"Nabytki zbiorów rękopisów, książek, rycin itp. od osób prywatnych, drogą aukcji lub od antykwariuszów. 1869-1875".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 166
  • Nr inw. 0170
 • Tytuł:
  • Nabytki Biblioteki.
  • "Nabytki zbiorów rękopisów, książek, rycin itp. od osób prywatnych, drogą aukcji lub od antykwariuszów. 1869-1875".
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1875
 • Opis fizyczny:
  • 126 k. 30x24 cm
  • rkps poszyt
 • Język: pol ger fre
 • Zawartość:
  • Asher A. & Co., Berlin (z ofertą sprzedaży rkps ze zbiorów po Edwardzie Grabowskim, zob. "Catalogue des livres composant la bibliotheque du comte Grabowski ci-devant au château de Radownitz. Biblioteka polsko-słowiańska, katalog książek składających bibliotekę hr. Grabowskiego". Berlin 1870), 1873, (6), k. 48-49, 92-100. - Bażyński Franciszek ks., 1875, k. 114-115. - Callier Edmund, 1875, k. 116. -
  • Czechowicz, 1872, k. 41. - Dobrowolski Marceli, 1870, k. 16. - Feldmanowski Hieronim, 1873, k. 88-89. - Janowicz Teofil, pełnomocnik Anieli Podwysockiej, 1871, k. 33 i brul. odpow. Z. Celichowskiego, 1871, k. 29. -
  • Kętrzyński Wojciech do J. Działyńskiego, 1868, (depesza) k. 1, przy tym umowa sprzedaży zbioru rkps. przez Bolesława Henryka Szaniawskiego Janowi Działyńskiemu (podpis.: B. H. Szaniawski i W. Kętrzyński jako pełnomocnik J. Działyńskiego, 1868, k. 1a-1b; potwierdzenie odbioru pieniędzy przez B. H. Szaniawskiego, 1869, k. 1c; rewers na odebrane przez W. Kętrzyńskiego z Biblioteki Kórnickiej "Pamiętniki" Jana Duklana Ochockiego, 1870, k. 24a. -
  • Laskowski P., student, 1872, (2), k. 51-54. - Leitgeber M. i Sp., Poznań 1875, k. 113. - Lesser Heinrich, Wrocław 1874, (2), k. 101-103, 105, przy tym spis wyd. Biblioteki Kórnickiej przesłanych H. Lesserowi za inkunabuł (Petrus Lombardus: "Sententiarum libri IV". Basel 1489) pochodzący z klasztoru w Miechowie, k. 104. - Lissner J., Poznań 1874, (3), k. 106-107, 110-112. - Lubowski Edward, 1872, k. 56-57. -
  • Listy, rachunki, kwity etc. przesłane do Biblioteki Kórnickiej (adresowane do Wojciecha Kętrzyńskiego, Zygmunta Celichowskiego i Jana Działyńskiego):
  • Malinowska Helena, w sprawie sprzedaży zbiorów po Mikołaju Malinowskim, 1872-1873, (6), k. 64-65, 68-75, 78-79. - Odyniec Antoni Edward, 1875, (2), k. 118-120, przy tym spis dokumantów ze zbioru po Michale Balińskim k. 121-122 i kwit odbioru pieniędzy przez Zofię ze Śniadeckich Balińską, 1875, k. 123-124. - Orzeszko Ludwik, z ofertą sprzedaży zbioru rkps. po Wiktorze Kalinowskim, 1871, k. 47. -
  • Pepiński Antoni, asystent biura w Ostrowie, 1872, (2), k. 55-58. - Podwysocka Aniela do Józefa Szlagowskiego, 1871, k. 30; przy tym umowa kupna zbioru po Konstantym Podwysockim, 1870, k. 19-20; kwit odbioru pieniędzy, 1871, k. 31-32; brul. protokółu odbioru zbiorów Podwysockiego przekazanych przez Teofila Janowicza k. 23 i spis rkps. nie dostarczonych k. 24. -
  • Polkowski Ignacy ks., 1873, k. 66-67; przy tym notatka Z. Celichowskiego o nabyciu rkps. gazet pisanych od I. Polkowskiego, 1872, k. 65a. - Rolle Antoni Józef w sprawie sprzedaży zbiorów po K. Podwysockim, 1869-1870, (5, w tym depesza), k. 10-15, 17, 27-28; przy tym brul. listu Z. Celichowskiego do J. Szlagowskiego, 1870, k. 18 i do A. J. Rollego 1870-1871, (3), k. 21-22, 25-26, 29. -
  • Przy tym: spis książek nabytych przez Z. Celichowskiego w Warszawie 1871, k. 42-43; notatka J. Działyńskiego dotycząca kupna od Adama Pilińskiego st.dr. i sztychów k. 50; kwit dotyczący przesyłki Biblii Szymona Budnego nabytej w Warszawie, 1874, k. 108-109.
  • Sawicki Jan, z ofertą sprzedaży zbioru Charivari z l. 1839-1851 i karykatur dotyczących spraw pol. z l. 1863-1864; 1869, k. 8-9. - Siewicz Wojciech, 1871, k. 44-45. - Szulc Marceli Antoni, 1873, k. 90-91. - Weigel T. O., 1871, (2), 35-40. - Węsierski Władysław, 1875, (2), k. 117, 125-126. -
  • Zawadzki Adam, współwłaściciel księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, 1873, (4), k. 76-77, 80-83, 86-87, przy tym kwit odbioru pieniędzy dla H. Malinowskiej, k. 84-85. -
  • Żebrawski Teofil, 1870, (2), k. 2-3, 7; przy tym spis oferowanych książek k. 5-6; rewersy J. Działyńskiego dotyczące jego zobowiązań finansowych za nabyte książki, 1869, (2), k. 3a-4; spisy oferowanych książek od T. Żebrawskiego, 1872, k. 61, 63.
 • Opracowania:
  • Catalogue des livres composant la bibliotheque du comte Grabowski ci-devant au château de Radownitz. Biblioteka polsko-słowiańska, katalog książek składających bibliotekę hr. Grabowskiego. Berlin 1870
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 136-138.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Nabytki Biblioteki.
 • 245 $a "Nabytki zbiorów rękopisów, książek, rycin itp. od osób prywatnych, drogą aukcji lub od antykwariuszów. 1869-1875".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1869-1875
 • 300 $a 126 k. $c 30x24 cm
 • 340 $d rkps $e poszyt
 • 400 $a Śniadecka Zofia zob. Balińska Zofia ze Śniadeckich
 • 520 $a Asher A. & Co., Berlin (z ofertą sprzedaży rkps ze zbiorów po Edwardzie Grabowskim, zob. "Catalogue des livres composant la bibliotheque du comte Grabowski ci-devant au château de Radownitz. Biblioteka polsko-słowiańska, katalog książek składających bibliotekę hr. Grabowskiego". Berlin 1870), 1873, (6), k. 48-49, 92-100. - Bażyński Franciszek ks., 1875, k. 114-115. - Callier Edmund, 1875, k. 116. -
 • 520 $a Czechowicz, 1872, k. 41. - Dobrowolski Marceli, 1870, k. 16. - Feldmanowski Hieronim, 1873, k. 88-89. - Janowicz Teofil, pełnomocnik Anieli Podwysockiej, 1871, k. 33 i brul. odpow. Z. Celichowskiego, 1871, k. 29. -
 • 520 $a Kętrzyński Wojciech do J. Działyńskiego, 1868, (depesza) k. 1, przy tym umowa sprzedaży zbioru rkps. przez Bolesława Henryka Szaniawskiego Janowi Działyńskiemu (podpis.: B. H. Szaniawski i W. Kętrzyński jako pełnomocnik J. Działyńskiego, 1868, k. 1a-1b; potwierdzenie odbioru pieniędzy przez B. H. Szaniawskiego, 1869, k. 1c; rewers na odebrane przez W. Kętrzyńskiego z Biblioteki Kórnickiej "Pamiętniki" Jana Duklana Ochockiego, 1870, k. 24a. -
 • 520 $a Laskowski P., student, 1872, (2), k. 51-54. - Leitgeber M. i Sp., Poznań 1875, k. 113. - Lesser Heinrich, Wrocław 1874, (2), k. 101-103, 105, przy tym spis wyd. Biblioteki Kórnickiej przesłanych H. Lesserowi za inkunabuł (Petrus Lombardus: "Sententiarum libri IV". Basel 1489) pochodzący z klasztoru w Miechowie, k. 104. - Lissner J., Poznań 1874, (3), k. 106-107, 110-112. - Lubowski Edward, 1872, k. 56-57. -
 • 520 $a Listy, rachunki, kwity etc. przesłane do Biblioteki Kórnickiej (adresowane do Wojciecha Kętrzyńskiego, Zygmunta Celichowskiego i Jana Działyńskiego):
 • 520 $a Malinowska Helena, w sprawie sprzedaży zbiorów po Mikołaju Malinowskim, 1872-1873, (6), k. 64-65, 68-75, 78-79. - Odyniec Antoni Edward, 1875, (2), k. 118-120, przy tym spis dokumantów ze zbioru po Michale Balińskim k. 121-122 i kwit odbioru pieniędzy przez Zofię ze Śniadeckich Balińską, 1875, k. 123-124. - Orzeszko Ludwik, z ofertą sprzedaży zbioru rkps. po Wiktorze Kalinowskim, 1871, k. 47. -
 • 520 $a Pepiński Antoni, asystent biura w Ostrowie, 1872, (2), k. 55-58. - Podwysocka Aniela do Józefa Szlagowskiego, 1871, k. 30; przy tym umowa kupna zbioru po Konstantym Podwysockim, 1870, k. 19-20; kwit odbioru pieniędzy, 1871, k. 31-32; brul. protokółu odbioru zbiorów Podwysockiego przekazanych przez Teofila Janowicza k. 23 i spis rkps. nie dostarczonych k. 24. -
 • 520 $a Polkowski Ignacy ks., 1873, k. 66-67; przy tym notatka Z. Celichowskiego o nabyciu rkps. gazet pisanych od I. Polkowskiego, 1872, k. 65a. - Rolle Antoni Józef w sprawie sprzedaży zbiorów po K. Podwysockim, 1869-1870, (5, w tym depesza), k. 10-15, 17, 27-28; przy tym brul. listu Z. Celichowskiego do J. Szlagowskiego, 1870, k. 18 i do A. J. Rollego 1870-1871, (3), k. 21-22, 25-26, 29. -
 • 520 $a Przy tym: spis książek nabytych przez Z. Celichowskiego w Warszawie 1871, k. 42-43; notatka J. Działyńskiego dotycząca kupna od Adama Pilińskiego st.dr. i sztychów k. 50; kwit dotyczący przesyłki Biblii Szymona Budnego nabytej w Warszawie, 1874, k. 108-109.
 • 520 $a Sawicki Jan, z ofertą sprzedaży zbioru Charivari z l. 1839-1851 i karykatur dotyczących spraw pol. z l. 1863-1864; 1869, k. 8-9. - Siewicz Wojciech, 1871, k. 44-45. - Szulc Marceli Antoni, 1873, k. 90-91. - Weigel T. O., 1871, (2), 35-40. - Węsierski Władysław, 1875, (2), k. 117, 125-126. -
 • 520 $a Zawadzki Adam, współwłaściciel księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, 1873, (4), k. 76-77, 80-83, 86-87, przy tym kwit odbioru pieniędzy dla H. Malinowskiej, k. 84-85. -
 • 520 $a Żebrawski Teofil, 1870, (2), k. 2-3, 7; przy tym spis oferowanych książek k. 5-6; rewersy J. Działyńskiego dotyczące jego zobowiązań finansowych za nabyte książki, 1869, (2), k. 3a-4; spisy oferowanych książek od T. Żebrawskiego, 1872, k. 61, 63.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre
 • 581 $a Catalogue des livres composant la bibliotheque du comte Grabowski ci-devant au château de Radownitz. Biblioteka polsko-słowiańska, katalog książek składających bibliotekę hr. Grabowskiego. Berlin 1870
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 136-138.
 • 600 $a Balińska Zofia ze Śniadeckich
 • 600 $a Baliński Michał
 • 600 $a Grabowski Edward $d (zm. ok. 1865)
 • 600 $a Janowicz Teofil
 • 600 $a Kalinowski Wiktor
 • 600 $a Malinowski Mikołaj
 • 600 $a Piliński, Adam $d (1810-1887)
 • 600 $a Podwysocka Aniela
 • 600 $a Podwysocki Konstanty
 • 600 $a Zawadzki Józef
 • 610 $a Zawadzki Józef, |Księgarnia Wilno
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Asher A. & Co.
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Weigel T. O.
 • 651 $a Miechowo $x klasztor
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Lissner J.
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Leitgeber Mieczysław i Sp.
 • 651 $a Wilno $x księgarnia - Zawadzki Józef
 • 651 $a Wrocław $x księgarnia - Lesser Heinrich
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |kupno
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wykaz nabytków
 • 700 $a Asher A.
 • 700 $a Bażyński Franciszek ks.
 • 700 $a Brand Philipp
 • 700 $a Callier Edmund
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Czechowicz [?]
 • 700 $a Dobrowolski Marceli
 • 700 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 700 $a Feldmanowski Hieronim
 • 700 $a Janowicz Teofil
 • 700 $a Kętrzyński Wojciech
 • 700 $a Kętrzyński Wojciech
 • 700 $a Laskowski P.
 • 700 $a Leitgeber Mieczysław
 • 700 $a Lesser Heinrich
 • 700 $a Lessheim Oscar
 • 700 $a Lissner J.
 • 700 $a Lubowski Edward
 • 700 $a Malinowska Helena
 • 700 $a Odyniec Antoni Edward
 • 700 $a Orzeszko Ludwik
 • 700 $a Pepiński Antoni
 • 700 $a Podwysocka Aniela
 • 700 $a Polkowski Ignacy ks.
 • 700 $a Rolle Antoni Józef
 • 700 $a Sawicki Jan
 • 700 $a Siewicz Wojciech S.
 • 700 $a Szaniawski Bolesław Henryk
 • 700 $a Szlagowski Józef
 • 700 $a Szulc Marceli Antoni
 • 700 $a Weigel T. O.
 • 700 $a Węsierski Władysław
 • 700 $a Zawadzki Adam
 • 700 $a Żebrawski Teofil
 • 710 $a Asher A. & Co., |Buchhandlung Berlin
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Leitgeber Mieczysław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Lesser Heinrich (Oscar Lessheim, Philipp Brand), |Buchhandlung und Antiquariat Wrocław
 • 710 $a Lissner J., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Weigel T. O., |Buchhandlung Lipsk
 • 740 $a Charivari (z l. 1839-1851)
 • 777 $a Budny Szymon $t Biblia
 • 777 $a Lombardus Petrus $t "Sententiarum libri IV". Basel 1489
 • 777 $a Ochocki Jan Duklan $t "Pamiętniki"
 • 852 $j AB 166
 • 960 $n Nr inw. 0170
 • 999 $a KK
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 166