"Nabytki książek drogą księgarską (faktury i kwity księgarskie). 1879 - 1905".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 160
  • Nr inw. 0164
 • Tytuł:
  • Nabytki Biblioteki.
  • "Nabytki książek drogą księgarską (faktury i kwity księgarskie). 1879 - 1905".
 • Miejsce i czas powstania: 1879-1905
 • Opis fizyczny:
  • 314 k. 34x25 cm
  • rkps, masz., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Zawartość:
  • Baedeker Karl, Buchhandlung, Lipsk 1902, k. 248. - "Bocian znad Gopła, Wisły, Warty i Odry". Poznań 1901, k. 220. - Brockhaus F. A., Sortiment und Antiquarium, Lipsk 1885-1902, (4), k. 64-65, 225-227. - Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1887, k. 80-81. - Carboni Ulisse, Emporio librario, Rzym 1900, k. 193-194. - Chociszewski Józef, Księgarnia, Poznań 1882, k. 49. - Chrzanowski Bogdan, Księgarnia, Poznań 1904, k. 299.
  • Costenoble Hermann, Verlagshandlung, Berlin 1902, k. 234. - Cybulski A., Księgarnia, skład i wypożyczalnia nut, Poznań 1884-1888, (3), k. 59, 62, 83. - Decker W. & Co., Hofdruckerei, Expedition der "Posener Zeitung". Poznań 1901, k. 211. - Deutscher Verein gegen den Mistbrauch geistiger Getränke, Brema (podpis A. Lammers) 1887, k. 75-76. - Dietrich'sche Universitäts-Buchhandlung, Getynga 1897, k. 178. -
  • Differt's H. Buchhandlung (Moritz Liebe), Cottbus 1894, k. 137-138. - Dühring U., "Personalist"-Verlag, Nowa Wieś 1904, k. 298. - "Dziennik Poznański", Poznań 1895-1901, (2), k. 158, 221. - Edelmann M., Buchhandlung und Antiquariat, Norymberga 1902-1905, (2), k. 230-231, 312. - Fiszer (Fischer) Ludwik, Księgarnia komisowa i nakładowa, Warszawa 1900, k. 214. - Flemming Carl, Verlag, Buch- und Kunstdruckerei, Głogów 1899, k. 185. -
  • Friedlein D. E., Księgarnia, Kraków 1881 k. 28. - Friedlein D. E. (w Krakowie) i Gebethner G. (w Warszawie), księgarnie. Katalog prac balneologicznych Michała Zieleniewskiego 1888, k. 87-89. - Fritzsche Gustav, Leipziger Buchbinderei, Lipsk 1897, k. 177. - Garms'schen P. Buchhandlung, Wałcz 1903, k. 278. - "Gazeta Ludowa", Ełk 1896, k. 165. - Gebethner i Sp., Księgarnia nakładowa i sortymentowa, Kraków 1883-1902, (11), k. 55, 189-190, 212, 223, 228, 235, 250, 252, 265, 269.
  • Gebethner i Wolff, Warszawa 1900-1903, (3), k. 208, 222, 271. - Gilhofer & Ranschburg, Buchhandlung und Antiquariat, Wiedeń 1903, k. 259. - "Goniec Wielkopolski", Poznań 1889, k. 100. - Grand Henri, Verlagsbuchhandlung, Hamburg 1903, k. 283 i list Księgarni J. K. Żupańskiego do H. Granda 1903, k. 282. - Gubrynowicz i Schmidt, Księgarnia i skład nut, Lwów 1902, (2), k. 236-237.
  • Hampel Martin, Verlag der Medizinischen Hausbücher, Berlin 1887, k. 77-78. - Hartung'schen Verlags-Druckerei, Królewiec 1904, (2), k. 288-289. - Helbing Hugo, Kunst-Handlung und Kunst-Antiquariat, Monachium 1904, k. 294-295. - Heymann's Carl, Verlag, Berlin 1902, k. 243. - Hiersemann Karl W., księgarz i antykwariusz w Lipsku 1904, (2), k. 292-293. - Jolowicz Józef, Buchhandlung und Antiquariat, Poznań 1902-1905, (3), k. 233, 272, 314. -
  • Kaemmerer C. A. & Co., Verlagsbuchhandlung, Halle 1891, k. 122. - Kamieński N. i Sp., Księgarnia, Poznań 1881-1883, (2), k. 38, 54. - "Katolik", Wydawnictwo, Bytom 1890-1896, (6), k. 110-111, 125-126, 135-136, 139-140, 152-153, 168-169. - Koehler K. F., Barsortiment, Lipsk 1898-1903, (3), k. 182, 232, 276. - "Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt", 1891, k. 217-218. - Kozłowski Karol, Księgarnia, Poznań 1887, k. 82. -
  • Księgarnia Katolicka, Poznań 1884-1885, (2), k. 60-61. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1899-1900, (3), k. 191-192, 196-197. - Lange J. B., Księgarnia, skład materiałów piśmiennych i drukarnia, Gniezno 1882-1883, (4), k. 41-44, 53, 56. - Leitgeber J., Drukarnia, Poznań 1881, k. 30. - Leitgeber J. i Sp., Księgarnia, skład i wypożyczalnia nut, Poznań 1887-1891, (4), k. 69, 73, 79, 115.
  • Leitgeber Mieczysław i Sp., Poznań 1879-1884, (37), k. 1-2, 4-6, 8-17, 20, 22, 24-27, 29, 33-37, 39-40, 45-48, 50-52, 57-58. - Lesser Heinrich (Oscar Lesheim), Buchhandlung und Antiquariat, Wrocław 1900, k. 209. - Literarisches Institut von Dr. M. Huttler, Augsburg 1880-1881, (2), k. 31-32. - Łukaszewicz K., Księgarnia i antykwarnia, Lwów 1880, k. 21. - Massute's Leopold Hofbuchhandlung, Frankfurt n. O. 1892, k. 128.
  • Meyer's Friedrich Buchhandlung, Lipsk 1900, k. 203. - Mittler E. S. & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Berlin 1880, k. 23. - Neubner Paul, Buchhandlung und Antiquariat, Kolonia 1892, k. 127. - Orda Napoleon, Pińsk 1880, k. 18-19. - Orgelbrand Maurycy, Księgarnia, Warszawa 1879, k. 3. - Paetel Gebrüder, Expedition der "Deutsche Rundschau", Berlin 1890-1902, (3), k. 104-106, 229.
  • Palędzki Józef 1903, k. 280. - "Pamiętnik Literacki", Lwów 1902-1903 (3) k. 241-242, 284-285. - Parey Paul, Verlagsbuchhandlung, Berlin 1903, k. 268. - Perthes Friedrich Andreas, Verlags-Buchhandlung und Buchdruckerei, Gotha 1896, k. 161-162. - Polskie Towarzystwo Nakładowe, Lwów 1903, k. 270.
  • Rachunki, kwity, faktury, listy, ogłoszenia itp. przesłane do BK (niektóre za pośrednictwem Księgarni J. K. Żupańskiego):
  • Reimer Georg, Verlagsbuchhandlung, Berlin 1904, k. 286-287. - Richter's Fr. Verlags-Handlung (Ludwig Ungelenk), Drezno 1903, k. 267. - Řivnáč Fr., Knikupectvi nakladatelstvi, Praga 1901-1904, (2), k. 219, 296-297. - Rosenthal's Ludwig Antiquariat, Monachium 1905, k. 309-310. - Roussel C. W., Verlagsbuchhandlung, Brema 1887, k. 74. - Rühle Carl, Buch-, Accidenz und Notentypen-Druckerei, Lipsk 1888, (2), k. 86, 90-92. -
  • Saunier's L. Buchhandlung, Gdańsk 1903, k. 281. - Schötte Karl, urzędnik pocztowy w Naumburgu 1903, k. 249. - "Social-Correspondenz", "Volkswohl". Expedition, Drezno 1889-1893, (4), k. 102-103, 112-113, 120-121, 131-132. - Starke C. A., Verlag und Buchdruckerei, Görlitz 1903-1904, (5), k. 253-254, 266, 273, 303. - Strauss Emil, Buchhandlung und Antiquariat, Bonn 1887, k. 71-72. - Streisand Hugo, Buchhandlung und Antiquariat, Berlin 1902, k. 238. -
  • Strien Eugen, Verlagsbuchhandlung, Halle 1905, k. 308. - Towarzystwo Wydawnicze we Lwowie 1900, k. 206-207. - Trowitzsch & Sohn, Königliche Hofbuchdruckerei, Frankfurt n. O. 1890, (2), k. 107-108. - Tuczyński Franciszek Ksawery, autor i wydawca książek dla ludu, 1886, k. 66-67. - Verein für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław (podpis G. Strieboll), 1894-1903, (11), k. 133-134, 149-151, 163-164, 175-176, 180-181, 204-205, 215-216, 246-247, 258, 261-264, 274-275. -
  • Vieweg Friedrich & Sohn, Verlagshandlung, Brunszwik 1902, k. 239. - "Volksgesundheit", Drezno 1895, k. 154-155. - Weber J. J., Verlagsbuchhandlung, Lipsk 1902, k. 240. - Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, k. 1895, k. 159. - Weigel Adolf, Buchhandlung und und Antiquariat, Lipsk 1903, k. 302. - "Wiadomości", Poznań 1896, k. 160. - Winiarz Alojzy, Towarzystwo Historyczne we Lwowie 1898, k. 183-184. -
  • Wiśniewski J., Księgarnia, skład nut muzycznych, Gniezno 1900, (2), k. 198-210. - Wolniewicz Jan, pisarz i wydawca książek dla ludu w Zaniemyślu, 1893-1896, (2), k. 129-130, 170. - Wünsche Emil, Fabrik photographische Apparate, Drezno 1896, k. 166-167. - Wydawnictwo im. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysław Simon), Poznań 1889, k. 99. - Wydawnictwo "Studiów nad Historią Prawa Polskiego", Lwów 1899-1903, (3), k. 186-188, 255-257. -
  • Zwoliński L. i Sp., Księgarnia, skład i wypożyczalnia nut, Kraków 1900, k. 202. - Żupański J. K., Poznań 1879-1904, (25), k. 7, 63, 70, 84-85, 93-98, 109, 116-119, 123-124, 141-148, 171, 179, 244-245, 251, 277, 290, 300. - Żychliński Teodor, wydawca "Złotej księgi szlachty polskiej" 1895-1904, (5), k. 156, 174, 224, 279, 301, przy tym list Z. C. do T. Żychlińskiego 1895 k.157.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 124-127

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Nabytki Biblioteki.
 • 245 $a "Nabytki książek drogą księgarską (faktury i kwity księgarskie). 1879 - 1905".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1879-1905
 • 300 $a 314 k. $c 34x25 cm
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e opr. półpł.
 • 400 $a Fischer Ludwik zob. Fiszer (Fischer) Ludwik
 • 520 $a Baedeker Karl, Buchhandlung, Lipsk 1902, k. 248. - "Bocian znad Gopła, Wisły, Warty i Odry". Poznań 1901, k. 220. - Brockhaus F. A., Sortiment und Antiquarium, Lipsk 1885-1902, (4), k. 64-65, 225-227. - Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1887, k. 80-81. - Carboni Ulisse, Emporio librario, Rzym 1900, k. 193-194. - Chociszewski Józef, Księgarnia, Poznań 1882, k. 49. - Chrzanowski Bogdan, Księgarnia, Poznań 1904, k. 299.
 • 520 $a Costenoble Hermann, Verlagshandlung, Berlin 1902, k. 234. - Cybulski A., Księgarnia, skład i wypożyczalnia nut, Poznań 1884-1888, (3), k. 59, 62, 83. - Decker W. & Co., Hofdruckerei, Expedition der "Posener Zeitung". Poznań 1901, k. 211. - Deutscher Verein gegen den Mistbrauch geistiger Getränke, Brema (podpis A. Lammers) 1887, k. 75-76. - Dietrich'sche Universitäts-Buchhandlung, Getynga 1897, k. 178. -
 • 520 $a Differt's H. Buchhandlung (Moritz Liebe), Cottbus 1894, k. 137-138. - Dühring U., "Personalist"-Verlag, Nowa Wieś 1904, k. 298. - "Dziennik Poznański", Poznań 1895-1901, (2), k. 158, 221. - Edelmann M., Buchhandlung und Antiquariat, Norymberga 1902-1905, (2), k. 230-231, 312. - Fiszer (Fischer) Ludwik, Księgarnia komisowa i nakładowa, Warszawa 1900, k. 214. - Flemming Carl, Verlag, Buch- und Kunstdruckerei, Głogów 1899, k. 185. -
 • 520 $a Friedlein D. E., Księgarnia, Kraków 1881 k. 28. - Friedlein D. E. (w Krakowie) i Gebethner G. (w Warszawie), księgarnie. Katalog prac balneologicznych Michała Zieleniewskiego 1888, k. 87-89. - Fritzsche Gustav, Leipziger Buchbinderei, Lipsk 1897, k. 177. - Garms'schen P. Buchhandlung, Wałcz 1903, k. 278. - "Gazeta Ludowa", Ełk 1896, k. 165. - Gebethner i Sp., Księgarnia nakładowa i sortymentowa, Kraków 1883-1902, (11), k. 55, 189-190, 212, 223, 228, 235, 250, 252, 265, 269.
 • 520 $a Gebethner i Wolff, Warszawa 1900-1903, (3), k. 208, 222, 271. - Gilhofer & Ranschburg, Buchhandlung und Antiquariat, Wiedeń 1903, k. 259. - "Goniec Wielkopolski", Poznań 1889, k. 100. - Grand Henri, Verlagsbuchhandlung, Hamburg 1903, k. 283 i list Księgarni J. K. Żupańskiego do H. Granda 1903, k. 282. - Gubrynowicz i Schmidt, Księgarnia i skład nut, Lwów 1902, (2), k. 236-237.
 • 520 $a Hampel Martin, Verlag der Medizinischen Hausbücher, Berlin 1887, k. 77-78. - Hartung'schen Verlags-Druckerei, Królewiec 1904, (2), k. 288-289. - Helbing Hugo, Kunst-Handlung und Kunst-Antiquariat, Monachium 1904, k. 294-295. - Heymann's Carl, Verlag, Berlin 1902, k. 243. - Hiersemann Karl W., księgarz i antykwariusz w Lipsku 1904, (2), k. 292-293. - Jolowicz Józef, Buchhandlung und Antiquariat, Poznań 1902-1905, (3), k. 233, 272, 314. -
 • 520 $a Kaemmerer C. A. & Co., Verlagsbuchhandlung, Halle 1891, k. 122. - Kamieński N. i Sp., Księgarnia, Poznań 1881-1883, (2), k. 38, 54. - "Katolik", Wydawnictwo, Bytom 1890-1896, (6), k. 110-111, 125-126, 135-136, 139-140, 152-153, 168-169. - Koehler K. F., Barsortiment, Lipsk 1898-1903, (3), k. 182, 232, 276. - "Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt", 1891, k. 217-218. - Kozłowski Karol, Księgarnia, Poznań 1887, k. 82. -
 • 520 $a Księgarnia Katolicka, Poznań 1884-1885, (2), k. 60-61. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1899-1900, (3), k. 191-192, 196-197. - Lange J. B., Księgarnia, skład materiałów piśmiennych i drukarnia, Gniezno 1882-1883, (4), k. 41-44, 53, 56. - Leitgeber J., Drukarnia, Poznań 1881, k. 30. - Leitgeber J. i Sp., Księgarnia, skład i wypożyczalnia nut, Poznań 1887-1891, (4), k. 69, 73, 79, 115.
 • 520 $a Leitgeber Mieczysław i Sp., Poznań 1879-1884, (37), k. 1-2, 4-6, 8-17, 20, 22, 24-27, 29, 33-37, 39-40, 45-48, 50-52, 57-58. - Lesser Heinrich (Oscar Lesheim), Buchhandlung und Antiquariat, Wrocław 1900, k. 209. - Literarisches Institut von Dr. M. Huttler, Augsburg 1880-1881, (2), k. 31-32. - Łukaszewicz K., Księgarnia i antykwarnia, Lwów 1880, k. 21. - Massute's Leopold Hofbuchhandlung, Frankfurt n. O. 1892, k. 128.
 • 520 $a Meyer's Friedrich Buchhandlung, Lipsk 1900, k. 203. - Mittler E. S. & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Berlin 1880, k. 23. - Neubner Paul, Buchhandlung und Antiquariat, Kolonia 1892, k. 127. - Orda Napoleon, Pińsk 1880, k. 18-19. - Orgelbrand Maurycy, Księgarnia, Warszawa 1879, k. 3. - Paetel Gebrüder, Expedition der "Deutsche Rundschau", Berlin 1890-1902, (3), k. 104-106, 229.
 • 520 $a Palędzki Józef 1903, k. 280. - "Pamiętnik Literacki", Lwów 1902-1903 (3) k. 241-242, 284-285. - Parey Paul, Verlagsbuchhandlung, Berlin 1903, k. 268. - Perthes Friedrich Andreas, Verlags-Buchhandlung und Buchdruckerei, Gotha 1896, k. 161-162. - Polskie Towarzystwo Nakładowe, Lwów 1903, k. 270.
 • 520 $a Rachunki, kwity, faktury, listy, ogłoszenia itp. przesłane do BK (niektóre za pośrednictwem Księgarni J. K. Żupańskiego):
 • 520 $a Reimer Georg, Verlagsbuchhandlung, Berlin 1904, k. 286-287. - Richter's Fr. Verlags-Handlung (Ludwig Ungelenk), Drezno 1903, k. 267. - Řivnáč Fr., Knikupectvi nakladatelstvi, Praga 1901-1904, (2), k. 219, 296-297. - Rosenthal's Ludwig Antiquariat, Monachium 1905, k. 309-310. - Roussel C. W., Verlagsbuchhandlung, Brema 1887, k. 74. - Rühle Carl, Buch-, Accidenz und Notentypen-Druckerei, Lipsk 1888, (2), k. 86, 90-92. -
 • 520 $a Saunier's L. Buchhandlung, Gdańsk 1903, k. 281. - Schötte Karl, urzędnik pocztowy w Naumburgu 1903, k. 249. - "Social-Correspondenz", "Volkswohl". Expedition, Drezno 1889-1893, (4), k. 102-103, 112-113, 120-121, 131-132. - Starke C. A., Verlag und Buchdruckerei, Görlitz 1903-1904, (5), k. 253-254, 266, 273, 303. - Strauss Emil, Buchhandlung und Antiquariat, Bonn 1887, k. 71-72. - Streisand Hugo, Buchhandlung und Antiquariat, Berlin 1902, k. 238. -
 • 520 $a Strien Eugen, Verlagsbuchhandlung, Halle 1905, k. 308. - Towarzystwo Wydawnicze we Lwowie 1900, k. 206-207. - Trowitzsch & Sohn, Königliche Hofbuchdruckerei, Frankfurt n. O. 1890, (2), k. 107-108. - Tuczyński Franciszek Ksawery, autor i wydawca książek dla ludu, 1886, k. 66-67. - Verein für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław (podpis G. Strieboll), 1894-1903, (11), k. 133-134, 149-151, 163-164, 175-176, 180-181, 204-205, 215-216, 246-247, 258, 261-264, 274-275. -
 • 520 $a Vieweg Friedrich & Sohn, Verlagshandlung, Brunszwik 1902, k. 239. - "Volksgesundheit", Drezno 1895, k. 154-155. - Weber J. J., Verlagsbuchhandlung, Lipsk 1902, k. 240. - Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, k. 1895, k. 159. - Weigel Adolf, Buchhandlung und und Antiquariat, Lipsk 1903, k. 302. - "Wiadomości", Poznań 1896, k. 160. - Winiarz Alojzy, Towarzystwo Historyczne we Lwowie 1898, k. 183-184. -
 • 520 $a Wiśniewski J., Księgarnia, skład nut muzycznych, Gniezno 1900, (2), k. 198-210. - Wolniewicz Jan, pisarz i wydawca książek dla ludu w Zaniemyślu, 1893-1896, (2), k. 129-130, 170. - Wünsche Emil, Fabrik photographische Apparate, Drezno 1896, k. 166-167. - Wydawnictwo im. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysław Simon), Poznań 1889, k. 99. - Wydawnictwo "Studiów nad Historią Prawa Polskiego", Lwów 1899-1903, (3), k. 186-188, 255-257. -
 • 520 $a Zwoliński L. i Sp., Księgarnia, skład i wypożyczalnia nut, Kraków 1900, k. 202. - Żupański J. K., Poznań 1879-1904, (25), k. 7, 63, 70, 84-85, 93-98, 109, 116-119, 123-124, 141-148, 171, 179, 244-245, 251, 277, 290, 300. - Żychliński Teodor, wydawca "Złotej księgi szlachty polskiej" 1895-1904, (5), k. 156, 174, 224, 279, 301, przy tym list Z. C. do T. Żychlińskiego 1895 k.157.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 124-127
 • 600 $a Bażyński Franciszek, ks.
 • 600 $a Zieleniewski Michał
 • 651 $a Augsburg
 • 651 $a Augsburg $x Literarische Institut von Dr. M. Huttler
 • 651 $a Berlin $x Weidmannsche Buchhandlung
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Reimer Georg
 • 651 $a Berlin $x wydawnictwo - Heymann Carl
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Berlin $x wydawnictwo - Hampel Martin
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Mittler E. S. & Sohn
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Streisand Hugo
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Paetel Gebrüder
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Parey Paul
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Costenoble Hermann
 • 651 $a Bonn $x księgarnia - Strauss Emil
 • 651 $a Brema $x księgarnia - Roussel C. W.
 • 651 $a Brema $x Deutscher Verein gegen den Mistbrauch geistiger Getränke
 • 651 $a Brunszwik $x księgarnia - Vieweg Friedrich & Sohn
 • 651 $a Bytom $x wydawnictwo - "Katolik"
 • 651 $a Cottbus $x księgarnia - Differt H.
 • 651 $a Drezno $x księgarnia - Richter Fr.
 • 651 $a Drezno $x czasopismo - "Volkswohl"
 • 651 $a Drezno $x Fabrik photographische Apparate - Wünsche Emil
 • 651 $a Drezno $x czasopismo - "Volksgesundheit"
 • 651 $a Drezno $x czasopismo - "Social-Correspondenz"
 • 651 $a Ełk $x czasopismo - "Gazeta Ludowa"
 • 651 $a Frankfurt n. O. $x księgarnia - Massute Leopold
 • 651 $a Frankfurt n. O. $x drukarnia - Trowitzsch & Sohn
 • 651 $a Gdańsk $x księgarnia - Saunier L.
 • 651 $a Getynga $x księgarnia - Dietrich
 • 651 $a Głogów $x wydawnictwo - Flemming Carl
 • 651 $a Gniezno $x księgarnia - Lange J. B.
 • 651 $a Gniezno $x księgarnia - Wiśniewski Jan
 • 651 $a Görlitz $x wydawnictwo, drukarnia - Starke C. A.
 • 651 $a Gotha $x księgarnia - Perthes Friedrich Andreas
 • 651 $a Halle $x Buchhandlung des Waisenhauses
 • 651 $a Halle $x księgarnia - Kaemmerer C. A. & Co.
 • 651 $a Halle $x księgarnia - Strien Eugen
 • 651 $a Hamburg $x księgarnia - Grand Henri
 • 651 $a Kolonia $x czasopismo - "Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt"
 • 651 $a Kolonia $x księgarnia - Neubner Paul
 • 651 $a Kraków $x księgarnia - Zwoliński L. i Sp.
 • 651 $a Kraków $x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651 $a Kraków $x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651 $a Kraków $x księgarnia - Friedlein D. E.
 • 651 $a Królewiec
 • 651 $a Królewiec $x drukarnia - Hartung
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Baedeker Karl
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Weber J. J.
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Koehler K. F.
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Brockhaus F. A.
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Meyer Friedrich
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Weigel Adolf
 • 651 $a Lipsk $x introligatornia - Fritzsche Gustav
 • 651 $a Lipsk $x drukarnia - Rühle Carl
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Hiersemann Karl W.
 • 651 $a Łódź $x księgarnia - Fiszer (Fischer) Ludwik
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Gubrynowicz i Schmidt
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo Wydawnicze
 • 651 $a Lwów $x Wydawnictwo "Studiów nad Historią Prawa Polskiego"
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Łukaszewicz K.
 • 651 $a Lwów $x Polskie Towarzystwo Nakładowe
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo Historyczne
 • 651 $a Lwów $x czasopismo - "Pamiętnik Literacki"
 • 651 $a Monachium $x księgarnia - Rosenthal Ludwig
 • 651 $a Monachium $x księgarnia - Helbing Hugo
 • 651 $a Norymberga $x księgarnia - Edelmann M.
 • 651 $a Nowa Wieś $x wydawnictwo - Dühring U.
 • 651 $a Poznań $x Wydawnictwo im. ks. Franciszka Bażyńskiego
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651 $a Poznań $x drukarnia - Leitgeber Jarosław
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Wiadomości"
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Bocian znad Gopła, Wisły, Warty i Odry"
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Kozłowski Karol
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Chociszewski Józef
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Chrzanowski Bogdan
 • 651 $a Poznań $x Księgarnia Katolicka
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Cybulski A.
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Kamieński N. i Sp.
 • 651 $a Poznań $x drukarnia - Decker W. & Co.
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Leitgeber Mieczysław i Sp.
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Goniec Wielkopolski"
 • 651 $a Praga $x księgarnia - Řivnáč Fr.
 • 651 $a Rzym $x księgarnia - Carboni Ulisse
 • 651 $a Wałcz $x księgarnia - Garms P.
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Orgelbrand Maurycy
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Fiszer (Fischer) Ludwik
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 $a Wiedeń $x księgarnia - Gilhofer & Ranschburg
 • 651 $a Wrocław $x księgarnia - Lesser Heinrich
 • 651 $a Wrocław $x Verein für das Museum Schlesischer Altertümer
 • 653 $a Drukarnie
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Wydawnictwa
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |kupno
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wykaz nabytków
 • 700 $a Baedeker Karl
 • 700 $a Brand Philipp
 • 700 $a Brockhaus F. A.
 • 700 $a Carboni Ulisse
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chociszewski Józef
 • 700 $a Chrzanowski Bogdan
 • 700 $a Costenoble Hermann
 • 700 $a Cybulski A.
 • 700 $a Decker W.
 • 700 $a Dietrich [?]
 • 700 $a Differt H.
 • 700 $a Dühring U.
 • 700 $a Edelmann M.
 • 700 $a Fiszer (Fischer) Ludwik
 • 700 $a Flemming Carl
 • 700 $a Friedlein D. E.
 • 700 $a Fritzsche Gustav
 • 700 $a Garms P.
 • 700 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 $a Gilhofer [?]
 • 700 $a Grand Henri
 • 700 $a Gubrynowicz, Władysław Ludwik (1836-1914)
 • 700 $a Hampel Martin
 • 700 $a Hartung [?]
 • 700 $a Helbing Hugo
 • 700 $a Heymann Carl
 • 700 $a Hiersemann Karl W.
 • 700 $a Horstmann L.
 • 700 $a Jolowicz Józef
 • 700 $a Kaemmerer C. A.
 • 700 $a Kamieński N.
 • 700 $a Koehler K. F.
 • 700 $a Kozłowski Karol
 • 700 $a Lammers A.
 • 700 $a Lange J. B.
 • 700 $a Leitgeber Jarosław
 • 700 $a Leitgeber Mieczysław
 • 700 $a Lesser Heinrich
 • 700 $a Lessheim Oscar
 • 700 $a Liebe Moritz
 • 700 $a Łukaszewicz K.
 • 700 $a Massute Leopold
 • 700 $a Meyer Friedrich
 • 700 $a Mittler E. S.
 • 700 $a Neubner Paul
 • 700 $a Orda Napoleon
 • 700 $a Orgelbrand Maurycy
 • 700 $a Paetel [?]
 • 700 $a Palędzki Józef
 • 700 $a Parey Paul
 • 700 $a Perthes Friedrich Andreas
 • 700 $a Ranschburg [?]
 • 700 $a Reimer Georg
 • 700 $a Richter Fr.
 • 700 $a Řivnáč Fr.
 • 700 $a Rosenthal Ludwig
 • 700 $a Roussel C. W.
 • 700 $a Rühle Carl
 • 700 $a Saunier L.
 • 700 $a Schmidt, Władysław (1840-1908)
 • 700 $a Schötte Karl
 • 700 $a Simon Władysław
 • 700 $a Starke C. A.
 • 700 $a Strauss Emil
 • 700 $a Streisand Hugo
 • 700 $a Strieboll Gustav
 • 700 $a Strien Eugen
 • 700 $a Trowitzsch [?]
 • 700 $a Tuczyński Franciszek Ksawery
 • 700 $a Ungelenk Ludwig
 • 700 $a Vieweg Friedrich
 • 700 $a Weber J. J.
 • 700 $a Weigel Adolf
 • 700 $a Winiarz Alojzy
 • 700 $a Wiśniewski Jan
 • 700 $a Wolff Robert
 • 700 $a Wolniewicz Jan
 • 700 $a Wünsche Emil
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty
 • 700 $a Zwoliński L.
 • 700 $a Żychliński Teodor
 • 710 $a Baedeker Karl, |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Brockhaus F. A., |Sortiment und Antiquarium Lipsk
 • 710 $a Buchhandlung des Waisenhauses Halle
 • 710 $a Carboni Ulisse, |Emporio librario Rzym
 • 710 $a Chociszewski Józef, |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Chrzanowski Bogdan, |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Costenoble Hermann, |Verlagshandlung Berlin
 • 710 $a Cybulski A., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Decker W. & Co., |Drukarnia Poznań
 • 710 $a Deutscher Verein gegen den Mistbrauch geistiger Getränke Brema
 • 710 $a Dietrich'sche |Universitäts-Buchhandlung (L. Horstmann) Getynga
 • 710 $a Differt's H. |Buchhandlung Cottbus
 • 710 $a Dühring U., |"Personalist"-Verlag Nowa Wieś
 • 710 $a Edelmann M., |Buchhandlung und Antiquariat Norymberga
 • 710 $a Fiszer (|Fischer) Ludwik, |Księgarnia (Łódź, Warszawa)
 • 710 $a Flemming Carl, |Verlag, Buch- und Kunstdruckerei Głogów
 • 710 $a Friedlein D. E., |Księgarnia Kraków
 • 710 $a Fritzsche Gustav, |Leipziger Buchbinderei Lipsk
 • 710 $a Garms'sche P. |Buchhandlung Wałcz
 • 710 $a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Gilhofer & Ranschburg, |Buchhandlung Wiedeń
 • 710 $a Grand Henri, |Verlagsbuchhandlung Hamburg
 • 710 $a Gubrynowicz i Schmidt, |Księgarnia Lwów
 • 710 $a Hampel Martin, |Verlag der Medizinischen Hausbücher Berlin
 • 710 $a Hartung'schen |Verlags-Druckerei Królewiec
 • 710 $a Helbing Hugo, |Kunst-Handlung und Kunst-Antiquariat Monachium
 • 710 $a Heymann's Carl, |Verlag Berlin
 • 710 $a Hiersemann Karl W., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Jolowicz Józef, |Księgarnia (Poznań)
 • 710 $a Kaemmerer C. A. & Co., |Verlagsbuchhandlung Halle
 • 710 $a Kamieński N. i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a "Katolik", Wydawnictwo Bytom
 • 710 $a Koehler K. F., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Kozłowski Karol, |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Księgarnia J. K. Żupańskiego Poznań
 • 710 $a Księgarnia Katolicka Poznań
 • 710 $a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej Kraków
 • 710 $a Lange J. B., |Księgarnia Gniezno
 • 710 $a Leitgeber Jarosław, |Drukarnia Poznań
 • 710 $a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Leitgeber Mieczysław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Lesser Heinrich (Oscar Lessheim, Philipp Brand), |Buchhandlung und Antiquariat Wrocław
 • 710 $a Literarische Institut von Dr. M. Huttler Augsburg
 • 710 $a Łukaszewicz K., |Księgarnia Lwów
 • 710 $a Massute's Leopold |Hofbuchhandlung Frankfurt n. O.
 • 710 $a Meyer's Friedrich |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Mittler E. S. & Sohn, |Königliche Hofbuchhandlung Berlin
 • 710 $a Neubner Paul, |Buchhandlung und Antiquariat Kolonia
 • 710 $a Orgelbrand Maurycy, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Paetel Gebrüder, |Verlagshandlung Berlin
 • 710 $a Parey Paul, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 $a Perthes Friedrich Andreas, |Verlagsbuchhandlung Gotha
 • 710 $a Polskie Towarzystwo Nakładowe Lwów
 • 710 $a Reimer Georg, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 $a Richter's Fr. |Verlags-Handlung Drezno
 • 710 $a Řivnáč Fr., |Knikupectvi nakladatelstvi Praga
 • 710 $a Rosenthal's Ludwig |Antiquariat Monachium
 • 710 $a Roussel C. W., |Verlagsbuchhandlung Brema
 • 710 $a Rühle Carl, |Buchdruckerei Lipsk
 • 710 $a Saunier's L. |Buchhandlung Gdańsk
 • 710 $a "Social-Correspondenz", Drezno
 • 710 $a Starke C. A., |Verlag und Buchdruckerei (Görlitz)
 • 710 $a Strauss Emil, |Buchhandlung und Antiquariat Bonn
 • 710 $a Streisand Hugo, |Buchhandlung und Antiquariat Berlin
 • 710 $a Strien Eugen, |Verlagsbuchhandlung Halle
 • 710 $a Towarzystwo Historyczne Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Wydawnicze Lwów
 • 710 $a Trowitzsch & Sohn, |Königliche Hofbuchdruckerei (Frankfurt n. O.)
 • 710 $a Verein für das Museum Schlesischer Altertümer Wrocław
 • 710 $a Vieweg Friedrich & Sohn, |Verlagshandlung Brunszwik
 • 710 $a Weber J. J., |Verlagsbuchhandlung Lipsk
 • 710 $a Weidmannsche Buchhandlung Berlin
 • 710 $a Weigel Adolf, |Buchhandlung und Antiquariat Lipsk
 • 710 $a Wiśniewski Jan, |Księgarnia Gniezno
 • 710 $a Wünsche Emil, |Fabrik photographische Apparate Drezno
 • 710 $a Wydawnictwo im. ks. Franciszka Bażyńskiego Poznań
 • 710 $a Wydawnictwo "Studiów nad Historią Prawa Polskiego" Lwów
 • 710 $a Żupański Jan Konstanty, Księgarnia Poznań
 • 710 $a Zwoliński L. i Sp., |Księgarnia (Kraków)
 • 740 $a "Bocian znad Gopła, Wisły, Warty i Odry", Poznań
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 $a "Gazeta Ludowa", Ełk
 • 740 $a "Goniec Wielkopolski", Poznań
 • 740 $a "Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt", Kolonia
 • 740 $a "Pamiętnik Literacki", Lwów
 • 740 $a "Volksgesundheit", Drezno
 • 740 $a "Volkswohl", Drezno
 • 740 $a "Wiadomości", Poznań
 • 852 $j AB 160
 • 960 $n Nr inw. 0164
 • 999 $a KK
 • 999 $a KW

Indexes

Copies

 • Signature: AB 160