"Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 083a
  • Nr inw. 0086
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu".
 • Miejsce i czas powstania: 1881-1922
 • Opis fizyczny:
  • 181 k. 34x26,5 cm
  • rkps, masz., litogr., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi:
  • Pomyłka w układzie kart - k. 51-54 przed k. 42.
  • Przy opracowaniu katalogu w wersji elektronicznej stwierdzono różnice między tekstem w katalogu drukowanym a stanem faktycznym; m.in. różnice w foliacji. W teczce brak wymienionego w katalogu drukownym: "Sprawozdania PTPN za rok 1919, ok. 1920" oraz "prospektu wyd. PTPN, ok. 1920" (11.05.2007, K.W.).
 • Zawartość:
  • 10. Materiały ogólne, drukowane dotyczące PTPN:
  • 1. Zarząd (podpis: Klemens Kantecki konserwator zbiorów, Wawrzyniec Benzelstierna Engeström sekr., Hieronim Feldmanowski konserwator, Bolesław Erzepki konserwator, August Cieszkowski przew., bp Edward Likowski przew., Jan Głębocki sekr.), 1882-1917, (15), k. 10, 13-15, 24-26, 30-31, 50, 84-85, 87-88, 98-99, 127, 141, 144, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do Heliodora Święcickiego przew., 1917, k. 145 i kwit opłaty składki za 1915 r., k. 142. -
  • 2. Wydział Archeologiczny: Koehler Klemens, 1891-1893, (5), k. 39-40, 45-47, 67-68.
  • 3. Wydział Historyczno-Literacki: Bobowski Mikołaj, 1891, k. 36-37. - Chełkowski Seweryn, 1891, (3), k. 38, 41-42. - Erzepki Bolesław, 1891, k. 34 i list Stanisława Węclewskiego do B. Erzepkiego, 1891, k. 43-44. - Kaczmarczyk Kazimierz (Komisja Historyczna), 1922, k. 179-180. - Karwowski Stanisław, 1892-1917, (4), k. 55-56, 137, 143, 147, przy tym kopia pisma Komisji Językowej do Akademii Umiejętności w Krakowie, 1917, k. 146. -
  • 4. Wydział Lekarski: zaproszenie i program "walnego zebrania jubileuszowego" Wydziału z okazji 25-lecia jego działalności, 1890 (dr.), k. 32-33.
  • 5. Wydział Prawniczo-Ekonomiczny: zaproszenie na zebranie konstytucyjne Wydziału, 1893 (litogr.), k. 69-70. - zaproszenie na zebranie celem wskrzeszenia Wydziału, 1908 (dr.), k. 89-90. - zawiadomienia o zebraniach 1908-1914, (29), k. 91-97, 102, 104-118, 123-126, 128-132.
  • 6. Wydział Przyrodniczy: Chłapowski Franciszek, 1888, k. 28-29. - "Odezwa" zarządu Towarzystwa w sprawie założenia zbiorów przyrodniczych, 1888 (dr.), k. 27. - program obchodów stulecia śmierci ks. Józefa Rogalińskiego, 1902 (dr.), k. 74-75. - odezwa w sprawie zbiórki na "fundusz im. radcy dra Franciszka Chłapowskiego", 1918 (dr.), k. 159.
  • 7. Wydział Sztuk Pięknych: Hulewicz Jerzy, 1916, k. 138.
  • 8. Zbiory - Biblioteka, Muzeum: Erzepki Bolesław, 1897-1915, (3), k. 72-73, 133, 148. - Kantecki Klemens, 1883, k. 11-12.
  • 9. Towarzystwo Ludoznawcze: odezwa zarządu w sprawie utworzenia działu etnograficznego przy Muzeum PTPN, 1910 (dr.), k. 119-121. - skład zarządu i komisji doradczej, k. 122. - formularz przekazania darów do zbiorów etnologiczno-ludoznawczych (dr.), k. 103.
  • a. Ustawy PTPN: "Projekt do Ustawy [...]", 1882, k. 4-9 (s. 12). - "Ustawy [...]", 1885, k. 16-21 (s. 12). - "Ustawy [...]", 1886, k. 76-83 (s. 14). - "Ustawy [...]", 1917, k. 149-156 (s. 14). - "Ustawy [...]", 1918, k. 160-167 (s. 15). - "Ustawa [...] Projekt", 1921, k. 170-173 (s. 8).
  • b. "Układ pomiędzy JW. Hr. Józefem Mielżyńskim a Towarzystwem Przyjaciół Nauk Poznańskiem z dnia 12 grudnia 1876", 1891, k. 51-54 (s. 8).
  • c. Budżet PTPN w 1917 (kop. masz.), k. 158. - "Walne zebranie Towarzystwa [...]" (wycinek z "Dziennika Poznańskiego", 17 I 1918), k. 168.
  • Cieszkowski August, 1892, k. 59-60 i nekrolog A. Cieszkowskiego, 1894 (dr.), k. 71. - Engeström Wawrzyniec Benzelstierna, 1892, k. 65-66. - Głębocki Jan, 1908, k. 100-101. - Koźmian Stanisław Egbert przew., 1881, k. 1-2. - Szuman Henryk prawnik, przew. Koła Polskiego w Berlinie, do NN Stanisława, 1892, k. 48-49. - Święcicki Heliodor, 1881-1918, (4), k. 3 (do Celestyny z Zamoyskich Działyńskiej), 139-140, 169, 177-178. - Wicherkiewicz Bolesław, lekarz okulista, 1892, k. 63-64. - Wierzbicki Wł., 1892, k. 62.
  • Klatecki Ignacy, 1891, k. 35. - Kozierowski Stanisław ks., 1915, k. 134-135, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 136. - Kujot Stanisław ks., 1892, k. 57-58. - "Odezwa" Wydziału w sprawie zebrania i opracowania "nazw miejscowości nie zamieszkałych" - pól, rzek i jezior, 1885 (dr.), k. 22-23.
  • Listy PTPN i w sprawie PTPN do Zygmunta Celichowskiego:
  • [Zob. też materiały Tytusa i Jana Działyńskich dotyczące ich działalności w PTPN, rkps BK 7389].
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 44-45

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a "Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1881-1922
 • 300 $a 181 k. $c 34x26,5 cm
 • 340 $d rkps, masz., litogr., dr. $e opr. półpł.
 • 500 $a Pomyłka w układzie kart - k. 51-54 przed k. 42.
 • 500 $a Przy opracowaniu katalogu w wersji elektronicznej stwierdzono różnice między tekstem w katalogu drukowanym a stanem faktycznym; m.in. różnice w foliacji. W teczce brak wymienionego w katalogu drukownym: "Sprawozdania PTPN za rok 1919, ok. 1920" oraz "prospektu wyd. PTPN, ok. 1920" (11.05.2007, K.W.).
 • 520 $a 10. Materiały ogólne, drukowane dotyczące PTPN:
 • 520 $a 1. Zarząd (podpis: Klemens Kantecki konserwator zbiorów, Wawrzyniec Benzelstierna Engeström sekr., Hieronim Feldmanowski konserwator, Bolesław Erzepki konserwator, August Cieszkowski przew., bp Edward Likowski przew., Jan Głębocki sekr.), 1882-1917, (15), k. 10, 13-15, 24-26, 30-31, 50, 84-85, 87-88, 98-99, 127, 141, 144, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do Heliodora Święcickiego przew., 1917, k. 145 i kwit opłaty składki za 1915 r., k. 142. -
 • 520 $a 2. Wydział Archeologiczny: Koehler Klemens, 1891-1893, (5), k. 39-40, 45-47, 67-68.
 • 520 $a 3. Wydział Historyczno-Literacki: Bobowski Mikołaj, 1891, k. 36-37. - Chełkowski Seweryn, 1891, (3), k. 38, 41-42. - Erzepki Bolesław, 1891, k. 34 i list Stanisława Węclewskiego do B. Erzepkiego, 1891, k. 43-44. - Kaczmarczyk Kazimierz (Komisja Historyczna), 1922, k. 179-180. - Karwowski Stanisław, 1892-1917, (4), k. 55-56, 137, 143, 147, przy tym kopia pisma Komisji Językowej do Akademii Umiejętności w Krakowie, 1917, k. 146. -
 • 520 $a 4. Wydział Lekarski: zaproszenie i program "walnego zebrania jubileuszowego" Wydziału z okazji 25-lecia jego działalności, 1890 (dr.), k. 32-33.
 • 520 $a 5. Wydział Prawniczo-Ekonomiczny: zaproszenie na zebranie konstytucyjne Wydziału, 1893 (litogr.), k. 69-70. - zaproszenie na zebranie celem wskrzeszenia Wydziału, 1908 (dr.), k. 89-90. - zawiadomienia o zebraniach 1908-1914, (29), k. 91-97, 102, 104-118, 123-126, 128-132.
 • 520 $a 6. Wydział Przyrodniczy: Chłapowski Franciszek, 1888, k. 28-29. - "Odezwa" zarządu Towarzystwa w sprawie założenia zbiorów przyrodniczych, 1888 (dr.), k. 27. - program obchodów stulecia śmierci ks. Józefa Rogalińskiego, 1902 (dr.), k. 74-75. - odezwa w sprawie zbiórki na "fundusz im. radcy dra Franciszka Chłapowskiego", 1918 (dr.), k. 159.
 • 520 $a 7. Wydział Sztuk Pięknych: Hulewicz Jerzy, 1916, k. 138.
 • 520 $a 8. Zbiory - Biblioteka, Muzeum: Erzepki Bolesław, 1897-1915, (3), k. 72-73, 133, 148. - Kantecki Klemens, 1883, k. 11-12.
 • 520 $a 9. Towarzystwo Ludoznawcze: odezwa zarządu w sprawie utworzenia działu etnograficznego przy Muzeum PTPN, 1910 (dr.), k. 119-121. - skład zarządu i komisji doradczej, k. 122. - formularz przekazania darów do zbiorów etnologiczno-ludoznawczych (dr.), k. 103.
 • 520 $a a. Ustawy PTPN: "Projekt do Ustawy [...]", 1882, k. 4-9 (s. 12). - "Ustawy [...]", 1885, k. 16-21 (s. 12). - "Ustawy [...]", 1886, k. 76-83 (s. 14). - "Ustawy [...]", 1917, k. 149-156 (s. 14). - "Ustawy [...]", 1918, k. 160-167 (s. 15). - "Ustawa [...] Projekt", 1921, k. 170-173 (s. 8).
 • 520 $a b. "Układ pomiędzy JW. Hr. Józefem Mielżyńskim a Towarzystwem Przyjaciół Nauk Poznańskiem z dnia 12 grudnia 1876", 1891, k. 51-54 (s. 8).
 • 520 $a c. Budżet PTPN w 1917 (kop. masz.), k. 158. - "Walne zebranie Towarzystwa [...]" (wycinek z "Dziennika Poznańskiego", 17 I 1918), k. 168.
 • 520 $a Cieszkowski August, 1892, k. 59-60 i nekrolog A. Cieszkowskiego, 1894 (dr.), k. 71. - Engeström Wawrzyniec Benzelstierna, 1892, k. 65-66. - Głębocki Jan, 1908, k. 100-101. - Koźmian Stanisław Egbert przew., 1881, k. 1-2. - Szuman Henryk prawnik, przew. Koła Polskiego w Berlinie, do NN Stanisława, 1892, k. 48-49. - Święcicki Heliodor, 1881-1918, (4), k. 3 (do Celestyny z Zamoyskich Działyńskiej), 139-140, 169, 177-178. - Wicherkiewicz Bolesław, lekarz okulista, 1892, k. 63-64. - Wierzbicki Wł., 1892, k. 62.
 • 520 $a Klatecki Ignacy, 1891, k. 35. - Kozierowski Stanisław ks., 1915, k. 134-135, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 136. - Kujot Stanisław ks., 1892, k. 57-58. - "Odezwa" Wydziału w sprawie zebrania i opracowania "nazw miejscowości nie zamieszkałych" - pól, rzek i jezior, 1885 (dr.), k. 22-23.
 • 520 $a Listy PTPN i w sprawie PTPN do Zygmunta Celichowskiego:
 • 520 $a [Zob. też materiały Tytusa i Jana Działyńskich dotyczące ich działalności w PTPN, rkps BK 7389].
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 44-45
 • 600 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 600 $a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Mielżyński Józef
 • 600 $a Rogaliński Józef, ks.
 • 651 $a Kraków $x Akademia Umiejętności
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Ludoznawcze
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Bobowski Mikołaj
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chełkowski Seweryn
 • 700 $a Chłapowski Franciszek
 • 700 $a Cieszkowski August $d (1814-1894)
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich $d (1804-1883)
 • 700 $a Engeström Wawrzyniec Benzelstierna
 • 700 $a Erzepki Bolesław
 • 700 $a Feldmanowski Hieronim
 • 700 $a Głębocki Jan
 • 700 $a Hulewicz Jerzy
 • 700 $a Kaczmarczyk Kazimierz
 • 700 $a Kantecki Klemens
 • 700 $a Karwowski Stanisław
 • 700 $a Klatecki Ignacy
 • 700 $a Koehler Klemens
 • 700 $a Kozierowski Stanisław, ks.
 • 700 $a Koźmian Stanisław Egbert
 • 700 $a Kujot Stanisław, ks.
 • 700 $a Likowski Edward, abp
 • 700 $a Święcicki Heliodor
 • 700 $a Szuman Henryk
 • 700 $a Węclewski Stanisław
 • 700 $a Wicherkiewicz Bolesław
 • 700 $a Wierzbicki Wł.
 • 710 $a Akademia Umiejętności Kraków
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 710 $a Towarzystwo Ludoznawcze Poznań
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 852 $j AB 083a
 • 960 $n Nr inw. 0086
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 083a