Zeszyty dokumentacyjne Seria monograficzna

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 31586
 • Tytuł : Zeszyty dokumentacyjne Seria monograficzna
 • Redaktor : Centralny Ośrodek Dokumentacji Prasowej przy Polskiej Agencji Prasowej PAP
 • Wydawca : Centralny Ośrodek Dokumentacji Prasowej
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : [1969]-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • R. 9, 1969, 4<52> Niektóre problemy demokracji burżuazyjnej
  • R. 13, 1973, 1<85> Francja przed wyborami parlamentarnymi
  • R. 14, 1974, 1<94> Stosunki radziecko-amerykańskie
  • R. 14, 1974, 2<95> Układ Warszawski
  • R. 14, 1974, 3<96> Kryzys energetyczny
  • R. 14, 1974, 4<97> Portugalia 1974
  • R. 14, 1974, 5<98> Sukces polskiej drużyny - WM 74
  • R. 14, 1974, 6<99> Problemy wyżywienia
  • R. 14, 1974, 7<100> Wizyta Edwarda Gierka w USA
  • R. 14, 1974, 8<101> XXX-lecie [Trzydziestolecie] PRL w prasie światowej
  • R. 15, 1975, 1<102> Grecja - walka o demokrację
  • R. 15, 1975, 2<103> Kryzys cypryjski
  • R. 15, 1975, 3<104> 20 [Dwadzieścia] lat Układu Warszawskiego
  • R. 15, 1975, 4<105> Problemy wyżywienia, z. 2: Po Światowej Konferencji Żywnościowej
  • R. 15, 1975, 5<106> Współpraca w rejonie Bałtyku. Stosunki Polski ze Szwecją, Finlandią, Norwegią, Danią
  • R. 15, 1975, 6<107> Wietnam Południowy - porażka strategii imperializmu
  • R. 15, 1975, 7<108> KBWE Helsinki 30. VII - 1. VIII 1975. Część 1.
  • R. 15, 1975, 8<109> Po Helsinkach: wypowiedzi, artykuły. Część 2.
  • R. 16, 1976, 1<110> Problem palestyński
  • R. 16, 1976, 2<111> Dorobek polskiej kultury. Część 1.
  • R. 16, 1976, 3<112> Dorobek polskiej kultury. Część 2.
  • R. 16, 1976, 4<113> Turcja
  • R. 16, 1976, 5<114> Wyścig do Białego Domu. Przed wyborami prezydenckimi w USA
  • R. 16, 1976, 6<115> Wizyta Edwarda Gierka w RFN
  • R. 16, 1976, 7<116> Chiny po Mao Tse-Tungu. Wybór komentarzy prasowych
  • R. 16, 1976, 8<117> Inicjatywy i rokowania rozbrojeniowe
  • R. 17, 1977, 1<118> Terroryzm
  • R. 17, 1977, 2<119> Apartheid
  • R. 17, 1977, 3<120> Ograniczanie praw człowieka w krajach kapitalistycznych. Wybór komentarzy
  • R. 17, 1977, 4<121> Realizacja postanowień KBWE w krajach socjalistycznych. Wybór komentarzy
  • R. 17, 1977, 5<122> Ograniczanie praw człowieka w krajach kapitalistycznych. Wybór komentarzy. [2.]
  • R. 17, 1977, 6<123> Wizyta Edwarda Gierka we Francji
  • R. 17, 1977, 7<124> Terroryzm w RFN
  • R. 17, 1977, 8<125> Ruch niezaangażowanych. Dokumenty - komentarze
  • R. 18, 1978, 1<126> Kosmos 1957-1978
  • R. 18, 1978, 2<127> Przeciw broni neutronowej
  • R. 18, 1978, 3<128> Sytuacja młodzieży w krajach kapitalistycznych
  • R. 18, 1978, 4<129> Terroryzm we Włoszech
  • R. 18, 1978, 5<130> Neofaszyzm
  • R. 18, 1978, 6<131> Pekin przeciwko odprężeniu. Część 1.
  • R. 18, 1978, 7<132> Pekin przeciwko odprężeniu. Część 2.
  • R. 18, 1978, 8<133> Zasoby mórz i oceanów
  • R. 19, 1979, 1<134> Polska inicjatywa - wychowanie dla pokoju
  • R. 19, 1979, 2<135> Świat islamu
  • R. 19, 1979, 3<136> Kryzys kapitalizmu. Związki zawodowe w walce o prawa pracujących
  • R. 19, 1979, 4<137> Przeciwko przedawnieniu zbrodni hitlerowskich
  • R. 19, 1979, 5<138> Droga do niepodległości: Namibia - Zimbabwe
  • R. 19, 1979, 6<139> Salt II. Dokumenty, oświadczenia, komentarze
  • R. 19, 1979, 7<140> Rodzina w świecie współczesnym
  • R. 19, 1979, 8<141> - 9<142> Sytuacja energetyczna świata
  • R. 19, 1979, 10<143> Konflikt interesów: USA - Japonia - EWG
  • R. 19, 1979, 11<144> Związki zawodowe w krajach socjalistycznych
  • R. 19, 1979, 12<145> Związki zawodowe w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej
  • R. 20, 1980, 1<146> Oceny i prognozy 1979/1980. Część 1.
  • R. 20, 1980, 2<147> Oceny i prognozy 1979/1980. Część 2.
  • R. 20, 1980, 3<148> Głód i walka o chleb
  • R. 20, 1980, 4<149> - 5<150> Kultura polska w kraju i za granicą
  • R. 20, 1980, 6<151> Sprawa palestyńska po Camp David
  • R. 20, 1980, 7<152> Antyodprężeniowa polityka Pekinu
  • R. 20, 1980, 8<153> Przed wyborami do Bundestagu
  • R. 20, 1980, 9<154> Wspólne inwestycje krajów RWPG
  • R. 20, 1980, 10<155> Związki zawodowe w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Australii
  • R. 20, 1980, 11<156> - 12<157> Problemy surowcowe świata
  • R. 21, 1981, 1<158> Francja: wybory prezydenckie 1981
  • R. 21, 1981, 2<159> - 3<160> Aktualna dyskusja w ruchu związkowym
  • R. 21, 1981, 4<161> Człowiek i praca
  • R. 21, 1981, 5<162> Współpraca północ-południe
  • R. 21, 1981, 6<163> - 7<164> Zbrojenia - rozbrojenie
  • R. 21, 1981, 8<165> ZSRR - RFN przed wizytą Leonida Breżniewa w Bonn
  • R. 21, 1981, 9<166> - 10<167> Chiny
  • R. 21, 1981, 11<168> - 12<169> Aktualne problemy Jugosławii
  • R. 22, 1982, 1<170> "Laborem exercens". Dyskusja wokół encykliki Jana Pawła II
  • R. 22, 1982, 2<171> Współczesne implikacje "Jałty"
  • R. 22, 1982, 3<172> Ameryka Środkowa 1981-1982
  • R. 22, 1982, 4<173> O Prusach - w RFN i NRD
  • R. 22, 1982, 5<174> Aktualne problemy Skandynawii
  • R. 22, 1982, 6<175> Francja: pierwszy rok rządów lewicy
  • R. 22, 1982, 7<176> - 8<177> Polityka wewnętrzna i zagraniczna USA 1981-1982
  • R. 22, 1982, 9<178> Międzynarodowy system finansowy
  • R. 22, 1982, 10<179> 60-lecie [Sześćdziesięciolecie] Związku Radzieckiego
  • R. 22, 1982, 11<180> - 12<181> Dialog rozbrojeniowy Związek Radziecki - Stany Zjednoczone
  • R. 23, 1983, 1<182> - 2<183> RFN przed wyborami
  • R. 23, 1983, 3<184> Bliski Wschód dokumentacja konfliktu
  • R. 23, 1983, 4<185> Zgromadzenie pokoju, Praga 1983
  • R. 23, 1983, 5<186> - 6<187> Włoska Partia Komunistyczna między XV a XVI zjazdem
  • R. 23, 1983, 7<188> Socjaldemokracje u władzy
  • R. 23, 1983, 8<189> Zadłużony świat. Globalny kryzys gospodarczy
  • R. 23, 1983, 9<190> Eurorakiety 1: Stanowiska
  • R. 23, 1983, 10<191> Eurorakiety 2: Negocjacje
  • R. 23, 1983, 11<192> Socjalistyczne Indochiny
  • R. 23, 1983, 12<193> Wschód - Zachód, Północ - Południe
 • Uwagi :
  • Z. 4<52>, 1969 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • pol.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ZESZYTY
 • 245 $a Zeszyty dokumentacyjne $p Seria monograficzna
 • 245 $c Centralny Ośrodek Dokumentacji Prasowej przy Polskiej Agencji Prasowej PAP
 • 260 $a Warszawa $b Centralny Ośrodek Dokumentacji Prasowej $c [1969]- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a R. 9, 1969, 4<52> $c Niektóre problemy demokracji burżuazyjnej
 • 362 $a R. 13, 1973, 1<85> $c Francja przed wyborami parlamentarnymi
 • 362 $a R. 14, 1974, 1<94> $c Stosunki radziecko-amerykańskie
 • 362 $a R. 14, 1974, 2<95> $c Układ Warszawski
 • 362 $a R. 14, 1974, 3<96> $c Kryzys energetyczny
 • 362 $a R. 14, 1974, 4<97> $c Portugalia 1974
 • 362 $a R. 14, 1974, 5<98> $c Sukces polskiej drużyny - WM 74
 • 362 $a R. 14, 1974, 6<99> $c Problemy wyżywienia
 • 362 $a R. 14, 1974, 7<100> $c Wizyta Edwarda Gierka w USA
 • 362 $a R. 14, 1974, 8<101> $c XXX-lecie |[Trzydziestolecie] PRL w prasie światowej
 • 362 $a R. 15, 1975, 1<102> $c Grecja - walka o demokrację
 • 362 $a R. 15, 1975, 2<103> $c Kryzys cypryjski
 • 362 $a R. 15, 1975, 3<104> $c 20 |[Dwadzieścia] lat Układu Warszawskiego
 • 362 $a R. 15, 1975, 4<105> $c Problemy wyżywienia, z. 2: |Po Światowej Konferencji Żywnościowej
 • 362 $a R. 15, 1975, 5<106> $c Współpraca w rejonie Bałtyku. Stosunki Polski ze Szwecją, Finlandią, Norwegią, Danią
 • 362 $a R. 15, 1975, 6<107> $c Wietnam Południowy - porażka strategii imperializmu
 • 362 $a R. 15, 1975, 7<108> $c KBWE Helsinki 30. VII - 1. VIII 1975. Część 1.
 • 362 $a R. 15, 1975, 8<109> $c Po Helsinkach: wypowiedzi, artykuły. Część 2.
 • 362 $a R. 16, 1976, 1<110> $c Problem palestyński
 • 362 $a R. 16, 1976, 2<111> $c Dorobek polskiej kultury. Część 1.
 • 362 $a R. 16, 1976, 3<112> $c Dorobek polskiej kultury. Część 2.
 • 362 $a R. 16, 1976, 4<113> $c Turcja
 • 362 $a R. 16, 1976, 5<114> $c Wyścig do Białego Domu. Przed wyborami prezydenckimi w USA
 • 362 $a R. 16, 1976, 6<115> $c Wizyta Edwarda Gierka w RFN
 • 362 $a R. 16, 1976, 7<116> $c Chiny po Mao Tse-Tungu. Wybór komentarzy prasowych
 • 362 $a R. 16, 1976, 8<117> $c Inicjatywy i rokowania rozbrojeniowe
 • 362 $a R. 17, 1977, 1<118> $c Terroryzm
 • 362 $a R. 17, 1977, 2<119> $c Apartheid
 • 362 $a R. 17, 1977, 3<120> $c Ograniczanie praw człowieka w krajach kapitalistycznych. Wybór komentarzy
 • 362 $a R. 17, 1977, 4<121> $c Realizacja postanowień KBWE w krajach socjalistycznych. Wybór komentarzy
 • 362 $a R. 17, 1977, 5<122> $c Ograniczanie praw człowieka w krajach kapitalistycznych. Wybór komentarzy. [2.]
 • 362 $a R. 17, 1977, 6<123> $c Wizyta Edwarda Gierka we Francji
 • 362 $a R. 17, 1977, 7<124> $c Terroryzm w RFN
 • 362 $a R. 17, 1977, 8<125> $c Ruch niezaangażowanych. Dokumenty - komentarze
 • 362 $a R. 18, 1978, 1<126> $c Kosmos 1957-1978
 • 362 $a R. 18, 1978, 2<127> $c Przeciw broni neutronowej
 • 362 $a R. 18, 1978, 3<128> $c Sytuacja młodzieży w krajach kapitalistycznych
 • 362 $a R. 18, 1978, 4<129> $c Terroryzm we Włoszech
 • 362 $a R. 18, 1978, 5<130> $c Neofaszyzm
 • 362 $a R. 18, 1978, 6<131> $c Pekin przeciwko odprężeniu. Część 1.
 • 362 $a R. 18, 1978, 7<132> $c Pekin przeciwko odprężeniu. Część 2.
 • 362 $a R. 18, 1978, 8<133> $c Zasoby mórz i oceanów
 • 362 $a R. 19, 1979, 1<134> $c Polska inicjatywa - wychowanie dla pokoju
 • 362 $a R. 19, 1979, 2<135> $c Świat islamu
 • 362 $a R. 19, 1979, 3<136> $c Kryzys kapitalizmu. Związki zawodowe w walce o prawa pracujących
 • 362 $a R. 19, 1979, 4<137> $c Przeciwko przedawnieniu zbrodni hitlerowskich
 • 362 $a R. 19, 1979, 5<138> $c Droga do niepodległości: Namibia - Zimbabwe
 • 362 $a R. 19, 1979, 6<139> $c Salt II. Dokumenty, oświadczenia, komentarze
 • 362 $a R. 19, 1979, 7<140> $c Rodzina w świecie współczesnym
 • 362 $a R. 19, 1979, 8<141> - 9<142> $c Sytuacja energetyczna świata
 • 362 $a R. 19, 1979, 10<143> $c Konflikt interesów: USA - Japonia - EWG
 • 362 $a R. 19, 1979, 11<144> $c Związki zawodowe w krajach socjalistycznych
 • 362 $a R. 19, 1979, 12<145> $c Związki zawodowe w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej
 • 362 $a R. 20, 1980, 1<146> $c Oceny i prognozy 1979/1980. Część 1.
 • 362 $a R. 20, 1980, 2<147> $c Oceny i prognozy 1979/1980. Część 2.
 • 362 $a R. 20, 1980, 3<148> $c Głód i walka o chleb
 • 362 $a R. 20, 1980, 4<149> - 5<150> $c Kultura polska w kraju i za granicą
 • 362 $a R. 20, 1980, 6<151> $c Sprawa palestyńska po Camp David
 • 362 $a R. 20, 1980, 7<152> $c Antyodprężeniowa polityka Pekinu
 • 362 $a R. 20, 1980, 8<153> $c Przed wyborami do Bundestagu
 • 362 $a R. 20, 1980, 9<154> $c Wspólne inwestycje krajów RWPG
 • 362 $a R. 20, 1980, 10<155> $c Związki zawodowe w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Australii
 • 362 $a R. 20, 1980, 11<156> - 12<157> $c Problemy surowcowe świata
 • 362 $a R. 21, 1981, 1<158> $c Francja: wybory prezydenckie 1981
 • 362 $a R. 21, 1981, 2<159> - 3<160> $c Aktualna dyskusja w ruchu związkowym
 • 362 $a R. 21, 1981, 4<161> $c Człowiek i praca
 • 362 $a R. 21, 1981, 5<162> $c Współpraca północ-południe
 • 362 $a R. 21, 1981, 6<163> - 7<164> $c Zbrojenia - rozbrojenie
 • 362 $a R. 21, 1981, 8<165> $c ZSRR - RFN przed wizytą Leonida Breżniewa w Bonn
 • 362 $a R. 21, 1981, 9<166> - 10<167> $c Chiny
 • 362 $a R. 21, 1981, 11<168> - 12<169> $c Aktualne problemy Jugosławii
 • 362 $a R. 22, 1982, 1<170> $c "Laborem exercens". Dyskusja wokół encykliki Jana Pawła II
 • 362 $a R. 22, 1982, 2<171> $c Współczesne implikacje "Jałty"
 • 362 $a R. 22, 1982, 3<172> $c Ameryka Środkowa 1981-1982
 • 362 $a R. 22, 1982, 4<173> $c O Prusach - w RFN i NRD
 • 362 $a R. 22, 1982, 5<174> $c Aktualne problemy Skandynawii
 • 362 $a R. 22, 1982, 6<175> $c Francja: pierwszy rok rządów lewicy
 • 362 $a R. 22, 1982, 7<176> - 8<177> $c Polityka wewnętrzna i zagraniczna USA 1981-1982
 • 362 $a R. 22, 1982, 9<178> $c Międzynarodowy system finansowy
 • 362 $a R. 22, 1982, 10<179> $c 60-lecie |[Sześćdziesięciolecie] Związku Radzieckiego
 • 362 $a R. 22, 1982, 11<180> - 12<181> $c Dialog rozbrojeniowy Związek Radziecki - Stany Zjednoczone
 • 362 $a R. 23, 1983, 1<182> - 2<183> $c RFN przed wyborami
 • 362 $a R. 23, 1983, 3<184> $c Bliski Wschód dokumentacja konfliktu
 • 362 $a R. 23, 1983, 4<185> $c Zgromadzenie pokoju, Praga 1983
 • 362 $a R. 23, 1983, 5<186> - 6<187> $c Włoska Partia Komunistyczna między XV a XVI zjazdem
 • 362 $a R. 23, 1983, 7<188> $c Socjaldemokracje u władzy
 • 362 $a R. 23, 1983, 8<189> $c Zadłużony świat. Globalny kryzys gospodarczy
 • 362 $a R. 23, 1983, 9<190> $c Eurorakiety 1: Stanowiska
 • 362 $a R. 23, 1983, 10<191> $c Eurorakiety 2: Negocjacje
 • 362 $a R. 23, 1983, 11<192> $c Socjalistyczne Indochiny
 • 362 $a R. 23, 1983, 12<193> $c Wschód - Zachód, Północ - Południe
 • 500 $a Z. 4<52>, 1969 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 546 $a pol.
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] $r 2003 $w Czubiński Antoni
 • 852 $j Cz 31586

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 31586/1969
 • Signature: Cz 31586/1973
 • Signature: Cz 31586/1974
 • Signature: Cz 31586/1975
 • Signature: Cz 31586/1976
 • Signature: Cz 31586/1977
 • Signature: Cz 31586/1978
 • Signature: Cz 31586/1979
 • Signature: Cz 31586/1980
 • Signature: Cz 31586/1981
 • Signature: Cz 31586/1982
 • Signature: Cz 31586/1983