Księgarnia J. K. Żupańskiego. "Kwity rozchodowe".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: AB 291
 • Tytuł:
  • Fragment archiwum Księgarni J. K. Żupańskiego.
  • Księgarnia J. K. Żupańskiego. "Kwity rozchodowe".
 • Zawartość:
  • Heines J. J. Verlag, Berlin 1897, k. 167. - Hellmann Hans von, prezydent policji w Poznaniu, 1904-1907, (3), k. 298, 323-324, 370. - Herlet W., Verlagsbuchhandlung, Berlin 1902, k. 261. - Heuser's Verlag, Neuwied 1895, k. 132. - Heymann Carl, Berlin 1895-1903, (2), k. 124, 274. - Hiersemann Karl W., Lipsk 1904, k. 295. -
  • Himmelblau Fabian, Księgarnia nakładowa, Kraków 1906, (2), k. 350-351, 355, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego w sprawie sprzedaży wszystkich nakł. Księgarni, k. 252. - Himmelblau J. M., Kraków 1903, k. 272. - Hinrichs J. C., Lipsk 1896, k. 150. - Hirzel S., Lipsk 1902, k. 264. - Hischwald August, Buchhandlung, Berlin 1895, k. 101, przy tym list Z. Celichowskiego do A. Hischwalda, k. 100. -
  • Hoffmann'sche C. Verlagsbuchhandlung (A. Beil), Stuttgart 1897, k. 195. - Hofmann A. & Co., Verlagsbuchhandlung, Berlin 1895, k. 130. - Hofmann Theodor, Verlag und Buchhandlung, Gera 1895, k. 105. - Hübel & Denck, Buchbinderei und Dampfbetrieb, Lipsk 1888-1897, (7), k. 13-15, 165-167, 170-171, 177-179. - Januszyński Stanisław, introligator w Poznaniu, 1888, k. 52. -
  • Jaworski Ignacy, Wydawnictwo "Książki adresowej handlu i przemysłu polskiego" w Berlinie, 1895-1897, (3), k. 172-175. - Jolowicz Józef, Poznań 1899, k. 237. - Kasprowicz E. Ł., Lipsk 1895-1896, (6), k. 143-149. - Kitka Stanisław, Poznań 1889, k. 85. - Kitka Władysław, introligator, 1888, (10), k. 38-42, 46-48, 51, 68. - Koch Wilhelm, Królewiec 1895-1901, (2), k. 140, 258, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do W. Kocha, k. 139. -
  • Koehler K. F., Lipsk 1898-1904, (6), k. 213, 266-267, 284, 305, 309. - Koenitzer's C. Verlag, Frankfurt n. M., 1898, k. 218. - Königliche Gerichtskasse, Poznań 1887, k. 9. - Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków 1906, k. 342. -
  • Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza, Poznań 1904-1906, (2), k. 294, 357-358, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do W. Tempłowicza w sprawie kolportowania przez niego nieprawnego przedruku powieści Henryka Sienkiewicza "Na polu chwały", wyd. przez Rogera Staniszewskiego w Bernie, 1906, k. 156 i brulion oświadczenia Z. Celichowskiego jako właściciela Księgarni, solidaryzującego się z Delegacją Księgarzy warszawskich, 1907, k. 360. -
  • Kuberacki A., 1898, k. 226. - Laupp H., Tybinga 1903, (2), k. 282, 286. - Leitgeber J. i Sp., Poznań 1895-1906, (4), k. 102, 183, 290, 328. - Mai Emanuel (Max Mai), Hof-Antiquar, Berlin 1898, k. 205. - Maleszewski Tytus, malarz 1895, k. 151. - Masłowski Antoni, Krotoszyn 1905, k. 318. - Miarka Karol, Mikołów 1896-1903, (4), k. 159, 168, 270-271, 289. - Mittler (A. Fromm), Bydgoszcz 1904, k. 310. - Müller H. W., Verlagshandlung, Berlin 1898, k. 212. -
  • Listy, zamówienia księgarskie, rachunki i kwity przesłane do Księgarni lub do Zygmunta Celichowskiego jako jej właściciela:
  • Nathusius Gottlob von, prezydent policji w Poznaniu, 1895, (2), k. 92-93, 95. - Niemeyer Max, Verlagshandlung, Halle 1899, (2) k. 238-239. - North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur, Poznań 1888-1906, (6), k. 22, 62, 162-164, 340-341. - "Pamiętnik Literacki", Lwów 1904, k. 196. - Parey Paul, Berlin 1897-1905, (4), k. 197, 225, 280-281, 325. -
  • Passini Celestyn, pracownik Księgarni, 1888 (5 kwitów odbioru wynagrodzenia), k. 43, 50, 55, 65-66. - Pawińska Aniela, 1903, (2), k. 291-293. - Pawłowski Stanisław, pracownik Księgarni, 1888, (2 kwity odbioru wynagrodzenia), k. 45, 54. - Perles Moritz, Wiedeń 1884, k. 7. - Pohorilles M., Brzeżany 1907, k. 366. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1896-1903, (3), k. 160, 265, 288. - Poturalski W., Kraków 1896, k. 154.

MARC

 • 240 %a Fragment archiwum Księgarni J. K. Żupańskiego.
 • 245 %a Księgarnia J. K. Żupańskiego. "Kwity rozchodowe".
 • 520 %a Heines J. J. Verlag, Berlin 1897, k. 167. - Hellmann Hans von, prezydent policji w Poznaniu, 1904-1907, (3), k. 298, 323-324, 370. - Herlet W., Verlagsbuchhandlung, Berlin 1902, k. 261. - Heuser's Verlag, Neuwied 1895, k. 132. - Heymann Carl, Berlin 1895-1903, (2), k. 124, 274. - Hiersemann Karl W., Lipsk 1904, k. 295. -
 • 520 %a Himmelblau Fabian, Księgarnia nakładowa, Kraków 1906, (2), k. 350-351, 355, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego w sprawie sprzedaży wszystkich nakł. Księgarni, k. 252. - Himmelblau J. M., Kraków 1903, k. 272. - Hinrichs J. C., Lipsk 1896, k. 150. - Hirzel S., Lipsk 1902, k. 264. - Hischwald August, Buchhandlung, Berlin 1895, k. 101, przy tym list Z. Celichowskiego do A. Hischwalda, k. 100. -
 • 520 %a Hoffmann'sche C. Verlagsbuchhandlung (A. Beil), Stuttgart 1897, k. 195. - Hofmann A. & Co., Verlagsbuchhandlung, Berlin 1895, k. 130. - Hofmann Theodor, Verlag und Buchhandlung, Gera 1895, k. 105. - Hübel & Denck, Buchbinderei und Dampfbetrieb, Lipsk 1888-1897, (7), k. 13-15, 165-167, 170-171, 177-179. - Januszyński Stanisław, introligator w Poznaniu, 1888, k. 52. -
 • 520 %a Jaworski Ignacy, Wydawnictwo "Książki adresowej handlu i przemysłu polskiego" w Berlinie, 1895-1897, (3), k. 172-175. - Jolowicz Józef, Poznań 1899, k. 237. - Kasprowicz E. Ł., Lipsk 1895-1896, (6), k. 143-149. - Kitka Stanisław, Poznań 1889, k. 85. - Kitka Władysław, introligator, 1888, (10), k. 38-42, 46-48, 51, 68. - Koch Wilhelm, Królewiec 1895-1901, (2), k. 140, 258, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do W. Kocha, k. 139. -
 • 520 %a Koehler K. F., Lipsk 1898-1904, (6), k. 213, 266-267, 284, 305, 309. - Koenitzer's C. Verlag, Frankfurt n. M., 1898, k. 218. - Königliche Gerichtskasse, Poznań 1887, k. 9. - Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków 1906, k. 342. -
 • 520 %a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza, Poznań 1904-1906, (2), k. 294, 357-358, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do W. Tempłowicza w sprawie kolportowania przez niego nieprawnego przedruku powieści Henryka Sienkiewicza "Na polu chwały", wyd. przez Rogera Staniszewskiego w Bernie, 1906, k. 156 i brulion oświadczenia Z. Celichowskiego jako właściciela Księgarni, solidaryzującego się z Delegacją Księgarzy warszawskich, 1907, k. 360. -
 • 520 %a Kuberacki A., 1898, k. 226. - Laupp H., Tybinga 1903, (2), k. 282, 286. - Leitgeber J. i Sp., Poznań 1895-1906, (4), k. 102, 183, 290, 328. - Mai Emanuel (Max Mai), Hof-Antiquar, Berlin 1898, k. 205. - Maleszewski Tytus, malarz 1895, k. 151. - Masłowski Antoni, Krotoszyn 1905, k. 318. - Miarka Karol, Mikołów 1896-1903, (4), k. 159, 168, 270-271, 289. - Mittler (A. Fromm), Bydgoszcz 1904, k. 310. - Müller H. W., Verlagshandlung, Berlin 1898, k. 212. -
 • 520 %a Listy, zamówienia księgarskie, rachunki i kwity przesłane do Księgarni lub do Zygmunta Celichowskiego jako jej właściciela:
 • 520 %a Nathusius Gottlob von, prezydent policji w Poznaniu, 1895, (2), k. 92-93, 95. - Niemeyer Max, Verlagshandlung, Halle 1899, (2) k. 238-239. - North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur, Poznań 1888-1906, (6), k. 22, 62, 162-164, 340-341. - "Pamiętnik Literacki", Lwów 1904, k. 196. - Parey Paul, Berlin 1897-1905, (4), k. 197, 225, 280-281, 325. -
 • 520 %a Passini Celestyn, pracownik Księgarni, 1888 (5 kwitów odbioru wynagrodzenia), k. 43, 50, 55, 65-66. - Pawińska Aniela, 1903, (2), k. 291-293. - Pawłowski Stanisław, pracownik Księgarni, 1888, (2 kwity odbioru wynagrodzenia), k. 45, 54. - Perles Moritz, Wiedeń 1884, k. 7. - Pohorilles M., Brzeżany 1907, k. 366. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1896-1903, (3), k. 160, 265, 288. - Poturalski W., Kraków 1896, k. 154.
 • 600 %a Beil A.
 • 600 %a Miłkowski Władysław
 • 600 %a Staniszewski Roger
 • 600 %a Tempłowicz Wiktor
 • 600 %a Żupański Jan Konstanty
 • 651 %a Berlin
 • 651 %a Berlin %x wydawnictwo - Heymann Carl
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Mai Emanuel
 • 651 %a Berlin %x Wydawnictwo "Książki adresowej handlu i przemysłu polskiego" - Jaworski Ignacy
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Müller H. W.
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Hofmann A. & Co.
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Hischwald August
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Parey Paul
 • 651 %a Berlin %x wydawnictwo - Heines J. J.
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Herlet W.
 • 651 %a Brzeżany %x księgarnia - Pohorilles M.
 • 651 %a Bydgoszcz %x księgarnia - Mittler
 • 651 %a Frankfurt n. M. %x księgarnia - Koenitzer C.
 • 651 %a Gera %x księgarnia - Hofmann Theodor
 • 651 %a Halle %x księgarnia - Niemeyer Max
 • 651 %a Kraków %x księgarnia - Himmelblau Fabian
 • 651 %a Kraków %x księgarnia - Himmelblau J. M.
 • 651 %a Kraków %x księgarnia - Poturalski W.
 • 651 %a Kraków %x Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego
 • 651 %a Królewiec
 • 651 %a Królewiec %x księgarnia - Koch Wilhelm
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Kasprowicz Erazm Łukasz
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Hinrichs J. C.
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Koehler K. F.
 • 651 %a Lipsk %x introligatornia - Hübel & Denck
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Hirzel S.
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Hiersemann Karl W.
 • 651 %a Lwów %x czasopismo - "Pamiętnik Literacki"
 • 651 %a Mikołów %x Księgarnia, Wydawnictwo Dzieł Ludowych - Miarka Karol
 • 651 %a Neuwied %x księgarnia - Heuser Louis
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 %a Poznań %x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 %a Poznań %x North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen
 • 651 %a Poznań %x czasopismo - "Poradnik Gospodarski"
 • 651 %a Stuttgart %x księgarnia - Hoffmann C.
 • 651 %a Tybinga %x księgarnia - Laupp H.
 • 651 %a Wiedeń %x księgarnia - Perles Moritz
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a Księgarnie
 • 653 %a Rachunki
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Denck [?]
 • 700 %a Fromm A.
 • 700 %a Heines J. J.
 • 700 %a Hellmann Hans von
 • 700 %a Herlet W.
 • 700 %a Heuser Louis
 • 700 %a Heymann Carl
 • 700 %a Hiersemann Karl W.
 • 700 %a Himmelblau Fabian
 • 700 %a Himmelblau J. M.
 • 700 %a Hinrichs J. C.
 • 700 %a Hirzel S.
 • 700 %a Hischwald August
 • 700 %a Hoffmann C.
 • 700 %a Hofmann A.
 • 700 %a Hofmann Theodor
 • 700 %a Hübel [?]
 • 700 %a Januszyński Stanisław
 • 700 %a Jaworski Ignacy
 • 700 %a Jolowicz Józef
 • 700 %a Kasprowicz Erazm Łukasz
 • 700 %a Kitka Stanisław
 • 700 %a Kitka Władysław
 • 700 %a Koch Wilhelm
 • 700 %a Koehler K. F.
 • 700 %a Koenitzer C.
 • 700 %a Kuberacki A.
 • 700 %a Laupp H.
 • 700 %a Leitgeber Jarosław
 • 700 %a Mai Emanuel
 • 700 %a Mai Max
 • 700 %a Maleszewski Tytus
 • 700 %a Masłowski Antoni
 • 700 %a Miarka Karol
 • 700 %a Mittler [?]
 • 700 %a Müller H. W.
 • 700 %a Nathusius Gottlob von
 • 700 %a Niemeyer Max
 • 700 %a Parey Paul
 • 700 %a Passini Celestyn
 • 700 %a Pawińska Aniela
 • 700 %a Pawłowski Stanisław
 • 700 %a Perles Moritz
 • 700 %a Pohorilles M.
 • 700 %a Poturalski W.
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Heines J. J. |Verlag Berlin
 • 710 %a Herlet W., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 %a Heuser Louis, |Buchhandlung Neuwied
 • 710 %a Heymann's Carl, |Verlag Berlin
 • 710 %a Hiersemann Karl W., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Himmelblau Fabian, |Księgarnia nakładowa Kraków
 • 710 %a Himmelblau J. M., |Księgarnia Kraków
 • 710 %a Hinrichs'schen J. C. |Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Hirzel S., |Verlagshandlung Lipsk
 • 710 %a Hischwald August, |Buchhandlung Berlin
 • 710 %a Hoffmann'sche C. |Verlagsbuchhandlung (A. Beil) Stuttgart
 • 710 %a Hofmann A. & Co., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 %a Hofmann Theodor, |Verlag und Buchhandlung Gera
 • 710 %a Hübel & Denck, |Buchbinderei und Dampfbetrieb Lipsk
 • 710 %a Jaworski Ignacy, |Wydawnictwo "Książki adresowej handlu i przemysłu polskiego" Berlin
 • 710 %a Jolowicz Józef, |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Kasprowicz Erazm Łukasz, |Slawische Verlagshandlung Lipsk
 • 710 %a Koch Wilhelm, |Buchhandlung Królewiec
 • 710 %a Koehler K. F., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Koenitzer C., |Buchhandlung Frankfurt n. M.
 • 710 %a Königliche Gerichtskasse, Poznań 1887, k. 9. -
 • 710 %a Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego Kraków
 • 710 %a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710 %a Laupp'schen H. |Buchhandlung Tybinga
 • 710 %a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Mai Emanuel (Max Mai), Hof-|Antiquar Berlin
 • 710 %a Miarka Karol, |Księgarnia, Wydawnictwo Dzieł Ludowych Mikołów
 • 710 %a Mittler'sche |Buchhandlung (A. Fromm) Bydgoszcz
 • 710 %a Müller H. W., |Verlagshandlung Berlin
 • 710 %a Niemeyer Max, |Verlagshandlung Halle
 • 710 %a North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen Poznań
 • 710 %a Parey Paul, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 %a Perles Moritz, |Verlagsbuchhandlung Wiedeń
 • 710 %a Pohorilles M., |Księgarnia Brzeżany
 • 710 %a Poturalski W., |Księgarnia Kraków
 • 710 %a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 740 %a "Pamiętnik Literacki", Lwów
 • 740 %a "Poradnik Gospodarski", Poznań
 • 777 %a Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) %t "Na polu chwały"
 • 852 %j AB 291 %n 2
 • 999 %a KW

Indexes

Copies

  • Signature: AB 291