Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Sekcja Ogólna

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 2813
 • Tytuł : Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Sekcja Ogólna
 • Redaktor : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Wydawca : Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : 2009-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 147, 2008 Nowicki Tomasz Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne
  • T. 148, 2008 Szady Joanna Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku
  • T. 149, 2008 Jaźwirski Jacek Natura i historia. Sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki europejskiej
  • T. 150, 2008 Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu
  • T. 151, 2008 Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 9, Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku
  • T. 152, 2009 Behen Oleh Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym
  • T. 154, 2010 [wyd.] 3 Królikowski Bohdan Ułańskie lato. Od Krechowiec do Komarowa. Szkice do dziejów jazdy polskiej w latach 1917-1921
  • T. 155, 2010 Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
  • T. 156, 2010 Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa T. 7, Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku
  • T. 157, 2010 Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej
  • T. 158, 2010 Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 10, Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku
  • T. 159, 2010 Kasperowicz Ryszard Figury zbawienia? Idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia
  • T. 160, 2010 Podróże artystyczne - artysta w podróży
  • T. 161, 2010 Kuczyńska Agnieszka Malowane kurtyny teatralne Henryka Siemiradzkiego
  • T. 163, 2011 Vir honestus ac bonus Stanisław Litak. 1932-2010
  • T. 168, 2011 Zawsze fragment? Studia z historii kultury XX i XXI wieku
  • T. 169, 2012 Wojciechowska-Kucięba Joanna Polskie meble gięte. Wytwórnia "Polski Przemysł Drzewny - Czerski i Jakimowicz" w Bondyrzu i we Lwowie 1922-1939
  • T. 170, 2011 Fides ex visu
  • T. 172, 2012 Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej
  • T. 179, 2015 Wyjazdy "za sztuką". Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku
  • T. 181, 2015 Niebelski Eugeniusz Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy
  • T. 182, 2015 Literacki Wymiar Kultury 1 Świat kultury Romana Brandstaettera
  • T. 193, 2019 Kuik-Kalinowska Adela Piórem i stylem. Norwidowskie toposy i techniki artystyczne
 • Uwagi : Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Brandstaetter, Roman (1906-1987)
  • Lileyko, Jerzy (1932-2009)
  • Litak, Stanisław (1932-2010)
  • Orzeszkowa, Eliza (1841-1910)
  • Konopnicka, Maria (1842-1910)
  • Skarbek, Jan (1940- )
  • Siemiradzki, Henryk (1843-1902)
  • Polski Przemysł Drzewny - Czerski i Jakimowicz
  • Powstanie 1863 r. styczniowe.
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Historyczno-Filologiczny Sekcja Ogólna
  • Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ROZPRAWY
 • 245 $a Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego $c Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego $p Sekcja Ogólna
 • 260 $a Lublin $b Towarzystwo Naukowe KUL $b Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II $c 2009- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 147, 2008 $b Nowicki Tomasz $c Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne
 • 362 $a T. 148, 2008 $b Szady Joanna $c Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku
 • 362 $a T. 149, 2008 $b Jaźwirski Jacek $c Natura i historia. Sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki europejskiej
 • 362 $a T. 150, 2008 $c Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu
 • 362 $a T. 151, 2008 $c Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 9, Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku
 • 362 $a T. 152, 2009 $b Behen Oleh $c Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym
 • 362 $a T. 154, 2010 [wyd.] 3 $b Królikowski Bohdan $c Ułańskie lato. Od Krechowiec do Komarowa. Szkice do dziejów jazdy polskiej w latach 1917-1921
 • 362 $a T. 155, 2010 $c Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
 • 362 $a T. 156, 2010 $c Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa T. 7, Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku
 • 362 $a T. 157, 2010 $c Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej
 • 362 $a T. 158, 2010 $c Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 10, Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku
 • 362 $a T. 159, 2010 $b Kasperowicz Ryszard $c Figury zbawienia? Idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia
 • 362 $a T. 160, 2010 $c Podróże artystyczne - artysta w podróży
 • 362 $a T. 161, 2010 $b Kuczyńska Agnieszka $c Malowane kurtyny teatralne Henryka Siemiradzkiego
 • 362 $a T. 163, 2011 $c Vir honestus ac bonus Stanisław Litak. 1932-2010
 • 362 $a T. 168, 2011 $c Zawsze fragment? Studia z historii kultury XX i XXI wieku
 • 362 $a T. 169, 2012 $b Wojciechowska-Kucięba Joanna $c Polskie meble gięte. Wytwórnia "Polski Przemysł Drzewny - Czerski i Jakimowicz" w Bondyrzu i we Lwowie 1922-1939
 • 362 $a T. 170, 2011 $c Fides ex visu
 • 362 $a T. 172, 2012 $c Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej
 • 362 $a T. 179, 2015 $c Wyjazdy "za sztuką". Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku
 • 362 $a T. 181, 2015 $b Niebelski Eugeniusz $c Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy
 • 362 $a T. 182, 2015 Literacki Wymiar Kultury 1 $c Świat kultury Romana Brandstaettera
 • 362 $a T. 193, 2019 $b Kuik-Kalinowska Adela $c Piórem i stylem. Norwidowskie toposy i techniki artystyczne
 • 546 $a Tekst pol.
 • 600 $a Brandstaetter, Roman $d (1906-1987)
 • 600 $a Lileyko, Jerzy $d (1932-2009)
 • 600 $a Litak, Stanisław $d (1932-2010)
 • 600 $a Orzeszkowa, Eliza $d (1841-1910)
 • 600 $a Konopnicka, Maria $d (1842-1910)
 • 600 $a Skarbek, Jan $d (1940- )
 • 600 $a Siemiradzki, Henryk $d (1843-1902)
 • 610 $a Polski Przemysł Drzewny - Czerski i Jakimowicz
 • 650 $a Powstanie 1863 r. styczniowe.
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego $b Wydział Historyczno-Filologiczny $b Sekcja Ogólna
 • 785 $t Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 852 $j Cz 2813

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 2813/2008
 • Signature: Cz 2813/2009
 • Signature: Cz 2813/2010
 • Signature: Cz 2813/2011
 • Signature: Cz 2813/2012
 • Signature: Cz 2813/2015
 • Signature: Cz 2813/2019