Listy do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 070
  • Nr inw. 0071
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1890-1913
 • Opis fizyczny:
  • 42 k. 23x14,5 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 20 listów
 • Zawartość:
  • podobizna drzeworytu k. tytułowej tegoż; kwerendy dotyczące materiałów do dziejów teatru w Polsce (zob. S. Windakiewicz: "Teatr ludowy w dawnej Polsce" [w:] "Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego" t. 36:1904).
  • sprawa nabycia wyd. BK i Księgarni J.K. Żupańskiego; kwerenda dotycząca materiałów do Jana Moskarzewskiego w związku z wyd. jego "Diariusza wojny moskiewskiej 1633 r." ("Biblioteka Ordynacji Krasińskich. Muzeum K. Świdzińskiego" t. 13: 1895); o wypoż. st. dr. do przygotowywanego wyd. "Historii o św. Józefie patriarsze" z 1530 r.; informacje o swojej pracy bibliotekarskiej i nauczycielskiej.
  • WARMIŃSKI IGNACY, ks., historyk reformacji, 1903-1908, (7), k. 25-37. - kwerenda i wypożyczenie st. dr. do pracy "Andrzej Samuel i Jan Seklucjan" (Poznań 1906); informacja o działalności PTPN; o zamiarze napisania pracy poświęconej Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu (zob. I. Warmiński: "Kilka nowych kart z życia Andrzeja Frycza zwanego Modrzewskim" [w:] "Rocznik PTPN" t. 34:1907).
  • WIERZBIŃSKI MACIEJ, pisarz, 1912-1913, (2), k. 39-42. - o materiały i informacje dotyczące roku 1848 w Wielkopolsce do powieści historycznych.
  • WINDAKIEWICZ STANISŁAW, historyk literatury polskiej, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890-1893, (5), k. 1-11. - wypożyczenie st. dr. "Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka do wyd. w Bibliotece Pisarzów Polskich (Kraków 1893);
  • WOLSKI ZYGMUNT, bibliotekarz w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie, nauczyciel, 1891-1901, (6), k. 12-24. - o znalezieniu fragm. dr. pol. XVI w. i konsultacje bibliograficzne ich dotyczące (zob. "Kuchmistrzostwo, szczątki druku polskiego z XVI w.", Fryburg 1891); projekt założenia księgarni antykwarskiej w Warszawie;
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 33-34.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1890-1913
 • 300 $a 42 k. $c 23x14,5 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 500 $a 20 listów
 • 520 $a podobizna drzeworytu k. tytułowej tegoż; kwerendy dotyczące materiałów do dziejów teatru w Polsce (zob. S. Windakiewicz: "Teatr ludowy w dawnej Polsce" [w:] "Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego" t. 36:1904).
 • 520 $a sprawa nabycia wyd. BK i Księgarni J.K. Żupańskiego; kwerenda dotycząca materiałów do Jana Moskarzewskiego w związku z wyd. jego "Diariusza wojny moskiewskiej 1633 r." ("Biblioteka Ordynacji Krasińskich. Muzeum K. Świdzińskiego" t. 13: 1895); o wypoż. st. dr. do przygotowywanego wyd. "Historii o św. Józefie patriarsze" z 1530 r.; informacje o swojej pracy bibliotekarskiej i nauczycielskiej.
 • 520 $a WARMIŃSKI IGNACY, ks., historyk reformacji, 1903-1908, (7), k. 25-37. - kwerenda i wypożyczenie st. dr. do pracy "Andrzej Samuel i Jan Seklucjan" (Poznań 1906); informacja o działalności PTPN; o zamiarze napisania pracy poświęconej Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu (zob. I. Warmiński: "Kilka nowych kart z życia Andrzeja Frycza zwanego Modrzewskim" [w:] "Rocznik PTPN" t. 34:1907).
 • 520 $a WIERZBIŃSKI MACIEJ, pisarz, 1912-1913, (2), k. 39-42. - o materiały i informacje dotyczące roku 1848 w Wielkopolsce do powieści historycznych.
 • 520 $a WINDAKIEWICZ STANISŁAW, historyk literatury polskiej, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890-1893, (5), k. 1-11. - wypożyczenie st. dr. "Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka do wyd. w Bibliotece Pisarzów Polskich (Kraków 1893);
 • 520 $a WOLSKI ZYGMUNT, bibliotekarz w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie, nauczyciel, 1891-1901, (6), k. 12-24. - o znalezieniu fragm. dr. pol. XVI w. i konsultacje bibliograficzne ich dotyczące (zob. "Kuchmistrzostwo, szczątki druku polskiego z XVI w.", Fryburg 1891); projekt założenia księgarni antykwarskiej w Warszawie;
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 33-34.
 • 600 $a Józef, św.
 • 600 $a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 600 $a Moskarzewski Jan
 • 600 $a Samuel Andrzej
 • 600 $a Seklucjan Jan
 • 600 $a Świdziński Konstanty
 • 600 $a Żupański Jan Konstanty
 • 610 $a Biblioteka Ordynacji Krasińskich Warszawa
 • 610 $a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Krasińskich
 • 651 $a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 $a Wielkopolska
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Warmiński Ignacy, ks.
 • 700 $a Wierzbiński Maciej
 • 700 $a Windakiewicz Stanisław
 • 700 $a Wolski Zygmunt
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a Biblioteka Pisarzów Polskich
 • 777 $a Mikołaj z Wilkowiecka $t Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim
 • 852 $j AB 070
 • 960 $n Nr inw. 0071
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 070