Listy i depesze kondolencyjne po śmierci Jadwigi Zamoyskiej

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07559
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy i depesze kondolencyjne po śmierci Jadwigi Zamoyskiej
 • Miejsce i czas powstania: 1923
 • Opis fizyczny: 182 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
  • Bnin
  • Gołuchów
  • Kórnik
  • Paryż
  • Poznań
  • Zakopane
  • Majętność Kórnicka 20 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • szkoły
 • Uwagi: Wypis z sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14786.

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy i depesze kondolencyjne po śmierci Jadwigi Zamoyskiej
 • 260 c 1923
 • 300 a 182 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Potocka Róża zob. Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937
 • 400 a Krasińska Róża zob. Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937
 • 400 a Trzecieska Krystyna zob. Potocka Krystyna z Trzecieskich
 • 400 a Dowbor Muśnicki Józef zob. Muśnicki Józef Dowbor
 • 400 a Kretzulesco Anna zob. Lahovary Anna z d. Kretzulesco
 • 400 a Mańkowska Maria zob. Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 400 a Małagowska Zofia zob. Wańkowicz Zofia z Małagowskich
 • 400 a Haller Maria zob. Oskierczyna Maria z Hallerów
 • 400 a Holnstein Maria zob. Lubecka Maria z Holnsteinów
 • 400 a Potocka Jadwiga zob. Grabińska Jadwiga z Potockich
 • 400 a Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich
 • 400 a Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 400 a Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska
 • 400 a Dziewulska Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska
 • 400 a Gordziałkowska Zina zob. Porowska Zina z Gordziałkowskich
 • 400 a Grabińska zob. Podkolińska z Grabińskich
 • 400 a Branicka Róża zob. Tarnowska Róża z Branickich
 • 400 a Zamoyska Zofia zob. Sobańska Zofia z Zamoyskich
 • 400 a Sławska Maria zob. Wicherkiewicz Maria z Sławskich
 • 400 a Zubczewska Olga zob. Sikorska Olga z Zubczewskich
 • 500 a Wypis z sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14786.
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Zam. 57
 • 600 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 651 a Bnin
 • 651 a Gołuchów
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 651 a Zakopane
 • 653 a Majętność Kórnicka 20 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a szkoły
 • 700 a Raszewski Kazimierz c gen., dowódca 7 Okr. Korp.
 • 700 a Rayska Dora
 • 700 a Potocka Krystyna z Trzecieskich d 1890-1957
 • 700 a Potocki Aleksander 1896 ur.
 • 700 a Potocki Antoni 1880-1952
 • 700 a Raczyński Edward Aleksander 1847-1928
 • 700 a Radziwiłł Władysław 1881-1963
 • 700 a Rakowicz Jan dyr. Szkoły Budowlanej w Poznaniu
 • 700 a Płużyński P.
 • 700 a Plater Zyberk Józefat d 1859-1933
 • 700 a Mycielski Ludwik
 • 700 a Mycielski Stanisław
 • 700 a Muśnicki Józef Dowbor c gen.
 • 700 a Stablewska Anna z d. de Mylo
 • 700 a Parczewski Alfons prawnik i historyk, rektor Uniw. Wileńskiego
 • 700 a Popiel Wacław
 • 700 a Portalska Zofia
 • 700 a Potocka Elżbieta z Trzecieskich 1900-1952
 • 700 a Mroczkowski Władysław c inspektor szkolny w Obornikach
 • 700 a Moriez de
 • 700 a Milewska
 • 700 a Majewski
 • 700 a Liskowie
 • 700 a Ledoux Georges
 • 700 a Kujawscy
 • 700 a Krzemińska Józefa
 • 700 a Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937
 • 700 a Lahovary Anna z d. Kretzulesco
 • 700 a Kruszyńka J.
 • 700 a Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 700 a Laederich Jeanne Madeleine
 • 700 a Lasocka I.
 • 700 a Wańkowicz Zofia z Małagowskich
 • 700 a Maria karmelitanka bosa
 • 700 a Mickiewicz Władysław
 • 700 a Szyszkowicz Anna z Mizerskich - uzup.
 • 700 a Kossowski Michał
 • 700 a Kossowska Janina
 • 700 a Korczyński Antoni c chemik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 • 700 a Kiedacz Mikołaj c wiceprezydent miasta Poznania
 • 700 a Kęszycki Daniel
 • 700 a Oskierczyna Maria z Hallerów
 • 700 a Lubecka Maria z Holnsteinów
 • 700 a Kallenbach Józef historyk literatury polskiej, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 • 700 a Korniłowicz Władysław ksiądz
 • 700 a Gumowski Marian c dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu
 • 700 a Gubrynowicz Władysław
 • 700 a Grabińska Jadwiga z Potockich
 • 700 a Grocholski Remigiusz 1888-1965
 • 700 a Górczyński Franciszek c proboszcz w Krerowie
 • 700 a Dziewulski Konstanty
 • 700 a Dybowski Jan c podróżnik i agronom
 • 700 a Desnos S.
 • 700 a Danysz Jan c biolog i mikrobiolog
 • 700 a Czapski Bogdan Hutten c polityk
 • 700 a Chrzanowska
 • 700 a Chołodecki Józef c działacz społeczny, publicysta
 • 700 a Callier Oskar Włodzimierz c filolog
 • 700 a Buzenac
 • 700 a Chądzyńska Julia
 • 700 a Chłapowski Alfred ekonomista, minister rolnictwa i dóbr państwowych, ambasador Polski w Paryżu
 • 700 a Chrzanowski Bernard kurator okręgu szkolnego poznańskiego, publicysta
 • 700 a Cochin Henry polityk i pisarz farncuski
 • 700 a Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958
 • 700 a Czartoryski Adam Ludwik 1872-1937 ordynat sieniawski i gołuchowski, prezes Biblioteki Polskiej i Towarzystwa Artystycznego Literackiego w Paryżu
 • 700 a Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 700 a Dembiński Tadeusz lekarz laryngolog
 • 700 a Drohojowski Stanisław
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Porowska Zina z Gordziałkowskich
 • 700 a Podkolińska z Grabińskich
 • 700 a Budzyńska Magdalena
 • 700 a Bieczyński c pułkownik
 • 700 a Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem
 • 700 a Bniński Adolf 1884-1942 wojewoda poznański
 • 700 a Bourdil Fernand inżynier w Paryżu
 • 700 a Potaszy-Kosiński, Franciszek c regionalista, twórca muzeum w Środzie Wlkp. d (1908-1980)
 • 700 a Tarnowska Róża z Branickich 1854-1942
 • 700 a Brownsford Helena
 • 700 a Brzozowski Karol II
 • 700 a Budzyńska A.
 • 700 a Ambler Georges c ksiądz
 • 700 a Adamski Ignacy proboszcz w Rogalinku i Łodzi, redaktor "Nowej Bibl. Kaznodziejskiej"
 • 700 a Chramiec Jadwiga z Bieczyńskich
 • 700 a Ratajski Cyryl prezydent m. Poznania
 • 700 a Żelazowski Zygmunt
 • 700 a Tarnowski Jan Tytus? d 1888-1947
 • 700 a Tarnowski Stefan d 1862-1940
 • 700 a Szreybrowska Kazimiera
 • 700 a Stecka Aleksandra
 • 700 a Sobańska Zofia z Zamoyskich
 • 700 a Sobański Władysław poseł pol. w Belgii i Luksemburgu, potem w Madrycie
 • 700 a Stablewski Karol
 • 700 a Stablewski Stefan por.
 • 700 a Stefczyk Franciszek ekonomista, działacz społeczny
 • 700 a Stryjeński Tadeusz architekt
 • 700 a Tarnowska Zofia z Zamoyskich 1839-1930
 • 700 a Tarnowski Juliusz 1857-1932
 • 700 a Teodorowicz Józef Teofil arcybp lwowski
 • 700 a Tomkowicz Stanisław historyk sztuki
 • 700 a Trąmpczyński Wojciech marszałek Senatu
 • 700 a Turno Karol
 • 700 a Wiesiołowski Adolf
 • 700 a Witkiewicz Stanisław Ignacy
 • 700 a Woroniecki Jacek dominikanin, rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie
 • 700 a Zakrzewska Zofia
 • 700 a Zaleski Bronisław
 • 700 a Zaleski Dionizy
 • 700 a Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.
 • 700 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 a Zamoyska Róża z Zamoyskich 1862-1952
 • 700 a Zamoyski Jan Florian 1860 ur.
 • 700 a Zamoyski Stanisław Kostka Piotr 1867 ur.
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Zamoyski Zdzisław 1842 ur.
 • 700 a Sokołowski Stanisław c dendrolog, prof. Uniw. Jagiell.
 • 700 a Wicherkiewicz Maria z Sławskich c literatka
 • 700 a Smólski
 • 700 a Skwarczyński Józef
 • 700 a Skirmunt Ewa
 • 700 a Sikorska Olga z Zubczewskich
 • 700 a Sikorski Władysław gen., polityk
 • 700 a Siudowska Stefania
 • 700 a Skirmunt Bolesław
 • 700 a Rozwadowski Jan
 • 700 a Rzepecka Zofia dyr. Państw. Liceum im. J. Zamoyskiej w Poznaniu
 • 700 a Sanguszko Konstancja z Zamoyskich
 • 700 a Sapieha Adam bp krakowski, kardynał 1867-1951
 • 700 a Sapieha Paweł 1860-1934
 • 700 a Sapieha Piotr Pawełwojewoda smoleński 1701-1771
 • 852 j BK 07559

Indexes