Varia biblioteczne.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 231
  • Nr inw. 0232
 • Tytuł:
  • Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
  • Varia biblioteczne.
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1908 ok.
 • Opis fizyczny:
  • 168 k. 55x38 cm i mn.
  • rkps, litogr. luźne
 • Język: pol ger fre
 • Zawartość:
  • 1. Dyplom Verein für das Schlesischer Altertümer we Wrocławiu dla BK, 1886, (litogr.), k. 1.
  • 2. Materiały dotyczące porządkowania i katalogowania zbiorów BK zgromadzone przez Z. Celichowskiego:
  • 3. Wydawnictwa BK:
  • 4. Notatki różne, głównie Z. Celichowskiego:
  • a) Schemat układu rzeczowego bibliotek - "Schema bibliothecae quod omnibus bibliophilis [...] meditandum corrigendum perficiendum et si placuerit probandum Petr Semenenko", b.d., (litogr.), k. 2. - układy rzeczowe według schematów: Jacquesa Charlesa Bruneta, "Jurnal de la Librairie", Marquis de Fortre d'Urban, Hinricha w Lipsku, Martina Schrettingera w Monachium, Bibliothèque du Conseil d'Etat w Paryżu, ok. 1870, k. 3-5.
  • b) Materiały Z. Celichowskiego dotyczące pracy nad układem rzeczowym BK - plany układu BK, notatki, k. 6-16. - rozmieszczenie BK w pomieszczeniach według działów, k. 19. - notatki Z. Celichowskiego dotyczące rozmieszczenia BK w pomieszczeniach według działów, 1870-1871, k. 17-26.
  • c) Wzory kart katalogowych Biblioteki Głównej Warszawskiej, k. 27-29. - karty opracowane przez Karola Estreichera, k. 30. - karty BK opracowane przez Z. Celichowskiego, k. 31. - inne, k. 32-35. - kartki kolorowe na oznaczenie działów i poddziałów w katalogu rzeczowym; próbki katalogowania st.dr. przez Z. Celichowskiego na kartach zwykłych, k. 40-45.
  • d) Spisy książek i notatki Z. Celichowskiego dotyczące porządkowania i katalogowania zbiorów BK - spis dzieł brakujących, k. 46-49. - fragment spisu książek działu matematycznego i przyrodniczego, k. 50-52. - spis dzieł przyrodniczych XVI-XIX w., k. 53-60.
  • Kartoteczka katalogów księgarskich wyd. w l. 1754-1870 sporządzona przez Z. Celichowskiego z notatkami o polonikach, k. 91-103. - spis tekstów z rkps. BK opublikowanych w t. 1 "Monumenta Poloniae historica", k. 131-132. - wyciągi z książki Friedricha Engela "Handbuch des Landwirthschaftlichen Bauwesens" (wyd. 6, Berlin 1879) dotyczące zastosowania blachy cynkowej na pokrycie dachów, k. 133. -
  • Kartoteczka wyd. BK sporządzona przez Z. Celichowskiego, z wyliczeniem ilości egzemplarzy, po 1882, k. 61-85. - spis wyd. BK znajdujących się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, ok. 1870, k. 86-87. - fragment brulionu pracy T. Żebrawskiego "Dodatki do bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki" (druk: Kraków 1886), pozycje nr 3086-3106, 3126-3135, k. 88-90.
  • notatki dotyczące rkps. BK: "Ksiąg hetmańskich" Stanisława Sarnickiego i dokumentów byłego kolegium jezuickiego w Grudziądzu, k. 134-135. - notatki Z. Celichowskiego i W. Kętrzyńskiego dotyczące wydatków związanych z BK oraz rachunki, pokwitowania i kwity pocztowe, k. 136-157. - notatki Z. Celichowskiego, W. Zamoyskiego i in., k. 158-166. -
  • spis książek, głównie literatury dla ludu, przez S. Małeckiego, k. 167. - adresy profesorów (głównie historyków) i bibliotekarzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ok. 1870, k. 168.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 208-209.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
 • 245 $a Varia biblioteczne.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1869-1908 ok.
 • 300 $a 168 k. $c 55x38 cm i mn.
 • 340 $d rkps, litogr. $e luźne
 • 520 $a 1. Dyplom Verein für das Schlesischer Altertümer we Wrocławiu dla BK, 1886, (litogr.), k. 1.
 • 520 $a 2. Materiały dotyczące porządkowania i katalogowania zbiorów BK zgromadzone przez Z. Celichowskiego:
 • 520 $a 3. Wydawnictwa BK:
 • 520 $a 4. Notatki różne, głównie Z. Celichowskiego:
 • 520 $a a) Schemat układu rzeczowego bibliotek - "Schema bibliothecae quod omnibus bibliophilis [...] meditandum corrigendum perficiendum et si placuerit probandum Petr Semenenko", b.d., (litogr.), k. 2. - układy rzeczowe według schematów: Jacquesa Charlesa Bruneta, "Jurnal de la Librairie", Marquis de Fortre d'Urban, Hinricha w Lipsku, Martina Schrettingera w Monachium, Bibliothèque du Conseil d'Etat w Paryżu, ok. 1870, k. 3-5.
 • 520 $a b) Materiały Z. Celichowskiego dotyczące pracy nad układem rzeczowym BK - plany układu BK, notatki, k. 6-16. - rozmieszczenie BK w pomieszczeniach według działów, k. 19. - notatki Z. Celichowskiego dotyczące rozmieszczenia BK w pomieszczeniach według działów, 1870-1871, k. 17-26.
 • 520 $a c) Wzory kart katalogowych Biblioteki Głównej Warszawskiej, k. 27-29. - karty opracowane przez Karola Estreichera, k. 30. - karty BK opracowane przez Z. Celichowskiego, k. 31. - inne, k. 32-35. - kartki kolorowe na oznaczenie działów i poddziałów w katalogu rzeczowym; próbki katalogowania st.dr. przez Z. Celichowskiego na kartach zwykłych, k. 40-45.
 • 520 $a d) Spisy książek i notatki Z. Celichowskiego dotyczące porządkowania i katalogowania zbiorów BK - spis dzieł brakujących, k. 46-49. - fragment spisu książek działu matematycznego i przyrodniczego, k. 50-52. - spis dzieł przyrodniczych XVI-XIX w., k. 53-60.
 • 520 $a Kartoteczka katalogów księgarskich wyd. w l. 1754-1870 sporządzona przez Z. Celichowskiego z notatkami o polonikach, k. 91-103. - spis tekstów z rkps. BK opublikowanych w t. 1 "Monumenta Poloniae historica", k. 131-132. - wyciągi z książki Friedricha Engela "Handbuch des Landwirthschaftlichen Bauwesens" (wyd. 6, Berlin 1879) dotyczące zastosowania blachy cynkowej na pokrycie dachów, k. 133. -
 • 520 $a Kartoteczka wyd. BK sporządzona przez Z. Celichowskiego, z wyliczeniem ilości egzemplarzy, po 1882, k. 61-85. - spis wyd. BK znajdujących się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, ok. 1870, k. 86-87. - fragment brulionu pracy T. Żebrawskiego "Dodatki do bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki" (druk: Kraków 1886), pozycje nr 3086-3106, 3126-3135, k. 88-90.
 • 520 $a notatki dotyczące rkps. BK: "Ksiąg hetmańskich" Stanisława Sarnickiego i dokumentów byłego kolegium jezuickiego w Grudziądzu, k. 134-135. - notatki Z. Celichowskiego i W. Kętrzyńskiego dotyczące wydatków związanych z BK oraz rachunki, pokwitowania i kwity pocztowe, k. 136-157. - notatki Z. Celichowskiego, W. Zamoyskiego i in., k. 158-166. -
 • 520 $a spis książek, głównie literatury dla ludu, przez S. Małeckiego, k. 167. - adresy profesorów (głównie historyków) i bibliotekarzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ok. 1870, k. 168.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 208-209.
 • 600 $a Brunet Jacques Charles
 • 600 $a Engel Friedrich
 • 600 $a Estreicher Karol
 • 600 $a Fortre d'Urban de
 • 600 $a Hinrich [?]
 • 600 $a Kętrzyński Wojciech
 • 600 $a Małecki Stanisław
 • 600 $a Schrettinger Martin
 • 600 $a Semenenko Piotr
 • 600 $a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 610 $a Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
 • 610 $a Bibliothèque du Conseil d'Etat Paryż
 • 610 $a Bibliothèque Nationale (Royale) (Paryż)
 • 610 $a Kolegium Jezuitów (Grudziądz)
 • 610 $a Pałac Działyńskich (Poznań)
 • 610 $a Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • 651 $a Bruksela $x czasopismo - "Jurnal de la Librairie"
 • 651 $a Grudziądz $x Kolegium Jezuitów
 • 651 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 $a Paryż $x Bibliothèque Nationale (Royale)
 • 651 $a Paryż $x Bibliothèque du Conseil d'Etat
 • 651 $a Poznań $x Pałac Działyńskich
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Główna (Uniwersytecka)
 • 651 $a Wrocław $x Verein für das Museum Schlesischer Altertümer
 • 653 $a Dyplomy
 • 653 $a Pałac Działyńskich (Poznań)
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - porządkowanie
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Verein für das Museum Schlesischer Altertümer Wrocław
 • 740 $a "Jurnal de la Librairie", Bruksela
 • 740 $a Schema bibliothecae quod omnibus bibliophilis [...] meditandum corrigendum perficiendum et si plcuerit probandum Petr Semenenko, b.d., (litogr.)
 • 777 $a Sarnicki Stanisław $t Księgi hetmańskie
 • 777 $a Żebrawski Teofil $t Dodatki do bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki (fragm. brulionu)
 • 852 $j AB 231
 • 960 $n Nr inw. 0232
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 231