Listy do Tytusa Działyńskiego z prośbą o zapomogi.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07350
 • Kopie: Mf 6693
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego z prośbą o zapomogi.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 162 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Instytut dla Obłąkanych Owińska
  • Policja pruska Poznań 1855
  • Seminarium Nauczycielskie Poznań 1854
  • Kórnik
  • Owińska Instytut dla Obłąkanych
  • Paryż
  • Poznań Policja pruska 1855
  • Poznań Seminarium Nauczycielskie, 1854
  • Śrem
  • Śrem Królewski Sąd Powiatowy 1858
  • korespondencja
  • gościńce
  • świadectwo, Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854
  • korespondencja
  • szkoły
  • Listy
  • świadectwa

MARC

 • 130 $a Listy
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy do Tytusa Działyńskiego z prośbą o zapomogi.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a 162 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Pepiński Jan zob. Pipiński Jan
 • 400 $a Paleńska Magdalena zob. Morawska Magdalena z Paleńskich
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Lütke Anna zob. Karaszkiewicz Anna z d. Lütke
 • 530 $d Mf 6693
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło XVII |4498
 • 610 $a Instytut dla Obłąkanych Owińska
 • 610 $a Policja pruska Poznań 1855
 • 610 $a Seminarium Nauczycielskie Poznań 1854
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Owińska $x Instytut dla Obłąkanych
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań $x Policja pruska $y 1855
 • 651 $a Poznań $x Seminarium Nauczycielskie, 1854
 • 651 $a Śrem
 • 651 $a Śrem $x Królewski Sąd Powiatowy $y 1858
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a gościńce
 • 653 $a świadectwo, Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a szkoły
 • 655 $a Listy
 • 655 $a świadectwa
 • 700 $a Zielińska Marianna
 • 700 $a Zakrzewski $c podofic.
 • 700 $a Zaborowski Franciszek $c podpor.
 • 700 $a Wolniak Bolesław $c introligator
 • 700 $a Wilczyńska Franciszka
 • 700 $a Wierzbowski Ignacy $c referendariusz sądowy
 • 700 $a Wagnerowska Eleonora
 • 700 $a Wabner Antoni $c kupiec
 • 700 $a Urbański Marceli
 • 700 $a Urbanowicz Ignacy $c rzemieślnik
 • 700 $a Umińska 1
 • 700 $a Szymański Roch $c karczmarz
 • 700 $a Szłykowska Apolonia
 • 700 $a Szczepański Antoni $c ppłk
 • 700 $a Szczawińska M.
 • 700 $a Stanisławska Katarzyna
 • 700 $a Szczawiński Rajmund urzędnik
 • 700 $a Szołdrski Feliks podkomorzy król.
 • 700 $a Sonnell
 • 700 $a Saniewska Ludwika
 • 700 $a Saniewski Feliks $c red. "Polaka Sumiennego"
 • 700 $a Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna
 • 700 $a Skórzewski Heliodor
 • 700 $a Sokołowska H.
 • 700 $a Sokołowski Marcin
 • 700 $a Speichert
 • 700 $a Rynarzewicz Prakseda
 • 700 $a Rynarzewicz Stanisław $c introligator
 • 700 $a Rotwill Jacob Andreas
 • 700 $a Raszewski
 • 700 $a Potocka Wiktoria $d 19 w.
 • 700 $a Poszwiński Albin
 • 700 $a Pogorzelski Ludwik $c urzędnik sądu powiatowego w Poznaniu
 • 700 $a Pihl $c karczmarz w Trzykolnych Młynach
 • 700 $a Pflugrat Maksymilian $c kleryk
 • 700 $a Pipiński Jan $c organista w Kórniku
 • 700 $a Pomorski 1
 • 700 $a Rakowski Józef
 • 700 $a Oliwiński Ludwik $c kpt.
 • 700 $a Neryng L. $c ekonom
 • 700 $a Nawrocki $c organista w Kórniku
 • 700 $a Morawska Magdalena z Paleńskich
 • 700 $a Moneal A. de $c płk
 • 700 $a Mierosławski Ignacy
 • 700 $a Lissowski B. $c ekonom
 • 700 $a Lijuńska
 • 700 $a Lewandowski Jan $c kominiarz
 • 700 $a Kwiatkowski $c nauczyciel prywatny
 • 700 $a Kunaszowska Helena
 • 700 $a Krzywińska Anna
 • 700 $a Kosiński $c referendariusz sądowy
 • 700 $a Konieczyński Józef
 • 700 $a Kaczmarek $c kapitan
 • 700 $a Jurasz W. A.
 • 700 $a Józewicz Józef $c kupiec
 • 700 $a Jasiński Ksawery $c lekarz
 • 700 $a Jankiewicz Franciszek
 • 700 $a Herman Józef
 • 700 $a Gotz Bazyli $c introligator
 • 700 $a Gostykiewicz Walenty
 • 700 $a Janke
 • 700 $a Kajsiewicz Wal. przełożona szarytek w Zdunach
 • 700 $a Karaszkiewicz Anna z d. Lütke
 • 700 $a Koniarski Stanisław powstaniec z 1848 r.
 • 700 $a Kuliński Henryk kapitan
 • 700 $a Lelewel Joachim
 • 700 $a Lewandowska Marianna
 • 700 $a Lipiński Józef
 • 700 $a Meszczyński Józef
 • 700 $a Miecznikowski Julian, pisarz i tłumacz sądu powiatowego, Toruń
 • 700 $a Górska Salomea
 • 700 $a Gendziorowski F. $c nauczyciel
 • 700 $a Garczyński Wawrzyn $c murarz
 • 700 $a Fużyński Kalikst
 • 700 $a Formińska Magdalena
 • 700 $a Flens B.
 • 700 $a Eliaszewicz Maksymilian
 • 700 $a Czarnowski Roman
 • 700 $a Chudak Antoni
 • 700 $a Brzeski Franciszek
 • 700 $a Baerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu
 • 700 $a Bogdański J.
 • 700 $a Böhringer August $c nauczyciel prywatny
 • 700 $a Cyberski M. kucharz, powstaniec z 1848 r.
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 710 $a Królewski Sąd Powiatowy, Śrem $d 1858
 • 710 $a Königliches Kreis-Gericht zu Schrimm zob. Królewski Sąd Powiatowy, Śrem - do uzup.
 • 710 $a Seminarium Nauczycielskie, Poznań $d 1854
 • 710 $a Königl. Kathol. Haupt.-Schullehrer-Seminar in Posen zob. Seminarium Nauczycielskie, Poznań - do uzup.
 • 710 $a Policja pruska, Poznań $c prezydium $d 1855
 • 710 $a Königliche Preussische Polizei-Directorium zu Posen zob. Policja pruska, prezydium Poznań
 • 710 $a Instytut dla Obłąkanych, Owińska
 • 852 $j BK 07350

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07350