Listy Leonarda Niedźwieckiego do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 043
  • Nr inw. 0044
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy Leonarda Niedźwieckiego do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1884-1892
 • Opis fizyczny:
  • 130 k. 22x14 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol fre
 • Uwagi: 93 listy
 • Zawartość:
  • Obok listów do Z. Celichowskiego listy L. Niedźwieckiego do Jadwigi Zamoyskiej, 1885-1892, (2), k. 22, 85. - przy tym listy do L. Niedźwieckiego od: Wojnisława Kazimierza Sawicz-Zabłockiego, 1885, k. 28-29. - i od Mikołaja Akielewicz, 1886, k. 47-48.
  • o kierownictwie Szkoły Polskiej w Batignolles po śmierci jej dyrektora Stanisława Malinowskiego; o Leonie Ulrichu i jego tłumaczeniu dzieł Szekspira.
  • projekt wyd. prac J.M. Hoene-Wrońskiego; fragment katalogu prac Hoene-Wrońskiego opracowany przez Bathildę Conseillant (dr.); zakup wyposażenia dla Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kórniku; starania o przejęcie funduszu pozostałego po Tytusie Działyńskim w Banku Angielskim w Londynie (akta i korespondencja dotycząca tej sprawy zob. BK 2911);
  • Sprawy różne Zamoyskich; regulowanie długów BK za wyd. związane z Towarzystwem Nauk Ścisłych w Paryżu;
  • sprawy wyd. "Gramatyki języka litewskiego" M. Akielewicza nakładem BK (Poznań 1890); o pomoc dla rodziny M. Akielewicza i opracowanie jego życiorysu przez Wacława Gasztowtta (druk. we wstępie do "Gramatyki języka litewskiego"); wyjątki listów Aleksandra Stekerta do L. Niedźwieckiego dotyczące jego "Słownika biograficzno-historycznego Polski" (Kraków 1885) złożonego w komisie w Księgarni J.K. Żupańskiego w Poznaniu;
  • wiadomości z życia Polonii paryskiej, m.in. doniesienia o śmierci Ottona Siemaszki, Józefa Bohdana Zaleskiego, Michała Kleczkowskiego (załączony wycinek z "Le Soleil" z 29 III 1886), Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej, Karoliny z Iwanowskich Sayn-Wittgenstein, Mikołaja Akielewicza, o obchodach rocznic narodowych w Paryżu; wycinki z "Le Matin" i Le Gaulois", z 3 IV 1888 z opisem święconego u Zamoyskich w Paryżu;
  • wycinek z "Kuriera Polskiego w Paryżu", 40:1885 r. z wierszem przesłanym L. Niedźwieckiemu z Litwy; starania o informacje dotyczące średniowiecznych rkps. polskich mających się znajdować w mieście Mukden w Mandżurii;
  • zbiórka składek przez L. Niedźwieckiego w Paryżu na rzecz powodzian w Poznaniu (wycinek z "Le Monde" z odezwą, 1888); sprawy wyd. Towarzystwa Szerzenia wstrzemięźliwości w Poznaniu; o pomoc dla Samuela Dicksteina w jego pracy nad życiorysem J.M. Hoene-Wrońskiego (Kraków 1896); przesyłka skrzyni z dziełami Wrońskiego dla Dicksteina;
  • [Zob. też J. Łuczakowa: "Katalog papierów po L. Niedźwieckim". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 7: 1957; a także listy L. Niedźwieckiego: do C. Działyńskiej 1874, rkps BK 7353; do J. Zamoyskiej 1856-1890, (159), rkps BK 7620; do M. Zamoyskiej, 1890, rkps BK 7659].
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 21-22.
  • Łuczakowa J.: Katalog papierów po L. Niedźwieckim. [w:] Pamiętnik Biblioteki. Kórnickiej. Z. 7: 1957

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 %a Listy Leonarda Niedźwieckiego do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1884-1892
 • 300 %a 130 k. %c 22x14 cm
 • 340 %d rkps, dr. %e opr. półpł.
 • 400 %a Borzęcka Świetosława zob. Sienkiewicz Świętosława z Borzęckich
 • 400 %a Iwanowska Karolina zob. Wittgenstein Sayn Karolina z Iwanowskich
 • 400 %a Szekspir Wiliam zob. Shakespeare William
 • 500 %a 93 listy
 • 520 %a Obok listów do Z. Celichowskiego listy L. Niedźwieckiego do Jadwigi Zamoyskiej, 1885-1892, (2), k. 22, 85. - przy tym listy do L. Niedźwieckiego od: Wojnisława Kazimierza Sawicz-Zabłockiego, 1885, k. 28-29. - i od Mikołaja Akielewicz, 1886, k. 47-48.
 • 520 %a o kierownictwie Szkoły Polskiej w Batignolles po śmierci jej dyrektora Stanisława Malinowskiego; o Leonie Ulrichu i jego tłumaczeniu dzieł Szekspira.
 • 520 %a projekt wyd. prac J.M. Hoene-Wrońskiego; fragment katalogu prac Hoene-Wrońskiego opracowany przez Bathildę Conseillant (dr.); zakup wyposażenia dla Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kórniku; starania o przejęcie funduszu pozostałego po Tytusie Działyńskim w Banku Angielskim w Londynie (akta i korespondencja dotycząca tej sprawy zob. BK 2911);
 • 520 %a Sprawy różne Zamoyskich; regulowanie długów BK za wyd. związane z Towarzystwem Nauk Ścisłych w Paryżu;
 • 520 %a sprawy wyd. "Gramatyki języka litewskiego" M. Akielewicza nakładem BK (Poznań 1890); o pomoc dla rodziny M. Akielewicza i opracowanie jego życiorysu przez Wacława Gasztowtta (druk. we wstępie do "Gramatyki języka litewskiego"); wyjątki listów Aleksandra Stekerta do L. Niedźwieckiego dotyczące jego "Słownika biograficzno-historycznego Polski" (Kraków 1885) złożonego w komisie w Księgarni J.K. Żupańskiego w Poznaniu;
 • 520 %a wiadomości z życia Polonii paryskiej, m.in. doniesienia o śmierci Ottona Siemaszki, Józefa Bohdana Zaleskiego, Michała Kleczkowskiego (załączony wycinek z "Le Soleil" z 29 III 1886), Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej, Karoliny z Iwanowskich Sayn-Wittgenstein, Mikołaja Akielewicza, o obchodach rocznic narodowych w Paryżu; wycinki z "Le Matin" i Le Gaulois", z 3 IV 1888 z opisem święconego u Zamoyskich w Paryżu;
 • 520 %a wycinek z "Kuriera Polskiego w Paryżu", 40:1885 r. z wierszem przesłanym L. Niedźwieckiemu z Litwy; starania o informacje dotyczące średniowiecznych rkps. polskich mających się znajdować w mieście Mukden w Mandżurii;
 • 520 %a zbiórka składek przez L. Niedźwieckiego w Paryżu na rzecz powodzian w Poznaniu (wycinek z "Le Monde" z odezwą, 1888); sprawy wyd. Towarzystwa Szerzenia wstrzemięźliwości w Poznaniu; o pomoc dla Samuela Dicksteina w jego pracy nad życiorysem J.M. Hoene-Wrońskiego (Kraków 1896); przesyłka skrzyni z dziełami Wrońskiego dla Dicksteina;
 • 520 %a [Zob. też J. Łuczakowa: "Katalog papierów po L. Niedźwieckim". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 7: 1957; a także listy L. Niedźwieckiego: do C. Działyńskiej 1874, rkps BK 7353; do J. Zamoyskiej 1856-1890, (159), rkps BK 7620; do M. Zamoyskiej, 1890, rkps BK 7659].
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol %a fre
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 21-22.
 • 581 %a Łuczakowa J.: |Katalog papierów po L. Niedźwieckim. [w:] |Pamiętnik Biblioteki. Kórnickiej. Z. 7: 1957
 • 600 %a Conseillant Bathilde %c adoptowana córka i sekr. J.M. Hoene-Wrońskiego
 • 600 %a Dickstein Samuel
 • 600 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich %d (1804-1883)
 • 600 %a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 %a Gasztowtt Wacław
 • 600 %a Hoene-Wroński, Józef Maria %d (1776-1853)
 • 600 %a Kleczkowski Michał
 • 600 %a Łuczak Jadwiga
 • 600 %a Malinowski Stanisław %c dyr. Szkoły Narodowej Polskiej na Batignolles
 • 600 %a Shakespeare, William %d (1564-1616)
 • 600 %a Siemaszko Otton
 • 600 %a Sienkiewicz Świętosława z Borzęckich
 • 600 %a Stekert Aleksander
 • 600 %a Ulrich Leon
 • 600 %a Wittgenstein Sayn Karolina z Iwanowskich
 • 600 %a Zaleski Józef Bohdan
 • 600 %a Zamoyscy
 • 600 %a Zamoyska, Maria %d (1860-1937)
 • 600 %a Żupański Jan Konstanty
 • 610 %a Bank Angielski Londyn
 • 610 %a Szkoła Batignolska (Paryż)
 • 610 %a Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Kórnik)
 • 610 %a Towarzystwo Nauk Ścisłych Paryż
 • 610 %a Towarzystwo Szerzenia Wstrzemięźliwości Poznań
 • 610 %a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Kórnik %x Szkoła Domowej Pracy Kobiet
 • 651 %a Litwa
 • 651 %a Londyn %x Bank Angielski
 • 651 %a Mukden %z Mandżuria
 • 651 %a Paryż %x Szkoła Batignolska (Paryż)
 • 651 %a Paryż %x czasopismo - "Le Gaulois"
 • 651 %a Paryż %x czasopismo - "Le Matin"
 • 651 %a Paryż %x czasopismo - "Le Monde"
 • 651 %a Paryż %x czasopismo - "Le Soleil"
 • 651 %a Paryż %x czasopismo - "Kurier Polski w Paryżu"
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Paryż %x Towarzystwo Nauk Ścisłych
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 %a Poznań %x Towarzystwo Szerzenia Wstrzemięźliwości
 • 653 %a Korespondencja
 • 700 %a Akielewicz Mikołaj
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Niedźwiecki Leonard
 • 700 %a Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz
 • 700 %a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich %d (1831-1923)
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 740 %a "Kurier Polski w Paryżu" (Paryż)
 • 740 %a "Le Gaulois", Paryż
 • 740 %a "Le Matin" (Paryż)
 • 740 %a "Le Monde" (Paryż)
 • 740 %a "Le Soleil" (Paryż)
 • 777 %a Akielewicz Mikołaj %t Gramatyka języka litewskiego. Poznań 1890
 • 852 %j AB 043
 • 960 %n Nr inw. 0044
 • 999 %a KW

Indexes

Copies

  • Signature: AB 043