Prospekty i ogłoszenia księgarskie.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953-)
 • Sygnatura: AB 570
 • Tytuł: Prospekty i ogłoszenia księgarskie.
 • Uwagi: Materiały wydzielone z dokumentów życia społecznego i przekazane do Archiwum Bibliotecznego w 2009 r.
 • Zawartość:
  • Drobne druki, prospekty nadesłane przez księgarzy i wydawców:
  • Macierz Polska, Wydawnictwo, Lwów 1909, nr 87. - Makowski M., Księgarnia, Wilno 1900, nr 86. - Maynard James, Haymarket [b.d.], nr 88-104. - Merzbachh S. H., Warszawa [1859], nr 105-106. - Ministerstwo Finansów, Warszawa 1956-1959, nr 108-109, 121. - Ministerstwo Spraw Wojskowych, Drukarnia, [Warszawa b.d.], nr 110. -
  • "Odezwa w sprawie książki jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego", [b.m.d], nr 72-74. - Orgelbrand Maurycy, Wydawnictwo, Warszawa 1873-1876, nr 112-116. - Parey Paul, Verlag, Berlin, nr 117. - "Parnas Polski" Spółka Wydawnicza, Warszawa [b.d.], nr 118. - Perthes Justus, Verlag, Gotha 1868, nr 119. - Platz Carl, Erfurt [1826], nr 120. - Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948, nr 122-123. -
  • Powszechna Księgarnia Wysyłkowa, Warszawa [b.d.], nr 124. - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Wydawnictwo, Warszawa 1936, nr 125. - Preussische Druckerei- und Verlags-Aktengesellschaft, Berlin 1931, nr 126. - Propyläen Verlag, Berlin 1930, nr 127. - Przeworski J., Wydawnictwo, Warszawa 1937, nr 128-129. - Przeździecki Aleksander, Kraków 1861, nr 130. -
  • Rada Książki, Wydawnictwo, Warszawa 1939, nr 131. - Rascher Verlag, Zürich und Leipzig 1935, nr 132. - Rejzner K., Poznań 1872, nr 133. - Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, Poznań [b.d.], nr 135. - Rosenberg & Sellier, Torino [1948], nr 136. - Rutski Kazimierz, Księgarnia, Wilno [1939], nr 136. - "Rycerz Niepokalanej", kalendarz na 1946 rok, nr 140. - Rzepecki L., Poznań 1871, nr 141. -
  • Sennewald Gustaw, Księgarnia i Skład Nut Muzycznych, Warszawa [1870], nr 142. - Sodalicja Maryańska Ziemi Sanockiej, Starawieś [1912], nr 164-166. - Spółka Wydawnicza Polska, Kraków [1910], nr 146. - Springer Julius, Verlagsbuchhandlung, Berlin 1932, nr 145. - Styka Jan, Lwów 1896, nr 147. -
  • Tallandier J., Librairie Illustree, Paris 1908, nr 148. - Towarzystwo im. Elizy Orzeszkowej, Warszawa-Grodno, 1936, nr 151. - Towarzystwo Nauki i Sztuki, Gdańsk 1937, nr 150. - Towarzystwo Wydawnicze "Rój", Warszawa [1927], nr 137. - Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1935, nr 149. -
  • Verlag für Kunst und Wissenschaft, Leipzig [b.d.], nr 78. - Verlag Pribačis, Kaunas und Leipzig, [1938], nr 65. - Wende E. i Sp., Księgarnia, Warszawa [1914], nr 3. - Wild Karol, Lwów [1866], nr 138, 156-157. - Wiśniakowski A. J., Wydawnictwo, Warszawa 1885, nr 163. - Wydawnictwo Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa [1926-1937], nr 152-155. - Wydawnictwo "Wiadomości Literackich", Warszawa 1937, nr 52. -
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, Lwów 1929-1936, nr 158-162. - Zienkowicz i Chęciński, Księgarnia, Lwów [1912], nr 164-166. - Związek Bibliotekarzy Polskich, Koło we Lwowie, 1932, nr 167.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953-)
 • 245 $a Prospekty i ogłoszenia księgarskie.
 • 500 $a Materiały wydzielone z dokumentów życia społecznego i przekazane do Archiwum Bibliotecznego w 2009 r.
 • 520 $a Drobne druki, prospekty nadesłane przez księgarzy i wydawców:
 • 520 $a Macierz Polska, Wydawnictwo, Lwów 1909, nr 87. - Makowski M., Księgarnia, Wilno 1900, nr 86. - Maynard James, Haymarket [b.d.], nr 88-104. - Merzbachh S. H., Warszawa [1859], nr 105-106. - Ministerstwo Finansów, Warszawa 1956-1959, nr 108-109, 121. - Ministerstwo Spraw Wojskowych, Drukarnia, [Warszawa b.d.], nr 110. -
 • 520 $a "Odezwa w sprawie książki jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego", [b.m.d], nr 72-74. - Orgelbrand Maurycy, Wydawnictwo, Warszawa 1873-1876, nr 112-116. - Parey Paul, Verlag, Berlin, nr 117. - "Parnas Polski" Spółka Wydawnicza, Warszawa [b.d.], nr 118. - Perthes Justus, Verlag, Gotha 1868, nr 119. - Platz Carl, Erfurt [1826], nr 120. - Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948, nr 122-123. -
 • 520 $a Powszechna Księgarnia Wysyłkowa, Warszawa [b.d.], nr 124. - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Wydawnictwo, Warszawa 1936, nr 125. - Preussische Druckerei- und Verlags-Aktengesellschaft, Berlin 1931, nr 126. - Propyläen Verlag, Berlin 1930, nr 127. - Przeworski J., Wydawnictwo, Warszawa 1937, nr 128-129. - Przeździecki Aleksander, Kraków 1861, nr 130. -
 • 520 $a Rada Książki, Wydawnictwo, Warszawa 1939, nr 131. - Rascher Verlag, Zürich und Leipzig 1935, nr 132. - Rejzner K., Poznań 1872, nr 133. - Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, Poznań [b.d.], nr 135. - Rosenberg & Sellier, Torino [1948], nr 136. - Rutski Kazimierz, Księgarnia, Wilno [1939], nr 136. - "Rycerz Niepokalanej", kalendarz na 1946 rok, nr 140. - Rzepecki L., Poznań 1871, nr 141. -
 • 520 $a Sennewald Gustaw, Księgarnia i Skład Nut Muzycznych, Warszawa [1870], nr 142. - Sodalicja Maryańska Ziemi Sanockiej, Starawieś [1912], nr 164-166. - Spółka Wydawnicza Polska, Kraków [1910], nr 146. - Springer Julius, Verlagsbuchhandlung, Berlin 1932, nr 145. - Styka Jan, Lwów 1896, nr 147. -
 • 520 $a Tallandier J., Librairie Illustree, Paris 1908, nr 148. - Towarzystwo im. Elizy Orzeszkowej, Warszawa-Grodno, 1936, nr 151. - Towarzystwo Nauki i Sztuki, Gdańsk 1937, nr 150. - Towarzystwo Wydawnicze "Rój", Warszawa [1927], nr 137. - Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1935, nr 149. -
 • 520 $a Verlag für Kunst und Wissenschaft, Leipzig [b.d.], nr 78. - Verlag Pribačis, Kaunas und Leipzig, [1938], nr 65. - Wende E. i Sp., Księgarnia, Warszawa [1914], nr 3. - Wild Karol, Lwów [1866], nr 138, 156-157. - Wiśniakowski A. J., Wydawnictwo, Warszawa 1885, nr 163. - Wydawnictwo Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa [1926-1937], nr 152-155. - Wydawnictwo "Wiadomości Literackich", Warszawa 1937, nr 52. -
 • 520 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, Lwów 1929-1936, nr 158-162. - Zienkowicz i Chęciński, Księgarnia, Lwów [1912], nr 164-166. - Związek Bibliotekarzy Polskich, Koło we Lwowie, 1932, nr 167.
 • 651 $a Berlin $x Preussische Druckerei- und Verlags-Aktengesellschaft (Berlin)
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Springer Julius
 • 651 $a Berlin $x Propyläen Verlag
 • 651 $a Berlin $x wydawnictwo - Parey Paul
 • 651 $a Gdańsk $x Towarzystwo Nauki i Sztuki
 • 651 $a Gotha $x wydawnictwo - Perthes Justus
 • 651 $a Grodno $x Towarzystwo im. Elizy Orzeszkowej
 • 651 $a Kaunas $x Verlag Pribačis
 • 651 $a Kraków $x Polska Akademia Umiejętności
 • 651 $a Kraków $x Spółka Wydawnicza Polska
 • 651 $a Leipzig $x Verlag Pribačis
 • 651 $a Leipzig $x Rascher Verlag
 • 651 $a Lipsk $x Verlag für Kunst und Wissenschaft
 • 651 $a lwów $x Macierz Polska. Wydawnictwo
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Zienkowicz i Chęciński
 • 651 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
 • 651 $a Lwów $x Związek Bibliotekarzy Polskich. Koło
 • 651 $a Paryż $x księgarnia - Tallandier J.
 • 651 $a Poznań $x Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa
 • 651 $a Starawieś $x Sodalicja Maryańska Ziemi Sanockiej
 • 651 $a Turyn $x Rosenberg & Sellier
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Wydawnicze
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Wende E. i Sp.
 • 651 $a Warszawa $x wydawnictwo - Wiśniakowski A. J.
 • 651 $a Warszawa $x Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski
 • 651 $a Warszawa $x Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Wydawnictwo
 • 651 $a Warszawa $x Powszechna Księgarnia Wysyłkowa
 • 651 $a Warszawa $x "Parnas Polski" Spółka Wydawnicza
 • 651 $a Warszawa $x wydawnictwo - Orgelbrand Maurycy
 • 651 $a Warszawa $x wydawnictwo - Przeworski J.
 • 651 $a Warszawa $x Rada Książki. Wydawnictwo
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Sennewald Gustaw
 • 651 $a Warszawa $x Wydawnictwo "Wiadomości Literackich"
 • 651 $a Warszawa $x Ministerstwo Spraw Wojskowych. Drukarnia
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo im. Elizy Orzeszkowej
 • 651 $a Warszawa $x Ministerstwo Finansów
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Wydawnicze "Rój"
 • 651 $a Wilno $x księgarnia - Makowski M.
 • 651 $a Wilno $x księgarnia - Rutski Kazimierz
 • 651 $a Zürich $x Rascher Verlag
 • 653 $a Katalogi księgarskie
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Ogłoszenia
 • 653 $a Prospekty
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chęciński [?]
 • 700 $a Evert, Ludwik Józef
 • 700 $a Makowski, M.
 • 700 $a Maynard James
 • 700 $a Merzbachh S. H.
 • 700 $a Michalski, Jan
 • 700 $a Orgelbrand, Maurycy
 • 700 $a Parey, Paul
 • 700 $a Perthes, Justus
 • 700 $a Platz, Carl
 • 700 $a Przeździecki, Aleksander
 • 700 $a Rejzner, K.
 • 700 $a Rosenberg [?]
 • 700 $a Rutski, Kazimierz
 • 700 $a Rzepecki, L.
 • 700 $a Sellier [?]
 • 700 $a Sennewald, Gustaw
 • 700 $a Springer, Julius
 • 700 $a Styka, Jan
 • 700 $a Tallandier, J.
 • 700 $a Trzaska, Władysław
 • 700 $a Wemde, E.
 • 700 $a Wild, Karol
 • 700 $a Wiśniakowski, A. J.
 • 700 $a Zienkowicz [?]
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski (Warszawa)
 • 710 $a Macierz Polska. $b Wydawnictwo (Lwów)
 • 710 $a Makowski M., Księgarnia (Wilno)
 • 710 $a Ministerstwo Finansów (Warszawa)
 • 710 $a Ministerstwo Spraw Wojskowych. $b Drukarnia (Warszawa)
 • 710 $a Orgelbrand Maurycy, Wydawnictwo (Warszawa)
 • 710 $a Parey Paul, Verlag (Berlin)
 • 710 $a "Parnas Polski" Spółka Wydawnicza (Warszawa)
 • 710 $a Perthes Justus, Verlag (Gotha)
 • 710 $a Polska Akademia Umiejętności (Kraków)
 • 710 $a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. $b Wydawnictwo (Warszawa)
 • 710 $a Powszechna Księgarnia Wysyłkowa (Warszawa)
 • 710 $a Preussische Druckerei- und Verlags-Aktengesellschaft (Berlin)
 • 710 $a Propyläen Verlag (Berlin)
 • 710 $a Przeworski J., Wydawnictwo (Warszawa)
 • 710 $a Rada Książki. $b Wydawnictwo (Warszawa)
 • 710 $a Rascher Verlag (Zürich und Leipzig)
 • 710 $a Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa (Poznań)
 • 710 $a Rosenberg & Sellier (Torino)
 • 710 $a Rutski Kazimierz, Księgarnia (Wilno)
 • 710 $a Sennewald Gustaw, Księgarnia i Skład Nut Muzycznych (Warszawa)
 • 710 $a Sodalicja Maryańska Ziemi Sanockiej (Starawieś)
 • 710 $a Spółka Wydawnicza Polska (Kraków)
 • 710 $a Springer Julius, Verlagsbuchhandlung (Berlin)
 • 710 $a Tallandier J., Librairie Illustree (Paris)
 • 710 $a Towarzystwo im. Elizy Orzeszkowej (Warszawa-Grodno)
 • 710 $a Towarzystwo Nauki i Sztuki (Gdańsk)
 • 710 $a Towarzystwo Wydawnicze "Rój" (Warszawa)
 • 710 $a Towarzystwo Wydawnicze (Warszawa)
 • 710 $a Verlag für Kunst und Wissenschaft (Leipzig)
 • 710 $a Verlag Pribačis (Kaunas und Leipzig)
 • 710 $a Wende E. i Sp., Księgarnia (Warszawa)
 • 710 $a Wiśniakowski A. J., Wydawnictwo (Warszawa)
 • 710 $a Wydawnictwo "Wiadomości Literackich" (Warszawa)
 • 710 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich. $b Wydawnictwo (Lwów)
 • 710 $a Zienkowicz i Chęciński, Księgarnia (Lwów)
 • 710 $a Związek Bibliotekarzy Polskich. $b Koło (Lwów)
 • 740 $a "Odezwa w sprawie książki jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego"
 • 740 $a "Rycerz Niepokalanej", kalendarz na 1946 rok
 • 852 $j AB 570 $n 2
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 570