Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od Z.

Library catalog
Biblioteka szachowa
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: Sz. 432 M
 • Kopie: Mf 7107
 • Współautor:
  • Zibrt Čeněk
  • Zigsberg ? dyr. Cesarsko-Królewskiej Biblioteki Dworskiej w Wiedniu
  • Zottmayr August
  • Zukertort, Johann Hermann
  • Zwanzig Christiane żona szachisty Hermanna Zwanziga
  • Zwanzig Hermann
 • Tytuł: Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od Z.
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1870-1896
 • Opis fizyczny: 29 k. diagramy, kartki poczt., kwity poczt. 23x17 cm i mn
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Zahn v. & Jaensch 1888 i b.d. (3)
  • Zibrt Čeněk 1889 (1)
  • Zigsberg ? 1896 (1)
  • Zottmayr August 1895 (1)
  • Zukertort Johannes Hermann 1870 (1)
  • Zwanzig Christiane 1894 (2)
  • Zwanzig Hermann 1884-1893 (8)
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Moučka František
  • Menčik Ferdinand
  • Häbler Konrad
  • Hirschfeld Philipp
  • Paulsen Louis
  • Steinitz Wilhelm
  • Čigorin Michail Ivanovič
  • Minckwitz Johannes (Hans) von
  • Stern Adolf
  • Schallopp Emil
  • Fritz Alexander
  • biblioteka Osieczna
  • szachy
  • Kongresy
  • Turnieje szachowe
  • Kluby i związki szachowe
  • Niemcy
  • Czechy
  • Austria
  • Katalogi
  • listy
 • Uwagi:
  • Zahn v. und Jaensch - właściciele księgarni i antykwariatu w Dreźnie. k. poczt. oferty sprzedaży książek o temat. szach.
  • Zibrt Čeněk - dr, szachista czeski z Pragi, autor "Historii szachów w Czechach". W liście dziękuje v. H. za łaskawe przyjęcie jego książki. Wyraża żal, że z powodu nieznajomości jęz. czeskiego v. H. nie pozna jego dzieła. Prosi o Katalog v. H. i informuje, że będzie przysyłał czasopismo "Šach-mat". Podaje też adres F. Moučki - prezesa "Česka associace šachova" i "Česky spolek šachovni"
  • Zigsberg ? podpis nieczytelny, dyrektor Kaiserl. und Königl. Hof-Bibliothek w Wiedniu. W liście dziękuje za przekazany przez v. H. egzemplarz nowego wyd. Verzeichniss oraz informuje, że w zbiorach bibl. w Wiedniu nie ma egz. F. Vicenta: "Liber dels jochs ...". List na papierze firm. z nadrukiem: Direction der Kaiserl. Königl. Hof-Bibliothek
  • Zottmayr August - kandydat prawa, szachista z Monachium, członek Akademickiego Związku Szachowego
  • Zukertort Johannes Hermann - ur. 7 IX 1842 w Lublinie, w rodzinie żydowskiego kaznodzieji misyjnego (?). Dzieciństwo spędził także w Warszawie i Piotrkowie (tu rozpoczął naukę w gimnazjum). W 1855 przeniósł się z rodzicami do Wrocławia, gdzie uczęszczał do Gimn. Marii Magdaleny, po maturze w 1861 studiował medycynę na Uniw. Wrocł. Od 1858 uczył się gry w szachy, należał do Akad. Klubu Szach. Zaprzyjaźnił się z Anderssenem, z którym grywał w szachy i opracow. analizy szach., był drugim po Anderssenie najmocniejszym graczem we Wrocławiu. W 1862 - w czasie odwiedzin u mieszkających wtedy przez pewien czas w Poznaniu rodziców - założył tutaj klub szachowy. W 1866 jako lekarz - ochotnik brał udział w kampanii woj., w 1872 r. przeniósł się do Berlina i tutaj zajmował się już wyłącznie szachami - jako praktyk gracz i autor publik. szach. W 1872 zamieszkał w Londynie, gdzie zm. 20 VI 1888 (na atak serca). Uczestnik wielu turniejów szach., jedyny ówczesny szach., który zwyciężył w 2 wielkich turniejach: 1878 Paryż i 1883 Londyn. Jeździł po całym świecie popularyzując grę w szachy na najwyższym poziomie. Autor wielu poważnych publikacji o temat. szach. oraz art. publikowanych na łamach niem. i ang. pism szach. (Neue Berliner Schachzeitung (1867-1872), Westminster Papers (1873-1876), "The Chess Monthly" (założ. razem z Hofferem w 1879), członek hon. licznych Tow. i Klubów Szach. W liście do v. H. dat. 27 IX 1870 odpowiada w imieniu red. Neue Berl. Schachztg, informując o adresie P. Hirschfelda z Królewca - współudziałowca ang.-ros. Tow. Herbacianego. Przy okazji wyraża podziw i dziękuje v. H. za zawarta w jego dziełach ogromną wiedzę i teoretyczną znajomość szachów. List na papierze z nadrukiem: Redaction der Neuen Berliner Schachzeitung
  • Zwanzig Christiane z d. Loewer - żona szachisty Hermanna Zwanziga. W druk. korespondencji zawiadamia o nagłej śmierci męża (6 I 1894), w liście drugim z 9 I 1894 dziękuje za udział w pogrzebie oraz wyrazy współczucia
  • Zwanzig Hermann - ur. 1 V 1837 w Neumark k. Merseburga, zm. nagle 6 I 1894 w Gerze. Od 1873 niezależny kupiec w Lipsku. W szachy grywał od 14 r. życia. Od 1860 gorliwy miłośnik szachów i mocny gracz, uczestnik wielu turniejów szach., zdobywca licznych nagród. Zakładał kluby szachowe. Był przewodniczącym szach. klubu Augustea w Lipsku. Przyczynił się do utworzenia Niemieckiego Związku Szachowego, którego był pierwszym prezesem a potem sekretarzem generalnym. Był członkiem honorowym wielu klubów szach. Listy na papierach z nadrukiem: Deutscher Schachbund oraz Schachgesellschaft Augustea. Korespondencja dotyczy spraw zw. z org. Niem. Zw. Szach., honorowego członkostwa dla v. H. w Klubie Szach. Augustea, turniejów i kongresów szachowych
  • Na wielu listach not. oraz bruliony listów T. v. Heydebranda

MARC

 • 130 $a Listy
 • 240 $a Spuścizna Tassila von Heydebrand u. d. Lasa
 • 243 $a Korespondencja szachowa
 • 245 $a Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od Z.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1870-1896
 • 300 $a 29 k. $b diagramy, kartki poczt., kwity poczt. $c 23x17 cm i mn
 • 340 $e luźne
 • 500 $a Zahn v. und Jaensch - właściciele księgarni i antykwariatu w Dreźnie. k. poczt. oferty sprzedaży książek o temat. szach.
 • 500 $a Zibrt Čeněk - dr, szachista czeski z Pragi, autor "Historii szachów w Czechach". W liście dziękuje v. H. za łaskawe przyjęcie jego książki. Wyraża żal, że z powodu nieznajomości jęz. czeskiego v. H. nie pozna jego dzieła. Prosi o Katalog v. H. i informuje, że będzie przysyłał czasopismo "Šach-mat". Podaje też adres F. Moučki - prezesa "Česka associace šachova" i "Česky spolek šachovni"
 • 500 $a Zigsberg ? podpis nieczytelny, dyrektor Kaiserl. und Königl. Hof-Bibliothek w Wiedniu. W liście dziękuje za przekazany przez v. H. egzemplarz nowego wyd. Verzeichniss oraz informuje, że w zbiorach bibl. w Wiedniu nie ma egz. F. Vicenta: "Liber dels jochs ...". List na papierze firm. z nadrukiem: Direction der Kaiserl. Königl. Hof-Bibliothek
 • 500 $a Zottmayr August - kandydat prawa, szachista z Monachium, członek Akademickiego Związku Szachowego
 • 500 $a Zukertort Johannes Hermann - ur. 7 IX 1842 w Lublinie, w rodzinie żydowskiego kaznodzieji misyjnego (?). Dzieciństwo spędził także w Warszawie i Piotrkowie (tu rozpoczął naukę w gimnazjum). W 1855 przeniósł się z rodzicami do Wrocławia, gdzie uczęszczał do Gimn. Marii Magdaleny, po maturze w 1861 studiował medycynę na Uniw. Wrocł. Od 1858 uczył się gry w szachy, należał do Akad. Klubu Szach. Zaprzyjaźnił się z Anderssenem, z którym grywał w szachy i opracow. analizy szach., był drugim po Anderssenie najmocniejszym graczem we Wrocławiu. W 1862 - w czasie odwiedzin u mieszkających wtedy przez pewien czas w Poznaniu rodziców - założył tutaj klub szachowy. W 1866 jako lekarz - ochotnik brał udział w kampanii woj., w 1872 r. przeniósł się do Berlina i tutaj zajmował się już wyłącznie szachami - jako praktyk gracz i autor publik. szach. W 1872 zamieszkał w Londynie, gdzie zm. 20 VI 1888 (na atak serca). Uczestnik wielu turniejów szach., jedyny ówczesny szach., który zwyciężył w 2 wielkich turniejach: 1878 Paryż i 1883 Londyn. Jeździł po całym świecie popularyzując grę w szachy na najwyższym poziomie. Autor wielu poważnych publikacji o temat. szach. oraz art. publikowanych na łamach niem. i ang. pism szach. (Neue Berliner Schachzeitung (1867-1872), Westminster Papers (1873-1876), "The Chess Monthly" (założ. razem z Hofferem w 1879), członek hon. licznych Tow. i Klubów Szach. W liście do v. H. dat. 27 IX 1870 odpowiada w imieniu red. Neue Berl. Schachztg, informując o adresie P. Hirschfelda z Królewca - współudziałowca ang.-ros. Tow. Herbacianego. Przy okazji wyraża podziw i dziękuje v. H. za zawarta w jego dziełach ogromną wiedzę i teoretyczną znajomość szachów. List na papierze z nadrukiem: Redaction der Neuen Berliner Schachzeitung
 • 500 $a Zwanzig Christiane z d. Loewer - żona szachisty Hermanna Zwanziga. W druk. korespondencji zawiadamia o nagłej śmierci męża (6 I 1894), w liście drugim z 9 I 1894 dziękuje za udział w pogrzebie oraz wyrazy współczucia
 • 500 $a Zwanzig Hermann - ur. 1 V 1837 w Neumark k. Merseburga, zm. nagle 6 I 1894 w Gerze. Od 1873 niezależny kupiec w Lipsku. W szachy grywał od 14 r. życia. Od 1860 gorliwy miłośnik szachów i mocny gracz, uczestnik wielu turniejów szach., zdobywca licznych nagród. Zakładał kluby szachowe. Był przewodniczącym szach. klubu Augustea w Lipsku. Przyczynił się do utworzenia Niemieckiego Związku Szachowego, którego był pierwszym prezesem a potem sekretarzem generalnym. Był członkiem honorowym wielu klubów szach. Listy na papierach z nadrukiem: Deutscher Schachbund oraz Schachgesellschaft Augustea. Korespondencja dotyczy spraw zw. z org. Niem. Zw. Szach., honorowego członkostwa dla v. H. w Klubie Szach. Augustea, turniejów i kongresów szachowych
 • 500 $a Na wielu listach not. oraz bruliony listów T. v. Heydebranda
 • 505 $a Zahn v. & Jaensch 1888 i b.d. (3) $g k. 1-3
 • 505 $a Zibrt Čeněk 1889 (1) $g k. 4-5
 • 505 $a Zigsberg ? 1896 (1) $g k. 6
 • 505 $a Zottmayr August 1895 (1) $g k. 7
 • 505 $a Zukertort Johannes Hermann 1870 (1) $g k. 8
 • 505 $a Zwanzig Christiane 1894 (2) $g k. 9-10
 • 505 $a Zwanzig Hermann 1884-1893 (8) $g k. 11-29
 • 520 $a Zawiera wiadom. dot. literatury szachowej, rozgrywek szachowych i biblioteki szachowej
 • 520 $a Moučka František k. 5
 • 520 $a Menčik Ferdinand k. 5v
 • 520 $a Häbler Konrad k. 6
 • 520 $a Hirschfeld Philipp k. 8
 • 520 $a Paulsen Louis k. 13,14v,16,16v
 • 520 $a Steinitz Wilhelm k. 13,16,25v
 • 520 $a Čigorin Michail Ivanovič
 • 520 $a Minckwitz Johannes von k. 13,14,14v
 • 520 $a Stern Adolf k. 14
 • 520 $a Schallopp Emil k. 28
 • 520 $a Fritz Alexander k. 28
 • 530 $d Mf 7107
 • 541 $c c $d 1956
 • 561 $a Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa $t jest
 • 561 $m Osieczna
 • 600 $a Moučka František
 • 600 $a Menčik Ferdinand
 • 600 $a Häbler Konrad
 • 600 $a Hirschfeld Philipp
 • 600 $a Paulsen Louis
 • 600 $a Steinitz Wilhelm
 • 600 $a Čigorin Michail Ivanovič
 • 600 $a Minckwitz Johannes (Hans) von
 • 600 $a Stern Adolf
 • 600 $a Schallopp Emil
 • 600 $a Fritz Alexander
 • 650 $x biblioteka $z Osieczna
 • 650 $a szachy
 • 650 $a Kongresy
 • 650 $a Turnieje szachowe
 • 650 $a Kluby i związki szachowe
 • 651 $a Niemcy
 • 651 $a Czechy
 • 651 $a Austria
 • 655 $a Katalogi
 • 655 $a listy
 • 700 $a Zibrt Čeněk
 • 700 $a Zigsberg ? $c dyr. Cesarsko-Królewskiej Biblioteki Dworskiej w Wiedniu
 • 700 $a Zottmayr August
 • 700 $a Zukertort, Johann Hermann
 • 700 $a Zwanzig Christiane $c żona szachisty Hermanna Zwanziga
 • 700 $a Zwanzig Hermann
 • 710 $a Zahn v. und Jaensch
 • 710 $a v. Zahn & Jaensch. Buch- und Kunsthandlung, Antiquariat Dresden
 • 710 $a Česka associace šachova
 • 710 $a Česky spolek šachovni
 • 710 $a Bank "Slavia" Praha
 • 710 $a Kaiserlich-königliche Hof-Bibliothek Wien
 • 710 $a Akademischer Schachklub München
 • 710 $a Neue Berliner Zeitung
 • 710 $a Deutscher Schachbund
 • 710 $a Schachgesellschaft Augustea, Leipzig
 • 852 $j Sz. 432 M
 • 919 $a piecz. poczt. i in. na k. 3v,7
 • 930 $r rzadkość k. 8
 • 990 $a germanicum
 • 990 $a bohemicum
 • 990 $a austriacum
 • 990 $a polonicum

Copies

 • Signature: Sz. 432 M