Listy Teofila Żebrawskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 075
  • Nr inw. 0076
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy Teofila Żebrawskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1870-1887
 • Opis fizyczny:
  • 92 k. 23,5x16,5 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 58 listów
 • Zawartość:
  • kosztorys druku oprac. przez Konstantego Mańkowskiego, zarządcę Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, próbna karta druku, kwerenda i wypożyczenie książek z BK; o zbiorze Szymona Dutkiewicza (ryciny i akwarele pomników krakowskich); sprawa uzyskania materiałów do artykułu polemicznego: "Uwagi nad rozprawą Maxim. Curtze w przedmiocie pisowni imienia i narodowości Witela, autora 'Optyki' z XII wieku" ("Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, VI:1878);
  • kosztorys druku przez Drukarnię Uniwersytetu Jagiellońskiego (podpis. przez Bolesława Dembowskiego wz. zarządcy), rach. kosztów druku, rozliczenia i rozprowadzonych egzemplarzy; o pracy nad "podręcznym słownikiem" języka polskiego "pod względem poprawności pisowni" i o wyd. tegoż; notatka Z. Celichowskiego o śmierci Teofila Żebrawskiego.
  • pośrednictwo T. Żebrawskiego w wykonaniu drzeworytu pieczęci Zygmunta I z 1528 r.; praca nad "Słownikiem wyrazów technicznych tyczących się budownictwa" (Kraków 1883); spis drobnych prac dr. T. Żebrawskiego; spis książek oferowanych do sprzedaży przez T. Żebrawskiego w r. 1885; sprawy związane z wyd. nakładem BK "Dodatku do bibliografii piśmiennictwa polskiego..." (Kraków 1886);
  • W tym: listy do Wojciecha Kętrzyńskiego, 1870, (2), k. 1, 3. - list Z. Celichowskiego do T. Żebrawskiego, 1873, k. 45. - list Józefa Stasińskiego, dr filozofii, urzędnik gospodarczy, do Z. Celichowskiego, 1885, k. 65. - fragment listu T. Żebrawskiego do J. Stasińskiego, 1885, k. 66.
  • ŻEBRAWSKI TEOFIL, inż., matematyk, bibliograf, 1870-1887, (55), k. 1-64, 67-93. - o ofertach sprzedaży dr., rkps., dyplomów i in. (m.in. spis oferowanych w 1870 dr. i rkps.); sprawy dotyczące opracowanych i wydanych nakładem BK T. Żebrawskiego "Bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich ich zastosowań" (Kraków 1873);
  • [Zob. też listy T. Żebrawskiego do W. Kętrzyńskiego, 1869, (11), rkps BK 7451].
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 36.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 a Listy Teofila Żebrawskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1870-1887
 • 300 a 92 k. c 23,5x16,5 cm
 • 340 d rkps e opr. półpł.
 • 500 a 58 listów
 • 520 a kosztorys druku oprac. przez Konstantego Mańkowskiego, zarządcę Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, próbna karta druku, kwerenda i wypożyczenie książek z BK; o zbiorze Szymona Dutkiewicza (ryciny i akwarele pomników krakowskich); sprawa uzyskania materiałów do artykułu polemicznego: "Uwagi nad rozprawą Maxim. Curtze w przedmiocie pisowni imienia i narodowości Witela, autora 'Optyki' z XII wieku" ("Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, VI:1878);
 • 520 a kosztorys druku przez Drukarnię Uniwersytetu Jagiellońskiego (podpis. przez Bolesława Dembowskiego wz. zarządcy), rach. kosztów druku, rozliczenia i rozprowadzonych egzemplarzy; o pracy nad "podręcznym słownikiem" języka polskiego "pod względem poprawności pisowni" i o wyd. tegoż; notatka Z. Celichowskiego o śmierci Teofila Żebrawskiego.
 • 520 a pośrednictwo T. Żebrawskiego w wykonaniu drzeworytu pieczęci Zygmunta I z 1528 r.; praca nad "Słownikiem wyrazów technicznych tyczących się budownictwa" (Kraków 1883); spis drobnych prac dr. T. Żebrawskiego; spis książek oferowanych do sprzedaży przez T. Żebrawskiego w r. 1885; sprawy związane z wyd. nakładem BK "Dodatku do bibliografii piśmiennictwa polskiego..." (Kraków 1886);
 • 520 a W tym: listy do Wojciecha Kętrzyńskiego, 1870, (2), k. 1, 3. - list Z. Celichowskiego do T. Żebrawskiego, 1873, k. 45. - list Józefa Stasińskiego, dr filozofii, urzędnik gospodarczy, do Z. Celichowskiego, 1885, k. 65. - fragment listu T. Żebrawskiego do J. Stasińskiego, 1885, k. 66.
 • 520 a ŻEBRAWSKI TEOFIL, inż., matematyk, bibliograf, 1870-1887, (55), k. 1-64, 67-93. - o ofertach sprzedaży dr., rkps., dyplomów i in. (m.in. spis oferowanych w 1870 dr. i rkps.); sprawy dotyczące opracowanych i wydanych nakładem BK T. Żebrawskiego "Bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich ich zastosowań" (Kraków 1873);
 • 520 a [Zob. też listy T. Żebrawskiego do W. Kętrzyńskiego, 1869, (11), rkps BK 7451].
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 36.
 • 600 a Curtze Maximilian
 • 600 a Dembowski Bolesław
 • 600 a Dutkiewicz Szymon
 • 600 a Mańkowski Konstanty
 • 600 a Witelo [?]
 • 600 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 610 a Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków
 • 651 a Kraków x Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 653 a Korespondencja
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Kętrzyński Wojciech
 • 700 a Stasiński Józef
 • 700 a Żebrawski Teofil
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 852 j AB 075
 • 960 n Nr inw. 0076
 • 999 a KW