"Materiały do lat 1668-1669".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 237a
  • Nr inw. 0241
 • Tytuł:
  • Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
  • "Materiały do lat 1668-1669".
 • Miejsce i czas powstania: 1868 ok.
 • Opis fizyczny:
  • 50 k. 21x17 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol lat ger
 • Uwagi: K. 23, 34-36, 46-47 nie zapisane.
 • Zawartość:
  • 1. "[...] króla [Jana Kazimierza] de abdicando regno propositia". Warszawa, 11 VI 1668, k. 1-1v.
  • 1. "List Krzysztofa Paca, kanclerza w. lit., do komisarzów J[ego] K[rólewskiej] M[ości] y Rzptey na traktaty moskiewskie zesłanych. Z Warszawy, 11 junii 1666 r.", k. 5v-6.
  • 1. "List M[ichała Kazimierza] Paca, hetmana w. l[itewskiego] do [Michała Kazimierza Radziwiłła], wojewody wileńskiego". Merecz, 6 IV 1668, k. 8.
  • 1. "Od króla [...] Michała po elekcyey do [...] króla przeszłego Jana Kazimierza, d. 11 julii 1669 r.", k. 5v-6.
  • 2. "List Krzysztofa Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 21 junii 1666", k. 6-6v.
  • 2. "List M[ikołaja] Prażmowskiego [abpa gnieźnieńskiego] do Stefana Niemirycza". Michnowice, 28 VI 1669, k. 8v-9.
  • 2. "Uniwersał na pospolite ruszenie za króla [...] Michała". Warszawa, 1 VIII 1669, k. 4v-5.
  • 2. "Zwierciadło na elekcyą Królestwa Polskiego pro casu abdicationis, 1668". Regest (zob. Z. Celichowski: "De fontibus...", s. 18).
  • 3. "List K. Paca do tychże komisarzów. Z obozu pod Łęczycą, 1 julii 1666", k. 6v-7.
  • 3. "Mowa króla [...] do Stanów Rzptey w Izbie Senatorskiej na seymie przy conclusiey 6 martii a. 1668, przy instabans ordinis Regni, aby nie abdicował", k. 2v.
  • 4. "Copia listu [Jana] Leszczyńskiego, kanclerza w[ielkiego] kor[onnego] po abdykacji" (zob. Z. Celichowski: "De fontibus...", s. 36-37), k. 3-3v.
  • 4. "List K. Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 25 decembris 1666", k. 7.
  • 5. "List K. Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 30 decembris 1666", k. 7.
  • A. Rkps "Silva rerum (bez numeru katalogowego)".
  • B. "Silva rerum. B. I. 21. Miscellanea z lat 1659-1697. Kopie nowoczesne".
  • C. "Listy C. II. Nr 19. Listy Krzysztofa Paca kanclerza w[ielkiego] lit[ewskiego] tyczące się spraw publicznych [...]".
  • D. Listy. C. II 42".
  • E. "Listy. C. II 46".
  • "Fragment Biblii targowickiej. Xięgi Szczęsnowe" Juliana Ursyna Niemcewicza, k. 10-14.
  • I. Biblioteka [Ordynacji] Krasińskich".
  • III. "Biblioteka Kórnika 1869".
  • II. "Z Biblioteki Głównej Warszawskiej, manuskrypt nr 744".
  • "List Jana Leszczyńskiego kanclerza w. kor.", Warszawa, 17 VII 1669, k. 7v.
  • Odpisy i notatki Z. Celichowskiego sporządzone w związku ze zbieraniem materiałów do rozprawy doktorskiej "De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaelis Wiśniowiecii pertinent 1668-1669" (Drezno 1871).
  • Odpisy, regesty i notatki z rkps. i dr. BK, k. 15-50.
 • Opracowania:
  • Celichowski Zygmunt: "De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaelis Wiśniowiecii pertinent 1668-1669" (Drezno 1871).
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 212-214.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
 • 245 $a "Materiały do lat 1668-1669".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1868 ok.
 • 300 $a 50 k. $c 21x17 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 500 $a K. 23, 34-36, 46-47 nie zapisane.
 • 520 $a 1. "[...] króla [Jana Kazimierza] de abdicando regno propositia". Warszawa, 11 VI 1668, k. 1-1v.
 • 520 $a 1. "List Krzysztofa Paca, kanclerza w. lit., do komisarzów J[ego] K[rólewskiej] M[ości] y Rzptey na traktaty moskiewskie zesłanych. Z Warszawy, 11 junii 1666 r.", k. 5v-6.
 • 520 $a 1. "List M[ichała Kazimierza] Paca, hetmana w. l[itewskiego] do [Michała Kazimierza Radziwiłła], wojewody wileńskiego". Merecz, 6 IV 1668, k. 8.
 • 520 $a 1. "Od króla [...] Michała po elekcyey do [...] króla przeszłego Jana Kazimierza, d. 11 julii 1669 r.", k. 5v-6.
 • 520 $a 2. "List Krzysztofa Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 21 junii 1666", k. 6-6v.
 • 520 $a 2. "List M[ikołaja] Prażmowskiego [abpa gnieźnieńskiego] do Stefana Niemirycza". Michnowice, 28 VI 1669, k. 8v-9.
 • 520 $a 2. "Uniwersał na pospolite ruszenie za króla [...] Michała". Warszawa, 1 VIII 1669, k. 4v-5.
 • 520 $a 2. "Zwierciadło na elekcyą Królestwa Polskiego pro casu abdicationis, 1668". Regest (zob. Z. Celichowski: "De fontibus...", s. 18).
 • 520 $a 3. "List K. Paca do tychże komisarzów. Z obozu pod Łęczycą, 1 julii 1666", k. 6v-7.
 • 520 $a 3. "Mowa króla [...] do Stanów Rzptey w Izbie Senatorskiej na seymie przy conclusiey 6 martii a. 1668, przy instabans ordinis Regni, aby nie abdicował", k. 2v.
 • 520 $a 4. "Copia listu [Jana] Leszczyńskiego, kanclerza w[ielkiego] kor[onnego] po abdykacji" (zob. Z. Celichowski: "De fontibus...", s. 36-37), k. 3-3v.
 • 520 $a 4. "List K. Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 25 decembris 1666", k. 7.
 • 520 $a 5. "List K. Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 30 decembris 1666", k. 7.
 • 520 $a A. Rkps "Silva rerum (bez numeru katalogowego)".
 • 520 $a B. "Silva rerum. B. I. 21. Miscellanea z lat 1659-1697. Kopie nowoczesne".
 • 520 $a C. "Listy C. II. Nr 19. Listy Krzysztofa Paca kanclerza w[ielkiego] lit[ewskiego] tyczące się spraw publicznych [...]".
 • 520 $a D. Listy. C. II 42".
 • 520 $a E. "Listy. C. II 46".
 • 520 $a "Fragment Biblii targowickiej. Xięgi Szczęsnowe" Juliana Ursyna Niemcewicza, k. 10-14.
 • 520 $a I. Biblioteka [Ordynacji] Krasińskich".
 • 520 $a III. "Biblioteka Kórnika 1869".
 • 520 $a II. "Z Biblioteki Głównej Warszawskiej, manuskrypt nr 744".
 • 520 $a "List Jana Leszczyńskiego kanclerza w. kor.", Warszawa, 17 VII 1669, k. 7v.
 • 520 $a Odpisy i notatki Z. Celichowskiego sporządzone w związku ze zbieraniem materiałów do rozprawy doktorskiej "De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaelis Wiśniowiecii pertinent 1668-1669" (Drezno 1871).
 • 520 $a Odpisy, regesty i notatki z rkps. i dr. BK, k. 15-50.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a lat $a ger
 • 561 $d AB 149
 • 581 $a Celichowski Zygmunt: |"De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaelis Wiśniowiecii pertinent 1668-1669" (Drezno 1871).
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 212-214.
 • 600 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 $a Leszczyński Jan
 • 600 $a Michał Korybut Wiśniowiecki $c (król Polski ; $d 1640-1673)
 • 600 $a Niemirycz Stefan
 • 600 $a Pac Krzysztof
 • 600 $a Pac Michał Kazimierz
 • 600 $a Potocki Stanisław Szczęsny $d (1751-1805)
 • 600 $a Prażmowski Mikołaj
 • 600 $a Radziwiłł Michał Kazimierz $d (1625-1680)
 • 610 $a Biblioteka Ordynacji Krasińskich Warszawa
 • 610 $a Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
 • 610 $a Sejm nadzwyczajny (abdykacyjny) 1668 r. Warszawa
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Krasińskich
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Główna (Uniwersytecka)
 • 651 $a Warszawa $x Sejm nadzwyczajny (abdykacyjny) 1668 r.
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a "Copia listu [Jana] Leszczyńskiego, kanclerza w[ielkiego] kor[onnego] po abdykacji"
 • 740 $a "[...] króla [Jana Kazimierza] de abdicando regno propositia". Warszawa, 11 VI 1668
 • 740 $a "List Jana Leszczyńskiego kanclerza w. kor.", Warszawa, 17 VII 1669
 • 740 $a "List K. Paca do tychże komisarzów. Z obozu pod Łęczycą, 1 julii 1666"
 • 740 $a "List K. Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 25 decembris 1666"
 • 740 $a "List K. Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 30 decembris 1666"
 • 740 $a "List Krzysztofa Paca do tychże komisarzów. Z Warszawy, 21 junii 1666"
 • 740 $a "List Krzysztofa Paca, kanclerza w. lit., do komisarzów J[ego] K[rólewskiej] M[ości] y Rzptey na traktaty moskiewskie zesłanych. Z Warszawy, 11 junii 1666 r."
 • 740 $a "List M[ichała Kazimierza] Paca, hetmana w. l[itewskiego] do [Michała Kazimierza Radziwiłła], wojewody wileńskiego". Merecz, 6 IV 1668
 • 740 $a "List M[ikołaja] Prażmowskiego [abpa gnieźnieńskiego] do Stefana Niemirycza". Michnowice, 28 VI 1669
 • 740 $a "Listy Krzysztofa Paca kanclerza w[ielkiego] lit[ewskiego] tyczące się spraw publicznych [...]".
 • 740 $a "Mowa króla [...] do Stanów Rzptey w Izbie Senatorskiej na seymie przy conclusiey 6 martii a. 1668, przy instabans ordinis Regni, aby nie abdicował"
 • 740 $a "Od króla [...] Michała po elekcyey do [...] króla przeszłego Jana Kazimierza, d. 11 julii 1669 r."
 • 740 $a "Uniwersał na pospolite ruszenie za króla [...] Michała". Warszawa, 1 VIII 1669
 • 740 $a "Zwierciadło na elekcyą Królestwa Polskiego pro casu abdicationis, 1668". Regest
 • 777 $a Niemcewicz Julian Ursyn $t Fragment Biblii targowickiej. Xięgi Szczęsnowe
 • 852 $j AB 237a
 • 960 $n Nr inw. 0241
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 237a