Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu Studia i Rozprawy

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22291
 • Tytuł : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu Seria B Studia i Rozprawy
 • Wydawca : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
 • Miejsce wydania : Katowice Polska
 • Data wydania : 1959-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1959 Kolbuszewski S. Romantyzm i modernizm [...]
  • Nr 3, 1963 Oniszczyk R. Postępy uczniów szkół opolskich w zakresie matematyki [...]
  • Nr 4, 1963 Hornowa E. Stosunki ekonomiczno-społeczne [...] ziemi halickiej [...]
  • Nr 5, 1963 Studencki W. Życie i twórczość L. M. Staffa
  • Nr 6, 1964 Kaniowska-Lewańska J. Twórczość dla dzieci i młodzieży [...]
  • Nr 7, 1964 Dąbrowski S. Twórczość dramatyczna Jana Nikodema Jaronia
  • Nr 9, 1965 Kubacki Z. Eksperymentalne zbadanie rozbieżności między wymową a pisownią [...]
  • Nr 10, 1965 Madeja J. Z życia i działalności pedagogiczno-oświatowej J. Lompy
  • Nr 11, 1965 Stankowska H. Początki powieści historycznej w Polsce
  • Nr 12, 1965 Dziewulski W. Kłodzko i jego ludność w świetle spisów mieszkańców [...]
  • Nr 13, 1966 Kokot J. Przemiany gospodarcze na Śląsku w latach 1945-1955
  • Nr 14, 1966 Horn M. Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVIII wieku
  • Nr 18, 1967 Dobrzyński W. Gwary powiatu niemodlińskiego. Część 2.
  • Nr 21, 1968 Studencki W. O Wacławie Berencie. Część 1.
  • Nr 24, 1969 Badura-Simonides D. Współczesna śląska proza ludowa
  • Nr 26, 1970 Wachowski M. Początki pedagogiki porównawczej
  • Nr 29, 1972 Krauze U. Lektura w percepcji uczniów szkół średnich
  • Nr 35, 1973 Sałajczyk J. Twórczość I. E. Babla
  • Nr 41, 1974 Kucharska E. Działalność slawistyczna Piotra Dubrowskiego [...]
  • Nr 42, 1975 Kochman S. Polonica w leksykografii rosyjskiej XVII wieku
  • Nr 45, 1974 Studencki W. Alchemik słowa. Rzecz o Janie Parandowskim. Część 2
  • Nr 50, 1976 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich [...]
  • Nr 51, 1976 Kucharska E. Rosyjska powieść historyczna pierwszego trzydziestolecia XIX wieku
  • Nr 53, 1978 Pawłowski I. "Rządy Ludowe" w Polsce 1918-1919
  • Nr 60, 1978 Kucharska E. Michała Pogodina zainteresowania polskie
  • Nr 62, 1978 Seredyka Jan Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III [...]
  • Nr 64, 1979 Gawlik S. Koniarski H. Szkolnictwo ogólnokształcące dla pracujących na Opolszczyźnie
  • Nr 66, 1981 Leśnik A. Uwarunkowania nauczycielskich studiów zaocznych
  • Nr 67, 1979 Wołowik B. Historia polskiej terminologii szkolnej
  • Nr 68, 1980 Pluta K. Zaburzenia zachowania i trudności szkolne uczniów zahamowanych psychoruchowo
  • Nr 69, 1980 Kozera B. Koncepcje metafizyki w polskim neotomizmie
  • Nr 70, 1980 Wieczorek A. Lew Tołstoj a realizm w literaturze rosyjskiej [...]
  • Nr 71, 1980 Hajduk-Nijakowska J. Temat śpiącego wojska w folklorze polskim [...]
  • Nr 72, 1981 Seredyka J. Sejm zawiedzionych nadziei
  • Nr 74, 1981 Komincz L. Zagadnienia syntagmatyki leksykalnej i semantycznej
  • Nr 76, 1982 Kempf Z. Orientalizm Wacława Sieroszewskiego [...]
  • Nr 77, 1982 Krauze U. Kierowanie procesem poznawania dzieła literackiego w szkole
  • Nr 81, 1983 Piasecki Z. Stanisław Witkiewicz. Młodość i wczesny dorobek artysty
  • Nr 82, 1983 Obrączka P. Literatura niemiecka w czasopismach polskich [...]
  • Nr 83, 1982 Bragiel J. Społeczno-pedagogiczne funkcje internatów szkolnych
  • Nr 84, 1983 Puślecki W. Binarny system uczenia się
  • Nr 85, 1983 Szafran-Szadkowska L. Zagadnienie etnogenezy Słowian [...]
  • Nr 89, 1983 Borowska T. Koncepcja wychowania i jego wyników
  • Nr 92, 1986 Korbel J. Emigracja z Polski do RFN [...]
  • Nr 93, 1984 Bryll I. Maria Wysłouchowa. Pisarstwo dla ludu [...]
  • Nr 95, 1985 Filipczak-Kocur A. Skarb koronny za Zygmunta III Wazy
  • Nr 96, 1984 Wieczorek A. Krótka forma narracyjna w literaturze rosyjskiej [...]
  • Nr 99, 1985 Chlebda W. Oksymoron [...]
  • Nr 100, 1985 Lachur C. Relacje semantyczno-syntaktyczne [...]
  • Nr 101, 1985 Gajdamowicz-Mazurek A. Nazwy roślin w jęzuku rosyjskim [...]
  • Nr 103, 1985 Kwak J. Sejm warszawski 1626 roku
  • Nr 106, 1986 Tichoniuk B. Adapelatywne nazwy terenowe [...]
  • Nr 108, 1987 Laszczak W. Zarys życia i twórczości Eugenii Tur
  • Nr 110, 1987 Budniak D. Studium konfrontatywne łączliwości leksykalnej [...]
  • Nr 115, 1988 Dobrzyński W. Z badań nad rozwojem polskich deminutywów 2
  • Nr 116, 1987 Barska A. W kręgu kultury orkanowskiej [...]
  • Nr 119, 1987 Pluta F. Wyderka B. Michał Przywara: Narzecza śląskie [...]
  • Nr 121, 1986 Kosman M. Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana [...]
  • Nr 127, 1986 Podgórecki J. Postawy moralne
  • Nr 134, 1988 Hendzel W. Obrączka P. Z problemów czasopiśmiennictwa [...]
  • Nr 136, 1988 Seredyka J. Sejm z 1618 roku
  • Nr 142, 1988 Tichoniuk B. Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku
  • Nr 145, 1989 Kempf Z. Nazwa Polski w językowej ocenie
  • Nr 146, 1989 Zahradnik S. Czasopiśmiennictwo w języku polskim [...]
  • Nr 147, 1989 Kamińska J. Zagadnienia rozwoju życia kulturalnego [...]
  • Nr 150, 1990 Gawlik S. Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku
  • Nr 156, 1990 Rzońca J. Rzeczpospolita Polska w latach 1596-1599
  • Nr 158, 1991 Szafran-Szadkowska L. Ziemia opolska w czasach starożytnych [...]
  • Nr 160, 1990 Wyderka B. Cechy składniowo-stylistyczne [...]
  • Nr 162, 1990 Gajda S. Wprowadzenie do teorii terminu
  • Nr 163, 1989 Seredyka J. Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy
  • Nr 166, 1990 Obrączka P. Literatura niemiecka w czasopismach polskich
  • Nr 171, 1991 Raczyński K. Słowa i brzmienia [...]
  • Nr 175, 1991 Gawlik S. Myśl pedagogiczna i szkoła ludowa [...]
  • Nr 176, 1991 Filipczak-Kocur A. Skarb koronny za Władysława IV [...]
  • Nr 178, 1991 Sapia-Drewniak E. Polska oświata pozaszkolna [...]
  • Nr 180, 1991 Chlebda W. Elementy frazematyki [...]
  • Nr 183, 1992 Kaczorowski W. Koronacja Władysława IV [...]
  • Nr 188, 1992 Kurowicki J. Piękno i poznanie [...]
  • Nr 189, 1992 Piasecki Z. Stanisław Witkiewicz [...]
  • Nr 191, 1993 Modrzejewska K. Współczesny teatr francuski [...]
  • Nr 195, 1992 Lasatowicz M. K. Deutsche Mundart von Wilamowice [...]
  • Nr 197, 1992 Ciuk A. Georgian Poetry a Reconsideration
  • Nr 199, 1992 Piątkowska D. Związek Socjalistów Polskich w Ameryce [...]
  • Nr 208, 1993 Laszczak W. Twórczość literacka kobiet w Rosji [...]
 • Seria : Studia i Rozprawy
 • Uwagi : Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Staff, L. M.
  • Jaroń, Jan Nikodem
  • Lompa, J.
  • Berent, Wacław
  • Babel, I. E.
  • Dubrowski, Piotr
  • Parandowski, Jan
  • Witkiewicz, Stanisław
  • Tur, Eugenia
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Opole)
  • Związek Socjalistów Polskich w Ameryce

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ZESZYTY
 • 245 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu $n Seria B $p Studia i Rozprawy
 • 260 $a Katowice $b Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu $c 1959- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1959 $b Kolbuszewski S. $c Romantyzm i modernizm [...]
 • 362 $a Nr 3, 1963 $b Oniszczyk R. $c Postępy uczniów szkół opolskich w zakresie matematyki [...]
 • 362 $a Nr 4, 1963 $b Hornowa E. $c Stosunki ekonomiczno-społeczne [...] ziemi halickiej [...]
 • 362 $a Nr 5, 1963 $b Studencki W. $c Życie i twórczość L. M. Staffa
 • 362 $a Nr 6, 1964 $b Kaniowska-Lewańska J. $c Twórczość dla dzieci i młodzieży [...]
 • 362 $a Nr 7, 1964 $b Dąbrowski S. $c Twórczość dramatyczna Jana Nikodema Jaronia
 • 362 $a Nr 9, 1965 $b Kubacki Z. $c Eksperymentalne zbadanie rozbieżności między wymową a pisownią [...]
 • 362 $a Nr 10, 1965 $b Madeja J. $c Z życia i działalności pedagogiczno-oświatowej J. Lompy
 • 362 $a Nr 11, 1965 $b Stankowska H. $c Początki powieści historycznej w Polsce
 • 362 $a Nr 12, 1965 $b Dziewulski W. $c Kłodzko i jego ludność w świetle spisów mieszkańców [...]
 • 362 $a Nr 13, 1966 $b Kokot J. $c Przemiany gospodarcze na Śląsku w latach 1945-1955
 • 362 $a Nr 14, 1966 $b Horn M. $c Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVIII wieku
 • 362 $a Nr 18, 1967 $b Dobrzyński W. $c Gwary powiatu niemodlińskiego. Część 2.
 • 362 $a Nr 21, 1968 $b Studencki W. $c O Wacławie Berencie. Część 1.
 • 362 $a Nr 24, 1969 $b Badura-Simonides D. $c Współczesna śląska proza ludowa
 • 362 $a Nr 26, 1970 $b Wachowski M. $c Początki pedagogiki porównawczej
 • 362 $a Nr 29, 1972 $b Krauze U. $c Lektura w percepcji uczniów szkół średnich
 • 362 $a Nr 35, 1973 $b Sałajczyk J. $c Twórczość I. E. Babla
 • 362 $a Nr 41, 1974 $b Kucharska E. $c Działalność slawistyczna Piotra Dubrowskiego [...]
 • 362 $a Nr 42, 1975 $b Kochman S. $c Polonica w leksykografii rosyjskiej XVII wieku
 • 362 $a Nr 45, 1974 $b Studencki W. $c Alchemik słowa. Rzecz o Janie Parandowskim. Część 2
 • 362 $a Nr 50, 1976 $b Horn M. $c Walka chłopów czerwonoruskich [...]
 • 362 $a Nr 51, 1976 $b Kucharska E. $c Rosyjska powieść historyczna pierwszego trzydziestolecia XIX wieku
 • 362 $a Nr 53, 1978 $b Pawłowski I. $c "Rządy Ludowe" w Polsce 1918-1919
 • 362 $a Nr 60, 1978 $b Kucharska E. $c Michała Pogodina zainteresowania polskie
 • 362 $a Nr 62, 1978 $b Seredyka Jan $c Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III [...]
 • 362 $a Nr 64, 1979 $b Gawlik S. $b Koniarski H. $c Szkolnictwo ogólnokształcące dla pracujących na Opolszczyźnie
 • 362 $a Nr 66, 1981 $b Leśnik A. $c Uwarunkowania nauczycielskich studiów zaocznych
 • 362 $a Nr 67, 1979 $b Wołowik B. $c Historia polskiej terminologii szkolnej
 • 362 $a Nr 68, 1980 $b Pluta K. $c Zaburzenia zachowania i trudności szkolne uczniów zahamowanych psychoruchowo
 • 362 $a Nr 69, 1980 $b Kozera B. $c Koncepcje metafizyki w polskim neotomizmie
 • 362 $a Nr 70, 1980 $b Wieczorek A. $c Lew Tołstoj a realizm w literaturze rosyjskiej [...]
 • 362 $a Nr 71, 1980 $b Hajduk-Nijakowska J. $c Temat śpiącego wojska w folklorze polskim [...]
 • 362 $a Nr 72, 1981 $b Seredyka J. $c Sejm zawiedzionych nadziei
 • 362 $a Nr 74, 1981 $b Komincz L. $c Zagadnienia syntagmatyki leksykalnej i semantycznej
 • 362 $a Nr 76, 1982 $b Kempf Z. $c Orientalizm Wacława Sieroszewskiego [...]
 • 362 $a Nr 77, 1982 $b Krauze U. $c Kierowanie procesem poznawania dzieła literackiego w szkole
 • 362 $a Nr 81, 1983 $b Piasecki Z. $c Stanisław Witkiewicz. Młodość i wczesny dorobek artysty
 • 362 $a Nr 82, 1983 $b Obrączka P. $c Literatura niemiecka w czasopismach polskich [...]
 • 362 $a Nr 83, 1982 $b Bragiel J. $c Społeczno-pedagogiczne funkcje internatów szkolnych
 • 362 $a Nr 84, 1983 $b Puślecki W. $c Binarny system uczenia się
 • 362 $a Nr 85, 1983 $b Szafran-Szadkowska L. $c Zagadnienie etnogenezy Słowian [...]
 • 362 $a Nr 89, 1983 $b Borowska T. $c Koncepcja wychowania i jego wyników
 • 362 $a Nr 92, 1986 $b Korbel J. $c Emigracja z Polski do RFN [...]
 • 362 $a Nr 93, 1984 $b Bryll I. $c Maria Wysłouchowa. Pisarstwo dla ludu [...]
 • 362 $a Nr 95, 1985 $b Filipczak-Kocur A. $c Skarb koronny za Zygmunta III Wazy
 • 362 $a Nr 96, 1984 $b Wieczorek A. $c Krótka forma narracyjna w literaturze rosyjskiej [...]
 • 362 $a Nr 99, 1985 $b Chlebda W. $c Oksymoron [...]
 • 362 $a Nr 100, 1985 $b Lachur C. $c Relacje semantyczno-syntaktyczne [...]
 • 362 $a Nr 101, 1985 $b Gajdamowicz-Mazurek A. $c Nazwy roślin w jęzuku rosyjskim [...]
 • 362 $a Nr 103, 1985 $b Kwak J. $c Sejm warszawski 1626 roku
 • 362 $a Nr 106, 1986 $b Tichoniuk B. $c Adapelatywne nazwy terenowe [...]
 • 362 $a Nr 108, 1987 $b Laszczak W. $c Zarys życia i twórczości Eugenii Tur
 • 362 $a Nr 110, 1987 $b Budniak D. $c Studium konfrontatywne łączliwości leksykalnej [...]
 • 362 $a Nr 115, 1988 $b Dobrzyński W. $c Z badań nad rozwojem polskich deminutywów 2
 • 362 $a Nr 116, 1987 $b Barska A. $c W kręgu kultury orkanowskiej [...]
 • 362 $a Nr 119, 1987 $b Pluta F. $b Wyderka B. $c Michał Przywara: Narzecza śląskie [...]
 • 362 $a Nr 121, 1986 $b Kosman M. $c Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana [...]
 • 362 $a Nr 127, 1986 $b Podgórecki J. $c Postawy moralne
 • 362 $a Nr 134, 1988 $b Hendzel W. $b Obrączka P. $c Z problemów czasopiśmiennictwa [...]
 • 362 $a Nr 136, 1988 $b Seredyka J. $c Sejm z 1618 roku
 • 362 $a Nr 142, 1988 $b Tichoniuk B. $c Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku
 • 362 $a Nr 145, 1989 $b Kempf Z. $c Nazwa Polski w językowej ocenie
 • 362 $a Nr 146, 1989 $b Zahradnik S. $c Czasopiśmiennictwo w języku polskim [...]
 • 362 $a Nr 147, 1989 $b Kamińska J. $c Zagadnienia rozwoju życia kulturalnego [...]
 • 362 $a Nr 150, 1990 $b Gawlik S. $c Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku
 • 362 $a Nr 156, 1990 $b Rzońca J. $c Rzeczpospolita Polska w latach 1596-1599
 • 362 $a Nr 158, 1991 $b Szafran-Szadkowska L. $c Ziemia opolska w czasach starożytnych [...]
 • 362 $a Nr 160, 1990 $b Wyderka B. $c Cechy składniowo-stylistyczne [...]
 • 362 $a Nr 162, 1990 $b Gajda S. $c Wprowadzenie do teorii terminu
 • 362 $a Nr 163, 1989 $b Seredyka J. $c Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy
 • 362 $a Nr 166, 1990 $b Obrączka P. $c Literatura niemiecka w czasopismach polskich
 • 362 $a Nr 171, 1991 $b Raczyński K. $c Słowa i brzmienia [...]
 • 362 $a Nr 175, 1991 $b Gawlik S. $c Myśl pedagogiczna i szkoła ludowa [...]
 • 362 $a Nr 176, 1991 $b Filipczak-Kocur A. $c Skarb koronny za Władysława IV [...]
 • 362 $a Nr 178, 1991 $b Sapia-Drewniak E. $c Polska oświata pozaszkolna [...]
 • 362 $a Nr 180, 1991 $b Chlebda W. $c Elementy frazematyki [...]
 • 362 $a Nr 183, 1992 $b Kaczorowski W. $c Koronacja Władysława IV [...]
 • 362 $a Nr 188, 1992 $b Kurowicki J. $c Piękno i poznanie [...]
 • 362 $a Nr 189, 1992 $b Piasecki Z. $c Stanisław Witkiewicz [...]
 • 362 $a Nr 191, 1993 $b Modrzejewska K. $c Współczesny teatr francuski [...]
 • 362 $a Nr 195, 1992 $b Lasatowicz M. K. $c Die ||Deutsche Mundart von Wilamowice [...]
 • 362 $a Nr 197, 1992 $b Ciuk A. $c Georgian Poetry a Reconsideration
 • 362 $a Nr 199, 1992 $b Piątkowska D. $c Związek Socjalistów Polskich w Ameryce [...]
 • 362 $a Nr 208, 1993 $b Laszczak W. $c Twórczość literacka kobiet w Rosji [...]
 • 440 $a Studia i Rozprawy
 • 546 $a Tekst pol.
 • 651 $a Kłodzko
 • 700 $a Staff, L. M.
 • 700 $a Jaroń, Jan Nikodem
 • 700 $a Lompa, J.
 • 700 $a Berent, Wacław
 • 700 $a Babel, I. E.
 • 700 $a Dubrowski, Piotr
 • 700 $a Parandowski, Jan
 • 700 $a Witkiewicz, Stanisław
 • 700 $a Tur, Eugenia
 • 710 $a Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Opole)
 • 710 $a Związek Socjalistów Polskich w Ameryce
 • 852 $j Cz 22291

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 22291/1959
 • Signature: Cz 22291/1963
 • Signature: Cz 22291/1964
 • Signature: Cz 22291/1965
 • Signature: Cz 22291/1966
 • Signature: Cz 22291/1967
 • Signature: Cz 22291/1968
 • Signature: Cz 22291/1969
 • Signature: Cz 22291/1970
 • Signature: Cz 22291/1972
 • Signature: Cz 22291/1973
 • Signature: Cz 22291/1974
 • Signature: Cz 22291/1975
 • Signature: Cz 22291/1976
 • Signature: Cz 22291/1978
 • Signature: Cz 22291/1979
 • Signature: Cz 22291/1980
 • Signature: Cz 22291/1981
 • Signature: Cz 22291/1982
 • Signature: Cz 22291/1983
 • Signature: Cz 22291/1984
 • Signature: Cz 22291/1985
 • Signature: Cz 22291/1986
 • Signature: Cz 22291/1987
 • Signature: Cz 22291/1988
 • Signature: Cz 22291/1989
 • Signature: Cz 22291/1990
 • Signature: Cz 22291/1991
 • Signature: Cz 22291/1992
 • Signature: Cz 22291/1993