Listy Józefa Rustejki do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 055
  • Nr inw. 0056
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy Józefa Rustejki do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1881-1899
 • Opis fizyczny:
  • 162 k. 21x14 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 102 listy
 • Zawartość:
  • anons o przyjeździe do Kórnika Edvarda Jelinka; prace rabina Eliasza Sołowieyczyka; rkps. pozostałe po Leonie Ulrichu; sprawy zakupu dóbr ziemskich przez W. Czartoryskiego od Jana Grudzińskiego w Wielkopolsce; kwestia zarządu majątkiem i muzeum w Gołuchowie; sprawy dotyczące śmierci Elżbiety Działyńskiej.
  • Głównie interesy majątkowe Elżbiety Działyńskiej oraz Jadwigi i Władysława Zamoyskich; starania o stanowisko korespondenta "Dziennika Poznańskiego" w Paryżu dla Adama Rzążewskiego; zachowanie się emigracji polskiej w Paryżu wobec zabójstwa cara Aleksandra II; pośrednictwo Z. Celichowskiego w wypłacaniu zapomóg weteranom powstań narodowych z funduszu Czci i Chleba;
  • informacja dotycząca darowizny Joachima Lelewela dla Biblioteki Batignolskiej; sprawy Instytucji Czci i Chleba; informacja o Antonim Gosiewskim; pośrednictwo J. Rustejki i Z. Celichowskiego w przesyłce pieniędzy Marianny Tobolskiej dla Józefy z Tobolskich Łuczakowej; sprawa nie zrealizowanego układu między J. Działyńskim a inż. Karolem Sulikowskim dotyczącego napisania dzieła "O wytrzymałości materiałów";
  • listy Tytusa Działyńskiego u jego korespondentów we Francji; darowizna map sztabowych rosyjskich dla Władysława Czartoryskiego i BK przez Eugeniusza Dębińskiego-Kaczkowskiego; o informację dotyczącą produkcji nawozów sztucznych w Wielkim Księstwie Poznańskim dla Karola Zamoyskiego; opinia o Mikołaju Akielewiczu;
  • pośrednictwo J. Rustejki w staraniach o przyjęcie dziewcząt do Instytucji Panien Polskich w Paryżu; zamówienie Lubomira Gadona na wyd. BK i czasopisma poznańskie dla Biblioteki Polskiej w Paryżu; "Przedmowa Autora" - projekt przedmowy do "Wykładu geometrii wykreślnej" Ernesta Sągajły (Paryż 1882); o wypoż. utworów Jana Kochanowskiego Wacławowi Gasztowttowi do odczytu na obchodzie 3 maja 1883 r.;
  • projekt Jadwigi Zamoyskiej wyd. dzieła Guillaume'a Alfreda Heinricha "O wytrwałości" w przekładzie Karśnickiej [?]; projekt wyd. "Relacji z podróży al-Bekri'ego" w tłumaczeniu Wojciecha Biberstein-Kazimirskiego i informacja o jego śmierci; kwerenda dotycząca prac Adama Pilińskiego dla BK w związku z pracą jego syna Stanisława "A. Piliński et ses travaux, 1810-1887" (Paryż 1890); o książki polskie dla Kółka Młodzieży Polskiej w Mittweida;
  • sprawa likwidacji długów Towarzystwa Nauk Ścisłych i pretensji finansowych sekretarza tegoż Kazimierza Brandta; uwagi o Alojzym Ligęzie Niewiarowiczu i komponowaniu przez Adama Mickiewicza melodii do "Słowiczka" (zob. A. Ligęza Niewiarowicz: "Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu". Lwów 1878, s. 164);
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 26-27.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 a Listy Józefa Rustejki do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1881-1899
 • 300 a 162 k. c 21x14 cm
 • 340 d rkps e opr. półpł.
 • 400 a Biberstein-Kazimirski Wojciech zob. Kazimirski Wojciech de Biberstein
 • 400 a Kaczkowski-Dębiński Eugeniusz zob. Dębiński-Kaczkowski Eugeniusz
 • 400 a Tobolska Józefa zob. Łuczak Józefa z Tobolskich
 • 500 a 102 listy
 • 520 a anons o przyjeździe do Kórnika Edvarda Jelinka; prace rabina Eliasza Sołowieyczyka; rkps. pozostałe po Leonie Ulrichu; sprawy zakupu dóbr ziemskich przez W. Czartoryskiego od Jana Grudzińskiego w Wielkopolsce; kwestia zarządu majątkiem i muzeum w Gołuchowie; sprawy dotyczące śmierci Elżbiety Działyńskiej.
 • 520 a Głównie interesy majątkowe Elżbiety Działyńskiej oraz Jadwigi i Władysława Zamoyskich; starania o stanowisko korespondenta "Dziennika Poznańskiego" w Paryżu dla Adama Rzążewskiego; zachowanie się emigracji polskiej w Paryżu wobec zabójstwa cara Aleksandra II; pośrednictwo Z. Celichowskiego w wypłacaniu zapomóg weteranom powstań narodowych z funduszu Czci i Chleba;
 • 520 a informacja dotycząca darowizny Joachima Lelewela dla Biblioteki Batignolskiej; sprawy Instytucji Czci i Chleba; informacja o Antonim Gosiewskim; pośrednictwo J. Rustejki i Z. Celichowskiego w przesyłce pieniędzy Marianny Tobolskiej dla Józefy z Tobolskich Łuczakowej; sprawa nie zrealizowanego układu między J. Działyńskim a inż. Karolem Sulikowskim dotyczącego napisania dzieła "O wytrzymałości materiałów";
 • 520 a listy Tytusa Działyńskiego u jego korespondentów we Francji; darowizna map sztabowych rosyjskich dla Władysława Czartoryskiego i BK przez Eugeniusza Dębińskiego-Kaczkowskiego; o informację dotyczącą produkcji nawozów sztucznych w Wielkim Księstwie Poznańskim dla Karola Zamoyskiego; opinia o Mikołaju Akielewiczu;
 • 520 a pośrednictwo J. Rustejki w staraniach o przyjęcie dziewcząt do Instytucji Panien Polskich w Paryżu; zamówienie Lubomira Gadona na wyd. BK i czasopisma poznańskie dla Biblioteki Polskiej w Paryżu; "Przedmowa Autora" - projekt przedmowy do "Wykładu geometrii wykreślnej" Ernesta Sągajły (Paryż 1882); o wypoż. utworów Jana Kochanowskiego Wacławowi Gasztowttowi do odczytu na obchodzie 3 maja 1883 r.;
 • 520 a projekt Jadwigi Zamoyskiej wyd. dzieła Guillaume'a Alfreda Heinricha "O wytrwałości" w przekładzie Karśnickiej [?]; projekt wyd. "Relacji z podróży al-Bekri'ego" w tłumaczeniu Wojciecha Biberstein-Kazimirskiego i informacja o jego śmierci; kwerenda dotycząca prac Adama Pilińskiego dla BK w związku z pracą jego syna Stanisława "A. Piliński et ses travaux, 1810-1887" (Paryż 1890); o książki polskie dla Kółka Młodzieży Polskiej w Mittweida;
 • 520 a sprawa likwidacji długów Towarzystwa Nauk Ścisłych i pretensji finansowych sekretarza tegoż Kazimierza Brandta; uwagi o Alojzym Ligęzie Niewiarowiczu i komponowaniu przez Adama Mickiewicza melodii do "Słowiczka" (zob. A. Ligęza Niewiarowicz: "Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu". Lwów 1878, s. 164);
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 26-27.
 • 600 a Akielewicz Mikołaj
 • 600 a al-||Bekri
 • 600 a Aleksander b II c (cesarz Rosji ; d 1818-1881)
 • 600 a Brandt Kazimierz
 • 600 a Czartoryski Władysław
 • 600 a Dębiński-Kaczkowski Eugeniusz
 • 600 a Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich d (1829-1899)
 • 600 a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 600 a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Gadon Lubomir
 • 600 a Gasztowtt Wacław
 • 600 a Gosiewski Antoni
 • 600 a Grudziński Jan
 • 600 a Heinrich Guillaume Alfred
 • 600 a Jelinek Edvard
 • 600 a Karśnicka [?]
 • 600 a Kazimirski Wojciech de Biberstein
 • 600 a Kochanowski, Jan d (1530-1584)
 • 600 a Lelewel Joachim
 • 600 a Łuczak Józefa z Tobolskich
 • 600 a Mickiewicz, Adam d (1798-1855)
 • 600 a Niewiarowicz Alojzy Ligęza
 • 600 a Piliński, Adam d (1810-1887)
 • 600 a Piliński, Stanisław d (1839-1905)
 • 600 a Rzążewski Adam
 • 600 a Sołowieyczyk Eliasz, rabin
 • 600 a Sulikowski Karol
 • 600 a Tobolska Marianna
 • 600 a Ulrich Leon
 • 600 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich d (1831-1923)
 • 600 a Zamoyski, Karol d (1834-1892)
 • 600 a Zamoyski, Władysław d (1853-1924)
 • 610 a Biblioteka Polska (Paryż)
 • 610 a Biblioteka Szkoły Batignolskiej (Paryż)
 • 610 a Instytucja Czci i Chleba Paryż
 • 610 a Instytut Panien Polskich Paryż
 • 610 a Kółko Młodzieży Polskiej Mittweida
 • 610 a Towarzystwo Nauk Ścisłych Paryż
 • 651 a Gołuchów x zbiory Czartoryskich
 • 651 a Gołuchów
 • 651 a Gołuchów x sprawy majątkowe
 • 651 a Kórnik x księgozbiór Biblioteki Batignolskiej
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Mittweida x Kółko Młodzieży Polskiej
 • 651 a Paryż x emigracja polska
 • 651 a Paryż x Biblioteka Szkoły Batignolskiej
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x Biblioteka Polska
 • 651 a Paryż x Instytut Panien Polskich
 • 651 a Paryż x Towarzystwo Nauk Ścisłych
 • 651 a Paryż x Instytucja Czci i Chleba
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 a Wielkopolska
 • 653 a Korespondencja
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Rustejko Józef
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 740 a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 777 a Sągajło Ernest t Wykład geometrii wykreślnej
 • 852 j AB 055
 • 960 n Nr inw. 0056
 • 999 a KW

Indexes