"Biblioteka Batiniolska". Materiały dotyczące przechowania biblioteki Szkoły Polskiej w Paryżu na Batignolles jako depozytu w Kórniku.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 081a
  • Nr inw. 0083
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Biblioteka Batiniolska". Materiały dotyczące przechowania biblioteki Szkoły Polskiej w Paryżu na Batignolles jako depozytu w Kórniku.
 • Miejsce i czas powstania: 1862-1926
 • Opis fizyczny:
  • 80 k. 34,5x23 cm
  • rkps, masz. opr. półpł.
 • Język: pol fre
 • Uwagi: 50 listów
 • Zawartość:
  • Biblioteka Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (podpis: prof. Witold Nowodworski p.o. dyr.) do Z. Celichowskiego, 1922, k. 56. - Biblioteka Publiczna i Uniwersytecka w Wilnie (podpis: Stefan Rygiel dyr.) do Zarządu Dóbr Kórnickich, 1925, (3), k. 66, 68, 70, przy tym kopia odpowiedzi Antoniego Pacyńskiego, naczelnika Fundacji "Zakłady Kórnickie", 1925, (2), k. 69, 71. -
  • Dębiński-Kaczkowski Eugeniusz płk do Józefa Rustejki, 1876, k. 72-28 i do Jana Działyńskiego, 1878, k. 29-31 oraz notatka Z. Celichowskiego o wysłaniu map sztabowych Królestwa Polskiego do Paryża, k. 36. - Działyński Jan do Z. Celichowskiego, 1873 (depesza), k. 18. - Fontana Julian do Z. Celichowskiego, 1882, (2), k. 32-35. - Freudenreich & Cynka, kantor spedycyjny w Poznaniu, do Z. Celichowskiego, 1874, (3), k. 19-21. -
  • Gasztowtt Wacław do Z. Celichowskiego, 1890, k. 38-39, przy tym kopia odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 40. - Janowski Jan Nepomucen do Seweryna Gałęzowskiego, 1870, k. 6-7, przy tym: umowa między J. Działyńskim a S. Gałęzowskim w sprawie przechowania Biblioteki Batignolskiej w Kórniku, 1874 (oryg. i kop. ręką W. Zamoyskiego), k. 1-3 (druk. D. Bolewska: "Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku. [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" Z.11:1973, s. 20-21). -
  • Handelsman Marceli, historyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1919, k. 51. - Stecka Maria, historyk, 1911, k. 45-47, przy tym list Biblioteki Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu (podpis: Stanisław Zieliński), 1911, k. 48 i spis akt Towarzystwa Demokratycznego Polskiego przesłanych do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie do użytku M. Steckiej, 1914, k. 49. -
  • III. Korespondencja i akta dotyczące przekazania zbiorów Biblioteki Batignolskiej Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego i Bibliotece Narodowej w Warszawie:
  • II. Listy do Z. Celichowskiego w sprawie korzystania ze zbiorów Biblioteki Batignolskiej:
  • I. Korespondencja i akta dotyczące przekazania Biblioteki Batignolskiej do Kórnika oraz dołączania i wyłączania z niej depozytów prywatnych:
  • Kopia listu Jana Floriana Zamoyskiego, wykonawcy testamentu W. Zamoyskiego, do Alfonsa Parczewskiego, rektora Uniwersytetu Wileńskiego, 1925, k. 67. - "Akt zdawczo-odbiorczy" przekazania zbiorów Biblioteki Batignolskiej Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie i Narodowej w Warszawie, 1925, k. 72 (druk. D. Bolewska, op. cit., s. 21-22). - Koneczny Feliks, prof. Uniwersytetu Wileńskiego, przewodniczący Komisji Bibliotecznej, do Z. Celichowskiego, 1922, k. 52-53. -
  • Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie (podpis: Stanisław Grabski minister) do Marii Zamoyskiej, 1926, k. 80. - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sekcja Nauki i Szkół Wyższych (podpis: Stefan Demby, kierownik Wydziału Bibliotek Państwowych) do Z. Celichowskiego, 1922-1923 (2), k. 57, 61-62, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1922, k. 58. -
  • Parczewski Alfons, rektor Uniwersytetu Wileńskiego do zarządu BK, 1923, (2), k. 59, 63-64, przy tym kopia odpowiedzi W. Zamoyskiego, k. 60. - Rygiel Stefan, dyrektor Biblioteki Publicznej i Uniwersyteckiej w Wilnie, do Zofii z Zamoyskich Grocholskiej, 1925, k. 73-75 (fragm. druk. D. Bolewska, op.cit., s. 17), przy tym fotografie pomieszczeń Biblioteki Batignolskiej w Kórniku i pakowania zbiorów przed wysyłką do Wilna 1925 r., (4), k. 73a-73d. -
  • Przy tym wykaz zawartości Biblioteki Batignolskiej sporządzony przez Z. Celichowskiego, b.d., k. 76-79.
  • Rużycki de Rosenwerth Włodzimierz do Karola Ruprechta, na tym K. Ruprecht do S. Gałęzowskiego, 1874, k. 22, przy tym: "Książki zostawione przez p. Ruprechta na użytek Szkoły Polskiej w Paryżu na Batignolles", spis Stanisława Malinowskiego, dyr. Szkoły, 1874, k. 15-16. - Wykaz ilościowy części Biblioteki Batignolskiej przeznaczonej dla Uniwersytetu Wileńskiego, sporządzony przez K. Ruprechta, 1874, k. 17. -
  • Senat i Rektorat Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (podpis: Stefan Ehrenkreutz wz. rektora) do zarządu BK, 1923, k. 65.
  • Ulanowski Bolesław, 1910, k. 42, przy tym spis akt Towarzystwa Demokratycznego Polskiego wysłanych do Akademii Umiejętności, k. 41. - Kwit przewozowy, k. 43-44 oraz rewers Biblioteki Akademii Umiejętności (podpis: Józef Rydel), 1914, k. 50.
  • Wyciąg z umowy między delegowanymi do Komitetu Zjednoczenia Emigracji Polskiej (Janem Nepomucenem Janowskim i Edwardem Korabiewiczem a Sewerynem Gałęzowskim przewodniczącym Rady Szkolnej Szkoły Polskiej na Batignolles i Teofilem Januszewiczem członkiem tejże Rady) dotyczącej połączenia Biblioteki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z Biblioteką Batignolską, 1863, k. 4. - "Odebrane od [Karola] Królikowskiego (ze zbioru J. Lelewela) książki [...]", spis J.N. Janowskiego, 1862, k. 5. -
  • "Wykaz książek i broszur po Towarzystwie Demokratycznym Polskim, niewłaściwie zamieszczonych w spisie Biblioteki po tymże Towarzystwie", sporządził J.N. Janowski, 1870, k. 8. - Plater Władysław do S. Gałęzowskiego, 1873, (2), k. 9-12, przy tym kopia odpowiedzi S. Gałęzowskiego, 1874, k. 13-14 (druk D. Bolewska, op. cit., s. 18-20). -
  • Wykazy i notatki K. Ruprechta i Z. Celichowskiego dotyczące składu ilościowego Biblioteki, 1874-1877, (3), k. 23-25.
 • Opracowania:
  • Bolewska Dobrochna: Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku. [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.11:1973, s. 20-21
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 40-42.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a "Biblioteka Batiniolska". |Materiały dotyczące przechowania biblioteki Szkoły Polskiej w Paryżu na Batignolles jako depozytu w Kórniku.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1862-1926
 • 300 $a 80 k. $c 34,5x23 cm
 • 340 $d rkps, masz. $e opr. półpł.
 • 400 $a Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich
 • 500 $a 50 listów
 • 520 $a Biblioteka Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (podpis: prof. Witold Nowodworski p.o. dyr.) do Z. Celichowskiego, 1922, k. 56. - Biblioteka Publiczna i Uniwersytecka w Wilnie (podpis: Stefan Rygiel dyr.) do Zarządu Dóbr Kórnickich, 1925, (3), k. 66, 68, 70, przy tym kopia odpowiedzi Antoniego Pacyńskiego, naczelnika Fundacji "Zakłady Kórnickie", 1925, (2), k. 69, 71. -
 • 520 $a Dębiński-Kaczkowski Eugeniusz płk do Józefa Rustejki, 1876, k. 72-28 i do Jana Działyńskiego, 1878, k. 29-31 oraz notatka Z. Celichowskiego o wysłaniu map sztabowych Królestwa Polskiego do Paryża, k. 36. - Działyński Jan do Z. Celichowskiego, 1873 (depesza), k. 18. - Fontana Julian do Z. Celichowskiego, 1882, (2), k. 32-35. - Freudenreich & Cynka, kantor spedycyjny w Poznaniu, do Z. Celichowskiego, 1874, (3), k. 19-21. -
 • 520 $a Gasztowtt Wacław do Z. Celichowskiego, 1890, k. 38-39, przy tym kopia odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 40. - Janowski Jan Nepomucen do Seweryna Gałęzowskiego, 1870, k. 6-7, przy tym: umowa między J. Działyńskim a S. Gałęzowskim w sprawie przechowania Biblioteki Batignolskiej w Kórniku, 1874 (oryg. i kop. ręką W. Zamoyskiego), k. 1-3 (druk. D. Bolewska: "Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku. [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" Z.11:1973, s. 20-21). -
 • 520 $a Handelsman Marceli, historyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1919, k. 51. - Stecka Maria, historyk, 1911, k. 45-47, przy tym list Biblioteki Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu (podpis: Stanisław Zieliński), 1911, k. 48 i spis akt Towarzystwa Demokratycznego Polskiego przesłanych do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie do użytku M. Steckiej, 1914, k. 49. -
 • 520 $a III. Korespondencja i akta dotyczące przekazania zbiorów Biblioteki Batignolskiej Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego i Bibliotece Narodowej w Warszawie:
 • 520 $a II. Listy do Z. Celichowskiego w sprawie korzystania ze zbiorów Biblioteki Batignolskiej:
 • 520 $a I. Korespondencja i akta dotyczące przekazania Biblioteki Batignolskiej do Kórnika oraz dołączania i wyłączania z niej depozytów prywatnych:
 • 520 $a Kopia listu Jana Floriana Zamoyskiego, wykonawcy testamentu W. Zamoyskiego, do Alfonsa Parczewskiego, rektora Uniwersytetu Wileńskiego, 1925, k. 67. - "Akt zdawczo-odbiorczy" przekazania zbiorów Biblioteki Batignolskiej Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie i Narodowej w Warszawie, 1925, k. 72 (druk. D. Bolewska, op. cit., s. 21-22). - Koneczny Feliks, prof. Uniwersytetu Wileńskiego, przewodniczący Komisji Bibliotecznej, do Z. Celichowskiego, 1922, k. 52-53. -
 • 520 $a Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie (podpis: Stanisław Grabski minister) do Marii Zamoyskiej, 1926, k. 80. - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sekcja Nauki i Szkół Wyższych (podpis: Stefan Demby, kierownik Wydziału Bibliotek Państwowych) do Z. Celichowskiego, 1922-1923 (2), k. 57, 61-62, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1922, k. 58. -
 • 520 $a Parczewski Alfons, rektor Uniwersytetu Wileńskiego do zarządu BK, 1923, (2), k. 59, 63-64, przy tym kopia odpowiedzi W. Zamoyskiego, k. 60. - Rygiel Stefan, dyrektor Biblioteki Publicznej i Uniwersyteckiej w Wilnie, do Zofii z Zamoyskich Grocholskiej, 1925, k. 73-75 (fragm. druk. D. Bolewska, op.cit., s. 17), przy tym fotografie pomieszczeń Biblioteki Batignolskiej w Kórniku i pakowania zbiorów przed wysyłką do Wilna 1925 r., (4), k. 73a-73d. -
 • 520 $a Przy tym wykaz zawartości Biblioteki Batignolskiej sporządzony przez Z. Celichowskiego, b.d., k. 76-79.
 • 520 $a Rużycki de Rosenwerth Włodzimierz do Karola Ruprechta, na tym K. Ruprecht do S. Gałęzowskiego, 1874, k. 22, przy tym: "Książki zostawione przez p. Ruprechta na użytek Szkoły Polskiej w Paryżu na Batignolles", spis Stanisława Malinowskiego, dyr. Szkoły, 1874, k. 15-16. - Wykaz ilościowy części Biblioteki Batignolskiej przeznaczonej dla Uniwersytetu Wileńskiego, sporządzony przez K. Ruprechta, 1874, k. 17. -
 • 520 $a Senat i Rektorat Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (podpis: Stefan Ehrenkreutz wz. rektora) do zarządu BK, 1923, k. 65.
 • 520 $a Ulanowski Bolesław, 1910, k. 42, przy tym spis akt Towarzystwa Demokratycznego Polskiego wysłanych do Akademii Umiejętności, k. 41. - Kwit przewozowy, k. 43-44 oraz rewers Biblioteki Akademii Umiejętności (podpis: Józef Rydel), 1914, k. 50.
 • 520 $a Wyciąg z umowy między delegowanymi do Komitetu Zjednoczenia Emigracji Polskiej (Janem Nepomucenem Janowskim i Edwardem Korabiewiczem a Sewerynem Gałęzowskim przewodniczącym Rady Szkolnej Szkoły Polskiej na Batignolles i Teofilem Januszewiczem członkiem tejże Rady) dotyczącej połączenia Biblioteki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z Biblioteką Batignolską, 1863, k. 4. - "Odebrane od [Karola] Królikowskiego (ze zbioru J. Lelewela) książki [...]", spis J.N. Janowskiego, 1862, k. 5. -
 • 520 $a "Wykaz książek i broszur po Towarzystwie Demokratycznym Polskim, niewłaściwie zamieszczonych w spisie Biblioteki po tymże Towarzystwie", sporządził J.N. Janowski, 1870, k. 8. - Plater Władysław do S. Gałęzowskiego, 1873, (2), k. 9-12, przy tym kopia odpowiedzi S. Gałęzowskiego, 1874, k. 13-14 (druk D. Bolewska, op. cit., s. 18-20). -
 • 520 $a Wykazy i notatki K. Ruprechta i Z. Celichowskiego dotyczące składu ilościowego Biblioteki, 1874-1877, (3), k. 23-25.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a fre
 • 581 $a Bolewska Dobrochna: |Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku. [w:] |Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.11:1973, s. 20-21
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 40-42.
 • 600 $a Królikowski Karol
 • 600 $a Lelewel Joachim
 • 600 $a Rydel Józef
 • 600 $a Zieliński, Stanisław
 • 610 $a Akademia Umiejętności Kraków
 • 610 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik $x księgozbiór Biblioteki Batignolskiej
 • 651 $a Kórnik $x Zarząd Dóbr
 • 651 $a Kraków $x Akademia Umiejętności
 • 651 $a Królestwo Polskie
 • 651 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 $a Paryż $x Biblioteka Szkoły Batignolskiej
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż $x Biblioteka Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
 • 651 $a Paryż $x Komitet Zjednoczenia Emigracji Polskiej
 • 651 $a Paryż $x Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 • 651 $a Paryż $x Szkoła Batignolska (Paryż)
 • 651 $a Poznań $x Kantor spedycyjny i komisowy - Freudenreich & Cynka
 • 651 $a Rapperswil $x Biblioteka Muzeum Narodowego Polskiego
 • 651 $a Rapperswil $x Muzeum Narodowe Polskie
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Narodowa
 • 651 $a Warszawa $x Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sekcja Nauki i Szkół Wyższych
 • 651 $a Wilno $x Biblioteka Uniwersytetu Stefana Batorego
 • 651 $a Wilno $x Uniwersytet Stefana Batorego
 • 651 $a Wilno $x Biblioteka Publiczna i Uniwersytecka
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Bolewska Dobrochna
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Cynka [?]
 • 700 $a Dębiński-Kaczkowski Eugeniusz
 • 700 $a Demby Stefan
 • 700 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 $a Ehrenkreutz Stefan
 • 700 $a Fontana Julian
 • 700 $a Freudenreich [?]
 • 700 $a Gałęzowski Seweryn
 • 700 $a Gasztowtt Wacław
 • 700 $a Grabski Stanisław
 • 700 $a Grocholska Zofia z Zamoyskich
 • 700 $a Handelsman Marceli
 • 700 $a Janowski Jan Nepomucen
 • 700 $a Januszewicz Teofil
 • 700 $a Koneczny Feliks
 • 700 $a Korabiewicz Edward
 • 700 $a Malinowski Stanisław $c dyr. Szkoły Narodowej Polskiej na Batignolles
 • 700 $a Nowodworski Witold
 • 700 $a Pacyński Antoni
 • 700 $a Parczewski Alfons
 • 700 $a Plater Władysław
 • 700 $a Ruprecht Karol
 • 700 $a Rustejko Józef
 • 700 $a Rużycki de |Rosenwerth Włodzimierz
 • 700 $a Rygiel Stefan
 • 700 $a Stecka Maria
 • 700 $a Ulanowski Bolesław
 • 700 $a Zamoyski, Jan Florian $d (1860-1933)
 • 700 $a Zamoyski, Władysław $d (1853-1924)
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Muzeum Narodowego Polskiego (Rapperswil)
 • 710 $a Biblioteka Narodowa Warszawa
 • 710 $a Biblioteka Publiczna i Uniwersytecka (Wilno)
 • 710 $a Biblioteka Szkoły Batignolskiej (Paryż)
 • 710 $a Biblioteka Towarzystwa Demokratycznego Polskiego Paryż
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytetu Stefana Batorego Wilno
 • 710 $a Freudenreich & Cynka, |Kantor spedycyjny i komisowy Poznań
 • 710 $a Komitet Zjednoczenia Emigracji Polskiej Paryż
 • 710 $a Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sekcja Nauki i Szkół Wyższych Warszawa
 • 710 $a Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil)
 • 710 $a Szkoła Batignolska (Paryż)
 • 710 $a Towarzystwo Demokratyczne Polskie Paryż
 • 710 $a Uniwersytet Stefana Batorego Wilno
 • 710 $a Zarząd Dóbr Kórnickich
 • 852 $j AB 081a
 • 960 $n Nr inw. 0083
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 081a