"Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami. GA-GE".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 174
  • Nr inw. 0178
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • "Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami. GA-GE".
 • Miejsce i czas powstania: 1871-1881
 • Opis fizyczny:
  • 142 k. 30x25 cm
  • rkps poszyt
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 82 listy
 • Zawartość:
  • Czapiński Euzebiusz Wiktor, właściciel Księgarni F. H. Richtera w Poznaniu, 1872, (3), k. 19, 21-22. - Gąsiorowski K., Księgarnia i skład papieru, Śrem 1871-1875, (4), k. 1-7; przy tym rach., 1875, k. 8. -
  • Gebethner i Wolff, Warszawa 1871-1880, (65), k. 12-13, 15-18, 20, 23-33, 35-36, 43-46, 49-55, 58-66, 68-86, 89-90, 102-109, 112, 114, 117-122, 125-128, 130-141, na k. 107, 112, 118, 131 dopiski Księgarni J. K. Żupańskiego; przy tym: rach. Księgarni, 1871-1880, (11), k. 14, 34, 37, 56-57, 67, 86, 91, 110-111, 123-124; kwit przewozowy od przesyłki książek, 1874, k. 38-39;
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wyd. Biblioteki Kórnickiej:
  • Macura P., w sprawie nawiązania stosunków Biblioteki Kórnickiej z Księgarnią Gebethnera i Wolffa, 1871, k. 9-10. - Mann Paulin, Kantor komisyjny i spedycyjny w Poznaniu do Leona Bentkowskiego, 1874, k. 42. - Nowicki Maksymilian, 1876, k. 71. - Puchewicz Władysław, 1874, k. 40-41; przy tym pokwitowanie odbioru honorarium za artykół zamieszczony w t. 4 "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu", 1874, k. 47. -
  • pokwitowanie odbioru pieniędzy przez Władysława Badowskiego za odpisy dokumentów do wyd. Biblioteki Kórnickiej z Archiwum Głównego w Warszawie, 1874, k. 48; potwierdzenie Banku Włościańskiego w Poznaniu o wpływie pieniędzy z Księgarni, 1880, k. 129; "remittenda" Księgarni Władysława Banarskiego w Warszawie dla Gebethnera i Wolffa, 1880, k. 142. -
  • Przy tym liczne kwity Kasy dóbr kórnickich.
  • Wagner Franz, Lipsk 1879, k. 113 i kwit przewozowy od przesyłki książek, k. 100-101. - Żupański J. K., Poznań (pośrednictwo w przesyłce książek dla Gebethnera i Wolffa), 1878-1880, (2), k. 88, 115-116.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 146-147.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 $a "Sprzedaż nakładów, interesa z księgarzami. GA-GE".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1871-1881
 • 300 $a 142 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps $e poszyt
 • 500 $a 82 listy
 • 520 $a Czapiński Euzebiusz Wiktor, właściciel Księgarni F. H. Richtera w Poznaniu, 1872, (3), k. 19, 21-22. - Gąsiorowski K., Księgarnia i skład papieru, Śrem 1871-1875, (4), k. 1-7; przy tym rach., 1875, k. 8. -
 • 520 $a Gebethner i Wolff, Warszawa 1871-1880, (65), k. 12-13, 15-18, 20, 23-33, 35-36, 43-46, 49-55, 58-66, 68-86, 89-90, 102-109, 112, 114, 117-122, 125-128, 130-141, na k. 107, 112, 118, 131 dopiski Księgarni J. K. Żupańskiego; przy tym: rach. Księgarni, 1871-1880, (11), k. 14, 34, 37, 56-57, 67, 86, 91, 110-111, 123-124; kwit przewozowy od przesyłki książek, 1874, k. 38-39;
 • 520 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wyd. Biblioteki Kórnickiej:
 • 520 $a Macura P., w sprawie nawiązania stosunków Biblioteki Kórnickiej z Księgarnią Gebethnera i Wolffa, 1871, k. 9-10. - Mann Paulin, Kantor komisyjny i spedycyjny w Poznaniu do Leona Bentkowskiego, 1874, k. 42. - Nowicki Maksymilian, 1876, k. 71. - Puchewicz Władysław, 1874, k. 40-41; przy tym pokwitowanie odbioru honorarium za artykół zamieszczony w t. 4 "Pamiętnika Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu", 1874, k. 47. -
 • 520 $a pokwitowanie odbioru pieniędzy przez Władysława Badowskiego za odpisy dokumentów do wyd. Biblioteki Kórnickiej z Archiwum Głównego w Warszawie, 1874, k. 48; potwierdzenie Banku Włościańskiego w Poznaniu o wpływie pieniędzy z Księgarni, 1880, k. 129; "remittenda" Księgarni Władysława Banarskiego w Warszawie dla Gebethnera i Wolffa, 1880, k. 142. -
 • 520 $a Przy tym liczne kwity Kasy dóbr kórnickich.
 • 520 $a Wagner Franz, Lipsk 1879, k. 113 i kwit przewozowy od przesyłki książek, k. 100-101. - Żupański J. K., Poznań (pośrednictwo w przesyłce książek dla Gebethnera i Wolffa), 1878-1880, (2), k. 88, 115-116.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 146-147.
 • 600 $a Richter F. H.
 • 610 $a Archiwum Główne (Warszawa)
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik $x majętność
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Wagner Franz
 • 651 $a Paryż $x czasopismo - "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu"
 • 651 $a Poznań $x Bank Włościański
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Czapiński Euzebiusz Wiktor
 • 651 $a Poznań $x Kantor komisyjny i spedycyjny - Mann Paulin
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Śrem $x księgarnia - Gąsiorowski Kazimierz
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 $a Warszawa $x Archiwum Główne
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Banarski Władysław
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 $a Badowski Władysław
 • 700 $a Banarski Władysław
 • 700 $a Bentkowski Leon
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Czapiński Euzebiusz Wiktor
 • 700 $a Gąsiorowski Kazimierz
 • 700 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 $a Macura P.
 • 700 $a Mann Paulin
 • 700 $a Nowicki Maksymilian
 • 700 $a Puchewicz Władysław
 • 700 $a Wagner Franz
 • 700 $a Wolff Robert
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty
 • 710 $a Banarski Władysław, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Bank Włościański Poznań
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Czapiński Euzebiusz Wiktor, |Księgarnia F. H. Richtera Poznań
 • 710 $a Gąsiorowski Kazimierz, |Księgarnia Śrem
 • 710 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Mann Paulin, |Kantor komisyjny i spedycyjny Poznań
 • 710 $a Wagner Franz, |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 740 $a "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu" (Paryż)
 • 852 $j AB 174
 • 960 $n Nr inw. 0178
 • 999 $a KK
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 174