Listy do Heinricha Bernharda von Heydebrand und der Lasa Listy od NN.

Library catalog
Biblioteka szachowa
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: Sz. 479 M
 • Współautor:
  • Heydebrand und der Lasa Heinrich von
  • Barfedn ? und Neurich ? Hugo
  • Neuttlerr ? Bötzen Curt kolega Heinricha von Heydebrand
  • Lerhinden? Oberhinden ? von kat. kontroleur ?
  • Notyrunn ? Genossenschafts Direktor des Königliche Landrath des Kreises Kosten
  • Olgenauty ? von
 • Tytuł: Listy do Heinricha Bernharda von Heydebrand und der Lasa Listy od NN.
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1880-1918 i b.d.
 • Opis fizyczny: 25 k. telegramy 29x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Osten von der
  • Rittermann
  • Krausten
  • Schwarz
  • Matuschka Heinz von
  • Matuschka Anni von, geb. von Heydebrand und der Lasa
  • Mazurek Antoni
  • Kretschmann von
  • Żychlin
  • Freiburg in Baden
  • Tieshartmannsdorf
  • Kiel
  • Leszno
  • Osieczna
  • Kościan
  • Menton
  • Dresden
  • Skalmierzyce
  • telegramy
  • kartki pocztowe
  • listy
 • Uwagi:
  • k. 1 list podp. O. G. Mergersen ? lub Neugersen ? z Żychlina, na tym nadruk: "Petite Correspondance"
  • k. 2 fragment listu w j. franc.
  • k. 3 telegram od NN z Kilonii do Heinricha von Heydebrand und der Lasa w Stuttgarcie
  • k. 4-5 list od NN (Hugo Barfedn ? und Neurich ?) z Tiefhartmannsdorf, zawierający wyrazy współczucia po śmierci matki Heinricha
  • k. 6 kartka pocztowa od kolegi NN (Curta Freiherr Neuttlerr ? Bötzen) z Freiburga in Baden
  • k. 9-12 listy od NN (Oberhinden ? lub von Lerhinden ? - kat. kontroleur ?) z Leszna, na k. 10 odpis Heinricha
  • k. 14 list w sprawach gospodarczych, podp. Sülkus z Manöaer-Magazin-Verwaltung w Lesznie, w sprawie zapłaty za ziemniaki
  • k. 15 papier firmowy z nadrukiem : "Der Königliche Landrath des Kreises Kosten", list w sprawie budowy grobli i rowów podp. Der Genossenschafts Direktor Notyrunn ?
  • k. 16-17 list w sprawie rezerwacji pokoju 2-osobowego, podp. L'Administrateur-Delegue Directeur NN, na k. 16 v. nadruk: "Gd. Hotel des Iles Britanniques, Menton"
  • k. 18 list na papierze firmowym majątku Heinricha von Heydebrand w Osiecznej, pisany najprawdopodobniej przez jakiegoś urzędnika z tych dóbr, na k. 18 nadruk: "von Heydebrand Storchnest kreis Lissa in Posen. Telephon: Storchnest No. 4. Postscheckconto No. 2388 Breslau", na k. 19 v. odpis Heinricha
  • k. 20 telegram z Drezna, prawdopodobnie od rodziny
  • k. 21 list z pieczątką "Kommandentur Kriegsgefangenenlagers Skalmierschütz", podp. Graf von Olgenauty ?, na k. 22 pieczątka: "Arbeitskommandos des Kriegsgefangenenlagers Skalmierschütz", list dotyczy Antoniego Mazurka ze Świerczyny (majątku Heinricha von Heydebrand), podpis nieczytelny nad pieczątką: "Oberstleuntant z. D. u. Lagersdt", przy tym notatki Heinricha
  • List na k. 23-24 dotyczy spraw związanych z przebudową palacu w Osiecznej
  • k. 25 list dotyczący majora von Kretschmanna

MARC

 • 130 $a Listy
 • 240 $a Spuścizna von Heydebrandów
 • 243 $a Korespondencja prywatna
 • 245 $a Listy do Heinricha Bernharda von Heydebrand und der Lasa |Listy od NN.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1880-1918 i b.d.
 • 300 $a 25 k. $b telegramy $c 29x23 cm i mn.
 • 340 $e luźne
 • 500 $a k. 1 list podp. O. G. Mergersen ? lub Neugersen ? z Żychlina, na tym nadruk: "Petite Correspondance"
 • 500 $a k. 2 fragment listu w j. franc.
 • 500 $a k. 3 telegram od NN z Kilonii do Heinricha von Heydebrand und der Lasa w Stuttgarcie
 • 500 $a k. 4-5 list od NN (Hugo Barfedn ? und Neurich ?) z Tiefhartmannsdorf, zawierający wyrazy współczucia po śmierci matki Heinricha
 • 500 $a k. 6 kartka pocztowa od kolegi NN (Curta Freiherr Neuttlerr ? Bötzen) z Freiburga in Baden
 • 500 $a k. 9-12 listy od NN (Oberhinden ? lub von Lerhinden ? - kat. kontroleur ?) z Leszna, na k. 10 odpis Heinricha
 • 500 $a k. 14 list w sprawach gospodarczych, podp. Sülkus z Manöaer-Magazin-Verwaltung w Lesznie, w sprawie zapłaty za ziemniaki
 • 500 $a k. 15 papier firmowy z nadrukiem : "Der Königliche Landrath des Kreises Kosten", list w sprawie budowy grobli i rowów podp. Der Genossenschafts Direktor Notyrunn ?
 • 500 $a k. 16-17 list w sprawie rezerwacji pokoju 2-osobowego, podp. L'Administrateur-Delegue Directeur NN, na k. 16 v. nadruk: "Gd. Hotel des Iles Britanniques, Menton"
 • 500 $a k. 18 list na papierze firmowym majątku Heinricha von Heydebrand w Osiecznej, pisany najprawdopodobniej przez jakiegoś urzędnika z tych dóbr, na k. 18 nadruk: "von Heydebrand Storchnest kreis Lissa in Posen. Telephon: Storchnest No. 4. Postscheckconto No. 2388 Breslau", na k. 19 v. odpis Heinricha
 • 500 $a k. 20 telegram z Drezna, prawdopodobnie od rodziny
 • 500 $a k. 21 list z pieczątką "Kommandentur Kriegsgefangenenlagers Skalmierschütz", podp. Graf von Olgenauty ?, na k. 22 pieczątka: "Arbeitskommandos des Kriegsgefangenenlagers Skalmierschütz", list dotyczy Antoniego Mazurka ze Świerczyny (majątku Heinricha von Heydebrand), podpis nieczytelny nad pieczątką: "Oberstleuntant z. D. u. Lagersdt", przy tym notatki Heinricha
 • 500 $a List na k. 23-24 dotyczy spraw związanych z przebudową palacu w Osiecznej
 • 500 $a k. 25 list dotyczący majora von Kretschmanna
 • 520 $a Zawiera listy od następujących osób: NN b.d. k. 1
 • 520 $a NN b.d. k. 2
 • 520 $a NN 1880 k. 3
 • 520 $a NN 1880 k. 4-5
 • 520 $a NN 1882 k. 6
 • 520 $a NN 1887 (2) k. 9-12
 • 520 $a NN 1888 k. 13
 • 520 $a NN 1888 k. 14
 • 520 $a NN 1892 k. 15
 • 520 $a NN 1906 k. 16-17
 • 520 $a NN 1914 k. 18-19
 • 520 $a NN 1914 k. 20
 • 520 $a NN 1916-1917 (2) k. 21-22
 • 520 $a NN 1917 k. 23-24
 • 520 $a NN 1918 k. 25
 • 520 $a Osten von k. 1 $a kolega ?
 • 520 $a Rittermann k. 18-19 $a baron
 • 520 $a Krausten k. 18-19
 • 520 $a Schwarz k. 18-19
 • 520 $a Matuschka Heinz von k. 20
 • 520 $a Matuschka Anni von, geb. von Heydebrand und der Lasa k. 20
 • 520 $a Mazurek Antoni k. 22
 • 520 $a Kretschmann von k. 25 $a major
 • 541 $c c $d 1956
 • 546 $a Niem., franc.
 • 561 $a Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa $t jest
 • 561 $m Osieczna
 • 600 $a Osten von der
 • 600 $a Rittermann
 • 600 $a Krausten
 • 600 $a Schwarz
 • 600 $a Matuschka Heinz von
 • 600 $a Matuschka Anni von, geb. von Heydebrand und der Lasa
 • 600 $a Mazurek Antoni
 • 600 $a Kretschmann von
 • 651 $a Żychlin
 • 651 $a Freiburg in Baden
 • 651 $a Tieshartmannsdorf
 • 651 $a Kiel
 • 651 $a Leszno
 • 651 $a Osieczna
 • 651 $a Kościan
 • 651 $a Menton
 • 651 $a Dresden
 • 651 $a Skalmierzyce
 • 655 $a telegramy
 • 655 $a kartki pocztowe
 • 655 $a listy
 • 700 $a Heydebrand und der Lasa Heinrich von
 • 700 $a Barfedn ? und Neurich ? Hugo
 • 700 $a Neuttlerr ? Bötzen Curt $c kolega Heinricha von Heydebrand
 • 700 $a Lerhinden? |Oberhinden ? von $c kat. kontroleur ?
 • 700 $a Notyrunn ? $c Genossenschafts Direktor des Königliche Landrath des Kreises Kosten
 • 700 $a Olgenauty ? von
 • 710 $a Manöaer-Magazin-Verwaltung w Lesznie
 • 710 $a Der ||Königliche Landrath des Kreises Kosten
 • 710 $a Gd. Hotel des Iles Britanniques, Menton
 • 710 $a Kommandentur Kriegsgefangenenlagers Skalmierschütz
 • 852 $j Sz. 479 M
 • 919 $a Piecz. poczt. i in. na k. 6, 17, 21, 22
 • 990 $a germanicum
 • 990 $a polonicum
 • 999 $a AO

Copies

 • Signature: Sz. 479 M