Listy do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 067
  • Nr inw. 0068
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1874-1920
 • Opis fizyczny:
  • 96 k. 21x14 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 83 listy
 • Zawartość:
  • o pracy nad dziełem "Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794" (Warszawa 1911); o wyd. "Matricularum Regni Poloniae Summarium" (Warszawa 1905-1919); sposób udowodnienia szlachectwa polskiego u władz rosyjskich.
  • sprawy związane z kopiowaniem dokumentów do wyd. "Acta Tomiciana" i materiałów dotyczących rodziny Działyńskich w Archiwum Głównym (kop. zob. rkps BK 7181); wypoż. dzieł Jana Rybińskiego do ich przedruku; odpowiedź na kwerendy Z. Celichowskiego dotyczące materiałów do Marcina Górskiego (ur. ok. 1780), Celichowskich (Cylichowskich), Jana Dantyszka;
  • WAGA ANTONI, pisarz, przyrodnik i pedagog, 1874-1876, (4), k. 1-7. - w tym list do Jana Działyńskiego, 1876, k. 6-7. - sprawa przekazania BK Biblii tłumaczenia Szymona Budnego z 1572 z księgozbioru bpa Pawła Rzewuskiego; kwerenda dotycząca biblioteki i katalogów bibliotecznych sprzed 1800 r. do zamierzonej przez Jana Tadeusza Lubomirskiego historii bibl. w Polsce;
  • WIERZBOWSKI TEODOR, historyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dyr. Archiwum Głównego, 1882-1920, (78), k. 8-96. - przy tym list Z. Celichowskiego do Antoniego Stefańskiego, kierownika Księgarni J. K. Żupańskiego w Poznaniu, 1891, k. 39-40. - kwerenda i wypoż. dzieł Krzysztofa Warszewickiego do wyd. jego "Opuscula inedita" (Warszawa 1883) i pracy "Krzysztof Warszewicki 1543-1603 i jego dzieła" (Warszawa 1887);
  • wym. wyd. z BK i Księgarnią J.K. Żupańskiego; o własnych pracach naukowych; konsultacje bibliograficzne związane z opracowaniem "Bibliografica polonica XV ac XVI ss. (Warszawa 889-1891); odpowiedź na kwer. Z. Celichowskiego dotyczącą dzieł Marcina Kwiatkowskiego; o swych podróżach naukowych; kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Simonis Starovolsci [...] elenchus operum" (Warszawa 1894);
  • załączony odpis listu A. Wagi do A. Bielowskiego w sprawie przedruku przez A.Wagę w 1874 r. rozprawki Jerzego Wiązewicza "Sposób wychowania i edukowania robaczków jedwabnych", wyd. w Tulczynie 1795 r.; uwagi o wyd. "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu".
  • [Zob. też list A. Wagi do Tytusa Działyńskiego 1861, rkps BK 7440].
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 32.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1874-1920
 • 300 $a 96 k. $c 21x14 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 400 $a Cylichowscy zob. Celichowscy
 • 500 $a 83 listy
 • 520 $a o pracy nad dziełem "Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794" (Warszawa 1911); o wyd. "Matricularum Regni Poloniae Summarium" (Warszawa 1905-1919); sposób udowodnienia szlachectwa polskiego u władz rosyjskich.
 • 520 $a sprawy związane z kopiowaniem dokumentów do wyd. "Acta Tomiciana" i materiałów dotyczących rodziny Działyńskich w Archiwum Głównym (kop. zob. rkps BK 7181); wypoż. dzieł Jana Rybińskiego do ich przedruku; odpowiedź na kwerendy Z. Celichowskiego dotyczące materiałów do Marcina Górskiego (ur. ok. 1780), Celichowskich (Cylichowskich), Jana Dantyszka;
 • 520 $a WAGA ANTONI, pisarz, przyrodnik i pedagog, 1874-1876, (4), k. 1-7. - w tym list do Jana Działyńskiego, 1876, k. 6-7. - sprawa przekazania BK Biblii tłumaczenia Szymona Budnego z 1572 z księgozbioru bpa Pawła Rzewuskiego; kwerenda dotycząca biblioteki i katalogów bibliotecznych sprzed 1800 r. do zamierzonej przez Jana Tadeusza Lubomirskiego historii bibl. w Polsce;
 • 520 $a WIERZBOWSKI TEODOR, historyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dyr. Archiwum Głównego, 1882-1920, (78), k. 8-96. - przy tym list Z. Celichowskiego do Antoniego Stefańskiego, kierownika Księgarni J. K. Żupańskiego w Poznaniu, 1891, k. 39-40. - kwerenda i wypoż. dzieł Krzysztofa Warszewickiego do wyd. jego "Opuscula inedita" (Warszawa 1883) i pracy "Krzysztof Warszewicki 1543-1603 i jego dzieła" (Warszawa 1887);
 • 520 $a wym. wyd. z BK i Księgarnią J.K. Żupańskiego; o własnych pracach naukowych; konsultacje bibliograficzne związane z opracowaniem "Bibliografica polonica XV ac XVI ss. (Warszawa 889-1891); odpowiedź na kwer. Z. Celichowskiego dotyczącą dzieł Marcina Kwiatkowskiego; o swych podróżach naukowych; kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Simonis Starovolsci [...] elenchus operum" (Warszawa 1894);
 • 520 $a załączony odpis listu A. Wagi do A. Bielowskiego w sprawie przedruku przez A.Wagę w 1874 r. rozprawki Jerzego Wiązewicza "Sposób wychowania i edukowania robaczków jedwabnych", wyd. w Tulczynie 1795 r.; uwagi o wyd. "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu".
 • 520 $a [Zob. też list A. Wagi do Tytusa Działyńskiego 1861, rkps BK 7440].
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 32.
 • 600 $a Bielowski August
 • 600 $a Budny Szymon
 • 600 $a Celichowscy (Cylichowscy)
 • 600 $a Dantyszek Jan
 • 600 $a Działyńscy
 • 600 $a Działyński Tytus $d (1796-1861)
 • 600 $a Górski Marcin
 • 600 $a Kwiatkowski Marcin
 • 600 $a Lubomirski Jan Tadeusz $d (1826-1908)
 • 600 $a Rybiński Jan
 • 600 $a Rzewuski Paweł, bp
 • 600 $a Warszewicki Krzysztof
 • 600 $a Wiązewicz Jerzy
 • 600 $a Żupański Jan Konstanty
 • 610 $a Archiwum Główne Warszawa
 • 610 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 651 $a Paryż $x czasopismo - "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu"
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Tulczyn
 • 651 $a Warszawa $x Archiwum Główne
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 $a Stefański Antoni
 • 700 $a Waga Antoni
 • 700 $a Wierzbowski Teodor
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu" (Paryż)
 • 852 $j AB 067
 • 960 $n Nr inw. 0068
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 067