiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot z procentem sumy 800 fl., zapisanych na dobrach Kamionek] k. 20v-21.
  • 51. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego i sukcesorów zm. Michała Kujawskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Katarzynie z Woźnickich Sczanieckiej, cześnikowej dobrzyńskiej, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 52. [Wyrok w sprawie z powództwa Marcina Linkowskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu, reprezent. przez Wawrzyńca Logę przeciwko kasztelanicowi przemęckiemu Adamowi Skoraszewskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 53. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Żychlińskich, ż. Ernesta Christiana Burkdorffa, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Wojciechowi Tyminieckiemu, cześnikowi dobrzyńskiemu, reprezent. przez Jana Podlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 54. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Gruszczyńskiego, sędz. grodz. wałeckiego, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko wdowie Helenie z Dzierzanowskich Unrużynie, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego; odroczenie rozprawy] k. 21v.
  • 55. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy Honoraty Rozyny de Tepery Stronwaldowej, kupcowej poznańskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Andrzejowi Twardowskiemu, pułk. wojsk kor., reprezent. przez Jana Godlewskiego, o zapłatę na św. Jana Chrzciciela sumy 189 tf. 12 gr. za pobrane zgodnie z wykazem rozmaite towary oraz wino] k. 21v.
  • 56. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Budziszewskiego, stolnika przemyskiego, i jego ż. Ludwiki z Ulatowskich, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, oraz panny niezamężnej Anny Ulatowskiej przeciwko braciom Stanisławowi i Karolowi Ulatowskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 22.
  • 57. [Wyrok w sprawie z powództwa spadkobierców zm. Stanisława Żbikowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi Ciesielskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zapłatę 500 fl. tenuty z dóbr Gołoń; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Wojciecha Jeziorkowskiego; przypozwanie obecnego arendarza wymienionych dóbr Rożnowskiego; odroczenie rozprawy w celu lepszego zbadania sprawy] k. 22v-23.
  • 58. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu, reprezent. przez prokuratora tejże kongregacji Stanisława Sztoltmana (Sztolzmana?), przeciwko Antoniemu sędz. ziem. wschowskiemu oraz jego synom Kasprowi star. obornickiemu i Stanisławowi podkom. nadw. JKM Rogalińskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, a także Adamowi Kaczorowskiemu o zapłacenie pewnych sum, zapisanych na dobrach wsi Zalesie; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Konstantego Woynicza; sprawa z 1760 r.] k. 23-24.
  • 59. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Mańkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko cześn. ciechanowskiemu Antoniemu Smoleńskiemu, także powodowi reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Józefowi Bronikowskiemu, reprezent. przez Jana Godlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 24v.
  • 60. [Wyrok w sprawie z powództwa Kaspra (ojca), Franciszka (ojczyma) oraz Józefa i Wawrzyńca (pasierbów, bratanków?) Wyganowskich, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, przeciwko Józefowi Mlickiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu i prezydentowi Trybunału Koronnego, Janowi Wypiewskiemu proboszczowi w Kiszkowie oraz Antoniemu Kamińskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy do zakończenia kadencji Mlickiego w Trybunale] k. 24v.
  • 61. [Wyrok w sprawie z powództwa łowcz. kaliskiego Tadeusza Korytowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Janowi Żółtowskiemu, także powodowi, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz przypozwanemu Hieronimowi Dobrzyckiemu, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, o ekstradycję poddanego, woźnicy Szymona, który zbiegł ze wsi Żydowo Korytowskich do wsi Chwałkowo Żółtowskiego, a następnie dla zapobieżenia ekstradycji został przez tego ostatniego ukryty w majątku Dobrzyckiego; sprawa z 1760 r.] k. 24v-25v.
  • 62. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Piotra, Ignacego i Macieja Sokołowskich, reprezent. przez wspomnianego Ignacego, przeciwko susceptantowi sądu grodz. w Poznaniu Józefowi Kamińskiemu, dot. niejasności z przekazaniem w urzędzie kwot pieniężnych, tj. procentów od sum zapisanych przez kanonika poznańskiego Adama Opalińskiego na dobrach wsi Rąbczyn; sprawa z 1755 r.] k. 25v-26.
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aszembrener Honorat Fryderyk mieszczanin i kupiec poznański
  • Bachstein Eleonora zob. Szołdrska
  • Baranowski Józef
  • Baykowski Andrzej
  • Będkowska Jadwiga z Przespolewskich [ż. Józefa]
  • Będkowski Józef 18 w. [m. Jadwigi z Przespolewskich]
  • Białęski Kazimierz [br. Macieja i Tomasza]
  • Białęski Maciej [br. Kazimierza i Tomasza]
  • Białęski Tomasz [br. Kazimierza i Macieja]
  • Białkowska Teresa z Pawłowskich [1. ż. Jana]
  • Białkowski Jan
  • Bielawska Eleonora zob. Dąbrowska
  • Bieliński Adam h. Szeliga [s. Aleksandra kaszt. lędzkiego]
  • Bieńkowska Anna z Kowalskich [ż. Józefa]
  • Bieńkowska Jadwiga z Przyłuskich [ż. Melchiora]
  • Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich [ż. Ignacego]
  • Bieńkowski Ignacy [m. Katarzyny z Poklateckich]
  • Bieńkowski Ignacy [2. m. Katarzyny Poklateckiej]
  • Bieńkowski Józef [m. Anny z Kowalskich]
  • Bieńkowski Melchior [m. Jadwigi z Przyłuskich]
  • Bieńkowski Melchior
  • Błaszkowska Julianna z Markwartów [ż. Jana]
  • Błaszkowski Jan [m. Julianny z Markwartów]
  • Bniński Rafał klan śremski (1705-1770)
  • Bniński, Rafał klan śremski (1705-1770)
  • Boiński Paweł
  • Bojanowska Marianna ze Złotnickich [ż. Mikołaja]
  • Bojanowski Franciszek Junosza
  • Bojanowski Mikołaj [m. Marianny ze Złotnickich]
  • Bońkowska Katarzyna z Rokossowskich [ż. Antoniego]
  • Borkowski Tomasz
  • Branecki Stanisław
  • Brezanka Eleonora klaryska ze Śremu [c. Adama Brezy kaszt. santockiego z Anny Grudzińskiej]
  • Breza, Wojciech Konstanty wda kaliski, poznański (?-1698)
  • Brochoccy Michał, Felicjan, Katarzyna i Wiktoria [dzieci Macieja i Anny z Siemiątkowskich]
  • Brochocka Anna z Siemiątkowskich [ż. Macieja]
  • Brochocki Jan [s. Macieja i Joanny Tańskiej
  • Brochocki Maciej [m. Anny z Siemiątkowskich]
  • Brodnicka Katarzyna ze Stoińskich
  • Brodnicki Maciej [s. Katarzyny ze Stoińskich]
  • Brodnicki Stanisław
  • Brodnicki Stanisław [s. Katarzyny ze Stoińskich]
  • Broniewska Konstancja z Sobockich [ż. Jana]
  • Broniewski Jan [m. Konstancji z Sobockich]
  • Bronikowska Ewa zob. Horn
  • Bronikowska Karolina zob. Malczewska
  • Bronikowska Katarzyna zob. Kąsinowska
  • Bronikowska Krystyna zob. Wyganowska
  • Bronikowski Aleksander
  • Bronikowski Jan kanonik regularny z konwentu w Kaliszu
  • Bronikowski Józef
  • Bronikowski Józef
  • Bronikowski Stefan [m. Marcjanny z Marszewskich]
  • Bronikowski Władysław [s. Jana]
  • Brudzewska Joanna zob. Zabłocka
  • Brudzewski Aleksander
  • Brudzewski Aleksander [o. Andrzeja]
  • Brudzewski Andrzej [s. Aleksandra]
  • Budny Michał i Marianna z Dudków poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
  • Budziszewska Ludwika z Ulatowskich [ż. Jana stoln. przemyskiego]
  • Budziszewska Ludwika z Ulatowskich [ż. Jana stoln. przemyskiego]
  • Budziszewski Jan stolnik przemyski [m. Ludwiki z Ulatowskich]
  • Budziszewski Jan stolnik przemyski [m. Ludwiki z Ulatowskich]
  • Bukowiecki Bogusław
  • Bułakowski Jakub
  • Bułakowski Melchior
  • Burkdorff Ernest Christian [m. Marianny z Żychlińskich]
  • Burkdorff Marianna z Żychlińskich [ż. Ernesta Christiana]
  • Byk Krystian olęder z Turostowa
  • Byk Wojciech sołtys olędrów we Wronczynie
  • Cedrowski Wojciech
  • Chłapowski Władysław
  • Chmielewski Ludwik regens ziem. wschowski
  • Choliszewski Franciszek komendarz w Obrzycku
  • Chróścicki Adam stolnik łomżyński
  • Chróścicki Adam stolnik łomżyński
  • Chrzanowski Franciszek
  • Cichoszewicz Regina z Siadkiewiczów [ż. Jakuba mieszcz. z Chwaliszewa]
  • Cielecka Helena
  • Cielecka Magdalena
  • Cielecka Rozalia
  • Cielecki Antoni
  • Cielecki Józef
  • Cielecki Sebastian
  • Cielecki Wojciech
  • Cieluścińska Elżbieta zob. Zdanowska
  • Ciesielski Stanisław
  • Czarnecki Stanisław h. Łodzia
  • Czarnkowska Zofia zob. Radzewska
  • Czermiński szl.
  • Dąbrowska Eleonora z Bielawskich [m. Róży z Dąbrowskich Rossowskiej]
  • Dąbrowska Róża zob. Rossowska
  • Dąbska Teresa zob. Lipska
  • Daleszycki Wojciech
  • Damecki Andrzej
  • Dawidowicz Abraham Żyd z Leszna (?)
  • Dembińska Zofia z Jeżewskich [ż. Antoniego]
  • Dembiński Antoni [m. Zofii z Jeżewskich]
  • Depius (Depski?, Dębski?, Dupski?) Tomasz pleban w Nietrzanowie
  • Dobiejewska Barbara z Przyłuskich [ż. Michała]
  • Dobiejewski Michał [m. Barbary z Przyłuskich]
  • Dobiejewski Michał
  • Dobiejewski Michał
  • Dobrogoyski Antoni
  • Dobrogoyski Jakub plenipotent sąd.
  • Dobrogoyski Maciej cześnik bracławski
  • Dobrzycki Andrzej [o. Hieronima]
  • Dobrzycki Hieronim
  • Dobrzycki Hieronim [s. Andrzeja z Katarzyny z Kołaczkowskich]
  • Dramiński Wojciech
  • Drogoński Mateusz plenipotent sąd.
  • Drwęski Piotr komisarz woj. wlkp.
  • Drzewiecki Bartłomiej
  • Drzewiecki Bartłomiej
  • Drzewiecki Jan [1. m. Joanny z Przybyszewskich Nerskiej]
  • Drzewiecki Józef plenipotent sąd.
  • Drzewiecki Zygmunt
  • Drzewski (?) Andrzej stolniczyc czernichowski
  • Drzewski (?) Stanisław
  • Dudek Wojciech
  • Dudek Wojciech i Regina, oraz dzieci: Walenty, Mateusz, Katarzyna, Małgorzata, Róża poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
  • Działyńska Anna z Radomickich [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Augustyna woj. kaliskiego]
  • Działyński Jakub poseł woj. malborski podkom. poznański (1708-1756)
  • Dzierzalski (?) Jan prob. w Granowie
  • Dzierzanowska Helena zob. Unrużyna
  • Dzierzgowski Franciszek
  • Gądkowski Józef dziedzic Wronczyna s. pisarza grodz. poznańskiego
  • Gajewski Antoni klan nakielski, sta kościański i łęczycki (?-1775)
  • Garczyński Kazimierz
  • Garczyński Stefan wojewodzic poznański [s. Stefana?]
  • Glińska Zofia zob. Skoroszewska
  • Gliszczyński Stanisław
  • Głowacki Adam
  • Gniewkowski Wojciech dziedzic wsi Kaliska w pow. konińskim
  • Goczkowska Marcjanna z Markwartów [ż. Jakuba]
  • Goczkowski Jakub [m. Marcjanny z Markwartów]
  • Godlewski Jan plenipotent sąd.
  • Golańska Anna z Rosnowskich
  • Gołecka Anna zob. Mąkowska
  • Gołecki Aleksander [o. Anny za Adamem Mąkowskim]
  • Goltz (Gulcz) August Stanisław marsz. konfederacji toruńskiej gen. wojsk kor. (zm. 1788)
  • Goltz (Gulcz) Jerzy Wilhelm marsz. konfederacji toruńskiej gen. wojsk kor. (zm. 1767)
  • Górawska Franciszka z Rudnickich [c. Jana z Ewy Zakrzewskiej, ż. Wojciecha]
  • Gorczyczewski Józef
  • Górecki Józef
  • Górecki Maciej h. Sokola chor. poznański (zm. po 1758)
  • Gorzeński Franciszek pułk. wojsk kor.
  • Gorzeński Franciszek pułk. wojsk kor.
  • Gostomski Andrzej h. Nałęcz pis. grodz. poznański
  • Gostyński Andrzej
  • Grabowski Honorat Demetriusz mieszcz. i kupiec poznański
  • Grabski Kajetan s. stolnika bracławskiego
  • Grabski Stanisław stolnik bracławski
  • Granowska Magdalena z Jaskóleckich [rozw. z Jakubem Granowskim]
  • Granowski Jakub [m. Magdaleny Jaskóleckiej]
  • Granowski Kazimierz woj. rawski
  • Grochowicki Antoni
  • Grodzicka Anna zob. Racicka
  • Grodzicki Stanisław
  • Grodzicki Stanisław
  • Grodziecka Barbara z Wyrzyskich [ż. Jakuba]
  • Grodziecki Antoni [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
  • Grodziecki Stanisław [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
  • Gronowski Jan
  • Gronowski Jan
  • Grudzielska Anna zob. Zagórska
  • Grudzielska Estera zob. Kaczorowska
  • Grudziński Adam h. Grzymała [s. Karola kaszt. pozn.]
  • Grudziński Zygmunt h. Grzymała [s. Karola kaszt. pozn.]
  • Gruszczyński Jan sędzia grodzki wałecki 18 w.
  • Grzybowska Kunegunda z Pawłowskich [ż. Franciszka]
  • Grzybowski Franciszek
  • Grzybowski Franciszek komisarz woj. wlkp.
  • Grzybowski Franciszek [m. Kunegundy Pawłowskiej]
  • Grzybowski Franciszek komisarz woj. wlkp.
  • Gurowski Aleksander podkom. gnieźnieński i nadw. (zm. 1790)
  • Gurowski Melchior chorąży kaliski klan poznański (1686-1756)
  • Gurowski Melchior kan. katedr. krakowski
  • Gurowski Rafał star. kolski (zm. 1797)
  • Gurowski Władysław h. Wczele podkom. nadw.
  • Hebdman Franciszek pisarz ławy miejskiej Poznania
  • Hebdman Franciszek pisarz ławy miejskiej Poznania
  • Hermanowski Aleksander
  • Hersz Ruben Żyd z Leszna
  • Horn Ewa z Bronikowskich [ż. Krzysztofa]
  • Horn Krzysztof [m. Ewy z Bronikowskich]
  • Hrusiński Tomasz instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu
  • Hulewicz Ignacy [s. Józefa]
  • Hulewicz Józef [o. Ignacego]
  • Hulewicz Samuel [s. Józefa]
  • Iłowiecka Joanna
  • Iłowiecki Franciszek
  • Iłowiecki Konstanty opat lędzki
  • Iłowiecki Stefan
  • Iłowiecki Wawrzyniec
  • Iwański Kajetan kasztelanic brzesko-kujawski
  • Izaaka Eliasz Żyd z Leszna
  • Jagniątkowski Józef
  • Janowski Stefan
  • Jaraczewski Edward [s. Ignacego]
  • Jaraczewski Ignacy [o. Edwarda]
  • Jarnowski Antoni
  • Jaskólecka Magdalena zob. Granowska
  • Jastrzębska Katarzyna z Zagajewskich [ż. Stanisława]
  • Jerzykowski Karol podkom. parnawski
  • Jeżewska Zofia zob. Dembińska
  • Jeziorkowski Józef dziedzic dóbr Sarbia
  • Jeziorkowski Wojciech komisarz woj. poznańskiego
  • Joseph Dawid Żyd z Leszna
  • Jozek Abraham Żyd z Dąbrówki
  • Kabaciński Aleksander poddany Piotra Wierusz Kowalskiego
  • Kaczorowska Estera z Grudzielskich [ż. Kazimierza]
  • Kaczorowski Adam
  • Kaczorowski Kazimierz
  • Kalkrayter Aleksander
  • Kamiński Antoni
  • Kamiński Józef
  • Kamiński Józef susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Kamiński Józef susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Kamocka Barbara zob. Kozłowska
  • Karczewski Dominik wójt poznański
  • Karczewski Klemens
  • Kąsinowska Franciszka [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowska Helena [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowska Katarzyna z Bronikowskich [ż. 1-o v. Michała Grodzickiego, 2-o v. Józefa K.]
  • Kąsinowski Antoni [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Bartłomiej [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Chryzostom - wdowa i sukcesorzy
  • Kąsinowski Józef [m. Katarzyny z Bronikowskich]
  • Kąsinowski Józef [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Karol
  • Kąsinowski Kazimierz [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Walenty [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Wojciech [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kębłowski Piotr
  • Kierska Ludwika
  • Kmita Józef zarządca gen. dóbr Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
  • Knyra z Sielca chłop, gajowy (custos silvarum) w dobrach Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
  • Kociemba Józef poddany
  • Kojarski (?) Roch
  • Komorowska Antonina z Pawłowskich [ż. Jakuba łowcz. lubaczowsk.]
  • Komorowski Jakub łowczy lubaczowski (zm. 1781)
  • Konarski Stanisław proboszcz w Łeknie
  • Konarzewska Weronika zob. Mycielska
  • Konarzewska Weronika zob. Mycielska
  • Korytowska Marianna z Rokossowskich 1-o v. Bogurska [ż. 1-o v. Łukasza Bogurskiego, 2-o v. Stanisława Korytowskiego]
  • Korytowska Teofila z Tuchołków [m. Jakuba i Wojciecha]
  • Korytowski Fabian
  • Korytowski Franciszek
  • Korytowski Jakub [s. Teofili z Tuchołków]
  • Korytowski Tadeusz dziedzic Żydowa łowczy kaliski
  • Korytowski Wojciech [s. Teofili z Tuchołków]
  • Korzydłowska Marianna z Pomianowskich [ż. Jana]
  • Korzydłowski Jan [m. Marianny z Pomianowskich]
  • Kosicki Józef
  • Kosińska Petronela zob. Miaskowska
  • Kosmowski Kazimierz
  • Koszkowski Antoni
  • Koszkowski Franciszek [s. Jana]
  • Koszkowski Jan [o. Franciszka i Walentego]
  • Koszkowski Walenty [s. Jana]
  • Koszutski Hektor
  • Koszutski Hektor
  • Koszutski Mikołaj
  • Koszutski Piotr
  • Koszutski Tomasz
  • Kotarbska Aleksandra [s. Barbary]
  • Kotarbska Barbara zob. Mierzewska
  • Kowalczyk Filip chłop z Wronczyna
  • Kowalska Anna zob. Bieńkowska
  • Kowalska Katarzyna z Mieszkowskich
  • Kowalski Eustachy [br. Macieja]
  • Kowalski Maciej [br. Eustachego]
  • Kowalski Wierusz Tomasz h. Wieruszowa pis. ziem. wschowski (zm. a. 11 II 1765)
  • Kowalski zob. Wierusz Kowalski
  • Kowalski zob. Wierusz Kowalski
  • Kozierowski Michał
  • Kozłowska Barbara z Kamockich [ż. Antoniego]
  • Kozłowski Antoni [m. Barbary z Kamockich]
  • Koźmińska Jadwiga z Radomickich [ż. Leona z Iwanowic chor. wsch.]
  • Koźmiński Szymon ekonom dóbr Tuliszkowa
  • Kozuborska Anna zob. Trzebińska
  • Kraszewski Wojciech stolnik bracławski
  • Krzesiński [m. Anny Płaczkowskiej]
  • Krzycki Antoni h. Kotwicz [s. Jana kaszt. nakielskiego]
  • Krzycki Józef h. Kotwicz dow. (rotm.?) chorągwi pancernej hr. Joachima Karola Potockiego pułk. wojsk kor.
  • Krzycki Kazimierz h. Kotwicz gen. wojsk kor.
  • Krzycki Stanisław h. Kotwicz szambelan król.
  • Krzyszkowski Sebastian
  • Krzyszkowski Sebastian
  • Krzywosądzki Nereusz plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego woj. inowrocł. i generała wlkp.
  • Krzywosądzki Walenty burgr. pyzdrski
  • Krzyżanowscy dziedzice Chlebowa 18 w.
  • Krzyżanowski Franciszek h. Świnka pis. ziem. poznański [s. Łukasza]
  • Krzyżanowski Zygmunt
  • Kujawski Michał
  • Kujawski Michał
  • Kunowski Ignacy burmistrz Poznania
  • Kunowski Ignacy burmistrz Poznania
  • Kunowski Walenty syndyk i skarbnik Poznania
  • Kurcewski Józef
  • Kurcewski Wawrzyniec
  • Kurnatowski Ignacy z Bytynia
  • Kurowska Marianna z Sujkowskich [ż. Mikołaja]
  • Kurowski Mikołaj [m. Marianny z Sujkowskich]
  • Kwilecki Franciszek Antoni kaszt. kaliski star. wschowski (zm. 1794)
  • Łącka Nepomucena z Pawłowskich podkomorzyna brzesko-kujawska [ż. Józefa]
  • Łącki Józef h. Korzbok podkom. brzesko-kujawski (zm. 1771)
  • Łakińska Jolenta zob. Morzycka
  • Łakiński Piotr
  • Lamparski Józef ławnik poznański
  • Łęski Franciszek
  • Leśniewski Telesfor
  • Leszczyńska Katarzyna z Szeliskich
  • Leszczyński Kazimierz 18 w.
  • Leszczyński Marek Żyd z Kleczewa
  • Leszczyński Salomon Żyd z Kleczewa
  • Lewald Mejer Rafał
  • Linkowski Marcin susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Linkowski Marcin
  • Lipska Seweryna zob. Mielżyńska
  • Lipska Teresa z Dąbskich (zm. a. 1759) [ż. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Aleksy pułk. wojsk kor.
  • Lipski Chryzostom [s. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Jan [s. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Jan deputat z woj. kaliskiego na Trybunał Koronny sędzia surogator grodz. kaliski
  • Lipski Krzysztof
  • Lipski Michał h. Grabie sekr. wlk. duch. referend. duch. pis. wlk. opat komendat. lubiński (zm. 1780)
  • Lipski Prokop h. Grabie oboźny kor. miecz. i chor. poznański (zm. 1758) [m. Teresy z Dąbskich]
  • Lipski Wojciech komornik ziem. kaliski
  • Litman Eliasz Żyd z Kleczewa
  • Łochocki Józef star. osiecki
  • Loga Wawrzyniec
  • Łojewski Wawrzyniec
  • Łopiński Szymon kowal, poddany Antoniego Podgórskiego
  • Lossa Andrzej
  • Lossa Fryderyk
  • Lossy Aleksander
  • Lossy Bogusław
  • Lossy Sebastian
  • Lubaszewski Łukasz dziekan kostrzyński prob. w Czerlejnie
  • Lubstowski Tomasz
  • Łukomska Wirydianna z Łakińskich [s. Jolenty, ż. Adama]
  • Łukomski Adam
  • Łukowski Józef
  • Lutomska Ewa z Szeliskich [ż. Kazimierza]
  • Lutomski Kazimierz podst. rzeczycki
  • Lutomski Kazimierz podst. rzeczycki [m. Ewy z Szeliskich]
  • Maciejowski Antoni
  • Mąkowska Anna z Gołeckich [ż. Adama]
  • Mąkowski Adam [m. Anny z Gołeckich]
  • Mąkowski Józef
  • Mąkowski Józef
  • Małachowska Teresa z Moszczeńskich
  • Małachowski Jan
  • Malczewska Karolina z Bronikowskich [ż. Maksymiliana]
  • Malczewski Maksymilian [m. Karoliny z Bronikowskich]
  • Malechowska Marianna zob. Rozdrażewska
  • Malechowski Rafał
  • Maluchowski Franciszek woźny gen. wlkp.
  • Mańkowski Andrzej
  • Mańkowski Andrzej plenipotent sąd.
  • Mańkowski Jan
  • Mańkowski Kajetan
  • Mańkowski Melchior
  • Marecki Stanisław
  • Marecki Stanisław
  • Markwart Jan kapitan wojsk kor.
  • Markwart Julianna zob. Błaszkowska
  • Markwart Marcjanna zob. Goczkowska
  • Markwart Marianna zob. Sicińska
  • Marszewska Barbara zob. Nieżychowska
  • Mejer zob. Lewald Mejer
  • Mężyński Franciszek
  • Miączyński Antoni kaszt. podlaski
  • Miaskowska Petronela z Kosińskich [ż. 1-o v. Józefa Marszewskiego, 2-o v. Wojciecha Miaskowskiego]
  • Miaskowski Wojciech [m. Petroneli z Kosińskich]
  • Miaskowski Wojciech Maksymilian wda kaliski (ca 1683-1763)
  • Miedźwiecka Julianna z Winklerów [ż. Kazimierza burgr. pozn.]
  • Miedźwiecki Kazimierz instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu burgr. poznański
  • Mielżyńska Seweryna z Lipskich [c. Prokopa oboźn. kor. i Teresy z Dąbskich, ż. Macieja star. radziejowskiego]
  • Mielżyńska Wirydianna z Bnińskich [ż. 1. v. Leona Raczyńskiego kaszt. santockiego, 2. v. Józefa Klemensa kaszt. kaliskiego]
  • Mielżyński Andrzej star. kcyński
  • Mielżyński Józef Klemens klan kaliski i poznański (zm. 1792)
  • Mielżyński Maciej sta radziejowski [m. Seweryny z Lipskich]
  • Mielżyński Maciej sta radziejowski
  • Mierosławska Elżbieta z Radomickich [ż. Aleksandra podkom. inowrocł.]
  • Mierzewska Barbara z Kotarbskich [ż. Jakuba]
  • Mieszkowska Katarzyna zob. Kowalska
  • Mirowski Piotr proboszcz w Koźminie prałat i dziekan konwentu Kanoników Regularnych Laterańskich w Kaliszu
  • Mlicki Jan prezydent Trybunału Koronnego kan. gnieźnieński
  • Modlibowski Józef burgr. kościański
  • Modlibowski Józef burgr. kościański
  • Modrzyński Tomasz mieszcz. z Miłosławia
  • Molitoński Józef mieszcz. z Miłosławia
  • Morzycka Jolenta z Łakińskich [s. Wirydianny, ż. Rocha]
  • Moszczeńska Teresa zob. Małachowska
  • Mycielska Konstancja zob. Ponińska
  • Mycielska Teresa zob. Skoraszewska Teresa z Mycielskich
  • Mycielska Weronika z Konarzewskich [ż. Macieja kaszt. pozn.]
  • Myszczyński Piotr superior filipinów w Poznaniu
  • Myszczyński Piotr superior filipinów w Poznaniu
  • Nerska Joanna z Przybyszewskich [ż. 1. v. Jana Drzewieckiego, 2. v. Antoniego N.]
  • Nerski Antoni pełnomocnik sąd.
  • Niegolewski Andrzej chorąży kaliski i poznański (zm. 1769)
  • Niegolewski Andrzej chorąży kaliski i poznański (zm. 1769)
  • Niegolewski Bartłomiej h. Grzymała [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
  • Niegolewski Jan skarbnik kaliski
  • Niegolewski Tomasz h. Grzymała [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
  • Niesiołowski Ludwik
  • Nieżychowska Barbara z Marszewskich [ż. Franciszka]
  • Nieżychowski Franciszek [m. Barbary z Marszewskich]
  • Nieżychowski Józef [br. Kazimierza]
  • Nieżychowski Kazimierz [br. Józefa]
  • Nowak Wawrzyniec kmieć z Gogolewa
  • Obarzankowski Michał
  • Obarzankowski Wojciech dziedzic Kobylnik i Pęckowa
  • Ołuski Andrzej
  • Ołuski Wawrzyniec
  • Opaliński Adam kan. katedr. poznański
  • Opaliński Adam kan. katedr. poznański [br. Wojciecha]
  • Opaliński Karol starościc śremski
  • Opaliński Wojciech sta bolesławiecki
  • Opaliński Wojciech sta bolesławiecki [br. Adama]
  • Orłowski Mikołaj
  • Owsiński Baltazar pleban w Iłowcu
  • Pawłowska Kunegunda zob. Grzybowska
  • Pawłowska Nepomucena zob. Łącka
  • Pawłowska Teresa zob. Białkowska
  • Pawłowski Stefan
  • Pierzchliński Mikołaj
  • Płaczkowska Anna [ż. Krzesińskiego]
  • Płaczkowska Katarzyna zob. Stempczyńska
  • Podgórski Antoni
  • Podgórski Antoni
  • Podlewski Jan plenipotent sąd.
  • Poklatecka Katarzyna zob. Bieńkowska
  • Poklatecka Katarzyna zob. Szołdrska-Bieńkowska
  • Poleski Adam
  • Poleski Ludwik
  • Połocki Mikołaj plenipotent sąd.
  • Pomianowska Marianna zob. Korzydłowska
  • Ponińska Konstancja z Mycielskich dziedziczka Tuczna [ż. Hieronima podkon. kor.]
  • Poniński Franciszek opat klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie
  • Poniński Hieronim dziedzic Tuczna podkoniuszy kor. [m. Teresy z Mycielskich]
  • Potocki Adam [br. Mikołaja]
  • Potocki Józef h. Pilawa sędzia deputat na Trybunał Koronny z woj. kaliskiego kasztelanic rogoziński
  • Potocki Mikołaj [br. Adama]
  • Prądzyński Józef
  • Preser Józef poddany Wojciecha Zbyszewskiego
  • Proczyński Dyzma wicesyndyk konwentu bernardynów w Kościanie burmistrz Kościana
  • Prokip? Karol
  • Prokop Adam [br. Aleksandra]
  • Prokop Aleksander [br. Adama]
  • Prokop Karol
  • Prusimski Antoni
  • Prusimski Antoni
  • Przespolewska Jadwiga zob. Będkowska
  • Przybyszewska Joanna zob. Nerska
  • Przyłuska Barbara zob. Dobiejewska
  • Przyłuska Jadwiga zob. Bieńkowska
  • Przyłuski Aleksander
  • Przyłuski Aleksander
  • Racicka Anna z Grodzickich [ż. Michała Racickiego]
  • Racicki Michał [m. Anny Grodzickiej]
  • Racięski Ignacy
  • Raczyńska Aleksandra z Żychlińskich [ż. Antoniego]
  • Raczyński Antoni [m. Aleksandry z Żychlińskich]
  • Raczyński Leon (Leonard) h. Nałęcz kaszt. santocki (zm. 1756) [m. Wirydianny z Bnińskich]
  • Radomicka Anna zob. Działyńska
  • Radomicka Elżbieta zob. Mierosławska
  • Radomicka Jadwiga zob. Koźmińska
  • Radoński Felicjan
  • Radoński Feliks
  • Radoński Jakub
  • Radoński Jakub
  • Radoński Kazimierz
  • Radoński Kazimierz
  • Radoński Michał
  • Radoński Michał star. powidzki
  • Radoński Mikołaj star. dębiński
  • Radzewska Zofia z Czarnkowskich [ż. Franciszka podkom. pozn.]
  • Radzimińska Michalina ze Złotnickich [ż. Józefa]
  • Radzimiński Józef
  • Rajewicz Piotr
  • Raszewski Jan skarbnik wyszogrodzki
  • Raszewski Marcelin
  • Raykowski Michał
  • Rogaliński Antoni sędzia ziem. wsch. (zm. 1761) [o. Kaspra i Stanisława]
  • Rogaliński Kasper sta obornicki (zm. po 1778) [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
  • Rogaliński Stanisław podkom. nadw. kor. [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
  • Rogoziński Jan altarzysta ołtarza św. Anny w kościele w Ujściu, prokurator szpitala (przytułku) i rektor szkoły w Ujściu
  • Rokossowska Katarzyna zob. Bońkowska
  • Rokossowska Ludwika [s. Katarzyny, panna]
  • Rokossowska Marianna zob. Korytowska
  • Rokossowski Tomasz pis. grodz. pyzdrski
  • Rokossowski Tomasz pis. grodz. pyzdrski
  • Rosnowska Anna zob. Golańska
  • Rossa szl.
  • Rossowska Róża z Dąbrowskich [c. Eleonory z Bielawskich Dąbrowskiej]
  • Rozbicki Wojciech
  • Rozdrażewska Marianna z Malechowskich [ż. Teofila]
  • Rożnowska Marianna z Sawczyńskich [ż. Aleksandra]
  • Rożnowski tenutariusz dóbr Gołoń
  • Rożnowski Aleksander [m. Marianny z Sawczyńskich]
  • Rudnicka Franciszka zob. Górawska
  • Rudzki Stanisław
  • Rusza? młynarz
  • Ruszkowska podstolina brzesko-kujawska
  • Ruszkowska Marianna z Woźnickich [ż. Tadeusza podstol. brzesko-kujawskiego]
  • Ruszkowski Tadeusz - sukcesorzy podstoli brzesko-kujawski
  • Rychłowski Franciszek kasztelanic sieradzki [s. Kazimierza]
  • Rydzyński Wojciech stolnik poznański (zm. 1770)
  • Rydzyński Wojciech stolnik poznański (zm. 1770)
  • Rynarzewski Józef
  • Rzeszotarski Ignacy
  • Sadowski Stanisław
  • Sarnowski Jakub
  • Sawczyńska Marianna zob. Rożnowska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecki Józef podkoniuszy kor.
  • Sczaniecki Prokop h. Osoria kaszt. santocki i kamieński cześnik wschowski (zm. 1777)
  • Sękowski Filip poddany (chłop) Jana Bronikowskiego
  • Siadkiewicz Franciszek prob. w Lubaszu
  • Siadkiewiczówna Agnieszka zob. Szczytek
  • Siadkiewiczówna Regina zob. Cichoszewicz
  • Sicińska Marianna z Markwartów [ż. Wojciecha]
  • Siciński Wojciech [m. Marianny z Markwartów]
  • Siemiątkowska Anna zob. Brochocka
  • Skaławscy 18 w.
  • Skaławska Hiacynta zob. Zbijewska
  • Skaławski Franciszek star. borkowski
  • Skaławski Maciej
  • Skaławski Marceli
  • Skoraszewski Adam h. Abdank [s. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
  • Skoroszewska Teresa z Mycielskich (zm. po 1761) [ż. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
  • Skoroszewska Zofia z Glińskich [ż. Wawrzyńca]
  • Skoroszewski Kazimierz
  • Skoroszewski Kazimierz
  • Skoroszewski Mikołaj h. Abdank kaszt. krzywiński i przemęcki stolnik i chor. wschowski (zm. 1729)
  • Skoroszewski Wawrzyniec [m. Zofii z Glińskich]
  • Skórzewski Andrzej
  • Skórzewski Józef
  • Skórzewski Ludwik
  • Skórzewski Stanisław
  • Skrzebowski Stefan audytor Konsystorza poznańskiego kan. kapituły katedr. w Poznaniu
  • Skrzetuski Andrzej burgr. grodz. koniński
  • Sławiński Adam [br. Macieja]
  • Sławiński Krzysztof
  • Sławiński Maciej [br. Adama]
  • Słupiński Łukasz pleban w Tarnowie
  • Smokowski Antoni mieszcz. i kupiec gnieźnieński
  • Smoleński Antoni Piotr cześnik ciechanowski
  • Smoleński Antoni Piotr cześnik ciechanowski
  • Smoleński Józef
  • Sobiech kmieć z Gołębina
  • Sobocka Konstancja zob. Broniewska
  • Sobocki Andrzej
  • Sobocki Łukasz
  • Sokolnicki Franciszek star. boguszyński
  • Sokolnicki Jan Nepomucen chorążyc poznański
  • Sokołowski Ignacy plenipotent sąd.
  • Sokołowski Ignacy
  • Sokołowski Ignacy plenipotent sąd.
  • Sokołowski Ignacy
  • Sokołowski Maciej
  • Sokołowski Piotr
  • Sokołowski Piotr
  • Sokołowski Piotr
  • Spiszewski Bonawentura mieszcz. gnieźn.
  • Stanisław chirurg mieszcz. ze Sławna
  • Stanisławski Antoni
  • Stanisławski Sebastian
  • Starzyński Piotr
  • Stawianowski Adam
  • Stawianowski Maciej
  • Stempczyńska Katarzyna z Płaczkowskich [ż. Bartłomieja]
  • Stempczyński Bartłomiej
  • Stempczyński Bartłomiej [m. Katarzyny Płaczkowskiej]
  • Stempczyński Stanisław
  • Stoińska Katarzyna zob. Brodnicka
  • Stronwald Honorata Rozyna de Tepery kupcowa poznańska
  • Strusiński Tomasz
  • Strzech Wojciech prob. w Ujściu
  • Strzelecki Wojciech prob. w Granowie i Droczynie
  • Sujkowska Marianna zob. Kurowska
  • Suliński Krzysztof
  • Sułkowski Aleksander Józef łowczy nadw. lit. (1695-1762)
  • Sułkowski Antoni h. Sulima woj. gnieźn. i kaliski gen. wojsk ros. (1735-1796)
  • Świejkowski Maciej
  • Świejkowski Maciej
  • Swinarscy 18 w.
  • Swinarski Ignacy
  • Swinarski Mikołaj cześnik kaliski (zm. 1773)
  • Swinarski Mikołaj cześnik kaliski (zm. 1773)
  • Swinarski Stefan
  • Szadkiewicz Franciszek prob. w Lubaszu
  • Szczypierska Marianna [panna]
  • Szczytek Agnieszka z Siadkiewiczów [ż. Felicjana mieszcz. z Ujścia]
  • Szczytnicki Wojciech
  • Szeliska Ewa zob. Lutomska
  • Szeliska Katarzyna zob. Leszczyńska
  • Szeliski Antoni
  • Szeliski Bartłomiej
  • Szeliski Bartłomiej
  • Szeliski Jan
  • Szeliski Tomasz
  • Szepski pleb. w Gołębinie
  • Szołdrska-Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich [1-o v. Ludwika Szołdrskiego, 2-o v. Ignacego Bieńkowskiego]
  • Szołdrska Eleonora z Bachsteinów [ż. Bartłomieja Szołdrskiego kaszt. biech.]
  • Szołdrska Franciszka z Radomickich [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Władysława także woj. inowrocł. i gen. Wlkp.]
  • Szołdrska Konstancja
  • Szołdrska Ludwika [c. Ludwika Szołdrskiego z Katarzyny Poklateckiej]
  • Szołdrska Ludwika h. Łodzia [c. Ludwika kaszt. biech. i Katarzyny z Poklateckich]
  • Szołdrski Antoni [s. Kazimierza podczasz. wschowskiego]
  • Szołdrski Bartłomiej klan biechowski
  • Szołdrski Bartłomiej klan biechowski [m. Eleonory z Bachsteinów]
  • Szołdrski Ludwik [m. Katarzyny Poklateckiej]
  • Szołdrski Ludwik kasztelanic biechowski
  • Szomański Tomasz plenipotent sąd.
  • Szomański Tomasz
  • Szperna Władysław instygator sądu grodz. w Poznaniu
  • Sztoltman Stanisław prokurator Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
  • Szymański Stanisław plenipotent sąd.
  • Tańska Joanna [1. ż. Macieja Brochockiego]
  • Tański Kazimierz [s. Łukasza]
  • Tański Łukasz [o. Kazimierza]
  • Tepery de Honorata Rozyna zob. Stronwald
  • Tolkmit Jan dziedzic Turostowa konsyliarz kor.
  • Trąmpczyńska Eufrozyna klaryska poznańska
  • Trąmpczyński Dominik
  • Trąmpczyński Franciszek Otto
  • Trąmpczyński Józef [o. Stanisława]
  • Trąmpczyński Stanisław
  • Trąmpczyński Stanisław [s. Józefa]
  • Trąmpczyński Zygmunt Otto
  • Trefankowski Stefan plenipotent sądowy
  • Trzciński Stefan h. Leliwa dziedzic Karczewa miecz. dobrzyński
  • Trzebińska Anna z Kozuborskich [ż. Stanisława]
  • Trzebiński Stanisław [m. Anny z Kozuborskich]
  • Turno Zygmunt stolnik poznański
  • Twardowski Andrzej pułk. wojsk kor.
  • Tylnerowicz Wojciech pleban w Szymborowie
  • Tyminiecki Wojciech cześnik dobrzyński (?)
  • Ulatowska Anna
  • Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
  • Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
  • Ulatowski Józef dziedzic Sobiałkowej Górki
  • Ulatowski Karol [br. Stanisława]
  • Ulatowski Karol [br. Stanisława]
  • Ulatowski Stanisław [br. Karola]
  • Ulatowski Stanisław [br. Karola]
  • Umiński Antoni h. Cholewa skarbnik poznański (zm. a. 2 VI 1746)
  • Unrug Jerzy
  • Unrużyna Helena z Dzierzanowskich
  • Urbanowski Antoni
  • Urbanowski Wojciech
  • Walknowski Ignacy zob. Wierusz-Walknowski
  • Węsierski Kazimierz asesor ziem. tucholski
  • Widlicki Aleksander
  • Widlicki Józef pełnomocnik sąd.
  • Widlicki Stanisław
  • Wiener Stanisław Kostka radca król. dr filoz. i med.
  • Wierusz Kowalski Maciej
  • Wierusz Kowalski Piotr
  • Wierusz Walknowski Ignacy
  • Wierzchlejski Piotr
  • Wiesiołowski Ignacy
  • Wiland Marcin ławnik poznański
  • Winklerówna Julianna zob. Miedźwiecka
  • Winkler Stanisław ławnik poznański
  • Witojewski Adam mieszcz. gnieźn.
  • Wojnicz zob. Woynicz
  • Worgans Samuel
  • Woynicz Konstanty komisarz wojewody poznańskiego
  • Woźnica Szymon zbiegły poddany Tadeusza Korytowskiego
  • Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
  • Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
  • Woźnicka Marianna zob. Ruszkowska
  • Wyganowska Krystyna z Bronikowskich [ż. Franciszka]
  • Wyganowski Franciszek [ojczym Józefa i Wawrzyńca]
  • Wyganowski Franciszek [m. Krystyny z Bronikowskich]
  • Wyganowski Józef [s. Kaspra]
  • Wyganowski Kasper [o. Józefa i Wawrzyńca]
  • Wyganowski Wawrzyniec [s. Kaspra]
  • Wypiewski Jan proboszcz w Kiszkowie
  • Wyrwiński (?) scholastyk i prokurator kapituły kolegiackiej w Szamotułach
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Joanna z Brudzewskich
  • Zabłocki Andrzej posesor dóbr Kawęczyn
  • Zabłocki Andrzej
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Antoni
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Ignacy
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Kazimierz star. trzebiesławski
  • Zaborowski Bartłomiej
  • Zagórska Anna z Grudzielskich
  • Zagórski Andrzej
  • Zagórski Kazimierz
  • Zagórski Michał
  • Zakrzewska Marianna z Zakrzewskich kasztelanowa kaliska
  • Zakrzewski Adam h. Jelita podczaszyc łęczycki [s. Antoniego]
  • Zakrzewski Ludwik h. Jelita podczaszyc łęczycki [s. Antoniego]
  • Zaleski Franciszek
  • Załuskowski Dionizy
  • Załuskowski Maciej dziedzic Ułanowa
  • Żarnowiecki Stanisław plenipotent sąd.
  • Żarnowiecki Stanisław Korwin
  • Zaydlic Bogusław
  • Zaydlic Sebastian
  • Zbijewska Hiacynta ze Skaławskich [ż. Rocha łowcz. pozn.]
  • Zbijewski Roch h. Rola łowczy poznański [m. Hiacynty ze Skaławskich]
  • Żbikowski Stanisław
  • Zborzyński Adam
  • Zbyszewski Antoni
  • Zbyszewski Antoni
  • Zbyszewski Franciszek
  • Zbyszewski Jan
  • Zbyszewski Walenty
  • Zbyszewski Walenty
  • Zbyszewski Wojciech
  • Zdanowska Elżbieta z Cieluścińskich [ż. Stanisława]
  • Zdanowski Stanisław [m. Elżbiety z Cieluścińskich]
  • Zdzychowski Mikołaj h. Łodzia cześnik i podcz. kaliski (zm. 1756)
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zelicki Jan
  • Ziemięcki Jan
  • Złotnicka Marianna zob. Bojanowska
  • Złotnicka Michalina zob. Radzimińska
  • Żółtowski Bogusław
  • Żółtowski Jan dziedzic Chwałkowa
  • Żółtowski Jan
  • Żółtowski Józef h. Ogończyk miecznik wsch. wojski mn. wschowski (zm. po 1793)
  • Żurawski Jan
  • Żurawski Mateusz
  • Żurawski Wojciech
  • Żychlińska Aleksandra zob. Raczyńska
  • Żychlińska Ludwika z Żychlińskich [ż. Jana]
  • Żychlińska Marianna zob. Burkdorff
  • Żychliński Jan - wdowa i sukcesorzy
  • Zygmunt z Gogolewa kowal
  • Bernardyni Kościan procesy sądowe 18 w.
  • Filipini Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanie Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanie Konwentualni Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanki Śrem procesy sądowe 18 w.
  • Gmina żydowska Września procesy sądowe 18 w.
  • Gmina żydowska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kapituła katedralna Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kapituła kolegiacka Szamotuły procesy sądowe 18 w.
  • Karmelici Bosi Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Karmelici Bosi Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klaryski Śrem procesy sądowe 18 w.
  • Klaryski Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Bernardynów Kościan procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Franciszkanów Konwentualnych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich Kalisz procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Kanoników Regularnych Reguły Św. Augustyna Trzemeszno procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Karmelitów Bosych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Karmelitów Bosych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Katarzynek (Dominikanek) Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Klarysek Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri Śródka k. Poznania procesy sądowe 18 w.
  • Ława Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Środa procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Środy Wlkp. procesy sądowe 18 w.
  • Synagoga Września procesy sądowe 18 w.
  • Synagoga Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Bronikowo k. Tuczna 18 w.
  • Broźno (?) 18 w.
  • Bzowo arenda 18 w.
  • Ceradz Górny 18 w.
  • Chlebowo 18 w.
  • Chwałkowo 18 w.
  • Chwalszyce 18 w.
  • Chwalszyce 18 w.
  • Czarnków 18 w.
  • Dziećmiarki 18 w.
  • Dziećmiarowice 18 w.
  • Gąsawy 18 w.
  • Gąsiorowo 18 w.
  • Gąsiorowo 18 w.
  • Glinka działy dóbr wraz z młynem 18 w.
  • Gniezno 18 w.
  • Gogolewo 18 w.
  • Gołoń tenuta 18 w.
  • Gorazdowo 18 w.
  • Górka pow. gnieźnieński zapis czynszów 18 w.
  • Gorzyce 18 w.
  • Gostyń filipini 18 w.
  • Gulczewo 18 w.
  • Iłowiec kościół parafialny 18 w.
  • Iłowiec Kościelny pow. kościański 18 w.
  • Iłowiec Wielki pow. kościański 18 w.
  • Jelitowo arenda 18 w.
  • Kalisz kanonicy regularni klasztory 18 w.
  • Kamionek 18 w.
  • Karczewo 18 w.
  • Karczewo 18 w.
  • Kawęczyn 18 w.
  • Kcynia dochody ze starostwa 18 w.
  • Kębłowo 18 w.
  • Kiszewy 18 w.
  • Kleczew 18 w.
  • Kobylniki 18 w.
  • Kołodziejewo 18 w.
  • Kościan bernardyni 18 w.
  • Lednogóra 18 w.
  • Leszno Żydzi 18 w.
  • Małachowo Górne 18 w.
  • Miłosław 18 w.
  • Nakielno k. Tuczna 18 w.
  • Nietrzanowo 18 w.
  • Pawłowice 18 w.
  • Pilewka folw. w dobrach Tuczno 18 w.
  • Podstolice 18 w.
  • Poklatki 18 w.
  • Poznań klasztory 18 w.
  • Poznań kupiectwo 18 w.
  • Poznań kupiectwo handel 18 w.
  • Poznań kancelaria sądu grodzkiego 18 w.
  • Poznań zakony 18 w.
  • Przecław 18 w.
  • Rąbczyn 18 w.
  • Ruchocinek 18 w.
  • Sanniki pow. gnieźnieński zapis czynszów 18 w.
  • Sarbia 18 w.
  • Skoraczewice 18 w.
  • Smogulec 18 w.
  • Sobiałkowa Górka 18 w.
  • Sokolniki 18 w.
  • Środa 18 w.
  • Środa Wlkp. Rada Miejska 18 w.
  • Śródka filipini 18 w.
  • Stępowo 18 w.
  • Stręczno k. Tuczna 18 w.
  • Strzyżewo k. Zbąszynia 18 w.
  • Szamotuły kolegiata św. Stanisława 18 w.
  • Szczucino 18 w.
  • Tuliszkowo 18 w.
  • Turostowo 18 w.
  • Ułanowo 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Wronczyn 18 w.
  • Września Żydzi 18 w.
  • Zasułowo 18 w.
  • Zielniki pow. pyzdrski zapis czynszów 18 w.
  • Żydowo 18 w.
  • Żydowo 18 w.
  • Gminy żydowskie 18 w. Wielkopolska
  • handel 18 w. Poznań
  • inwentarze majątku ruchomego 18 w. Wielkopolska
  • kancelaria sądu grodz. Poznań 18 w.
  • Kościół katolicki 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • legaty na msze św.
  • magistrat miejski 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • zakony męskie 18 w. Wielkopolska
  • zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
  • Żydzi 18 w. Kleczew, Poznań, Września
  • Żydzi 18 w. Wielkopolska
  • bijatyki szlacheckie 18 w. Gniezno
  • zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
  • altarie 18 w. Wielkopolska uposażenie
  • czynsze roczne 18 w. Wielkopolska
  • klasztory męskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • klasztory żeńskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • kolegiata św. Stanisława w Szamotułach 18 w. altaria uposażenie
  • procesy sądowe 18 w. Wielkopolska
  • sądownictwo 18 w. Wielkopolska
  • sądy grodzkie 18 w. Wielkopolska
  • testamenty 18 w. Wielkopolska
  • uposażenie altarii 18 w. Wielkopolska
  • wotywy 18 w. Wielkopolska
  • Żydzi 18 w. Leszno pożyczki
  • księga wpisów
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • Pap. ze śladami zalania.
  • Kk. 98-106 czyste.
  • Między kk. 7 i 8 dodatkowa niepaginowana k., brak kk. 57-59.
  • pismo jednej ręki
  • Wyroki numerowane (186); od nru 34. cyfry wpisów poprawione wskutek powtórzenia tegoż nru.
 • Opracowania: Bielecka Janina, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 251, 264.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Akta
 • 240 $a Akta grodzkie poznańskie 18 w.
 • 245 $a "Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".
 • 246 $a Akta grodzkie poznańskie z r. 1761 $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $a Poznań $c 1761
 • 300 $a 106 k. $c 34x22 cm
 • 340 $d rkps $e płsk. biały, 19 w.
 • 500 $a Pap. ze śladami zalania.
 • 500 $a Kk. 98-106 czyste.
 • 500 $a Między kk. 7 i 8 dodatkowa niepaginowana k., brak kk. 57-59.
 • 500 $a pismo jednej ręki
 • 500 $a Wyroki numerowane (186); od nru 34. cyfry wpisów poprawione wskutek powtórzenia tegoż nru.
 • 520 $a Niektóre k. rkpsu zawierają znak wodny przedstawiający owalny wieniec zwieńczony koroną, u dołu przewiązany, w polu środk. dwudzielnym w słup litery "PS" (f. niezident. papierni) k. 4, 6, k. niefol., 9, 11, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-52, 54, 61, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 87, 89, 93, 105; [odwrócony] k. 1, 3, 5, 14, 16, 24, 27, 60, 71, 73, 85, 91, 94, 98, 101, 103.
 • 520 $a Oryginał (protocollon) (?), seria Decreta officii. Rkps jest częścią zespołu ksiąg grodzkich poznańskich i zawiera przeważnie skrócone odpisy wyroków wydanych przez sąd grodzki w Poznaniu na sesjach odbytych w okresie 9 II - 9 III 1761.
 • 520 $a "Actum in Judicÿs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officÿ Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]" k. 1.
 • 520 $a 1. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Marcinowi Linkowskiemu, susceptantowi sądu grodzk. w Poznaniu, o przywłaszczenie schedy (pieniądze w gotówce, dokumenty, ruchomości) po zm. bezpotomnie Michale Kujawskim; sprawa z 1755 r.] k. 2-2v.
 • 520 $a 2. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Tomasza Szomańskiego, przeciwko Mikołajowi Pierzchlińskiemu, dziedzicowi Kębłowa, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o płacenie czynszu rocznego od sumy kapitału 150 grz., zapisanego 1478 na dobrach Kębłowo przez ówczesnego dziedzica Piotra Kębłowskiego tytułem uposażenia po połowie na rzecz altarii i altarzysty w kolegiacie szamotulskiej p.w. św. Stanisława; sprawa z 1759 r.] k. 2v-3.
 • 520 $a 3. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Józefowi Ulatowskiemu, dziedzicowi Sobiałkowej Górki, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o płacenie czynszów rocznych od kwoty 200 grz., zapisanych przez chor. pozn. Macieja Góreckiego na rzecz kolegiaty szamotulskiej na częściach wsi Górka i Sanniki w pow. gnieźn.] k. 3-3v.
 • 520 $a 4. [Wyrok w sprawie z powództwa sióstr Wirydianny za Adamem Łukomskim i Jolenty za Rochem Morzyckim, reprezent. przez wymienionego Adama Łukomskiego, przeciwko podkom. brzesko-kujawskiemu Józefowi Łąckiemu i jego ż. Nepomucenie z Pawłowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz łowcz. lubaczowskiemu Jakubowi Komorowskiemu i jego ż. Antoninie z Pawłowskich, reprezent. przez Wojciecha Dramińskiego; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 3v.
 • 520 $a 5. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Zebrzydowskich Zabłockiej, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz braciom Ignacemu i Antoniemu Zabłockim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o nieuiszczenia kwoty 20 zł. węg.] k. 3v-4.
 • 520 $a 6. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Stanisława i Karola Ulatowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Kąsinowskiemu i jego ż. Katarzynie z Bronikowskich, 1-o v. Michałowej Grodzickiej, tegoż sukcesorce, reprezent. przez Wawrzyńca Logę; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 4-5.
 • 520 $a 7. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego przeciwko Stanisławowi Grodzickiemu (treści wyroku nie wpisano)] k. 5v.
 • 520 $a 8. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Katarzynek (Dominikanek) w Poznaniu, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko podstol. poznańskiemu Wojciechowi Rydzyńskiemu i jego żonie, sukcesorom skarbnika pozn. Antoniego Umińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego (treści wyroku brak)] k. 5v.
 • 520 $a 9. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Mąkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko Aleksandrowi Gołeckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spisanie inwentarza ruchomości po zm. Annie z Gołeckich, c. pozwanego, a ż. powoda, do którego owe ruchomości również należą, przywłaszczonych przez ojca zmarłej, i dostarczenie go do urzędu grodz. w celu ingrosowania] k. 6-6v.
 • 520 $a 10. [Wyrok w sprawie z powództwa kasztelanica sieradzkiego Franciszka Rychłowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Rafałowi Malechowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, o zwrot swojej poddanej Róży wraz z 15 owcami, przychówkiem i dochodami, zgodnie z kwitem wystawionym przez tego ostatniego 25 VI 1757 r.] k. 6v-7.
 • 520 $a 11. [Wyrok w sprawie z powództwa cześnika kalisk. Mikołaja Swinarskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi szambelanowi król. oraz Józefowi płk. wojsk kor. i dow. roty pancernej star. trembowelskiego hr. Potockiego Krzyckim, pod nieobecność gen. wojsk kor. Kazimierza Krzyckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot pewnych sum z procentem; odroczenie sprawy na inny termin] k. 7.
 • 520 $a 12. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Rokossowskich, wdowy po Łukaszu Bogurskim i Stanisławie Korytowskim, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko wdowom i spadkobierczyniom po zm. braciach Eustachym i Macieju Kowalskich oraz Tomaszowi Kowalskiemu, pis. ziem. wschowskiemu, będącym zarazem powodami, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, a także przeciwko przypozwanym spadkobiercom zm. Antoniego Objezierskiego oraz konwentowi franciszkanów konwentualnych w Poznaniu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy wobec rozproszenia stron] k. 7-7v.
 • 520 $a 13. [Wyrok w sprawie z powództwa rodzeństwa Cieleckich: Sebastiana, Józefa, Antoniego, Wojciecha, Heleny, Magdaleny i Rozalii, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko Kazimierzowi Kaczorowskiemu i jego ż. Katarzynie z Grudzielskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy] k. 7v.
 • 520 $a 14. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Smoleńskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Maciejowi i Adamowi Stawianowskim, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 7v.
 • 520 $a 15. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Kamińskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Karolowi Prokip?, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. niefol.
 • 520 $a 16. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Wojciechowi Szczytnickiemu i braciom Franciszkowi i Fabianowi Korytowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz Franciszkowi i Antoniemu Łęskim reprezent. przez Mikołaja Połockiego, o spłacenie pewnej sumy; odroczenie procesu] k. niefol.
 • 520 $a 17. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Śródce k. Poznania, reprez. przez superiora tejże kongregacji Piotra Myszczyńskiego, przeciwko Antoniemu Prusimskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłatę sumy 3000 fl. z procentem, zgodnie z brzmieniem zapisu na rzecz filipinów, dokonanego w grodzie poznańskim w 1742 r.] k. niefol.- k. 8.
 • 520 $a 18. [Wyrok w sprawie między powodami i pozwanymi Kazimierzem Garczyńskim a braćmi Radońskimi: star. powidzkim Michałem, star. dębińskim Mikołajem oraz Kazimierzem, Felicjanem i Jakubem, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot dziedzicowi wdowy i dzieci po poddanym młynarzu imieniem Rusza wraz z całym dobytkiem i inwentarzem; sprawa z 1758 r.] k. 8-9.
 • 520 $a 19. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Karmelitów Bosych przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Eleonorze z Bachszteinów Szołdrskiej, wdowie po Bartłomieju kaszt. biechowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego oraz Ignacemu Bieńkowskiemu i jego ż. Katarzynie z Poklateckich wraz z małoletnią Ludwiką Szołdrską, c. Ludwika kasztelanica biechowskiego z wymienioną Poklatecką, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o czynsze roczne od 2 sum: 3750 fl. i 1000 fl., zapisanych 1735 w grodzie poznańskim przez Konstancję Szołdrską Bartłomiejowi Szołdrskiemu, na Iłowcu Wlk. i Kościelnym, a następnie legowania testamentem z 1755 karmelitom poznańskim sumy 1000 fl. na odprawienie tysiąca mszy wotywnych na duszę Konstancji Szołdrskiej] k. 9-10.
 • 520 $a 20. [Wyrok w sprawie z powództwa Bartłomieja Stempczyńskiego i jego ż. Katarzyny z Płaczkowskich, Marianny Szczypierskiej panny, Magdaleny z Jaskóleckich rozwiedz. z Jakubem Granowskim oraz Anny z Płaczkowskich, ż. Krzesińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko braciom Adamowi i Ludwikowi Zakrzewskim, podczaszycom łęczyckim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentami; sprawa z 1760 r.] k. 10-11.
 • 520 $a 21. [Wyrok w sprawie między Franciszkiem Grzybowskim i jego ż. Kunegundą z Pawłowskich, powodami i pozwanymi, Wojciechem Miaskowskim i jego ż. Petronelą z Kosińskich, 1-o v. Józefową Marszewską, powodami i pozwanymi reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, Franciszkiem Nieżychowskim i jego ż. Barbarą z Marszewskich, pozwanymi reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, Stefanem Bronikowskim i jego ż. Marcjanną Marszewską, pozwanymi reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, opatem lędzkim Konstantym Iłowieckim, kan. katedr. poznańskim, pozwanym reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, Stefanem Pawłowskim, pozwanym reprzeznt. przez Stanisława Brodnickiego, Sebastianem Krzyszkowskim i Franciszka Iłowieckiego, pozwanych reprezent. przez Antoniego Nerskiego, w przedmiocie stawienia się na kolejnej rozprawie, okazania dokumentów i postawienia świadków; sprawa z 1759 r.] k. 11-11v.
 • 520 $a 22. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego Rzeszotarskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko braciom Wawrzyńcowi i Józefowi Kurcewskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; wyznaczenie kolejnej rozprawy] k. 11v-12.
 • 520 $a 23. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Antoniego i Sebastiana Stanisławskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Mikołajowi Bojanowskiemu i jego ż. Mariannie ze Złotnickich oraz Józefowi Radzimińskiemu i jego ż. Michalinie ze Złotnickich, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego o zapłacenie grzywny i odroczenie rozprawy na następny termin] k. 12.
 • 520 $a 24. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego z Bytynia Kurnatowskiego, reprezent. przez Wawrzyńca Logę, przeciwko Ignacemu Wiesiołowskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, o ustalenie prawa własności do poddanego Józefa Kociemby; odroczenie rozprawy w celu przedłożenia dok. i postawienia świadków] k. 12v.
 • 520 $a 25. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama, kanonika katedr. poznańskiego, i Wojciecha, star. bolesławskiego (?), z Bnina Opalińskich, reprezent. przez Andrzeja Szomańskiego, przeciwko Józefowi Sczanieckiemu, podkoniusz. kor., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot z procentami na św. Jana Chrzciciela sumy 1000 zł. węg., zapisanych 1750 starościcowi śrem. Karolowi Opalińskiemu; skreślenia w tekście, która winna być spłacona 1751] k. 12v-13.
 • 520 $a 26. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Żurawskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Andrzejowi Dameckiemu, reprezent. przez Mikołaja Połockiego wobec niestawienia się pozostałych pozwanych Wojciecha i Antoniego Urbanowskich, którzy zobowiązują sąd do wymierzenia im kary, o spłacenie procentów od pewnej sumy] k. 13v.
 • 520 $a 27. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Kanoników Regularnych Reguły św. Augustyna w Trzemesznie, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Radzie miejskiej (burmistrzowi, wójtowi i rajcom) i mieszkańcom Środy Wlkp., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz wdowie i sukcesorom po zm. Kazimierzu Leszczyńskim o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela przez miasto sumy 4500 fl., pożyczonej od ks. Tomasza Depiusa (Depski?, Dębski?, Dupski?), plebana w Nietrzanowie, 1663 i zapisanej w grodzie średzkim na dobrach wsi miejskiej Zielniki, następnie cedowanej przezeń 1666 na trzemeszneński konwent kanoników regularnych, a wreszcie będącej przedmiotem ugody zawartej pomiędzy stronami procesowymi 26 VII 1750 w Środzie] k. 13v-14.
 • 520 $a 28. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Antoniemu Zbyszewskiemu osobiście i Franciszkowi Zbyszewskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela sumy 2000 fl., zapisanych na czynsz 1691 w grodzie gnieźnieńskim przez Jana Raszewskiego, skarbnika wyszogrodzkiego, konwentowi kanoników regularnych w Trzemesznie na dobrach Ruchocinek] k. 14-14v.
 • 520 $a 29. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Synagodze we Wrześni, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot 2 sum, pożyczonych i zapisanych w grodzie gnieźnieńskim: 4000 fl. i 1000 fl., a pochodzących z legatu opata trzemeszneńskiego Franciszka Ponińskiego dla tamtejszego konwentu kanoników regularnych na rzecz odprawiania modlitw i służby Bożej w jego intencji] k. 14v-15.
 • 520 $a 30. [Wyrok w sprawie z powództwa podkom. parnawskiego Karola Jerzykowskiego i sukcesorów zm. Marcelina Raszewskiego, reprezent. przez wymienionego Jerzykowskiego, przeciwko plebanowi tarnowskiemu Łukaszowi Słupińskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
 • 520 $a 31. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Mariannie z Zakrzewskich Zakrzewskiej, kasztelanowej kaliskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
 • 520 $a 32. [Wyrok w sprawie pomiędzy Michałem Dobiejewskim, powodem i pozwanym reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, Bogusławem Bukowieckim, pozwanym reprezent. przez Józefa Widlickiego, Wojciechem Rozbickim, pozwanym reprezent. przez Stanisława Rozbickiego, Kazimierzem Węsierskim asesorem ziem. tucholskim, pozwanym reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, a Stanisławem Braneckim, powodem i pozwanym reprezent. przez Józefa Gorczyczewskiego; z powodu niestawienia się na sąd we wsi Zakrzewo w 1760 r. pozwanych W. Rozbickiego i K. Węsierskiego, sąd wymierza im grzywnę zaocznie] k. 15-15v.
 • 520 $a 33. [Wyrok w sprawie z powództwa Tomasza Lubstowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Ignacemu Racięskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego wobec niestawienia się na rozprawę małżeństwa Michała i Anny z Grodzickich Racickich o sumę na dobrach Przecław] k. 15v.
 • 520 $a 34. [Wyrok w sprawie z powództwa Baltazara Owsińskiego, plebana w Iłowcu reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko gminie żydowskiej w Poznaniu, reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, o spłacenie na św. Jana Chrzciciela procentów od sumy 111 zł węg. 2 fl. (tj. w przeliczeniu 2000 fl.), stanowiącej część sumy ogólnej 310 zł węg. pożyczonej przez Synagogę od kaszt. santockiego i biechowskiego Bartłomieja Szołdrskiego i zapisanej w grodzie poznańskim 1739, a 1755 częściowo spłaconej (kwota 199 zł węg.) i skwitowanej przez syna wierzyciela Ludwika kasztelanica biechowskiego, cedowanej przez tego ostatniego zgodnie z wolą ojca przy okazji wspomnianego kwitowania na plebana kościoła par. w Iłowcu na odprawianie mszy wotywnych za benefaktora; sprawa z 1760 r.] k. 15v-16.
 • 520 $a 35. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko Franciszkowi Sczanieckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego o niezapłacenie sumy 1000 fl.; sprawa z 1753 r.] k. 16v.
 • 520 $a 36. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Tylnerowicza, plebana w Szymborowie reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, przeciwko Ludwikowi Chmielewskiemu, regensowi ziem. wschowskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego; odroczenie rozprawy] k. 16v.
 • 520 $a 37. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy i sukcesorów zm. Macieja Wierusz Kowalskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Aleksandrowi Sułkowskiemu, łowcz. nadw. lit., i jego synowi Antoniemu Sułkowskiemu, star. jeziernickiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentem] k. 16v-17.
 • 520 $a 38. [Wyrok w sprawie z powództwa Nereusza Krzywosądzkiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Radomickich Mierosławskiej, podkomorzynie inowrocł., oraz Janowi Małachowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; zalecenie przesłuchania jako świadka kmiecia Sobiecha z Gołębina; odroczenie rozprawy dla lepszego rozpoznania sprawy] k. 17.
 • 520 $a 39. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Macieja i Adama Sławińskich, reprezent. przez Mikołaja Połockiego, przeciwko Józefowi Smoleńskiemu, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego; odroczenie rozprawy] k. 17v-18.
 • 520 $a 40. [Wyrok w sprawie z powództwa Bogusława Bukowieckiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Franciszkowi Gorzeńskiemu, pułk. wojsk kor. reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego o zapłatę sumy 50000 fl.] k. 18.
 • 520 $a 41. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Bielińskiego, kasztelanica lędzkiego reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Franciszkowi Sokolnickiemu, star. boguszyńskiemu reprezent. przez Antoniego Nerskiego; sprawa z 1758 r.; odroczenie rozprawy] k. 18v.
 • 520 $a 42. [Wyrok w sprawie z powództwa Jakuba Dobrogoyskiego przeciwko Franciszkowi Junosza Bojanowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 $a 43. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Miaskowskiego, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko Stanisławowi Konarskiemu, proboszczowi łekneńskiemu oraz Tomaszowi Szomańskiemu; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 $a 44. [Wyrok w sprawie z powództwa Pawła Boińskiego przeciwko wdowie i sukcesorom zm. Jakuba Działyńskiego, woj. malborskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 $a 45. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama i Mikołaja Potockich, reprezent. przez wspomnianego Mikołaja, przeciwko Józefowi Łochockiemu, star. osieckiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 $a 46. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Radzimińskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Tomaszowi Rokossowskiemu, pis. grodz. pyzdrskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłacenie pewnej sumy z procentem; sprawa z 1760 r.] k. 19v.
 • 520 $a 47. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Wyrwińskiego (?), scholastyka i prokuratora tejże kapituły, przeciwko Wojciechowi Miaskowskiemu woj. kaliskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz Kazimierzowi Garczyńskiemu; odroczenie procesu dla zebrania dowodów] k. 20.
 • 520 $a 48. [Wyrok w sprawie z powództwa sukcesorów zm. Stanisława Rudzkiego oraz Józefa i jego syna Stanisława Trąmpczyńskich, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Walentemu Zbyszewskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 20.
 • 520 $a 49. [Wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa Antoniego Nerskiego i Joanny z Przybyszewskich, 1-o v. Jana Drzewieckiego, sukcesorów tegoż Jana, reprezent. przez wspomnianego Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Bieńkowskiemu i jego ż. Annie z Kowalskich, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 20.
 • 520 $a 50. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego i jego ż. Barbary z Przyłuskich, reprezent. przez wymienionego Michała, przeciwko Bogusławowi Bukowieckiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Kazimierzowi Lutomskiemu, podstol. rzeczyckiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot z procentem sumy 800 fl., zapisanych na dobrach Kamionek] k. 20v-21.
 • 520 $a 51. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego i sukcesorów zm. Michała Kujawskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Katarzynie z Woźnickich Sczanieckiej, cześnikowej dobrzyńskiej, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 $a 52. [Wyrok w sprawie z powództwa Marcina Linkowskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu, reprezent. przez Wawrzyńca Logę przeciwko kasztelanicowi przemęckiemu Adamowi Skoraszewskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 $a 53. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Żychlińskich, ż. Ernesta Christiana Burkdorffa, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Wojciechowi Tyminieckiemu, cześnikowi dobrzyńskiemu, reprezent. przez Jana Podlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 $a 54. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Gruszczyńskiego, sędz. grodz. wałeckiego, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko wdowie Helenie z Dzierzanowskich Unrużynie, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego; odroczenie rozprawy] k. 21v.
 • 520 $a 55. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy Honoraty Rozyny de Tepery Stronwaldowej, kupcowej poznańskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Andrzejowi Twardowskiemu, pułk. wojsk kor., reprezent. przez Jana Godlewskiego, o zapłatę na św. Jana Chrzciciela sumy 189 tf. 12 gr. za pobrane zgodnie z wykazem rozmaite towary oraz wino] k. 21v.
 • 520 $a 56. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Budziszewskiego, stolnika przemyskiego, i jego ż. Ludwiki z Ulatowskich, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, oraz panny niezamężnej Anny Ulatowskiej przeciwko braciom Stanisławowi i Karolowi Ulatowskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 22.
 • 520 $a 57. [Wyrok w sprawie z powództwa spadkobierców zm. Stanisława Żbikowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi Ciesielskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zapłatę 500 fl. tenuty z dóbr Gołoń; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Wojciecha Jeziorkowskiego; przypozwanie obecnego arendarza wymienionych dóbr Rożnowskiego; odroczenie rozprawy w celu lepszego zbadania sprawy] k. 22v-23.
 • 520 $a 58. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu, reprezent. przez prokuratora tejże kongregacji Stanisława Sztoltmana (Sztolzmana?), przeciwko Antoniemu sędz. ziem. wschowskiemu oraz jego synom Kasprowi star. obornickiemu i Stanisławowi podkom. nadw. JKM Rogalińskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, a także Adamowi Kaczorowskiemu o zapłacenie pewnych sum, zapisanych na dobrach wsi Zalesie; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Konstantego Woynicza; sprawa z 1760 r.] k. 23-24.
 • 520 $a 59. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Mańkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko cześn. ciechanowskiemu Antoniemu Smoleńskiemu, także powodowi reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Józefowi Bronikowskiemu, reprezent. przez Jana Godlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 24v.
 • 520 $a 60. [Wyrok w sprawie z powództwa Kaspra (ojca), Franciszka (ojczyma) oraz Józefa i Wawrzyńca (pasierbów, bratanków?) Wyganowskich, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, przeciwko Józefowi Mlickiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu i prezydentowi Trybunału Koronnego, Janowi Wypiewskiemu proboszczowi w Kiszkowie oraz Antoniemu Kamińskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy do zakończenia kadencji Mlickiego w Trybunale] k. 24v.
 • 520 $a 61. [Wyrok w sprawie z powództwa łowcz. kaliskiego Tadeusza Korytowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Janowi Żółtowskiemu, także powodowi, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz przypozwanemu Hieronimowi Dobrzyckiemu, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, o ekstradycję poddanego, woźnicy Szymona, który zbiegł ze wsi Żydowo Korytowskich do wsi Chwałkowo Żółtowskiego, a następnie dla zapobieżenia ekstradycji został przez tego ostatniego ukryty w majątku Dobrzyckiego; sprawa z 1760 r.] k. 24v-25v.
 • 520 $a 62. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Piotra, Ignacego i Macieja Sokołowskich, reprezent. przez wspomnianego Ignacego, przeciwko susceptantowi sądu grodz. w Poznaniu Józefowi Kamińskiemu, dot. niejasności z przekazaniem w urzędzie kwot pieniężnych, tj. procentów od sum zapisanych przez kanonika poznańskiego Adama Opalińskiego na dobrach wsi Rąbczyn; sprawa z 1755 r.] k. 25v-26.
 • 530 $d Mf 2275
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d 3 [naklejka na grzbiecie oprawy] $d BK IX 72 $w Działyński Tytus
 • 581 $a Bielecka Janina, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 251, 264.
 • 600 $a Aszembrener Honorat Fryderyk $c mieszczanin i kupiec poznański
 • 600 $a Bachstein Eleonora zob. Szołdrska
 • 600 $a Baranowski Józef
 • 600 $a Baykowski Andrzej
 • 600 $a Będkowska Jadwiga z Przespolewskich $x [ż. Józefa]
 • 600 $a Będkowski Józef $d 18 w. $x [m. Jadwigi z Przespolewskich]
 • 600 $a Białęski Kazimierz $x [br. Macieja i Tomasza]
 • 600 $a Białęski Maciej $x [br. Kazimierza i Tomasza]
 • 600 $a Białęski Tomasz $x [br. Kazimierza i Macieja]
 • 600 $a Białkowska Teresa z Pawłowskich $x [1. ż. Jana]
 • 600 $a Białkowski Jan
 • 600 $a Bielawska Eleonora zob. Dąbrowska
 • 600 $a Bieliński Adam h. Szeliga $x [s. Aleksandra kaszt. lędzkiego]
 • 600 $a Bieńkowska Anna z Kowalskich $x [ż. Józefa]
 • 600 $a Bieńkowska Jadwiga z Przyłuskich $x [ż. Melchiora]
 • 600 $a Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich $x [ż. Ignacego]
 • 600 $a Bieńkowski Ignacy $x [m. Katarzyny z Poklateckich]
 • 600 $a Bieńkowski Ignacy $x [2. m. Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 $a Bieńkowski Józef $x [m. Anny z Kowalskich]
 • 600 $a Bieńkowski Melchior $x [m. Jadwigi z Przyłuskich]
 • 600 $a Bieńkowski Melchior
 • 600 $a Błaszkowska Julianna z Markwartów $x [ż. Jana]
 • 600 $a Błaszkowski Jan $x [m. Julianny z Markwartów]
 • 600 $a Bniński Rafał $c klan śremski $d (1705-1770)
 • 600 $a Bniński, Rafał $c klan śremski $d (1705-1770)
 • 600 $a Boiński Paweł
 • 600 $a Bojanowska Marianna ze Złotnickich $x [ż. Mikołaja]
 • 600 $a Bojanowski Franciszek Junosza
 • 600 $a Bojanowski Mikołaj $x [m. Marianny ze Złotnickich]
 • 600 $a Bońkowska Katarzyna z Rokossowskich $x [ż. Antoniego]
 • 600 $a Borkowski Tomasz
 • 600 $a Branecki Stanisław
 • 600 $a Brezanka Eleonora $c klaryska ze Śremu $x [c. Adama Brezy kaszt. santockiego z Anny Grudzińskiej]
 • 600 $a Breza, Wojciech Konstanty $c wda kaliski, poznański $d (?-1698)
 • 600 $a Brochoccy Michał, Felicjan, Katarzyna i Wiktoria $x [dzieci Macieja i Anny z Siemiątkowskich]
 • 600 $a Brochocka Anna z Siemiątkowskich $x [ż. Macieja]
 • 600 $a Brochocki Jan $x [s. Macieja i Joanny Tańskiej
 • 600 $a Brochocki Maciej $x [m. Anny z Siemiątkowskich]
 • 600 $a Brodnicka Katarzyna ze Stoińskich
 • 600 $a Brodnicki Maciej $x [s. Katarzyny ze Stoińskich]
 • 600 $a Brodnicki Stanisław
 • 600 $a Brodnicki Stanisław $x [s. Katarzyny ze Stoińskich]
 • 600 $a Broniewska Konstancja z Sobockich $x [ż. Jana]
 • 600 $a Broniewski Jan $x [m. Konstancji z Sobockich]
 • 600 $a Bronikowska Ewa zob. Horn
 • 600 $a Bronikowska Karolina zob. Malczewska
 • 600 $a Bronikowska Katarzyna zob. Kąsinowska
 • 600 $a Bronikowska Krystyna zob. Wyganowska
 • 600 $a Bronikowski Aleksander
 • 600 $a Bronikowski Jan $c kanonik regularny z konwentu w Kaliszu
 • 600 $a Bronikowski Józef
 • 600 $a Bronikowski Józef
 • 600 $a Bronikowski Stefan $x [m. Marcjanny z Marszewskich]
 • 600 $a Bronikowski Władysław $x [s. Jana]
 • 600 $a Brudzewska Joanna zob. Zabłocka
 • 600 $a Brudzewski Aleksander
 • 600 $a Brudzewski Aleksander $x [o. Andrzeja]
 • 600 $a Brudzewski Andrzej $x [s. Aleksandra]
 • 600 $a Budny Michał i Marianna z Dudków $c poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
 • 600 $a Budziszewska Ludwika z Ulatowskich $x [ż. Jana stoln. przemyskiego]
 • 600 $a Budziszewska Ludwika z Ulatowskich $x [ż. Jana stoln. przemyskiego]
 • 600 $a Budziszewski Jan $c stolnik przemyski $x [m. Ludwiki z Ulatowskich]
 • 600 $a Budziszewski Jan $c stolnik przemyski $x [m. Ludwiki z Ulatowskich]
 • 600 $a Bukowiecki Bogusław
 • 600 $a Bułakowski Jakub
 • 600 $a Bułakowski Melchior
 • 600 $a Burkdorff Ernest Christian $x [m. Marianny z Żychlińskich]
 • 600 $a Burkdorff Marianna z Żychlińskich $x [ż. Ernesta Christiana]
 • 600 $a Byk Krystian $c olęder z Turostowa
 • 600 $a Byk Wojciech $c sołtys olędrów we Wronczynie
 • 600 $a Cedrowski Wojciech
 • 600 $a Chłapowski Władysław
 • 600 $a Chmielewski Ludwik $c regens ziem. wschowski
 • 600 $a Choliszewski Franciszek $c komendarz w Obrzycku
 • 600 $a Chróścicki Adam $c stolnik łomżyński
 • 600 $a Chróścicki Adam $c stolnik łomżyński
 • 600 $a Chrzanowski Franciszek
 • 600 $a Cichoszewicz Regina z Siadkiewiczów $x [ż. Jakuba mieszcz. z Chwaliszewa]
 • 600 $a Cielecka Helena
 • 600 $a Cielecka Magdalena
 • 600 $a Cielecka Rozalia
 • 600 $a Cielecki Antoni
 • 600 $a Cielecki Józef
 • 600 $a Cielecki Sebastian
 • 600 $a Cielecki Wojciech
 • 600 $a Cieluścińska Elżbieta zob. Zdanowska
 • 600 $a Ciesielski Stanisław
 • 600 $a Czarnecki Stanisław h. Łodzia
 • 600 $a Czarnkowska Zofia zob. Radzewska
 • 600 $a Czermiński szl.
 • 600 $a Dąbrowska Eleonora z Bielawskich $x [m. Róży z Dąbrowskich Rossowskiej]
 • 600 $a Dąbrowska Róża zob. Rossowska
 • 600 $a Dąbska Teresa zob. Lipska
 • 600 $a Daleszycki Wojciech
 • 600 $a Damecki Andrzej
 • 600 $a Dawidowicz Abraham $c Żyd z Leszna (?)
 • 600 $a Dembińska Zofia z Jeżewskich $x [ż. Antoniego]
 • 600 $a Dembiński Antoni $x [m. Zofii z Jeżewskich]
 • 600 $a Depius (Depski?, Dębski?, Dupski?) Tomasz $c pleban w Nietrzanowie
 • 600 $a Dobiejewska Barbara z Przyłuskich $x [ż. Michała]
 • 600 $a Dobiejewski Michał $x [m. Barbary z Przyłuskich]
 • 600 $a Dobiejewski Michał
 • 600 $a Dobiejewski Michał
 • 600 $a Dobrogoyski Antoni
 • 600 $a Dobrogoyski Jakub $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Dobrogoyski Maciej $c cześnik bracławski
 • 600 $a Dobrzycki Andrzej $x [o. Hieronima]
 • 600 $a Dobrzycki Hieronim
 • 600 $a Dobrzycki Hieronim $x [s. Andrzeja z Katarzyny z Kołaczkowskich]
 • 600 $a Dramiński Wojciech
 • 600 $a Drogoński Mateusz $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Drwęski Piotr $c komisarz woj. wlkp.
 • 600 $a Drzewiecki Bartłomiej
 • 600 $a Drzewiecki Bartłomiej
 • 600 $a Drzewiecki Jan $x [1. m. Joanny z Przybyszewskich Nerskiej]
 • 600 $a Drzewiecki Józef $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Drzewiecki Zygmunt
 • 600 $a Drzewski (?) Andrzej $c stolniczyc czernichowski
 • 600 $a Drzewski (?) Stanisław
 • 600 $a Dudek Wojciech
 • 600 $a Dudek Wojciech i Regina, oraz dzieci: Walenty, Mateusz, Katarzyna, Małgorzata, Róża $c poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
 • 600 $a Działyńska Anna z Radomickich $x [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Augustyna woj. kaliskiego]
 • 600 $a Działyński Jakub $c poseł $c woj. malborski $c podkom. poznański $d (1708-1756)
 • 600 $a Dzierzalski (?) Jan $c prob. w Granowie
 • 600 $a Dzierzanowska Helena zob. Unrużyna
 • 600 $a Dzierzgowski Franciszek
 • 600 $a Gądkowski Józef $c dziedzic Wronczyna $c s. pisarza grodz. poznańskiego
 • 600 $a Gajewski Antoni $c klan nakielski, sta kościański i łęczycki $d (?-1775)
 • 600 $a Garczyński Kazimierz
 • 600 $a Garczyński Stefan $c wojewodzic poznański $x [s. Stefana?]
 • 600 $a Glińska Zofia zob. Skoroszewska
 • 600 $a Gliszczyński Stanisław
 • 600 $a Głowacki Adam
 • 600 $a Gniewkowski Wojciech $c dziedzic wsi Kaliska w pow. konińskim
 • 600 $a Goczkowska Marcjanna z Markwartów $x [ż. Jakuba]
 • 600 $a Goczkowski Jakub $x [m. Marcjanny z Markwartów]
 • 600 $a Godlewski Jan $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Golańska Anna z Rosnowskich
 • 600 $a Gołecka Anna zob. Mąkowska
 • 600 $a Gołecki Aleksander $x [o. Anny za Adamem Mąkowskim]
 • 600 $a Goltz (Gulcz) August Stanisław $c marsz. konfederacji toruńskiej $c gen. wojsk kor. $d (zm. 1788)
 • 600 $a Goltz (Gulcz) Jerzy Wilhelm $c marsz. konfederacji toruńskiej $c gen. wojsk kor. $d (zm. 1767)
 • 600 $a Górawska Franciszka z Rudnickich $x [c. Jana z Ewy Zakrzewskiej, ż. Wojciecha]
 • 600 $a Gorczyczewski Józef
 • 600 $a Górecki Józef
 • 600 $a Górecki Maciej h. Sokola $c chor. poznański $d (zm. po 1758)
 • 600 $a Gorzeński Franciszek $c pułk. wojsk kor.
 • 600 $a Gorzeński Franciszek $c pułk. wojsk kor.
 • 600 $a Gostomski Andrzej h. Nałęcz $c pis. grodz. poznański
 • 600 $a Gostyński Andrzej
 • 600 $a Grabowski Honorat Demetriusz $c mieszcz. i kupiec poznański
 • 600 $a Grabski Kajetan $c s. stolnika bracławskiego
 • 600 $a Grabski Stanisław $c stolnik bracławski
 • 600 $a Granowska Magdalena z Jaskóleckich $x [rozw. z Jakubem Granowskim]
 • 600 $a Granowski Jakub $x [m. Magdaleny Jaskóleckiej]
 • 600 $a Granowski Kazimierz $c woj. rawski
 • 600 $a Grochowicki Antoni
 • 600 $a Grodzicka Anna zob. Racicka
 • 600 $a Grodzicki Stanisław
 • 600 $a Grodzicki Stanisław
 • 600 $a Grodziecka Barbara z Wyrzyskich $x [ż. Jakuba]
 • 600 $a Grodziecki Antoni $x [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
 • 600 $a Grodziecki Stanisław $x [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
 • 600 $a Gronowski Jan
 • 600 $a Gronowski Jan
 • 600 $a Grudzielska Anna zob. Zagórska
 • 600 $a Grudzielska Estera zob. Kaczorowska
 • 600 $a Grudziński Adam h. Grzymała $x [s. Karola kaszt. pozn.]
 • 600 $a Grudziński Zygmunt h. Grzymała $x [s. Karola kaszt. pozn.]
 • 600 $a Gruszczyński Jan $c sędzia grodzki wałecki $d 18 w.
 • 600 $a Grzybowska Kunegunda z Pawłowskich $x [ż. Franciszka]
 • 600 $a Grzybowski Franciszek
 • 600 $a Grzybowski Franciszek $c komisarz woj. wlkp.
 • 600 $a Grzybowski Franciszek $x [m. Kunegundy Pawłowskiej]
 • 600 $a Grzybowski Franciszek $c komisarz woj. wlkp.
 • 600 $a Gurowski Aleksander $c podkom. gnieźnieński i nadw. $d (zm. 1790)
 • 600 $a Gurowski Melchior $c chorąży kaliski klan poznański $d (1686-1756)
 • 600 $a Gurowski Melchior $c kan. katedr. krakowski
 • 600 $a Gurowski Rafał $c star. kolski $d (zm. 1797)
 • 600 $a Gurowski Władysław h. Wczele $c podkom. nadw.
 • 600 $a Hebdman Franciszek $c pisarz ławy miejskiej Poznania
 • 600 $a Hebdman Franciszek $c pisarz ławy miejskiej Poznania
 • 600 $a Hermanowski Aleksander
 • 600 $a Hersz Ruben $c Żyd z Leszna
 • 600 $a Horn Ewa z Bronikowskich $x [ż. Krzysztofa]
 • 600 $a Horn Krzysztof $x [m. Ewy z Bronikowskich]
 • 600 $a Hrusiński Tomasz $c instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 $a Hulewicz Ignacy $x [s. Józefa]
 • 600 $a Hulewicz Józef $x [o. Ignacego]
 • 600 $a Hulewicz Samuel $x [s. Józefa]
 • 600 $a Iłowiecka Joanna
 • 600 $a Iłowiecki Franciszek
 • 600 $a Iłowiecki Konstanty $c opat lędzki
 • 600 $a Iłowiecki Stefan
 • 600 $a Iłowiecki Wawrzyniec
 • 600 $a Iwański Kajetan $c kasztelanic brzesko-kujawski
 • 600 $a Izaaka Eliasz $c Żyd z Leszna
 • 600 $a Jagniątkowski Józef
 • 600 $a Janowski Stefan
 • 600 $a Jaraczewski Edward $x [s. Ignacego]
 • 600 $a Jaraczewski Ignacy $x [o. Edwarda]
 • 600 $a Jarnowski Antoni
 • 600 $a Jaskólecka Magdalena zob. Granowska
 • 600 $a Jastrzębska Katarzyna z Zagajewskich $x [ż. Stanisława]
 • 600 $a Jerzykowski Karol $c podkom. parnawski
 • 600 $a Jeżewska Zofia zob. Dembińska
 • 600 $a Jeziorkowski Józef $c dziedzic dóbr Sarbia
 • 600 $a Jeziorkowski Wojciech $c komisarz woj. poznańskiego
 • 600 $a Joseph Dawid $c Żyd z Leszna
 • 600 $a Jozek Abraham $c Żyd z Dąbrówki
 • 600 $a Kabaciński Aleksander $c poddany Piotra Wierusz Kowalskiego
 • 600 $a Kaczorowska Estera z Grudzielskich $x [ż. Kazimierza]
 • 600 $a Kaczorowski Adam
 • 600 $a Kaczorowski Kazimierz
 • 600 $a Kalkrayter Aleksander
 • 600 $a Kamiński Antoni
 • 600 $a Kamiński Józef
 • 600 $a Kamiński Józef $c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 $a Kamiński Józef $c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 $a Kamocka Barbara zob. Kozłowska
 • 600 $a Karczewski Dominik $c wójt poznański
 • 600 $a Karczewski Klemens
 • 600 $a Kąsinowska Franciszka $x [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 $a Kąsinowska Helena $x [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 $a Kąsinowska Katarzyna z Bronikowskich $x [ż. 1-o v. Michała Grodzickiego, 2-o v. Józefa K.]
 • 600 $a Kąsinowski Antoni $x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 $a Kąsinowski Bartłomiej $x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 $a Kąsinowski Chryzostom - wdowa i sukcesorzy
 • 600 $a Kąsinowski Józef $x [m. Katarzyny z Bronikowskich]
 • 600 $a Kąsinowski Józef $x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 $a Kąsinowski Karol
 • 600 $a Kąsinowski Kazimierz $x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 $a Kąsinowski Walenty $x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 $a Kąsinowski Wojciech $x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 $a Kębłowski Piotr
 • 600 $a Kierska Ludwika
 • 600 $a Kmita Józef $c zarządca gen. dóbr Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
 • 600 $a Knyra z Sielca $c chłop, gajowy (custos silvarum) w dobrach Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
 • 600 $a Kociemba Józef $c poddany
 • 600 $a Kojarski (?) Roch
 • 600 $a Komorowska Antonina z Pawłowskich $x [ż. Jakuba łowcz. lubaczowsk.]
 • 600 $a Komorowski Jakub $c łowczy lubaczowski $d (zm. 1781)
 • 600 $a Konarski Stanisław $c proboszcz w Łeknie
 • 600 $a Konarzewska Weronika zob. Mycielska
 • 600 $a Konarzewska Weronika zob. Mycielska
 • 600 $a Korytowska Marianna z Rokossowskich 1-o v. Bogurska $x [ż. 1-o v. Łukasza Bogurskiego, 2-o v. Stanisława Korytowskiego]
 • 600 $a Korytowska Teofila z Tuchołków $x [m. Jakuba i Wojciecha]
 • 600 $a Korytowski Fabian
 • 600 $a Korytowski Franciszek
 • 600 $a Korytowski Jakub $x [s. Teofili z Tuchołków]
 • 600 $a Korytowski Tadeusz $c dziedzic Żydowa $c łowczy kaliski
 • 600 $a Korytowski Wojciech $x [s. Teofili z Tuchołków]
 • 600 $a Korzydłowska Marianna z Pomianowskich $x [ż. Jana]
 • 600 $a Korzydłowski Jan $x [m. Marianny z Pomianowskich]
 • 600 $a Kosicki Józef
 • 600 $a Kosińska Petronela zob. Miaskowska
 • 600 $a Kosmowski Kazimierz
 • 600 $a Koszkowski Antoni
 • 600 $a Koszkowski Franciszek $x [s. Jana]
 • 600 $a Koszkowski Jan $x [o. Franciszka i Walentego]
 • 600 $a Koszkowski Walenty $x [s. Jana]
 • 600 $a Koszutski Hektor
 • 600 $a Koszutski Hektor
 • 600 $a Koszutski Mikołaj
 • 600 $a Koszutski Piotr
 • 600 $a Koszutski Tomasz
 • 600 $a Kotarbska Aleksandra $x [s. Barbary]
 • 600 $a Kotarbska Barbara zob. Mierzewska
 • 600 $a Kowalczyk Filip $c chłop z Wronczyna
 • 600 $a Kowalska Anna zob. Bieńkowska
 • 600 $a Kowalska Katarzyna z Mieszkowskich
 • 600 $a Kowalski Eustachy $x [br. Macieja]
 • 600 $a Kowalski Maciej $x [br. Eustachego]
 • 600 $a Kowalski Wierusz Tomasz h. Wieruszowa $c pis. ziem. wschowski $d (zm. a. 11 II 1765)
 • 600 $a Kowalski zob. Wierusz Kowalski
 • 600 $a Kowalski zob. Wierusz Kowalski
 • 600 $a Kozierowski Michał
 • 600 $a Kozłowska Barbara z Kamockich $x [ż. Antoniego]
 • 600 $a Kozłowski Antoni $x [m. Barbary z Kamockich]
 • 600 $a Koźmińska Jadwiga z Radomickich $x [ż. Leona z Iwanowic chor. wsch.]
 • 600 $a Koźmiński Szymon $c ekonom dóbr Tuliszkowa
 • 600 $a Kozuborska Anna zob. Trzebińska
 • 600 $a Kraszewski Wojciech $c stolnik bracławski
 • 600 $a Krzesiński $x [m. Anny Płaczkowskiej]
 • 600 $a Krzycki Antoni h. Kotwicz $x [s. Jana kaszt. nakielskiego]
 • 600 $a Krzycki Józef h. Kotwicz $c dow. (rotm.?) chorągwi pancernej hr. Joachima Karola Potockiego $c pułk. wojsk kor.
 • 600 $a Krzycki Kazimierz h. Kotwicz $c gen. wojsk kor.
 • 600 $a Krzycki Stanisław h. Kotwicz $c szambelan król.
 • 600 $a Krzyszkowski Sebastian
 • 600 $a Krzyszkowski Sebastian
 • 600 $a Krzywosądzki Nereusz $c plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego woj. inowrocł. i generała wlkp.
 • 600 $a Krzywosądzki Walenty $c burgr. pyzdrski
 • 600 $a Krzyżanowscy $c dziedzice Chlebowa $y 18 w.
 • 600 $a Krzyżanowski Franciszek h. Świnka $c pis. ziem. poznański $x [s. Łukasza]
 • 600 $a Krzyżanowski Zygmunt
 • 600 $a Kujawski Michał
 • 600 $a Kujawski Michał
 • 600 $a Kunowski Ignacy $c burmistrz Poznania
 • 600 $a Kunowski Ignacy $c burmistrz Poznania
 • 600 $a Kunowski Walenty $c syndyk i skarbnik Poznania
 • 600 $a Kurcewski Józef
 • 600 $a Kurcewski Wawrzyniec
 • 600 $a Kurnatowski Ignacy z Bytynia
 • 600 $a Kurowska Marianna z Sujkowskich $x [ż. Mikołaja]
 • 600 $a Kurowski Mikołaj $x [m. Marianny z Sujkowskich]
 • 600 $a Kwilecki Franciszek Antoni $c kaszt. kaliski $c star. wschowski $d (zm. 1794)
 • 600 $a Łącka Nepomucena z Pawłowskich $c podkomorzyna brzesko-kujawska $x [ż. Józefa]
 • 600 $a Łącki Józef h. Korzbok $c podkom. brzesko-kujawski $d (zm. 1771)
 • 600 $a Łakińska Jolenta zob. Morzycka
 • 600 $a Łakiński Piotr
 • 600 $a Lamparski Józef $c ławnik poznański
 • 600 $a Łęski Franciszek
 • 600 $a Leśniewski Telesfor
 • 600 $a Leszczyńska Katarzyna z Szeliskich
 • 600 $a Leszczyński Kazimierz $y 18 w.
 • 600 $a Leszczyński Marek $c Żyd z Kleczewa
 • 600 $a Leszczyński Salomon $c Żyd z Kleczewa
 • 600 $a Lewald Mejer Rafał
 • 600 $a Linkowski Marcin $c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 $a Linkowski Marcin
 • 600 $a Lipska Seweryna zob. Mielżyńska
 • 600 $a Lipska Teresa z Dąbskich $d (zm. a. 1759) $x [ż. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 $a Lipski Aleksy $c pułk. wojsk kor.
 • 600 $a Lipski Chryzostom $x [s. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 $a Lipski Jan $x [s. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 $a Lipski Jan $c deputat z woj. kaliskiego na Trybunał Koronny $c sędzia surogator grodz. kaliski
 • 600 $a Lipski Krzysztof
 • 600 $a Lipski Michał h. Grabie $c sekr. wlk. duch. $c referend. duch. $c pis. wlk. $c opat komendat. lubiński $d (zm. 1780)
 • 600 $a Lipski Prokop h. Grabie $c oboźny kor. $c miecz. i chor. poznański $d (zm. 1758) $x [m. Teresy z Dąbskich]
 • 600 $a Lipski Wojciech $c komornik ziem. kaliski
 • 600 $a Litman Eliasz $c Żyd z Kleczewa
 • 600 $a Łochocki Józef $c star. osiecki
 • 600 $a Loga Wawrzyniec
 • 600 $a Łojewski Wawrzyniec
 • 600 $a Łopiński Szymon $c kowal, poddany Antoniego Podgórskiego
 • 600 $a Lossa Andrzej
 • 600 $a Lossa Fryderyk
 • 600 $a Lossy Aleksander
 • 600 $a Lossy Bogusław
 • 600 $a Lossy Sebastian
 • 600 $a Lubaszewski Łukasz $c dziekan kostrzyński $c prob. w Czerlejnie
 • 600 $a Lubstowski Tomasz
 • 600 $a Łukomska Wirydianna z Łakińskich $x [s. Jolenty, ż. Adama]
 • 600 $a Łukomski Adam
 • 600 $a Łukowski Józef
 • 600 $a Lutomska Ewa z Szeliskich $x [ż. Kazimierza]
 • 600 $a Lutomski Kazimierz $c podst. rzeczycki
 • 600 $a Lutomski Kazimierz $c podst. rzeczycki $x [m. Ewy z Szeliskich]
 • 600 $a Maciejowski Antoni
 • 600 $a Mąkowska Anna z Gołeckich $x [ż. Adama]
 • 600 $a Mąkowski Adam $x [m. Anny z Gołeckich]
 • 600 $a Mąkowski Józef
 • 600 $a Mąkowski Józef
 • 600 $a Małachowska Teresa z Moszczeńskich
 • 600 $a Małachowski Jan
 • 600 $a Malczewska Karolina z Bronikowskich $x [ż. Maksymiliana]
 • 600 $a Malczewski Maksymilian $x [m. Karoliny z Bronikowskich]
 • 600 $a Malechowska Marianna zob. Rozdrażewska
 • 600 $a Malechowski Rafał
 • 600 $a Maluchowski Franciszek $c woźny gen. wlkp.
 • 600 $a Mańkowski Andrzej
 • 600 $a Mańkowski Andrzej $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Mańkowski Jan
 • 600 $a Mańkowski Kajetan
 • 600 $a Mańkowski Melchior
 • 600 $a Marecki Stanisław
 • 600 $a Marecki Stanisław
 • 600 $a Markwart Jan $c kapitan wojsk kor.
 • 600 $a Markwart Julianna zob. Błaszkowska
 • 600 $a Markwart Marcjanna zob. Goczkowska
 • 600 $a Markwart Marianna zob. Sicińska
 • 600 $a Marszewska Barbara zob. Nieżychowska
 • 600 $a Mejer zob. Lewald Mejer
 • 600 $a Mężyński Franciszek
 • 600 $a Miączyński Antoni $c kaszt. podlaski
 • 600 $a Miaskowska Petronela z Kosińskich $x [ż. 1-o v. Józefa Marszewskiego, 2-o v. Wojciecha Miaskowskiego]
 • 600 $a Miaskowski Wojciech $x [m. Petroneli z Kosińskich]
 • 600 $a Miaskowski Wojciech Maksymilian $c wda kaliski $d (ca 1683-1763)
 • 600 $a Miedźwiecka Julianna z Winklerów $x [ż. Kazimierza burgr. pozn.]
 • 600 $a Miedźwiecki Kazimierz $c instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu $c burgr. poznański
 • 600 $a Mielżyńska Seweryna z Lipskich $x [c. Prokopa oboźn. kor. i Teresy z Dąbskich, ż. Macieja star. radziejowskiego]
 • 600 $a Mielżyńska Wirydianna z Bnińskich $x [ż. 1. v. Leona Raczyńskiego kaszt. santockiego, 2. v. Józefa Klemensa kaszt. kaliskiego]
 • 600 $a Mielżyński Andrzej $c star. kcyński
 • 600 $a Mielżyński Józef Klemens $c klan kaliski i poznański $d (zm. 1792)
 • 600 $a Mielżyński Maciej $c sta radziejowski $x [m. Seweryny z Lipskich]
 • 600 $a Mielżyński Maciej $c sta radziejowski
 • 600 $a Mierosławska Elżbieta z Radomickich $x [ż. Aleksandra podkom. inowrocł.]
 • 600 $a Mierzewska Barbara z Kotarbskich $x [ż. Jakuba]
 • 600 $a Mieszkowska Katarzyna zob. Kowalska
 • 600 $a Mirowski Piotr $c proboszcz w Koźminie $c prałat i dziekan konwentu Kanoników Regularnych Laterańskich w Kaliszu
 • 600 $a Mlicki Jan $c prezydent Trybunału Koronnego $c kan. gnieźnieński
 • 600 $a Modlibowski Józef $c burgr. kościański
 • 600 $a Modlibowski Józef $c burgr. kościański
 • 600 $a Modrzyński Tomasz $c mieszcz. z Miłosławia
 • 600 $a Molitoński Józef $c mieszcz. z Miłosławia
 • 600 $a Morzycka Jolenta z Łakińskich $x [s. Wirydianny, ż. Rocha]
 • 600 $a Moszczeńska Teresa zob. Małachowska
 • 600 $a Mycielska Konstancja zob. Ponińska
 • 600 $a Mycielska Teresa zob. Skoraszewska Teresa z Mycielskich
 • 600 $a Mycielska Weronika z Konarzewskich $x [ż. Macieja kaszt. pozn.]
 • 600 $a Myszczyński Piotr $c superior filipinów w Poznaniu
 • 600 $a Myszczyński Piotr $c superior filipinów w Poznaniu
 • 600 $a Nerska Joanna z Przybyszewskich $x [ż. 1. v. Jana Drzewieckiego, 2. v. Antoniego N.]
 • 600 $a Nerski Antoni $c pełnomocnik sąd.
 • 600 $a Niegolewski Andrzej $c chorąży kaliski i poznański $d (zm. 1769)
 • 600 $a Niegolewski Andrzej $c chorąży kaliski i poznański $d (zm. 1769)
 • 600 $a Niegolewski Bartłomiej h. Grzymała $x [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
 • 600 $a Niegolewski Jan $c skarbnik kaliski
 • 600 $a Niegolewski Tomasz h. Grzymała $x [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
 • 600 $a Niesiołowski Ludwik
 • 600 $a Nieżychowska Barbara z Marszewskich $x [ż. Franciszka]
 • 600 $a Nieżychowski Franciszek $x [m. Barbary z Marszewskich]
 • 600 $a Nieżychowski Józef $x [br. Kazimierza]
 • 600 $a Nieżychowski Kazimierz $x [br. Józefa]
 • 600 $a Nowak Wawrzyniec $c kmieć z Gogolewa
 • 600 $a Obarzankowski Michał
 • 600 $a Obarzankowski Wojciech $c dziedzic Kobylnik i Pęckowa
 • 600 $a Ołuski Andrzej
 • 600 $a Ołuski Wawrzyniec
 • 600 $a Opaliński Adam $c kan. katedr. poznański
 • 600 $a Opaliński Adam $c kan. katedr. poznański $x [br. Wojciecha]
 • 600 $a Opaliński Karol $c starościc śremski
 • 600 $a Opaliński Wojciech $c sta bolesławiecki
 • 600 $a Opaliński Wojciech $c sta bolesławiecki $x [br. Adama]
 • 600 $a Orłowski Mikołaj
 • 600 $a Owsiński Baltazar $c pleban w Iłowcu
 • 600 $a Pawłowska Kunegunda zob. Grzybowska
 • 600 $a Pawłowska Nepomucena zob. Łącka
 • 600 $a Pawłowska Teresa zob. Białkowska
 • 600 $a Pawłowski Stefan
 • 600 $a Pierzchliński Mikołaj
 • 600 $a Płaczkowska Anna $x [ż. Krzesińskiego]
 • 600 $a Płaczkowska Katarzyna zob. Stempczyńska
 • 600 $a Podgórski Antoni
 • 600 $a Podgórski Antoni
 • 600 $a Podlewski Jan $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Poklatecka Katarzyna zob. Bieńkowska
 • 600 $a Poklatecka Katarzyna zob. Szołdrska-Bieńkowska
 • 600 $a Poleski Adam
 • 600 $a Poleski Ludwik
 • 600 $a Połocki Mikołaj $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Pomianowska Marianna zob. Korzydłowska
 • 600 $a Ponińska Konstancja z Mycielskich $c dziedziczka Tuczna $x [ż. Hieronima podkon. kor.]
 • 600 $a Poniński Franciszek $c opat klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie
 • 600 $a Poniński Hieronim $c dziedzic Tuczna $c podkoniuszy kor. $x [m. Teresy z Mycielskich]
 • 600 $a Potocki Adam $x [br. Mikołaja]
 • 600 $a Potocki Józef h. Pilawa $c sędzia deputat na Trybunał Koronny z woj. kaliskiego $c kasztelanic rogoziński
 • 600 $a Potocki Mikołaj $x [br. Adama]
 • 600 $a Prądzyński Józef
 • 600 $a Preser Józef $c poddany Wojciecha Zbyszewskiego
 • 600 $a Proczyński Dyzma $c wicesyndyk konwentu bernardynów w Kościanie $c burmistrz Kościana
 • 600 $a Prokip? Karol
 • 600 $a Prokop Adam $x [br. Aleksandra]
 • 600 $a Prokop Aleksander $x [br. Adama]
 • 600 $a Prokop Karol
 • 600 $a Prusimski Antoni
 • 600 $a Prusimski Antoni
 • 600 $a Przespolewska Jadwiga zob. Będkowska
 • 600 $a Przybyszewska Joanna zob. Nerska
 • 600 $a Przyłuska Barbara zob. Dobiejewska
 • 600 $a Przyłuska Jadwiga zob. Bieńkowska
 • 600 $a Przyłuski Aleksander
 • 600 $a Przyłuski Aleksander
 • 600 $a Racicka Anna z Grodzickich $x [ż. Michała Racickiego]
 • 600 $a Racicki Michał $x [m. Anny Grodzickiej]
 • 600 $a Racięski Ignacy
 • 600 $a Raczyńska Aleksandra z Żychlińskich $x [ż. Antoniego]
 • 600 $a Raczyński Antoni $x [m. Aleksandry z Żychlińskich]
 • 600 $a Raczyński Leon (Leonard) h. Nałęcz $c kaszt. santocki $d (zm. 1756) $x [m. Wirydianny z Bnińskich]
 • 600 $a Radomicka Anna zob. Działyńska
 • 600 $a Radomicka Elżbieta zob. Mierosławska
 • 600 $a Radomicka Jadwiga zob. Koźmińska
 • 600 $a Radoński Felicjan
 • 600 $a Radoński Feliks
 • 600 $a Radoński Jakub
 • 600 $a Radoński Jakub
 • 600 $a Radoński Kazimierz
 • 600 $a Radoński Kazimierz
 • 600 $a Radoński Michał
 • 600 $a Radoński Michał $c star. powidzki
 • 600 $a Radoński Mikołaj $c star. dębiński
 • 600 $a Radzewska Zofia z Czarnkowskich $x [ż. Franciszka podkom. pozn.]
 • 600 $a Radzimińska Michalina ze Złotnickich $x [ż. Józefa]
 • 600 $a Radzimiński Józef
 • 600 $a Rajewicz Piotr
 • 600 $a Raszewski Jan $c skarbnik wyszogrodzki
 • 600 $a Raszewski Marcelin
 • 600 $a Raykowski Michał
 • 600 $a Rogaliński Antoni $c sędzia ziem. wsch. $d (zm. 1761) $x [o. Kaspra i Stanisława]
 • 600 $a Rogaliński Kasper $c sta obornicki $d (zm. po 1778) $x [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
 • 600 $a Rogaliński Stanisław $c podkom. nadw. kor. $x [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
 • 600 $a Rogoziński Jan $c altarzysta ołtarza św. Anny w kościele w Ujściu, prokurator szpitala (przytułku) i rektor szkoły w Ujściu
 • 600 $a Rokossowska Katarzyna zob. Bońkowska
 • 600 $a Rokossowska Ludwika $x [s. Katarzyny, panna]
 • 600 $a Rokossowska Marianna zob. Korytowska
 • 600 $a Rokossowski Tomasz $c pis. grodz. pyzdrski
 • 600 $a Rokossowski Tomasz $c pis. grodz. pyzdrski
 • 600 $a Rosnowska Anna zob. Golańska
 • 600 $a Rossa szl.
 • 600 $a Rossowska Róża z Dąbrowskich $x [c. Eleonory z Bielawskich Dąbrowskiej]
 • 600 $a Rozbicki Wojciech
 • 600 $a Rozdrażewska Marianna z Malechowskich $x [ż. Teofila]
 • 600 $a Rożnowska Marianna z Sawczyńskich $x [ż. Aleksandra]
 • 600 $a Rożnowski $c tenutariusz dóbr Gołoń
 • 600 $a Rożnowski Aleksander $x [m. Marianny z Sawczyńskich]
 • 600 $a Rudnicka Franciszka zob. Górawska
 • 600 $a Rudzki Stanisław
 • 600 $a Rusza? $c młynarz
 • 600 $a Ruszkowska $c podstolina brzesko-kujawska
 • 600 $a Ruszkowska Marianna z Woźnickich $x [ż. Tadeusza podstol. brzesko-kujawskiego]
 • 600 $a Ruszkowski Tadeusz - sukcesorzy $c podstoli brzesko-kujawski
 • 600 $a Rychłowski Franciszek $c kasztelanic sieradzki $x [s. Kazimierza]
 • 600 $a Rydzyński Wojciech $c stolnik poznański $d (zm. 1770)
 • 600 $a Rydzyński Wojciech $c stolnik poznański $d (zm. 1770)
 • 600 $a Rynarzewski Józef
 • 600 $a Rzeszotarski Ignacy
 • 600 $a Sadowski Stanisław
 • 600 $a Sarnowski Jakub
 • 600 $a Sawczyńska Marianna zob. Rożnowska
 • 600 $a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich $c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 $a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich $c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 $a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich $c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 $a Sczaniecki Józef $c podkoniuszy kor.
 • 600 $a Sczaniecki Prokop h. Osoria $c kaszt. santocki i kamieński $c cześnik wschowski $d (zm. 1777)
 • 600 $a Sękowski Filip $c poddany (chłop) Jana Bronikowskiego
 • 600 $a Siadkiewicz Franciszek $c prob. w Lubaszu
 • 600 $a Siadkiewiczówna Agnieszka zob. Szczytek
 • 600 $a Siadkiewiczówna Regina zob. Cichoszewicz
 • 600 $a Sicińska Marianna z Markwartów $x [ż. Wojciecha]
 • 600 $a Siciński Wojciech $x [m. Marianny z Markwartów]
 • 600 $a Siemiątkowska Anna zob. Brochocka
 • 600 $a Skaławscy $y 18 w.
 • 600 $a Skaławska Hiacynta zob. Zbijewska
 • 600 $a Skaławski Franciszek $c star. borkowski
 • 600 $a Skaławski Maciej
 • 600 $a Skaławski Marceli
 • 600 $a Skoraszewski Adam h. Abdank $x [s. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
 • 600 $a Skoroszewska Teresa z Mycielskich $d (zm. po 1761) $x [ż. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
 • 600 $a Skoroszewska Zofia z Glińskich $x [ż. Wawrzyńca]
 • 600 $a Skoroszewski Kazimierz
 • 600 $a Skoroszewski Kazimierz
 • 600 $a Skoroszewski Mikołaj h. Abdank $c kaszt. krzywiński i przemęcki $c stolnik i chor. wschowski $d (zm. 1729)
 • 600 $a Skoroszewski Wawrzyniec $x [m. Zofii z Glińskich]
 • 600 $a Skórzewski Andrzej
 • 600 $a Skórzewski Józef
 • 600 $a Skórzewski Ludwik
 • 600 $a Skórzewski Stanisław
 • 600 $a Skrzebowski Stefan $c audytor Konsystorza poznańskiego $c kan. kapituły katedr. w Poznaniu
 • 600 $a Skrzetuski Andrzej $c burgr. grodz. koniński
 • 600 $a Sławiński Adam $x [br. Macieja]
 • 600 $a Sławiński Krzysztof
 • 600 $a Sławiński Maciej $x [br. Adama]
 • 600 $a Słupiński Łukasz $c pleban w Tarnowie
 • 600 $a Smokowski Antoni $c mieszcz. i kupiec gnieźnieński
 • 600 $a Smoleński Antoni Piotr $c cześnik ciechanowski
 • 600 $a Smoleński Antoni Piotr $c cześnik ciechanowski
 • 600 $a Smoleński Józef
 • 600 $a Sobiech $c kmieć z Gołębina
 • 600 $a Sobocka Konstancja zob. Broniewska
 • 600 $a Sobocki Andrzej
 • 600 $a Sobocki Łukasz
 • 600 $a Sokolnicki Franciszek $c star. boguszyński
 • 600 $a Sokolnicki Jan Nepomucen $c chorążyc poznański
 • 600 $a Sokołowski Ignacy $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Sokołowski Ignacy
 • 600 $a Sokołowski Ignacy $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Sokołowski Ignacy
 • 600 $a Sokołowski Maciej
 • 600 $a Sokołowski Piotr
 • 600 $a Sokołowski Piotr
 • 600 $a Sokołowski Piotr
 • 600 $a Spiszewski Bonawentura $c mieszcz. gnieźn.
 • 600 $a Stanisław chirurg $c mieszcz. ze Sławna
 • 600 $a Stanisławski Antoni
 • 600 $a Stanisławski Sebastian
 • 600 $a Starzyński Piotr
 • 600 $a Stawianowski Adam
 • 600 $a Stawianowski Maciej
 • 600 $a Stempczyńska Katarzyna z Płaczkowskich $x [ż. Bartłomieja]
 • 600 $a Stempczyński Bartłomiej
 • 600 $a Stempczyński Bartłomiej $x [m. Katarzyny Płaczkowskiej]
 • 600 $a Stempczyński Stanisław
 • 600 $a Stoińska Katarzyna zob. Brodnicka
 • 600 $a Stronwald Honorata Rozyna de Tepery $c kupcowa poznańska
 • 600 $a Strusiński Tomasz
 • 600 $a Strzech Wojciech $c prob. w Ujściu
 • 600 $a Strzelecki Wojciech $c prob. w Granowie i Droczynie
 • 600 $a Sujkowska Marianna zob. Kurowska
 • 600 $a Suliński Krzysztof
 • 600 $a Sułkowski Aleksander Józef $c łowczy nadw. lit. $d (1695-1762)
 • 600 $a Sułkowski Antoni h. Sulima $c woj. gnieźn. i kaliski $c gen. wojsk ros. $d (1735-1796)
 • 600 $a Świejkowski Maciej
 • 600 $a Świejkowski Maciej
 • 600 $a Swinarscy $y 18 w.
 • 600 $a Swinarski Ignacy
 • 600 $a Swinarski Mikołaj $c cześnik kaliski $d (zm. 1773)
 • 600 $a Swinarski Mikołaj $c cześnik kaliski $d (zm. 1773)
 • 600 $a Swinarski Stefan
 • 600 $a Szadkiewicz Franciszek $c prob. w Lubaszu
 • 600 $a Szczypierska Marianna $x [panna]
 • 600 $a Szczytek Agnieszka z Siadkiewiczów $x [ż. Felicjana mieszcz. z Ujścia]
 • 600 $a Szczytnicki Wojciech
 • 600 $a Szeliska Ewa zob. Lutomska
 • 600 $a Szeliska Katarzyna zob. Leszczyńska
 • 600 $a Szeliski Antoni
 • 600 $a Szeliski Bartłomiej
 • 600 $a Szeliski Bartłomiej
 • 600 $a Szeliski Jan
 • 600 $a Szeliski Tomasz
 • 600 $a Szepski $c pleb. w Gołębinie
 • 600 $a Szołdrska-Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich $x [1-o v. Ludwika Szołdrskiego, 2-o v. Ignacego Bieńkowskiego]
 • 600 $a Szołdrska Eleonora z Bachsteinów $x [ż. Bartłomieja Szołdrskiego kaszt. biech.]
 • 600 $a Szołdrska Franciszka z Radomickich $x [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Władysława także woj. inowrocł. i gen. Wlkp.]
 • 600 $a Szołdrska Konstancja
 • 600 $a Szołdrska Ludwika $x [c. Ludwika Szołdrskiego z Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 $a Szołdrska Ludwika h. Łodzia $x [c. Ludwika kaszt. biech. i Katarzyny z Poklateckich]
 • 600 $a Szołdrski Antoni $x [s. Kazimierza podczasz. wschowskiego]
 • 600 $a Szołdrski Bartłomiej $c klan biechowski
 • 600 $a Szołdrski Bartłomiej $c klan biechowski $x [m. Eleonory z Bachsteinów]
 • 600 $a Szołdrski Ludwik $x [m. Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 $a Szołdrski Ludwik $c kasztelanic biechowski
 • 600 $a Szomański Tomasz $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Szomański Tomasz
 • 600 $a Szperna Władysław $c instygator sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 $a Sztoltman Stanisław $c prokurator Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
 • 600 $a Szymański Stanisław $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Tańska Joanna $x [1. ż. Macieja Brochockiego]
 • 600 $a Tański Kazimierz $x [s. Łukasza]
 • 600 $a Tański Łukasz $x [o. Kazimierza]
 • 600 $a Tepery de Honorata Rozyna zob. Stronwald
 • 600 $a Tolkmit Jan $c dziedzic Turostowa $c konsyliarz kor.
 • 600 $a Trąmpczyńska Eufrozyna $c klaryska poznańska
 • 600 $a Trąmpczyński Dominik
 • 600 $a Trąmpczyński Franciszek Otto
 • 600 $a Trąmpczyński Józef $x [o. Stanisława]
 • 600 $a Trąmpczyński Stanisław
 • 600 $a Trąmpczyński Stanisław $x [s. Józefa]
 • 600 $a Trąmpczyński Zygmunt Otto
 • 600 $a Trefankowski Stefan $c plenipotent sądowy
 • 600 $a Trzciński Stefan h. Leliwa $c dziedzic Karczewa $c miecz. dobrzyński
 • 600 $a Trzebińska Anna z Kozuborskich $x [ż. Stanisława]
 • 600 $a Trzebiński Stanisław $x [m. Anny z Kozuborskich]
 • 600 $a Turno Zygmunt $c stolnik poznański
 • 600 $a Twardowski Andrzej $c pułk. wojsk kor.
 • 600 $a Tylnerowicz Wojciech $c pleban w Szymborowie
 • 600 $a Tyminiecki Wojciech $c cześnik dobrzyński (?)
 • 600 $a Ulatowska Anna
 • 600 $a Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
 • 600 $a Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
 • 600 $a Ulatowski Józef $c dziedzic Sobiałkowej Górki
 • 600 $a Ulatowski Karol $x [br. Stanisława]
 • 600 $a Ulatowski Karol $x [br. Stanisława]
 • 600 $a Ulatowski Stanisław $x [br. Karola]
 • 600 $a Ulatowski Stanisław $x [br. Karola]
 • 600 $a Umiński Antoni h. Cholewa $c skarbnik poznański $d (zm. a. 2 VI 1746)
 • 600 $a Unrug Jerzy
 • 600 $a Unrużyna Helena z Dzierzanowskich
 • 600 $a Urbanowski Antoni
 • 600 $a Urbanowski Wojciech
 • 600 $a Walknowski Ignacy zob. Wierusz-Walknowski
 • 600 $a Węsierski Kazimierz $c asesor ziem. tucholski
 • 600 $a Widlicki Aleksander
 • 600 $a Widlicki Józef $c pełnomocnik sąd.
 • 600 $a Widlicki Stanisław
 • 600 $a Wiener Stanisław Kostka $c radca król. $c dr filoz. i med.
 • 600 $a Wierusz Kowalski Maciej
 • 600 $a Wierusz Kowalski Piotr
 • 600 $a Wierusz Walknowski Ignacy
 • 600 $a Wierzchlejski Piotr
 • 600 $a Wiesiołowski Ignacy
 • 600 $a Wiland Marcin $c ławnik poznański
 • 600 $a Winklerówna Julianna zob. Miedźwiecka
 • 600 $a Winkler Stanisław $c ławnik poznański
 • 600 $a Witojewski Adam $c mieszcz. gnieźn.
 • 600 $a Wojnicz zob. Woynicz
 • 600 $a Worgans Samuel
 • 600 $a Woynicz Konstanty $c komisarz wojewody poznańskiego
 • 600 $a Woźnica Szymon $c zbiegły poddany Tadeusza Korytowskiego
 • 600 $a Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
 • 600 $a Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
 • 600 $a Woźnicka Marianna zob. Ruszkowska
 • 600 $a Wyganowska Krystyna z Bronikowskich $x [ż. Franciszka]
 • 600 $a Wyganowski Franciszek $x [ojczym Józefa i Wawrzyńca]
 • 600 $a Wyganowski Franciszek $x [m. Krystyny z Bronikowskich]
 • 600 $a Wyganowski Józef $x [s. Kaspra]
 • 600 $a Wyganowski Kasper $x [o. Józefa i Wawrzyńca]
 • 600 $a Wyganowski Wawrzyniec $x [s. Kaspra]
 • 600 $a Wypiewski Jan $c proboszcz w Kiszkowie
 • 600 $a Wyrwiński (?) $c scholastyk i prokurator kapituły kolegiackiej w Szamotułach
 • 600 $a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 $a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 $a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 $a Zabłocka Joanna z Brudzewskich
 • 600 $a Zabłocki Andrzej $c posesor dóbr Kawęczyn
 • 600 $a Zabłocki Andrzej
 • 600 $a Zabłocki Antoni $x [br. Ignacego]
 • 600 $a Zabłocki Antoni $x [br. Ignacego]
 • 600 $a Zabłocki Antoni
 • 600 $a Zabłocki Antoni $x [br. Ignacego]
 • 600 $a Zabłocki Ignacy $x [br. Antoniego]
 • 600 $a Zabłocki Ignacy
 • 600 $a Zabłocki Ignacy $x [br. Antoniego]
 • 600 $a Zabłocki Ignacy $x [br. Antoniego]
 • 600 $a Zabłocki Kazimierz $c star. trzebiesławski
 • 600 $a Zaborowski Bartłomiej
 • 600 $a Zagórska Anna z Grudzielskich
 • 600 $a Zagórski Andrzej
 • 600 $a Zagórski Kazimierz
 • 600 $a Zagórski Michał
 • 600 $a Zakrzewska Marianna z Zakrzewskich $c kasztelanowa kaliska
 • 600 $a Zakrzewski Adam h. Jelita $c podczaszyc łęczycki $x [s. Antoniego]
 • 600 $a Zakrzewski Ludwik h. Jelita $c podczaszyc łęczycki $x [s. Antoniego]
 • 600 $a Zaleski Franciszek
 • 600 $a Załuskowski Dionizy
 • 600 $a Załuskowski Maciej $c dziedzic Ułanowa
 • 600 $a Żarnowiecki Stanisław $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Żarnowiecki Stanisław Korwin
 • 600 $a Zaydlic Bogusław
 • 600 $a Zaydlic Sebastian
 • 600 $a Zbijewska Hiacynta ze Skaławskich $x [ż. Rocha łowcz. pozn.]
 • 600 $a Zbijewski Roch h. Rola $c łowczy poznański $x [m. Hiacynty ze Skaławskich]
 • 600 $a Żbikowski Stanisław
 • 600 $a Zborzyński Adam
 • 600 $a Zbyszewski Antoni
 • 600 $a Zbyszewski Antoni
 • 600 $a Zbyszewski Franciszek
 • 600 $a Zbyszewski Jan
 • 600 $a Zbyszewski Walenty
 • 600 $a Zbyszewski Walenty
 • 600 $a Zbyszewski Wojciech
 • 600 $a Zdanowska Elżbieta z Cieluścińskich $x [ż. Stanisława]
 • 600 $a Zdanowski Stanisław $x [m. Elżbiety z Cieluścińskich]
 • 600 $a Zdzychowski Mikołaj h. Łodzia $c cześnik i podcz. kaliski $d (zm. 1756)
 • 600 $a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 $a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 $a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 $a Zelicki Jan
 • 600 $a Ziemięcki Jan
 • 600 $a Złotnicka Marianna zob. Bojanowska
 • 600 $a Złotnicka Michalina zob. Radzimińska
 • 600 $a Żółtowski Bogusław
 • 600 $a Żółtowski Jan $c dziedzic Chwałkowa
 • 600 $a Żółtowski Jan
 • 600 $a Żółtowski Józef h. Ogończyk $c miecznik wsch. $c wojski mn. wschowski $d (zm. po 1793)
 • 600 $a Żurawski Jan
 • 600 $a Żurawski Mateusz
 • 600 $a Żurawski Wojciech
 • 600 $a Żychlińska Aleksandra zob. Raczyńska
 • 600 $a Żychlińska Ludwika z Żychlińskich $x [ż. Jana]
 • 600 $a Żychlińska Marianna zob. Burkdorff
 • 600 $a Żychliński Jan - wdowa i sukcesorzy
 • 600 $a Zygmunt z Gogolewa $c kowal
 • 610 $a Bernardyni $c Kościan $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Filipini $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Franciszkanie $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Franciszkanie Konwentualni $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Franciszkanki $c Śrem $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Gmina żydowska $c Września $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Gmina żydowska $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Kapituła katedralna $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Kapituła kolegiacka $c Szamotuły $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Karmelici Bosi $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Karmelici Bosi $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klaryski $c Śrem $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klaryski $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klasztor Bernardynów $c Kościan $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klasztor Franciszkanów Konwentualnych $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich $c Kalisz $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klasztor Kanoników Regularnych Reguły Św. Augustyna $c Trzemeszno $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klasztor Karmelitów Bosych $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klasztor Karmelitów Bosych $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klasztor Katarzynek (Dominikanek) $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Klasztor Klarysek $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri $c Śródka k. Poznania $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Ława Miejska $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Rada Miejska $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Rada Miejska $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Rada Miejska $c Środa $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Rada Miejska Środy Wlkp. $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Synagoga $c Września $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 610 $a Synagoga $c Poznań $x procesy sądowe $y 18 w.
 • 651 $a Bronikowo k. Tuczna $y 18 w.
 • 651 $a Broźno (?) $y 18 w.
 • 651 $a Bzowo $x arenda $y 18 w.
 • 651 $a Ceradz Górny $y 18 w.
 • 651 $a Chlebowo $y 18 w.
 • 651 $a Chwałkowo $y 18 w.
 • 651 $a Chwalszyce $y 18 w.
 • 651 $a Chwalszyce $y 18 w.
 • 651 $a Czarnków $y 18 w.
 • 651 $a Dziećmiarki $y 18 w.
 • 651 $a Dziećmiarowice $y 18 w.
 • 651 $a Gąsawy $y 18 w.
 • 651 $a Gąsiorowo $y 18 w.
 • 651 $a Gąsiorowo $y 18 w.
 • 651 $a Glinka $x działy dóbr wraz z młynem $y 18 w.
 • 651 $a Gniezno $y 18 w.
 • 651 $a Gogolewo $y 18 w.
 • 651 $a Gołoń $x tenuta $y 18 w.
 • 651 $a Gorazdowo $y 18 w.
 • 651 $a Górka pow. gnieźnieński $x zapis czynszów $y 18 w.
 • 651 $a Gorzyce $y 18 w.
 • 651 $a Gostyń $x filipini $y 18 w.
 • 651 $a Gulczewo $y 18 w.
 • 651 $a Iłowiec $x kościół parafialny $y 18 w.
 • 651 $a Iłowiec Kościelny pow. kościański $y 18 w.
 • 651 $a Iłowiec Wielki pow. kościański $y 18 w.
 • 651 $a Jelitowo $x arenda $y 18 w.
 • 651 $a Kalisz $x kanonicy regularni $x klasztory $y 18 w.
 • 651 $a Kamionek $y 18 w.
 • 651 $a Karczewo $y 18 w.
 • 651 $a Karczewo $y 18 w.
 • 651 $a Kawęczyn $y 18 w.
 • 651 $a Kcynia $x dochody ze starostwa $y 18 w.
 • 651 $a Kębłowo $y 18 w.
 • 651 $a Kiszewy $y 18 w.
 • 651 $a Kleczew $y 18 w.
 • 651 $a Kobylniki $y 18 w.
 • 651 $a Kołodziejewo $y 18 w.
 • 651 $a Kościan $x bernardyni $y 18 w.
 • 651 $a Lednogóra $y 18 w.
 • 651 $a Leszno $x Żydzi $y 18 w.
 • 651 $a Małachowo Górne $y 18 w.
 • 651 $a Miłosław $y 18 w.
 • 651 $a Nakielno k. Tuczna $y 18 w.
 • 651 $a Nietrzanowo $y 18 w.
 • 651 $a Pawłowice $y 18 w.
 • 651 $a Pilewka folw. w dobrach Tuczno $y 18 w.
 • 651 $a Podstolice $y 18 w.
 • 651 $a Poklatki $y 18 w.
 • 651 $a Poznań $x klasztory $y 18 w.
 • 651 $a Poznań $x kupiectwo $y 18 w.
 • 651 $a Poznań $x kupiectwo $x handel $y 18 w.
 • 651 $a Poznań $x kancelaria sądu grodzkiego $y 18 w.
 • 651 $a Poznań $x zakony $y 18 w.
 • 651 $a Przecław $y 18 w.
 • 651 $a Rąbczyn $y 18 w.
 • 651 $a Ruchocinek $y 18 w.
 • 651 $a Sanniki pow. gnieźnieński $x zapis czynszów $y 18 w.
 • 651 $a Sarbia $y 18 w.
 • 651 $a Skoraczewice $y 18 w.
 • 651 $a Smogulec $y 18 w.
 • 651 $a Sobiałkowa Górka $y 18 w.
 • 651 $a Sokolniki $y 18 w.
 • 651 $a Środa $y 18 w.
 • 651 $a Środa Wlkp. $x Rada Miejska $y 18 w.
 • 651 $a Śródka $x filipini $y 18 w.
 • 651 $a Stępowo $y 18 w.
 • 651 $a Stręczno k. Tuczna $y 18 w.
 • 651 $a Strzyżewo k. Zbąszynia $y 18 w.
 • 651 $a Szamotuły $x kolegiata św. Stanisława $y 18 w.
 • 651 $a Szczucino $y 18 w.
 • 651 $a Tuliszkowo $y 18 w.
 • 651 $a Turostowo $y 18 w.
 • 651 $a Ułanowo $y 18 w.
 • 651 $a Wielkopolska $y 18 w.
 • 651 $a Wronczyn $y 18 w.
 • 651 $a Września $x Żydzi $y 18 w.
 • 651 $a Zasułowo $y 18 w.
 • 651 $a Zielniki pow. pyzdrski $x zapis czynszów $y 18 w.
 • 651 $a Żydowo $y 18 w.
 • 651 $a Żydowo $y 18 w.
 • 653 $a Gminy żydowskie 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a handel 18 w. Poznań
 • 653 $a inwentarze majątku ruchomego 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a kancelaria sądu grodz. Poznań 18 w.
 • 653 $a Kościół katolicki 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 $a legaty na msze św.
 • 653 $a magistrat miejski 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 $a zakony męskie 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a Żydzi 18 w. Kleczew, Poznań, Września
 • 653 $a Żydzi 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a bijatyki szlacheckie 18 w. Gniezno
 • 653 $a zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a altarie 18 w. Wielkopolska uposażenie
 • 653 $a czynsze roczne 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a klasztory męskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 $a klasztory żeńskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 $a kolegiata św. Stanisława w Szamotułach 18 w. altaria uposażenie
 • 653 $a procesy sądowe 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a sądownictwo 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a sądy grodzkie 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a testamenty 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a uposażenie altarii 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a wotywy 18 w. Wielkopolska
 • 653 $a Żydzi 18 w. Leszno pożyczki
 • 655 $a księga wpisów
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 852 $j BK 01424
 • 999 $a PB, KK

Indexes

Copies

 • Signature: BK 01424