"Nabytki od 1.1.1910 do 31.8.1913".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 163
  • Nr inw. 0167
 • Tytuł:
  • Nabytki Biblioteki.
  • "Nabytki od 1.1.1910 do 31.8.1913".
 • Miejsce i czas powstania: 1909-1913
 • Opis fizyczny:
  • 338 k. 30x24 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol ger
 • Zawartość:
  • "Aus dem Posener Lande", Leszno 1910-1911, (4), k. 24, 36, 52, 90. - Baer Joseph & Co., Frankfurt n. M. 1911, k. 132. - Bensheimer J., Verlagsbuchhandlung, Mannheim 1913 (2) k. 288-290. - Bernacki Ludwik, 1912, k. 250. - Beyer's Ferd. Buchhandlung (Thomas & Oppermann), Królewiec 1910-1912, (5), k. 20, 51, 201, 207-208, 268. - Bibliographisches Institut (Meyer), Lipsk 1913, (2), k. 307-308. -
  • Bibliotheque Apostolice Vaticane, 1913, k. 100. - Bong Rich., Kunstverlag, Lipsk 1912, k. 215. - Brockhaus & Pehrsson, Kommissions-Buchhandlung, Lipsk 1911, k. 72. - Bruckstein's M. Buchhandlung und Antiquariat, Gdańsk 1912, k. 230. - Carlebach Ernst, Heidelberg 1912, k. 263-264. - Chołodecki Józef Białynia (Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie), 1912, (2), k. 169, 184-185. -
  • Cotta'schen J. G. Buchhandlung Nachfolger, Berlin 1910, k. 19. - Czartoryski Zygmunt, 1912, (3), k. 236, 252-255. - Deutsche Landbuchhandlung, Berlin 1911, k. 99. - Dębowski Ignacy, 1911, k. 86-87. - Drukarnia "Dziennika Poznańskiego", 1910-1912, (8), k. 43, 88, 101, 135, 137, 149, 156, 210. - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1909-1912, (3), k. 55, 234, 251. - Duncker Alexander, Verlagshandlung, Lipsk 1910-1912, (3), k. 10, 13, 219. -
  • Duncker & Humbolt, Verlagshandlung, Lipsk 1911, k. 93. - Durczykiewicz Leonard 1912 k. 261. - "Dziennik Poznański" 1910-1912, (2), k. 6, 182. - Eulitz Oskar, Verlags- und Sortiments- Buchhandlung, Leszno 1911, (2), k. 80, 100. - Fiedler Antoni, Poznań 1910, k. 31. - Fiszler K., Księgarnia, Warszawa 1911, k. 96. - Foerster Fr., Lipsk 1910-1913, (5), k. 66, 91, 291, 310, 335. - Fritsch Theodor, Hammer-Verlag, Lipsk 1912-1913 (2) k. 194, 284. -
  • Galicyjskie Towarzystwo Leśne we Lwowie 1910-1913, (4), k. 17, 116, 153-155, 292-293. - Galicyjskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt we Lwowie (podpis. Maria Mazurkówna sekr.) 1912, k. 173-174. - "Gazeta Ogrodnicza", Toruń 1910, k. 12. - Gebethner G. i Sp., Kraków 1910-1912, (33), k. 11, 18, 29-30, 35, 42, 44, 48, 50, 53, 56-59, 61, 65, 81, 122, 136, 148, 151-152, 158, 175, 181, 214, 220-221, 232, 265, 267, 271, 279. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1910-1913, (4), k. 37, 155, 196, 317. -
  • Geschäftstelle des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, Lipsk 1910, k. 64. - Gilhofer & Ranschburg, Wiedeń 1912, k. 257. - Goerlich Franz, Verlagsbuchhandlung, Wrocław 1911, k. 97. - Gutbier H., Antiquariat, Berlin 1911, k. 120. - Hahnowa Kazimiera z Lorenzów, 1912, k. 238-242. - Halle J., Antiquariat, Monachium 1912, k. 216. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1910-1911, (2), k. 14, 78. - Harrwitz Max, Berlin 1911, (6), k. 70-71, 82-85, 108-109. -
  • Heichen Wolfgang, Verlag, Lipsk 1911, k. 75. - Herder'schen Verlagshandlung, Fryburg Bryzgowijski 1913, k. 304. - Herder & Co., Verlagshandlung, Monachium 1912, k. 266. - Hernfeld Wilhelm, antykwariusz w Wiedniu 1911, (2), k. 111-113, 118-119. - Hess G., Antiquariat, Monachium 1912, k. 227-228.
  • Heymann's Carl Verlag, Berlin 1912-1913, (3), k. 205-206, 321, 324. - Hinrichs'schen J. C. Buchhandlung, Lipsk 1911, k. 105. - Hirzel S., Verlagshandlung, Lipsk 1911, k. 133. - Hönisch Rudolph, Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung, Lipsk 1912-1913, (7), k. 160, 166, 170-172, 178-179, 315. - Jacobsohn Wilhelm & Co., Verlag, Buch- und Kunstantiquariat, Wrocław 1912, (5), k. 140-144. - Jolowicz Józef, Poznań 1911-1913, (5), k. 121, 123, 161, 333, 337. -
  • Kafemann A. W., Verlagshandlung, Gdańsk 1912, k. 247. - Keller Heinrich, Buchhandlung, Frankfurt n. M. 1913, k. 309. - Kirchheim & Co., Verlags- und Sortimentsbuchhandlung, Moguncja 1911, k. 104. - Klemm Otto, Kommissions- Geschäft, Lipsk 1913, k. 305. -
  • Klobasa C., 1912, k. 211. - Krzyżanowski Stanisław (Arch. Akt Dawnych Miasta Krakowa), 1912-1913, (2), k. 192-193, 325-326. - Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Lwów 1912, (5), k. 145, 200, 231, 259, 274. - Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza, Poznań 1910, k. 5.
  • Leitgeber J. i Sp., Poznań 1911, (2), k. 89, 139. - Liepmannssohn Leo, Antiquariat, Berlin 1912, (2), k. 272, 275. - "Łowiec Wielkopolski", Poznań 1913, (3), k. 276, 297, 330. - Mendelewski M., Introligatornia, Poznań 1910, k. 67. - Meyer's Friedrich Buchhandlung, Lipsk 1912, k. 183. - Mittler E. S. & Sohn, Berlin 1911, k. 94. - Müller Georg, Verlag, Monachium 1912, k. 246. - Nietsch F., 1911, k. 114. - "Pamiętnik Literacki", Lwów 1910, k. 7-8. -
  • Listy, faktury, rachunki, kwity, oferty etc. przesłane do BK głównie od księgarzy i wydawców:
  • Parey Paul, Berlin 1910, k. 15. - Pawlikowski A., Zakład artystyczno-fotograficzny, Kraków 1913, k. 285-286. - Pelncen [?] Claus, 1912, k. 191. - "Posener Zeitung", Poznań 1910, k. 69. - Raabe's Ferdinand, Nachfolger (Eugen Heinrich), Królewiec 1910-1911, (3), k. 41, 45, 77. - Rauthe Oskar, Berlin 1910-1912, (4), 25, 38, 229, 235. -
  • Röhl Albert, 1911-1912, (8), k. 124-128, 131, 198-199, 202-204, 222-224, 243-245. - Rosenthal Jacques, Monachium 1910-1911, (4), k. 21-22, 54, 79. - Rosenthal Ludwig, Monachium 1911, (3), k. 76, 107, 110. - Roth Emil, Verlagsbuchhandlung, Giessen 1911, k. 95. - Rzepecki Karol, 1912-1913, (2, w tym odezwa dr.), k. 167, 311.
  • Schaerer M., Sanitätsgeschäft, Berno 1910, (prospekt), k. 1-2. - Schöningh Heinrich, Münster 1910, k. 39-40. - Słupski Zygmunt Światopełk do W. Zamoyskiego, 1910, k. 46. - Stargardt J. A., Berlin 1910, k. 23. - Stowarzyszenie Artystów w Poznaniu, 1911-1913, (2), k. 138, 278. - "Subpagus" [pseud.], 1912, k. 217. -
  • "Świat", Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze, Warszawa 1912-1913, (32), k. 159, 168, 176-177, 180, 186-190, 197, 209, 212-213, 218, 225-226, 260, 269-270, 273, 277, 281-282, 287, 294, 303, 313, 318, 320, 327, 331. - "Tęcza", Poznań 1911, k. 129. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie (podpis.: Aleksander Jabłonowski przew. i Franciszek Pułaski sekr.), 1912-1913, (2), k. 162-163, 299. -
  • Towarzystwo "Straż" w Poznaniu (podpis.: Felicjan Niegolewski przew. i Franciszek Schroeder skarbnik), 1913, k. 338. - Verein für das Museum Schlesischer Altertümer (podpis. G. Strieboll), Wrocław 1910-1912, (3), k. 26-28, 102-103, 164-165. - Verlag der Königlichen Statistischen Landesamt, Berlin 1910, k. 4. - Vogt Gebrüder, Verlag, Lipsk 1913, k. 283. - Weber-Haus, Verlagsgesellschaft, Berlin 1910, k. 63. -
  • Weigel Adolf, Lipsk 1913, (2), k. 295-296, 298. - West Feliks, Księgarnia, Brody 1911, k. 98. - Wilder Hieronim i Ska, Warszawa 1910-1913, (13), k. 32-34, 248-249, 301-302, 306, 312, 314, 316, 323, 328-329, 334. - Zabłocki K., Toruń 1910-1911, (2), k. 47, 68. - Żupański J. K., Poznań 1910-1913, (4), k. 3, 62, 74, 280.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 131-133.

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Nabytki Biblioteki.
 • 245 %a "Nabytki od 1.1.1910 do 31.8.1913".
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1909-1913
 • 300 %a 338 k. %c 30x24 cm
 • 340 %d rkps, masz., dr. %e poszyt
 • 400 %a Białynia-Chołodecki Józef zob. Chołodecki Józef Białynia
 • 400 %a Lorenz Kazimiera zob. Hahnowa Kazimiera z Lorenzów
 • 520 %a "Aus dem Posener Lande", Leszno 1910-1911, (4), k. 24, 36, 52, 90. - Baer Joseph & Co., Frankfurt n. M. 1911, k. 132. - Bensheimer J., Verlagsbuchhandlung, Mannheim 1913 (2) k. 288-290. - Bernacki Ludwik, 1912, k. 250. - Beyer's Ferd. Buchhandlung (Thomas & Oppermann), Królewiec 1910-1912, (5), k. 20, 51, 201, 207-208, 268. - Bibliographisches Institut (Meyer), Lipsk 1913, (2), k. 307-308. -
 • 520 %a Bibliotheque Apostolice Vaticane, 1913, k. 100. - Bong Rich., Kunstverlag, Lipsk 1912, k. 215. - Brockhaus & Pehrsson, Kommissions-Buchhandlung, Lipsk 1911, k. 72. - Bruckstein's M. Buchhandlung und Antiquariat, Gdańsk 1912, k. 230. - Carlebach Ernst, Heidelberg 1912, k. 263-264. - Chołodecki Józef Białynia (Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie), 1912, (2), k. 169, 184-185. -
 • 520 %a Cotta'schen J. G. Buchhandlung Nachfolger, Berlin 1910, k. 19. - Czartoryski Zygmunt, 1912, (3), k. 236, 252-255. - Deutsche Landbuchhandlung, Berlin 1911, k. 99. - Dębowski Ignacy, 1911, k. 86-87. - Drukarnia "Dziennika Poznańskiego", 1910-1912, (8), k. 43, 88, 101, 135, 137, 149, 156, 210. - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1909-1912, (3), k. 55, 234, 251. - Duncker Alexander, Verlagshandlung, Lipsk 1910-1912, (3), k. 10, 13, 219. -
 • 520 %a Duncker & Humbolt, Verlagshandlung, Lipsk 1911, k. 93. - Durczykiewicz Leonard 1912 k. 261. - "Dziennik Poznański" 1910-1912, (2), k. 6, 182. - Eulitz Oskar, Verlags- und Sortiments- Buchhandlung, Leszno 1911, (2), k. 80, 100. - Fiedler Antoni, Poznań 1910, k. 31. - Fiszler K., Księgarnia, Warszawa 1911, k. 96. - Foerster Fr., Lipsk 1910-1913, (5), k. 66, 91, 291, 310, 335. - Fritsch Theodor, Hammer-Verlag, Lipsk 1912-1913 (2) k. 194, 284. -
 • 520 %a Galicyjskie Towarzystwo Leśne we Lwowie 1910-1913, (4), k. 17, 116, 153-155, 292-293. - Galicyjskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt we Lwowie (podpis. Maria Mazurkówna sekr.) 1912, k. 173-174. - "Gazeta Ogrodnicza", Toruń 1910, k. 12. - Gebethner G. i Sp., Kraków 1910-1912, (33), k. 11, 18, 29-30, 35, 42, 44, 48, 50, 53, 56-59, 61, 65, 81, 122, 136, 148, 151-152, 158, 175, 181, 214, 220-221, 232, 265, 267, 271, 279. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1910-1913, (4), k. 37, 155, 196, 317. -
 • 520 %a Geschäftstelle des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, Lipsk 1910, k. 64. - Gilhofer & Ranschburg, Wiedeń 1912, k. 257. - Goerlich Franz, Verlagsbuchhandlung, Wrocław 1911, k. 97. - Gutbier H., Antiquariat, Berlin 1911, k. 120. - Hahnowa Kazimiera z Lorenzów, 1912, k. 238-242. - Halle J., Antiquariat, Monachium 1912, k. 216. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1910-1911, (2), k. 14, 78. - Harrwitz Max, Berlin 1911, (6), k. 70-71, 82-85, 108-109. -
 • 520 %a Heichen Wolfgang, Verlag, Lipsk 1911, k. 75. - Herder'schen Verlagshandlung, Fryburg Bryzgowijski 1913, k. 304. - Herder & Co., Verlagshandlung, Monachium 1912, k. 266. - Hernfeld Wilhelm, antykwariusz w Wiedniu 1911, (2), k. 111-113, 118-119. - Hess G., Antiquariat, Monachium 1912, k. 227-228.
 • 520 %a Heymann's Carl Verlag, Berlin 1912-1913, (3), k. 205-206, 321, 324. - Hinrichs'schen J. C. Buchhandlung, Lipsk 1911, k. 105. - Hirzel S., Verlagshandlung, Lipsk 1911, k. 133. - Hönisch Rudolph, Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung, Lipsk 1912-1913, (7), k. 160, 166, 170-172, 178-179, 315. - Jacobsohn Wilhelm & Co., Verlag, Buch- und Kunstantiquariat, Wrocław 1912, (5), k. 140-144. - Jolowicz Józef, Poznań 1911-1913, (5), k. 121, 123, 161, 333, 337. -
 • 520 %a Kafemann A. W., Verlagshandlung, Gdańsk 1912, k. 247. - Keller Heinrich, Buchhandlung, Frankfurt n. M. 1913, k. 309. - Kirchheim & Co., Verlags- und Sortimentsbuchhandlung, Moguncja 1911, k. 104. - Klemm Otto, Kommissions- Geschäft, Lipsk 1913, k. 305. -
 • 520 %a Klobasa C., 1912, k. 211. - Krzyżanowski Stanisław (Arch. Akt Dawnych Miasta Krakowa), 1912-1913, (2), k. 192-193, 325-326. - Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Lwów 1912, (5), k. 145, 200, 231, 259, 274. - Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza, Poznań 1910, k. 5.
 • 520 %a Leitgeber J. i Sp., Poznań 1911, (2), k. 89, 139. - Liepmannssohn Leo, Antiquariat, Berlin 1912, (2), k. 272, 275. - "Łowiec Wielkopolski", Poznań 1913, (3), k. 276, 297, 330. - Mendelewski M., Introligatornia, Poznań 1910, k. 67. - Meyer's Friedrich Buchhandlung, Lipsk 1912, k. 183. - Mittler E. S. & Sohn, Berlin 1911, k. 94. - Müller Georg, Verlag, Monachium 1912, k. 246. - Nietsch F., 1911, k. 114. - "Pamiętnik Literacki", Lwów 1910, k. 7-8. -
 • 520 %a Listy, faktury, rachunki, kwity, oferty etc. przesłane do BK głównie od księgarzy i wydawców:
 • 520 %a Parey Paul, Berlin 1910, k. 15. - Pawlikowski A., Zakład artystyczno-fotograficzny, Kraków 1913, k. 285-286. - Pelncen [?] Claus, 1912, k. 191. - "Posener Zeitung", Poznań 1910, k. 69. - Raabe's Ferdinand, Nachfolger (Eugen Heinrich), Królewiec 1910-1911, (3), k. 41, 45, 77. - Rauthe Oskar, Berlin 1910-1912, (4), 25, 38, 229, 235. -
 • 520 %a Röhl Albert, 1911-1912, (8), k. 124-128, 131, 198-199, 202-204, 222-224, 243-245. - Rosenthal Jacques, Monachium 1910-1911, (4), k. 21-22, 54, 79. - Rosenthal Ludwig, Monachium 1911, (3), k. 76, 107, 110. - Roth Emil, Verlagsbuchhandlung, Giessen 1911, k. 95. - Rzepecki Karol, 1912-1913, (2, w tym odezwa dr.), k. 167, 311.
 • 520 %a Schaerer M., Sanitätsgeschäft, Berno 1910, (prospekt), k. 1-2. - Schöningh Heinrich, Münster 1910, k. 39-40. - Słupski Zygmunt Światopełk do W. Zamoyskiego, 1910, k. 46. - Stargardt J. A., Berlin 1910, k. 23. - Stowarzyszenie Artystów w Poznaniu, 1911-1913, (2), k. 138, 278. - "Subpagus" [pseud.], 1912, k. 217. -
 • 520 %a "Świat", Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze, Warszawa 1912-1913, (32), k. 159, 168, 176-177, 180, 186-190, 197, 209, 212-213, 218, 225-226, 260, 269-270, 273, 277, 281-282, 287, 294, 303, 313, 318, 320, 327, 331. - "Tęcza", Poznań 1911, k. 129. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie (podpis.: Aleksander Jabłonowski przew. i Franciszek Pułaski sekr.), 1912-1913, (2), k. 162-163, 299. -
 • 520 %a Towarzystwo "Straż" w Poznaniu (podpis.: Felicjan Niegolewski przew. i Franciszek Schroeder skarbnik), 1913, k. 338. - Verein für das Museum Schlesischer Altertümer (podpis. G. Strieboll), Wrocław 1910-1912, (3), k. 26-28, 102-103, 164-165. - Verlag der Königlichen Statistischen Landesamt, Berlin 1910, k. 4. - Vogt Gebrüder, Verlag, Lipsk 1913, k. 283. - Weber-Haus, Verlagsgesellschaft, Berlin 1910, k. 63. -
 • 520 %a Weigel Adolf, Lipsk 1913, (2), k. 295-296, 298. - West Feliks, Księgarnia, Brody 1911, k. 98. - Wilder Hieronim i Ska, Warszawa 1910-1913, (13), k. 32-34, 248-249, 301-302, 306, 312, 314, 316, 323, 328-329, 334. - Zabłocki K., Toruń 1910-1911, (2), k. 47, 68. - Żupański J. K., Poznań 1910-1913, (4), k. 3, 62, 74, 280.
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol %a ger
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 131-133.
 • 600 %a Połoniecki Bernard
 • 600 %a Tempłowicz Wiktor
 • 651 %a Berlin %x Deutsche Landbuchhandlung
 • 651 %a Berlin
 • 651 %a Berlin %x wydawnictwo - Weber-Haus
 • 651 %a Berlin %x Verlag der Königlichen Statistichen Landesamt
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Stargardt J. A.
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Cotta J. G.
 • 651 %a Berlin %x wydawnictwo - Bong Richard
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Harrwitz Max
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Gutbier H.
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Rauthe Oskar
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Parey Paul
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Mittler E. S. & Sohn
 • 651 %a Berlin %x księgarnia - Liepmannssohn Leo
 • 651 %a Berlin %x wydawnictwo - Heymann Carl
 • 651 %a Berno %x Sanitätsgeschäft - Schaerer M.
 • 651 %a Brody %x księgarnia - West Feliks
 • 651 %a Czempiń %x Zakład artystyczno-fotograficzny - Durczykiewicz Leonard
 • 651 %a Frankfurt n. M. %x księgarnia - Baer Joseph & Co.
 • 651 %a Frankfurt n. M. %x księgarnia - Keller Heinrich
 • 651 %a Fryburg Bryzgowijski %x księgarnia - Herder
 • 651 %a Gdańsk %x księgarnia - Kafemann A. W.
 • 651 %a Gdańsk %x księgarnia - Bruckstein M.
 • 651 %a Giessen %x księgarnia - Roth Emil
 • 651 %a Heidelberg %x księgarnia - Carlebach Ernst
 • 651 %a Kraków %x Archiwum Akt Dawnych
 • 651 %a Kraków %x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651 %a Kraków %x Zakład artystyczno-fotograficzny - Pawlikowski A.
 • 651 %a Królewiec %x księgarnia - Raabe Ferdinand
 • 651 %a Królewiec
 • 651 %a Królewiec %x księgarnia - Beyer Ferd.
 • 651 %a Leszno %x czasopismo - "Aus dem Posener Lande"
 • 651 %a Leszno %x księgarnia - Eulitz Oskar
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Duncker Alexander
 • 651 %a Lipsk %x wydawnictwo - Vogt Gebrüder
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Weigel Adolf
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Hinrichs J. C.
 • 651 %a Lipsk %x Börsenverein der Deutschen Buchhändler
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Hirzel S.
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Hönisch Rudolph
 • 651 %a Lipsk %x wydawnictwo - Fritsch Theodor
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Foerster Fr.
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Klemm Otto
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Duncker & Humbolt
 • 651 %a Lipsk %x Bibliographisches Institut
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Meyer Friedrich
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Brockhaus & Pehrsson
 • 651 %a Lipsk %x wydawnictwo - Bong Richard
 • 651 %a Lipsk %x wydawnictwo - Heichen Wolfgang
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Harrassowitz Otto
 • 651 %a Lwów %x Galicyjskie Towarzystwo Leśne
 • 651 %a Lwów %x Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego
 • 651 %a Lwów %x Galicyjskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
 • 651 %a Lwów %x Towarzystwo Heraldyczne
 • 651 %a Lwów %x czasopismo - "Pamiętnik Literacki"
 • 651 %a Manheim %x księgarnia - Bensheimer J.
 • 651 %a Moguncja %x księgarnia - Kirchheim & Co.
 • 651 %a Monachium %x księgarnia - Rosenthal Jacques
 • 651 %a Monachium %x księgarnia - Halle J.
 • 651 %a Monachium %x wydawnictwo - Müller Georg
 • 651 %a Monachium %x księgarnia - Herder & Co.
 • 651 %a Monachium %x księgarnia - Hess G.
 • 651 %a Monachium %x księgarnia - Rosenthal Ludwig
 • 651 %a Münster %x księgarnia - Schöningh Heinrich
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 %a Poznań %x Stowarzyszenie Artystów
 • 651 %a Poznań %x czasopismo - "Tęcza"
 • 651 %a Poznań %x czasopismo - "Posener Zeitung"
 • 651 %a Poznań %x Towarzystwo "Straż"
 • 651 %a Poznań %x Introligatornia - Mendelewski (Mędelewski) Michał
 • 651 %a Poznań %x czasopismo - "Łowiec Wielkopolski"
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651 %a Poznań %x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651 %a Poznań %x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651 %a Poznań %x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651 %a Poznań %x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 %a Poznań %x Zakład artystyczno-chemigraficzny - Fiedler Antoni
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 %a Toruń %x czasopismo - "Gazeta Ogrodnicza"
 • 651 %a Toruń %x księgarnia - Zabłocki K.
 • 651 %a Warszawa %x Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Wilder Hieronim i Ska.
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Fiszler K.
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 %a Warszawa %x "Świat", Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze
 • 651 %a Watykan %x Biblioteka Watykańska
 • 651 %a Wiedeń %x księgarnia - Gilhofer & Ranschburg
 • 651 %a Wrocław %x księgarnia - Goerlich Franz
 • 651 %a Wrocław %x Verein für das Museum Schlesischer Altertümer
 • 651 %a Wrocław %x księgarnia - Jacobsohn Wilhelm & Co.
 • 653 %a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 %a Zbiory biblioteczne - |kupno
 • 653 %a Zbiory biblioteczne - |wykaz nabytków
 • 700 %a Baer Joseph
 • 700 %a Bensheimer J.
 • 700 %a Bernacki Ludwik
 • 700 %a Beyer Ferd.
 • 700 %a Bong Richard
 • 700 %a Brockhaus [?]
 • 700 %a Bruckstein M.
 • 700 %a Carlebach Ernst
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Chołodecki Józef Białynia
 • 700 %a Cotta J. G.
 • 700 %a Czartoryski Zygmunt
 • 700 %a Dębowski Ignacy
 • 700 %a Duncker [?]
 • 700 %a Duncker Alexander
 • 700 %a Durczykiewicz Leonard
 • 700 %a Eulitz Oskar
 • 700 %a Fiedler Antoni
 • 700 %a Fiszler K.
 • 700 %a Foerster Fr.
 • 700 %a Fritsch Theodor
 • 700 %a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 %a Gilhofer
 • 700 %a Goerlich Franz
 • 700 %a Gutbier H.
 • 700 %a Hahnowa Kazimiera z Lorenzów
 • 700 %a Halle J.
 • 700 %a Harrassowitz Otto
 • 700 %a Harrwitz Max
 • 700 %a Heichen Wolfgang
 • 700 %a Heinrich Eugen
 • 700 %a Herder [?]
 • 700 %a Hernfeld Wilhelm
 • 700 %a Hess G.
 • 700 %a Heymann Carl
 • 700 %a Hinrichs J. C.
 • 700 %a Hirzel S.
 • 700 %a Hönisch Rudolph
 • 700 %a Humbolt [?]
 • 700 %a Jabłonowski Aleksander
 • 700 %a Jacobsohn Wilhelm
 • 700 %a Jolowicz Józef
 • 700 %a Kafemann A. W.
 • 700 %a Keller Heinrich
 • 700 %a Kirchheim [?]
 • 700 %a Klemm Otto
 • 700 %a Klobasa C.
 • 700 %a Krzyżanowski Stanisław (1865-1917)
 • 700 %a Leitgeber Jarosław
 • 700 %a Liepmannssohn Leo
 • 700 %a Mazurkówna Maria
 • 700 %a Mendelewski (|Mędelewski) Michał
 • 700 %a Meyer [?]
 • 700 %a Meyer Friedrich
 • 700 %a Mittler E. S.
 • 700 %a Müller Georg
 • 700 %a Niegolewski Felicjan
 • 700 %a Nietsch F.
 • 700 %a Oppermann [?]
 • 700 %a Parey Paul
 • 700 %a Pawlikowski A.
 • 700 %a Pehrsson [?]
 • 700 %a Pelncen [?] Claus
 • 700 %a Pułaski Franciszek
 • 700 %a Raabe Ferdinand
 • 700 %a Ranschburg
 • 700 %a Rauthe Oskar
 • 700 %a Röhl Albert
 • 700 %a Rosenthal Jacques
 • 700 %a Rosenthal Ludwig
 • 700 %a Roth Emil
 • 700 %a Rzepecki Karol
 • 700 %a Schaerer M.
 • 700 %a Schöningh Heinrich
 • 700 %a Schroeder Franciszek
 • 700 %a Słupski Zygmunt Światopełk
 • 700 %a Stargardt J. A.
 • 700 %a Strieboll Gustav
 • 700 %a Subpagus (pseud.)
 • 700 %a Thomas [?]
 • 700 %a Vogt [?]
 • 700 %a Weigel Adolf
 • 700 %a West Feliks
 • 700 %a Wilder Hieronim
 • 700 %a Wolff Robert
 • 700 %a Zabłocki K.
 • 700 %a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 700 %a Żupański Jan Konstanty
 • 710 %a Archiwum Akt Dawnych (Kraków)
 • 710 %a Baer Joseph & Co., |Buchhandlung Frankfurt n. M.
 • 710 %a Bensheimer J., |Verlagsbuchhandlung Manheim
 • 710 %a Beyer's Ferd. |Buchhandlung (Thomas & Oppermann) Królewiec
 • 710 %a Bibliographisches Institut (Lipsk)
 • 710 %a Bibliotca Apostolica Vaticana zob. Biblioteka Watykańska
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Biblioteka Watykańska
 • 710 %a Bong Richard, |Kunstverlag (Berlin, Lipsk)
 • 710 %a Brockhaus & Pehrsson, |Kommissions-Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Bruckstein's M. |Kunst-Antiquariat Gdańsk
 • 710 %a Carlebach Ernst, |Buchhandlung Heidelberg
 • 710 %a Cotta'schen J. G., Buchhandlung Nachfolger Berlin
 • 710 %a Deutsche Landbuchhandlung Berlin
 • 710 %a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 710 %a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Poznań
 • 710 %a Duncker Alexander, |Verlagshandlung Lipsk
 • 710 %a Duncker & Humbolt, |Verlagshandlung Lipsk
 • 710 %a Durczykiewicz Leonard, |Zakład artystyczno-fotograficzny (Czempiń)
 • 710 %a Eulitz Oskar, |Verlags- und Sortimentsbuchhandlung Leszno
 • 710 %a Fiedler Antoni, |Zakład artystyczno-chemigraficzny Poznań
 • 710 %a Fiszler K., |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Foerster Fr., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Fritsch Theodor, |Hammer-Verlag Lipsk
 • 710 %a Galicyjskie Towarzystwo Leśne Lwów
 • 710 %a Galicyjskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Lwów
 • 710 %a Gebethner G. i Sp. |Księgarnia Kraków
 • 710 %a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Geschäftstelle des |Börsenvereins der Deutschen Buchhändler Lipsk
 • 710 %a Gilhofer & Ranschburg, |Buchhandlung Wiedeń
 • 710 %a Goerlich Franz, |Verlagsbuchhandlung Wrocław
 • 710 %a Gutbier H., |Antiquariat Berlin
 • 710 %a Halle J., |Antiquariat Monachium
 • 710 %a Harrassowitz Otto, |Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Harrwitz Max, |Buchhandlung und Antiquariat Berlin
 • 710 %a Heichen Wolfgang, |Verlag Lipsk
 • 710 %a Herder & Co., |Verlagshandlung Monachium
 • 710 %a Herder'schen |Verlagshandlung Fryburg Bryzgowijski
 • 710 %a Hess G., |Antiquariat Monachium
 • 710 %a Heymann's Carl |Verlag Berlin
 • 710 %a Hinrichs'schen J. C. |Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Hirzel S., |Verlagshandlung Lipsk
 • 710 %a Hönisch Rudolph, |Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Jacobsohn Wilhelm & Co., |Buchhandlung Wrocław
 • 710 %a Jolowicz Józef, |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Kafemann A. W., |Verlagshandlung Gdańsk
 • 710 %a Keller Heinrich, |Buchhandlung Frankfurt n. M.
 • 710 %a Kirchheim & Co., |Verlags- und Sortimentsbuchhandlung Moguncja
 • 710 %a Klemm Otto, |Kommissions-Geschäft Lipsk
 • 710 %a Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego Lwów
 • 710 %a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710 %a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Liepmannssohn Leo, |Antiquariat Berlin
 • 710 %a Mendelewski (Mędelewski) Michał, |Introligatornia (Poznań)
 • 710 %a Meyer's Friedrich |Buchhandlung Lipsk
 • 710 %a Mittler E. S. & Sohn, |Königliche Hofbuchhandlung Berlin
 • 710 %a Müller Georg, |Verlag Monachium
 • 710 %a Parey Paul, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 %a Pawlikowski A., |Zakład artystyczno-fotograficzny Kraków
 • 710 %a Raabe's Ferdinand, Nachfolger (Eugen Heinrich), |Antiquariat (Królewiec)
 • 710 %a Rauthe Oskar, |Buch- und Kunstantiquariat Berlin
 • 710 %a Rosenthal Jacques, |Buch- und Kunst-Antiquariat Monachium
 • 710 %a Rosenthal's Ludwig, |Antiquariat Monachium
 • 710 %a Roth Emil, |Verlagsbuchhandlung Giessen
 • 710 %a Schaerer M., |Sanitätsgeschäft (Berno)
 • 710 %a Schöningh Heinrich, |Verlagsbuchhandlung Münster
 • 710 %a Stargardt J. A., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 %a Stowarzyszenie Artystów Poznań
 • 710 %a "Świat", |Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze Warszawa
 • 710 %a Towarzystwo Heraldyczne Lwów
 • 710 %a Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 710 %a Towarzystwo "Straż" Poznań
 • 710 %a Verein für das Museum Schlesischer Altertümer Wrocław
 • 710 %a Verlag der Königlichen Statistichen Landesamt Berlin
 • 710 %a Vogt Gebrüder, |Verlag Lipsk
 • 710 %a Weber-Haus, |Verlagsgesellschaft Berlin
 • 710 %a Weigel Adolf, |Buchhandlung und Antiquariat Lipsk
 • 710 %a West Feliks, |Księgarnia Brody
 • 710 %a Wilder Hieronim i Ska., |Antykwariat Polski Warszawa
 • 710 %a Zabłocki K., |Księgarnia Toruń
 • 710 %a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 740 %a "Aus dem Posener Lande", Leszno
 • 740 %a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 %a "Gazeta Ogrodnicza", Toruń
 • 740 %a "Łowiec Wielkopolski", Poznań
 • 740 %a "Pamiętnik Literacki", Lwów
 • 740 %a "Posener Zeitung", Poznań
 • 740 %a "Tęcza", Poznań
 • 852 %j AB 163
 • 960 %n Nr inw. 0167
 • 999 %a KK
 • 999 %a KW

Indexes

Copies

  • Signature: AB 163