Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07440
 • Kopie:
  • Mf 6702
  • Mf 16
  • Mf 6703
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych [2] M - Z
 • Miejsce i czas powstania: 1818-1861
 • Opis fizyczny: 1 vol.-1-314 k., 2 vol.-315-601 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Władysław IV król Polski wypis z arch. dot. elekcji
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., Redakcja "Powszechnego Pamiętnika Nauk i Umiejętności" 1835 Polska
  • Ostrów Wlkp
  • Paryż
  • Poznań
  • Poznań
  • Wilno Wileńska Komisja Archeologiczna
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • szkoły
  • banki

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych n [2] p M - Z
 • 260 c 1818-1861
 • 300 a 1 vol.-1-314 k., 2 vol.-315-601 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Moquart Jean François Constant zob. Mocquard Jean François Constant
 • 400 a Müller Antoni zob. Mauritius Müller Antoni referendarz
 • 400 a Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon
 • 400 a Leonrodon zob. Rzewuski Leon
 • 400 a Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 a Schafarik Paul Joseph zob. Šafařik Pavel Josef
 • 400 a Röpell Richard zob. Roepell Richard
 • 400 a Hohenstein Leo Thun zob. Thun-Hohenstein Leo
 • 400 a Sowiński Albert zob. Sowiński Wojciech
 • 530 d Mf 6702
 • 530 d Mf 16
 • 530 d Mf 6703
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło II
 • 600 a Władysław b IV c król Polski k wypis z arch. dot. elekcji
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x m., Redakcja "Powszechnego Pamiętnika Nauk i Umiejętności" y 1835 z Polska
 • 651 a Ostrów Wlkp
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 651 a Poznań
 • 651 a Wilno x Wileńska Komisja Archeologiczna
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a szkoły
 • 653 a banki
 • 700 a Radziwiłł Ferdynand d 1834-1926
 • 700 a Radwański Jan c publicysta historyczny i gospodarczy
 • 700 a Prowe L.
 • 700 a Priebatsch J. c księgarz w Ostrowie
 • 700 a Pollak Karol
 • 700 a Pol Emilian
 • 700 a Pol Wincenty c poeta
 • 700 a Plater Broel Cezary c uczestnik powstania 1830-31 r., prezes Tow. Literackiego w Paryżu d 1810-1869
 • 700 a Pinder? c bibliotekarz Bibl. Król. w Berlinie
 • 700 a Pietraszewski Ignacy c orientalista, prof. na Uniw. Berlińskim
 • 700 a Passow W. A. c dyr. gimnazjum w Toruniu
 • 700 a Orgelbrand Samuel c księgarz i wydawca
 • 700 a Norzycki A. c ksiądz
 • 700 a Niewiarowicz Alojzy
 • 700 a Niemojowski Bonawentura c prezes Rządu Narodowego z 1831 r., publicysta
 • 700 a Niedźwiecki J. R.
 • 700 a Narbutt Teodor c inż. wojsk., historyk
 • 700 a Muczkowski Stefan
 • 700 a Muczkowski Tadeusz
 • 700 a Muliński U.?
 • 700 a Mocquard Jean François Constant c szef gabinetu Napoleona III
 • 700 a Montalembert Charles Forbes de, franc. historyk i publicysta
 • 700 a Morawski Franciszek gen., min. wojny w czasie powstania listopadowego, 1783-1861
 • 700 a Muczkowski Antoni archeolog i wydawca źródeł
 • 700 a Muczkowski Józef filolog, bibliograf i bibliotekarz
 • 700 a Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie
 • 700 a Oleszczyński Antoni rytownik
 • 700 a Nehring Władysław filolog i historyk literatury pol., prof. Uniw. we Wrocławiu
 • 700 a Ney Karol nauczyciel gimn. w Poznaniu
 • 700 a Niedzielski Erazm
 • 700 a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 a Ochocki Antoni
 • 700 a Ostrowski Józefat Bolesław publicysta i działacz polit.
 • 700 a Pawicki Sylwester zarządca księgarni i drukarni W. M. Stefańskiego
 • 700 a Piliński Adam rytownik i litograf
 • 700 a Plebański Józef Kazimierz historyk
 • 700 a Polkowski Ignacy ksiądz, historyk
 • 700 a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 700 a Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł
 • 700 a Mecherzyński Karol c historyk literatury
 • 700 a Mauritius Müller Antoni c referendarz
 • 700 a Miecznikowski Julian, pisarz i tłumacz sądu powiatowego, Toruń
 • 700 a Mierzyński Antoni filolog
 • 700 a Mikułowski Roman
 • 700 a Maske L. F. c antykwariusz we Wrocławiu
 • 700 a Massieu de Clerval H.
 • 700 a Marwicz Jan Nepomucen c bp chełmiński
 • 700 a Marcinkowski Antoni c dziennikarz i wydawca
 • 700 a Manty c nauczyciel w Bądkowie
 • 700 a Kuczyński W. J.
 • 700 a Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta
 • 700 a Maciejowski Ignacy prozaik i dramaturg
 • 700 a Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury
 • 700 a Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności
 • 700 a Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 a Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz
 • 700 a Mickiewicz Władysław
 • 700 a Kiliński Jan
 • 700 a Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk
 • 700 a Gordon Francis c agent angielski w Warszawie w XVII w.
 • 700 a Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki
 • 700 a Sierpiński Seweryn Zenon c pisarz i publicysta hist.
 • 700 a Sidorowicz Jan
 • 700 a Sedvier? W.
 • 700 a Schade A. W. c właściciel drukarni w Berlinie
 • 700 a Samulewicz K. c sekr. Wil. Komisji Archeologicznej
 • 700 a Šafařik Pavel Josef c filolog i historyk słowacki
 • 700 a Schletter Sigismund księgarz we Wrocławiu
 • 700 a Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie
 • 700 a Siemieński Lucjan poeta, tłumacz
 • 700 a Sienkiewicz Karol historyk, publicysta i poeta
 • 700 a Sierakowski Józef
 • 700 a Rymarkiewicz Jan c prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu
 • 700 a Romanowski Jan Nepomucen c bibliotekarz w Kórniku
 • 700 a Roepell Richard c historyk niemiecki
 • 700 a Renouard Antoine Augustin c wydawca i bibliograf franc.
 • 700 a Rogalski Józef
 • 700 a Rokossowska Józefa
 • 700 a Zmorski Roman c poeta, tłumacz i publicysta
 • 700 a Zienkowicz Leon c pisarz i publicysta
 • 700 a Zdanowski c archiwista grodzki w Poznaniu
 • 700 a Zaydler
 • 700 a Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu
 • 700 a Witkowski Antoni
 • 700 a Załuski Józef gen.
 • 700 a Węclewski Stanisław c historyk literatury polskiej
 • 700 a Wasilewski T.
 • 700 a Waga Antoni Stanisław Florian c pisarz, przyrodnik i pedagog
 • 700 a Vossberg Friedrich August c registrator banku pruskiego, historyk, numizmatyk i wyd. źródeł
 • 700 a Turski Wincenty
 • 700 a Tuszyński Marcin c proboszcz w Skrzetuszu
 • 700 a Tyszkiewicz Eustachy c prezes Wil. Komisji Archeologicznej
 • 700 a Turowski Kazimierz Józef c wyd. i red. "Bibl. Polskiej"
 • 700 a Tross Edwin c antykwariusz w Paryżu
 • 700 a Trentin c rządca dóbr w Ręczajach
 • 700 a Towski M. M. c nauczyciel j. ang.
 • 700 a Thun-Hohenstein Leo c min. Wyznań i Oświecenia w Austrii
 • 700 a Vogel Albert drzeworytnik
 • 700 a Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie
 • 700 a Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz
 • 700 a Wiszniewski Michał prof. Uniw. Jagiell., historyk literatury
 • 700 a Tessarczyk Antoni
 • 700 a Szczytt Michał
 • 700 a Syrokomla Władysław
 • 700 a Szafarkiewicz Józef c prof. szkoły realnej w Poznaniu
 • 700 a Świdziński Tytus
 • 700 a Suchtelen Ivan Petr c gen., ambasador rosyjski w Sztokholmie
 • 700 a Sobieszczański Franciszek Maksymilian c historyk i dziennikarz
 • 700 a Skrzynecki Jan c gen., naczelny wódz w powstaniu listopadowym
 • 700 a Skórzewski Rajmund
 • 700 a Skórkowski Alfons c kanonik krakowski
 • 700 a Simon Karol Antoni
 • 700 a Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.
 • 700 a Sozański Antoni pisarz i historyk
 • 700 a Stefański Walenty Maciej księgarz i drukarz w Poznaniu
 • 700 a Sowiński Jan
 • 710 a "Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności" b Redakcja c Kraków d 1835
 • 710 a Wileńska |Komisja Archeologiczna
 • 852 j BK 07440

Indexes