Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07444
 • Kopie:
  • Mf 6705
  • Mf 6824
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych
 • Miejsce i czas powstania: 1852-1880
 • Opis fizyczny: 542 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Hoene-Wroński Józef Maria matematyk i filozof
  • Jadwiga św. notatka Kazimierza Stronczyńskiego dot. wydania rękopisu o życiu św. Jadwigi
  • Saadi fragment tłum. "Gulistanu" przez Wojciecha Kazimirskiego
  • Komisja Edukacji Narodowej program obchodu stuletniej rocznicy
  • Towarzystwo Pedagogiczne Kraków 1873
  • Berlin m., Biblioteka Królewska Niemcy
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego", administracja 1866 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Pedagogiczne 1873 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Naukowe 1861 Polska
  • Leoben m., Czytelnia Polskich Akademików Górniczych 1879 Austria
  • Lwów m., Towarzystwo Archeologiczne Krajowe 1876 Ukraina
  • Lwów m., "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Pedagogiczne 1873 Ukraina
  • Pakość listy mieszkańców z lat 1856-1869
  • Paryż
  • Paryż Biblioteka Polska
  • Paryż Biblioteka Cesarska
  • Paryż
  • Paryż Międzynarodowy Kongres Orientalistów 1873 r.
  • Poznań "Sussmann und Sohn H. J." - księgarnia i antykwariat 1869
  • Poznań Biblioteka Raczyńskich 1869
  • Rapperswil Muzeum Narodowe 1869-1870
  • Toruń Towarzystwo Naukowe 1877
  • listy mieszkańców Pakości z lat 1856-1869
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Kórnicka
  • Pałac Działyńskich
  • szkoły
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • szkoły
  • korespondencja
 • Uwagi: projekt wydania przez Jana Działyńskiego dzieł Mickiewicza

MARC

 • 243 %a korespondencja
 • 245 %a Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych
 • 260 %c 1852-1880
 • 300 %a 542 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Parczewska Tekla zob. Zmorska Tekla z Parczewskich
 • 400 %a Maliszkiewicz Adam Mieleszko zob. Mieleszko-Maliszkiewicz Adam
 • 400 %a Dąbrowska Karolina zob. Wolfram Karolina z Dąbrowskich
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 %a Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy
 • 400 %a Odrowąż Wysocki Jacek zob. Wysocki Jacek Odrowąż
 • 500 %a projekt wydania przez Jana Działyńskiego dzieł Mickiewicza
 • 530 %d Mf 6705
 • 530 %d Mf 6824
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d Pudło VI
 • 561 %d Pudło XII
 • 600 %a Hoene-Wroński Józef Maria matematyk i filozof
 • 600 %a Jadwiga św. %c notatka Kazimierza Stronczyńskiego dot. wydania rękopisu o życiu św. Jadwigi
 • 600 %a Saadi %c fragment tłum. |"Gulistanu" przez Wojciecha Kazimirskiego
 • 610 %a Komisja Edukacji Narodowej %b program obchodu stuletniej rocznicy
 • 610 %a Towarzystwo Pedagogiczne %c Kraków %d 1873
 • 611 %a VII |Walne Zgromadzenie Towarzystwa Pedagogicznego %c Kraków %d 1873 %e porządek dzienny
 • 651 %a Berlin %x m., Biblioteka Królewska %z Niemcy
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Kraków %x m., "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego", administracja %y 1866 %z Polska
 • 651 %a Kraków %x m., Towarzystwo Pedagogiczne %y 1873 %z Polska
 • 651 %a Kraków %x m., Towarzystwo Naukowe %y 1861 %z Polska
 • 651 %a Leoben %x m., Czytelnia Polskich Akademików Górniczych %y 1879 %z Austria
 • 651 %a Lwów %x m., Towarzystwo Archeologiczne Krajowe %y 1876 %z Ukraina
 • 651 %a Lwów %x m., "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja %z Ukraina
 • 651 %a Lwów %x m., Towarzystwo Pedagogiczne %y 1873 %z Ukraina
 • 651 %a Pakość %x listy mieszkańców z lat 1856-1869
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Paryż %x Biblioteka Polska
 • 651 %a Paryż %x Biblioteka Cesarska
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Paryż %x Międzynarodowy Kongres Orientalistów %y 1873 r.
 • 651 %a Poznań %x "Sussmann und Sohn H. J." - księgarnia i antykwariat %y 1869
 • 651 %a Poznań %x Biblioteka Raczyńskich %y 1869
 • 651 %a Rapperswil %x Muzeum Narodowe %y 1869-1870
 • 651 %a Toruń %x Towarzystwo Naukowe %y 1877
 • 653 %a listy mieszkańców Pakości z lat 1856-1869
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 %a Biblioteka Kórnicka
 • 653 %a Biblioteka Kórnicka
 • 653 %a Pałac Działyńskich
 • 653 %a szkoły
 • 653 %a korespondencja
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 %a Biblioteka Kórnicka
 • 653 %a szkoły
 • 653 %a korespondencja
 • 700 %a Rabbinowicz Michał Izrael
 • 700 %a Potocki Stanisław Szczęsny %c wojewoda ruski %d 1751-1805
 • 700 %a Plichta Ignacy %c działacz emigr., sekr. biura Hotelu Lambert
 • 700 %a Pawłowski Gustaw %c bibliotekarz i bibliograf
 • 700 %a Piliński Adam rytownik i litograf
 • 700 %a Piotrowski Michał
 • 700 %a Plater Broel Władysław założ. Muzeum w Rapperswilu, 1806-1889
 • 700 %a Polkowski Ignacy ksiądz, historyk
 • 700 %a Pomorski 1
 • 700 %a Zamoyska Róża z Potockich ż. Stanisława 1831-1890
 • 700 %a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 700 %a Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł
 • 700 %a Orzeszko Ludwik
 • 700 %a Netz?
 • 700 %a Mrówczyński Franciszek %c oberżysta w Pakości
 • 700 %a Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie
 • 700 %a Oleszczyński Antoni rytownik
 • 700 %a Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego
 • 700 %a Nowolecki Aleksander księgarz w Krakowie, publicysta histor.
 • 700 %a Ochocki Antoni
 • 700 %a Zmorska Tekla z Parczewskich
 • 700 %a Mieleszko-Maliszkiewicz Adam
 • 700 %a Mickiewicz Adam
 • 700 %a Mickiewicz Władysław
 • 700 %a Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813
 • 700 %a Malczewski Zygmunt Skarbek?
 • 700 %a Łyskowski Ignacy %c prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • 700 %a Maciejowski Ignacy, prozaik i dramaturg
 • 700 %a Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury
 • 700 %a Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności
 • 700 %a Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk
 • 700 %a Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz
 • 700 %a Łu... A. %c redaktor "Dziennika dla Wszystkich" we Lwowie
 • 700 %a Leszczyński A. Stanisław %c profesor Liceum Narodowego Corneille w Rouen
 • 700 %a Lesser Aleksander %c malarz
 • 700 %a Łościborski
 • 700 %a Leitgeber Mieczysław %c właściciel księgarni w Poznaniu, wydawca "Sobótki"
 • 700 %a Laskowski Piotr?
 • 700 %a Lange Jan Edward %c właściciel drukarni w Gnieźnie
 • 700 %a Krzyżanowski Stanisław %c historyk, wydawca źródeł, prezes Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie
 • 700 %a Krzewiński %c burmistrz w Pakości
 • 700 %a Kruczkiewicz Bronisław %c filolog klasyczny
 • 700 %a Kremer Józef %c sekretarz Towarzystwa Naukowego w Krakowie, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 %a Krasiński Władysław %c założyciel Biblioteki Ordynacji Krasińskich
 • 700 %a Kraszewski, Józef Ignacy pisarz %d (1812-1887)
 • 700 %a Królikowski Karol księgarz w Paryżu
 • 700 %a Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog
 • 700 %a Kirchmayer J. K. %c administracja "Biblioteki Polskiej" K. J. Turowskiego
 • 700 %a Kaczkowski Zygmunt %c powieściopisarz i publicysta
 • 700 %a Jaraczewska S.
 • 700 %a Janikowski Stanisław %c profesor medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 %a Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu
 • 700 %a Jordan Salomea wydawca "Włościanina" i "Zagrody"
 • 700 %a Kętrzyński Wojciech historyk
 • 700 %a Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie
 • 700 %a Klimontowicz
 • 700 %a Kosiewicz Benedykt
 • 700 %a Krasicki Kazimierz
 • 700 %a Huppe Siegfried %c II dyrektor statystyki miejskiej w Berlinie, historyk
 • 700 %a Haase Friedrich? %c niemiecki filolog klasyczny
 • 700 %a Grodzki Józef
 • 700 %a Grabowski Józef Ignacy %c marszałek sejmów poznańskich, dyrektor generalny ziemstwa kredytowego poznańskiego
 • 700 %a Grabiński Wiktor %c zarządzający Pałacem Działyńskich w Poznaniu
 • 700 %a Gorecki Albin %c archiwista Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
 • 700 %a Gerstmann Teofil %c prezes Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie
 • 700 %a Fedkowicz Józef Sielcz
 • 700 %a Durand Auguste %c księgarz w Paryżu
 • 700 %a Daudenart L.
 • 700 %a Wolfram Karolina z Dąbrowskich
 • 700 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 %a Działyński Jakub zm. 1756 woj. malborski
 • 700 %a Działyński Jan Kanty
 • 700 %a Gałęzowski Seweryn chirurg, dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles
 • 700 %a Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego
 • 700 %a Chodźkiewicz Władysław %c powieściopisarz, dramaturg, orientalista, inżynier
 • 700 %a Caro Jacob %c historyk niemiecki
 • 700 %a Callier Edmund %c powstaniec z 1863 r., literat, historyk, właściciel antykwariatu w Poznaniu
 • 700 %a Brawacka B.
 • 700 %a Bojarski Roman
 • 700 %a Boczkowski Tadeusz %c prezes stowarzyszenia Czytelnia Polaków Akademików Górniczych w Leoben
 • 700 %a Bronikowski Antoni pedagog, hellenista
 • 700 %a Celichowski Zygmunt (Kórnik) %c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy %d 1845-1923
 • 700 %a Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 %a Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny
 • 700 %a Czarnecki Kazimierz heraldyk
 • 700 %a Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 %a Bock E.
 • 700 %a Bobrzyński Michał %c historyk i polityk galicyjski
 • 700 %a Bieczyński Tadeusz
 • 700 %a Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie
 • 700 %a Biliński Józef ksiądz
 • 700 %a Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy
 • 700 %a Bartoszewicz Adam Dominik %c redaktor "Mrówki" we Lwowie, literat
 • 700 %a Amborski Jan Darosław %c powstaniec y 1863 r., publicysta, kierownik biura historyczno-genealogicznego Bachelin-Deflorenne w Paryżu i redaktor "Le Bibliophile français"
 • 700 %a Bentkowski Leon kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 • 700 %a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 700 %a Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
 • 700 %a Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki
 • 700 %a Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu
 • 700 %a Żychoń
 • 700 %a Zieliński Ludwik
 • 700 %a Zieliński Władysław Kornel %c pisarz
 • 700 %a Zgórski Alfred %c sekr. Tow. Pedagog. we Lwowie
 • 700 %a Wywiałkowski Ż. Ignacy %c drukarz w Krakowie
 • 700 %a Wolff B. M.
 • 700 %a Wolff Louise
 • 700 %a Wodecki Konstanty %c sekr. "Biblioteki Polskiej" Turowskiego w Krakowie
 • 700 %a Wiszniewski Adam
 • 700 %a Windakiewicz Erwin %c sekr. Stow. Czytelnia Pol. Akademików Górniczych w Leoben
 • 700 %a Wilczyński
 • 700 %a Widmann Karol %c sekr. Tow. Archeolog. Krajowego we Lwowie - do uzup.
 • 700 %a Węsierski Władysław
 • 700 %a Vernier Pierre %c botanik franc.
 • 700 %a Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy
 • 700 %a Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz
 • 700 %a Wiśniowski Leszek inżynier
 • 700 %a Wysocki Jacek Odrowąż
 • 700 %a Zaleski Bronisław pisarz i rytownik
 • 700 %a Załuski Józef gen.
 • 700 %a Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892
 • 700 %a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 %a Tomkiewicz Kazimierz
 • 700 %a Tetmajer Józef Przerwa %c poeta i matematyk
 • 700 %a Tarnawski %c urzędnik w Paryżu
 • 700 %a Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu
 • 700 %a Sobieski Stanisław %c pedagog, dyr. gimn. we Lwowie
 • 700 %a Skimborowicz Hipolit %c pisarz i publicysta
 • 700 %a Sieniawski Karol Emilian %c nauczyciel gimnazjalny, historyk
 • 700 %a Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie
 • 700 %a Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu
 • 700 %a Skrzydylka Władysław
 • 700 %a Sosnowski Maksymilian Edward naucz. Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu i bibliotekarz w Bibl. Raczyńskich
 • 700 %a Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.
 • 700 %a Sozański Antoni pisarz i historyk
 • 700 %a Stronczyński Kazimierz numizmatyk, heraldyk i archeolog
 • 700 %a Rutkowski 1
 • 700 %a Rucki Józef Władysław
 • 700 %a Rogosz Józef %c pisarz i dziennikarz
 • 700 %a Rettel Leonard %c powstaniec z 1831 r., publicysta, działacz emigracyjny
 • 700 %a Robiński Seweryn %c lekarz
 • 700 %a Reimann C. %c nauczyciel w szkole realnej we Wrocławiu
 • 700 %a Reeve Henri %c wyd. "Edinburgh Review"
 • 700 %a Reiff Adolf właściciel drukarni w Paryżu
 • 700 %a Rolle Józef Antoni lekarz, pisarz historyczny
 • 700 %a Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny
 • 700 %a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 %a Rutkowski Antoni ksiądz
 • 700 %a Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu
 • 700 %a Rzepecki Władysław %c powstaniec z 1830 r.
 • 710 %a Biblioteka Raczyńskich, Poznań %d 1869
 • 710 %a Bibliotheque Imperiale a Paris zob. Biblioteka Cesarska, Paryż
 • 710 %a Księgarnia Luksemburska, Paryż %d 1868-1869
 • 710 %a Librairie du Luxembourg zob. Księgarnia Luksemburska, Paryż
 • 710 %a Biblioteka Cesarska, Paryż %d 1861
 • 710 %a Biblioteka Polska, Paryż
 • 710 %a Towarzystwo Pedagogiczne %c Lwów %d 1873
 • 710 %a Towarzystwo Archeologiczne Krajowe %c Lwów %d 1876
 • 710 %a "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja %c Lwów
 • 710 %a Czytelnia Polskich Akademików Górniczych %c Leoben %d 1879
 • 710 %a Towarzystwo Naukowe %c Kraków %d 1861
 • 710 %a "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego" %b administracja %c 1866
 • 710 %a Biblioteka Królewska %c Berlin
 • 710 %a "Asher Adolf et Co" firma księgarska w Berlinie
 • 710 %a Towarzystwo Naukowe, Toruń %d 1877
 • 710 %a "Sussmann und Sohn H. J." %c księgarnia i |antykwariat w Poznaniu %d 1869
 • 710 %a Muzeum Narodowe, Rapperswil %d 1869-1870
 • 711 %a 1873 %a Międzynarodowy Kongres Orientalistów, Paryż
 • 711 %a Congres International des Orientalistes, Paris zob. Międzynarodowy Kongres Orientalistów, Paryż
 • 740 %a "Dziennik dla Wszystkich" - Lwów
 • 852 %j BK 07444

Indexes

Copies

  • Signature: BK 07444