"Zygmunt Celichowski: Biblioteka Główna Warszawska. Materiały do lat 1668-1669".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 238
  • Nr inw. 0242
 • Tytuł:
  • Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
  • "Zygmunt Celichowski: Biblioteka Główna Warszawska. Materiały do lat 1668-1669".
 • Miejsce i czas powstania: 1869 ok.
 • Opis fizyczny:
  • 21 k. (42 s.) 20x16,5 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol lat
 • Zawartość:
  • 10. "List od tegoż do [...] X. Prażmowskiego, arcybis. gnieźnieńskiego, z Warszawy 24 july 1669", s. 19-22.
  • 11. "List od tegoż do [...] Adryana Miaskowskiego, z Warszawy die 2-do augusti 1669", s. 23-24.
  • 12. "Copia literarum [...] Michaelis electi Regis Poloniae ad [...] Caesarem [Leopoldum]. Varsavie die 2 mensis julii 1669" (fragm.), s. 24.
  • 13. "Postscriptum [...] kanclerza w. k. [Jana Leszczyńskiego] do [...] woj[ewo]dy krakows[kiego Aleksandra Michała] Lubomirskiego, z Warszawy d. 3 augusti 1669", s. 25.
  • 14. "Copia listu od tegoż do [...] X. biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego], z Warszawy d. 3 augusti 1669", s. 26-29.
  • 15. "Copia listu od tegoż do [...] Jana Sobieskiego, marszałka y hetmana w. k., z Warszawy 8 augusti 1669", s. 30.
  • 16. "Postscriptum tegoż [...] kanclerza do [...] Krzysztofa Grzymułtowskiego kasztel[ana] poznańs[kiego], z Warszawy 8 augusti 16[69", s. 32.
  • 17. "Copia listu od tegoż do [...] Sobieskiego, marszałka i hetmana w. k., z Warszawy d. 24 aug[usti] 1669", s. 33-35.
  • 18. "Copia listu od tegoż ad subsellium sądu kapturowego w[ojewó]dztwa poznańskiego, z Warszawy d. 30 aug[usti] 1669", s. 35-36.
  • 1. "Copia listu Xiędza biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do [...] pana [Jerzego] Lubomirskiego marsz[ałka] w[ielkiego] k[oronnego], z Bożęcina d. 12 april 1665", s 1-2.
  • 2. "Respons na tenże list [...], dany w Żelinie 22 april 1665", s. 2-5.
  • 3. "Copia listu tegoż [...] do Trybunału Koronnego, z Lubowliey d. 7 may 1665", s. 5-6.
  • 4. "Rescript Jego Król. Msciey [Jana Kazimierza] o electij. W obozie nad Pilicą pod Łęgonicami", 31 VII 1666, s. 7.
  • 5. "Copia listu od [...] Jana Leszczyńskiego, kanclerza w. kor. do [...] Adryana Miaskowskiego, stolnika poznańskiego, prętko po elekcjey króla JMci Michała X. Wiśniow[ieckiego], abo raczy respons na list z Warszawy, die 12 julij 1669", s. 8-10.
  • 6. "Copia listu, a raczy responsu tegoż [...] kanclerza kor. do [...] X. Andrzeja Trzebickiego biskupa krakowskiego, z Warszawy 12 julij 1669", k. 10-12.
  • 7. "List tegoż [...] kanclerza do [...] X. Mikołaja Prażmowskiego, arcyb[iskupa] gnieźnieńskiego], z Warszawy 16 july 1669", s. 12-14.
  • 8. "Copia listu tegoż do [Piotra] Doroszenka, hetmana zapopowskiego [!], z Warszawy die 17 julij 1669", s. 15-17.
  • 9. "List od tegoż do [...] Jana Sobieskiego, marszałka i hetmana w. kor., z Warszawy die 23 julii 1669", s. 17-19.
  • II. "Manuskrypt nr 380". Obecnie Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie nr 68. Opis zawartości rkps., w tym "Copia listu od [...] marszałka w. kor. [Jerzego Lubomirskiego] do [...] X. kanclerza [Mikołaja Prażmowskiego] pisanego z Janowca d. 30 novembris 1664", s. 38-40.
  • I. "Listy treści politycznej w wieku 17 i 18 w odpisach pol. Manuskrypt nr 465" (Rkps Melchiora Gurowskiego, starosty kościańskiego, ukończony 1710 r., nie zachował się. Zob. H. Kozerska: "Straty w zbiorze rękopisów w czasie I i II wojny światowej". [w:] "Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie", II:1960, s. 45, nr 171).
  • Odpisy i notatki Z. Celichowskiego:
  • Spis dalszych listów zamieszczony w tym rkps. s. 37.
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 214-215.
  • Kozerska Helena: Straty w zbiorze rękopisów w czasie I i II wojny światowej. [w:] Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, II:1960, s. 45, nr 171.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Varia związane z Biblioteką i działalnością Zygmunta Celichowskiego.
 • 245 $a "Zygmunt Celichowski: |Biblioteka Główna Warszawska. Materiały do lat 1668-1669".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1869 ok.
 • 300 $a 21 k. (42 s.) $c 20x16,5 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 520 $a 10. "List od tegoż do [...] X. Prażmowskiego, arcybis. gnieźnieńskiego, z Warszawy 24 july 1669", s. 19-22.
 • 520 $a 11. "List od tegoż do [...] Adryana Miaskowskiego, z Warszawy die 2-do augusti 1669", s. 23-24.
 • 520 $a 12. "Copia literarum [...] Michaelis electi Regis Poloniae ad [...] Caesarem [Leopoldum]. Varsavie die 2 mensis julii 1669" (fragm.), s. 24.
 • 520 $a 13. "Postscriptum [...] kanclerza w. k. [Jana Leszczyńskiego] do [...] woj[ewo]dy krakows[kiego Aleksandra Michała] Lubomirskiego, z Warszawy d. 3 augusti 1669", s. 25.
 • 520 $a 14. "Copia listu od tegoż do [...] X. biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego], z Warszawy d. 3 augusti 1669", s. 26-29.
 • 520 $a 15. "Copia listu od tegoż do [...] Jana Sobieskiego, marszałka y hetmana w. k., z Warszawy 8 augusti 1669", s. 30.
 • 520 $a 16. "Postscriptum tegoż [...] kanclerza do [...] Krzysztofa Grzymułtowskiego kasztel[ana] poznańs[kiego], z Warszawy 8 augusti 16[69", s. 32.
 • 520 $a 17. "Copia listu od tegoż do [...] Sobieskiego, marszałka i hetmana w. k., z Warszawy d. 24 aug[usti] 1669", s. 33-35.
 • 520 $a 18. "Copia listu od tegoż ad subsellium sądu kapturowego w[ojewó]dztwa poznańskiego, z Warszawy d. 30 aug[usti] 1669", s. 35-36.
 • 520 $a 1. "Copia listu Xiędza biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do [...] pana [Jerzego] Lubomirskiego marsz[ałka] w[ielkiego] k[oronnego], z Bożęcina d. 12 april 1665", s 1-2.
 • 520 $a 2. "Respons na tenże list [...], dany w Żelinie 22 april 1665", s. 2-5.
 • 520 $a 3. "Copia listu tegoż [...] do Trybunału Koronnego, z Lubowliey d. 7 may 1665", s. 5-6.
 • 520 $a 4. "Rescript Jego Król. Msciey [Jana Kazimierza] o electij. W obozie nad Pilicą pod Łęgonicami", 31 VII 1666, s. 7.
 • 520 $a 5. "Copia listu od [...] Jana Leszczyńskiego, kanclerza w. kor. do [...] Adryana Miaskowskiego, stolnika poznańskiego, prętko po elekcjey króla JMci Michała X. Wiśniow[ieckiego], abo raczy respons na list z Warszawy, die 12 julij 1669", s. 8-10.
 • 520 $a 6. "Copia listu, a raczy responsu tegoż [...] kanclerza kor. do [...] X. Andrzeja Trzebickiego biskupa krakowskiego, z Warszawy 12 julij 1669", k. 10-12.
 • 520 $a 7. "List tegoż [...] kanclerza do [...] X. Mikołaja Prażmowskiego, arcyb[iskupa] gnieźnieńskiego], z Warszawy 16 july 1669", s. 12-14.
 • 520 $a 8. "Copia listu tegoż do [Piotra] Doroszenka, hetmana zapopowskiego [!], z Warszawy die 17 julij 1669", s. 15-17.
 • 520 $a 9. "List od tegoż do [...] Jana Sobieskiego, marszałka i hetmana w. kor., z Warszawy die 23 julii 1669", s. 17-19.
 • 520 $a II. "Manuskrypt nr 380". Obecnie Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie nr 68. Opis zawartości rkps., w tym "Copia listu od [...] marszałka w. kor. [Jerzego Lubomirskiego] do [...] X. kanclerza [Mikołaja Prażmowskiego] pisanego z Janowca d. 30 novembris 1664", s. 38-40.
 • 520 $a I. "Listy treści politycznej w wieku 17 i 18 w odpisach pol. Manuskrypt nr 465" (Rkps Melchiora Gurowskiego, starosty kościańskiego, ukończony 1710 r., nie zachował się. Zob. H. Kozerska: "Straty w zbiorze rękopisów w czasie I i II wojny światowej". [w:] "Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie", II:1960, s. 45, nr 171).
 • 520 $a Odpisy i notatki Z. Celichowskiego:
 • 520 $a Spis dalszych listów zamieszczony w tym rkps. s. 37.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a lat
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 214-215.
 • 581 $a Kozerska Helena: |Straty w zbiorze rękopisów w czasie I i II wojny światowej. [w:] Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, II:1960, s. 45, nr 171.
 • 600 $a Doroszenko Piotr
 • 600 $a Grzymułtowski Krzysztof
 • 600 $a Gurowski Melchior
 • 600 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 600 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 $a Kozerska Helena
 • 600 $a Leopold $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1640-1705)
 • 600 $a Leszczyński Jan
 • 600 $a Lubomirski Aleksander Michał $d (ok. 1614-1677)
 • 600 $a Lubomirski Jerzy $d (1616-1667)
 • 600 $a Miaskowski Adrian
 • 600 $a Michał Korybut Wiśniowiecki $c (król Polski ; $d 1640-1673)
 • 600 $a Prażmowski Mikołaj
 • 600 $a Trzebicki Andrzej
 • 610 $a Sąd kapturowy województwa wielkopolskiego (Poznań)
 • 610 $a Trybunał Koronny [1665] (Lublin)
 • 651 $a Lublin $x Trybunał Koronny [1665]
 • 651 $a Poznań $x Sąd kapturowy województwa wielkopolskiego
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Główna (Uniwersytecka)
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
 • 740 $a "Copia listu, a raczy responsu tegoż [...] kanclerza kor. do [...] X. Andrzeja Trzebickiego biskupa krakowskiego, z Warszawy 12 julij 1669"
 • 740 $a "Copia listu od [...] Jana Leszczyńskiego, kanclerza w. kor. do [...] Adryana Miaskowskiego, stolnika poznańskiego, prętko po elekcjey króla JMci Michała X. Wiśniow[ieckiego], abo raczy respons na list z Warszawy, die 12 julij 1669"
 • 740 $a "Copia listu od [...] marszałka w. kor. [Jerzego Lubomirskiego] do [...] X. kanclerza [Mikołaja Prażmowskiego] pisanego z Janowca d. 30 novembris 1664"
 • 740 $a "Copia listu od tegoż ad subsellium sądu kapturowego w[ojewó]dztwa poznańskiego, z Warszawy d. 30 aug[usti] 1669"
 • 740 $a "Copia listu od tegoż do [...] Jana Sobieskiego, marszałka y hetmana w. k., z Warszawy 8 augusti 1669"
 • 740 $a "Copia listu od tegoż do [...] Sobieskiego, marszałka i hetmana w. k., z Warszawy d. 24 aug[usti] 1669"
 • 740 $a "Copia listu od tegoż do [...] X. biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego], z Warszawy d. 3 augusti 1669"
 • 740 $a "Copia listu tegoż do [Piotra] Doroszenka, hetmana zapopowskiego [!], z Warszawy die 17 julij 1669"
 • 740 $a "Copia listu tegoż [...] do Trybunału Koronnego, z Lubowliey d. 7 may 1665"
 • 740 $a "Copia listu Xiędza biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do [...] pana [Jerzego] Lubomirskiego marsz[ałka] w[ielkiego] k[oronnego], z Bożęcina d. 12 aprol 1665"
 • 740 $a "Copia literarum [...] Michaelis electi Regis Poloniae ad [...] Caesarem [Leopoldum]. Varsavie die 2 mensis julii 1669" (fragm.)
 • 740 $a "List od tegoż do [...] Adryana Miaskowskiego, z Warszawy die 2-do augusti 1669"
 • 740 $a "List od tegoż do [...] Jana Sobieskiego, marszałka i hetmana w. kor., z Warszawy die 23 julii 1669"
 • 740 $a "List od tegoż do [...] X. Prażmowskiego, arcybis. gnieźnieńskiego, z Warszawy 24 july 1669"
 • 740 $a "List tegoż [...] kanclerza do [...] X. Mikołaja Prażmowskiego, arcyb[iskupa] gnieźnieńskiego], z Warszawy 16 july 1669"
 • 740 $a "Postscriptum [...] kanclerza w. k. [Jana Leszczyńskiego] do [...] woj[ewo]dy krakows[kiego Aleksandra Michała] Lubomirskiego, z Warszawy d. 3 augusti 1669"
 • 740 $a "Postscriptum tegoż [...] kanclerza do [...] Krzysztofa Grzymułtowskiego kasztel[ana] poznańs[kiego], z Warszawy 8 augusti 16[69"
 • 740 $a "Rescript Jego Król. Msciey [Jana Kazimierza] o electij. W obozie nad Pilicą pod Łęgonicami", 31 VII 1666
 • 740 $a "Respons na tenże list [...], dany w Żelinie 22 april 1665"
 • 852 $j AB 238
 • 960 $n Nr inw. 0242
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 238