"Biblioteka Ossolińskich we Lwowie, 1854-1878".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 096
  • Nr inw. 0099
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Biblioteka Ossolińskich we Lwowie, 1854-1878".
 • Miejsce i czas powstania: 1854-1878
 • Opis fizyczny:
  • 34 k. 30x23 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 27 listów
 • Zawartość:
  • 1. Listy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do Tytusa Działyńskiego (podpis: August Bielowski dyrektor, Felicjan Łobeski bibliotekarz, Karol Szajnocha zastępca kustosza, Franciszek Ksawery Godebski kustosz), 1854-1861, (6), k. 1-7. - przy tym rewers T. Działyńskiego, 1856, k. 5.
  • 2. Listy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do Jana Działyńskiego i Z. Celichowskiego (podpis: August Bielowski, Franciszek Ksawery Godebski, Twardowski [?] sekretarz, Antoni Małecki zastępca kuratora, Władysław Wisłocki kustosz, Kazimierz Krasicki kurator, Wojciech Kętrzyński kustosz, Aleksander Hirschberg kustosz), k. 1862-1878, (21), k. 8-34.
  • Wymiana wyd.; potwierdzenia odbiory wyd., wypożyczenie rkps. i dr.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 94

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a "Biblioteka Ossolińskich we Lwowie, 1854-1878".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1854-1878
 • 300 $a 34 k. $c 30x23 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 500 $a 27 listów
 • 520 $a 1. Listy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do Tytusa Działyńskiego (podpis: August Bielowski dyrektor, Felicjan Łobeski bibliotekarz, Karol Szajnocha zastępca kustosza, Franciszek Ksawery Godebski kustosz), 1854-1861, (6), k. 1-7. - przy tym rewers T. Działyńskiego, 1856, k. 5.
 • 520 $a 2. Listy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do Jana Działyńskiego i Z. Celichowskiego (podpis: August Bielowski, Franciszek Ksawery Godebski, Twardowski [?] sekretarz, Antoni Małecki zastępca kuratora, Władysław Wisłocki kustosz, Kazimierz Krasicki kurator, Wojciech Kętrzyński kustosz, Aleksander Hirschberg kustosz), k. 1862-1878, (21), k. 8-34.
 • 520 $a Wymiana wyd.; potwierdzenia odbiory wyd., wypożyczenie rkps. i dr.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 94
 • 651 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Bielowski August
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 $a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 700 $a Godebski Franciszek Ksawery
 • 700 $a Hirschberg Aleksander
 • 700 $a Kętrzyński Wojciech
 • 700 $a Krasicki Kazimierz $d (1807-1882)
 • 700 $a Łobeski Felicjan
 • 700 $a Małecki Antoni
 • 700 $a Szajnocha Karol
 • 700 $a Twardowski [?]
 • 700 $a Wisłocki Władysław
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 852 $j AB 096
 • 960 $n Nr inw. 0099
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 096