Biblioteka Narodowa

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : PDz Cz 1339
 • Tytuł : Biblioteka Narodowa Seria I
 • Numeracja :
  • Nr 67, 1924 Asnyk A. Wybór poezyj
  • Nr 68, 1923 Brückner A. Średniowieczna proza polska
  • Nr 68, 1959 [wyd.] 2 Brückner A. Średniowieczna proza polska
  • Nr 69, 1924 Anczyc W. L. Poezje patriotyczne i Kościuszko pod Racławicami
  • Nr 70, 1925 Skarga P. Kazania sejmowe
  • Nr 70, 1984 [wyd.] 4 Skarga P. Kazania sejmowe
  • Nr 71, 1924 Kraszewski J. I. Dziecię Starego Miasta
  • Nr 71, 1988 [wyd.] 5 Kraszewski J. I. Dziecię Starego Miasta
  • Nr 72, 1924 Mickiewicz Adam Konrad Wallemrod
  • Nr 72, 1991 [wyd.] 3 zmien. Mickiewicz Adam Konrad Wallemrod
  • Nr 72, 1998 [wyd.] 4 przejrz. Mickiewicz Adam Konrad Wallemrod
  • Nr 73, 1924 Zimorowic S. Roksolanki
  • Nr 73, 1983 [wyd.] 2 Zimorowic S. Roksolanki
  • Nr 75, 1924 Potocki W. Wojna chocimska
  • Nr 76, 1924 Słowacki J. Mazepa
  • Nr 77, 1959 [wyd.] 2 Witkowska A. Wybór pism Filomatów
  • Nr 78, 1924 Anczyc W. L. Obrazki dramatyczne ludowe
  • Nr 79, 1924 Mickiewicz Adam Pisma estetyczno-krytyczne
  • Nr 80, 1925 Trembecki S. Sofiówka
  • Nr 81, 1924 Kraszewski J. I. Historja o Janaszu Korczaku
  • Nr 82, 1925 Folkierski W. Sonet polski
  • Nr 83, 1925 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 83, 1980 [wyd.] 8 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 83, 1982 [wyd.] 9 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
  • Nr 84, 1925 Kaczkowski Z. Murdeljo
  • Nr 85, 1925 Wasilewski L. Poezje
  • Nr 86, 1925 Kraszewski J. I. Morituri
  • Nr 87, 1926 Twardowski S. Nadobna Paskwalina
  • Nr 87, 1980 [wyd.] 2 zmien. Twardowski S. Nadobna Paskwalina
  • Nr 88, 1951 [wyd.] 2 zmien. Kitowicz Jędrzej Opis obyczajów za panowania Augusta III
  • Nr 89, 1926 Karpiński F. Wybór poezyj
  • Nr 89, 1997 [wyd.] 2 zmien. Karpiński F. Wybór poezyj
  • Nr 90, 1952 [wyd.] 2 Staszic S. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
  • Nr 91, 1966 [wyd.] 2 zmien. Kraszewski J. I. Zygmuntowskie czasy
  • Nr 92, 1926 Kochowski Wespazjan Hieronim Psalmodja polska
  • Nr 92, 1991 [wyd. 2] zmien. Kochowski Wespazjan Hieronim Utwory poetyckie. Wybór
  • Nr 93, 1950 [wyd.] 2 Fredro A. Dożywocie
  • Nr 93, 1981 [wyd.] 3 zmien. Fredro A. Dożywocie
  • Nr 94, 1926 Brodziński K. Mowy i pisma patriotyczne
  • Nr 96, 1959 Łoziński W. Zaklęty dwór
  • Nr 97, 1927 Fredro A. Cudzoziemszczyzna
  • Nr 98, 1926 Staszic S. Przestrogi dla Polski
  • Nr 99, 1927 Hofmanowa K. Listy Elżbiety Rzeczyckiej
  • Nr 100, 1980 [wyd.] 3 Kochanowski J. Pieśni i wybór wierszy
  • Nr 100, 1998 [wyd.] 4 Kochanowski J. Pieśni i wybór wierszy
  • Nr 101, 1927 Krasicki J. Pan Podstoli
  • Nr 102, 1928 Konopczyński W. Konfederacja barska
  • Nr 103, 1927 Czajkowski M. Owruczanin
  • Nr 104, 1951 [wyd.] 3 Taszycki W. Najdawniejsze zabytki języka polskiego
  • Nr 104, 1967 [wyd.] 4 rozszerz. Taszycki W. Najdawniejsze zabytki języka polskiego
  • Nr 105, 1927 Słowacki Juliusz Fantazy
  • Nr 105, 1966 [wyd.] 2 Słowacki Juliusz Fantazy
  • Nr 106, 1927 Wybicki J. Życie moje
  • Nr 107, 1928 Krasiński Z. Psalmy przyszłości
  • Nr 108, 1928 Kolbuszewski K. Poezja barska
  • Nr 108, 1976 [wyd.] 2 Maciejewski J. Literatura barska
  • Nr 109, 1954 Górnicki Ł. Dworzanin polski
  • Nr 110, 1928 Feldman J. Czasy saskie
  • Nr 111, 1928 Słowacki Juliusz Marja Stuart
  • Nr 112, 1928 Rzewuski H. Pamiątki Sopilicy
  • Nr 113, 1928 Brodziński K. Wspomnienia mojej młodości
  • Nr 114, 1953 Kraszewski J. I. Brühl
  • Nr 115, 1928 Zabłocki F. Sarmatyzm
  • Nr 116, 1954 Ritter T. W małym domku
  • Nr 117, [b. r.] po 1935 Odyniec E. A. Listy z podróży
  • Nr 118, 1928 Szarzyński M., Sęp Rytmy
  • Nr 119, 1929 Hofmanowa K. Dziennik Franciszki Krasińskiej
  • Nr 120, 1929 Kasprowicz J. Wybór poezyj
  • Nr 120, 1990 [wyd.] 3 rozszerz. Kasprowicz J. Wybór poezyj
  • Nr 121, 1950 [wyd.] 2 Żmichowska N. Poganka
  • Nr 124, 1950 [wyd.] 2 Górnicki Ł. Dzieje w Koronie Polskiej
  • Nr 125, 1947 [wyd.] 2 Żeleński T. Boy- Młoda Polska
  • Nr 126, 1954 Tync S. Komisja Edukacji Narodowej
  • Nr 127, 1948 Kieniewicz S. Rok 1848
  • Nr 128, 1948 Kraszewski J. I. Jermoła
  • Nr 129, 1948 Kniaźnin F. D. Wybór poezji
  • Nr 130, 1949 Leśnodorski B. Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł
  • Nr 131, 1949 Chopin F. Wybór listów
  • Nr 132, 1949 Kieniewicz S. Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł
  • Nr 133, 1949 Lelewel J. Wybór pism historycznych
  • Nr 134, 1950 Korczyński Fraszki
  • Nr 135, 1950 Niemcewicz J. U. Dwaj panowie Sieciechowie
  • Nr 136, 1951 Śniadecki J. Żywot literacki Hugona Kołłątaja
  • Nr 137, 1951 Klonowic, Sebastian Fabian Flis
  • Nr 138, 1951 Rzeczpospolita krakowska 1815-1846. Wybór źródeł
  • Nr 139, 1951 Gostomski A. Gospodarstwo
  • Nr 140, 1951 Kołłątaj H. Wybór pism politycznych
  • Nr 141, 1952 Plezia M. Najstarsza poezja polsko-łacińska <do połowy XVI wieku>
  • Nr 142, 1952 Smoleński Władysław Szkoły historyczne w Polsce. (Główne kierunki poglądów na przeszłość)
  • Nr 143, 1953 Bliziński J. Rozbitki
  • Nr 144, 1953 Kołłątaj H. Stan Oświecenia w Polsce
  • Nr 145, 1953 Lubomirski H. S. Wybór pism
  • Nr 146, 1953 Taszycki W. Obrońcy języka polskiego
  • Nr 147, 1953 Opaliński K. Satyry
  • Nr 148, 1953 Lam J. Głowy do pozłoty
  • Nr 149, 1954 Biernat z Lublina Wybór pism
  • Nr 150, 1954 Niemcewicz J. U. Jan z Tęczyna
  • Nr 151, 1954 Rej M. Pisma wierszem
  • Nr 152, 1956 Rej M. Żywot człowieka
  • Nr 153, 1964 Bogusławski W. Henryk IV na łowach
  • Nr 154, 1955 Potocki S. K. Podróż do Ciemnogrodu
  • Nr 155, 1955 Wybicki J. Listy patriotyczne
  • Nr 156, 1955 Korzeniowski J. Krewni
  • Nr 157, 1956 Skoczek J. Wybór pism pedagogicznych
  • Nr 158, 1955 Dmochowski F. Sztuka rymotwórcza
  • Nr 159, 1955 Śniadecki J. O Koperniku
  • Nr 160, 1956 Rittner T. Głupi Jakub
  • Nr 161, 1956 Godebski C. Wybór wierszy
  • Nr 162, 2005 [wyd.] 2 Bogusławski Wojciech Cud albo Krakowiaki i Górale
  • Nr 163, 1957 Kochanowski A. Fraszki
  • Nr 163, 1991 [wyd.] 2 zmien. Kochanowski A. Fraszki
  • Nr 164, 1957 Niemirycz K. Bajki Ezopowe
  • Nr 165, 1957 Świętochowski A. Dusze nieśmiertelne
  • Nr 166, 1961 Korzeniowski J. Opowiadania
  • Nr 167, 1958 Polska epika ludowa
  • Nr 168, 1958 Narzymski J. Ojczym
  • Nr 169, 1958 Krasicki Ignacy Satyry i listy
  • Nr 169, 1988 [wyd.] 2 Krasicki Ignacy Satyry i listy
  • Nr 169, 1999 [wyd.] 3 Krasicki Ignacy Satyry i listy
 • Uwagi : Tekst pol.

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a BIBLIOTEKA
 • 245 a Biblioteka Narodowa n Seria I
 • 362 a Nr 67, 1924 b Asnyk A. c Wybór poezyj
 • 362 a Nr 68, 1923 b Brückner A. c Średniowieczna proza polska
 • 362 a Nr 68, 1959 [wyd.] 2 b Brückner A. c Średniowieczna proza polska
 • 362 a Nr 69, 1924 b Anczyc W. L. c Poezje patriotyczne i Kościuszko pod Racławicami
 • 362 a Nr 70, 1925 b Skarga P. c Kazania sejmowe
 • 362 a Nr 70, 1984 [wyd.] 4 b Skarga P. c Kazania sejmowe
 • 362 a Nr 71, 1924 b Kraszewski J. I. c Dziecię Starego Miasta
 • 362 a Nr 71, 1988 [wyd.] 5 b Kraszewski J. I. c Dziecię Starego Miasta
 • 362 a Nr 72, 1924 b Mickiewicz Adam c Konrad Wallemrod
 • 362 a Nr 72, 1991 [wyd.] 3 zmien. b Mickiewicz Adam c Konrad Wallemrod
 • 362 a Nr 72, 1998 [wyd.] 4 przejrz. b Mickiewicz Adam c Konrad Wallemrod
 • 362 a Nr 73, 1924 b Zimorowic S. c Roksolanki
 • 362 a Nr 73, 1983 [wyd.] 2 b Zimorowic S. c Roksolanki
 • 362 a Nr 75, 1924 b Potocki W. c Wojna chocimska
 • 362 a Nr 76, 1924 b Słowacki J. c Mazepa
 • 362 a Nr 77, 1959 [wyd.] 2 b Witkowska A. c Wybór pism Filomatów
 • 362 a Nr 78, 1924 b Anczyc W. L. c Obrazki dramatyczne ludowe
 • 362 a Nr 79, 1924 b Mickiewicz Adam c Pisma estetyczno-krytyczne
 • 362 a Nr 80, 1925 b Trembecki S. c Sofiówka
 • 362 a Nr 81, 1924 b Kraszewski J. I. c Historja o Janaszu Korczaku
 • 362 a Nr 82, 1925 b Folkierski W. c Sonet polski
 • 362 a Nr 83, 1925 b Mickiewicz Adam c Pan Tadeusz
 • 362 a Nr 83, 1980 [wyd.] 8 b Mickiewicz Adam c Pan Tadeusz
 • 362 a Nr 83, 1982 [wyd.] 9 b Mickiewicz Adam c Pan Tadeusz
 • 362 a Nr 84, 1925 b Kaczkowski Z. c Murdeljo
 • 362 a Nr 85, 1925 b Wasilewski L. c Poezje
 • 362 a Nr 86, 1925 b Kraszewski J. I. c Morituri
 • 362 a Nr 87, 1926 b Twardowski S. c Nadobna Paskwalina
 • 362 a Nr 87, 1980 [wyd.] 2 zmien. b Twardowski S. c Nadobna Paskwalina
 • 362 a Nr 88, 1951 [wyd.] 2 zmien. b Kitowicz Jędrzej c Opis obyczajów za panowania Augusta III
 • 362 a Nr 89, 1926 b Karpiński F. c Wybór poezyj
 • 362 a Nr 89, 1997 [wyd.] 2 zmien. b Karpiński F. c Wybór poezyj
 • 362 a Nr 90, 1952 [wyd.] 2 b Staszic S. c Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
 • 362 a Nr 91, 1966 [wyd.] 2 zmien. b Kraszewski J. I. c Zygmuntowskie czasy
 • 362 a Nr 92, 1926 b Kochowski Wespazjan Hieronim c Psalmodja polska
 • 362 a Nr 92, 1991 [wyd. 2] zmien. b Kochowski Wespazjan Hieronim c Utwory poetyckie. Wybór
 • 362 a Nr 93, 1950 [wyd.] 2 b Fredro A. c Dożywocie
 • 362 a Nr 93, 1981 [wyd.] 3 zmien. b Fredro A. c Dożywocie
 • 362 a Nr 94, 1926 b Brodziński K. c Mowy i pisma patriotyczne
 • 362 a Nr 96, 1959 b Łoziński W. c Zaklęty dwór
 • 362 a Nr 97, 1927 b Fredro A. c Cudzoziemszczyzna
 • 362 a Nr 98, 1926 b Staszic S. c Przestrogi dla Polski
 • 362 a Nr 99, 1927 b Hofmanowa K. c Listy Elżbiety Rzeczyckiej
 • 362 a Nr 100, 1980 [wyd.] 3 b Kochanowski J. c Pieśni i wybór wierszy
 • 362 a Nr 100, 1998 [wyd.] 4 b Kochanowski J. c Pieśni i wybór wierszy
 • 362 a Nr 101, 1927 b Krasicki J. c Pan Podstoli
 • 362 a Nr 102, 1928 b Konopczyński W. c Konfederacja barska
 • 362 a Nr 103, 1927 b Czajkowski M. c Owruczanin
 • 362 a Nr 104, 1951 [wyd.] 3 b Taszycki W. c Najdawniejsze zabytki języka polskiego
 • 362 a Nr 104, 1967 [wyd.] 4 rozszerz. b Taszycki W. c Najdawniejsze zabytki języka polskiego
 • 362 a Nr 105, 1927 b Słowacki Juliusz c Fantazy
 • 362 a Nr 105, 1966 [wyd.] 2 b Słowacki Juliusz c Fantazy
 • 362 a Nr 106, 1927 b Wybicki J. c Życie moje
 • 362 a Nr 107, 1928 b Krasiński Z. c Psalmy przyszłości
 • 362 a Nr 108, 1928 b Kolbuszewski K. c Poezja barska
 • 362 a Nr 108, 1976 [wyd.] 2 b Maciejewski J. c Literatura barska
 • 362 a Nr 109, 1954 b Górnicki Ł. c Dworzanin polski
 • 362 a Nr 110, 1928 b Feldman J. c Czasy saskie
 • 362 a Nr 111, 1928 b Słowacki Juliusz c Marja Stuart
 • 362 a Nr 112, 1928 b Rzewuski H. c Pamiątki Sopilicy
 • 362 a Nr 113, 1928 b Brodziński K. c Wspomnienia mojej młodości
 • 362 a Nr 114, 1953 b Kraszewski J. I. c Brühl
 • 362 a Nr 115, 1928 b Zabłocki F. c Sarmatyzm
 • 362 a Nr 116, 1954 b Ritter T. c W małym domku
 • 362 a Nr 117, [b. r.] po 1935 b Odyniec E. A. c Listy z podróży
 • 362 a Nr 118, 1928 b Szarzyński M., Sęp c Rytmy
 • 362 a Nr 119, 1929 b Hofmanowa K. c Dziennik Franciszki Krasińskiej
 • 362 a Nr 120, 1929 b Kasprowicz J. c Wybór poezyj
 • 362 a Nr 120, 1990 [wyd.] 3 rozszerz. b Kasprowicz J. c Wybór poezyj
 • 362 a Nr 121, 1950 [wyd.] 2 b Żmichowska N. c Poganka
 • 362 a Nr 124, 1950 [wyd.] 2 b Górnicki Ł. c Dzieje w Koronie Polskiej
 • 362 a Nr 125, 1947 [wyd.] 2 b Żeleński T. Boy- c Młoda Polska
 • 362 a Nr 126, 1954 b Tync S. c Komisja Edukacji Narodowej
 • 362 a Nr 127, 1948 b Kieniewicz S. c Rok 1848
 • 362 a Nr 128, 1948 b Kraszewski J. I. c Jermoła
 • 362 a Nr 129, 1948 b Kniaźnin F. D. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 130, 1949 b Leśnodorski B. c Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł
 • 362 a Nr 131, 1949 b Chopin F. c Wybór listów
 • 362 a Nr 132, 1949 b Kieniewicz S. c Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł
 • 362 a Nr 133, 1949 b Lelewel J. c Wybór pism historycznych
 • 362 a Nr 134, 1950 b Korczyński c Fraszki
 • 362 a Nr 135, 1950 b Niemcewicz J. U. c Dwaj panowie Sieciechowie
 • 362 a Nr 136, 1951 b Śniadecki J. c Żywot literacki Hugona Kołłątaja
 • 362 a Nr 137, 1951 b Klonowic, Sebastian Fabian c Flis
 • 362 a Nr 138, 1951 c Rzeczpospolita krakowska 1815-1846. Wybór źródeł
 • 362 a Nr 139, 1951 b Gostomski A. c Gospodarstwo
 • 362 a Nr 140, 1951 b Kołłątaj H. c Wybór pism politycznych
 • 362 a Nr 141, 1952 b Plezia M. c Najstarsza poezja polsko-łacińska <do połowy XVI wieku>
 • 362 a Nr 142, 1952 b Smoleński Władysław c Szkoły historyczne w Polsce. (Główne kierunki poglądów na przeszłość)
 • 362 a Nr 143, 1953 b Bliziński J. c Rozbitki
 • 362 a Nr 144, 1953 b Kołłątaj H. c Stan Oświecenia w Polsce
 • 362 a Nr 145, 1953 b Lubomirski H. S. c Wybór pism
 • 362 a Nr 146, 1953 b Taszycki W. c Obrońcy języka polskiego
 • 362 a Nr 147, 1953 b Opaliński K. c Satyry
 • 362 a Nr 148, 1953 b Lam J. c Głowy do pozłoty
 • 362 a Nr 149, 1954 b Biernat z Lublina c Wybór pism
 • 362 a Nr 150, 1954 b Niemcewicz J. U. c Jan z Tęczyna
 • 362 a Nr 151, 1954 b Rej M. c Pisma wierszem
 • 362 a Nr 152, 1956 b Rej M. c Żywot człowieka
 • 362 a Nr 153, 1964 b Bogusławski W. c Henryk IV na łowach
 • 362 a Nr 154, 1955 b Potocki S. K. c Podróż do Ciemnogrodu
 • 362 a Nr 155, 1955 b Wybicki J. c Listy patriotyczne
 • 362 a Nr 156, 1955 b Korzeniowski J. c Krewni
 • 362 a Nr 157, 1956 b Skoczek J. c Wybór pism pedagogicznych
 • 362 a Nr 158, 1955 b Dmochowski F. c Sztuka rymotwórcza
 • 362 a Nr 159, 1955 b Śniadecki J. c O Koperniku
 • 362 a Nr 160, 1956 b Rittner T. c Głupi Jakub
 • 362 a Nr 161, 1956 b Godebski C. c Wybór wierszy
 • 362 a Nr 162, 2005 [wyd.] 2 b Bogusławski Wojciech c Cud albo Krakowiaki i Górale
 • 362 a Nr 163, 1957 b Kochanowski A. c Fraszki
 • 362 a Nr 163, 1991 [wyd.] 2 zmien. b Kochanowski A. c Fraszki
 • 362 a Nr 164, 1957 b Niemirycz K. c Bajki Ezopowe
 • 362 a Nr 165, 1957 b Świętochowski A. c Dusze nieśmiertelne
 • 362 a Nr 166, 1961 b Korzeniowski J. c Opowiadania
 • 362 a Nr 167, 1958 c Polska epika ludowa
 • 362 a Nr 168, 1958 b Narzymski J. c Ojczym
 • 362 a Nr 169, 1958 b Krasicki Ignacy c Satyry i listy
 • 362 a Nr 169, 1988 [wyd.] 2 b Krasicki Ignacy c Satyry i listy
 • 362 a Nr 169, 1999 [wyd.] 3 b Krasicki Ignacy c Satyry i listy
 • 546 a Tekst pol.
 • 852 j PDz Cz 1339

Indexes