"Księgarnia [J. K. Żupańskiego], korespondencja od 1.5.1907 do 10.4.1914".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 293
  • Nr inw. 0309
 • Tytuł:
  • Fragment archiwum Księgarni J. K. Żupańskiego.
  • "Księgarnia [J. K. Żupańskiego], korespondencja od 1.5.1907 do 10.4.1914".
 • Miejsce i czas powstania: 1905-1914
 • Opis fizyczny:
  • 413 k. 30x25 cm
  • rkps, masz., litogr. poszyt
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi:
  • k. 307-413 do naprawy
  • brak k. 306 (stwierdzono 12.12.2007)
  • 316 listów
 • Zawartość:
  • Art. Institut Orell Fussli, Abteilung Verlag, Zürych 1914, k. 395. - Bederska Elżbieta, 1912, k. 373-374. - Beyer Ferd., Królewiec 1910-1912, (4), k. 178, 190, 274, 319. - Biedowicz Stanisław, urzędnik, 1911, k. 230-231. - Carly H., Verlag und Auslieferung, Hamburg 1911, k. 237. - Chełmoński Adam, lekarz, 1910, k. 167. - Chociszewski Józef, 1908, k. 34. - Czartoryski Zygmunt, 1911-1912, (2), k. 196, 296. - Czosnowski Stanisław, 1910, (2), k. 137-139, 144-145. -
  • Decker W. & Co., Poznań 1913, k. 384. - Deichertschen A. Verlagsbuchhandlung (Werner Scholl), Lipsk 1911, k. 187. - Dietrich Eugen, Jena 1910, k. 151. - Diveky Adorjan, 1913, k. 376. - Dorosz Władysław, pedagog, bibliotekarz Klubu Społeczno-Naukowego we Lwowie, 1909-1910, (2), k. 71, 162. - Drukarnia nakładowa "Praca", Poznań 1911, (2), k. 194-195. - Fiedler Antoni, Poznań 1907, k. 25-26. - Flemming Carl, Głogów 1908, k. 54. -
  • Foerster Fr., Lipsk 1907-1912, (46), k. 11, 21, 84-86, 89-90, 99, 102, 107, 112, 114-115, 117-118, 122, 126-127, 129-132, 152, 171, 174, 179, 188, 226, 240-242, 246-247, 302, 317-318, 321, 340, 345-346, 353, 355-358, 386-387, 394 i list Ober-Präsidialbüreau w Poznaniu do F. Foerstera, 1910, k. 156. - Gebethner G. i Sp., Kraków 1908-1910, (3), k. 19, 82, 157 i listy Z. Celichowskiego do G. Gebethnera, 1908-1909, (2), k. 18, 123. -
  • Gebethner i Wolff, Warszawa, 1907-1912, (22), k. 2-3, 6-7, 38, 74, 79-80, 141, 158-160, 169-170, 175-177, 180, 191, 244, 259, 261, 269, 271, 275, 292, 298, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego z 1909, k. 75; katalog nakładów Gebethnera i Wolffa po cenach obniżonych dla księgarzy 1908, (dr.), k. 62; notatki Z. Celichowskiego, k. 193, 268; spis wydawnictw przesłanych do Warszawy, 1912, k. 262-263; zawiadomienie o kupieniu Księgarni Stanisława Miszewskiego w Łodzi i otwarciu tam filii Gebethnera i Wolffa, 1912, (dr.), k. 310-311. - Gracklauer O., Lipsk 1908-1910, (3), k. 37, 153, 167. - Grunow Fr. Wilh., Lipsk 1908, k. 61. - Grzęda Stanisław ks. (Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu), 1912, k. 286, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 287. -
  • Günther Paul, sekretarz policji w Poznaniu, 1911, k. 202, przy tym spis skonfiskowanych książek k. 203, brulion listu Z. Celichowskiego do P. Günthera, 1911, k. 204-205 i wezwanie do sądu w Śremie k. 208, na tym notatka Z. Celichowskiego. - Haering O., Verlagshandlung, Berlin 1912, k. 326. - Haevenick, 1912, k. 322. - Handelskammer für den Regierungsbezirk, Poznań 1911-1913, (4), k. 235, 334, 336-337 i brulion reklamacji Z. Celichowskiego w sprawie podatku, 1912, k. 278. -
  • Harnisch Otto, dyrektor poczty w Poznaniu, 1909, k. 113. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1912, k. 303. - Harrwitz Max, Berlin 1908, k. 56. - Herderschen Verlagshandlung, Fryburg 1907, (2), k. 12, 106. - Heymann Carl, 1913, k. 366. - Hiersemann Karl W., Lipsk 1912, k. 295. - "Illustrierten Zeitung", Lipsk 1913, k. 377. - Jakowicki W., Księgarnia nakładowa, Warszawa 1913, k. 344. - Jasielski Roman, Stanisławów 1912, k. 250 i notatki Z. Celichowskiego, k. 251, 267. -
  • Jolowicz Józef, Poznań 1908-1913, (11), k. 48-49, 65, 70, 72-73, 105, 119, 134, 228, 288, 352. - "Katolik", Bytom 1908-1912, (2), k. 30, 314. - Kipa Emil, 1912, (4), k. 273, 279, 282-283. - Klemm Otto, Lipsk 1913, k. 339.
  • Kmiecikowski Klemens, Introligatornia Poznańska, 1912, k. 291. - Kotowski Jan ("Dziennik Poznański"), 1910, k. 125. - Kowalski Michał ("Gazeta Gdańska"), 1909, k. 98. - Kozłowski Karol, Poznań 1909-1912, (3), k. 104, 224-225, 248-249, przy tym zlecenie Z. Celichowskiego dla Księgarni 1909 k. 103 i list Banku Włościańskiego w Poznaniu (podpis: Kazimierz Hącia) z potwierdzeniem uregulowania rachunku przez K. Kozłowskiego, 1911, k. 227. -
  • Kozubski W., 1909, k. 66-67, przy tym "Spis monet W. Kozubskiego w Środzie", k. 68-69. - Kółko Filologiczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podpis: Gustaw Przychocki przewodniczący i Bronisław Daniec sekretarz), 1908, k. 47, przy tym spis przesłanych książek, k. 46. - Krotoski Kazimierz, 1908-1909, (4), k. 59-60, 94-95, przy tym rachunek Księgarni dla K. Krotoskiego, 1909, k. 96. -
  • Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków 1910-1913, (3), k. 136, 385, 391-392. - Księgarnia Polska Fr. Eberta, Kraków 1909, k. 109-110. - Księgarnia Polska W. Tempłowicza, Poznań 1910, k. 142. - Księgarnia Powszechna, Lwów 1907, k. 16. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1907, k. 13. - Księgarnia Wydawnicza Polska, Poznań 1913, k. 381. - Kwiatkowski Wincenty, 1910, k. 149-150. -
  • Lasocki Wacław, 1912-1913, (5), k. 284, 329-331, 363, 389-390, notatki Z. Celichowskiego k. 277, 285, 332; rachunek Księgarni dla W. Lasockiego 1913 k. 365 oraz spis przesłanych książek, k. 393. - Leitgeber J. i Sp., Poznań 1911, k. 192. - Marszałek Ludwik, 1912, k. 372. - Masłowski Antoni, Krotoszyn 1910, k. 148. - Mathias F., 1913, k. 342. - Mendelewski Michał, Poznań 1907, k. 9-10. - Miarka Karol, Mikołów 1910, k. 143.
  • Listy do Księgarni i Zygmunta Celichowskiego jako jej właściciela głównie w sprawach zakupu książek (zamówienia, rachunki, kwity oraz wydawnictwa prowadzone przez Księgarnię):
  • Nahr & Funk, Monachium 1910, (2), k. 135, 146. - Neyman Mieczysław (Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu), 1909, (2), k. 81, 83. - Nicaise Victor, 1912, k. 378-379. - Niemierkiewicz M., Poznań 1913, k. 333. - North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur, Poznań 1911-1913, (4), k. 243, 252, 320, 388 i notatka Z. Celichowskiego, k. 239. - Okoniewski Stanisław ks., 1913, k. 328. - Oleszyński R. H., 1908, k. 39-41. -
  • Ossowski Kazimierz inż., 1912, k. 313. - Osten-Sacken Kazimierz mjr, 1910, k. 164-165. - Paprocki Teodor i Ska, Warszawa 1909, k. 87. - Parey Paul, Berlin 1908-1910, (3), k. 23, 27, 173. - Pawłowski Zygmunt, właściciel Księgarni wysyłowej i wydawniczej w Poznaniu, 1912, (4), k. 255-256, 258, 260, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, rachunek Księgarni dla Z. Pawłowskiego, 1912, k. 264. - Peitler Hans jun., 1912, k. 280-281. -
  • Podoska Zofia z Polów, 1908-1909, (4), k. 35-36, 52-53, 76-77, 100-101. - Pogorzelski Zygmunt, 1913, k. 349. - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział w Jędrzejowie (podpis: Feliks Przypkowski przewodniczący i W. Rumprecht [?] sekretarz), 1911, (2), k. 220-222, 229. - Pressutti Dominico, sekretarz Biblioteki Watykańskiej, 1913, k. 347-348 i brulion listu Z. Celichowskiego do ks. Franza Ehrle, prefekta Biblioteki Watykańskiej, 1913, k. 341. -
  • Przy tym: notatka Z. Celichowskiego o przesłaniu książek dla poety ludowego Ferdynanda Kurasia, pod adresem komitetu zajmującego się zbieraniem funduszu na zakup roli dla niego, b.d., ok. 1908, k. 78. - rachunki Księgarni dla ks. Bolesława Antoniewicza 1904 k. 31, E. Celichowskiej 1910 k. 120, Zygmunta Celichowskiego 1911 k. 186, ks. Bronisława Rybickiego 1903-1910 (2) k. 42, 121, Wincentego Tetzlaffa 1906-1908 (4) k. 20, 32-33, 51.
  • Rapaport Bronisław, uczeń Gimnazjum św. Anny w Krakowie, 1908, k. 29. - Rauthe Oskar, Berlin 1910, k. 133. - ~5Rivnač Fr., Praga 1911, k. 197. - Röhl Albert, 1912-1914, (8), k. 308-309, 382-383, 398-406. - Ruczyńska Stanisława, 1911, k. 232-233. - Ruczyński Bronisław (Drukarnia nakładowa "Praca" w Poznaniu), 1908, k. 111. - Rzepecki Karol, właściciel Wielkopolskiej Księgarni Nakładowej w Poznaniu, 1913, (2), k. 261-362, przy tym notatka Z. Celichowskiego, k. 360. -
  • Rzepecki Zdzisław i Sp., Polsko-katolicka księgarnia nakładowa, Poznań 1909-1913, (10), k. 108, 154-155, 158-161, 245, 324, 380. - Schneider F. & Cie., Buchhandlung und Antiquariat, Berlin 1908, k. 24. - Schultze Hermann, Kommissions-, Sortiments- und Verlagshandlung, Lipsk 1908, k. 45.
  • Seemann Hermann Nachf., Verlagsgesellschaft, Berlin 1913, k. 375. - Słupski Zygmunt Światopełk, 1908, k. 22. - Sroczyński Walenty (Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"), 1907-1912, (7), k. 1, 8, 58, 116, 172, 238, 327. -
  • Stefański Antoni (wyd. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu), 1909-1910, (7), k. 91-93, 97, 181-184, 213-214, na k. 91 brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, rachunek Księgarni dla A. Stefańskiego 1910 k. 185 i spisy przesłanych książek k. 215-219. - Steuerausschuss, Poznań 1907-1914, (15), k. 4-5, 43, 88, 140, 199-201, 207, 234, 253-254, 293-294, 335, 38, 364, 413. - Szuman Jan, 1910, (2), k. 163, 168. - Szumkowski Leonard, Chicago 1908, k. 300. -
  • Szymański Antoni, 1910-1912, (2), k. 147, 289-290. - "Świat", Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze, Warszawa 1913, (2), k. 368, 371. - Thormann & Goetsch, Berlin 1908, k. 44. - Töpelmann Alfred, Verlag, Giessen 1912, k. 316. - Towarzystwo Kółek Rolniczych we Lwowie (podpis: Władysław Dulęba wiceprzewodniczący i Telesfor Adamski sekretarz), 1908 (2 egz. litogr.), k. 63-64. -
  • Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie (podpis: Tadeusz Łopuszański za przewodniczącego i Antoni Januszewski sekretarz), 1910, k. 166. - Vereinigte Journal-Lese-Zirkel, Wrocław 1912, k. 305. - Vogt Gebr., Lipsk 1913, k. 325. - Voss' Sortiment (G. W. Sorgenfrey), Lipsk 1910-1913, (2) k. 128, 354. - Wagner'schen C. Buchhandlung, Świebodzin 1914, k. 396-397. - Weber W., Buchhandlung, Berlin 1908, k. 28. - Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1908, k. 55. -
  • Wende E. i Sp., Warszawa 1912, (2), k. 323, 359. - Westermann George, Verlagshandlung, Brunszwik 1913, k. 351. - Wiltzius M. H. & Co., Księgarnia, Milwaukee (USA), 1907, (2), k. 299, 306. - Winter's Carl Universitätsbuchhandlung, Lipsk 1912, k. 315. - Witke-Jeżewski Dominik, 1907, k. 14-15. - Wolf Oscar, handlarz starożytności w Karlsruhe, 1914, (3), k. 407-412. - Zakład Reprodukcji Artystyczno-Mechanicznej "Zorza", Kraków 1912, k. 266. -
  • Związek Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką, Poznań (podpis: Jarosław Leitgeber przewodniczący, Marian Niemierkiewicz sekretarz, Wiktor Tempłowicz skarbnik, Bogdan Chrzanowski przewodniczący, Zdzisław Rzepecki w z. sekr.), 1911-1912, (7), k. 198, 212, 236, 272, 287, 304, 307, przy tym "Projekt regulaminu obowiązującego członków Związku [...]" (kopia masz.), k. 209-211. - Żukowski Otton Mieczysław, kompozytor, 1908, k. 57. - Żupańska Maria, 1912, k. 270.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 267-270.

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol $a ger $a fre
 • 044 $a pl
 • 110 2 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 1 0 $a Fragment archiwum Księgarni J. K. Żupańskiego.
 • 245 0 1 $a "Księgarnia [J. K. Żupańskiego], korespondencja od 1.5.1907 do 10.4.1914".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1905-1914
 • 300 $a 413 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, masz., litogr. $e poszyt
 • 400 $a Pol Zofia zob. Podoska Zofia z Polów
 • 500 $a k. 307-413 do naprawy
 • 500 $a brak k. 306 (stwierdzono 12.12.2007)
 • 500 $a 316 listów
 • 520 $a Art. Institut Orell Fussli, Abteilung Verlag, Zürych 1914, k. 395. - Bederska Elżbieta, 1912, k. 373-374. - Beyer Ferd., Królewiec 1910-1912, (4), k. 178, 190, 274, 319. - Biedowicz Stanisław, urzędnik, 1911, k. 230-231. - Carly H., Verlag und Auslieferung, Hamburg 1911, k. 237. - Chełmoński Adam, lekarz, 1910, k. 167. - Chociszewski Józef, 1908, k. 34. - Czartoryski Zygmunt, 1911-1912, (2), k. 196, 296. - Czosnowski Stanisław, 1910, (2), k. 137-139, 144-145. -
 • 520 $a Decker W. & Co., Poznań 1913, k. 384. - Deichertschen A. Verlagsbuchhandlung (Werner Scholl), Lipsk 1911, k. 187. - Dietrich Eugen, Jena 1910, k. 151. - Diveky Adorjan, 1913, k. 376. - Dorosz Władysław, pedagog, bibliotekarz Klubu Społeczno-Naukowego we Lwowie, 1909-1910, (2), k. 71, 162. - Drukarnia nakładowa "Praca", Poznań 1911, (2), k. 194-195. - Fiedler Antoni, Poznań 1907, k. 25-26. - Flemming Carl, Głogów 1908, k. 54. -
 • 520 $a Foerster Fr., Lipsk 1907-1912, (46), k. 11, 21, 84-86, 89-90, 99, 102, 107, 112, 114-115, 117-118, 122, 126-127, 129-132, 152, 171, 174, 179, 188, 226, 240-242, 246-247, 302, 317-318, 321, 340, 345-346, 353, 355-358, 386-387, 394 i list Ober-Präsidialbüreau w Poznaniu do F. Foerstera, 1910, k. 156. - Gebethner G. i Sp., Kraków 1908-1910, (3), k. 19, 82, 157 i listy Z. Celichowskiego do G. Gebethnera, 1908-1909, (2), k. 18, 123. -
 • 520 $a Gebethner i Wolff, Warszawa, 1907-1912, (22), k. 2-3, 6-7, 38, 74, 79-80, 141, 158-160, 169-170, 175-177, 180, 191, 244, 259, 261, 269, 271, 275, 292, 298, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego z 1909, k. 75; katalog nakładów Gebethnera i Wolffa po cenach obniżonych dla księgarzy 1908, (dr.), k. 62; notatki Z. Celichowskiego, k. 193, 268; spis wydawnictw przesłanych do Warszawy, 1912, k. 262-263; zawiadomienie o kupieniu Księgarni Stanisława Miszewskiego w Łodzi i otwarciu tam filii Gebethnera i Wolffa, 1912, (dr.), k. 310-311. - Gracklauer O., Lipsk 1908-1910, (3), k. 37, 153, 167. - Grunow Fr. Wilh., Lipsk 1908, k. 61. - Grzęda Stanisław ks. (Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu), 1912, k. 286, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 287. -
 • 520 $a Günther Paul, sekretarz policji w Poznaniu, 1911, k. 202, przy tym spis skonfiskowanych książek k. 203, brulion listu Z. Celichowskiego do P. Günthera, 1911, k. 204-205 i wezwanie do sądu w Śremie k. 208, na tym notatka Z. Celichowskiego. - Haering O., Verlagshandlung, Berlin 1912, k. 326. - Haevenick, 1912, k. 322. - Handelskammer für den Regierungsbezirk, Poznań 1911-1913, (4), k. 235, 334, 336-337 i brulion reklamacji Z. Celichowskiego w sprawie podatku, 1912, k. 278. -
 • 520 $a Harnisch Otto, dyrektor poczty w Poznaniu, 1909, k. 113. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1912, k. 303. - Harrwitz Max, Berlin 1908, k. 56. - Herderschen Verlagshandlung, Fryburg 1907, (2), k. 12, 106. - Heymann Carl, 1913, k. 366. - Hiersemann Karl W., Lipsk 1912, k. 295. - "Illustrierten Zeitung", Lipsk 1913, k. 377. - Jakowicki W., Księgarnia nakładowa, Warszawa 1913, k. 344. - Jasielski Roman, Stanisławów 1912, k. 250 i notatki Z. Celichowskiego, k. 251, 267. -
 • 520 $a Jolowicz Józef, Poznań 1908-1913, (11), k. 48-49, 65, 70, 72-73, 105, 119, 134, 228, 288, 352. - "Katolik", Bytom 1908-1912, (2), k. 30, 314. - Kipa Emil, 1912, (4), k. 273, 279, 282-283. - Klemm Otto, Lipsk 1913, k. 339.
 • 520 $a Kmiecikowski Klemens, Introligatornia Poznańska, 1912, k. 291. - Kotowski Jan ("Dziennik Poznański"), 1910, k. 125. - Kowalski Michał ("Gazeta Gdańska"), 1909, k. 98. - Kozłowski Karol, Poznań 1909-1912, (3), k. 104, 224-225, 248-249, przy tym zlecenie Z. Celichowskiego dla Księgarni 1909 k. 103 i list Banku Włościańskiego w Poznaniu (podpis: Kazimierz Hącia) z potwierdzeniem uregulowania rachunku przez K. Kozłowskiego, 1911, k. 227. -
 • 520 $a Kozubski W., 1909, k. 66-67, przy tym "Spis monet W. Kozubskiego w Środzie", k. 68-69. - Kółko Filologiczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podpis: Gustaw Przychocki przewodniczący i Bronisław Daniec sekretarz), 1908, k. 47, przy tym spis przesłanych książek, k. 46. - Krotoski Kazimierz, 1908-1909, (4), k. 59-60, 94-95, przy tym rachunek Księgarni dla K. Krotoskiego, 1909, k. 96. -
 • 520 $a Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków 1910-1913, (3), k. 136, 385, 391-392. - Księgarnia Polska Fr. Eberta, Kraków 1909, k. 109-110. - Księgarnia Polska W. Tempłowicza, Poznań 1910, k. 142. - Księgarnia Powszechna, Lwów 1907, k. 16. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1907, k. 13. - Księgarnia Wydawnicza Polska, Poznań 1913, k. 381. - Kwiatkowski Wincenty, 1910, k. 149-150. -
 • 520 $a Lasocki Wacław, 1912-1913, (5), k. 284, 329-331, 363, 389-390, notatki Z. Celichowskiego k. 277, 285, 332; rachunek Księgarni dla W. Lasockiego 1913 k. 365 oraz spis przesłanych książek, k. 393. - Leitgeber J. i Sp., Poznań 1911, k. 192. - Marszałek Ludwik, 1912, k. 372. - Masłowski Antoni, Krotoszyn 1910, k. 148. - Mathias F., 1913, k. 342. - Mendelewski Michał, Poznań 1907, k. 9-10. - Miarka Karol, Mikołów 1910, k. 143.
 • 520 $a Listy do Księgarni i Zygmunta Celichowskiego jako jej właściciela głównie w sprawach zakupu książek (zamówienia, rachunki, kwity oraz wydawnictwa prowadzone przez Księgarnię):
 • 520 $a Nahr & Funk, Monachium 1910, (2), k. 135, 146. - Neyman Mieczysław (Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu), 1909, (2), k. 81, 83. - Nicaise Victor, 1912, k. 378-379. - Niemierkiewicz M., Poznań 1913, k. 333. - North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur, Poznań 1911-1913, (4), k. 243, 252, 320, 388 i notatka Z. Celichowskiego, k. 239. - Okoniewski Stanisław ks., 1913, k. 328. - Oleszyński R. H., 1908, k. 39-41. -
 • 520 $a Ossowski Kazimierz inż., 1912, k. 313. - Osten-Sacken Kazimierz mjr, 1910, k. 164-165. - Paprocki Teodor i Ska, Warszawa 1909, k. 87. - Parey Paul, Berlin 1908-1910, (3), k. 23, 27, 173. - Pawłowski Zygmunt, właściciel Księgarni wysyłowej i wydawniczej w Poznaniu, 1912, (4), k. 255-256, 258, 260, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, rachunek Księgarni dla Z. Pawłowskiego, 1912, k. 264. - Peitler Hans jun., 1912, k. 280-281. -
 • 520 $a Podoska Zofia z Polów, 1908-1909, (4), k. 35-36, 52-53, 76-77, 100-101. - Pogorzelski Zygmunt, 1913, k. 349. - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział w Jędrzejowie (podpis: Feliks Przypkowski przewodniczący i W. Rumprecht [?] sekretarz), 1911, (2), k. 220-222, 229. - Pressutti Dominico, sekretarz Biblioteki Watykańskiej, 1913, k. 347-348 i brulion listu Z. Celichowskiego do ks. Franza Ehrle, prefekta Biblioteki Watykańskiej, 1913, k. 341. -
 • 520 $a Przy tym: notatka Z. Celichowskiego o przesłaniu książek dla poety ludowego Ferdynanda Kurasia, pod adresem komitetu zajmującego się zbieraniem funduszu na zakup roli dla niego, b.d., ok. 1908, k. 78. - rachunki Księgarni dla ks. Bolesława Antoniewicza 1904 k. 31, E. Celichowskiej 1910 k. 120, Zygmunta Celichowskiego 1911 k. 186, ks. Bronisława Rybickiego 1903-1910 (2) k. 42, 121, Wincentego Tetzlaffa 1906-1908 (4) k. 20, 32-33, 51.
 • 520 $a Rapaport Bronisław, uczeń Gimnazjum św. Anny w Krakowie, 1908, k. 29. - Rauthe Oskar, Berlin 1910, k. 133. - ~5Rivnač Fr., Praga 1911, k. 197. - Röhl Albert, 1912-1914, (8), k. 308-309, 382-383, 398-406. - Ruczyńska Stanisława, 1911, k. 232-233. - Ruczyński Bronisław (Drukarnia nakładowa "Praca" w Poznaniu), 1908, k. 111. - Rzepecki Karol, właściciel Wielkopolskiej Księgarni Nakładowej w Poznaniu, 1913, (2), k. 261-362, przy tym notatka Z. Celichowskiego, k. 360. -
 • 520 $a Rzepecki Zdzisław i Sp., Polsko-katolicka księgarnia nakładowa, Poznań 1909-1913, (10), k. 108, 154-155, 158-161, 245, 324, 380. - Schneider F. & Cie., Buchhandlung und Antiquariat, Berlin 1908, k. 24. - Schultze Hermann, Kommissions-, Sortiments- und Verlagshandlung, Lipsk 1908, k. 45.
 • 520 $a Seemann Hermann Nachf., Verlagsgesellschaft, Berlin 1913, k. 375. - Słupski Zygmunt Światopełk, 1908, k. 22. - Sroczyński Walenty (Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"), 1907-1912, (7), k. 1, 8, 58, 116, 172, 238, 327. -
 • 520 $a Stefański Antoni (wyd. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu), 1909-1910, (7), k. 91-93, 97, 181-184, 213-214, na k. 91 brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, rachunek Księgarni dla A. Stefańskiego 1910 k. 185 i spisy przesłanych książek k. 215-219. - Steuerausschuss, Poznań 1907-1914, (15), k. 4-5, 43, 88, 140, 199-201, 207, 234, 253-254, 293-294, 335, 38, 364, 413. - Szuman Jan, 1910, (2), k. 163, 168. - Szumkowski Leonard, Chicago 1908, k. 300. -
 • 520 $a Szymański Antoni, 1910-1912, (2), k. 147, 289-290. - "Świat", Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze, Warszawa 1913, (2), k. 368, 371. - Thormann & Goetsch, Berlin 1908, k. 44. - Töpelmann Alfred, Verlag, Giessen 1912, k. 316. - Towarzystwo Kółek Rolniczych we Lwowie (podpis: Władysław Dulęba wiceprzewodniczący i Telesfor Adamski sekretarz), 1908 (2 egz. litogr.), k. 63-64. -
 • 520 $a Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie (podpis: Tadeusz Łopuszański za przewodniczącego i Antoni Januszewski sekretarz), 1910, k. 166. - Vereinigte Journal-Lese-Zirkel, Wrocław 1912, k. 305. - Vogt Gebr., Lipsk 1913, k. 325. - Voss' Sortiment (G. W. Sorgenfrey), Lipsk 1910-1913, (2) k. 128, 354. - Wagner'schen C. Buchhandlung, Świebodzin 1914, k. 396-397. - Weber W., Buchhandlung, Berlin 1908, k. 28. - Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1908, k. 55. -
 • 520 $a Wende E. i Sp., Warszawa 1912, (2), k. 323, 359. - Westermann George, Verlagshandlung, Brunszwik 1913, k. 351. - Wiltzius M. H. & Co., Księgarnia, Milwaukee (USA), 1907, (2), k. 299, 306. - Winter's Carl Universitätsbuchhandlung, Lipsk 1912, k. 315. - Witke-Jeżewski Dominik, 1907, k. 14-15. - Wolf Oscar, handlarz starożytności w Karlsruhe, 1914, (3), k. 407-412. - Zakład Reprodukcji Artystyczno-Mechanicznej "Zorza", Kraków 1912, k. 266. -
 • 520 $a Związek Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką, Poznań (podpis: Jarosław Leitgeber przewodniczący, Marian Niemierkiewicz sekretarz, Wiktor Tempłowicz skarbnik, Bogdan Chrzanowski przewodniczący, Zdzisław Rzepecki w z. sekr.), 1911-1912, (7), k. 198, 212, 236, 272, 287, 304, 307, przy tym "Projekt regulaminu obowiązującego członków Związku [...]" (kopia masz.), k. 209-211. - Żukowski Otton Mieczysław, kompozytor, 1908, k. 57. - Żupańska Maria, 1912, k. 270.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 267-270.
 • 600 1 9 $a Ebert Fryderyk
 • 600 1 9 $a Kulerski Wiktor
 • 600 1 9 $a Kuraś Ferdynand
 • 600 1 9 $a Miłkowski Władysław
 • 600 1 9 $a Miszewski Stanisław
 • 600 1 9 $a Scholl Werner
 • 600 1 9 $a Tempłowicz Wiktor
 • 600 1 9 $a Żupański Jan Konstanty
 • 610 2 9 $a Biblioteka Watykańska
 • 610 2 9 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Łódź
 • 610 2 9 $a Klub Społeczno-Naukowy (Lwów)
 • 610 2 9 $a Mendelewski (Mędelewski) Michał, |Introligatornia (Poznań)
 • 610 2 9 $a Miszewski Stanisław, |Księgarnia Łódź
 • 651 9 $a Berlin $x księgarnia - Schneider F. & Co.
 • 651 9 $a Berlin $x księgarnia - Harrwitz Max
 • 651 9 $a Berlin $x księgarnia - Schneider F. & Co.
 • 651 9 $a Berlin $x księgarnia - Parey Paul
 • 651 9 $a Berlin $x księgarnia - Rauthe Oskar
 • 651 9 $a Berlin $x wydawnictwo - Seemann Hermann Nachfolger
 • 651 9 $a Berlin
 • 651 9 $a Berlin $x wydawnictwo - Heymann Carl
 • 651 9 $a Berlin $x księgarnia - Haering O.
 • 651 9 $a Berlin $x księgarnia - Weber W.
 • 651 9 $a Berlin $x księgarnia - Thormann & Goetsch
 • 651 9 $a Berlin $x Weidmannsche Buchhandlung
 • 651 9 $a Bnin
 • 651 9 $a Bnin $x proboszcz, ks. Stanisław Okoniewski
 • 651 9 $a Brunszwik $x księgarnia - Westermann George
 • 651 9 $a Bytom $x wydawnictwo - "Katolik"
 • 651 9 $a Fryburg Bryzgowijski $x księgarnia - Herder
 • 651 9 $a Gdańsk $x czasopismo - "Gazeta Gdańska"
 • 651 9 $a Giessen $x wydawnictwo - Töpelmann Alfred
 • 651 9 $a Głogów $x wydawnictwo - Flemming Carl
 • 651 9 $a Hamburg $x Waffenkontor - Mathias F. W.
 • 651 9 $a Hamburg $x wydawnictwo - Carly H.
 • 651 9 $a Jędrzejów $x Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział
 • 651 9 $a Jena $x wydawnictwo - Dietrich Eugen
 • 651 9 $a Kraków $x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651 9 $a Kraków $x Towarzystwo Szkoły Ludowej
 • 651 9 $a Kraków $x Zakład Reprodukcji Artystyczno-Mechanicznej "Zorza"
 • 651 9 $a Kraków $x Księgarnia Polska Fryderyka Eberta
 • 651 9 $a Kraków $x Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego
 • 651 9 $a Kraków $x Kółko Filologiczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 651 9 $a Kraków $x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651 9 $a Królewiec $x księgarnia - Beyer Ferd.
 • 651 9 $a Królewiec
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Grunow Fr. Wilh.
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Harrassowitz Otto
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Voss
 • 651 9 $a Lipsk $x wydawnictwo - Vogt Gebrüder
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Winter Carl
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Schultze Hermann
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Klemm Otto
 • 651 9 $a Lipsk $x czasopismo - "Illustrierten Zeitung"
 • 651 9 $a Lipsk $x Bibliographisches Auskunftsbureau - Gracklauer O.
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Foerster Fr.
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Deichert A.
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Hiersemann Karl W.
 • 651 9 $a Łódź $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 9 $a Łódź $x księgarnia - Miszewski Stanisław
 • 651 9 $a Lwów $x Księgarnia Powszechna
 • 651 9 $a Lwów $x Klub Społeczno-Naukowy
 • 651 9 $a Lwów $x Towarzystwo Kółek Rolniczych
 • 651 9 $a Mikołów $x Księgarnia, Wydawnictwo Dzieł Ludowych - Miarka Karol
 • 651 9 $a Milwaukee $x księgarnia - Wiltzius M. H. & Co. $z St. Zjednoczone
 • 651 9 $a Monachium $x księgarnia - Nahr & Funk
 • 651 9 $a Poznań $x introligatornia - Kmiecikowski Klemens
 • 651 9 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 9 $a Poznań $x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651 9 $a Poznań $x Steuerausschus
 • 651 9 $a Poznań $x Związek Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką
 • 651 9 $a Poznań $x księgarnia - Rzepecki Zdzisław i Sp.
 • 651 9 $a Poznań $x Drukarnia nakładowa "Praca"
 • 651 9 $a Poznań $x North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen
 • 651 9 $a Poznań $x księgarnia - Niemierkiewicz Marian
 • 651 9 $a Poznań $x Towarzystwo Czytelni Ludowych
 • 651 9 $a Poznań $x Introligatornia - Mendelewski (Mędelewski) Michał
 • 651 9 $a Poznań $x księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651 9 $a Poznań $x Księgarnia Wydawnicza Polska
 • 651 9 $a Poznań $x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651 9 $a Poznań $x Bank Włościański
 • 651 9 $a Poznań $x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 9 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 9 $a Poznań $x Handelskammer für den Regierungsbezirk
 • 651 9 $a Poznań $x Ober-Präsidialbüreau
 • 651 9 $a Poznań $x Zakład artystyczno-chemigraficzny - Fiedler Antoni
 • 651 9 $a Poznań $x Drukarnia nakładowa "Praca"
 • 651 9 $a Poznań $x drukarnia - Decker W. & Co.
 • 651 9 $a Poznań $x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651 9 $a Poznań $x Bank Włościański
 • 651 9 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 9 $a Poznań $x introligatornia - Kmiecikowski Klemens
 • 651 9 $a Poznań $x księgarnia - Rzepecki Zdzisław i Sp.
 • 651 9 $a Praga $x księgarnia - Řivnač Fr.
 • 651 9 $a Śrem $x Sąd Powiatowy
 • 651 9 $a Stanisławów $x księgarnia - Jasielski Roman
 • 651 9 $a Świebodzin $x księgarnia - Wagner C.
 • 651 9 $a Warszawa $x "Świat", Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze
 • 651 9 $a Warszawa $x księgarnia - Wende E. i Ska
 • 651 9 $a Warszawa $x księgarnia - Jakowicki W.
 • 651 9 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 9 $a Warszawa $x księgarnia - Paprocki Teodor i Ska
 • 651 9 $a Watykan $x Biblioteka Watykańska
 • 651 9 $a Wrocław $x Vereinigte Journal-Lese-Zirkel
 • 651 9 $a Zürych $x Art. Institut Orell Fussli, Abteilung Verlag
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Księgarnie
 • 700 1 2 $a Adamski Telesfor
 • 700 1 2 $a Antoniewicz Bolesław ks.
 • 700 1 2 $a Bederska Elżbieta
 • 700 1 2 $a Beyer Ferd.
 • 700 1 2 $a Biedowicz Stanisław
 • 700 1 2 $a Carly H.
 • 700 1 2 $a Celichowska E.
 • 700 1 2 $a Celichowski Zygmunt $d (1845-1923)
 • 700 1 2 $a Chełmoński Adam
 • 700 1 2 $a Chociszewski Józef
 • 700 1 2 $a Chrzanowski Bogdan
 • 700 1 2 $a Czartoryski Zygmunt
 • 700 1 2 $a Czosnowski Stanisław
 • 700 1 2 $a Daniec Bronisław
 • 700 1 2 $a Decker W.
 • 700 1 2 $a Deichert A.
 • 700 1 2 $a Dietrich Eugen
 • 700 1 2 $a Diveky Adorjan
 • 700 1 2 $a Dorosz Władysław
 • 700 1 2 $a Dulęba Władysław
 • 700 1 2 $a Ehrle Franz ks.
 • 700 1 2 $a Fiedler Antoni
 • 700 1 2 $a Flemming Carl
 • 700 1 2 $a Foerster Fr.
 • 700 1 2 $a Funk [?]
 • 700 1 2 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 1 2 $a Goetsch [?]
 • 700 1 2 $a Gracklauer O.
 • 700 1 2 $a Grunow Fr. Wilh.
 • 700 1 2 $a Grzęda Stanisław ks.
 • 700 1 2 $a Günther Paul
 • 700 1 2 $a Hącia Kazimierz
 • 700 1 2 $a Haering O.
 • 700 1 2 $a Haevenick [?]
 • 700 1 2 $a Harnisch Otto
 • 700 1 2 $a Harrassowitz Otto
 • 700 1 2 $a Harrwitz Max
 • 700 1 2 $a Herder [?]
 • 700 1 2 $a Heymann Carl
 • 700 1 2 $a Hiersemann Karl W.
 • 700 1 2 $a Jakowicki W.
 • 700 1 2 $a Januszewski Antoni
 • 700 1 2 $a Jasielski Roman
 • 700 1 2 $a Jolowicz Józef
 • 700 1 2 $a Kipa Emil
 • 700 1 2 $a Klemm Otto
 • 700 1 2 $a Kmiecikowski Klemens
 • 700 1 2 $a Kotowski Jan
 • 700 1 2 $a Kowalski Michał
 • 700 1 2 $a Kozłowski Karol
 • 700 1 2 $a Kozubski W.
 • 700 1 2 $a Krotoski Kazimierz
 • 700 1 2 $a Kwiatkowski Wincenty
 • 700 1 2 $a Lasocki Wacław
 • 700 1 2 $a Lasocki Wacław
 • 700 1 2 $a Leitgeber Jarosław
 • 700 1 2 $a Łopuszański Tadeusz
 • 700 1 2 $a Marszałek Ludwik
 • 700 1 2 $a Masłowski Antoni
 • 700 1 2 $a Mathias F. W.
 • 700 1 2 $a Mendelewski (|Mędelewski) Michał
 • 700 1 2 $a Miarka Karol
 • 700 1 2 $a Nahr [?]
 • 700 1 2 $a Neyman Mieczysław
 • 700 1 2 $a Nicaise Victor
 • 700 1 2 $a Niemierkiewicz Marian
 • 700 1 2 $a Okoniewski Stanisław, ks. $c bp, wcześniej proboszcz w Bninie $d (1870-1944)
 • 700 1 2 $a Oleszyński R. H.
 • 700 1 2 $a Oppermann [?]
 • 700 1 2 $a Ossowski Kazimierz J.
 • 700 1 2 $a Osten-|Sacken Kazimierz
 • 700 1 2 $a Paprocki Teodor
 • 700 1 2 $a Parey Paul
 • 700 1 2 $a Pawłowski Zygmunt
 • 700 1 2 $a Peitler Hans jun.
 • 700 1 2 $a Podoska Zofia z Polów
 • 700 1 2 $a Pogorzelski Zygmunt
 • 700 1 2 $a Pressutti Dominico
 • 700 1 2 $a Przychocki Gustaw
 • 700 1 2 $a Przypkowski Feliks
 • 700 1 2 $a Rapaport Bronisław
 • 700 1 2 $a Rauthe Oskar
 • 700 1 2 $a Ricker J.
 • 700 1 2 $a Řivnač Fr.
 • 700 1 2 $a Röhl Albert
 • 700 1 2 $a Röhl Albert
 • 700 1 2 $a Ruczyńska Stanisława, 1911, k. 232-233. -
 • 700 1 2 $a Ruczyński Bronisław
 • 700 1 2 $a Rumprecht [?] W.
 • 700 1 2 $a Rybicki Bronisław ks.
 • 700 1 2 $a Rzepecki Karol
 • 700 1 2 $a Rzepecki Zdzisław
 • 700 1 2 $a Schneider F.
 • 700 1 2 $a Schultze Hermann
 • 700 1 2 $a Seemann Hermann Nachfolger
 • 700 1 2 $a Słupski Zygmunt Światopełk
 • 700 1 2 $a Sorgenfrey G. W.
 • 700 1 2 $a Sroczyński Walenty
 • 700 1 2 $a Stefański Antoni
 • 700 1 2 $a Szuman Jan
 • 700 1 2 $a Szumkowski Leonard
 • 700 1 2 $a Szymański Antoni
 • 700 1 2 $a Tempłowicz Wiktor
 • 700 1 2 $a Tetzlaff Wincenty
 • 700 1 2 $a Thomas [?]
 • 700 1 2 $a Thormann [?]
 • 700 1 2 $a Töpelmann Alfred
 • 700 1 2 $a Vogt [?]
 • 700 1 2 $a Voss [?]
 • 700 1 2 $a Wagner C.
 • 700 1 2 $a Weber W.
 • 700 1 2 $a Wende E.
 • 700 1 2 $a Westermann George
 • 700 1 2 $a Wiltzius M. H.
 • 700 1 2 $a Winter Carl
 • 700 1 2 $a Witke-Jeżewski Dominik
 • 700 1 2 $a Wolff Robert
 • 700 1 2 $a Wolf Oscar
 • 700 1 2 $a Żukowski Otton Mieczysław
 • 700 1 2 $a Żupańska Maria
 • 710 2 2 $a Art. Institut Orell Fussli, Abteilung Verlag Zürych
 • 710 2 2 $a Bank Włościański Poznań
 • 710 2 2 $a Beyer's Ferd. |Buchhandlung (Thomas & Oppermann) Królewiec
 • 710 2 2 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 2 2 $a Carly H., |Verlag und Auslieferung Hamburg
 • 710 2 2 $a Decker W. & Co., |Drukarnia Poznań
 • 710 2 2 $a Deichert'schen A. |Verlagsbuchhandlung (Werner Scholl) Lipsk
 • 710 2 2 $a Dietrich's Eugen |Verlag Jena
 • 710 2 2 $a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 710 2 2 $a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Poznań
 • 710 2 2 $a Drukarnia nakładowa "Praca" (Poznań)
 • 710 2 2 $a Fiedler Antoni, |Zakład artystyczno-chemigraficzny Poznań
 • 710 2 2 $a Flemming Carl, |Verlag Buch- und Kunstdruckerei Głogów
 • 710 2 2 $a Foerster Fr., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 2 2 $a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710 2 2 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 2 2 $a Gracklauer O., |Bibliographisches Auskunftsbureau Lipsk
 • 710 2 2 $a Grunow Fr. Wilh., |Verlagshandlung Lipsk
 • 710 2 2 $a Haering O., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 2 2 $a Handelskammer für den Regierungsbezirk Poznań
 • 710 2 2 $a Harrassowitz Otto, |Buchhandlung Lipsk
 • 710 2 2 $a Harrwitz Max, |Buchhandlung und Antiquariat Berlin
 • 710 2 2 $a Herder'schen |Verlagshandlung Fryburg Bryzgowijski
 • 710 2 2 $a Heymann's Carl, |Verlag Berlin
 • 710 2 2 $a Hiersemann Karl W., |Buchhandlung (Lipsk)
 • 710 2 2 $a Jakowicki W., |Księgarnia Warszawa
 • 710 2 2 $a Jasielski Roman, |Księgarnia Stanisławów
 • 710 2 2 $a Jolowicz Józef, |Księgarnia Poznań
 • 710 2 2 $a "Katolik", Wydawnictwo (Bytom)
 • 710 2 2 $a Klemm Otto, |Kommissions-Geschäft Lipsk
 • 710 2 2 $a Kmiecikowski Klemens, |Introligatornia Poznań
 • 710 2 2 $a Kółko Filologiczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków
 • 710 2 2 $a Księgarnia Katolicka Władysława Miłowskiego Kraków
 • 710 2 2 $a Księgarnia Polska Fryderyka Eberta Kraków
 • 710 2 2 $a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710 2 2 $a Księgarnia Powszechna (Lwów)
 • 710 2 2 $a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej Kraków
 • 710 2 2 $a Księgarnia Wydawnicza Polska Poznań
 • 710 2 2 $a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 2 2 $a Mathias F. W., |Waffenkontor (Hamburg)
 • 710 2 2 $a Miarka Karol, |Księgarnia, |Wydawnictwo Dzieł Ludowych Mikołów
 • 710 2 2 $a Nahr & Funk, |Buchhandlung Monachium
 • 710 2 2 $a Niemierkiewicz Marian, |Księgarnia Poznań
 • 710 2 2 $a North British and Mercantile Insurance Company. General Agentur Posen Poznań
 • 710 2 2 $a Ober-Präsidialbüreau Poznań
 • 710 2 2 $a Paprocki Teodor i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710 2 2 $a Parey Paul, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 2 2 $a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział Jędrzejów
 • 710 2 2 $a Rauthe Oskar, |Buch- und Kunstantiquariat Berlin
 • 710 2 2 $a Řivnač Fr., |Knikupectvi nakladatelstvi Praga
 • 710 2 2 $a Rzepecki Zdzisław i Sp., |Polsko-katolicka księgarnia nakładowa Poznań
 • 710 2 2 $a Sąd Powiatowy Śrem
 • 710 2 2 $a Schneider F. & Co., |Buchhandlung und Antiquariat Berlin
 • 710 2 2 $a Schultze Hermann, |Kommissions-, Sortiments- und Verlagshandlung Lipsk
 • 710 2 2 $a Seemann Hermann Nachfolger, |Verlagsgesellschaft Berlin
 • 710 2 2 $a Steuerausschus Poznań
 • 710 2 2 $a "Świat", Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze Warszawa
 • 710 2 2 $a Thormann & Goetsch, |Verlagshandlung Berlin
 • 710 2 2 $a Töpelmann Alfred (J. Ricker), |Verlag Giessen
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Czytelni Ludowych Poznań
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Kółek Rolniczych Lwów
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Szkoły Ludowej Kraków
 • 710 2 2 $a Vereinigte Journal-Lese-Zirkel Wrocław
 • 710 2 2 $a Vogt Gebrüder, |Verlag Lipsk
 • 710 2 2 $a Voss' |Sortiment (G. W. Sorgenfrey) Lipsk
 • 710 2 2 $a Wagner'schen C. |Buchhandlung Świebodzin
 • 710 2 2 $a Weber W., |Buchhandlung Berlin
 • 710 2 2 $a Weidmannsche Buchhandlung Berlin
 • 710 2 2 $a Wende E. i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710 2 2 $a Westermann George, |Verlagshandlung Brunszwik
 • 710 2 2 $a Wiltzius M. H. & Co., |Księgarnia Milwaukee (St. Zjednoczone)
 • 710 2 2 $a Winter's Carl |Universitätsbuchhandlung Lipsk
 • 710 2 2 $a Zakład Reprodukcji Artystyczno-Mechanicznej "Zorza" Kraków
 • 710 2 2 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 710 2 2 $a Związek Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką Poznań
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 $a "Gazeta Gdańska", Gdańsk
 • 740 $a "Illustrierten Zeitung", Lipsk
 • 740 $a "Projekt regulaminu obowiązującego członków Związku Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką" (kopia masz.)
 • 852 $j AB 293
 • 960 $n Nr inw. 0309
 • 999 $a KW $d 22.02.19

Indexes

Copies

 • Signature: AB 293