Różne dot. choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego, opis choroby i śmierci przez Zygmunta Celichowskiego, korespondencja, depesze, nekrologi, wspomnienia pośmiertne A. Gillera, Paula Lallemand, Wawrzyńca Chrustowicza.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07308
 • Kopie: Mf 7334
 • Tytuł: Różne dot. choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego, opis choroby i śmierci przez Zygmunta Celichowskiego, korespondencja, depesze, nekrologi, wspomnienia pośmiertne A. Gillera, Paula Lallemand, Wawrzyńca Chrustowicza.
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1899
 • Opis fizyczny: 323 k. 54x40 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., niem., pol.
 • Zawartość:
  • Listy i depesze do Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej od: Branicka Pelagia z Zamoyskich (2) k. 33-35, Celichowski Z. k. 1, Delierez L. H. (1) k. 2-3, Dien A. ??? (1) k. 4-6, Grabowski K. (1) k. 9-10, Grudzińska Maria (5) k. 11-22, Grudzińska Zofia (1) k. 23-24, de Mountalambert z córką Meaux (2) k. 25-28, NN (1) k. 36-37, Szulczewski Karol (1) k. 29-30, Wrześniewskie Janina i Henryka oraz Wysocka Marta (1) k. 31-32
  • List do NN od Gilberta (1) k. 7-8
  • List do mademoiselle Bathilde Conseillant od Leonarda Niedzwiedzkiego k. 38
  • List do Leonarda Niedzwiedzkiego od Bathilde Conseillant (1) k. 39-40
  • Listy i depesze od Z. Celichowskiego do: Chrustowicz Wawrzyniec k. 100, Giełda Strzelców Śrem k. 79, Kaczorowski N. (1) k. 55-56, Magistrat Miejski k. (1) 75-76, Niegolewski Władysław (1) k. 101-102, Rustejko Józef (4) k. 41-42, 44-45
  • Depesza do mademoiselle Roussel od Izy z Czartoryskich Działyńskiej k. 43
  • Depesza do Witkowskiego od Władysława Zamoyskiego ??? k. 46
  • List do Jana Działyńskiego od Antoniego Kaczkowskiego (1) k. 47-50
  • Listy i depesze do Z. Celichowskiego od: Bentkowski Leon k. 63.- Chrustowicz Wawrzyniec (2) k. 98-99, 103-104 + rachunek k. 105.- Dziennik Poznański k. 64.- Faber (1) k. 81-82.- Giełda Strzelców Śrem k. 77.- Gosiewski Wladysław (1) k. 92-93.- Janicki Jan Nepomucen (1) k. 69-70.- Jeżewska T. i Pohl W. 1 i Pohl W. 2 k. (1) 71-72.- Jolowicz Józef (1) k. 96-97.- Kocimski A. (2) k. 53-54, 59.- Krajewski Marceli (2) k. 83, 109-110.- Krzyżanowski Antoni i Urbanowski N. (3) k. 86, 111-114.- Kuryer Poznański + rachunek (2) k. 60-62, 108.- NN (2) k. 51-52, 57-58, NN (1) k. 106-107.- Orgelbrand Maurycy (1) k. 94-95.- Potorka k. 91.- Przybyło Antoni (2) k. 87-90.- Reyer (1) k. 73-74.- Starkiewicz k. 65.- Szuman M. (1) k. 115-116.
  • List do NN od F. Cichowicz (1) k. 66-67
  • Zaświadczenie o należności za pracę kucharza P. Pardon na zamku w Kórniku k. 68
  • List do Izy z Czartoryskich Działyńskiej od F. Biagini k. 84
  • Opis choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego napisany przez Z. Celichowskiego k. 117-124
  • Testament Jana Działyńskiego (odpis) k. 125-126
  • Układ między Janem Działyńskim a jego żoną Izą k. 127-128
  • Wiersz A. Kosobudzkiego "Na pożegnanie sławnego męża" k. 129-130
  • Spis księży uczestniczących w pogrzebie Jana Działyńskiego k. 131-133
  • Pokwitowanie za odprawienie nabożeństwa żałobnego za duszę Jana Działyńskiego w Kościele pw. Maryi Magdaleny Poznań k. 134
  • Notatki dot. ostatnich dni Jana Dzialyńskiego k. 135-136
  • Zawiadomienia o mszach za duszę Jana Działyńskiego k. 137-142
  • Nekrologi w gazetach k. 209-213, 222-223, 225, 298-315, 317-322
  • Gazety (fragmenty dotyczące Jana Działyńskiego) k. 214-221, 224, 227-259, 261-279, 316, 323
  • Koperta zaadresowana do Marii Zamoyskiej k. 226
  • Wiersz Jana Lama "Na pogrzeb Jana Działyńskiego" k. 260
 • Grafika:
  • popiersie Jana Działyńskiego 15x12 cm 227, 249-251, 259, 273 litografia
  • Malinowski A. Odrestaurowane Sukiennice Krakowskie i ich budowniczy Tomasz Pryliński 26x24 cm 230 litografia
  • Pielgrzymka do Mekki. Kopia z obrazu R. Beavis'a, z wystawy obrazów Akademii Królewskiej w Londynie 1879 47x31 cm 232 litografia
  • Antoszewicz S. Zamek w Kórniku. Z albumu Napoleona Ordy 24x17 cm 236 litografia
  • Ostatni z obrońców. Epizod z wojny francuzko-niemieckiej, wg obrazu Neuville'a 19x14 cm 241 litografia
  • Wesoła gawęda. Wg obrazu Zimermana 23x16 cm 244 litografia
  • popiersia: Jana Działyńskiego, Kazimierza Ostrowskiego, Karola Przyborowskiego, Henryka Wieniawskiego, Adama Żółtowskiego 27x19 cm 245 litografia
  • Mrówczyński K. Puc B. widok od ulicy rybaki na kościół N.P. Maryi i Sakramentek Warszawa. rysunek z natury Aleksandra Gierymskiego 29x18 cm 254 litografia
  • Dyplomacya. Z obrazu C. Bauerle, z wystawy w Pałacu Kryształowym w Londynie 30x23 cm 255 litografia
  • popiersie Josepha von Szlavy, österreichisch- ungarischer Reichsfinanzminister 20x16 cm 268 litografia
  • Die Gebaüde der Internationalen Fischereiausstellung in Berlin. Originalzeichnung von G. Theuertauf (hauptgebaüde der Ausstellung - Landwirtschaftliches Museum, Räucheihaus im Garten, Blict ins Innere, Bortalgebäude, der Reptunsbrunnen im grossen Clashof) 35x24 cm 269 litografia
  • Das Reiterfest der Zietenhusaren in Rathenow: die Damenschleifentour. Nach einer Stizze von E. Hosang 35x24 cm 270 litografia
  • Die Wahlbewegung in Schottland. Empfang der Faggot voters in Deebles am Tweed 27x22 cm 271 litografia
  • popiersie prof. Friedricha Harms'a 13x11 cm 273 litografia
  • Bilder aus Südtirol: ein deutscher Grenzort im Süden (Salurn). Nach einer photographhischen Aufnahme von Gugler in Bozen 24x18 cm 273 litografia
  • Aus Peru: Hauptplatz in der Hasenstadt Iquique 24x16 cm 274 litografia
  • Ameritanische stizzen: die Wiederaufnahme der Arbeit in der Eisengiesserei zu Boonton am 8. Marz 24x16 cm 275 litografia
  • Aus Peru: Ansicht der Hasenstadt Iquique 51x15 cm 274-275 litografia
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antoszewicz S.
  • Bauerl C.
  • Beavis R.
  • Działyński Jan Kanty
  • Gierymski Aleksander
  • Harms Friedrich prof.
  • Hosang E.
  • Mrówczyński K.
  • Neuvill
  • Orda Napoleon
  • Ostrowski Kazimierz
  • Pardon P. kucharz
  • Pryliński Tomasz budowniczy Sukiennic Krakowskich
  • Przyborowski Karol
  • Puc B.
  • Szlavy Joseph
  • Theuertauf G.
  • Wieniawski Henryk
  • Zimerman
  • Żółtowski Adam
  • Biesiada Literacka
  • Dziennik Poznański
  • Illustrirte Zeitung
  • Kłosy
  • Kuryer Poznański
  • Sztandar Polski. Dwutygodnik polityczno-ekonomiczno-społeczny
  • Tygodnik Powszechny
  • Wieniec
  • Bnin
  • Boonton
  • Bozen
  • Kórnik m., magistrat 19 w. Polska
  • Londyn
  • Mekka
  • Paryż
  • Peru
  • Poznań
  • Śrem Giełda Strzelców 1880
  • Tyrol południowy
  • nekrologi
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • korespondencja
  • Akademia Królewska Londyn
  • Kościół N.P. Maryi i Sakramentek Warszawa
  • Międzynarodowa Wystawa Rybołóstwa Berlin
  • odlewnia żeliwa
  • Pałac Kryształowy Londyn
  • pielgrzymka do Mekki
  • Sukiennice Krakowskie
  • wojna francusko-niemiecka
  • wybory Szkocja
  • wyścigi konne pań
  • Zamek Kórnik
  • nekrologi

MARC

 • 245 $a Różne dot. choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego, opis choroby i śmierci przez Zygmunta Celichowskiego, korespondencja, depesze, nekrologi, wspomnienia pośmiertne A. Gillera, Paula Lallemand, Wawrzyńca Chrustowicza.
 • 260 $c 1869-1899
 • 300 $a 323 k. $c 54x40 cm i mn.
 • 340 $d rkps, druk $e luźne
 • 400 $a Montalembert Catherine zob. Meaux Catherine de, z domu Montalembert
 • 400 $a Merode Anne de zob. Montalembert Anne de z d. |de Merode
 • 400 $a Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 400 $a Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 $a Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 400 $a Grudzińska Zofia zob. Plater Broel Zofia z Grudzińskich
 • 400 $a Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 520 $a Listy i depesze do Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej od: Branicka Pelagia z Zamoyskich (2) k. 33-35, Celichowski Z. k. 1, Delierez L. H. (1) k. 2-3, Dien A. ??? (1) k. 4-6, Grabowski K. (1) k. 9-10, Grudzińska Maria (5) k. 11-22, Grudzińska Zofia (1) k. 23-24, de Mountalambert z córką Meaux (2) k. 25-28, NN (1) k. 36-37, Szulczewski Karol (1) k. 29-30, Wrześniewskie Janina i Henryka oraz Wysocka Marta (1) k. 31-32
 • 520 $a List do NN od Gilberta (1) k. 7-8
 • 520 $a List do mademoiselle Bathilde Conseillant od Leonarda Niedzwiedzkiego k. 38
 • 520 $a List do Leonarda Niedzwiedzkiego od Bathilde Conseillant (1) k. 39-40
 • 520 $a Listy i depesze od Z. Celichowskiego do: Chrustowicz Wawrzyniec k. 100, Giełda Strzelców Śrem k. 79, Kaczorowski N. (1) k. 55-56, Magistrat Miejski k. (1) 75-76, Niegolewski Władysław (1) k. 101-102, Rustejko Józef (4) k. 41-42, 44-45
 • 520 $a Depesza do mademoiselle Roussel od Izy z Czartoryskich Działyńskiej k. 43
 • 520 $a Depesza do Witkowskiego od Władysława Zamoyskiego ??? k. 46
 • 520 $a List do Jana Działyńskiego od Antoniego Kaczkowskiego (1) k. 47-50
 • 520 $a Listy i depesze do Z. Celichowskiego od: Bentkowski Leon k. 63.- Chrustowicz Wawrzyniec (2) k. 98-99, 103-104 + rachunek k. 105.- Dziennik Poznański k. 64.- Faber (1) k. 81-82.- Giełda Strzelców Śrem k. 77.- Gosiewski Wladysław (1) k. 92-93.- Janicki Jan Nepomucen (1) k. 69-70.- Jeżewska T. i Pohl W. 1 i Pohl W. 2 k. (1) 71-72.- Jolowicz Józef (1) k. 96-97.- Kocimski A. (2) k. 53-54, 59.- Krajewski Marceli (2) k. 83, 109-110.- Krzyżanowski Antoni i Urbanowski N. (3) k. 86, 111-114.- Kuryer Poznański + rachunek (2) k. 60-62, 108.- NN (2) k. 51-52, 57-58, NN (1) k. 106-107.- Orgelbrand Maurycy (1) k. 94-95.- Potorka k. 91.- Przybyło Antoni (2) k. 87-90.- Reyer (1) k. 73-74.- Starkiewicz k. 65.- Szuman M. (1) k. 115-116.
 • 520 $a List do NN od F. Cichowicz (1) k. 66-67
 • 520 $a Zaświadczenie o należności za pracę kucharza P. Pardon na zamku w Kórniku k. 68
 • 520 $a List do Izy z Czartoryskich Działyńskiej od F. Biagini k. 84
 • 520 $a Opis choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego napisany przez Z. Celichowskiego k. 117-124
 • 520 $a Testament Jana Działyńskiego (odpis) k. 125-126
 • 520 $a Układ między Janem Działyńskim a jego żoną Izą k. 127-128
 • 520 $a Wiersz A. Kosobudzkiego "Na pożegnanie sławnego męża" k. 129-130
 • 520 $a Spis księży uczestniczących w pogrzebie Jana Działyńskiego k. 131-133
 • 520 $a Pokwitowanie za odprawienie nabożeństwa żałobnego za duszę Jana Działyńskiego w Kościele pw. Maryi Magdaleny Poznań k. 134
 • 520 $a Notatki dot. ostatnich dni Jana Dzialyńskiego k. 135-136
 • 520 $a Zawiadomienia o mszach za duszę Jana Działyńskiego k. 137-142
 • 520 $a Nekrologi w gazetach k. 209-213, 222-223, 225, 298-315, 317-322
 • 520 $a Gazety (fragmenty dotyczące Jana Działyńskiego) k. 214-221, 224, 227-259, 261-279, 316, 323
 • 520 $a Koperta zaadresowana do Marii Zamoyskiej k. 226
 • 520 $a Wiersz Jana Lama "Na pogrzeb Jana Działyńskiego" k. 260
 • 530 $d Mf 7334
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Franc., niem., pol.
 • 561 $d Pudło A
 • 600 $a Antoszewicz S.
 • 600 $a Bauerl C.
 • 600 $a Beavis R.
 • 600 $a Działyński Jan Kanty
 • 600 $a Gierymski Aleksander
 • 600 $a Harms Friedrich prof.
 • 600 $a Hosang E.
 • 600 $a Mrówczyński K.
 • 600 $a Neuvill
 • 600 $a Orda Napoleon
 • 600 $a Ostrowski Kazimierz
 • 600 $a Pardon P. $c kucharz
 • 600 $a Pryliński Tomasz $c budowniczy Sukiennic Krakowskich
 • 600 $a Przyborowski Karol
 • 600 $a Puc B.
 • 600 $a Szlavy Joseph
 • 600 $a Theuertauf G.
 • 600 $a Wieniawski Henryk
 • 600 $a Zimerman
 • 600 $a Żółtowski Adam
 • 610 $a Biesiada Literacka
 • 610 $a Dziennik Poznański
 • 610 $a Illustrirte Zeitung
 • 610 $a Kłosy
 • 610 $a Kuryer Poznański
 • 610 $a Sztandar Polski. Dwutygodnik polityczno-ekonomiczno-społeczny
 • 610 $a Tygodnik Powszechny
 • 610 $a Wieniec
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Boonton
 • 651 $a Bozen
 • 651 $a Kórnik $x m., magistrat 19 w. Polska
 • 651 $a Londyn
 • 651 $a Mekka
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Peru
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Śrem $x Giełda Strzelców $y 1880
 • 651 $a Tyrol południowy
 • 653 $a nekrologi
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Akademia Królewska Londyn
 • 653 $a Kościół N.P. Maryi i Sakramentek Warszawa
 • 653 $a Międzynarodowa Wystawa Rybołóstwa Berlin
 • 653 $a odlewnia żeliwa
 • 653 $a Pałac Kryształowy Londyn
 • 653 $a pielgrzymka do Mekki
 • 653 $a Sukiennice Krakowskie
 • 653 $a wojna francusko-niemiecka
 • 653 $a wybory Szkocja
 • 653 $a wyścigi konne pań
 • 653 $a Zamek Kórnik
 • 655 $a nekrologi
 • 700 $a Wysocka Marta
 • 700 $a Malinowski A.
 • 700 $a Wrześniewska Henryka
 • 700 $a Wrześniewska Janina
 • 700 $a Witkowski $c ksiądz
 • 700 $a Zientkiewicz $c ksiądz w Kościele pw. Maryi Magdaleny Poznań
 • 700 $a Rychter
 • 700 $a Szuman M.
 • 700 $a Szumnarski R. $c członek Zarządu Giełdy Strzeleckiej Śrem
 • 700 $a Starkiewicz
 • 700 $a Szulczewski Karol mjr $c sekr. Tow. Literackiego Przyj. Polski w Anglii
 • 700 $a Pohl P.
 • 700 $a Pohl W. 1
 • 700 $a Pohl W. 2
 • 700 $a Potorka
 • 700 $a Orgelbrand Maurycy $c księgarz i wydawca
 • 700 $a Przybyło Antoni $c rzeźbiarz
 • 700 $a Rustejko Józef $c sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 $a Lam Jan
 • 700 $a Kocimski A. $c właściciel dorożek w Poznaniu
 • 700 $a Kochanowski $c członek Zarządu Giełdy Strzeleckiej Śrem
 • 700 $a Kaczorowski Teofil $c ksiądz
 • 700 $a Kaczkowski Antoni $c lekarz
 • 700 $a Karpiński Leopold $c notariusz
 • 700 $a Kosobudzki A.
 • 700 $a Jolowicz Józef $c księgarz i antykwariusz
 • 700 $a Jeżewska T.
 • 700 $a Faber $c fotograf
 • 700 $a Conseillant Batilde $c adoptowana córka Józefa Hoene-Wrońskiego
 • 700 $a Czartoryski Władysław 1828-1897 $c emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 $a Delierez L. H. $c proboszcz parafii w Celles
 • 700 $a Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 700 $a Gilbert
 • 700 $a Gosiewski Władysław $c fizyk i matematyk, sekretarz Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu
 • 700 $a Grabowski Karol $c zmartwychwstaniec
 • 700 $a Plater Broel Zofia z Grudzińskich 1858-1918
 • 700 $a Janicki Jan Nepomucen $c proboszcz kórnicki
 • 700 $a Krajewski Marceli $c malarz
 • 700 $a Krzyżanowski Antoni $c budowniczy, wiceprezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 $a Urbanowski N.
 • 700 $a Meaux Catherine de, z domu Montalembert
 • 700 $a Montalembert Anne de z d. |de Merode
 • 700 $a Niedźwiecki Leonard $c sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego
 • 700 $a Niegolewski Władysław $c polityk wielkopolski
 • 700 $a Cichowicz F.
 • 700 $a Chrustowicz Wawrzyniec $b ksiądz
 • 700 $a Biagini F.
 • 700 $a Antoniewicz Bolesław $c proboszcz w Bninie
 • 700 $a Bentkowski Leon $c kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 • 700 $a Beyer Herman $c burmistrz kórnicki
 • 700 $a Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy
 • 710 $a Giełda Strzelców, Śrem $c zarząd $d 1880
 • 710 $a Magistrat Kórnik 19 w.
 • 740 $a Listy i depesze do Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej od: Branicka Pelagia z Zamoyskich.- Celichowski Z.- Delierez L. H.- Dien A. ???.- Grabowski K.- Grudzińska Maria.- Grudzińska Zofia.- de Mountalambert z córką Meaux.- NN.- Szulczewski Karol.- Wrześniewskie Janina i Henryka oraz Wysocka Marta.
 • 740 $a List do NN od Gilberta
 • 740 $a List do mademoiselle Bathilde Conseillant od Leonarda Niedzwiedzkiego
 • 740 $a List do Leonarda Niedzwiedzkiego od Bathilde Conseillant
 • 740 $a Listy i depesze od Z. Celichowskiego do: Chrustowicz Wawrzyniec.- Giełda Strzelców Śrem.- Kaczorowski N.- Magistrat Miejski.- Niegolewski Władysław.- Rustejko Józef.
 • 740 $a Depesza do mademoiselle Roussel od Izy z Czartoryskich Działyńskiej
 • 740 $a Depesza do Witkowskiego od Władysława Zamoyskiego ???
 • 740 $a List do Jana Działyńskiego od Antoniego Kaczkowskiego
 • 740 $a Listy i depesze do Z. Celichowskiego od: Bentkowski Leon.- Chrustowicz Wawrzyniec + rachunek.- Dziennik Poznański.- Faber.- Giełda Strzelców Śrem.- Gosiewski Wladysław.- Janicki Jan Nepomucen.- Jeżewska T. i Pohl W. 1 i Pohl W. 2.- Jolowicz Józef.- Kocimski A.- Krajewski Marceli.- Krzyżanowski Antoni i Urbanowski N.- Kuryer Poznański + rachunek.- NN.- NN.- Orgelbrand Maurycy.- Potorka.- Przybyło Antoni.- Reyer.- Starkiewicz.- Szuman M.
 • 740 $a List do NN od F. Cichowicz
 • 740 $a Zaświadczenie o należności za pracę kucharza P. Pardon na zamku w Kórniku
 • 740 $a List do Izy z Czartoryskich Działyńskiej od F. Biagini
 • 740 $a Opis choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego napisany przez Z. Celichowskiego
 • 740 $a Testament Jana Działyńskiego odpis
 • 740 $a Układ między Janem Działyńskim a jego żoną Izą
 • 740 $a Wiersz A. Kosobudzkiego "Na pożegnanie sławnego męża"
 • 740 $a Spis księży uczestniczących w pogrzebie Jana Działyńskiego
 • 740 $a Pokwitowanie za odprawienie nabożeństwa żałobnego za duszę Jana Działyńskiego w Kościele pw. Maryi Magdaleny Poznań
 • 740 $a Notatki dot. ostatnich dni Jana Dzialyńskiego
 • 740 $a Zawiadomienia o mszach za duszę Jana Działyńskiego
 • 740 $a Nekrologi w gazetach
 • 740 $a Gazety fragmenty dotyczące Jana Działyńskiego
 • 740 $a Koperta zaadresowana do Marii Zamoyskiej
 • 740 $a Wiersz Jana Lama "Na pogrzeb Jana Działyńskiego"
 • 777 $a Giller Agaton $t Wspomnienie pośmiertne Jana Działyńskiego k. 147-178, 201-208, 280-297
 • 777 $a Lallemand Paul $t Wspomnienie pośmiertne Jana Działyńskiego k. 143-146, 179-188
 • 777 $a Chrustowicz Wawrzyniec $t Wspomnienie pośmiertne Jana Działyńskiego k. 189-200
 • 852 $j BK 07308
 • 900 $c popiersie Jana Działyńskiego $d 1880 $f 15x12 cm $k 227, 249-251, 259, 273 $m litografia
 • 900 $a Malinowski A. $c Odrestaurowane Sukiennice Krakowskie i ich budowniczy Tomasz Pryliński $d 1880 $f 26x24 cm $k 230 $m litografia $p A. Malinowski
 • 900 $c Pielgrzymka do Mekki. Kopia z obrazu R. Beavis'a, z wystawy obrazów Akademii Królewskiej w Londynie 1879 $d 1880 $f 47x31 cm $k 232 $m litografia
 • 900 $a Antoszewicz S. $c Zamek w Kórniku. Z albumu Napoleona Ordy $d 1880 $f 24x17 cm $k 236 $m litografia $p S. Antoszewicz
 • 900 $c Ostatni z obrońców. Epizod z wojny francuzko-niemieckiej, wg obrazu Neuville'a $d 1880 $f 19x14 cm $k 241 $m litografia
 • 900 $c Wesoła gawęda. Wg obrazu Zimermana $d 1880 $f 23x16 cm $k 244 $m litografia
 • 900 $c popiersia: Jana Działyńskiego, Kazimierza Ostrowskiego, Karola Przyborowskiego, Henryka Wieniawskiego, Adama Żółtowskiego $d 1880 $f 27x19 cm $k 245 $m litografia
 • 900 $a Mrówczyński K. $a Puc B. $c widok od ulicy rybaki na kościół N.P. Maryi i Sakramentek Warszawa. rysunek z natury Aleksandra Gierymskiego $d 1880 $f 29x18 cm $k 254 $m litografia $p B. Puc, K. Mrówczyński
 • 900 $c Dyplomacya. Z obrazu C. Bauerle, z wystawy w Pałacu Kryształowym w Londynie $d 1880 $f 30x23 cm $k 255 $m litografia
 • 900 $c popiersie Josepha von Szlavy, österreichisch- ungarischer Reichsfinanzminister $d 1880 $f 20x16 cm $k 268 $m litografia
 • 900 $c Die Gebaüde der Internationalen Fischereiausstellung in Berlin. Originalzeichnung von G. Theuertauf (hauptgebaüde der Ausstellung - Landwirtschaftliches Museum, Räucheihaus im Garten, Blict ins Innere, Bortalgebäude, der Reptunsbrunnen im grossen Clashof) $d 1880 $f 35x24 cm $k 269 $m litografia
 • 900 $c Das Reiterfest der Zietenhusaren in Rathenow: die Damenschleifentour. Nach einer Stizze von E. Hosang $d 1880 $f 35x24 cm $k 270 $m litografia
 • 900 $c Die Wahlbewegung in Schottland. Empfang der Faggot voters in Deebles am Tweed $d 1880 $f 27x22 cm $k 271 $m litografia
 • 900 $c popiersie prof. Friedricha Harms'a $d 1880 $f 13x11 cm $k 273 $m litografia
 • 900 $c Bilder aus Südtirol: ein deutscher Grenzort im Süden (Salurn). Nach einer photographhischen Aufnahme von Gugler in Bozen $d 1880 $f 24x18 cm $k 273 $m litografia
 • 900 $c Aus Peru: Hauptplatz in der Hasenstadt Iquique $d 1880 $f 24x16 cm $k 274 $m litografia
 • 900 $c Ameritanische stizzen: die Wiederaufnahme der Arbeit in der Eisengiesserei zu Boonton am 8. Marz $d 1880 $f 24x16 cm $k 275 $m litografia
 • 900 $c Aus Peru: Ansicht der Hasenstadt Iquique $d 1880 $f 51x15 cm $k 274-275 $m litografia
 • 999 $a MKM

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07308