Archiwum Etnograficzne

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 3389
 • Tytuł : Archiwum Etnograficzne
 • Redaktor : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • Miejsce wydania : Lublin Łódź Wrocław Polska
 • Data wydania : 1951-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1951 Oleszczuk Aleksander Ludowe obrzędy weselne na Podlasiu
  • Nr 2, 1951 Baranowski Bohdan Najdawniejsze procesy o czary w Kaliszu
  • Nr 3, 1952 Stelmachowska B. Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782
  • Nr 4, 1952 Flizak Sebastian Materiały etnograficzne i historyczne z terenu Zagórzan
  • Nr 5, 1953 Kamocki Janusz Przegląd kwestionariuszy etnograficznych wydanych w języku polskim
  • Nr 6, 1952 Nowe drogi etnografii radzieckiej
  • Nr 8, 1955 Itman Leszek Przyczynek do znajomości rzemiosła bednarskiego w Polsce
  • Nr 9, 1958 Węgrzynowicz Leopold Indeks treści etnograficznej miesięcznika "Orli Lot" z lat 1920-1950
  • Nr 10, 1956 Ziemacki Władysław Materiały do historii odzieży z lat 1818-1863
  • Nr 11, 1955 Materiały do bibliografii etnografii
  • Nr 12, 1956 Bieńkowski Wiesław Poprzednicy Oskara Kolberga
  • Nr 13, 1956 Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nr 1
  • Nr 14, 1957 Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nr 2
  • Nr 15, 1957 Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nr 3
  • Nr 16, 1958 Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nr 4
  • Nr 17, 1958 Schramm Wiktor Ludowe obrzędy weselne we wsiach doliny Hoczewki i Tarnawki
  • Nr 18 1958 Bąk Stanisław Wesele ludowe w Grębowie
  • Nr 20, 1959 Bartyś Julian Turnau Irena Materiały do historii odzieży ludowej
  • Nr 21, 1960 Siudowska-Muzykowa Teresa Materiały do bartnictwa
  • Nr 23, 1960 Wirpsza Anna Zestawienie nabytków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
  • Nr 24, 1962 Babicz Józef Nauka o ludach Fryderyka Ratzla
  • Nr 25, 1962 Henslowa Maria Rośliny dziko rosnące w kulturze ludu polskiego
  • Nr 26, 1963 Bohdanowicz Janusz Materiały do kowalstwa ludowego
  • Nr 28, 1965 Oleszczuk Aleksander Pieśni ludowe z Podlasia
  • Nr 30, 1967, z. 1 Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. Z. 1
  • Nr 30, 1971, z. 2 Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. Z. 2
  • Nr 30, 1986, z. 3 Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. Z. 3
  • Nr 31, 1971 Olesiejuk Feliks Obrzędy weselne w Lubelskiem
  • Nr 32, 1987 Pawłowska J. Wieś warmińska Brąswałd
  • Nr 33, 1987 Na egzotycznych szlakach
  • Nr 34, 1986 Karpińska G. E. Niewiadomska M. Bibliografia zawartości "Literatury Ludowej" za lata 1957-1980
  • Nr 35, 1988 Karpińska G. E. Niewiadomska M. Bibliografia zawartości "Ludu" za lata 1895-1985
  • Nr 36, 1989-2001 Świętek J. Brzozowa i okolica. Cz. 1-5
  • Nr 37, 1993 Hlebowicz A. Bibliografia etnografii polskiej za lata 1926-1933
  • Nr 39, 1996 Andrunik A. Bibliografia etnografii polskiej za lata 1934-1939
  • Nr 40, 1996 Kościelska J. Bibliografia etnografii polskiej za lata 1986-1990
  • T. 41, 2003 Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce
  • T. 42, 2004 Polska - Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne = Poland - Germany. Cultural and ethnic border
  • T. 43, 2005 Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii
  • T. 44, 2007 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. T. 2
  • T. 45, 2007 Gancarz Natalia Brzozowa - wiek później. Zmiana kulturowa w obrzędowości narodzin i śmierci
  • T. 46, 2008 Kuźma Inga Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia
  • T. 47, 2008 Polska - Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne
  • T. 48, 2008 Miasto w obrazie, legendzie, opowieści [...]
  • T. 49, 2009 Polska - Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne
  • T. 50, 2010 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. T. 3
  • T. 51, 2010 Lewandowska Bożena Kąś Józef Wesele orawskie dawniej i dziś
  • T. 52, 2011 Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości
  • T. 53, 2012 Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania
  • T. 54, 2014 Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych
  • T. 55, 2014 Regiony i regionalizmy w Europie. Badania, kreacje, popularyzacje
  • T. 56, 2014 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. T. 4.
 • Uwagi :
  • a 2012 697 30,- zł
  • a 2013 112 30,- zł
  • a 2014 700 33,- zł
  • a 2014 701 43,- zł
  • a 2015 166 30,- zł
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Kolberg, Oskar
  • Ratz, Fryderyk
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • "Orli Lot" (czasop.)
  • "Literatura Ludowa"
  • "Lud"

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a ARCHIWUM
 • 245 %a Archiwum Etnograficzne %c Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • 260 %a Lublin %a Łódź %a Wrocław %c 1951- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a Nr 1, 1951 %b Oleszczuk Aleksander %c Ludowe obrzędy weselne na Podlasiu
 • 362 %a Nr 2, 1951 %b Baranowski Bohdan %c Najdawniejsze procesy o czary w Kaliszu
 • 362 %a Nr 3, 1952 %b Stelmachowska B. %c Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782
 • 362 %a Nr 4, 1952 %b Flizak Sebastian %c Materiały etnograficzne i historyczne z terenu Zagórzan
 • 362 %a Nr 5, 1953 %b Kamocki Janusz %c Przegląd kwestionariuszy etnograficznych wydanych w języku polskim
 • 362 %a Nr 6, 1952 %c Nowe drogi etnografii radzieckiej
 • 362 %a Nr 8, 1955 %b Itman Leszek %c Przyczynek do znajomości rzemiosła bednarskiego w Polsce
 • 362 %a Nr 9, 1958 %b Węgrzynowicz Leopold %c Indeks treści etnograficznej miesięcznika "Orli Lot" z lat 1920-1950
 • 362 %a Nr 10, 1956 %b Ziemacki Władysław %c Materiały do historii odzieży z lat 1818-1863
 • 362 %a Nr 11, 1955 %c Materiały do bibliografii etnografii
 • 362 %a Nr 12, 1956 %b Bieńkowski Wiesław %c Poprzednicy Oskara Kolberga
 • 362 %a Nr 13, 1956 %c Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nr 1
 • 362 %a Nr 14, 1957 %c Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nr 2
 • 362 %a Nr 15, 1957 %c Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nr 3
 • 362 %a Nr 16, 1958 %c Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nr 4
 • 362 %a Nr 17, 1958 %b Schramm Wiktor %c Ludowe obrzędy weselne we wsiach doliny Hoczewki i Tarnawki
 • 362 %a Nr 18 1958 %b Bąk Stanisław %c Wesele ludowe w Grębowie
 • 362 %a Nr 20, 1959 %b Bartyś Julian %b Turnau Irena %c Materiały do historii odzieży ludowej
 • 362 %a Nr 21, 1960 %b Siudowska-Muzykowa Teresa %c Materiały do bartnictwa
 • 362 %a Nr 23, 1960 %b Wirpsza Anna %c Zestawienie nabytków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • 362 %a Nr 24, 1962 %b Babicz Józef %c Nauka o ludach Fryderyka Ratzla
 • 362 %a Nr 25, 1962 %b Henslowa Maria %c Rośliny dziko rosnące w kulturze ludu polskiego
 • 362 %a Nr 26, 1963 %b Bohdanowicz Janusz %c Materiały do kowalstwa ludowego
 • 362 %a Nr 28, 1965 %b Oleszczuk Aleksander %c Pieśni ludowe z Podlasia
 • 362 %a Nr 30, 1967, z. 1 %c Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. Z. 1
 • 362 %a Nr 30, 1971, z. 2 %c Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. Z. 2
 • 362 %a Nr 30, 1986, z. 3 %c Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. Z. 3
 • 362 %a Nr 31, 1971 %b Olesiejuk Feliks %c Obrzędy weselne w Lubelskiem
 • 362 %a Nr 32, 1987 %b Pawłowska J. %c Wieś warmińska Brąswałd
 • 362 %a Nr 33, 1987 %c Na egzotycznych szlakach
 • 362 %a Nr 34, 1986 %b Karpińska G. E. %b Niewiadomska M. %c Bibliografia zawartości "Literatury Ludowej" za lata 1957-1980
 • 362 %a Nr 35, 1988 %b Karpińska G. E. %b Niewiadomska M. %c Bibliografia zawartości "Ludu" za lata 1895-1985
 • 362 %a Nr 36, 1989-2001 %b Świętek J. %c Brzozowa i okolica. Cz. 1-5
 • 362 %a Nr 37, 1993 %b Hlebowicz A. %c Bibliografia etnografii polskiej za lata 1926-1933
 • 362 %a Nr 39, 1996 %b Andrunik A. %c Bibliografia etnografii polskiej za lata 1934-1939
 • 362 %a Nr 40, 1996 %b Kościelska J. %c Bibliografia etnografii polskiej za lata 1986-1990
 • 362 %a T. 41, 2003 %c Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce
 • 362 %a T. 42, 2004 %c Polska - Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne = %c Poland - Germany. Cultural and ethnic border
 • 362 %a T. 43, 2005 %c Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii
 • 362 %a T. 44, 2007 %c Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. T. 2
 • 362 %a T. 45, 2007 %b Gancarz Natalia %c Brzozowa - wiek później. Zmiana kulturowa w obrzędowości narodzin i śmierci
 • 362 %a T. 46, 2008 %b Kuźma Inga %c Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia
 • 362 %a T. 47, 2008 %c Polska - Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne
 • 362 %a T. 48, 2008 %c Miasto w obrazie, legendzie, opowieści [...]
 • 362 %a T. 49, 2009 %c Polska - Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne
 • 362 %a T. 50, 2010 %c Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. T. 3
 • 362 %a T. 51, 2010 %b Lewandowska Bożena %b Kąś Józef %c Wesele orawskie dawniej i dziś
 • 362 %a T. 52, 2011 %c Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości
 • 362 %a T. 53, 2012 %c Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania
 • 362 %a T. 54, 2014 %c Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych
 • 362 %a T. 55, 2014 %c Regiony i regionalizmy w Europie. Badania, kreacje, popularyzacje
 • 362 %a T. 56, 2014 %c Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. T. 4.
 • 541 %c a %d 2012 %e 697 %h 30,- zł
 • 541 %c a %d 2013 %e 112 %h 30,- zł
 • 541 %c a %d 2014 %e 700 %h 33,- zł
 • 541 %c a %d 2014 %e 701 %h 43,- zł
 • 541 %c a %d 2015 %e 166 %h 30,- zł
 • 546 %a Tekst pol.
 • 600 %a Kolberg, Oskar
 • 600 %a Ratz, Fryderyk
 • 610 %a Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • 650 %a "Orli Lot" (czasop.)
 • 650 %a "Literatura Ludowa"
 • 650 %a "Lud"
 • 651 %a Brzozowa (woj. małopolskie)
 • 852 %j Cz 3389

Indexes

Copies

  • Signature: Cz 3389/1951

  • Signature: Cz 3389/1952

  • Signature: Cz 3389/1953

  • Signature: Cz 3389/1955

  • Signature: Cz 3389/1956

  • Signature: Cz 3389/1957

  • Signature: Cz 3389/1958

  • Signature: Cz 3389/1959

  • Signature: Cz 3389/1960

  • Signature: Cz 3389/1962

  • Signature: Cz 3389/1963

  • Signature: Cz 3389/1965

  • Signature: Cz 3389/1967

  • Signature: Cz 3389/1971

  • Signature: Cz 3389/1986

  • Signature: Cz 3389/1987

  • Signature: Cz 3389/1988

  • Signature: Cz 3389/1989-2001

  • Signature: Cz 3389/1993

  • Signature: Cz 3389/1996

  • Signature: Cz 3389/2003

  • Signature: Cz 3389/2004

  • Signature: Cz 3389/2005

  • Signature: Cz 3389/2007

  • Signature: Cz 3389/2008

  • Signature: Cz 3389/2009

  • Signature: Cz 3389/2010

  • Signature: Cz 3389/2011

  • Signature: Cz 3389/2012

  • Signature: Cz 3389/2014