Dary, legaty, depozyty i wymiana książek i rękopisów.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1924-1952).
 • Sygnatura:
  • AB 364
  • Nr inw. 0390
 • Tytuł: Dary, legaty, depozyty i wymiana książek i rękopisów.
 • Miejsce i czas powstania: 1945-1948
 • Opis fizyczny: 220 k. 29x20,5 cm
 • Język: pol rus ger lat fre eng cze
 • Uwagi: Odpowiedzi BK z podpisami Stanisławy Jasińskiej i Stanisława Bodniaka
 • Zawartość:
  • Archiwum Państwowe, Gdańsk, k. 111. Archiwum Państwowe, Poznań, k. 88, 95. - Archiwum Państwowe, Poznań, Kaczmarczyk Kazimierz - dyrektor, k. 87, 94. - Bastrzykowski Aleksander ks., Kunowo, k. 171. - Berkan Kazimiera, Poznań, k. 15, 17. - Biblioteka Instytutu Śląskiego, Cieplice-Zdrój, k. 122, 137, 138, 139, 140, 141, 153, 154. - Biblioteka Kórnicka, Kórnik, k. 48, 64, 72, 85, 124, 125, 160, 210. - Biblioteka Krajowej Rady Narodowej, Warszawa, k. 107. - Biblioteka Miejska, Bydgoszcz, Bełza Witold - dyrektor, k. 155, 157. - Biblioteka Miejska, Gdańsk, k. 212. - Biblioteka Narodowa, Warszawa, k. 163, 176, 186, 191, 195, 196, 199, 200, 216. - Biblioteka Narodowa, Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Warszawa, k. 203. - Biblioteka Narodowa, Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Koczorowski S. P., k. 60, 61, 62, 63, 78, 80, 92, 93. - Biblioteka Polskiego Instytutu Prasoznawczego, Warszawa, k. 179. - Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, k. 10, 106. - Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, Birkenamajer Alekasander - dyrektor, k. 46. - Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, k. 47, 58, 214. - Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, Knot Antoni - dyrektor, k. 96, 126, 128, 198, 217. - Bodniak Stanisław, k. 4, 6, 14, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 49, 50, 51, 55, 66, 68, 76, 83, 84, 88, 95, 108, 114, 115, 117, 120, 128, 145, 148, 150, 152, 154, 157, 158, 164, 174, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 188, 192, 196, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 216, 218, 219. - Chojnacki Władysław, Kórnik, k. 24, 25, 49, 50, 75, 76, 77. - Czubek Franciszek, Malbork, k. 149, 150, 163, 164, 173, 174. - Dymek Leon, Poznań, k. 18, 19. - Encyklopedia Britannica, Chicago, k. 209. - Grześkowiak - burmistrz miasta Kórnika, k. 31. - Hahn Wiktor, Warszawa, k. 116, 117. - Instytut Bałtycki, Wydział Biblioteczny, Bydgoszcz, k. 109, 110, 146, 156, 159. - Instytut Historyczno-Literacki, Wrocław, k. 73. - Instytut Zachodni, Poznań, k. 26. - Jasińska Stanisława, 2, 3, 5, 9, 20, 21, 24, 47, 81, 93, 99, 105, 110, 111, 112, 134, 144, 166, 171, 190, 213. - Jaskólska Stefania, Mosina, k. 27, 28. - K[...] A., k. 8. - K[...] G., k. 11. - Komitet Kościuszkowski, Kraków, k. 65, 66, 67, 68, 69, 70. - Kuc Dymitr, Śrem, k. 142, 145, 220. - Labuda Gerard, Poznań, k. 115. - Łuczak Jadwiga, Kórnik, k. 45. - Majkowski Edmund ks., Kórnik k. 16, 21, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 59, 74, 89, 97, 102, 104, 105, 119, 170, 187, 190, 202, 211, 213. - Manteuffel Jarzy, Warszawa, k. 148, 151, 152, 158. - Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne, Kórnik, k. 33. - Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków, Warszawa, Kieszkowski Witold - Naczelny Dyrektor, k. 101. - Ministerstwo Oświaty, Warszawa, k. 197. - Ministerstwo Oświaty, Warszawa, Janiczek J. - Naczelnik Wydziału, k. 41, 103. - Ministerstwo Oświaty, Warszawa, Grycz J. - Naczelny Dyrektor Bibliotek, k. 40, 52, 53, 176, 177. - Ministerstwo Oświaty, Zbiornica Zbiorów Zabezpieczonych, Warszawa, k. 86. - Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, k. 90. - Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork, k. 178, 180, 181, 182. - Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa, k. 143, 144. - Naczelna Dyrekcja Bibliotek, Warszawa, k. 207. - Orańska Józefa, Kórnik, k. 86. - Państwowy Instytut Książki, Łódź, k. 53, 54, 55, 56, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 167, 168, 169, 175. - Polish Research Centre, Londyn, k. 183, 184, 185. - Polski Czerwony Krzyż, Kórnik, k. 13. - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Lublin, k. 132. - Redakcja Roczników Historycznych, Poznań, k. 113, 114. - Skałkowski Adam, Poznań, k. 121. - Slovansky ustav, Praha, k. 194. - Stelmachowska Bożena, Toruń, k. 83. - Swinarski Marian, Poznań, k. 193. - Szcz[...], k. 7. Szkoła Główna Handlowa, k. 42. - Tazbir Stanisław, Warszawa, k. 82. - Tomaszko J., Bnin, k. 205, 206. - Towarzystwo Miłośników Książki, Kraków, k. 85. - Towarzystwo Miłośników Stołecznego Miasta Poznania, Poznań, k. 20. - Uniwersytet Poznański, Zakład Inżynierii Leśnej, Poznań, Rafalski J. - kierownik Zakładu, k. 38, 39. - Urząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania, k. 147, 172, 203, 204. - Wojciechowski Zygmunt, Poznań, k. 188. - Zaleska Julia, Zakopane, k. 118, 120. - Ziółkowski Tadeusz, Poznań, k. 32. - Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Warszawa, k. 123, 124. - Związek Muzeów w Polsce, Muzeum Narodowe, Kraków, k. 98, 99, 100.
  • Korespondencja w sprawach darów, legatów, depozytów, wymiany.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1924-1952).
 • 243 $a Biblioteka Kórnicka.
 • 245 $a Dary, legaty, depozyty i wymiana książek i rękopisów.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1945-1948
 • 300 $a 220 k. $c 29x20,5 cm
 • 500 $a Odpowiedzi BK z podpisami Stanisławy Jasińskiej i Stanisława Bodniaka
 • 520 $a Archiwum Państwowe, Gdańsk, k. 111. Archiwum Państwowe, Poznań, k. 88, 95. - Archiwum Państwowe, Poznań, Kaczmarczyk Kazimierz - dyrektor, k. 87, 94. - Bastrzykowski Aleksander ks., Kunowo, k. 171. - Berkan Kazimiera, Poznań, k. 15, 17. - Biblioteka Instytutu Śląskiego, Cieplice-Zdrój, k. 122, 137, 138, 139, 140, 141, 153, 154. - Biblioteka Kórnicka, Kórnik, k. 48, 64, 72, 85, 124, 125, 160, 210. - Biblioteka Krajowej Rady Narodowej, Warszawa, k. 107. - Biblioteka Miejska, Bydgoszcz, Bełza Witold - dyrektor, k. 155, 157. - Biblioteka Miejska, Gdańsk, k. 212. - Biblioteka Narodowa, Warszawa, k. 163, 176, 186, 191, 195, 196, 199, 200, 216. - Biblioteka Narodowa, Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Warszawa, k. 203. - Biblioteka Narodowa, Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Koczorowski S. P., k. 60, 61, 62, 63, 78, 80, 92, 93. - Biblioteka Polskiego Instytutu Prasoznawczego, Warszawa, k. 179. - Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, k. 10, 106. - Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, Birkenamajer Alekasander - dyrektor, k. 46. - Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, k. 47, 58, 214. - Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, Knot Antoni - dyrektor, k. 96, 126, 128, 198, 217. - Bodniak Stanisław, k. 4, 6, 14, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 49, 50, 51, 55, 66, 68, 76, 83, 84, 88, 95, 108, 114, 115, 117, 120, 128, 145, 148, 150, 152, 154, 157, 158, 164, 174, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 188, 192, 196, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 216, 218, 219. - Chojnacki Władysław, Kórnik, k. 24, 25, 49, 50, 75, 76, 77. - Czubek Franciszek, Malbork, k. 149, 150, 163, 164, 173, 174. - Dymek Leon, Poznań, k. 18, 19. - Encyklopedia Britannica, Chicago, k. 209. - Grześkowiak - burmistrz miasta Kórnika, k. 31. - Hahn Wiktor, Warszawa, k. 116, 117. - Instytut Bałtycki, Wydział Biblioteczny, Bydgoszcz, k. 109, 110, 146, 156, 159. - Instytut Historyczno-Literacki, Wrocław, k. 73. - Instytut Zachodni, Poznań, k. 26. - Jasińska Stanisława, 2, 3, 5, 9, 20, 21, 24, 47, 81, 93, 99, 105, 110, 111, 112, 134, 144, 166, 171, 190, 213. - Jaskólska Stefania, Mosina, k. 27, 28. - K[...] A., k. 8. - K[...] G., k. 11. - Komitet Kościuszkowski, Kraków, k. 65, 66, 67, 68, 69, 70. - Kuc Dymitr, Śrem, k. 142, 145, 220. - Labuda Gerard, Poznań, k. 115. - Łuczak Jadwiga, Kórnik, k. 45. - Majkowski Edmund ks., Kórnik k. 16, 21, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 59, 74, 89, 97, 102, 104, 105, 119, 170, 187, 190, 202, 211, 213. - Manteuffel Jarzy, Warszawa, k. 148, 151, 152, 158. - Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne, Kórnik, k. 33. - Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków, Warszawa, Kieszkowski Witold - Naczelny Dyrektor, k. 101. - Ministerstwo Oświaty, Warszawa, k. 197. - Ministerstwo Oświaty, Warszawa, Janiczek J. - Naczelnik Wydziału, k. 41, 103. - Ministerstwo Oświaty, Warszawa, Grycz J. - Naczelny Dyrektor Bibliotek, k. 40, 52, 53, 176, 177. - Ministerstwo Oświaty, Zbiornica Zbiorów Zabezpieczonych, Warszawa, k. 86. - Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, k. 90. - Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork, k. 178, 180, 181, 182. - Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa, k. 143, 144. - Naczelna Dyrekcja Bibliotek, Warszawa, k. 207. - Orańska Józefa, Kórnik, k. 86. - Państwowy Instytut Książki, Łódź, k. 53, 54, 55, 56, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 167, 168, 169, 175. - Polish Research Centre, Londyn, k. 183, 184, 185. - Polski Czerwony Krzyż, Kórnik, k. 13. - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Lublin, k. 132. - Redakcja Roczników Historycznych, Poznań, k. 113, 114. - Skałkowski Adam, Poznań, k. 121. - Slovansky ustav, Praha, k. 194. - Stelmachowska Bożena, Toruń, k. 83. - Swinarski Marian, Poznań, k. 193. - Szcz[...], k. 7. Szkoła Główna Handlowa, k. 42. - Tazbir Stanisław, Warszawa, k. 82. - Tomaszko J., Bnin, k. 205, 206. - Towarzystwo Miłośników Książki, Kraków, k. 85. - Towarzystwo Miłośników Stołecznego Miasta Poznania, Poznań, k. 20. - Uniwersytet Poznański, Zakład Inżynierii Leśnej, Poznań, Rafalski J. - kierownik Zakładu, k. 38, 39. - Urząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania, k. 147, 172, 203, 204. - Wojciechowski Zygmunt, Poznań, k. 188. - Zaleska Julia, Zakopane, k. 118, 120. - Ziółkowski Tadeusz, Poznań, k. 32. - Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Warszawa, k. 123, 124. - Związek Muzeów w Polsce, Muzeum Narodowe, Kraków, k. 98, 99, 100.
 • 520 $a Korespondencja w sprawach darów, legatów, depozytów, wymiany.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a rus $a ger $a lat $a fre $a eng $a cze
 • 561 $d B 04
 • 600 $a Skałkowski Adam
 • 600 $a Stelmachowska Bożena
 • 600 $a Swinarski Marian
 • 600 $a Szcz[...]
 • 600 $a Tazbir Stanisław
 • 600 $a Tomaszako J.
 • 600 $a Wojciechowski Zygmunt
 • 600 $a Zaleska Julia
 • 600 $a Ziółkowski Tadeusz
 • 651 $a Bydgoszcz $x Biblioteka Miejska
 • 651 $a Bydgoszcz $x Instytut Bałtycki. Wydział Biblioteczny
 • 651 $a Chicago $x Encyklopedia Britannica
 • 651 $a Cieplice-Zdrój $x Biblioteka Instytutu Śląskiego
 • 651 $a Frombork $x Muzeum Mikołaja Kopernika
 • 651 $a Gdańsk $x Archiwum Państwowe
 • 651 $a Kórnik $x Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne
 • 651 $a Kórnik $x Polski Czerwony Krzyż
 • 651 $a Kraków $x Komitet Kościuszkowski
 • 651 $a Kraków $x Towarzystwo Miłośników Książki
 • 651 $a Kraków $x Związek Muzeów, Muzeum Narodowe
 • 651 $a Łódź $x Państwowy Instytut Książki
 • 651 $a Londyn $x Polish Research Centre
 • 651 $a Lublin $x Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • 651 $a Poznań $x Urząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Poznań $x Instytut Zachodni
 • 651 $a Poznań $x Redakcja Roczników Historycznych
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Miłośników Stołecznego Miasta Poznania
 • 651 $a Poznań $x Uniwersytet. Zakład Inżynierii Leśnej
 • 651 $a Praga $x Slovansky ustav
 • 651 $a Warszawa $x Ministerstwo Sprawiedliwości
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Krajowej Rady Narodowej
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Narodowa
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Narodowa. Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Polskiego Instytutu Prasoznawczego
 • 651 $a Warszawa $x Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków
 • 651 $a Warszawa $x Ministerstwo Oświaty
 • 651 $a Warszawa $x Ministerstwo Oświaty, Zbiornica Zbiorów Zabezpieczonych
 • 651 $a Warszawa $x Muzeum Wojska Polskiego
 • 651 $a Warszawa $x Naczelna Dyrekcja Bibliotek
 • 651 $a Warszawa $x Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich
 • 651 $a Wrocław $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Wrocław $x Instytut Historyczno-Literacki
 • 700 $a Bastrzykowski Aleksander ks.
 • 700 $a Bełza Witold
 • 700 $a Berkan Kazimiera
 • 700 $a Birkenmajer Aleksander
 • 700 $a Bodniak Stanisław
 • 700 $a Chojnacki Władysław
 • 700 $a Czubek Franciszek
 • 700 $a Dymek Leon
 • 700 $a Grycz J.
 • 700 $a Grześkowiak
 • 700 $a Hahn Wiktor
 • 700 $a Janiczek J.
 • 700 $a Jasińska Stanisława
 • 700 $a K[...] A.
 • 700 $a Kaczmarczyk Kazimierz
 • 700 $a K[...] G.
 • 700 $a Kieszkowski Witold
 • 700 $a Knot Antoni
 • 700 $a Koczorowski S. P.
 • 700 $a Kuc Dymitr
 • 700 $a Labuda Gerard
 • 700 $a Łuczak Jadwiga
 • 700 $a Majkowski Edmund ks.
 • 700 $a Manteuffel Jerzy
 • 700 $a Orańska Józefa
 • 700 $a Rafalski J.
 • 710 $a Archiwum Państwowe Gdańsk
 • 710 $a Archiwum Państwowe Poznań
 • 710 $a Biblioteka Instytutu Śląskiego Cieplice-Zdrój
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Krajowej Rady Narodowej Warszawa
 • 710 $a Biblioteka Miejska Bydgoszcz
 • 710 $a Biblioteka Miejska Gdańsk
 • 710 $a Biblioteka Narodowa (Warszawa)
 • 710 $a Biblioteka Narodowa (Warszawa). $b Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw
 • 710 $a Biblioteka Polskiego Instytutu Prasoznawczego Warszawa
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka Poznań
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka Wrocław
 • 710 $a Instytut Bałtycki (Bydgoszcz). $b Wydział Biblioteczny
 • 710 $a Instytut Historyczno-Literacki Wrocław
 • 710 $a Instytut Zachodni Poznań
 • 710 $a Komitet Kościuszkowski Kraków
 • 710 $a Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne Kórnik
 • 710 $a Ministerstwo Kultury i Sztuki. $b Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków Warszawa
 • 710 $a Ministerstwo Oświaty
 • 710 $a Ministerstwo Oświaty. $b Zbiornica Zbiorów Zabezpieczonych Warszawa
 • 710 $a Ministerstwo Sprawiedliwości
 • 710 $a Muzeum Mikołaja Kopernika Frombork
 • 710 $a Muzeum Wojska Polskiego Warszawa
 • 710 $a Naczelna Dyrekcja Bibliotek Warszawa
 • 710 $a Państwowy Instytut Książki Łódź
 • 710 $a Polish Research Centre Londyn
 • 710 $a Polski Czerwony Krzyż Kórnik
 • 710 $a Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Lublin
 • 710 $a Redakcja Roczników Historycznych Poznań
 • 710 $a Slovansky ustav Praga
 • 710 $a Szkoła Główna Handlowa
 • 710 $a Towarzystwo Miłośników Książki Kraków
 • 710 $a Towarzystwo Miłośników Stołecznego Miasta Poznania (Poznań)
 • 710 $a Uniwersytet Poznański. Zakład Inżynierii Leśnej (Poznań)
 • 710 $a Urząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania (Poznań)
 • 710 $a Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich Warszawa
 • 710 $a Związek Muzeów w Polsce, Muzeum Narodowe Kraków
 • 740 $a Encyklopedia Britannica Chicago
 • 852 $j AB 364
 • 960 $n Nr inw. 0390
 • 999 $a Heruday Magdalena (pr. 2008)
 • 999 $a JR

Indexes

Copies

 • Signature: AB 364