"Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1875-1879".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 221
  • Nr inw. 0227
 • Tytuł:
  • Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
  • "Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1875-1879".
 • Miejsce i czas powstania: 1875-1879
 • Opis fizyczny:
  • 70 k. 23x21 cm
  • rkps, litogr. opr. półpł.
 • Język: pol ger lat
 • Uwagi: 36 listów
 • Zawartość:
  • Biernacki Cezary, 1875, k. 27. - kwerenda dotycząca dokumentu lokacyjnego miasta Kalisza z r. 1282.
  • Brandowski Aleksander ks., proboszcz w Borku, historyk, 1875, (3), k. 17, 20, 23-25. - przy tym list brata Alfreda Brandowskiego, filologa klasycznego, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Z. Celichowskiego, 1875, (3), k. 18-19, 21-22, 26. - wypożyczenie st. dr. do pracy "Maciej Kazimierz Treter nieznany a wzorowy stylista polski XVII-go wieku" (Poznań 1877).
  • Chotkowski Władysław ks., 1879, k. 54-55. - informacja o dr. unickich wypożyczonych ks. Janowi Koźmianowi.
  • Csaplar Benedictus (Benedek), węgierski historyk zakonu pijarów, 1877, (litogr.), k. 44-45. - kwerenda materiałów dotyczących Stanisława Konarskiego.
  • Csontosi Johan (Janos), adiunkt węgierskiej Biblioteki Krajowej w Budapeszcie, 1879, (litogr.), k. 69-70. - kwerenda dotycząca kopistów i iluminatorów rękopiśmiennych.
  • Dümmler Ernst, historyk niemiecki, prof. uniwersytetu w Halle, 1877, k. 46-47. - kwerenda dotycząca źródeł historycznych z l. 800-1100 do wydania "Monumenta Germaniae historica".
  • Dziatzko Karl, 1876, k. 34-35. - zwrot książek wypożyczonych Raphaelowi Löwenfeldowi do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
  • Fasbender Eduard, nauczyciel gimnazjum w Toruniu, 1875-1879, (2), k. 2-3, 67-68. - wypożyczenie książek dotyczących Mikołaja Kopernika.
  • Franke Jan, 1876, (2), k. 42-43, 64-66. - wypożyczenie st. dr.: dzieł Macieja Głoskowskiego do pracy J. Franke i A. Jakubowskiego "Maciej Głoskowski, matematyk polski XVII-go wieku" (Kraków 1878)
  • Głębocki Józef, student historii, 1876, (2), k. 13-16 i rewers k. 39. - o wypożyczenie materiałów do rozprawy o sejmie inkwizycyjnym 1592 r.
  • Goński, tłumacz sądowy w Bydgoszczy, 1875, k. 111-12. - kwerenda materiałów archiwalnych dotyczących rodziny Gońskich.
  • Jaskulski Augustyn ks., 1876, (2), k. 37-38, 40-41. - wypożyczenie dr. hebrajskich.
  • Kantecki Antoni ks., filolog, redaktor "Kuriera POznańskiego", 1875, k. 7-8. - wypożyczenie st. dr. Sebastiana Klonowica do prac o tym poecie.
  • Koźmian Stanisław Egbert, 1879, k. 58-59. - list Z. Celichowskiego do Koźmiana, k. 53. - sprawa książek, dr. unickich wypożyczonych przez ks. J. Koźmiana.
  • Likowski Edward ks., 1879, k. 56-57. - sprawa dr. unickich wypożyczonych ks. J. Koźmianowi.
  • Listy do Z. Celichowskiego:
  • Łopiński Roman, 1879, (2), k. 60-63. - wypożyczenie książek.
  • Löwenfeld Raphael, 1876, (2), k. 30-33. - wypożyczenie st. dr. z wyd. łacińskich wierszy Jana Kochanowskiego.
  • Przy tym: brulion listu Z. Celichowskiego do W. Kętrzyńskiego z anonsem o przesyłce książek z BK, 1878, k. 50-51.
  • Rzepecki Ludwik, 1875, k. 5-6. - na tym nota polecająca Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej - o wypożyczenie książek ks. A. Kanteckiemu.
  • Sołtan Adam Lew, 1877, k. 48-49. - o pozwoleniu skopiowania listów Kazimierza Pułaskiego.
  • Sołtan Michał, członek Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętności, 1876, k. 28-29. - o informację dotyczącą zabytków archeologicznych z nefrytu.
  • Wołyński Artur, 1876, k. 36. - w sprawie miejsca przechowywania listów Mikołaja Kopernika ze zbiorów Czartoryskich i wykonania ich faksymile.
  • Zakrzewski Ignacy, 1875, k. 4. - rewers na wypożyczenie rkps.
  • Zenowicz Leon, 1875, k. 9-10. - o odpis rkps. "Pamiętnika Janczara (BK 1375b).
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 185-186.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
 • 245 $a "Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1875-1879".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1875-1879
 • 300 $a 70 k. $c 23x21 cm
 • 340 $d rkps, litogr. $e opr. półpł.
 • 500 $a 36 listów
 • 520 $a Biernacki Cezary, 1875, k. 27. - kwerenda dotycząca dokumentu lokacyjnego miasta Kalisza z r. 1282.
 • 520 $a Brandowski Aleksander ks., proboszcz w Borku, historyk, 1875, (3), k. 17, 20, 23-25. - przy tym list brata Alfreda Brandowskiego, filologa klasycznego, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Z. Celichowskiego, 1875, (3), k. 18-19, 21-22, 26. - wypożyczenie st. dr. do pracy "Maciej Kazimierz Treter nieznany a wzorowy stylista polski XVII-go wieku" (Poznań 1877).
 • 520 $a Chotkowski Władysław ks., 1879, k. 54-55. - informacja o dr. unickich wypożyczonych ks. Janowi Koźmianowi.
 • 520 $a Csaplar Benedictus (Benedek), węgierski historyk zakonu pijarów, 1877, (litogr.), k. 44-45. - kwerenda materiałów dotyczących Stanisława Konarskiego.
 • 520 $a Csontosi Johan (Janos), adiunkt węgierskiej Biblioteki Krajowej w Budapeszcie, 1879, (litogr.), k. 69-70. - kwerenda dotycząca kopistów i iluminatorów rękopiśmiennych.
 • 520 $a Dümmler Ernst, historyk niemiecki, prof. uniwersytetu w Halle, 1877, k. 46-47. - kwerenda dotycząca źródeł historycznych z l. 800-1100 do wydania "Monumenta Germaniae historica".
 • 520 $a Dziatzko Karl, 1876, k. 34-35. - zwrot książek wypożyczonych Raphaelowi Löwenfeldowi do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
 • 520 $a Fasbender Eduard, nauczyciel gimnazjum w Toruniu, 1875-1879, (2), k. 2-3, 67-68. - wypożyczenie książek dotyczących Mikołaja Kopernika.
 • 520 $a Franke Jan, 1876, (2), k. 42-43, 64-66. - wypożyczenie st. dr.: dzieł Macieja Głoskowskiego do pracy J. Franke i A. Jakubowskiego "Maciej Głoskowski, matematyk polski XVII-go wieku" (Kraków 1878)
 • 520 $a Głębocki Józef, student historii, 1876, (2), k. 13-16 i rewers k. 39. - o wypożyczenie materiałów do rozprawy o sejmie inkwizycyjnym 1592 r.
 • 520 $a Goński, tłumacz sądowy w Bydgoszczy, 1875, k. 111-12. - kwerenda materiałów archiwalnych dotyczących rodziny Gońskich.
 • 520 $a Jaskulski Augustyn ks., 1876, (2), k. 37-38, 40-41. - wypożyczenie dr. hebrajskich.
 • 520 $a Kantecki Antoni ks., filolog, redaktor "Kuriera POznańskiego", 1875, k. 7-8. - wypożyczenie st. dr. Sebastiana Klonowica do prac o tym poecie.
 • 520 $a Koźmian Stanisław Egbert, 1879, k. 58-59. - list Z. Celichowskiego do Koźmiana, k. 53. - sprawa książek, dr. unickich wypożyczonych przez ks. J. Koźmiana.
 • 520 $a Likowski Edward ks., 1879, k. 56-57. - sprawa dr. unickich wypożyczonych ks. J. Koźmianowi.
 • 520 $a Listy do Z. Celichowskiego:
 • 520 $a Łopiński Roman, 1879, (2), k. 60-63. - wypożyczenie książek.
 • 520 $a Löwenfeld Raphael, 1876, (2), k. 30-33. - wypożyczenie st. dr. z wyd. łacińskich wierszy Jana Kochanowskiego.
 • 520 $a Przy tym: brulion listu Z. Celichowskiego do W. Kętrzyńskiego z anonsem o przesyłce książek z BK, 1878, k. 50-51.
 • 520 $a Rzepecki Ludwik, 1875, k. 5-6. - na tym nota polecająca Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej - o wypożyczenie książek ks. A. Kanteckiemu.
 • 520 $a Sołtan Adam Lew, 1877, k. 48-49. - o pozwoleniu skopiowania listów Kazimierza Pułaskiego.
 • 520 $a Sołtan Michał, członek Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętności, 1876, k. 28-29. - o informację dotyczącą zabytków archeologicznych z nefrytu.
 • 520 $a Wołyński Artur, 1876, k. 36. - w sprawie miejsca przechowywania listów Mikołaja Kopernika ze zbiorów Czartoryskich i wykonania ich faksymile.
 • 520 $a Zakrzewski Ignacy, 1875, k. 4. - rewers na wypożyczenie rkps.
 • 520 $a Zenowicz Leon, 1875, k. 9-10. - o odpis rkps. "Pamiętnika Janczara (BK 1375b).
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a lat
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 185-186.
 • 600 $a Brandowski Alfred
 • 600 $a Czartoryscy
 • 600 $a Czartoryska Elżbieta z Działyńskich
 • 600 $a Głoskowski Maciej
 • 600 $a Gońscy, rodzina
 • 600 $a Jakubowski Antoni
 • 600 $a Klonowicz Sebastian
 • 600 $a Kochanowski, Jan $d (1530-1584)
 • 600 $a Konarski Stanisław
 • 600 $a Kopernik, Mikołaj $d (1473-1543)
 • 600 $a Koźmian Jan, ks.
 • 600 $a Pułaski Kazimierz $d (1747-1779)
 • 600 $a Treter Maciej Kazimierz
 • 610 $a Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
 • 610 $a Biblioteka Uniwersytecka Wrocław
 • 610 $a Sejm inkwizycyjny $d 1592
 • 651 $a Kalisz
 • 651 $a Kraków $x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 $a Śnieciska $x proboszcz Augustyn Jaskulski
 • 651 $a Wrocław $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 653 $a Informacja naukowa - |kwerendy
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |udostępnianie
 • 700 $a Biernacki Cezary
 • 700 $a Brandowski Aleksander, ks.
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chotkowski Władysław, ks.
 • 700 $a Csaplar Benedictus (Benedek)
 • 700 $a Csontosi Johan (Janos)
 • 700 $a Dümmler Ernst
 • 700 $a Dziatzko Karl
 • 700 $a Fasbender Eduard
 • 700 $a Franke Jan
 • 700 $a Głębocki Józef
 • 700 $a Goński [?]
 • 700 $a Jaskulski Augustyn, ks. $c proboszcz w Śnieciskach
 • 700 $a Kantecki Antoni, ks.
 • 700 $a Kętrzyński Wojciech
 • 700 $a Koźmian Stanisław Egbert
 • 700 $a Likowski Edward, abp
 • 700 $a Łopiński Roman
 • 700 $a Löwenfeld Raphael
 • 700 $a Rzepecki Ludwik
 • 700 $a Sołtan Adam Lew
 • 700 $a Sołtan Michał
 • 700 $a Wołyński Artur
 • 700 $a Zakrzewski, Ignacy Wyssogota
 • 700 $a Zenowicz Leon
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a Pamiętniki Janczara
 • 852 $j AB 221
 • 960 $n Nr inw. 0227
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 221