Notatnik Z. Celichowskiego w drukowanym "Agenda du commerce de l'industrie et des besoins journaliers 1873".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 234
  • Nr inw. 0237
 • Tytuł:
  • Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
  • Notatnik Z. Celichowskiego w drukowanym "Agenda du commerce de l'industrie et des besoins journaliers 1873".
 • Miejsce i czas powstania: 1873-1920
 • Opis fizyczny:
  • 221 k. 21x13 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger fre
 • Zawartość:
  • 1. "Plany robót [literackich]", 142 zapiski numerowane, k. 2-17, 64-79, 127v-140; jako załącznik do nr 60 wyjątek z listu Elizy Radziwiłłówny do Klaudyny z Działyńskich Potockiej z 25 VI 1829 r., k. 92.
  • 2. "Prace moje literackie". Bibliografia opublikowanych prac naukowych, edytorskich, recenzji i artykułów publicystycznych z l. 1867-1919, k. 17v-31, 80-94, 159-163. [Zob. W. Pociecha; "Materiały do bibliografii prac dra Zygmunta Celichowskiego". [w:] "Przegląd Biblioteczny" II:1928, s. 142-153].
  • 3. "Praktyczne zadania i uwagi", k. 32v-33.
  • 4. "Wspomnienia osobiste", 1892, k. 48-50.
  • 5. "Wypisy z książek": "Modły życia wyjęte z Pisma Świętego", k. 95-98, T. Korzona: "Dola i niedola Jana Sobieskiego" t.3, s. 215, k. 98v.
  • 6. "Notatki literackie". Dotyczą dzieł J. M. Hoene-Wrońskiego, k. 112.
  • 7. "Projekt robót nieliterackich", k. 143.
  • 8. "Zapiski polityczne". Odpisy artykułów z "Dziennika Poznańskiego" dotyczące polityki germanizacyjnej rządu pruskiego. k. 174v-175.
  • 9. "Zapiski ekonomiczne". Uwagi o stanie i potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i rzemiosła polskiego pod zaborem pruskim, k. 198-202.
  • Spis treści k. 1v i 221v.
  • Zawiera następujące notatki:
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 210-211.
  • Pociecha Władysław: Materiały do bibliografii prac dra Zygmunta Celichowskiego. [w:] Przegląd Biblioteczny, II:1928.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
 • 245 $a Notatnik Z. Celichowskiego w drukowanym |"Agenda du commerce de l'industrie et des besoins journaliers 1873".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1873-1920
 • 300 $a 221 k. $c 21x13 cm
 • 340 $d rkps, dr. $e opr. półpł.
 • 520 $a 1. "Plany robót [literackich]", 142 zapiski numerowane, k. 2-17, 64-79, 127v-140; jako załącznik do nr 60 wyjątek z listu Elizy Radziwiłłówny do Klaudyny z Działyńskich Potockiej z 25 VI 1829 r., k. 92.
 • 520 $a 2. "Prace moje literackie". Bibliografia opublikowanych prac naukowych, edytorskich, recenzji i artykułów publicystycznych z l. 1867-1919, k. 17v-31, 80-94, 159-163. [Zob. W. Pociecha; "Materiały do bibliografii prac dra Zygmunta Celichowskiego". [w:] "Przegląd Biblioteczny" II:1928, s. 142-153].
 • 520 $a 3. "Praktyczne zadania i uwagi", k. 32v-33.
 • 520 $a 4. "Wspomnienia osobiste", 1892, k. 48-50.
 • 520 $a 5. "Wypisy z książek": "Modły życia wyjęte z Pisma Świętego", k. 95-98, T. Korzona: "Dola i niedola Jana Sobieskiego" t.3, s. 215, k. 98v.
 • 520 $a 6. "Notatki literackie". Dotyczą dzieł J. M. Hoene-Wrońskiego, k. 112.
 • 520 $a 7. "Projekt robót nieliterackich", k. 143.
 • 520 $a 8. "Zapiski polityczne". Odpisy artykułów z "Dziennika Poznańskiego" dotyczące polityki germanizacyjnej rządu pruskiego. k. 174v-175.
 • 520 $a 9. "Zapiski ekonomiczne". Uwagi o stanie i potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i rzemiosła polskiego pod zaborem pruskim, k. 198-202.
 • 520 $a Spis treści k. 1v i 221v.
 • 520 $a Zawiera następujące notatki:
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 210-211.
 • 581 $a Pociecha Władysław: |Materiały do bibliografii prac dra Zygmunta Celichowskiego. [w:] |Przegląd Biblioteczny, II:1928.
 • 600 $a Hoene-Wroński, Józef Maria $d (1776-1853)
 • 600 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 600 $a Korzon Tadeusz
 • 600 $a Pociecha Władysław
 • 600 $a Potocka Klaudyna z Działyńskich
 • 600 $a Radziwiłłówna Elżbieta (Eliza)
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 852 $j AB 234
 • 960 $n Nr inw. 0237
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 234