"Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01424
 • Kopie: Mf 2275
 • Tytuł:
  • Akta grodzkie poznańskie 18 w.
  • "Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".
 • Miejsce i czas powstania: Poznań 1761
 • Opis fizyczny: 106 k. 34x22 cm
 • Oprawa: płsk. biały, 19 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Niektóre k. rkpsu zawierają znak wodny przedstawiający owalny wieniec zwieńczony koroną, u dołu przewiązany, w polu środk. dwudzielnym w słup litery "PS" (f. niezident. papierni) k. 4, 6, k. niefol., 9, 11, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-52, 54, 61, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 87, 89, 93, 105; [odwrócony] k. 1, 3, 5, 14, 16, 24, 27, 60, 71, 73, 85, 91, 94, 98, 101, 103.
  • Oryginał (protocollon) (?), seria Decreta officii. Rkps jest częścią zespołu ksiąg grodzkich poznańskich i zawiera przeważnie skrócone odpisy wyroków wydanych przez sąd grodzki w Poznaniu na sesjach odbytych w okresie 9 II - 9 III 1761.
  • "Actum in Judicÿs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officÿ Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]" k. 1.
  • 1. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Marcinowi Linkowskiemu, susceptantowi sądu grodzk. w Poznaniu, o przywłaszczenie schedy (pieniądze w gotówce, dokumenty, ruchomości) po zm. bezpotomnie Michale Kujawskim; sprawa z 1755 r.] k. 2-2v.
  • 2. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Tomasza Szomańskiego, przeciwko Mikołajowi Pierzchlińskiemu, dziedzicowi Kębłowa, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o płacenie czynszu rocznego od sumy kapitału 150 grz., zapisanego 1478 na dobrach Kębłowo przez ówczesnego dziedzica Piotra Kębłowskiego tytułem uposażenia po połowie na rzecz altarii i altarzysty w kolegiacie szamotulskiej p.w. św. Stanisława; sprawa z 1759 r.] k. 2v-3.
  • 3. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Józefowi Ulatowskiemu, dziedzicowi Sobiałkowej Górki, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o płacenie czynszów rocznych od kwoty 200 grz., zapisanych przez chor. pozn. Macieja Góreckiego na rzecz kolegiaty szamotulskiej na częściach wsi Górka i Sanniki w pow. gnieźn.] k. 3-3v.
  • 4. [Wyrok w sprawie z powództwa sióstr Wirydianny za Adamem Łukomskim i Jolenty za Rochem Morzyckim, reprezent. przez wymienionego Adama Łukomskiego, przeciwko podkom. brzesko-kujawskiemu Józefowi Łąckiemu i jego ż. Nepomucenie z Pawłowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz łowcz. lubaczowskiemu Jakubowi Komorowskiemu i jego ż. Antoninie z Pawłowskich, reprezent. przez Wojciecha Dramińskiego; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 3v.
  • 5. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Zebrzydowskich Zabłockiej, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz braciom Ignacemu i Antoniemu Zabłockim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o nieuiszczenia kwoty 20 zł. węg.] k. 3v-4.
  • 6. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Stanisława i Karola Ulatowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Kąsinowskiemu i jego ż. Katarzynie z Bronikowskich, 1-o v. Michałowej Grodzickiej, tegoż sukcesorce, reprezent. przez Wawrzyńca Logę; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 4-5.
  • 7. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego przeciwko Stanisławowi Grodzickiemu (treści wyroku nie wpisano)] k. 5v.
  • 8. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Katarzynek (Dominikanek) w Poznaniu, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko podstol. poznańskiemu Wojciechowi Rydzyńskiemu i jego żonie, sukcesorom skarbnika pozn. Antoniego Umińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego (treści wyroku brak)] k. 5v.
  • 9. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Mąkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko Aleksandrowi Gołeckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spisanie inwentarza ruchomości po zm. Annie z Gołeckich, c. pozwanego, a ż. powoda, do którego owe ruchomości również należą, przywłaszczonych przez ojca zmarłej, i dostarczenie go do urzędu grodz. w celu ingrosowania] k. 6-6v.
  • 10. [Wyrok w sprawie z powództwa kasztelanica sieradzkiego Franciszka Rychłowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Rafałowi Malechowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, o zwrot swojej poddanej Róży wraz z 15 owcami, przychówkiem i dochodami, zgodnie z kwitem wystawionym przez tego ostatniego 25 VI 1757 r.] k. 6v-7.
  • 11. [Wyrok w sprawie z powództwa cześnika kalisk. Mikołaja Swinarskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi szambelanowi król. oraz Józefowi płk. wojsk kor. i dow. roty pancernej star. trembowelskiego hr. Potockiego Krzyckim, pod nieobecność gen. wojsk kor. Kazimierza Krzyckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot pewnych sum z procentem; odroczenie sprawy na inny termin] k. 7.
  • 12. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Rokossowskich, wdowy po Łukaszu Bogurskim i Stanisławie Korytowskim, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko wdowom i spadkobierczyniom po zm. braciach Eustachym i Macieju Kowalskich oraz Tomaszowi Kowalskiemu, pis. ziem. wschowskiemu, będącym zarazem powodami, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, a także przeciwko przypozwanym spadkobiercom zm. Antoniego Objezierskiego oraz konwentowi franciszkanów konwentualnych w Poznaniu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy wobec rozproszenia stron] k. 7-7v.
  • 13. [Wyrok w sprawie z powództwa rodzeństwa Cieleckich: Sebastiana, Józefa, Antoniego, Wojciecha, Heleny, Magdaleny i Rozalii, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko Kazimierzowi Kaczorowskiemu i jego ż. Katarzynie z Grudzielskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy] k. 7v.
  • 14. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Smoleńskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Maciejowi i Adamowi Stawianowskim, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 7v.
  • 15. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Kamińskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Karolowi Prokip?, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. niefol.
  • 16. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Wojciechowi Szczytnickiemu i braciom Franciszkowi i Fabianowi Korytowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz Franciszkowi i Antoniemu Łęskim reprezent. przez Mikołaja Połockiego, o spłacenie pewnej sumy; odroczenie procesu] k. niefol.
  • 17. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Śródce k. Poznania, reprez. przez superiora tejże kongregacji Piotra Myszczyńskiego, przeciwko Antoniemu Prusimskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłatę sumy 3000 fl. z procentem, zgodnie z brzmieniem zapisu na rzecz filipinów, dokonanego w grodzie poznańskim w 1742 r.] k. niefol.- k. 8.
  • 18. [Wyrok w sprawie między powodami i pozwanymi Kazimierzem Garczyńskim a braćmi Radońskimi: star. powidzkim Michałem, star. dębińskim Mikołajem oraz Kazimierzem, Felicjanem i Jakubem, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot dziedzicowi wdowy i dzieci po poddanym młynarzu imieniem Rusza wraz z całym dobytkiem i inwentarzem; sprawa z 1758 r.] k. 8-9.
  • 19. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Karmelitów Bosych przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Eleonorze z Bachszteinów Szołdrskiej, wdowie po Bartłomieju kaszt. biechowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego oraz Ignacemu Bieńkowskiemu i jego ż. Katarzynie z Poklateckich wraz z małoletnią Ludwiką Szołdrską, c. Ludwika kasztelanica biechowskiego z wymienioną Poklatecką, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o czynsze roczne od 2 sum: 3750 fl. i 1000 fl., zapisanych 1735 w grodzie poznańskim przez Konstancję Szołdrską Bartłomiejowi Szołdrskiemu, na Iłowcu Wlk. i Kościelnym, a następnie legowania testamentem z 1755 karmelitom poznańskim sumy 1000 fl. na odprawienie tysiąca mszy wotywnych na duszę Konstancji Szołdrskiej] k. 9-10.
  • 20. [Wyrok w sprawie z powództwa Bartłomieja Stempczyńskiego i jego ż. Katarzyny z Płaczkowskich, Marianny Szczypierskiej panny, Magdaleny z Jaskóleckich rozwiedz. z Jakubem Granowskim oraz Anny z Płaczkowskich, ż. Krzesińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko braciom Adamowi i Ludwikowi Zakrzewskim, podczaszycom łęczyckim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentami; sprawa z 1760 r.] k. 10-11.
  • 21. [Wyrok w sprawie między Franciszkiem Grzybowskim i jego ż. Kunegundą z Pawłowskich, powodami i pozwanymi, Wojciechem Miaskowskim i jego ż. Petronelą z Kosińskich, 1-o v. Józefową Marszewską, powodami i pozwanymi reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, Franciszkiem Nieżychowskim i jego ż. Barbarą z Marszewskich, pozwanymi reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, Stefanem Bronikowskim i jego ż. Marcjanną Marszewską, pozwanymi reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, opatem lędzkim Konstantym Iłowieckim, kan. katedr. poznańskim, pozwanym reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, Stefanem Pawłowskim, pozwanym reprzeznt. przez Stanisława Brodnickiego, Sebastianem Krzyszkowskim i Franciszka Iłowieckiego, pozwanych reprezent. przez Antoniego Nerskiego, w przedmiocie stawienia się na kolejnej rozprawie, okazania dokumentów i postawienia świadków; sprawa z 1759 r.] k. 11-11v.
  • 22. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego Rzeszotarskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko braciom Wawrzyńcowi i Józefowi Kurcewskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; wyznaczenie kolejnej rozprawy] k. 11v-12.
  • 23. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Antoniego i Sebastiana Stanisławskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Mikołajowi Bojanowskiemu i jego ż. Mariannie ze Złotnickich oraz Józefowi Radzimińskiemu i jego ż. Michalinie ze Złotnickich, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego o zapłacenie grzywny i odroczenie rozprawy na następny termin] k. 12.
  • 24. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego z Bytynia Kurnatowskiego, reprezent. przez Wawrzyńca Logę, przeciwko Ignacemu Wiesiołowskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, o ustalenie prawa własności do poddanego Józefa Kociemby; odroczenie rozprawy w celu przedłożenia dok. i postawienia świadków] k. 12v.
  • 25. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama, kanonika katedr. poznańskiego, i Wojciecha, star. bolesławskiego (?), z Bnina Opalińskich, reprezent. przez Andrzeja Szomańskiego, przeciwko Józefowi Sczanieckiemu, podkoniusz. kor., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot z procentami na św. Jana Chrzciciela sumy 1000 zł. węg., zapisanych 1750 starościcowi śrem. Karolowi Opalińskiemu; skreślenia w tekście, która winna być spłacona 1751] k. 12v-13.
  • 26. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Żurawskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Andrzejowi Dameckiemu, reprezent. przez Mikołaja Połockiego wobec niestawienia się pozostałych pozwanych Wojciecha i Antoniego Urbanowskich, którzy zobowiązują sąd do wymierzenia im kary, o spłacenie procentów od pewnej sumy] k. 13v.
  • 27. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Kanoników Regularnych Reguły św. Augustyna w Trzemesznie, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Radzie miejskiej (burmistrzowi, wójtowi i rajcom) i mieszkańcom Środy Wlkp., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz wdowie i sukcesorom po zm. Kazimierzu Leszczyńskim o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela przez miasto sumy 4500 fl., pożyczonej od ks. Tomasza Depiusa (Depski?, Dębski?, Dupski?), plebana w Nietrzanowie, 1663 i zapisanej w grodzie średzkim na dobrach wsi miejskiej Zielniki, następnie cedowanej przezeń 1666 na trzemeszneński konwent kanoników regularnych, a wreszcie będącej przedmiotem ugody zawartej pomiędzy stronami procesowymi 26 VII 1750 w Środzie] k. 13v-14.
  • 28. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Antoniemu Zbyszewskiemu osobiście i Franciszkowi Zbyszewskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela sumy 2000 fl., zapisanych na czynsz 1691 w grodzie gnieźnieńskim przez Jana Raszewskiego, skarbnika wyszogrodzkiego, konwentowi kanoników regularnych w Trzemesznie na dobrach Ruchocinek] k. 14-14v.
  • 29. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Synagodze we Wrześni, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot 2 sum, pożyczonych i zapisanych w grodzie gnieźnieńskim: 4000 fl. i 1000 fl., a pochodzących z legatu opata trzemeszneńskiego Franciszka Ponińskiego dla tamtejszego konwentu kanoników regularnych na rzecz odprawiania modlitw i służby Bożej w jego intencji] k. 14v-15.
  • 30. [Wyrok w sprawie z powództwa podkom. parnawskiego Karola Jerzykowskiego i sukcesorów zm. Marcelina Raszewskiego, reprezent. przez wymienionego Jerzykowskiego, przeciwko plebanowi tarnowskiemu Łukaszowi Słupińskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
  • 31. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Mariannie z Zakrzewskich Zakrzewskiej, kasztelanowej kaliskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
  • 32. [Wyrok w sprawie pomiędzy Michałem Dobiejewskim, powodem i pozwanym reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, Bogusławem Bukowieckim, pozwanym reprezent. przez Józefa Widlickiego, Wojciechem Rozbickim, pozwanym reprezent. przez Stanisława Rozbickiego, Kazimierzem Węsierskim asesorem ziem. tucholskim, pozwanym reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, a Stanisławem Braneckim, powodem i pozwanym reprezent. przez Józefa Gorczyczewskiego; z powodu niestawienia się na sąd we wsi Zakrzewo w 1760 r. pozwanych W. Rozbickiego i K. Węsierskiego, sąd wymierza im grzywnę zaocznie] k. 15-15v.
  • 33. [Wyrok w sprawie z powództwa Tomasza Lubstowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Ignacemu Racięskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego wobec niestawienia się na rozprawę małżeństwa Michała i Anny z Grodzickich Racickich o sumę na dobrach Przecław] k. 15v.
  • 34. [Wyrok w sprawie z powództwa Baltazara Owsińskiego, plebana w Iłowcu reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko gminie żydowskiej w Poznaniu, reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, o spłacenie na św. Jana Chrzciciela procentów od sumy 111 zł węg. 2 fl. (tj. w przeliczeniu 2000 fl.), stanowiącej część sumy ogólnej 310 zł węg. pożyczonej przez Synagogę od kaszt. santockiego i biechowskiego Bartłomieja Szołdrskiego i zapisanej w grodzie poznańskim 1739, a 1755 częściowo spłaconej (kwota 199 zł węg.) i skwitowanej przez syna wierzyciela Ludwika kasztelanica biechowskiego, cedowanej przez tego ostatniego zgodnie z wolą ojca przy okazji wspomnianego kwitowania na plebana kościoła par. w Iłowcu na odprawianie mszy wotywnych za benefaktora; sprawa z 1760 r.] k. 15v-16.
  • 35. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko Franciszkowi Sczanieckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego o niezapłacenie sumy 1000 fl.; sprawa z 1753 r.] k. 16v.
  • 36. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Tylnerowicza, plebana w Szymborowie reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, przeciwko Ludwikowi Chmielewskiemu, regensowi ziem. wschowskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego; odroczenie rozprawy] k. 16v.
  • 37. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy i sukcesorów zm. Macieja Wierusz Kowalskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Aleksandrowi Sułkowskiemu, łowcz. nadw. lit., i jego synowi Antoniemu Sułkowskiemu, star. jeziernickiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentem] k. 16v-17.
  • 38. [Wyrok w sprawie z powództwa Nereusza Krzywosądzkiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Radomickich Mierosławskiej, podkomorzynie inowrocł., oraz Janowi Małachowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; zalecenie przesłuchania jako świadka kmiecia Sobiecha z Gołębina; odroczenie rozprawy dla lepszego rozpoznania sprawy] k. 17.
  • 39. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Macieja i Adama Sławińskich, reprezent. przez Mikołaja Połockiego, przeciwko Józefowi Smoleńskiemu, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego; odroczenie rozprawy] k. 17v-18.
  • 40. [Wyrok w sprawie z powództwa Bogusława Bukowieckiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Franciszkowi Gorzeńskiemu, pułk. wojsk kor. reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego o zapłatę sumy 50000 fl.] k. 18.
  • 41. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Bielińskiego, kasztelanica lędzkiego reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Franciszkowi Sokolnickiemu, star. boguszyńskiemu reprezent. przez Antoniego Nerskiego; sprawa z 1758 r.; odroczenie rozprawy] k. 18v.
  • 42. [Wyrok w sprawie z powództwa Jakuba Dobrogoyskiego przeciwko Franciszkowi Junosza Bojanowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 43. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Miaskowskiego, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko Stanisławowi Konarskiemu, proboszczowi łekneńskiemu oraz Tomaszowi Szomańskiemu; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 44. [Wyrok w sprawie z powództwa Pawła Boińskiego przeciwko wdowie i sukcesorom zm. Jakuba Działyńskiego, woj. malborskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 45. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama i Mikołaja Potockich, reprezent. przez wspomnianego Mikołaja, przeciwko Józefowi Łochockiemu, star. osieckiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
  • 46. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Radzimińskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Tomaszowi Rokossowskiemu, pis. grodz. pyzdrskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłacenie pewnej sumy z procentem; sprawa z 1760 r.] k. 19v.
  • 47. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Wyrwińskiego (?), scholastyka i prokuratora tejże kapituły, przeciwko Wojciechowi Miaskowskiemu woj. kaliskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz Kazimierzowi Garczyńskiemu; odroczenie procesu dla zebrania dowodów] k. 20.
  • 48. [Wyrok w sprawie z powództwa sukcesorów zm. Stanisława Rudzkiego oraz Józefa i jego syna Stanisława Trąmpczyńskich, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Walentemu Zbyszewskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 20.
  • 49. [Wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa Antoniego Nerskiego i Joanny z Przybyszewskich, 1-o v. Jana Drzewieckiego, sukcesorów tegoż Jana, reprezent. przez wspomnianego Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Bieńkowskiemu i jego ż. Annie z Kowalskich, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 20.
  • 50. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego i jego ż. Barbary z Przyłuskich, reprezent. przez wymienionego Michała, przeciwko Bogusławowi Bukowieckiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Kazimierzowi Lutomskiemu, podstol. rzeczyckiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot z procentem sumy 800 fl., zapisanych na dobrach Kamionek] k. 20v-21.
  • 51. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego i sukcesorów zm. Michała Kujawskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Katarzynie z Woźnickich Sczanieckiej, cześnikowej dobrzyńskiej, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 52. [Wyrok w sprawie z powództwa Marcina Linkowskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu, reprezent. przez Wawrzyńca Logę przeciwko kasztelanicowi przemęckiemu Adamowi Skoraszewskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 53. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Żychlińskich, ż. Ernesta Christiana Burkdorffa, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Wojciechowi Tyminieckiemu, cześnikowi dobrzyńskiemu, reprezent. przez Jana Podlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
  • 54. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Gruszczyńskiego, sędz. grodz. wałeckiego, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko wdowie Helenie z Dzierzanowskich Unrużynie, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego; odroczenie rozprawy] k. 21v.
  • 55. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy Honoraty Rozyny de Tepery Stronwaldowej, kupcowej poznańskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Andrzejowi Twardowskiemu, pułk. wojsk kor., reprezent. przez Jana Godlewskiego, o zapłatę na św. Jana Chrzciciela sumy 189 tf. 12 gr. za pobrane zgodnie z wykazem rozmaite towary oraz wino] k. 21v.
  • 56. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Budziszewskiego, stolnika przemyskiego, i jego ż. Ludwiki z Ulatowskich, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, oraz panny niezamężnej Anny Ulatowskiej przeciwko braciom Stanisławowi i Karolowi Ulatowskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 22.
  • 57. [Wyrok w sprawie z powództwa spadkobierców zm. Stanisława Żbikowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi Ciesielskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zapłatę 500 fl. tenuty z dóbr Gołoń; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Wojciecha Jeziorkowskiego; przypozwanie obecnego arendarza wymienionych dóbr Rożnowskiego; odroczenie rozprawy w celu lepszego zbadania sprawy] k. 22v-23.
  • 58. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu, reprezent. przez prokuratora tejże kongregacji Stanisława Sztoltmana (Sztolzmana?), przeciwko Antoniemu sędz. ziem. wschowskiemu oraz jego synom Kasprowi star. obornickiemu i Stanisławowi podkom. nadw. JKM Rogalińskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, a także Adamowi Kaczorowskiemu o zapłacenie pewnych sum, zapisanych na dobrach wsi Zalesie; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Konstantego Woynicza; sprawa z 1760 r.] k. 23-24.
  • 59. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Mańkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko cześn. ciechanowskiemu Antoniemu Smoleńskiemu, także powodowi reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Józefowi Bronikowskiemu, reprezent. przez Jana Godlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 24v.
  • 60. [Wyrok w sprawie z powództwa Kaspra (ojca), Franciszka (ojczyma) oraz Józefa i Wawrzyńca (pasierbów, bratanków?) Wyganowskich, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, przeciwko Józefowi Mlickiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu i prezydentowi Trybunału Koronnego, Janowi Wypiewskiemu proboszczowi w Kiszkowie oraz Antoniemu Kamińskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy do zakończenia kadencji Mlickiego w Trybunale] k. 24v.
  • 61. [Wyrok w sprawie z powództwa łowcz. kaliskiego Tadeusza Korytowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Janowi Żółtowskiemu, także powodowi, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz przypozwanemu Hieronimowi Dobrzyckiemu, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, o ekstradycję poddanego, woźnicy Szymona, który zbiegł ze wsi Żydowo Korytowskich do wsi Chwałkowo Żółtowskiego, a następnie dla zapobieżenia ekstradycji został przez tego ostatniego ukryty w majątku Dobrzyckiego; sprawa z 1760 r.] k. 24v-25v.
  • 62. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Piotra, Ignacego i Macieja Sokołowskich, reprezent. przez wspomnianego Ignacego, przeciwko susceptantowi sądu grodz. w Poznaniu Józefowi Kamińskiemu, dot. niejasności z przekazaniem w urzędzie kwot pieniężnych, tj. procentów od sum zapisanych przez kanonika poznańskiego Adama Opalińskiego na dobrach wsi Rąbczyn; sprawa z 1755 r.] k. 25v-26.
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aszembrener Honorat Fryderyk mieszczanin i kupiec poznański
  • Bachstein Eleonora zob. Szołdrska
  • Baranowski Józef
  • Baykowski Andrzej
  • Będkowska Jadwiga z Przespolewskich [ż. Józefa]
  • Będkowski Józef 18 w. [m. Jadwigi z Przespolewskich]
  • Białęski Kazimierz [br. Macieja i Tomasza]
  • Białęski Maciej [br. Kazimierza i Tomasza]
  • Białęski Tomasz [br. Kazimierza i Macieja]
  • Białkowska Teresa z Pawłowskich [1. ż. Jana]
  • Białkowski Jan
  • Bielawska Eleonora zob. Dąbrowska
  • Bieliński Adam h. Szeliga [s. Aleksandra kaszt. lędzkiego]
  • Bieńkowska Anna z Kowalskich [ż. Józefa]
  • Bieńkowska Jadwiga z Przyłuskich [ż. Melchiora]
  • Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich [ż. Ignacego]
  • Bieńkowski Ignacy [m. Katarzyny z Poklateckich]
  • Bieńkowski Ignacy [2. m. Katarzyny Poklateckiej]
  • Bieńkowski Józef [m. Anny z Kowalskich]
  • Bieńkowski Melchior [m. Jadwigi z Przyłuskich]
  • Bieńkowski Melchior
  • Błaszkowska Julianna z Markwartów [ż. Jana]
  • Błaszkowski Jan [m. Julianny z Markwartów]
  • Bniński Rafał klan śremski (1705-1770)
  • Bniński, Rafał klan śremski (1705-1770)
  • Boiński Paweł
  • Bojanowska Marianna ze Złotnickich [ż. Mikołaja]
  • Bojanowski Franciszek Junosza
  • Bojanowski Mikołaj [m. Marianny ze Złotnickich]
  • Bońkowska Katarzyna z Rokossowskich [ż. Antoniego]
  • Borkowski Tomasz
  • Branecki Stanisław
  • Brezanka Eleonora klaryska ze Śremu [c. Adama Brezy kaszt. santockiego z Anny Grudzińskiej]
  • Breza, Wojciech Konstanty wda kaliski, poznański (?-1698)
  • Brochoccy Michał, Felicjan, Katarzyna i Wiktoria [dzieci Macieja i Anny z Siemiątkowskich]
  • Brochocka Anna z Siemiątkowskich [ż. Macieja]
  • Brochocki Jan [s. Macieja i Joanny Tańskiej
  • Brochocki Maciej [m. Anny z Siemiątkowskich]
  • Brodnicka Katarzyna ze Stoińskich
  • Brodnicki Maciej [s. Katarzyny ze Stoińskich]
  • Brodnicki Stanisław
  • Brodnicki Stanisław [s. Katarzyny ze Stoińskich]
  • Broniewska Konstancja z Sobockich [ż. Jana]
  • Broniewski Jan [m. Konstancji z Sobockich]
  • Bronikowska Ewa zob. Horn
  • Bronikowska Karolina zob. Malczewska
  • Bronikowska Katarzyna zob. Kąsinowska
  • Bronikowska Krystyna zob. Wyganowska
  • Bronikowski Aleksander
  • Bronikowski Jan kanonik regularny z konwentu w Kaliszu
  • Bronikowski Józef
  • Bronikowski Józef
  • Bronikowski Stefan [m. Marcjanny z Marszewskich]
  • Bronikowski Władysław [s. Jana]
  • Brudzewska Joanna zob. Zabłocka
  • Brudzewski Aleksander
  • Brudzewski Aleksander [o. Andrzeja]
  • Brudzewski Andrzej [s. Aleksandra]
  • Budny Michał i Marianna z Dudków poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
  • Budziszewska Ludwika z Ulatowskich [ż. Jana stoln. przemyskiego]
  • Budziszewska Ludwika z Ulatowskich [ż. Jana stoln. przemyskiego]
  • Budziszewski Jan stolnik przemyski [m. Ludwiki z Ulatowskich]
  • Budziszewski Jan stolnik przemyski [m. Ludwiki z Ulatowskich]
  • Bukowiecki Bogusław
  • Bułakowski Jakub
  • Bułakowski Melchior
  • Burkdorff Ernest Christian [m. Marianny z Żychlińskich]
  • Burkdorff Marianna z Żychlińskich [ż. Ernesta Christiana]
  • Byk Krystian olęder z Turostowa
  • Byk Wojciech sołtys olędrów we Wronczynie
  • Cedrowski Wojciech
  • Chłapowski Władysław
  • Chmielewski Ludwik regens ziem. wschowski
  • Choliszewski Franciszek komendarz w Obrzycku
  • Chróścicki Adam stolnik łomżyński
  • Chróścicki Adam stolnik łomżyński
  • Chrzanowski Franciszek
  • Cichoszewicz Regina z Siadkiewiczów [ż. Jakuba mieszcz. z Chwaliszewa]
  • Cielecka Helena
  • Cielecka Magdalena
  • Cielecka Rozalia
  • Cielecki Antoni
  • Cielecki Józef
  • Cielecki Sebastian
  • Cielecki Wojciech
  • Cieluścińska Elżbieta zob. Zdanowska
  • Ciesielski Stanisław
  • Czarnecki Stanisław h. Łodzia
  • Czarnkowska Zofia zob. Radzewska
  • Czermiński szl.
  • Dąbrowska Eleonora z Bielawskich [m. Róży z Dąbrowskich Rossowskiej]
  • Dąbrowska Róża zob. Rossowska
  • Dąbska Teresa zob. Lipska
  • Daleszycki Wojciech
  • Damecki Andrzej
  • Dawidowicz Abraham Żyd z Leszna (?)
  • Dembińska Zofia z Jeżewskich [ż. Antoniego]
  • Dembiński Antoni [m. Zofii z Jeżewskich]
  • Depius (Depski?, Dębski?, Dupski?) Tomasz pleban w Nietrzanowie
  • Dobiejewska Barbara z Przyłuskich [ż. Michała]
  • Dobiejewski Michał [m. Barbary z Przyłuskich]
  • Dobiejewski Michał
  • Dobiejewski Michał
  • Dobrogoyski Antoni
  • Dobrogoyski Jakub plenipotent sąd.
  • Dobrogoyski Maciej cześnik bracławski
  • Dobrzycki Andrzej [o. Hieronima]
  • Dobrzycki Hieronim
  • Dobrzycki Hieronim [s. Andrzeja z Katarzyny z Kołaczkowskich]
  • Dramiński Wojciech
  • Drogoński Mateusz plenipotent sąd.
  • Drwęski Piotr komisarz woj. wlkp.
  • Drzewiecki Bartłomiej
  • Drzewiecki Bartłomiej
  • Drzewiecki Jan [1. m. Joanny z Przybyszewskich Nerskiej]
  • Drzewiecki Józef plenipotent sąd.
  • Drzewiecki Zygmunt
  • Drzewski (?) Andrzej stolniczyc czernichowski
  • Drzewski (?) Stanisław
  • Dudek Wojciech
  • Dudek Wojciech i Regina, oraz dzieci: Walenty, Mateusz, Katarzyna, Małgorzata, Róża poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
  • Działyńska Anna z Radomickich [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Augustyna woj. kaliskiego]
  • Działyński Jakub poseł woj. malborski podkom. poznański (1708-1756)
  • Dzierzalski (?) Jan prob. w Granowie
  • Dzierzanowska Helena zob. Unrużyna
  • Dzierzgowski Franciszek
  • Gądkowski Józef dziedzic Wronczyna s. pisarza grodz. poznańskiego
  • Gajewski Antoni klan nakielski, sta kościański i łęczycki (?-1775)
  • Garczyński Kazimierz
  • Garczyński Stefan wojewodzic poznański [s. Stefana?]
  • Glińska Zofia zob. Skoroszewska
  • Gliszczyński Stanisław
  • Głowacki Adam
  • Gniewkowski Wojciech dziedzic wsi Kaliska w pow. konińskim
  • Goczkowska Marcjanna z Markwartów [ż. Jakuba]
  • Goczkowski Jakub [m. Marcjanny z Markwartów]
  • Godlewski Jan plenipotent sąd.
  • Golańska Anna z Rosnowskich
  • Gołecka Anna zob. Mąkowska
  • Gołecki Aleksander [o. Anny za Adamem Mąkowskim]
  • Goltz (Gulcz) August Stanisław marsz. konfederacji toruńskiej gen. wojsk kor. (zm. 1788)
  • Goltz (Gulcz) Jerzy Wilhelm marsz. konfederacji toruńskiej gen. wojsk kor. (zm. 1767)
  • Górawska Franciszka z Rudnickich [c. Jana z Ewy Zakrzewskiej, ż. Wojciecha]
  • Gorczyczewski Józef
  • Górecki Józef
  • Górecki Maciej h. Sokola chor. poznański (zm. po 1758)
  • Gorzeński Franciszek pułk. wojsk kor.
  • Gorzeński Franciszek pułk. wojsk kor.
  • Gostomski Andrzej h. Nałęcz pis. grodz. poznański
  • Gostyński Andrzej
  • Grabowski Honorat Demetriusz mieszcz. i kupiec poznański
  • Grabski Kajetan s. stolnika bracławskiego
  • Grabski Stanisław stolnik bracławski
  • Granowska Magdalena z Jaskóleckich [rozw. z Jakubem Granowskim]
  • Granowski Jakub [m. Magdaleny Jaskóleckiej]
  • Granowski Kazimierz woj. rawski
  • Grochowicki Antoni
  • Grodzicka Anna zob. Racicka
  • Grodzicki Stanisław
  • Grodzicki Stanisław
  • Grodziecka Barbara z Wyrzyskich [ż. Jakuba]
  • Grodziecki Antoni [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
  • Grodziecki Stanisław [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
  • Gronowski Jan
  • Gronowski Jan
  • Grudzielska Anna zob. Zagórska
  • Grudzielska Estera zob. Kaczorowska
  • Grudziński Adam h. Grzymała [s. Karola kaszt. pozn.]
  • Grudziński Zygmunt h. Grzymała [s. Karola kaszt. pozn.]
  • Gruszczyński Jan sędzia grodzki wałecki 18 w.
  • Grzybowska Kunegunda z Pawłowskich [ż. Franciszka]
  • Grzybowski Franciszek
  • Grzybowski Franciszek komisarz woj. wlkp.
  • Grzybowski Franciszek [m. Kunegundy Pawłowskiej]
  • Grzybowski Franciszek komisarz woj. wlkp.
  • Gurowski Aleksander podkom. gnieźnieński i nadw. (zm. 1790)
  • Gurowski Melchior chorąży kaliski klan poznański (1686-1756)
  • Gurowski Melchior kan. katedr. krakowski
  • Gurowski Rafał star. kolski (zm. 1797)
  • Gurowski Władysław h. Wczele podkom. nadw.
  • Hebdman Franciszek pisarz ławy miejskiej Poznania
  • Hebdman Franciszek pisarz ławy miejskiej Poznania
  • Hermanowski Aleksander
  • Hersz Ruben Żyd z Leszna
  • Horn Ewa z Bronikowskich [ż. Krzysztofa]
  • Horn Krzysztof [m. Ewy z Bronikowskich]
  • Hrusiński Tomasz instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu
  • Hulewicz Ignacy [s. Józefa]
  • Hulewicz Józef [o. Ignacego]
  • Hulewicz Samuel [s. Józefa]
  • Iłowiecka Joanna
  • Iłowiecki Franciszek
  • Iłowiecki Konstanty opat lędzki
  • Iłowiecki Stefan
  • Iłowiecki Wawrzyniec
  • Iwański Kajetan kasztelanic brzesko-kujawski
  • Izaaka Eliasz Żyd z Leszna
  • Jagniątkowski Józef
  • Janowski Stefan
  • Jaraczewski Edward [s. Ignacego]
  • Jaraczewski Ignacy [o. Edwarda]
  • Jarnowski Antoni
  • Jaskólecka Magdalena zob. Granowska
  • Jastrzębska Katarzyna z Zagajewskich [ż. Stanisława]
  • Jerzykowski Karol podkom. parnawski
  • Jeżewska Zofia zob. Dembińska
  • Jeziorkowski Józef dziedzic dóbr Sarbia
  • Jeziorkowski Wojciech komisarz woj. poznańskiego
  • Joseph Dawid Żyd z Leszna
  • Jozek Abraham Żyd z Dąbrówki
  • Kabaciński Aleksander poddany Piotra Wierusz Kowalskiego
  • Kaczorowska Estera z Grudzielskich [ż. Kazimierza]
  • Kaczorowski Adam
  • Kaczorowski Kazimierz
  • Kalkrayter Aleksander
  • Kamiński Antoni
  • Kamiński Józef
  • Kamiński Józef susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Kamiński Józef susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Kamocka Barbara zob. Kozłowska
  • Karczewski Dominik wójt poznański
  • Karczewski Klemens
  • Kąsinowska Franciszka [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowska Helena [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowska Katarzyna z Bronikowskich [ż. 1-o v. Michała Grodzickiego, 2-o v. Józefa K.]
  • Kąsinowski Antoni [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Bartłomiej [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Chryzostom - wdowa i sukcesorzy
  • Kąsinowski Józef [m. Katarzyny z Bronikowskich]
  • Kąsinowski Józef [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Karol
  • Kąsinowski Kazimierz [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Walenty [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kąsinowski Wojciech [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
  • Kębłowski Piotr
  • Kierska Ludwika
  • Kmita Józef zarządca gen. dóbr Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
  • Knyra z Sielca chłop, gajowy (custos silvarum) w dobrach Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
  • Kociemba Józef poddany
  • Kojarski (?) Roch
  • Komorowska Antonina z Pawłowskich [ż. Jakuba łowcz. lubaczowsk.]
  • Komorowski Jakub łowczy lubaczowski (zm. 1781)
  • Konarski Stanisław proboszcz w Łeknie
  • Konarzewska Weronika zob. Mycielska
  • Konarzewska Weronika zob. Mycielska
  • Korytowska Marianna z Rokossowskich 1-o v. Bogurska [ż. 1-o v. Łukasza Bogurskiego, 2-o v. Stanisława Korytowskiego]
  • Korytowska Teofila z Tuchołków [m. Jakuba i Wojciecha]
  • Korytowski Fabian
  • Korytowski Franciszek
  • Korytowski Jakub [s. Teofili z Tuchołków]
  • Korytowski Tadeusz dziedzic Żydowa łowczy kaliski
  • Korytowski Wojciech [s. Teofili z Tuchołków]
  • Korzydłowska Marianna z Pomianowskich [ż. Jana]
  • Korzydłowski Jan [m. Marianny z Pomianowskich]
  • Kosicki Józef
  • Kosińska Petronela zob. Miaskowska
  • Kosmowski Kazimierz
  • Koszkowski Antoni
  • Koszkowski Franciszek [s. Jana]
  • Koszkowski Jan [o. Franciszka i Walentego]
  • Koszkowski Walenty [s. Jana]
  • Koszutski Hektor
  • Koszutski Hektor
  • Koszutski Mikołaj
  • Koszutski Piotr
  • Koszutski Tomasz
  • Kotarbska Aleksandra [s. Barbary]
  • Kotarbska Barbara zob. Mierzewska
  • Kowalczyk Filip chłop z Wronczyna
  • Kowalska Anna zob. Bieńkowska
  • Kowalska Katarzyna z Mieszkowskich
  • Kowalski Eustachy [br. Macieja]
  • Kowalski Maciej [br. Eustachego]
  • Kowalski Wierusz Tomasz h. Wieruszowa pis. ziem. wschowski (zm. a. 11 II 1765)
  • Kowalski zob. Wierusz Kowalski
  • Kowalski zob. Wierusz Kowalski
  • Kozierowski Michał
  • Kozłowska Barbara z Kamockich [ż. Antoniego]
  • Kozłowski Antoni [m. Barbary z Kamockich]
  • Koźmińska Jadwiga z Radomickich [ż. Leona z Iwanowic chor. wsch.]
  • Koźmiński Szymon ekonom dóbr Tuliszkowa
  • Kozuborska Anna zob. Trzebińska
  • Kraszewski Wojciech stolnik bracławski
  • Krzesiński [m. Anny Płaczkowskiej]
  • Krzycki Antoni h. Kotwicz [s. Jana kaszt. nakielskiego]
  • Krzycki Józef h. Kotwicz dow. (rotm.?) chorągwi pancernej hr. Joachima Karola Potockiego pułk. wojsk kor.
  • Krzycki Kazimierz h. Kotwicz gen. wojsk kor.
  • Krzycki Stanisław h. Kotwicz szambelan król.
  • Krzyszkowski Sebastian
  • Krzyszkowski Sebastian
  • Krzywosądzki Nereusz plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego woj. inowrocł. i generała wlkp.
  • Krzywosądzki Walenty burgr. pyzdrski
  • Krzyżanowscy dziedzice Chlebowa 18 w.
  • Krzyżanowski Franciszek h. Świnka pis. ziem. poznański [s. Łukasza]
  • Krzyżanowski Zygmunt
  • Kujawski Michał
  • Kujawski Michał
  • Kunowski Ignacy burmistrz Poznania
  • Kunowski Ignacy burmistrz Poznania
  • Kunowski Walenty syndyk i skarbnik Poznania
  • Kurcewski Józef
  • Kurcewski Wawrzyniec
  • Kurnatowski Ignacy z Bytynia
  • Kurowska Marianna z Sujkowskich [ż. Mikołaja]
  • Kurowski Mikołaj [m. Marianny z Sujkowskich]
  • Kwilecki Franciszek Antoni kaszt. kaliski star. wschowski (zm. 1794)
  • Łącka Nepomucena z Pawłowskich podkomorzyna brzesko-kujawska [ż. Józefa]
  • Łącki Józef h. Korzbok podkom. brzesko-kujawski (zm. 1771)
  • Łakińska Jolenta zob. Morzycka
  • Łakiński Piotr
  • Lamparski Józef ławnik poznański
  • Łęski Franciszek
  • Leśniewski Telesfor
  • Leszczyńska Katarzyna z Szeliskich
  • Leszczyński Kazimierz 18 w.
  • Leszczyński Marek Żyd z Kleczewa
  • Leszczyński Salomon Żyd z Kleczewa
  • Lewald Mejer Rafał
  • Linkowski Marcin susceptant sądu grodz. w Poznaniu
  • Linkowski Marcin
  • Lipska Seweryna zob. Mielżyńska
  • Lipska Teresa z Dąbskich (zm. a. 1759) [ż. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Aleksy pułk. wojsk kor.
  • Lipski Chryzostom [s. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Jan [s. Prokopa oboźn. kor.]
  • Lipski Jan deputat z woj. kaliskiego na Trybunał Koronny sędzia surogator grodz. kaliski
  • Lipski Krzysztof
  • Lipski Michał h. Grabie sekr. wlk. duch. referend. duch. pis. wlk. opat komendat. lubiński (zm. 1780)
  • Lipski Prokop h. Grabie oboźny kor. miecz. i chor. poznański (zm. 1758) [m. Teresy z Dąbskich]
  • Lipski Wojciech komornik ziem. kaliski
  • Litman Eliasz Żyd z Kleczewa
  • Łochocki Józef star. osiecki
  • Loga Wawrzyniec
  • Łojewski Wawrzyniec
  • Łopiński Szymon kowal, poddany Antoniego Podgórskiego
  • Lossa Andrzej
  • Lossa Fryderyk
  • Lossy Aleksander
  • Lossy Bogusław
  • Lossy Sebastian
  • Lubaszewski Łukasz dziekan kostrzyński prob. w Czerlejnie
  • Lubstowski Tomasz
  • Łukomska Wirydianna z Łakińskich [s. Jolenty, ż. Adama]
  • Łukomski Adam
  • Łukowski Józef
  • Lutomska Ewa z Szeliskich [ż. Kazimierza]
  • Lutomski Kazimierz podst. rzeczycki
  • Lutomski Kazimierz podst. rzeczycki [m. Ewy z Szeliskich]
  • Maciejowski Antoni
  • Mąkowska Anna z Gołeckich [ż. Adama]
  • Mąkowski Adam [m. Anny z Gołeckich]
  • Mąkowski Józef
  • Mąkowski Józef
  • Małachowska Teresa z Moszczeńskich
  • Małachowski Jan
  • Malczewska Karolina z Bronikowskich [ż. Maksymiliana]
  • Malczewski Maksymilian [m. Karoliny z Bronikowskich]
  • Malechowska Marianna zob. Rozdrażewska
  • Malechowski Rafał
  • Maluchowski Franciszek woźny gen. wlkp.
  • Mańkowski Andrzej
  • Mańkowski Andrzej plenipotent sąd.
  • Mańkowski Jan
  • Mańkowski Kajetan
  • Mańkowski Melchior
  • Marecki Stanisław
  • Marecki Stanisław
  • Markwart Jan kapitan wojsk kor.
  • Markwart Julianna zob. Błaszkowska
  • Markwart Marcjanna zob. Goczkowska
  • Markwart Marianna zob. Sicińska
  • Marszewska Barbara zob. Nieżychowska
  • Mejer zob. Lewald Mejer
  • Mężyński Franciszek
  • Miączyński Antoni kaszt. podlaski
  • Miaskowska Petronela z Kosińskich [ż. 1-o v. Józefa Marszewskiego, 2-o v. Wojciecha Miaskowskiego]
  • Miaskowski Wojciech [m. Petroneli z Kosińskich]
  • Miaskowski Wojciech Maksymilian wda kaliski (ca 1683-1763)
  • Miedźwiecka Julianna z Winklerów [ż. Kazimierza burgr. pozn.]
  • Miedźwiecki Kazimierz instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu burgr. poznański
  • Mielżyńska Seweryna z Lipskich [c. Prokopa oboźn. kor. i Teresy z Dąbskich, ż. Macieja star. radziejowskiego]
  • Mielżyńska Wirydianna z Bnińskich [ż. 1. v. Leona Raczyńskiego kaszt. santockiego, 2. v. Józefa Klemensa kaszt. kaliskiego]
  • Mielżyński Andrzej star. kcyński
  • Mielżyński Józef Klemens klan kaliski i poznański (zm. 1792)
  • Mielżyński Maciej sta radziejowski [m. Seweryny z Lipskich]
  • Mielżyński Maciej sta radziejowski
  • Mierosławska Elżbieta z Radomickich [ż. Aleksandra podkom. inowrocł.]
  • Mierzewska Barbara z Kotarbskich [ż. Jakuba]
  • Mieszkowska Katarzyna zob. Kowalska
  • Mirowski Piotr proboszcz w Koźminie prałat i dziekan konwentu Kanoników Regularnych Laterańskich w Kaliszu
  • Mlicki Jan prezydent Trybunału Koronnego kan. gnieźnieński
  • Modlibowski Józef burgr. kościański
  • Modlibowski Józef burgr. kościański
  • Modrzyński Tomasz mieszcz. z Miłosławia
  • Molitoński Józef mieszcz. z Miłosławia
  • Morzycka Jolenta z Łakińskich [s. Wirydianny, ż. Rocha]
  • Moszczeńska Teresa zob. Małachowska
  • Mycielska Konstancja zob. Ponińska
  • Mycielska Teresa zob. Skoraszewska Teresa z Mycielskich
  • Mycielska Weronika z Konarzewskich [ż. Macieja kaszt. pozn.]
  • Myszczyński Piotr superior filipinów w Poznaniu
  • Myszczyński Piotr superior filipinów w Poznaniu
  • Nerska Joanna z Przybyszewskich [ż. 1. v. Jana Drzewieckiego, 2. v. Antoniego N.]
  • Nerski Antoni pełnomocnik sąd.
  • Niegolewski Andrzej chorąży kaliski i poznański (zm. 1769)
  • Niegolewski Andrzej chorąży kaliski i poznański (zm. 1769)
  • Niegolewski Bartłomiej h. Grzymała [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
  • Niegolewski Jan skarbnik kaliski
  • Niegolewski Tomasz h. Grzymała [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
  • Niesiołowski Ludwik
  • Nieżychowska Barbara z Marszewskich [ż. Franciszka]
  • Nieżychowski Franciszek [m. Barbary z Marszewskich]
  • Nieżychowski Józef [br. Kazimierza]
  • Nieżychowski Kazimierz [br. Józefa]
  • Nowak Wawrzyniec kmieć z Gogolewa
  • Obarzankowski Michał
  • Obarzankowski Wojciech dziedzic Kobylnik i Pęckowa
  • Ołuski Andrzej
  • Ołuski Wawrzyniec
  • Opaliński Adam kan. katedr. poznański
  • Opaliński Adam kan. katedr. poznański [br. Wojciecha]
  • Opaliński Karol starościc śremski
  • Opaliński Wojciech sta bolesławiecki
  • Opaliński Wojciech sta bolesławiecki [br. Adama]
  • Orłowski Mikołaj
  • Owsiński Baltazar pleban w Iłowcu
  • Pawłowska Kunegunda zob. Grzybowska
  • Pawłowska Nepomucena zob. Łącka
  • Pawłowska Teresa zob. Białkowska
  • Pawłowski Stefan
  • Pierzchliński Mikołaj
  • Płaczkowska Anna [ż. Krzesińskiego]
  • Płaczkowska Katarzyna zob. Stempczyńska
  • Podgórski Antoni
  • Podgórski Antoni
  • Podlewski Jan plenipotent sąd.
  • Poklatecka Katarzyna zob. Bieńkowska
  • Poklatecka Katarzyna zob. Szołdrska-Bieńkowska
  • Poleski Adam
  • Poleski Ludwik
  • Połocki Mikołaj plenipotent sąd.
  • Pomianowska Marianna zob. Korzydłowska
  • Ponińska Konstancja z Mycielskich dziedziczka Tuczna [ż. Hieronima podkon. kor.]
  • Poniński Franciszek opat klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie
  • Poniński Hieronim dziedzic Tuczna podkoniuszy kor. [m. Teresy z Mycielskich]
  • Potocki Adam [br. Mikołaja]
  • Potocki Józef h. Pilawa sędzia deputat na Trybunał Koronny z woj. kaliskiego kasztelanic rogoziński
  • Potocki Mikołaj [br. Adama]
  • Prądzyński Józef
  • Preser Józef poddany Wojciecha Zbyszewskiego
  • Proczyński Dyzma wicesyndyk konwentu bernardynów w Kościanie burmistrz Kościana
  • Prokip? Karol
  • Prokop Adam [br. Aleksandra]
  • Prokop Aleksander [br. Adama]
  • Prokop Karol
  • Prusimski Antoni
  • Prusimski Antoni
  • Przespolewska Jadwiga zob. Będkowska
  • Przybyszewska Joanna zob. Nerska
  • Przyłuska Barbara zob. Dobiejewska
  • Przyłuska Jadwiga zob. Bieńkowska
  • Przyłuski Aleksander
  • Przyłuski Aleksander
  • Racicka Anna z Grodzickich [ż. Michała Racickiego]
  • Racicki Michał [m. Anny Grodzickiej]
  • Racięski Ignacy
  • Raczyńska Aleksandra z Żychlińskich [ż. Antoniego]
  • Raczyński Antoni [m. Aleksandry z Żychlińskich]
  • Raczyński Leon (Leonard) h. Nałęcz kaszt. santocki (zm. 1756) [m. Wirydianny z Bnińskich]
  • Radomicka Anna zob. Działyńska
  • Radomicka Elżbieta zob. Mierosławska
  • Radomicka Jadwiga zob. Koźmińska
  • Radoński Felicjan
  • Radoński Feliks
  • Radoński Jakub
  • Radoński Jakub
  • Radoński Kazimierz
  • Radoński Kazimierz
  • Radoński Michał
  • Radoński Michał star. powidzki
  • Radoński Mikołaj star. dębiński
  • Radzewska Zofia z Czarnkowskich [ż. Franciszka podkom. pozn.]
  • Radzimińska Michalina ze Złotnickich [ż. Józefa]
  • Radzimiński Józef
  • Rajewicz Piotr
  • Raszewski Jan skarbnik wyszogrodzki
  • Raszewski Marcelin
  • Raykowski Michał
  • Rogaliński Antoni sędzia ziem. wsch. (zm. 1761) [o. Kaspra i Stanisława]
  • Rogaliński Kasper sta obornicki (zm. po 1778) [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
  • Rogaliński Stanisław podkom. nadw. kor. [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
  • Rogoziński Jan altarzysta ołtarza św. Anny w kościele w Ujściu, prokurator szpitala (przytułku) i rektor szkoły w Ujściu
  • Rokossowska Katarzyna zob. Bońkowska
  • Rokossowska Ludwika [s. Katarzyny, panna]
  • Rokossowska Marianna zob. Korytowska
  • Rokossowski Tomasz pis. grodz. pyzdrski
  • Rokossowski Tomasz pis. grodz. pyzdrski
  • Rosnowska Anna zob. Golańska
  • Rossa szl.
  • Rossowska Róża z Dąbrowskich [c. Eleonory z Bielawskich Dąbrowskiej]
  • Rozbicki Wojciech
  • Rozdrażewska Marianna z Malechowskich [ż. Teofila]
  • Rożnowska Marianna z Sawczyńskich [ż. Aleksandra]
  • Rożnowski tenutariusz dóbr Gołoń
  • Rożnowski Aleksander [m. Marianny z Sawczyńskich]
  • Rudnicka Franciszka zob. Górawska
  • Rudzki Stanisław
  • Rusza? młynarz
  • Ruszkowska podstolina brzesko-kujawska
  • Ruszkowska Marianna z Woźnickich [ż. Tadeusza podstol. brzesko-kujawskiego]
  • Ruszkowski Tadeusz - sukcesorzy podstoli brzesko-kujawski
  • Rychłowski Franciszek kasztelanic sieradzki [s. Kazimierza]
  • Rydzyński Wojciech stolnik poznański (zm. 1770)
  • Rydzyński Wojciech stolnik poznański (zm. 1770)
  • Rynarzewski Józef
  • Rzeszotarski Ignacy
  • Sadowski Stanisław
  • Sarnowski Jakub
  • Sawczyńska Marianna zob. Rożnowska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich cześnikowa dobrzyńska
  • Sczaniecki Józef podkoniuszy kor.
  • Sczaniecki Prokop h. Osoria kaszt. santocki i kamieński cześnik wschowski (zm. 1777)
  • Sękowski Filip poddany (chłop) Jana Bronikowskiego
  • Siadkiewicz Franciszek prob. w Lubaszu
  • Siadkiewiczówna Agnieszka zob. Szczytek
  • Siadkiewiczówna Regina zob. Cichoszewicz
  • Sicińska Marianna z Markwartów [ż. Wojciecha]
  • Siciński Wojciech [m. Marianny z Markwartów]
  • Siemiątkowska Anna zob. Brochocka
  • Skaławscy 18 w.
  • Skaławska Hiacynta zob. Zbijewska
  • Skaławski Franciszek star. borkowski
  • Skaławski Maciej
  • Skaławski Marceli
  • Skoraszewski Adam h. Abdank [s. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
  • Skoroszewska Teresa z Mycielskich (zm. po 1761) [ż. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
  • Skoroszewska Zofia z Glińskich [ż. Wawrzyńca]
  • Skoroszewski Kazimierz
  • Skoroszewski Kazimierz
  • Skoroszewski Mikołaj h. Abdank kaszt. krzywiński i przemęcki stolnik i chor. wschowski (zm. 1729)
  • Skoroszewski Wawrzyniec [m. Zofii z Glińskich]
  • Skórzewski Andrzej
  • Skórzewski Józef
  • Skórzewski Ludwik
  • Skórzewski Stanisław
  • Skrzebowski Stefan audytor Konsystorza poznańskiego kan. kapituły katedr. w Poznaniu
  • Skrzetuski Andrzej burgr. grodz. koniński
  • Sławiński Adam [br. Macieja]
  • Sławiński Krzysztof
  • Sławiński Maciej [br. Adama]
  • Słupiński Łukasz pleban w Tarnowie
  • Smokowski Antoni mieszcz. i kupiec gnieźnieński
  • Smoleński Antoni Piotr cześnik ciechanowski
  • Smoleński Antoni Piotr cześnik ciechanowski
  • Smoleński Józef
  • Sobiech kmieć z Gołębina
  • Sobocka Konstancja zob. Broniewska
  • Sobocki Andrzej
  • Sobocki Łukasz
  • Sokolnicki Franciszek star. boguszyński
  • Sokolnicki Jan Nepomucen chorążyc poznański
  • Sokołowski Ignacy plenipotent sąd.
  • Sokołowski Ignacy
  • Sokołowski Ignacy plenipotent sąd.
  • Sokołowski Ignacy
  • Sokołowski Maciej
  • Sokołowski Piotr
  • Sokołowski Piotr
  • Sokołowski Piotr
  • Spiszewski Bonawentura mieszcz. gnieźn.
  • Stanisław chirurg mieszcz. ze Sławna
  • Stanisławski Antoni
  • Stanisławski Sebastian
  • Starzyński Piotr
  • Stawianowski Adam
  • Stawianowski Maciej
  • Stempczyńska Katarzyna z Płaczkowskich [ż. Bartłomieja]
  • Stempczyński Bartłomiej
  • Stempczyński Bartłomiej [m. Katarzyny Płaczkowskiej]
  • Stempczyński Stanisław
  • Stoińska Katarzyna zob. Brodnicka
  • Stronwald Honorata Rozyna de Tepery kupcowa poznańska
  • Strusiński Tomasz
  • Strzech Wojciech prob. w Ujściu
  • Strzelecki Wojciech prob. w Granowie i Droczynie
  • Sujkowska Marianna zob. Kurowska
  • Suliński Krzysztof
  • Sułkowski Aleksander Józef łowczy nadw. lit. (1695-1762)
  • Sułkowski Antoni h. Sulima woj. gnieźn. i kaliski gen. wojsk ros. (1735-1796)
  • Świejkowski Maciej
  • Świejkowski Maciej
  • Swinarscy 18 w.
  • Swinarski Ignacy
  • Swinarski Mikołaj cześnik kaliski (zm. 1773)
  • Swinarski Mikołaj cześnik kaliski (zm. 1773)
  • Swinarski Stefan
  • Szadkiewicz Franciszek prob. w Lubaszu
  • Szczypierska Marianna [panna]
  • Szczytek Agnieszka z Siadkiewiczów [ż. Felicjana mieszcz. z Ujścia]
  • Szczytnicki Wojciech
  • Szeliska Ewa zob. Lutomska
  • Szeliska Katarzyna zob. Leszczyńska
  • Szeliski Antoni
  • Szeliski Bartłomiej
  • Szeliski Bartłomiej
  • Szeliski Jan
  • Szeliski Tomasz
  • Szepski pleb. w Gołębinie
  • Szołdrska-Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich [1-o v. Ludwika Szołdrskiego, 2-o v. Ignacego Bieńkowskiego]
  • Szołdrska Eleonora z Bachsteinów [ż. Bartłomieja Szołdrskiego kaszt. biech.]
  • Szołdrska Franciszka z Radomickich [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Władysława także woj. inowrocł. i gen. Wlkp.]
  • Szołdrska Konstancja
  • Szołdrska Ludwika [c. Ludwika Szołdrskiego z Katarzyny Poklateckiej]
  • Szołdrska Ludwika h. Łodzia [c. Ludwika kaszt. biech. i Katarzyny z Poklateckich]
  • Szołdrski Antoni [s. Kazimierza podczasz. wschowskiego]
  • Szołdrski Bartłomiej klan biechowski
  • Szołdrski Bartłomiej klan biechowski [m. Eleonory z Bachsteinów]
  • Szołdrski Ludwik [m. Katarzyny Poklateckiej]
  • Szołdrski Ludwik kasztelanic biechowski
  • Szomański Tomasz plenipotent sąd.
  • Szomański Tomasz
  • Szperna Władysław instygator sądu grodz. w Poznaniu
  • Sztoltman Stanisław prokurator Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
  • Szymański Stanisław plenipotent sąd.
  • Tańska Joanna [1. ż. Macieja Brochockiego]
  • Tański Kazimierz [s. Łukasza]
  • Tański Łukasz [o. Kazimierza]
  • Tepery de Honorata Rozyna zob. Stronwald
  • Tolkmit Jan dziedzic Turostowa konsyliarz kor.
  • Trąmpczyńska Eufrozyna klaryska poznańska
  • Trąmpczyński Dominik
  • Trąmpczyński Franciszek Otto
  • Trąmpczyński Józef [o. Stanisława]
  • Trąmpczyński Stanisław
  • Trąmpczyński Stanisław [s. Józefa]
  • Trąmpczyński Zygmunt Otto
  • Trefankowski Stefan plenipotent sądowy
  • Trzciński Stefan h. Leliwa dziedzic Karczewa miecz. dobrzyński
  • Trzebińska Anna z Kozuborskich [ż. Stanisława]
  • Trzebiński Stanisław [m. Anny z Kozuborskich]
  • Turno Zygmunt stolnik poznański
  • Twardowski Andrzej pułk. wojsk kor.
  • Tylnerowicz Wojciech pleban w Szymborowie
  • Tyminiecki Wojciech cześnik dobrzyński (?)
  • Ulatowska Anna
  • Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
  • Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
  • Ulatowski Józef dziedzic Sobiałkowej Górki
  • Ulatowski Karol [br. Stanisława]
  • Ulatowski Karol [br. Stanisława]
  • Ulatowski Stanisław [br. Karola]
  • Ulatowski Stanisław [br. Karola]
  • Umiński Antoni h. Cholewa skarbnik poznański (zm. a. 2 VI 1746)
  • Unrug Jerzy
  • Unrużyna Helena z Dzierzanowskich
  • Urbanowski Antoni
  • Urbanowski Wojciech
  • Walknowski Ignacy zob. Wierusz-Walknowski
  • Węsierski Kazimierz asesor ziem. tucholski
  • Widlicki Aleksander
  • Widlicki Józef pełnomocnik sąd.
  • Widlicki Stanisław
  • Wiener Stanisław Kostka radca król. dr filoz. i med.
  • Wierusz Kowalski Maciej
  • Wierusz Kowalski Piotr
  • Wierusz Walknowski Ignacy
  • Wierzchlejski Piotr
  • Wiesiołowski Ignacy
  • Wiland Marcin ławnik poznański
  • Winklerówna Julianna zob. Miedźwiecka
  • Winkler Stanisław ławnik poznański
  • Witojewski Adam mieszcz. gnieźn.
  • Wojnicz zob. Woynicz
  • Worgans Samuel
  • Woynicz Konstanty komisarz wojewody poznańskiego
  • Woźnica Szymon zbiegły poddany Tadeusza Korytowskiego
  • Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
  • Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
  • Woźnicka Marianna zob. Ruszkowska
  • Wyganowska Krystyna z Bronikowskich [ż. Franciszka]
  • Wyganowski Franciszek [ojczym Józefa i Wawrzyńca]
  • Wyganowski Franciszek [m. Krystyny z Bronikowskich]
  • Wyganowski Józef [s. Kaspra]
  • Wyganowski Kasper [o. Józefa i Wawrzyńca]
  • Wyganowski Wawrzyniec [s. Kaspra]
  • Wypiewski Jan proboszcz w Kiszkowie
  • Wyrwiński (?) scholastyk i prokurator kapituły kolegiackiej w Szamotułach
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
  • Zabłocka Joanna z Brudzewskich
  • Zabłocki Andrzej posesor dóbr Kawęczyn
  • Zabłocki Andrzej
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Antoni
  • Zabłocki Antoni [br. Ignacego]
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Ignacy
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Ignacy [br. Antoniego]
  • Zabłocki Kazimierz star. trzebiesławski
  • Zaborowski Bartłomiej
  • Zagórska Anna z Grudzielskich
  • Zagórski Andrzej
  • Zagórski Kazimierz
  • Zagórski Michał
  • Zakrzewska Marianna z Zakrzewskich kasztelanowa kaliska
  • Zakrzewski Adam h. Jelita podczaszyc łęczycki [s. Antoniego]
  • Zakrzewski Ludwik h. Jelita podczaszyc łęczycki [s. Antoniego]
  • Zaleski Franciszek
  • Załuskowski Dionizy
  • Załuskowski Maciej dziedzic Ułanowa
  • Żarnowiecki Stanisław plenipotent sąd.
  • Żarnowiecki Stanisław Korwin
  • Zaydlic Bogusław
  • Zaydlic Sebastian
  • Zbijewska Hiacynta ze Skaławskich [ż. Rocha łowcz. pozn.]
  • Zbijewski Roch h. Rola łowczy poznański [m. Hiacynty ze Skaławskich]
  • Żbikowski Stanisław
  • Zborzyński Adam
  • Zbyszewski Antoni
  • Zbyszewski Antoni
  • Zbyszewski Franciszek
  • Zbyszewski Jan
  • Zbyszewski Walenty
  • Zbyszewski Walenty
  • Zbyszewski Wojciech
  • Zdanowska Elżbieta z Cieluścińskich [ż. Stanisława]
  • Zdanowski Stanisław [m. Elżbiety z Cieluścińskich]
  • Zdzychowski Mikołaj h. Łodzia cześnik i podcz. kaliski (zm. 1756)
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
  • Zelicki Jan
  • Ziemięcki Jan
  • Złotnicka Marianna zob. Bojanowska
  • Złotnicka Michalina zob. Radzimińska
  • Żółtowski Bogusław
  • Żółtowski Jan dziedzic Chwałkowa
  • Żółtowski Jan
  • Żółtowski Józef h. Ogończyk miecznik wsch. wojski mn. wschowski (zm. po 1793)
  • Żurawski Jan
  • Żurawski Mateusz
  • Żurawski Wojciech
  • Żychlińska Aleksandra zob. Raczyńska
  • Żychlińska Ludwika z Żychlińskich [ż. Jana]
  • Żychlińska Marianna zob. Burkdorff
  • Żychliński Jan - wdowa i sukcesorzy
  • Zygmunt z Gogolewa kowal
  • Bernardyni Kościan procesy sądowe 18 w.
  • Filipini Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanie Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanie Konwentualni Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Franciszkanki Śrem procesy sądowe 18 w.
  • Gmina żydowska Września procesy sądowe 18 w.
  • Gmina żydowska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kapituła katedralna Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kapituła kolegiacka Szamotuły procesy sądowe 18 w.
  • Karmelici Bosi Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Karmelici Bosi Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klaryski Śrem procesy sądowe 18 w.
  • Klaryski Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Bernardynów Kościan procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Franciszkanów Konwentualnych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich Kalisz procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Kanoników Regularnych Reguły Św. Augustyna Trzemeszno procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Karmelitów Bosych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Karmelitów Bosych Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Katarzynek (Dominikanek) Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Klasztor Klarysek Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri Śródka k. Poznania procesy sądowe 18 w.
  • Ława Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Środa procesy sądowe 18 w.
  • Rada Miejska Środy Wlkp. procesy sądowe 18 w.
  • Synagoga Września procesy sądowe 18 w.
  • Synagoga Poznań procesy sądowe 18 w.
  • Bronikowo k. Tuczna 18 w.
  • Broźno (?) 18 w.
  • Bzowo arenda 18 w.
  • Ceradz Górny 18 w.
  • Chlebowo 18 w.
  • Chwałkowo 18 w.
  • Chwalszyce 18 w.
  • Chwalszyce 18 w.
  • Czarnków 18 w.
  • Dziećmiarki 18 w.
  • Dziećmiarowice 18 w.
  • Gąsawy 18 w.
  • Gąsiorowo 18 w.
  • Gąsiorowo 18 w.
  • Glinka działy dóbr wraz z młynem 18 w.
  • Gniezno 18 w.
  • Gogolewo 18 w.
  • Gołoń tenuta 18 w.
  • Gorazdowo 18 w.
  • Górka pow. gnieźnieński zapis czynszów 18 w.
  • Gorzyce 18 w.
  • Gostyń filipini 18 w.
  • Gulczewo 18 w.
  • Iłowiec kościół parafialny 18 w.
  • Iłowiec Kościelny pow. kościański 18 w.
  • Iłowiec Wielki pow. kościański 18 w.
  • Jelitowo arenda 18 w.
  • Kalisz kanonicy regularni klasztory 18 w.
  • Kamionek 18 w.
  • Karczewo 18 w.
  • Karczewo 18 w.
  • Kawęczyn 18 w.
  • Kcynia dochody ze starostwa 18 w.
  • Kębłowo 18 w.
  • Kiszewy 18 w.
  • Kleczew 18 w.
  • Kobylniki 18 w.
  • Kołodziejewo 18 w.
  • Kościan bernardyni 18 w.
  • Lednogóra 18 w.
  • Leszno Żydzi 18 w.
  • Małachowo Górne 18 w.
  • Miłosław 18 w.
  • Nakielno k. Tuczna 18 w.
  • Nietrzanowo 18 w.
  • Pawłowice 18 w.
  • Pilewka folw. w dobrach Tuczno 18 w.
  • Podstolice 18 w.
  • Poklatki 18 w.
  • Poznań klasztory 18 w.
  • Poznań kupiectwo 18 w.
  • Poznań kupiectwo handel 18 w.
  • Poznań kancelaria sądu grodzkiego 18 w.
  • Poznań zakony 18 w.
  • Przecław 18 w.
  • Rąbczyn 18 w.
  • Ruchocinek 18 w.
  • Sanniki pow. gnieźnieński zapis czynszów 18 w.
  • Sarbia 18 w.
  • Skoraczewice 18 w.
  • Smogulec 18 w.
  • Sobiałkowa Górka 18 w.
  • Sokolniki 18 w.
  • Środa 18 w.
  • Środa Wlkp. Rada Miejska 18 w.
  • Śródka filipini 18 w.
  • Stępowo 18 w.
  • Stręczno k. Tuczna 18 w.
  • Strzyżewo k. Zbąszynia 18 w.
  • Szamotuły kolegiata św. Stanisława 18 w.
  • Szczucino 18 w.
  • Tuliszkowo 18 w.
  • Turostowo 18 w.
  • Ułanowo 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Wronczyn 18 w.
  • Września Żydzi 18 w.
  • Zasułowo 18 w.
  • Zielniki pow. pyzdrski zapis czynszów 18 w.
  • Żydowo 18 w.
  • Żydowo 18 w.
  • Gminy żydowskie 18 w. Wielkopolska
  • handel 18 w. Poznań
  • inwentarze majątku ruchomego 18 w. Wielkopolska
  • kancelaria sądu grodz. Poznań 18 w.
  • Kościół katolicki 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • legaty na msze św.
  • magistrat miejski 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • zakony męskie 18 w. Wielkopolska
  • zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
  • Żydzi 18 w. Kleczew, Poznań, Września
  • Żydzi 18 w. Wielkopolska
  • bijatyki szlacheckie 18 w. Gniezno
  • zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
  • altarie 18 w. Wielkopolska uposażenie
  • czynsze roczne 18 w. Wielkopolska
  • klasztory męskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • klasztory żeńskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
  • kolegiata św. Stanisława w Szamotułach 18 w. altaria uposażenie
  • procesy sądowe 18 w. Wielkopolska
  • sądownictwo 18 w. Wielkopolska
  • sądy grodzkie 18 w. Wielkopolska
  • testamenty 18 w. Wielkopolska
  • uposażenie altarii 18 w. Wielkopolska
  • wotywy 18 w. Wielkopolska
  • Żydzi 18 w. Leszno pożyczki
  • księga wpisów
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • Pap. ze śladami zalania.
  • Kk. 98-106 czyste.
  • Między kk. 7 i 8 dodatkowa niepaginowana k., brak kk. 57-59.
  • pismo jednej ręki
  • Wyroki numerowane (186); od nru 34. cyfry wpisów poprawione wskutek powtórzenia tegoż nru.
 • Opracowania: Bielecka Janina, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 251, 264.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 240 a Akta grodzkie poznańskie 18 w.
 • 245 a "Actum in Judicijs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officij Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]".
 • 246 a Akta grodzkie poznańskie z r. 1761 g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg.
 • 260 a Poznań c 1761
 • 300 a 106 k. c 34x22 cm
 • 340 d rkps e płsk. biały, 19 w.
 • 500 a Pap. ze śladami zalania.
 • 500 a Kk. 98-106 czyste.
 • 500 a Między kk. 7 i 8 dodatkowa niepaginowana k., brak kk. 57-59.
 • 500 a pismo jednej ręki
 • 500 a Wyroki numerowane (186); od nru 34. cyfry wpisów poprawione wskutek powtórzenia tegoż nru.
 • 520 a Niektóre k. rkpsu zawierają znak wodny przedstawiający owalny wieniec zwieńczony koroną, u dołu przewiązany, w polu środk. dwudzielnym w słup litery "PS" (f. niezident. papierni) k. 4, 6, k. niefol., 9, 11, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-52, 54, 61, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 87, 89, 93, 105; [odwrócony] k. 1, 3, 5, 14, 16, 24, 27, 60, 71, 73, 85, 91, 94, 98, 101, 103.
 • 520 a Oryginał (protocollon) (?), seria Decreta officii. Rkps jest częścią zespołu ksiąg grodzkich poznańskich i zawiera przeważnie skrócone odpisy wyroków wydanych przez sąd grodzki w Poznaniu na sesjach odbytych w okresie 9 II - 9 III 1761.
 • 520 a "Actum in Judicÿs Castrensibus Posnaniensibus Causarum Officÿ Expulsionum Recentium Criminum Feria Secunda post Dominicam Invocavit Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Primo [9 II 1761], ex Nova acclamatione Posnaniae celebratis. Coram N[obi]li[bu]s Andrea de Niegolewo Niegolewski vexillifero Palatinatus Calissien[sis] Iudice Surrogato ejusdem nominis Gostomski Notario Castrensibus Posnaniensibus Praesentibus p[e]r[sona]li[te]r ac G[e]n[er]osis Andrea et Josepho ac Ludovico Skorzewskich Joanne Gronowski Stanislao Stempczynski, Alberto Daleszynski, Adamo Łukomski, Andrea Lossa, Josepho Gorecki, Antonio Jarnowski, Josepho Zułtowski, Francisco Zaleski et alÿs quamplurimis. Adstante quoq[ue] Honesto Francisco Maluchowski Posnania M[inisteria]li R[eg]ni G[enera]li actum praesentem acclamant[ibus]" k. 1.
 • 520 a 1. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Marcinowi Linkowskiemu, susceptantowi sądu grodzk. w Poznaniu, o przywłaszczenie schedy (pieniądze w gotówce, dokumenty, ruchomości) po zm. bezpotomnie Michale Kujawskim; sprawa z 1755 r.] k. 2-2v.
 • 520 a 2. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Tomasza Szomańskiego, przeciwko Mikołajowi Pierzchlińskiemu, dziedzicowi Kębłowa, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o płacenie czynszu rocznego od sumy kapitału 150 grz., zapisanego 1478 na dobrach Kębłowo przez ówczesnego dziedzica Piotra Kębłowskiego tytułem uposażenia po połowie na rzecz altarii i altarzysty w kolegiacie szamotulskiej p.w. św. Stanisława; sprawa z 1759 r.] k. 2v-3.
 • 520 a 3. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Józefowi Ulatowskiemu, dziedzicowi Sobiałkowej Górki, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o płacenie czynszów rocznych od kwoty 200 grz., zapisanych przez chor. pozn. Macieja Góreckiego na rzecz kolegiaty szamotulskiej na częściach wsi Górka i Sanniki w pow. gnieźn.] k. 3-3v.
 • 520 a 4. [Wyrok w sprawie z powództwa sióstr Wirydianny za Adamem Łukomskim i Jolenty za Rochem Morzyckim, reprezent. przez wymienionego Adama Łukomskiego, przeciwko podkom. brzesko-kujawskiemu Józefowi Łąckiemu i jego ż. Nepomucenie z Pawłowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz łowcz. lubaczowskiemu Jakubowi Komorowskiemu i jego ż. Antoninie z Pawłowskich, reprezent. przez Wojciecha Dramińskiego; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 3v.
 • 520 a 5. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Zebrzydowskich Zabłockiej, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz braciom Ignacemu i Antoniemu Zabłockim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o nieuiszczenia kwoty 20 zł. węg.] k. 3v-4.
 • 520 a 6. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Stanisława i Karola Ulatowskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Kąsinowskiemu i jego ż. Katarzynie z Bronikowskich, 1-o v. Michałowej Grodzickiej, tegoż sukcesorce, reprezent. przez Wawrzyńca Logę; odroczenie rozprawy na prośbę pozwanych] k. 4-5.
 • 520 a 7. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego przeciwko Stanisławowi Grodzickiemu (treści wyroku nie wpisano)] k. 5v.
 • 520 a 8. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Katarzynek (Dominikanek) w Poznaniu, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko podstol. poznańskiemu Wojciechowi Rydzyńskiemu i jego żonie, sukcesorom skarbnika pozn. Antoniego Umińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego (treści wyroku brak)] k. 5v.
 • 520 a 9. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Mąkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko Aleksandrowi Gołeckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spisanie inwentarza ruchomości po zm. Annie z Gołeckich, c. pozwanego, a ż. powoda, do którego owe ruchomości również należą, przywłaszczonych przez ojca zmarłej, i dostarczenie go do urzędu grodz. w celu ingrosowania] k. 6-6v.
 • 520 a 10. [Wyrok w sprawie z powództwa kasztelanica sieradzkiego Franciszka Rychłowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Rafałowi Malechowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, o zwrot swojej poddanej Róży wraz z 15 owcami, przychówkiem i dochodami, zgodnie z kwitem wystawionym przez tego ostatniego 25 VI 1757 r.] k. 6v-7.
 • 520 a 11. [Wyrok w sprawie z powództwa cześnika kalisk. Mikołaja Swinarskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi szambelanowi król. oraz Józefowi płk. wojsk kor. i dow. roty pancernej star. trembowelskiego hr. Potockiego Krzyckim, pod nieobecność gen. wojsk kor. Kazimierza Krzyckiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot pewnych sum z procentem; odroczenie sprawy na inny termin] k. 7.
 • 520 a 12. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Rokossowskich, wdowy po Łukaszu Bogurskim i Stanisławie Korytowskim, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko wdowom i spadkobierczyniom po zm. braciach Eustachym i Macieju Kowalskich oraz Tomaszowi Kowalskiemu, pis. ziem. wschowskiemu, będącym zarazem powodami, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, a także przeciwko przypozwanym spadkobiercom zm. Antoniego Objezierskiego oraz konwentowi franciszkanów konwentualnych w Poznaniu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy wobec rozproszenia stron] k. 7-7v.
 • 520 a 13. [Wyrok w sprawie z powództwa rodzeństwa Cieleckich: Sebastiana, Józefa, Antoniego, Wojciecha, Heleny, Magdaleny i Rozalii, reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, przeciwko Kazimierzowi Kaczorowskiemu i jego ż. Katarzynie z Grudzielskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; odroczenie rozprawy] k. 7v.
 • 520 a 14. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Smoleńskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Maciejowi i Adamowi Stawianowskim, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 7v.
 • 520 a 15. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Kamińskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Karolowi Prokip?, reprezent. przez Mikołaja Połockiego (treści wyroku nie wpisano)] k. niefol.
 • 520 a 16. [Wyrok w sprawie z powództwa Franciszka Dzierzgowskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Wojciechowi Szczytnickiemu i braciom Franciszkowi i Fabianowi Korytowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, oraz Franciszkowi i Antoniemu Łęskim reprezent. przez Mikołaja Połockiego, o spłacenie pewnej sumy; odroczenie procesu] k. niefol.
 • 520 a 17. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Śródce k. Poznania, reprez. przez superiora tejże kongregacji Piotra Myszczyńskiego, przeciwko Antoniemu Prusimskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłatę sumy 3000 fl. z procentem, zgodnie z brzmieniem zapisu na rzecz filipinów, dokonanego w grodzie poznańskim w 1742 r.] k. niefol.- k. 8.
 • 520 a 18. [Wyrok w sprawie między powodami i pozwanymi Kazimierzem Garczyńskim a braćmi Radońskimi: star. powidzkim Michałem, star. dębińskim Mikołajem oraz Kazimierzem, Felicjanem i Jakubem, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot dziedzicowi wdowy i dzieci po poddanym młynarzu imieniem Rusza wraz z całym dobytkiem i inwentarzem; sprawa z 1758 r.] k. 8-9.
 • 520 a 19. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Karmelitów Bosych przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Eleonorze z Bachszteinów Szołdrskiej, wdowie po Bartłomieju kaszt. biechowskim, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego oraz Ignacemu Bieńkowskiemu i jego ż. Katarzynie z Poklateckich wraz z małoletnią Ludwiką Szołdrską, c. Ludwika kasztelanica biechowskiego z wymienioną Poklatecką, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o czynsze roczne od 2 sum: 3750 fl. i 1000 fl., zapisanych 1735 w grodzie poznańskim przez Konstancję Szołdrską Bartłomiejowi Szołdrskiemu, na Iłowcu Wlk. i Kościelnym, a następnie legowania testamentem z 1755 karmelitom poznańskim sumy 1000 fl. na odprawienie tysiąca mszy wotywnych na duszę Konstancji Szołdrskiej] k. 9-10.
 • 520 a 20. [Wyrok w sprawie z powództwa Bartłomieja Stempczyńskiego i jego ż. Katarzyny z Płaczkowskich, Marianny Szczypierskiej panny, Magdaleny z Jaskóleckich rozwiedz. z Jakubem Granowskim oraz Anny z Płaczkowskich, ż. Krzesińskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko braciom Adamowi i Ludwikowi Zakrzewskim, podczaszycom łęczyckim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentami; sprawa z 1760 r.] k. 10-11.
 • 520 a 21. [Wyrok w sprawie między Franciszkiem Grzybowskim i jego ż. Kunegundą z Pawłowskich, powodami i pozwanymi, Wojciechem Miaskowskim i jego ż. Petronelą z Kosińskich, 1-o v. Józefową Marszewską, powodami i pozwanymi reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, Franciszkiem Nieżychowskim i jego ż. Barbarą z Marszewskich, pozwanymi reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, Stefanem Bronikowskim i jego ż. Marcjanną Marszewską, pozwanymi reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, opatem lędzkim Konstantym Iłowieckim, kan. katedr. poznańskim, pozwanym reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, Stefanem Pawłowskim, pozwanym reprzeznt. przez Stanisława Brodnickiego, Sebastianem Krzyszkowskim i Franciszka Iłowieckiego, pozwanych reprezent. przez Antoniego Nerskiego, w przedmiocie stawienia się na kolejnej rozprawie, okazania dokumentów i postawienia świadków; sprawa z 1759 r.] k. 11-11v.
 • 520 a 22. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego Rzeszotarskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko braciom Wawrzyńcowi i Józefowi Kurcewskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego; wyznaczenie kolejnej rozprawy] k. 11v-12.
 • 520 a 23. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Antoniego i Sebastiana Stanisławskich, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Mikołajowi Bojanowskiemu i jego ż. Mariannie ze Złotnickich oraz Józefowi Radzimińskiemu i jego ż. Michalinie ze Złotnickich, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego o zapłacenie grzywny i odroczenie rozprawy na następny termin] k. 12.
 • 520 a 24. [Wyrok w sprawie z powództwa Ignacego z Bytynia Kurnatowskiego, reprezent. przez Wawrzyńca Logę, przeciwko Ignacemu Wiesiołowskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, o ustalenie prawa własności do poddanego Józefa Kociemby; odroczenie rozprawy w celu przedłożenia dok. i postawienia świadków] k. 12v.
 • 520 a 25. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama, kanonika katedr. poznańskiego, i Wojciecha, star. bolesławskiego (?), z Bnina Opalińskich, reprezent. przez Andrzeja Szomańskiego, przeciwko Józefowi Sczanieckiemu, podkoniusz. kor., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot z procentami na św. Jana Chrzciciela sumy 1000 zł. węg., zapisanych 1750 starościcowi śrem. Karolowi Opalińskiemu; skreślenia w tekście, która winna być spłacona 1751] k. 12v-13.
 • 520 a 26. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Żurawskiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Andrzejowi Dameckiemu, reprezent. przez Mikołaja Połockiego wobec niestawienia się pozostałych pozwanych Wojciecha i Antoniego Urbanowskich, którzy zobowiązują sąd do wymierzenia im kary, o spłacenie procentów od pewnej sumy] k. 13v.
 • 520 a 27. [Wyrok w sprawie z powództwa konwentu Kanoników Regularnych Reguły św. Augustyna w Trzemesznie, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Radzie miejskiej (burmistrzowi, wójtowi i rajcom) i mieszkańcom Środy Wlkp., reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz wdowie i sukcesorom po zm. Kazimierzu Leszczyńskim o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela przez miasto sumy 4500 fl., pożyczonej od ks. Tomasza Depiusa (Depski?, Dębski?, Dupski?), plebana w Nietrzanowie, 1663 i zapisanej w grodzie średzkim na dobrach wsi miejskiej Zielniki, następnie cedowanej przezeń 1666 na trzemeszneński konwent kanoników regularnych, a wreszcie będącej przedmiotem ugody zawartej pomiędzy stronami procesowymi 26 VII 1750 w Środzie] k. 13v-14.
 • 520 a 28. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Antoniemu Zbyszewskiemu osobiście i Franciszkowi Zbyszewskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrócenie na św. Jana Chrzciciela sumy 2000 fl., zapisanych na czynsz 1691 w grodzie gnieźnieńskim przez Jana Raszewskiego, skarbnika wyszogrodzkiego, konwentowi kanoników regularnych w Trzemesznie na dobrach Ruchocinek] k. 14-14v.
 • 520 a 29. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Synagodze we Wrześni, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zwrot 2 sum, pożyczonych i zapisanych w grodzie gnieźnieńskim: 4000 fl. i 1000 fl., a pochodzących z legatu opata trzemeszneńskiego Franciszka Ponińskiego dla tamtejszego konwentu kanoników regularnych na rzecz odprawiania modlitw i służby Bożej w jego intencji] k. 14v-15.
 • 520 a 30. [Wyrok w sprawie z powództwa podkom. parnawskiego Karola Jerzykowskiego i sukcesorów zm. Marcelina Raszewskiego, reprezent. przez wymienionego Jerzykowskiego, przeciwko plebanowi tarnowskiemu Łukaszowi Słupińskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
 • 520 a 31. [Wyrok w sprawie z powództwa jak wyżej przeciwko Mariannie z Zakrzewskich Zakrzewskiej, kasztelanowej kaliskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego (treści wyroku nie wpisano); rozprawa odroczona] k. 15.
 • 520 a 32. [Wyrok w sprawie pomiędzy Michałem Dobiejewskim, powodem i pozwanym reprezent. przez Klemensa Karśnickiego, Bogusławem Bukowieckim, pozwanym reprezent. przez Józefa Widlickiego, Wojciechem Rozbickim, pozwanym reprezent. przez Stanisława Rozbickiego, Kazimierzem Węsierskim asesorem ziem. tucholskim, pozwanym reprzeznt. przez Antoniego Nerskiego, a Stanisławem Braneckim, powodem i pozwanym reprezent. przez Józefa Gorczyczewskiego; z powodu niestawienia się na sąd we wsi Zakrzewo w 1760 r. pozwanych W. Rozbickiego i K. Węsierskiego, sąd wymierza im grzywnę zaocznie] k. 15-15v.
 • 520 a 33. [Wyrok w sprawie z powództwa Tomasza Lubstowskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Ignacemu Racięskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego wobec niestawienia się na rozprawę małżeństwa Michała i Anny z Grodzickich Racickich o sumę na dobrach Przecław] k. 15v.
 • 520 a 34. [Wyrok w sprawie z powództwa Baltazara Owsińskiego, plebana w Iłowcu reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko gminie żydowskiej w Poznaniu, reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, o spłacenie na św. Jana Chrzciciela procentów od sumy 111 zł węg. 2 fl. (tj. w przeliczeniu 2000 fl.), stanowiącej część sumy ogólnej 310 zł węg. pożyczonej przez Synagogę od kaszt. santockiego i biechowskiego Bartłomieja Szołdrskiego i zapisanej w grodzie poznańskim 1739, a 1755 częściowo spłaconej (kwota 199 zł węg.) i skwitowanej przez syna wierzyciela Ludwika kasztelanica biechowskiego, cedowanej przez tego ostatniego zgodnie z wolą ojca przy okazji wspomnianego kwitowania na plebana kościoła par. w Iłowcu na odprawianie mszy wotywnych za benefaktora; sprawa z 1760 r.] k. 15v-16.
 • 520 a 35. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko Franciszkowi Sczanieckiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego o niezapłacenie sumy 1000 fl.; sprawa z 1753 r.] k. 16v.
 • 520 a 36. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Tylnerowicza, plebana w Szymborowie reprezent. przez Józefa Drzewieckiego, przeciwko Ludwikowi Chmielewskiemu, regensowi ziem. wschowskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego; odroczenie rozprawy] k. 16v.
 • 520 a 37. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy i sukcesorów zm. Macieja Wierusz Kowalskiego, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Aleksandrowi Sułkowskiemu, łowcz. nadw. lit., i jego synowi Antoniemu Sułkowskiemu, star. jeziernickiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o spłacenie pewnej sumy z procentem] k. 16v-17.
 • 520 a 38. [Wyrok w sprawie z powództwa Nereusza Krzywosądzkiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko wdowie Elżbiecie z Radomickich Mierosławskiej, podkomorzynie inowrocł., oraz Janowi Małachowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; zalecenie przesłuchania jako świadka kmiecia Sobiecha z Gołębina; odroczenie rozprawy dla lepszego rozpoznania sprawy] k. 17.
 • 520 a 39. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Macieja i Adama Sławińskich, reprezent. przez Mikołaja Połockiego, przeciwko Józefowi Smoleńskiemu, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego; odroczenie rozprawy] k. 17v-18.
 • 520 a 40. [Wyrok w sprawie z powództwa Bogusława Bukowieckiego, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, przeciwko Franciszkowi Gorzeńskiemu, pułk. wojsk kor. reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego o zapłatę sumy 50000 fl.] k. 18.
 • 520 a 41. [Wyrok w sprawie z powództwa Adama Bielińskiego, kasztelanica lędzkiego reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego, przeciwko Franciszkowi Sokolnickiemu, star. boguszyńskiemu reprezent. przez Antoniego Nerskiego; sprawa z 1758 r.; odroczenie rozprawy] k. 18v.
 • 520 a 42. [Wyrok w sprawie z powództwa Jakuba Dobrogoyskiego przeciwko Franciszkowi Junosza Bojanowskiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 a 43. [Wyrok w sprawie z powództwa Wojciecha Miaskowskiego, reprezent. przez Stanisława Szymońskiego, przeciwko Stanisławowi Konarskiemu, proboszczowi łekneńskiemu oraz Tomaszowi Szomańskiemu; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 a 44. [Wyrok w sprawie z powództwa Pawła Boińskiego przeciwko wdowie i sukcesorom zm. Jakuba Działyńskiego, woj. malborskiego, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 a 45. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Adama i Mikołaja Potockich, reprezent. przez wspomnianego Mikołaja, przeciwko Józefowi Łochockiemu, star. osieckiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 19.
 • 520 a 46. [Wyrok w sprawie z powództwa Józefa Radzimińskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Tomaszowi Rokossowskiemu, pis. grodz. pyzdrskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, o zapłacenie pewnej sumy z procentem; sprawa z 1760 r.] k. 19v.
 • 520 a 47. [Wyrok w sprawie z powództwa kapituły kolegiackiej w Szamotułach, reprezent. przez Wyrwińskiego (?), scholastyka i prokuratora tejże kapituły, przeciwko Wojciechowi Miaskowskiemu woj. kaliskiemu, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz Kazimierzowi Garczyńskiemu; odroczenie procesu dla zebrania dowodów] k. 20.
 • 520 a 48. [Wyrok w sprawie z powództwa sukcesorów zm. Stanisława Rudzkiego oraz Józefa i jego syna Stanisława Trąmpczyńskich, reprezent. przez Józefa Widlickiego, przeciwko Walentemu Zbyszewskiemu, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 20.
 • 520 a 49. [Wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa Antoniego Nerskiego i Joanny z Przybyszewskich, 1-o v. Jana Drzewieckiego, sukcesorów tegoż Jana, reprezent. przez wspomnianego Antoniego Nerskiego, przeciwko Józefowi Bieńkowskiemu i jego ż. Annie z Kowalskich, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 20.
 • 520 a 50. [Wyrok w sprawie z powództwa Michała Dobiejewskiego i jego ż. Barbary z Przyłuskich, reprezent. przez wymienionego Michała, przeciwko Bogusławowi Bukowieckiemu, reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Kazimierzowi Lutomskiemu, podstol. rzeczyckiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zwrot z procentem sumy 800 fl., zapisanych na dobrach Kamionek] k. 20v-21.
 • 520 a 51. [Wyrok w sprawie z powództwa Stanisława Mareckiego i sukcesorów zm. Michała Kujawskiego, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, przeciwko Katarzynie z Woźnickich Sczanieckiej, cześnikowej dobrzyńskiej, reprezent. przez Józefa Widlickiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 a 52. [Wyrok w sprawie z powództwa Marcina Linkowskiego, susceptanta sądu grodz. w Poznaniu, reprezent. przez Wawrzyńca Logę przeciwko kasztelanicowi przemęckiemu Adamowi Skoraszewskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 a 53. [Wyrok w sprawie z powództwa Marianny z Żychlińskich, ż. Ernesta Christiana Burkdorffa, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Wojciechowi Tyminieckiemu, cześnikowi dobrzyńskiemu, reprezent. przez Jana Podlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 21.
 • 520 a 54. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Gruszczyńskiego, sędz. grodz. wałeckiego, reprezent. przez Jana Godlewskiego, przeciwko wdowie Helenie z Dzierzanowskich Unrużynie, reprezent. przez Andrzeja Mańkowskiego; odroczenie rozprawy] k. 21v.
 • 520 a 55. [Wyrok w sprawie z powództwa wdowy Honoraty Rozyny de Tepery Stronwaldowej, kupcowej poznańskiej, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Andrzejowi Twardowskiemu, pułk. wojsk kor., reprezent. przez Jana Godlewskiego, o zapłatę na św. Jana Chrzciciela sumy 189 tf. 12 gr. za pobrane zgodnie z wykazem rozmaite towary oraz wino] k. 21v.
 • 520 a 56. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Budziszewskiego, stolnika przemyskiego, i jego ż. Ludwiki z Ulatowskich, reprezent. przez Ignacego Sokołowskiego, oraz panny niezamężnej Anny Ulatowskiej przeciwko braciom Stanisławowi i Karolowi Ulatowskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego (treści wyroku nie wpisano)] k. 22.
 • 520 a 57. [Wyrok w sprawie z powództwa spadkobierców zm. Stanisława Żbikowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Stanisławowi Ciesielskiemu, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, o zapłatę 500 fl. tenuty z dóbr Gołoń; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Wojciecha Jeziorkowskiego; przypozwanie obecnego arendarza wymienionych dóbr Rożnowskiego; odroczenie rozprawy w celu lepszego zbadania sprawy] k. 22v-23.
 • 520 a 58. [Wyrok w sprawie z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu, reprezent. przez prokuratora tejże kongregacji Stanisława Sztoltmana (Sztolzmana?), przeciwko Antoniemu sędz. ziem. wschowskiemu oraz jego synom Kasprowi star. obornickiemu i Stanisławowi podkom. nadw. JKM Rogalińskim, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, a także Adamowi Kaczorowskiemu o zapłacenie pewnych sum, zapisanych na dobrach wsi Zalesie; przyjazd do wsi komisarza wojewody wlkp. Konstantego Woynicza; sprawa z 1760 r.] k. 23-24.
 • 520 a 59. [Wyrok w sprawie z powództwa Jana Mańkowskiego, reprezent. przez Stanisława Brodnickiego, przeciwko cześn. ciechanowskiemu Antoniemu Smoleńskiemu, także powodowi reprezent. przez Józefa Widlickiego, oraz Józefowi Bronikowskiemu, reprezent. przez Jana Godlewskiego; odroczenie rozprawy] k. 24v.
 • 520 a 60. [Wyrok w sprawie z powództwa Kaspra (ojca), Franciszka (ojczyma) oraz Józefa i Wawrzyńca (pasierbów, bratanków?) Wyganowskich, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, przeciwko Józefowi Mlickiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu i prezydentowi Trybunału Koronnego, Janowi Wypiewskiemu proboszczowi w Kiszkowie oraz Antoniemu Kamińskiemu, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego; odroczenie rozprawy do zakończenia kadencji Mlickiego w Trybunale] k. 24v.
 • 520 a 61. [Wyrok w sprawie z powództwa łowcz. kaliskiego Tadeusza Korytowskiego, reprezent. przez Jakuba Dobrogoyskiego, przeciwko Janowi Żółtowskiemu, także powodowi, reprezent. przez Antoniego Nerskiego, oraz przypozwanemu Hieronimowi Dobrzyckiemu, reprezent. przez Mikołaja Potockiego, o ekstradycję poddanego, woźnicy Szymona, który zbiegł ze wsi Żydowo Korytowskich do wsi Chwałkowo Żółtowskiego, a następnie dla zapobieżenia ekstradycji został przez tego ostatniego ukryty w majątku Dobrzyckiego; sprawa z 1760 r.] k. 24v-25v.
 • 520 a 62. [Wyrok w sprawie z powództwa braci Piotra, Ignacego i Macieja Sokołowskich, reprezent. przez wspomnianego Ignacego, przeciwko susceptantowi sądu grodz. w Poznaniu Józefowi Kamińskiemu, dot. niejasności z przekazaniem w urzędzie kwot pieniężnych, tj. procentów od sum zapisanych przez kanonika poznańskiego Adama Opalińskiego na dobrach wsi Rąbczyn; sprawa z 1755 r.] k. 25v-26.
 • 530 d Mf 2275
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d 3 [naklejka na grzbiecie oprawy] d BK IX 72 w Działyński Tytus
 • 581 a Bielecka Janina, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku. Województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965 s. 251, 264.
 • 600 a Aszembrener Honorat Fryderyk c mieszczanin i kupiec poznański
 • 600 a Bachstein Eleonora zob. Szołdrska
 • 600 a Baranowski Józef
 • 600 a Baykowski Andrzej
 • 600 a Będkowska Jadwiga z Przespolewskich x [ż. Józefa]
 • 600 a Będkowski Józef d 18 w. x [m. Jadwigi z Przespolewskich]
 • 600 a Białęski Kazimierz x [br. Macieja i Tomasza]
 • 600 a Białęski Maciej x [br. Kazimierza i Tomasza]
 • 600 a Białęski Tomasz x [br. Kazimierza i Macieja]
 • 600 a Białkowska Teresa z Pawłowskich x [1. ż. Jana]
 • 600 a Białkowski Jan
 • 600 a Bielawska Eleonora zob. Dąbrowska
 • 600 a Bieliński Adam h. Szeliga x [s. Aleksandra kaszt. lędzkiego]
 • 600 a Bieńkowska Anna z Kowalskich x [ż. Józefa]
 • 600 a Bieńkowska Jadwiga z Przyłuskich x [ż. Melchiora]
 • 600 a Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich x [ż. Ignacego]
 • 600 a Bieńkowski Ignacy x [m. Katarzyny z Poklateckich]
 • 600 a Bieńkowski Ignacy x [2. m. Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 a Bieńkowski Józef x [m. Anny z Kowalskich]
 • 600 a Bieńkowski Melchior x [m. Jadwigi z Przyłuskich]
 • 600 a Bieńkowski Melchior
 • 600 a Błaszkowska Julianna z Markwartów x [ż. Jana]
 • 600 a Błaszkowski Jan x [m. Julianny z Markwartów]
 • 600 a Bniński Rafał c klan śremski d (1705-1770)
 • 600 a Bniński, Rafał c klan śremski d (1705-1770)
 • 600 a Boiński Paweł
 • 600 a Bojanowska Marianna ze Złotnickich x [ż. Mikołaja]
 • 600 a Bojanowski Franciszek Junosza
 • 600 a Bojanowski Mikołaj x [m. Marianny ze Złotnickich]
 • 600 a Bońkowska Katarzyna z Rokossowskich x [ż. Antoniego]
 • 600 a Borkowski Tomasz
 • 600 a Branecki Stanisław
 • 600 a Brezanka Eleonora c klaryska ze Śremu x [c. Adama Brezy kaszt. santockiego z Anny Grudzińskiej]
 • 600 a Breza, Wojciech Konstanty c wda kaliski, poznański d (?-1698)
 • 600 a Brochoccy Michał, Felicjan, Katarzyna i Wiktoria x [dzieci Macieja i Anny z Siemiątkowskich]
 • 600 a Brochocka Anna z Siemiątkowskich x [ż. Macieja]
 • 600 a Brochocki Jan x [s. Macieja i Joanny Tańskiej
 • 600 a Brochocki Maciej x [m. Anny z Siemiątkowskich]
 • 600 a Brodnicka Katarzyna ze Stoińskich
 • 600 a Brodnicki Maciej x [s. Katarzyny ze Stoińskich]
 • 600 a Brodnicki Stanisław
 • 600 a Brodnicki Stanisław x [s. Katarzyny ze Stoińskich]
 • 600 a Broniewska Konstancja z Sobockich x [ż. Jana]
 • 600 a Broniewski Jan x [m. Konstancji z Sobockich]
 • 600 a Bronikowska Ewa zob. Horn
 • 600 a Bronikowska Karolina zob. Malczewska
 • 600 a Bronikowska Katarzyna zob. Kąsinowska
 • 600 a Bronikowska Krystyna zob. Wyganowska
 • 600 a Bronikowski Aleksander
 • 600 a Bronikowski Jan c kanonik regularny z konwentu w Kaliszu
 • 600 a Bronikowski Józef
 • 600 a Bronikowski Józef
 • 600 a Bronikowski Stefan x [m. Marcjanny z Marszewskich]
 • 600 a Bronikowski Władysław x [s. Jana]
 • 600 a Brudzewska Joanna zob. Zabłocka
 • 600 a Brudzewski Aleksander
 • 600 a Brudzewski Aleksander x [o. Andrzeja]
 • 600 a Brudzewski Andrzej x [s. Aleksandra]
 • 600 a Budny Michał i Marianna z Dudków c poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
 • 600 a Budziszewska Ludwika z Ulatowskich x [ż. Jana stoln. przemyskiego]
 • 600 a Budziszewska Ludwika z Ulatowskich x [ż. Jana stoln. przemyskiego]
 • 600 a Budziszewski Jan c stolnik przemyski x [m. Ludwiki z Ulatowskich]
 • 600 a Budziszewski Jan c stolnik przemyski x [m. Ludwiki z Ulatowskich]
 • 600 a Bukowiecki Bogusław
 • 600 a Bułakowski Jakub
 • 600 a Bułakowski Melchior
 • 600 a Burkdorff Ernest Christian x [m. Marianny z Żychlińskich]
 • 600 a Burkdorff Marianna z Żychlińskich x [ż. Ernesta Christiana]
 • 600 a Byk Krystian c olęder z Turostowa
 • 600 a Byk Wojciech c sołtys olędrów we Wronczynie
 • 600 a Cedrowski Wojciech
 • 600 a Chłapowski Władysław
 • 600 a Chmielewski Ludwik c regens ziem. wschowski
 • 600 a Choliszewski Franciszek c komendarz w Obrzycku
 • 600 a Chróścicki Adam c stolnik łomżyński
 • 600 a Chróścicki Adam c stolnik łomżyński
 • 600 a Chrzanowski Franciszek
 • 600 a Cichoszewicz Regina z Siadkiewiczów x [ż. Jakuba mieszcz. z Chwaliszewa]
 • 600 a Cielecka Helena
 • 600 a Cielecka Magdalena
 • 600 a Cielecka Rozalia
 • 600 a Cielecki Antoni
 • 600 a Cielecki Józef
 • 600 a Cielecki Sebastian
 • 600 a Cielecki Wojciech
 • 600 a Cieluścińska Elżbieta zob. Zdanowska
 • 600 a Ciesielski Stanisław
 • 600 a Czarnecki Stanisław h. Łodzia
 • 600 a Czarnkowska Zofia zob. Radzewska
 • 600 a Czermiński szl.
 • 600 a Dąbrowska Eleonora z Bielawskich x [m. Róży z Dąbrowskich Rossowskiej]
 • 600 a Dąbrowska Róża zob. Rossowska
 • 600 a Dąbska Teresa zob. Lipska
 • 600 a Daleszycki Wojciech
 • 600 a Damecki Andrzej
 • 600 a Dawidowicz Abraham c Żyd z Leszna (?)
 • 600 a Dembińska Zofia z Jeżewskich x [ż. Antoniego]
 • 600 a Dembiński Antoni x [m. Zofii z Jeżewskich]
 • 600 a Depius (Depski?, Dębski?, Dupski?) Tomasz c pleban w Nietrzanowie
 • 600 a Dobiejewska Barbara z Przyłuskich x [ż. Michała]
 • 600 a Dobiejewski Michał x [m. Barbary z Przyłuskich]
 • 600 a Dobiejewski Michał
 • 600 a Dobiejewski Michał
 • 600 a Dobrogoyski Antoni
 • 600 a Dobrogoyski Jakub c plenipotent sąd.
 • 600 a Dobrogoyski Maciej c cześnik bracławski
 • 600 a Dobrzycki Andrzej x [o. Hieronima]
 • 600 a Dobrzycki Hieronim
 • 600 a Dobrzycki Hieronim x [s. Andrzeja z Katarzyny z Kołaczkowskich]
 • 600 a Dramiński Wojciech
 • 600 a Drogoński Mateusz c plenipotent sąd.
 • 600 a Drwęski Piotr c komisarz woj. wlkp.
 • 600 a Drzewiecki Bartłomiej
 • 600 a Drzewiecki Bartłomiej
 • 600 a Drzewiecki Jan x [1. m. Joanny z Przybyszewskich Nerskiej]
 • 600 a Drzewiecki Józef c plenipotent sąd.
 • 600 a Drzewiecki Zygmunt
 • 600 a Drzewski (?) Andrzej c stolniczyc czernichowski
 • 600 a Drzewski (?) Stanisław
 • 600 a Dudek Wojciech
 • 600 a Dudek Wojciech i Regina, oraz dzieci: Walenty, Mateusz, Katarzyna, Małgorzata, Róża c poddani Wojciecha Miaskowskiego z Lednogóry
 • 600 a Działyńska Anna z Radomickich x [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Augustyna woj. kaliskiego]
 • 600 a Działyński Jakub c poseł c woj. malborski c podkom. poznański d (1708-1756)
 • 600 a Dzierzalski (?) Jan c prob. w Granowie
 • 600 a Dzierzanowska Helena zob. Unrużyna
 • 600 a Dzierzgowski Franciszek
 • 600 a Gądkowski Józef c dziedzic Wronczyna c s. pisarza grodz. poznańskiego
 • 600 a Gajewski Antoni c klan nakielski, sta kościański i łęczycki d (?-1775)
 • 600 a Garczyński Kazimierz
 • 600 a Garczyński Stefan c wojewodzic poznański x [s. Stefana?]
 • 600 a Glińska Zofia zob. Skoroszewska
 • 600 a Gliszczyński Stanisław
 • 600 a Głowacki Adam
 • 600 a Gniewkowski Wojciech c dziedzic wsi Kaliska w pow. konińskim
 • 600 a Goczkowska Marcjanna z Markwartów x [ż. Jakuba]
 • 600 a Goczkowski Jakub x [m. Marcjanny z Markwartów]
 • 600 a Godlewski Jan c plenipotent sąd.
 • 600 a Golańska Anna z Rosnowskich
 • 600 a Gołecka Anna zob. Mąkowska
 • 600 a Gołecki Aleksander x [o. Anny za Adamem Mąkowskim]
 • 600 a Goltz (Gulcz) August Stanisław c marsz. konfederacji toruńskiej c gen. wojsk kor. d (zm. 1788)
 • 600 a Goltz (Gulcz) Jerzy Wilhelm c marsz. konfederacji toruńskiej c gen. wojsk kor. d (zm. 1767)
 • 600 a Górawska Franciszka z Rudnickich x [c. Jana z Ewy Zakrzewskiej, ż. Wojciecha]
 • 600 a Gorczyczewski Józef
 • 600 a Górecki Józef
 • 600 a Górecki Maciej h. Sokola c chor. poznański d (zm. po 1758)
 • 600 a Gorzeński Franciszek c pułk. wojsk kor.
 • 600 a Gorzeński Franciszek c pułk. wojsk kor.
 • 600 a Gostomski Andrzej h. Nałęcz c pis. grodz. poznański
 • 600 a Gostyński Andrzej
 • 600 a Grabowski Honorat Demetriusz c mieszcz. i kupiec poznański
 • 600 a Grabski Kajetan c s. stolnika bracławskiego
 • 600 a Grabski Stanisław c stolnik bracławski
 • 600 a Granowska Magdalena z Jaskóleckich x [rozw. z Jakubem Granowskim]
 • 600 a Granowski Jakub x [m. Magdaleny Jaskóleckiej]
 • 600 a Granowski Kazimierz c woj. rawski
 • 600 a Grochowicki Antoni
 • 600 a Grodzicka Anna zob. Racicka
 • 600 a Grodzicki Stanisław
 • 600 a Grodzicki Stanisław
 • 600 a Grodziecka Barbara z Wyrzyskich x [ż. Jakuba]
 • 600 a Grodziecki Antoni x [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
 • 600 a Grodziecki Stanisław x [s. Jakuba z Barbary Wyrzyskiej]
 • 600 a Gronowski Jan
 • 600 a Gronowski Jan
 • 600 a Grudzielska Anna zob. Zagórska
 • 600 a Grudzielska Estera zob. Kaczorowska
 • 600 a Grudziński Adam h. Grzymała x [s. Karola kaszt. pozn.]
 • 600 a Grudziński Zygmunt h. Grzymała x [s. Karola kaszt. pozn.]
 • 600 a Gruszczyński Jan c sędzia grodzki wałecki d 18 w.
 • 600 a Grzybowska Kunegunda z Pawłowskich x [ż. Franciszka]
 • 600 a Grzybowski Franciszek
 • 600 a Grzybowski Franciszek c komisarz woj. wlkp.
 • 600 a Grzybowski Franciszek x [m. Kunegundy Pawłowskiej]
 • 600 a Grzybowski Franciszek c komisarz woj. wlkp.
 • 600 a Gurowski Aleksander c podkom. gnieźnieński i nadw. d (zm. 1790)
 • 600 a Gurowski Melchior c chorąży kaliski klan poznański d (1686-1756)
 • 600 a Gurowski Melchior c kan. katedr. krakowski
 • 600 a Gurowski Rafał c star. kolski d (zm. 1797)
 • 600 a Gurowski Władysław h. Wczele c podkom. nadw.
 • 600 a Hebdman Franciszek c pisarz ławy miejskiej Poznania
 • 600 a Hebdman Franciszek c pisarz ławy miejskiej Poznania
 • 600 a Hermanowski Aleksander
 • 600 a Hersz Ruben c Żyd z Leszna
 • 600 a Horn Ewa z Bronikowskich x [ż. Krzysztofa]
 • 600 a Horn Krzysztof x [m. Ewy z Bronikowskich]
 • 600 a Hrusiński Tomasz c instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 a Hulewicz Ignacy x [s. Józefa]
 • 600 a Hulewicz Józef x [o. Ignacego]
 • 600 a Hulewicz Samuel x [s. Józefa]
 • 600 a Iłowiecka Joanna
 • 600 a Iłowiecki Franciszek
 • 600 a Iłowiecki Konstanty c opat lędzki
 • 600 a Iłowiecki Stefan
 • 600 a Iłowiecki Wawrzyniec
 • 600 a Iwański Kajetan c kasztelanic brzesko-kujawski
 • 600 a Izaaka Eliasz c Żyd z Leszna
 • 600 a Jagniątkowski Józef
 • 600 a Janowski Stefan
 • 600 a Jaraczewski Edward x [s. Ignacego]
 • 600 a Jaraczewski Ignacy x [o. Edwarda]
 • 600 a Jarnowski Antoni
 • 600 a Jaskólecka Magdalena zob. Granowska
 • 600 a Jastrzębska Katarzyna z Zagajewskich x [ż. Stanisława]
 • 600 a Jerzykowski Karol c podkom. parnawski
 • 600 a Jeżewska Zofia zob. Dembińska
 • 600 a Jeziorkowski Józef c dziedzic dóbr Sarbia
 • 600 a Jeziorkowski Wojciech c komisarz woj. poznańskiego
 • 600 a Joseph Dawid c Żyd z Leszna
 • 600 a Jozek Abraham c Żyd z Dąbrówki
 • 600 a Kabaciński Aleksander c poddany Piotra Wierusz Kowalskiego
 • 600 a Kaczorowska Estera z Grudzielskich x [ż. Kazimierza]
 • 600 a Kaczorowski Adam
 • 600 a Kaczorowski Kazimierz
 • 600 a Kalkrayter Aleksander
 • 600 a Kamiński Antoni
 • 600 a Kamiński Józef
 • 600 a Kamiński Józef c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 a Kamiński Józef c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 a Kamocka Barbara zob. Kozłowska
 • 600 a Karczewski Dominik c wójt poznański
 • 600 a Karczewski Klemens
 • 600 a Kąsinowska Franciszka x [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 a Kąsinowska Helena x [c. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 a Kąsinowska Katarzyna z Bronikowskich x [ż. 1-o v. Michała Grodzickiego, 2-o v. Józefa K.]
 • 600 a Kąsinowski Antoni x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 a Kąsinowski Bartłomiej x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 a Kąsinowski Chryzostom - wdowa i sukcesorzy
 • 600 a Kąsinowski Józef x [m. Katarzyny z Bronikowskich]
 • 600 a Kąsinowski Józef x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 a Kąsinowski Karol
 • 600 a Kąsinowski Kazimierz x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 a Kąsinowski Walenty x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 a Kąsinowski Wojciech x [s. Franciszka kasztelanica nakielskiego]
 • 600 a Kębłowski Piotr
 • 600 a Kierska Ludwika
 • 600 a Kmita Józef c zarządca gen. dóbr Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
 • 600 a Knyra z Sielca c chłop, gajowy (custos silvarum) w dobrach Weroniki z Konarzewskich Mycielskiej
 • 600 a Kociemba Józef c poddany
 • 600 a Kojarski (?) Roch
 • 600 a Komorowska Antonina z Pawłowskich x [ż. Jakuba łowcz. lubaczowsk.]
 • 600 a Komorowski Jakub c łowczy lubaczowski d (zm. 1781)
 • 600 a Konarski Stanisław c proboszcz w Łeknie
 • 600 a Konarzewska Weronika zob. Mycielska
 • 600 a Konarzewska Weronika zob. Mycielska
 • 600 a Korytowska Marianna z Rokossowskich 1-o v. Bogurska x [ż. 1-o v. Łukasza Bogurskiego, 2-o v. Stanisława Korytowskiego]
 • 600 a Korytowska Teofila z Tuchołków x [m. Jakuba i Wojciecha]
 • 600 a Korytowski Fabian
 • 600 a Korytowski Franciszek
 • 600 a Korytowski Jakub x [s. Teofili z Tuchołków]
 • 600 a Korytowski Tadeusz c dziedzic Żydowa c łowczy kaliski
 • 600 a Korytowski Wojciech x [s. Teofili z Tuchołków]
 • 600 a Korzydłowska Marianna z Pomianowskich x [ż. Jana]
 • 600 a Korzydłowski Jan x [m. Marianny z Pomianowskich]
 • 600 a Kosicki Józef
 • 600 a Kosińska Petronela zob. Miaskowska
 • 600 a Kosmowski Kazimierz
 • 600 a Koszkowski Antoni
 • 600 a Koszkowski Franciszek x [s. Jana]
 • 600 a Koszkowski Jan x [o. Franciszka i Walentego]
 • 600 a Koszkowski Walenty x [s. Jana]
 • 600 a Koszutski Hektor
 • 600 a Koszutski Hektor
 • 600 a Koszutski Mikołaj
 • 600 a Koszutski Piotr
 • 600 a Koszutski Tomasz
 • 600 a Kotarbska Aleksandra x [s. Barbary]
 • 600 a Kotarbska Barbara zob. Mierzewska
 • 600 a Kowalczyk Filip c chłop z Wronczyna
 • 600 a Kowalska Anna zob. Bieńkowska
 • 600 a Kowalska Katarzyna z Mieszkowskich
 • 600 a Kowalski Eustachy x [br. Macieja]
 • 600 a Kowalski Maciej x [br. Eustachego]
 • 600 a Kowalski Wierusz Tomasz h. Wieruszowa c pis. ziem. wschowski d (zm. a. 11 II 1765)
 • 600 a Kowalski zob. Wierusz Kowalski
 • 600 a Kowalski zob. Wierusz Kowalski
 • 600 a Kozierowski Michał
 • 600 a Kozłowska Barbara z Kamockich x [ż. Antoniego]
 • 600 a Kozłowski Antoni x [m. Barbary z Kamockich]
 • 600 a Koźmińska Jadwiga z Radomickich x [ż. Leona z Iwanowic chor. wsch.]
 • 600 a Koźmiński Szymon c ekonom dóbr Tuliszkowa
 • 600 a Kozuborska Anna zob. Trzebińska
 • 600 a Kraszewski Wojciech c stolnik bracławski
 • 600 a Krzesiński x [m. Anny Płaczkowskiej]
 • 600 a Krzycki Antoni h. Kotwicz x [s. Jana kaszt. nakielskiego]
 • 600 a Krzycki Józef h. Kotwicz c dow. (rotm.?) chorągwi pancernej hr. Joachima Karola Potockiego c pułk. wojsk kor.
 • 600 a Krzycki Kazimierz h. Kotwicz c gen. wojsk kor.
 • 600 a Krzycki Stanisław h. Kotwicz c szambelan król.
 • 600 a Krzyszkowski Sebastian
 • 600 a Krzyszkowski Sebastian
 • 600 a Krzywosądzki Nereusz c plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego woj. inowrocł. i generała wlkp.
 • 600 a Krzywosądzki Walenty c burgr. pyzdrski
 • 600 a Krzyżanowscy c dziedzice Chlebowa y 18 w.
 • 600 a Krzyżanowski Franciszek h. Świnka c pis. ziem. poznański x [s. Łukasza]
 • 600 a Krzyżanowski Zygmunt
 • 600 a Kujawski Michał
 • 600 a Kujawski Michał
 • 600 a Kunowski Ignacy c burmistrz Poznania
 • 600 a Kunowski Ignacy c burmistrz Poznania
 • 600 a Kunowski Walenty c syndyk i skarbnik Poznania
 • 600 a Kurcewski Józef
 • 600 a Kurcewski Wawrzyniec
 • 600 a Kurnatowski Ignacy z Bytynia
 • 600 a Kurowska Marianna z Sujkowskich x [ż. Mikołaja]
 • 600 a Kurowski Mikołaj x [m. Marianny z Sujkowskich]
 • 600 a Kwilecki Franciszek Antoni c kaszt. kaliski c star. wschowski d (zm. 1794)
 • 600 a Łącka Nepomucena z Pawłowskich c podkomorzyna brzesko-kujawska x [ż. Józefa]
 • 600 a Łącki Józef h. Korzbok c podkom. brzesko-kujawski d (zm. 1771)
 • 600 a Łakińska Jolenta zob. Morzycka
 • 600 a Łakiński Piotr
 • 600 a Lamparski Józef c ławnik poznański
 • 600 a Łęski Franciszek
 • 600 a Leśniewski Telesfor
 • 600 a Leszczyńska Katarzyna z Szeliskich
 • 600 a Leszczyński Kazimierz y 18 w.
 • 600 a Leszczyński Marek c Żyd z Kleczewa
 • 600 a Leszczyński Salomon c Żyd z Kleczewa
 • 600 a Lewald Mejer Rafał
 • 600 a Linkowski Marcin c susceptant sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 a Linkowski Marcin
 • 600 a Lipska Seweryna zob. Mielżyńska
 • 600 a Lipska Teresa z Dąbskich d (zm. a. 1759) x [ż. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 a Lipski Aleksy c pułk. wojsk kor.
 • 600 a Lipski Chryzostom x [s. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 a Lipski Jan x [s. Prokopa oboźn. kor.]
 • 600 a Lipski Jan c deputat z woj. kaliskiego na Trybunał Koronny c sędzia surogator grodz. kaliski
 • 600 a Lipski Krzysztof
 • 600 a Lipski Michał h. Grabie c sekr. wlk. duch. c referend. duch. c pis. wlk. c opat komendat. lubiński d (zm. 1780)
 • 600 a Lipski Prokop h. Grabie c oboźny kor. c miecz. i chor. poznański d (zm. 1758) x [m. Teresy z Dąbskich]
 • 600 a Lipski Wojciech c komornik ziem. kaliski
 • 600 a Litman Eliasz c Żyd z Kleczewa
 • 600 a Łochocki Józef c star. osiecki
 • 600 a Loga Wawrzyniec
 • 600 a Łojewski Wawrzyniec
 • 600 a Łopiński Szymon c kowal, poddany Antoniego Podgórskiego
 • 600 a Lossa Andrzej
 • 600 a Lossa Fryderyk
 • 600 a Lossy Aleksander
 • 600 a Lossy Bogusław
 • 600 a Lossy Sebastian
 • 600 a Lubaszewski Łukasz c dziekan kostrzyński c prob. w Czerlejnie
 • 600 a Lubstowski Tomasz
 • 600 a Łukomska Wirydianna z Łakińskich x [s. Jolenty, ż. Adama]
 • 600 a Łukomski Adam
 • 600 a Łukowski Józef
 • 600 a Lutomska Ewa z Szeliskich x [ż. Kazimierza]
 • 600 a Lutomski Kazimierz c podst. rzeczycki
 • 600 a Lutomski Kazimierz c podst. rzeczycki x [m. Ewy z Szeliskich]
 • 600 a Maciejowski Antoni
 • 600 a Mąkowska Anna z Gołeckich x [ż. Adama]
 • 600 a Mąkowski Adam x [m. Anny z Gołeckich]
 • 600 a Mąkowski Józef
 • 600 a Mąkowski Józef
 • 600 a Małachowska Teresa z Moszczeńskich
 • 600 a Małachowski Jan
 • 600 a Malczewska Karolina z Bronikowskich x [ż. Maksymiliana]
 • 600 a Malczewski Maksymilian x [m. Karoliny z Bronikowskich]
 • 600 a Malechowska Marianna zob. Rozdrażewska
 • 600 a Malechowski Rafał
 • 600 a Maluchowski Franciszek c woźny gen. wlkp.
 • 600 a Mańkowski Andrzej
 • 600 a Mańkowski Andrzej c plenipotent sąd.
 • 600 a Mańkowski Jan
 • 600 a Mańkowski Kajetan
 • 600 a Mańkowski Melchior
 • 600 a Marecki Stanisław
 • 600 a Marecki Stanisław
 • 600 a Markwart Jan c kapitan wojsk kor.
 • 600 a Markwart Julianna zob. Błaszkowska
 • 600 a Markwart Marcjanna zob. Goczkowska
 • 600 a Markwart Marianna zob. Sicińska
 • 600 a Marszewska Barbara zob. Nieżychowska
 • 600 a Mejer zob. Lewald Mejer
 • 600 a Mężyński Franciszek
 • 600 a Miączyński Antoni c kaszt. podlaski
 • 600 a Miaskowska Petronela z Kosińskich x [ż. 1-o v. Józefa Marszewskiego, 2-o v. Wojciecha Miaskowskiego]
 • 600 a Miaskowski Wojciech x [m. Petroneli z Kosińskich]
 • 600 a Miaskowski Wojciech Maksymilian c wda kaliski d (ca 1683-1763)
 • 600 a Miedźwiecka Julianna z Winklerów x [ż. Kazimierza burgr. pozn.]
 • 600 a Miedźwiecki Kazimierz c instygator i delator sądu grodz. w Poznaniu c burgr. poznański
 • 600 a Mielżyńska Seweryna z Lipskich x [c. Prokopa oboźn. kor. i Teresy z Dąbskich, ż. Macieja star. radziejowskiego]
 • 600 a Mielżyńska Wirydianna z Bnińskich x [ż. 1. v. Leona Raczyńskiego kaszt. santockiego, 2. v. Józefa Klemensa kaszt. kaliskiego]
 • 600 a Mielżyński Andrzej c star. kcyński
 • 600 a Mielżyński Józef Klemens c klan kaliski i poznański d (zm. 1792)
 • 600 a Mielżyński Maciej c sta radziejowski x [m. Seweryny z Lipskich]
 • 600 a Mielżyński Maciej c sta radziejowski
 • 600 a Mierosławska Elżbieta z Radomickich x [ż. Aleksandra podkom. inowrocł.]
 • 600 a Mierzewska Barbara z Kotarbskich x [ż. Jakuba]
 • 600 a Mieszkowska Katarzyna zob. Kowalska
 • 600 a Mirowski Piotr c proboszcz w Koźminie c prałat i dziekan konwentu Kanoników Regularnych Laterańskich w Kaliszu
 • 600 a Mlicki Jan c prezydent Trybunału Koronnego c kan. gnieźnieński
 • 600 a Modlibowski Józef c burgr. kościański
 • 600 a Modlibowski Józef c burgr. kościański
 • 600 a Modrzyński Tomasz c mieszcz. z Miłosławia
 • 600 a Molitoński Józef c mieszcz. z Miłosławia
 • 600 a Morzycka Jolenta z Łakińskich x [s. Wirydianny, ż. Rocha]
 • 600 a Moszczeńska Teresa zob. Małachowska
 • 600 a Mycielska Konstancja zob. Ponińska
 • 600 a Mycielska Teresa zob. Skoraszewska Teresa z Mycielskich
 • 600 a Mycielska Weronika z Konarzewskich x [ż. Macieja kaszt. pozn.]
 • 600 a Myszczyński Piotr c superior filipinów w Poznaniu
 • 600 a Myszczyński Piotr c superior filipinów w Poznaniu
 • 600 a Nerska Joanna z Przybyszewskich x [ż. 1. v. Jana Drzewieckiego, 2. v. Antoniego N.]
 • 600 a Nerski Antoni c pełnomocnik sąd.
 • 600 a Niegolewski Andrzej c chorąży kaliski i poznański d (zm. 1769)
 • 600 a Niegolewski Andrzej c chorąży kaliski i poznański d (zm. 1769)
 • 600 a Niegolewski Bartłomiej h. Grzymała x [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
 • 600 a Niegolewski Jan c skarbnik kaliski
 • 600 a Niegolewski Tomasz h. Grzymała x [s. Andrzeja star. pobiedziskiego]
 • 600 a Niesiołowski Ludwik
 • 600 a Nieżychowska Barbara z Marszewskich x [ż. Franciszka]
 • 600 a Nieżychowski Franciszek x [m. Barbary z Marszewskich]
 • 600 a Nieżychowski Józef x [br. Kazimierza]
 • 600 a Nieżychowski Kazimierz x [br. Józefa]
 • 600 a Nowak Wawrzyniec c kmieć z Gogolewa
 • 600 a Obarzankowski Michał
 • 600 a Obarzankowski Wojciech c dziedzic Kobylnik i Pęckowa
 • 600 a Ołuski Andrzej
 • 600 a Ołuski Wawrzyniec
 • 600 a Opaliński Adam c kan. katedr. poznański
 • 600 a Opaliński Adam c kan. katedr. poznański x [br. Wojciecha]
 • 600 a Opaliński Karol c starościc śremski
 • 600 a Opaliński Wojciech c sta bolesławiecki
 • 600 a Opaliński Wojciech c sta bolesławiecki x [br. Adama]
 • 600 a Orłowski Mikołaj
 • 600 a Owsiński Baltazar c pleban w Iłowcu
 • 600 a Pawłowska Kunegunda zob. Grzybowska
 • 600 a Pawłowska Nepomucena zob. Łącka
 • 600 a Pawłowska Teresa zob. Białkowska
 • 600 a Pawłowski Stefan
 • 600 a Pierzchliński Mikołaj
 • 600 a Płaczkowska Anna x [ż. Krzesińskiego]
 • 600 a Płaczkowska Katarzyna zob. Stempczyńska
 • 600 a Podgórski Antoni
 • 600 a Podgórski Antoni
 • 600 a Podlewski Jan c plenipotent sąd.
 • 600 a Poklatecka Katarzyna zob. Bieńkowska
 • 600 a Poklatecka Katarzyna zob. Szołdrska-Bieńkowska
 • 600 a Poleski Adam
 • 600 a Poleski Ludwik
 • 600 a Połocki Mikołaj c plenipotent sąd.
 • 600 a Pomianowska Marianna zob. Korzydłowska
 • 600 a Ponińska Konstancja z Mycielskich c dziedziczka Tuczna x [ż. Hieronima podkon. kor.]
 • 600 a Poniński Franciszek c opat klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie
 • 600 a Poniński Hieronim c dziedzic Tuczna c podkoniuszy kor. x [m. Teresy z Mycielskich]
 • 600 a Potocki Adam x [br. Mikołaja]
 • 600 a Potocki Józef h. Pilawa c sędzia deputat na Trybunał Koronny z woj. kaliskiego c kasztelanic rogoziński
 • 600 a Potocki Mikołaj x [br. Adama]
 • 600 a Prądzyński Józef
 • 600 a Preser Józef c poddany Wojciecha Zbyszewskiego
 • 600 a Proczyński Dyzma c wicesyndyk konwentu bernardynów w Kościanie c burmistrz Kościana
 • 600 a Prokip? Karol
 • 600 a Prokop Adam x [br. Aleksandra]
 • 600 a Prokop Aleksander x [br. Adama]
 • 600 a Prokop Karol
 • 600 a Prusimski Antoni
 • 600 a Prusimski Antoni
 • 600 a Przespolewska Jadwiga zob. Będkowska
 • 600 a Przybyszewska Joanna zob. Nerska
 • 600 a Przyłuska Barbara zob. Dobiejewska
 • 600 a Przyłuska Jadwiga zob. Bieńkowska
 • 600 a Przyłuski Aleksander
 • 600 a Przyłuski Aleksander
 • 600 a Racicka Anna z Grodzickich x [ż. Michała Racickiego]
 • 600 a Racicki Michał x [m. Anny Grodzickiej]
 • 600 a Racięski Ignacy
 • 600 a Raczyńska Aleksandra z Żychlińskich x [ż. Antoniego]
 • 600 a Raczyński Antoni x [m. Aleksandry z Żychlińskich]
 • 600 a Raczyński Leon (Leonard) h. Nałęcz c kaszt. santocki d (zm. 1756) x [m. Wirydianny z Bnińskich]
 • 600 a Radomicka Anna zob. Działyńska
 • 600 a Radomicka Elżbieta zob. Mierosławska
 • 600 a Radomicka Jadwiga zob. Koźmińska
 • 600 a Radoński Felicjan
 • 600 a Radoński Feliks
 • 600 a Radoński Jakub
 • 600 a Radoński Jakub
 • 600 a Radoński Kazimierz
 • 600 a Radoński Kazimierz
 • 600 a Radoński Michał
 • 600 a Radoński Michał c star. powidzki
 • 600 a Radoński Mikołaj c star. dębiński
 • 600 a Radzewska Zofia z Czarnkowskich x [ż. Franciszka podkom. pozn.]
 • 600 a Radzimińska Michalina ze Złotnickich x [ż. Józefa]
 • 600 a Radzimiński Józef
 • 600 a Rajewicz Piotr
 • 600 a Raszewski Jan c skarbnik wyszogrodzki
 • 600 a Raszewski Marcelin
 • 600 a Raykowski Michał
 • 600 a Rogaliński Antoni c sędzia ziem. wsch. d (zm. 1761) x [o. Kaspra i Stanisława]
 • 600 a Rogaliński Kasper c sta obornicki d (zm. po 1778) x [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
 • 600 a Rogaliński Stanisław c podkom. nadw. kor. x [s. Antoniego sędz. wschowskiego]
 • 600 a Rogoziński Jan c altarzysta ołtarza św. Anny w kościele w Ujściu, prokurator szpitala (przytułku) i rektor szkoły w Ujściu
 • 600 a Rokossowska Katarzyna zob. Bońkowska
 • 600 a Rokossowska Ludwika x [s. Katarzyny, panna]
 • 600 a Rokossowska Marianna zob. Korytowska
 • 600 a Rokossowski Tomasz c pis. grodz. pyzdrski
 • 600 a Rokossowski Tomasz c pis. grodz. pyzdrski
 • 600 a Rosnowska Anna zob. Golańska
 • 600 a Rossa szl.
 • 600 a Rossowska Róża z Dąbrowskich x [c. Eleonory z Bielawskich Dąbrowskiej]
 • 600 a Rozbicki Wojciech
 • 600 a Rozdrażewska Marianna z Malechowskich x [ż. Teofila]
 • 600 a Rożnowska Marianna z Sawczyńskich x [ż. Aleksandra]
 • 600 a Rożnowski c tenutariusz dóbr Gołoń
 • 600 a Rożnowski Aleksander x [m. Marianny z Sawczyńskich]
 • 600 a Rudnicka Franciszka zob. Górawska
 • 600 a Rudzki Stanisław
 • 600 a Rusza? c młynarz
 • 600 a Ruszkowska c podstolina brzesko-kujawska
 • 600 a Ruszkowska Marianna z Woźnickich x [ż. Tadeusza podstol. brzesko-kujawskiego]
 • 600 a Ruszkowski Tadeusz - sukcesorzy c podstoli brzesko-kujawski
 • 600 a Rychłowski Franciszek c kasztelanic sieradzki x [s. Kazimierza]
 • 600 a Rydzyński Wojciech c stolnik poznański d (zm. 1770)
 • 600 a Rydzyński Wojciech c stolnik poznański d (zm. 1770)
 • 600 a Rynarzewski Józef
 • 600 a Rzeszotarski Ignacy
 • 600 a Sadowski Stanisław
 • 600 a Sarnowski Jakub
 • 600 a Sawczyńska Marianna zob. Rożnowska
 • 600 a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 a Sczaniecka Katarzyna z Woźnickich c cześnikowa dobrzyńska
 • 600 a Sczaniecki Józef c podkoniuszy kor.
 • 600 a Sczaniecki Prokop h. Osoria c kaszt. santocki i kamieński c cześnik wschowski d (zm. 1777)
 • 600 a Sękowski Filip c poddany (chłop) Jana Bronikowskiego
 • 600 a Siadkiewicz Franciszek c prob. w Lubaszu
 • 600 a Siadkiewiczówna Agnieszka zob. Szczytek
 • 600 a Siadkiewiczówna Regina zob. Cichoszewicz
 • 600 a Sicińska Marianna z Markwartów x [ż. Wojciecha]
 • 600 a Siciński Wojciech x [m. Marianny z Markwartów]
 • 600 a Siemiątkowska Anna zob. Brochocka
 • 600 a Skaławscy y 18 w.
 • 600 a Skaławska Hiacynta zob. Zbijewska
 • 600 a Skaławski Franciszek c star. borkowski
 • 600 a Skaławski Maciej
 • 600 a Skaławski Marceli
 • 600 a Skoraszewski Adam h. Abdank x [s. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
 • 600 a Skoroszewska Teresa z Mycielskich d (zm. po 1761) x [ż. Mikołaja kaszt. przemęckiego]
 • 600 a Skoroszewska Zofia z Glińskich x [ż. Wawrzyńca]
 • 600 a Skoroszewski Kazimierz
 • 600 a Skoroszewski Kazimierz
 • 600 a Skoroszewski Mikołaj h. Abdank c kaszt. krzywiński i przemęcki c stolnik i chor. wschowski d (zm. 1729)
 • 600 a Skoroszewski Wawrzyniec x [m. Zofii z Glińskich]
 • 600 a Skórzewski Andrzej
 • 600 a Skórzewski Józef
 • 600 a Skórzewski Ludwik
 • 600 a Skórzewski Stanisław
 • 600 a Skrzebowski Stefan c audytor Konsystorza poznańskiego c kan. kapituły katedr. w Poznaniu
 • 600 a Skrzetuski Andrzej c burgr. grodz. koniński
 • 600 a Sławiński Adam x [br. Macieja]
 • 600 a Sławiński Krzysztof
 • 600 a Sławiński Maciej x [br. Adama]
 • 600 a Słupiński Łukasz c pleban w Tarnowie
 • 600 a Smokowski Antoni c mieszcz. i kupiec gnieźnieński
 • 600 a Smoleński Antoni Piotr c cześnik ciechanowski
 • 600 a Smoleński Antoni Piotr c cześnik ciechanowski
 • 600 a Smoleński Józef
 • 600 a Sobiech c kmieć z Gołębina
 • 600 a Sobocka Konstancja zob. Broniewska
 • 600 a Sobocki Andrzej
 • 600 a Sobocki Łukasz
 • 600 a Sokolnicki Franciszek c star. boguszyński
 • 600 a Sokolnicki Jan Nepomucen c chorążyc poznański
 • 600 a Sokołowski Ignacy c plenipotent sąd.
 • 600 a Sokołowski Ignacy
 • 600 a Sokołowski Ignacy c plenipotent sąd.
 • 600 a Sokołowski Ignacy
 • 600 a Sokołowski Maciej
 • 600 a Sokołowski Piotr
 • 600 a Sokołowski Piotr
 • 600 a Sokołowski Piotr
 • 600 a Spiszewski Bonawentura c mieszcz. gnieźn.
 • 600 a Stanisław chirurg c mieszcz. ze Sławna
 • 600 a Stanisławski Antoni
 • 600 a Stanisławski Sebastian
 • 600 a Starzyński Piotr
 • 600 a Stawianowski Adam
 • 600 a Stawianowski Maciej
 • 600 a Stempczyńska Katarzyna z Płaczkowskich x [ż. Bartłomieja]
 • 600 a Stempczyński Bartłomiej
 • 600 a Stempczyński Bartłomiej x [m. Katarzyny Płaczkowskiej]
 • 600 a Stempczyński Stanisław
 • 600 a Stoińska Katarzyna zob. Brodnicka
 • 600 a Stronwald Honorata Rozyna de Tepery c kupcowa poznańska
 • 600 a Strusiński Tomasz
 • 600 a Strzech Wojciech c prob. w Ujściu
 • 600 a Strzelecki Wojciech c prob. w Granowie i Droczynie
 • 600 a Sujkowska Marianna zob. Kurowska
 • 600 a Suliński Krzysztof
 • 600 a Sułkowski Aleksander Józef c łowczy nadw. lit. d (1695-1762)
 • 600 a Sułkowski Antoni h. Sulima c woj. gnieźn. i kaliski c gen. wojsk ros. d (1735-1796)
 • 600 a Świejkowski Maciej
 • 600 a Świejkowski Maciej
 • 600 a Swinarscy y 18 w.
 • 600 a Swinarski Ignacy
 • 600 a Swinarski Mikołaj c cześnik kaliski d (zm. 1773)
 • 600 a Swinarski Mikołaj c cześnik kaliski d (zm. 1773)
 • 600 a Swinarski Stefan
 • 600 a Szadkiewicz Franciszek c prob. w Lubaszu
 • 600 a Szczypierska Marianna x [panna]
 • 600 a Szczytek Agnieszka z Siadkiewiczów x [ż. Felicjana mieszcz. z Ujścia]
 • 600 a Szczytnicki Wojciech
 • 600 a Szeliska Ewa zob. Lutomska
 • 600 a Szeliska Katarzyna zob. Leszczyńska
 • 600 a Szeliski Antoni
 • 600 a Szeliski Bartłomiej
 • 600 a Szeliski Bartłomiej
 • 600 a Szeliski Jan
 • 600 a Szeliski Tomasz
 • 600 a Szepski c pleb. w Gołębinie
 • 600 a Szołdrska-Bieńkowska Katarzyna z Poklateckich x [1-o v. Ludwika Szołdrskiego, 2-o v. Ignacego Bieńkowskiego]
 • 600 a Szołdrska Eleonora z Bachsteinów x [ż. Bartłomieja Szołdrskiego kaszt. biech.]
 • 600 a Szołdrska Franciszka z Radomickich x [c. Jana Antoniego woj. inowrocł. i gen. Wlkp., ż. Władysława także woj. inowrocł. i gen. Wlkp.]
 • 600 a Szołdrska Konstancja
 • 600 a Szołdrska Ludwika x [c. Ludwika Szołdrskiego z Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 a Szołdrska Ludwika h. Łodzia x [c. Ludwika kaszt. biech. i Katarzyny z Poklateckich]
 • 600 a Szołdrski Antoni x [s. Kazimierza podczasz. wschowskiego]
 • 600 a Szołdrski Bartłomiej c klan biechowski
 • 600 a Szołdrski Bartłomiej c klan biechowski x [m. Eleonory z Bachsteinów]
 • 600 a Szołdrski Ludwik x [m. Katarzyny Poklateckiej]
 • 600 a Szołdrski Ludwik c kasztelanic biechowski
 • 600 a Szomański Tomasz c plenipotent sąd.
 • 600 a Szomański Tomasz
 • 600 a Szperna Władysław c instygator sądu grodz. w Poznaniu
 • 600 a Sztoltman Stanisław c prokurator Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
 • 600 a Szymański Stanisław c plenipotent sąd.
 • 600 a Tańska Joanna x [1. ż. Macieja Brochockiego]
 • 600 a Tański Kazimierz x [s. Łukasza]
 • 600 a Tański Łukasz x [o. Kazimierza]
 • 600 a Tepery de Honorata Rozyna zob. Stronwald
 • 600 a Tolkmit Jan c dziedzic Turostowa c konsyliarz kor.
 • 600 a Trąmpczyńska Eufrozyna c klaryska poznańska
 • 600 a Trąmpczyński Dominik
 • 600 a Trąmpczyński Franciszek Otto
 • 600 a Trąmpczyński Józef x [o. Stanisława]
 • 600 a Trąmpczyński Stanisław
 • 600 a Trąmpczyński Stanisław x [s. Józefa]
 • 600 a Trąmpczyński Zygmunt Otto
 • 600 a Trefankowski Stefan c plenipotent sądowy
 • 600 a Trzciński Stefan h. Leliwa c dziedzic Karczewa c miecz. dobrzyński
 • 600 a Trzebińska Anna z Kozuborskich x [ż. Stanisława]
 • 600 a Trzebiński Stanisław x [m. Anny z Kozuborskich]
 • 600 a Turno Zygmunt c stolnik poznański
 • 600 a Twardowski Andrzej c pułk. wojsk kor.
 • 600 a Tylnerowicz Wojciech c pleban w Szymborowie
 • 600 a Tyminiecki Wojciech c cześnik dobrzyński (?)
 • 600 a Ulatowska Anna
 • 600 a Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
 • 600 a Ulatowska Ludwika zob. Budziszewska
 • 600 a Ulatowski Józef c dziedzic Sobiałkowej Górki
 • 600 a Ulatowski Karol x [br. Stanisława]
 • 600 a Ulatowski Karol x [br. Stanisława]
 • 600 a Ulatowski Stanisław x [br. Karola]
 • 600 a Ulatowski Stanisław x [br. Karola]
 • 600 a Umiński Antoni h. Cholewa c skarbnik poznański d (zm. a. 2 VI 1746)
 • 600 a Unrug Jerzy
 • 600 a Unrużyna Helena z Dzierzanowskich
 • 600 a Urbanowski Antoni
 • 600 a Urbanowski Wojciech
 • 600 a Walknowski Ignacy zob. Wierusz-Walknowski
 • 600 a Węsierski Kazimierz c asesor ziem. tucholski
 • 600 a Widlicki Aleksander
 • 600 a Widlicki Józef c pełnomocnik sąd.
 • 600 a Widlicki Stanisław
 • 600 a Wiener Stanisław Kostka c radca król. c dr filoz. i med.
 • 600 a Wierusz Kowalski Maciej
 • 600 a Wierusz Kowalski Piotr
 • 600 a Wierusz Walknowski Ignacy
 • 600 a Wierzchlejski Piotr
 • 600 a Wiesiołowski Ignacy
 • 600 a Wiland Marcin c ławnik poznański
 • 600 a Winklerówna Julianna zob. Miedźwiecka
 • 600 a Winkler Stanisław c ławnik poznański
 • 600 a Witojewski Adam c mieszcz. gnieźn.
 • 600 a Wojnicz zob. Woynicz
 • 600 a Worgans Samuel
 • 600 a Woynicz Konstanty c komisarz wojewody poznańskiego
 • 600 a Woźnica Szymon c zbiegły poddany Tadeusza Korytowskiego
 • 600 a Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
 • 600 a Woźnicka Katarzyna zob. Sczaniecka
 • 600 a Woźnicka Marianna zob. Ruszkowska
 • 600 a Wyganowska Krystyna z Bronikowskich x [ż. Franciszka]
 • 600 a Wyganowski Franciszek x [ojczym Józefa i Wawrzyńca]
 • 600 a Wyganowski Franciszek x [m. Krystyny z Bronikowskich]
 • 600 a Wyganowski Józef x [s. Kaspra]
 • 600 a Wyganowski Kasper x [o. Józefa i Wawrzyńca]
 • 600 a Wyganowski Wawrzyniec x [s. Kaspra]
 • 600 a Wypiewski Jan c proboszcz w Kiszkowie
 • 600 a Wyrwiński (?) c scholastyk i prokurator kapituły kolegiackiej w Szamotułach
 • 600 a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 a Zabłocka Elżbieta z Zebrzydowskich
 • 600 a Zabłocka Joanna z Brudzewskich
 • 600 a Zabłocki Andrzej c posesor dóbr Kawęczyn
 • 600 a Zabłocki Andrzej
 • 600 a Zabłocki Antoni x [br. Ignacego]
 • 600 a Zabłocki Antoni x [br. Ignacego]
 • 600 a Zabłocki Antoni
 • 600 a Zabłocki Antoni x [br. Ignacego]
 • 600 a Zabłocki Ignacy x [br. Antoniego]
 • 600 a Zabłocki Ignacy
 • 600 a Zabłocki Ignacy x [br. Antoniego]
 • 600 a Zabłocki Ignacy x [br. Antoniego]
 • 600 a Zabłocki Kazimierz c star. trzebiesławski
 • 600 a Zaborowski Bartłomiej
 • 600 a Zagórska Anna z Grudzielskich
 • 600 a Zagórski Andrzej
 • 600 a Zagórski Kazimierz
 • 600 a Zagórski Michał
 • 600 a Zakrzewska Marianna z Zakrzewskich c kasztelanowa kaliska
 • 600 a Zakrzewski Adam h. Jelita c podczaszyc łęczycki x [s. Antoniego]
 • 600 a Zakrzewski Ludwik h. Jelita c podczaszyc łęczycki x [s. Antoniego]
 • 600 a Zaleski Franciszek
 • 600 a Załuskowski Dionizy
 • 600 a Załuskowski Maciej c dziedzic Ułanowa
 • 600 a Żarnowiecki Stanisław c plenipotent sąd.
 • 600 a Żarnowiecki Stanisław Korwin
 • 600 a Zaydlic Bogusław
 • 600 a Zaydlic Sebastian
 • 600 a Zbijewska Hiacynta ze Skaławskich x [ż. Rocha łowcz. pozn.]
 • 600 a Zbijewski Roch h. Rola c łowczy poznański x [m. Hiacynty ze Skaławskich]
 • 600 a Żbikowski Stanisław
 • 600 a Zborzyński Adam
 • 600 a Zbyszewski Antoni
 • 600 a Zbyszewski Antoni
 • 600 a Zbyszewski Franciszek
 • 600 a Zbyszewski Jan
 • 600 a Zbyszewski Walenty
 • 600 a Zbyszewski Walenty
 • 600 a Zbyszewski Wojciech
 • 600 a Zdanowska Elżbieta z Cieluścińskich x [ż. Stanisława]
 • 600 a Zdanowski Stanisław x [m. Elżbiety z Cieluścińskich]
 • 600 a Zdzychowski Mikołaj h. Łodzia c cześnik i podcz. kaliski d (zm. 1756)
 • 600 a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 a Zebrzydowska Elżbieta zob. Zabłocka
 • 600 a Zelicki Jan
 • 600 a Ziemięcki Jan
 • 600 a Złotnicka Marianna zob. Bojanowska
 • 600 a Złotnicka Michalina zob. Radzimińska
 • 600 a Żółtowski Bogusław
 • 600 a Żółtowski Jan c dziedzic Chwałkowa
 • 600 a Żółtowski Jan
 • 600 a Żółtowski Józef h. Ogończyk c miecznik wsch. c wojski mn. wschowski d (zm. po 1793)
 • 600 a Żurawski Jan
 • 600 a Żurawski Mateusz
 • 600 a Żurawski Wojciech
 • 600 a Żychlińska Aleksandra zob. Raczyńska
 • 600 a Żychlińska Ludwika z Żychlińskich x [ż. Jana]
 • 600 a Żychlińska Marianna zob. Burkdorff
 • 600 a Żychliński Jan - wdowa i sukcesorzy
 • 600 a Zygmunt z Gogolewa c kowal
 • 610 a Bernardyni c Kościan x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Filipini c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Franciszkanie c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Franciszkanie Konwentualni c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Franciszkanki c Śrem x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Gmina żydowska c Września x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Gmina żydowska c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Kapituła katedralna c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Kapituła kolegiacka c Szamotuły x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Karmelici Bosi c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Karmelici Bosi c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klaryski c Śrem x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klaryski c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klasztor Bernardynów c Kościan x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klasztor Franciszkanów Konwentualnych c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich c Kalisz x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klasztor Kanoników Regularnych Reguły Św. Augustyna c Trzemeszno x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klasztor Karmelitów Bosych c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klasztor Karmelitów Bosych c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klasztor Katarzynek (Dominikanek) c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Klasztor Klarysek c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri c Śródka k. Poznania x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Ława Miejska c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Rada Miejska c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Rada Miejska c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Rada Miejska c Środa x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Rada Miejska Środy Wlkp. x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Synagoga c Września x procesy sądowe y 18 w.
 • 610 a Synagoga c Poznań x procesy sądowe y 18 w.
 • 651 a Bronikowo k. Tuczna y 18 w.
 • 651 a Broźno (?) y 18 w.
 • 651 a Bzowo x arenda y 18 w.
 • 651 a Ceradz Górny y 18 w.
 • 651 a Chlebowo y 18 w.
 • 651 a Chwałkowo y 18 w.
 • 651 a Chwalszyce y 18 w.
 • 651 a Chwalszyce y 18 w.
 • 651 a Czarnków y 18 w.
 • 651 a Dziećmiarki y 18 w.
 • 651 a Dziećmiarowice y 18 w.
 • 651 a Gąsawy y 18 w.
 • 651 a Gąsiorowo y 18 w.
 • 651 a Gąsiorowo y 18 w.
 • 651 a Glinka x działy dóbr wraz z młynem y 18 w.
 • 651 a Gniezno y 18 w.
 • 651 a Gogolewo y 18 w.
 • 651 a Gołoń x tenuta y 18 w.
 • 651 a Gorazdowo y 18 w.
 • 651 a Górka pow. gnieźnieński x zapis czynszów y 18 w.
 • 651 a Gorzyce y 18 w.
 • 651 a Gostyń x filipini y 18 w.
 • 651 a Gulczewo y 18 w.
 • 651 a Iłowiec x kościół parafialny y 18 w.
 • 651 a Iłowiec Kościelny pow. kościański y 18 w.
 • 651 a Iłowiec Wielki pow. kościański y 18 w.
 • 651 a Jelitowo x arenda y 18 w.
 • 651 a Kalisz x kanonicy regularni x klasztory y 18 w.
 • 651 a Kamionek y 18 w.
 • 651 a Karczewo y 18 w.
 • 651 a Karczewo y 18 w.
 • 651 a Kawęczyn y 18 w.
 • 651 a Kcynia x dochody ze starostwa y 18 w.
 • 651 a Kębłowo y 18 w.
 • 651 a Kiszewy y 18 w.
 • 651 a Kleczew y 18 w.
 • 651 a Kobylniki y 18 w.
 • 651 a Kołodziejewo y 18 w.
 • 651 a Kościan x bernardyni y 18 w.
 • 651 a Lednogóra y 18 w.
 • 651 a Leszno x Żydzi y 18 w.
 • 651 a Małachowo Górne y 18 w.
 • 651 a Miłosław y 18 w.
 • 651 a Nakielno k. Tuczna y 18 w.
 • 651 a Nietrzanowo y 18 w.
 • 651 a Pawłowice y 18 w.
 • 651 a Pilewka folw. w dobrach Tuczno y 18 w.
 • 651 a Podstolice y 18 w.
 • 651 a Poklatki y 18 w.
 • 651 a Poznań x klasztory y 18 w.
 • 651 a Poznań x kupiectwo y 18 w.
 • 651 a Poznań x kupiectwo x handel y 18 w.
 • 651 a Poznań x kancelaria sądu grodzkiego y 18 w.
 • 651 a Poznań x zakony y 18 w.
 • 651 a Przecław y 18 w.
 • 651 a Rąbczyn y 18 w.
 • 651 a Ruchocinek y 18 w.
 • 651 a Sanniki pow. gnieźnieński x zapis czynszów y 18 w.
 • 651 a Sarbia y 18 w.
 • 651 a Skoraczewice y 18 w.
 • 651 a Smogulec y 18 w.
 • 651 a Sobiałkowa Górka y 18 w.
 • 651 a Sokolniki y 18 w.
 • 651 a Środa y 18 w.
 • 651 a Środa Wlkp. x Rada Miejska y 18 w.
 • 651 a Śródka x filipini y 18 w.
 • 651 a Stępowo y 18 w.
 • 651 a Stręczno k. Tuczna y 18 w.
 • 651 a Strzyżewo k. Zbąszynia y 18 w.
 • 651 a Szamotuły x kolegiata św. Stanisława y 18 w.
 • 651 a Szczucino y 18 w.
 • 651 a Tuliszkowo y 18 w.
 • 651 a Turostowo y 18 w.
 • 651 a Ułanowo y 18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 18 w.
 • 651 a Wronczyn y 18 w.
 • 651 a Września x Żydzi y 18 w.
 • 651 a Zasułowo y 18 w.
 • 651 a Zielniki pow. pyzdrski x zapis czynszów y 18 w.
 • 651 a Żydowo y 18 w.
 • 651 a Żydowo y 18 w.
 • 653 a Gminy żydowskie 18 w. Wielkopolska
 • 653 a handel 18 w. Poznań
 • 653 a inwentarze majątku ruchomego 18 w. Wielkopolska
 • 653 a kancelaria sądu grodz. Poznań 18 w.
 • 653 a Kościół katolicki 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 a legaty na msze św.
 • 653 a magistrat miejski 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 a zakony męskie 18 w. Wielkopolska
 • 653 a zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
 • 653 a Żydzi 18 w. Kleczew, Poznań, Września
 • 653 a Żydzi 18 w. Wielkopolska
 • 653 a bijatyki szlacheckie 18 w. Gniezno
 • 653 a zbiegostwo chłopów 18 w. Wielkopolska
 • 653 a altarie 18 w. Wielkopolska uposażenie
 • 653 a czynsze roczne 18 w. Wielkopolska
 • 653 a klasztory męskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 a klasztory żeńskie 18 w. Wielkopolska procesy sądowe
 • 653 a kolegiata św. Stanisława w Szamotułach 18 w. altaria uposażenie
 • 653 a procesy sądowe 18 w. Wielkopolska
 • 653 a sądownictwo 18 w. Wielkopolska
 • 653 a sądy grodzkie 18 w. Wielkopolska
 • 653 a testamenty 18 w. Wielkopolska
 • 653 a uposażenie altarii 18 w. Wielkopolska
 • 653 a wotywy 18 w. Wielkopolska
 • 653 a Żydzi 18 w. Leszno pożyczki
 • 655 a księga wpisów
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 852 j BK 01424
 • 999 a PB, KK

Indexes