Prospekty i ogłoszenia księgarskie.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953-)
 • Sygnatura:
  • AB 568
  • Nr inw. 0828
 • Tytuł:
  • Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
  • Prospekty i ogłoszenia księgarskie.
 • Uwagi: Materiały wydzielone z dokumentów życia społecznego i przekazane do Archiwum Bibliotecznego w 2009 r.
 • Zawartość:
  • Drobne druki, prospekty nadesłane przez księgarzy i wydawców:
  • "Rok pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych", Poznań 1845, nr 181. - "Rola", Warszawa [b.d.], nr 182. - "Róża duchowna", Poznań [1885], nr 183. - "Rubikon", Warszawa [b.d.], nr 184-185. - "Ruch Literacki", Lwów 1874, nr 186-190. - "Ruch społeczno-ekonomiczny", Poznań 1878, nr 191-193. - "Rzemieślnik Polski", Kraków 1891, nr 194-195. -
  • "Salon Paryski", Kraków 1879, nr 196. - "Slovansky Obzor", Praga [1902], nr 197. - "Sobótka", Księgarnia M. Leitgeber i Sp., Poznań 1871, nr 198-199. - "Staszyc", Poznań [1888], nr 200. - "Strzecha", Księgarnia F. H. Richtera, Lwów-Poznań [b.d], nr 201-203. - "Sztuki Piękne", [Kraków ok. 1924], nr 205. - "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", Wrocław [ok. 1957], nr 206. - "Światło", Bytom [1889], nr 207. -
  • "Towarzysz", Lwów [1870], nr 208. - "Tydzień literacki, naukowy i społeczny", Lwów 1874-1876, nr 209-214. - "Tygodnik beletrystyczny i naukowy", Poznań 1885, nr 215-216. - "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa 1873-1931, nr 217-219, 221-223. - "Tygodnik katolicki", Poznań [ok. 1872], nr 224-225. - "Tygodnik Lwowski", Lwów 1867, nr 228. - "Tygodnik Powieści", Poznań [1877-1888], nr 229-236. -
  • "Tygodnik Powszechny", Warszawa 1876-1878, nr 237-241. - "Tygodnik Powszechny", Kraków 1845, list, nr 242. - "Tygodnik Przemysłowy", Poznań [b.d.], nr 243. - "Tygodnik Wielkopolski", Poznań [1870], nr 244. - Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1967, nr 1. - Wydawnictwa Józefa Ungra, Warszawa 1872-1883, nr 4-5, 71, 217-218, 221-223. - "Warta", Poznań 1874, nr 245. - "Warszawski Rocznik Literacki", Warszawa 1871, nr 246. -
  • "Wiadomości Literackie", Warszawa 1936, nr 260-265. - "Włościanin", Kraków 1869, nr 266. - "Wskazówka Berlinska", Berlin 1874, nr 267. - "Wynalazki i Odkrycia", Warszawa 1927, nr 268. - "Zbiór krytyk na dzieła polskie", Poznań 1877, nr 269. - "Zdrowie", Warszawa 1878, nr 270. - "Ziemianin", Poznań 1856, nr 271.
  • Wichtige neue Werke... bei E. S. Mittler in Posen [b.d.], nr 247. - "Wiedza i Życie", Warszawa [b.d.], nr 248. - "Wielkopolanin", Poznań [b.d.], 249. - "Wieniec", Kraków 1862, nr 250. - "Wieniec. Pismo czasowe ilustrowane", Warszawa 1871, nr 251-253. - "Wieści Poznańskie", Poznań 1851, nr 254. - "Wisła", Warszawa 1887, nr 255. - "Wędrowiec", Warszawa 1863-1877, nr 256-258. - "Wiadomości Księgarskie", [b.m. ok. 1860], nr 259. -

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1953-)
 • 240 $a Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
 • 245 $a Prospekty i ogłoszenia księgarskie.
 • 500 $a Materiały wydzielone z dokumentów życia społecznego i przekazane do Archiwum Bibliotecznego w 2009 r.
 • 520 $a Drobne druki, prospekty nadesłane przez księgarzy i wydawców:
 • 520 $a "Rok pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych", Poznań 1845, nr 181. - "Rola", Warszawa [b.d.], nr 182. - "Róża duchowna", Poznań [1885], nr 183. - "Rubikon", Warszawa [b.d.], nr 184-185. - "Ruch Literacki", Lwów 1874, nr 186-190. - "Ruch społeczno-ekonomiczny", Poznań 1878, nr 191-193. - "Rzemieślnik Polski", Kraków 1891, nr 194-195. -
 • 520 $a "Salon Paryski", Kraków 1879, nr 196. - "Slovansky Obzor", Praga [1902], nr 197. - "Sobótka", Księgarnia M. Leitgeber i Sp., Poznań 1871, nr 198-199. - "Staszyc", Poznań [1888], nr 200. - "Strzecha", Księgarnia F. H. Richtera, Lwów-Poznań [b.d], nr 201-203. - "Sztuki Piękne", [Kraków ok. 1924], nr 205. - "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", Wrocław [ok. 1957], nr 206. - "Światło", Bytom [1889], nr 207. -
 • 520 $a "Towarzysz", Lwów [1870], nr 208. - "Tydzień literacki, naukowy i społeczny", Lwów 1874-1876, nr 209-214. - "Tygodnik beletrystyczny i naukowy", Poznań 1885, nr 215-216. - "Tygodnik Ilustrowany", Warszawa 1873-1931, nr 217-219, 221-223. - "Tygodnik katolicki", Poznań [ok. 1872], nr 224-225. - "Tygodnik Lwowski", Lwów 1867, nr 228. - "Tygodnik Powieści", Poznań [1877-1888], nr 229-236. -
 • 520 $a "Tygodnik Powszechny", Warszawa 1876-1878, nr 237-241. - "Tygodnik Powszechny", Kraków 1845, list, nr 242. - "Tygodnik Przemysłowy", Poznań [b.d.], nr 243. - "Tygodnik Wielkopolski", Poznań [1870], nr 244. - Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1967, nr 1. - Wydawnictwa Józefa Ungra, Warszawa 1872-1883, nr 4-5, 71, 217-218, 221-223. - "Warta", Poznań 1874, nr 245. - "Warszawski Rocznik Literacki", Warszawa 1871, nr 246. -
 • 520 $a "Wiadomości Literackie", Warszawa 1936, nr 260-265. - "Włościanin", Kraków 1869, nr 266. - "Wskazówka Berlinska", Berlin 1874, nr 267. - "Wynalazki i Odkrycia", Warszawa 1927, nr 268. - "Zbiór krytyk na dzieła polskie", Poznań 1877, nr 269. - "Zdrowie", Warszawa 1878, nr 270. - "Ziemianin", Poznań 1856, nr 271.
 • 520 $a Wichtige neue Werke... bei E. S. Mittler in Posen [b.d.], nr 247. - "Wiedza i Życie", Warszawa [b.d.], nr 248. - "Wielkopolanin", Poznań [b.d.], 249. - "Wieniec", Kraków 1862, nr 250. - "Wieniec. Pismo czasowe ilustrowane", Warszawa 1871, nr 251-253. - "Wieści Poznańskie", Poznań 1851, nr 254. - "Wisła", Warszawa 1887, nr 255. - "Wędrowiec", Warszawa 1863-1877, nr 256-258. - "Wiadomości Księgarskie", [b.m. ok. 1860], nr 259. -
 • 651 $a Berlin $x czasopismo, prospekt - "Wskazówka Berlinska"
 • 651 $a Berlin $x wydawnictwo - Ernst Wilhelm & Sohn
 • 651 $a Bytom $x czasopismo, prospekt - "Światło"
 • 651 $a Kraków $x czasopismo, prospekt - "Sztuki Piękne"
 • 651 $a Kraków $x czasopismo, prospekt - "Włościanin"
 • 651 $a Kraków $x czasopismo, prospekt - "Wieniec"
 • 651 $a Kraków $x czasopismo, prospekt - "Salon Paryski"
 • 651 $a Kraków $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik Powszechny"
 • 651 $a Kraków $x czasopismo, prospekt - "Rzemieślnik Polski"
 • 651 $a Lwów $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik Lwowski"
 • 651 $a Lwów $x czasopismo, prospekt - "Ruch Literacki"
 • 651 $a Lwów $x czasopismo, prospekt - "Strzecha"
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Richter F. H.
 • 651 $a Lwów $x czasopismo, prospekt - "Towarzysz"
 • 651 $a Lwów $x czasopismo, prospekt - "Tydzień literacki, naukowy i społeczny"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Wielkopolanin"
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Leitgeber Mieczysław
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik katolicki"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Wieści Poznańskie"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Sobótka"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik Powieści"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Staszyc"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Róża duchowna"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik beletrystyczny i naukowy"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik Przemysłowy"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Zbiór krytyk na dzieła polskie"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik Wielkopolski"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Ruch społeczno-ekonomiczny"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Warta"
 • 651 $a Poznań $x czasopismo, prospekt - "Ziemianin"
 • 651 $a Praga $x czasopismo, prospekt - "Slovansky Obzor"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Warszawski Rocznik Literacki"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik Ilustrowany"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Tygodnik Powszechny"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Wiedza i Życie"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Rubikon"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Wieniec. Pismo czasowe ilustrowane"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Wisła"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Wędrowiec"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Wiadomości Literackie"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Rola"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Wynalazki i Odkrycia"
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo, prospekt - "Zdrowie"
 • 651 $a Wrocław $x czasopismo, prospekt - "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka"
 • 653 $a Katalogi księgarskie
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Ogłoszenia
 • 653 $a Prospekty
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Ernst, Wilhelm
 • 700 $a Leitgeber, Mieczysław
 • 700 $a Mittler, E. S.
 • 700 $a Richter, F. H.
 • 700 $a Unger, Józef
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Leitgeber M. i Sp., Księgarnia, (Poznań)
 • 710 $a Richter F. H., Księgarnia (Lwów)
 • 710 $a Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn (Berlin)
 • 740 $a "Rok pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Rola", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Róża duchowna", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Rubikon", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Ruch Literacki", prospekt (Lwów)
 • 740 $a "Ruch społeczno-ekonomiczny", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Rzemieślnik Polski", prospekt (Kraków)
 • 740 $a "Salon Paryski", prospekt (Kraków)
 • 740 $a "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", prospekt (Wrocław)
 • 740 $a "Slovansky Obzor", prospekt (Praga)
 • 740 $a "Sobótka", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Staszyc", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Strzecha", prospekt (Lwów)
 • 740 $a "Światło", prospekt (Bytom)
 • 740 $a "Sztuki Piękne", prospekt (Kraków)
 • 740 $a "Towarzysz", prospekt (Lwów)
 • 740 $a "Tydzień literacki, naukowy i społeczny", prospekt (Lwów)
 • 740 $a "Tygodnik beletrystyczny i naukowy", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Tygodnik Ilustrowany", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Tygodnik katolicki", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Tygodnik Lwowski", prospekt (Lwów)
 • 740 $a "Tygodnik Powieści", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Tygodnik Powszechny", prospekt (Kraków)
 • 740 $a "Tygodnik Powszechny", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Tygodnik Przemysłowy", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Tygodnik Wielkopolski", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Warszawski Rocznik Literacki", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Warta", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Wędrowiec", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Wiadomości Księgarskie", prospekt
 • 740 $a "Wiadomości Literackie", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Wiedza i Życie", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Wielkopolanin", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Wieniec. Pismo czasowe ilustrowane", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Wieniec", prospekt (Kraków)
 • 740 $a "Wieści Poznańskie", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Wisła", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Włościanin", prospekt (Kraków)
 • 740 $a "Wskazówka Berlinska", prospekt (Berlin)
 • 740 $a "Wynalazki i Odkrycia", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Zbiór krytyk na dzieła polskie", prospekt (Poznań)
 • 740 $a "Zdrowie", prospekt (Warszawa)
 • 740 $a "Ziemianin", prospekt (Poznań)
 • 852 $j AB 568 $n 3 $p 0
 • 960 $n Nr inw. 0828
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 568