Katalog księgozbioru Biblioteki Kórnickiej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych mieszczącego się w pawilonie parkowym wol. 2.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 285b /1-8
  • Nr inw. 0300
 • Tytuł:
  • Inwentarze i katalogi.
  • Katalog księgozbioru Biblioteki Kórnickiej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych mieszczącego się w pawilonie parkowym wol. 2.
 • Miejsce i czas powstania: 1872-1906
 • Opis fizyczny:
  • 329 (658 s.), 332 (664 s.), 267 (534 s.), 1308, 599, 488, 780, 180, 168, 570, 946, 29, 83, 28 k. 44x28 cm
  • rkps opr. półpł., pudło
 • Język: pol r. jęz.
 • Uwagi: 8 woluminów, w tym 3 poszyty i 5 pudeł - I: 329 k. (658 s.); II: 332 k. (664 s.); III: 267 k. (534 s.); IV: 1308 k.; V: 599, 488 k.; VI: 780, 180 k.; VII: 168, 570 k.; VIII: 946, 29, 83, 28 k.
 • Zawartość:
  • a) Fragment katalogu dzieł z zakresu nauk ścisłych sporządzonego przez Kazimierza Chłapowskiego, ok. 1873 r., k. 83.
  • b) Luźne kartki katalogowe, niektóre skreślone, sporządzone przez Leona Bentkowskiego, k. 28.
  • II. Katalog kartkowy sporządzony przez Leona Bentkowskiego w l. 1872-1876, uzupełniony przez Zygmunta Celichowskiego i innych (na k. jak 285a). Układ kart jak w katalogu książkowym, w 5 pudłach:
  • I. Katalog książkowy sporządzony w l. 1885-1891 pod kierunkiem Zygmunta Celichowskiego przez pomocników bibliotecznych: Franciszka Sempińskiego (matematyka), Józefa Siemianowskiego (wojskowość), Piotra Bauzy (inne działy), uzupełniany przez Z. Celichowskiego do 1906 r., w 3 tomach (opis zob. Grycz Józef: "Bibliotekarze kórniccy". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", Z. 1:1929, s. 70-71).
  • Przy tym kartki katalogowe różne:
  • Wol. 1. - "Matematyka oraz jej zastosowanie", s. 1-406; "Nauki przyrodnicze", s. 412-555; "Wojskowość", s. 562-637.
  • Wol. 2. - "Gospodarstwo", s. 1-249; "Ogrodnictwo", s. 272-347; "Leśnictwo", s. 368-450; "Technologia", s. 460-619.
  • Wol. 3. - "Medycyna, s. 1-310; "Alkoholica" (nie wpisane).
  • Wol. 4., (pudło 1) - "Matematyka", k. 1308 (liczone także k. odsyłaczowe).
  • Wol. 5., (pudło 2) - "Nauki przyrodnicze", k. 599; "Wojskowość", k. 488.
  • Wol. 6., (pudło 3) - "Gospodarstwo", k. 780; "Ogrodnictwo", k. 180.
  • Wol. 7., (pudło 4) - "Leśnictwo", k. 168; "Technologia", k. 570.
  • Wol. 8., (pudło 5) - "Medycyna", k. 946; "Alcoholica", k. 29.
 • Opracowania:
  • Grycz Józef: "Bibliotekarze kórniccy". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", Z. 1:1929.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 255-256.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a r.jęz.
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Inwentarze i katalogi.
 • 245
  0
  0
  a Katalog księgozbioru Biblioteki Kórnickiej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych mieszczącego się w pawilonie parkowym n wol. 2.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1872-1906
 • 300 a 329 (658 s.), 332 (664 s.), 267 (534 s.), 1308, 599, 488, 780, 180, 168, 570, 946, 29, 83, 28 k. c 44x28 cm
 • 340 d rkps e opr. półpł., pudło
 • 500 a 8 woluminów, w tym 3 poszyty i 5 pudeł - I: 329 k. (658 s.); II: 332 k. (664 s.); III: 267 k. (534 s.); IV: 1308 k.; V: 599, 488 k.; VI: 780, 180 k.; VII: 168, 570 k.; VIII: 946, 29, 83, 28 k.
 • 520 a a) Fragment katalogu dzieł z zakresu nauk ścisłych sporządzonego przez Kazimierza Chłapowskiego, ok. 1873 r., k. 83.
 • 520 a b) Luźne kartki katalogowe, niektóre skreślone, sporządzone przez Leona Bentkowskiego, k. 28.
 • 520 a II. Katalog kartkowy sporządzony przez Leona Bentkowskiego w l. 1872-1876, uzupełniony przez Zygmunta Celichowskiego i innych (na k. jak 285a). Układ kart jak w katalogu książkowym, w 5 pudłach:
 • 520 a I. Katalog książkowy sporządzony w l. 1885-1891 pod kierunkiem Zygmunta Celichowskiego przez pomocników bibliotecznych: Franciszka Sempińskiego (matematyka), Józefa Siemianowskiego (wojskowość), Piotra Bauzy (inne działy), uzupełniany przez Z. Celichowskiego do 1906 r., w 3 tomach (opis zob. Grycz Józef: "Bibliotekarze kórniccy". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", Z. 1:1929, s. 70-71).
 • 520 a Przy tym kartki katalogowe różne:
 • 520 a Wol. 1. - "Matematyka oraz jej zastosowanie", s. 1-406; "Nauki przyrodnicze", s. 412-555; "Wojskowość", s. 562-637.
 • 520 a Wol. 2. - "Gospodarstwo", s. 1-249; "Ogrodnictwo", s. 272-347; "Leśnictwo", s. 368-450; "Technologia", s. 460-619.
 • 520 a Wol. 3. - "Medycyna, s. 1-310; "Alkoholica" (nie wpisane).
 • 520 a Wol. 4., (pudło 1) - "Matematyka", k. 1308 (liczone także k. odsyłaczowe).
 • 520 a Wol. 5., (pudło 2) - "Nauki przyrodnicze", k. 599; "Wojskowość", k. 488.
 • 520 a Wol. 6., (pudło 3) - "Gospodarstwo", k. 780; "Ogrodnictwo", k. 180.
 • 520 a Wol. 7., (pudło 4) - "Leśnictwo", k. 168; "Technologia", k. 570.
 • 520 a Wol. 8., (pudło 5) - "Medycyna", k. 946; "Alcoholica", k. 29.
 • 541 h 2000,00
 • 546 a pol a r. jęz.
 • 581 a Grycz Józef: |"Bibliotekarze kórniccy". [w:] |"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", Z. 1:1929.
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 255-256.
 • 600
  1
  9
  a Grycz Józef
 • 653 a Katalogi
 • 700
  1
  2
  a Bauza Piotr, ks.
 • 700
  1
  2
  a Bentkowski Leon
 • 700
  1
  2
  a Celichowski Zygmunt d (1845-1923)
 • 700
  1
  2
  a Chłapowski Kazimierz d (1853-1880)
 • 700
  1
  2
  a Sempiński Franciszek
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 852 j AB 285b /1-8
 • 960 n Nr inw. 0300 v wol. 1-8
 • 999 a KW d 22.02.13