Wiadomości O[środka] R[ozpowszechniania] W[ydawnictw] N[aukowych] P[olskiej] [Akademii] [Nauk]

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 31140
 • Tytuł : Wiadomości O[środka] R[ozpowszechniania] W[ydawnictw] N[aukowych] P[olskiej] [Akademii] [Nauk] biuletyn informacyjny
 • Numeracja :
  • 1981, nr 1-41, 43-48
  • 1982, nr 1-7, 9-11, 13-14, 16-23, 25-38 + [oferta handlowa nr 8, 12, 15]
  • 1983, nr 1-27, 29-37, 39-43
  • 1984, nr 1-11, 13-36, 39, 41-43
  • 1985, nr 1-43
  • 1986, nr 1-8, 10-39, 41-44
  • 1987, nr 1-15, 17-37, 39-41
  • 1988, nr 1-38, 40-44
  • 1989, nr 1-3, 5-18, 20-43
  • 1990, nr 1-17, 19-26
  • 1991, nr 1-16, 18-26
  • 1992, nr 1-32
  • 1993, nr 1-10, 12-32 + [nr specj. 1]
  • 1994, nr 1-30 + [ nr specj. 1]
  • 1995, nr 1-11, 13-14, 16-23 + [nr specj. 2, 3]
  • 1996, nr 1-19 + [nr specj. 1]
  • 1998, nr 1-17, 19-22
  • 1999, nr 1-4, 7-19, 21-24 + [nr specj. 7, 11, 14]
  • 2000, nr 1-24
  • 2001, nr 1-4
 • Uwagi :
  • Maszynopis powielany - do użytku służbowego
  • Kat. z 1973 r. zawiera nry specjalne: 1) Academic Press. Katalog wystawy; nr 2 - brak; 3) Academie Verlag Berlin [...] Katalog wystawy Kraków; 4) Publikacje Łotewskiej SRR. Katalog wystawy; 5) Wydawnictwa Biblioteki Kórnickiej. Katalog wystawy; 6) Wydawnictwa Bułgarskiej Akademii Nauk. Katalog wystawy; 7) Czechosłowacka Książka Naukowa. Katalog wystawy; 8) Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności; 9) Slawistyka. Wydawnictwa polskie. Katalog wystawy; 10) Slawistyka. Publikacje zagraniczne. Katalog wystawy; 11) Książka naukowa Holandii. Katalog wystawy; nr 12 - brak; 13) Radziecka książka naukowa. Katalog wystawy; 14) Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; 15) Wydawnictwa Szkół Wyższych
  • Kat. z 1974 r. zawiera nry specjalne: nr 1 - brak; 2) Wydawnictwa Instytutu Zachodniego w Poznaniu; 3) Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 4) Publikacje Litewskiej SRR. Katalog wystawy; 5) Nauki społeczne. Wyd. seryjne, ciągłe, czasopisma; 6) Publikacje Polskiej Akademii Nauk; 7) Czechosłowacka Książka Naukowa; 8) Prentice-Hall International. Katalog wystawy; 9) Nauki społeczne wydawnictwa zwarte z lat 1963-1967; 10) Rumuńska książka naukowa. Katalog wystawy; 11) Książka serbo-łużycka NRD. Katalog wystawy; 12) Audiowizualne metody nauczania języków obcych. Katalog wystawy; 13) 250 lat Akademii Nauk ZSRR [...]; 14) Książka Naukowa Holandi [...]
  • Kat. z 1975 r. zawiera nry specjalne: 1) Wydawnictwa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; 2) Wydawnictwa z zakresu nauk społecznych PAN Oddz. w Krakowie; 3) Francuska książka naukowa; 4) Książki serbołużyckie Wydawnictwa "Domowina"; 5) Informatyka. Katalog wystawy. Katowice; nr 6-7 brak; 8) Węgierska książka naukowa; 9) Publikacje Estońskiej SRR; 10) Nauki społeczne. Wydawnictwa Towarzystw Naukowych; 11) Publikacje ekonomiczno-statystyczne 12) Wystawa publikacji japońskich; 13) Wydawnictwa uniwersytetów USA; 14) Radziecka książka naukowa; 15) Książka naukowa z Holandii
  • Kat. z 1976 r. zawiera nry specjalne: 1) Filologia angielska, germańska, romańska; nr 2-3 - brak; 4) Wydawn. Ośr. Badań Nauk. im. W. Kętrzyńsk. w Olsztynie; 5) Publikacje Litewskiej SRR; 6) Czechosłowacka Książka Naukowa. Katalog [...]; nr 7- brak; 8) Rumuńska książka naukowa. Katalog wystawy; 9) ......
  • Kat. z 1977 r. zawiera nry specjalne [tylko nr 3,8,9]: 3) Publikacje serbołużyckie Wydawnictwa "Domowina"; 8) Radziecka książka naukowa; 9) Angielska książka uniwersytecka Cambridge-Oxford
  • Kat. z 1978 r. zawiera nry specjalne [tylko nr 2 i 3]: 2) Woda. Gospodarka wodą. Katalog wystawy; 3) Czechosłowacka książka naukowa
 • Hasła przedmiotowe :
  • Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  • Akademia Nauk ZSRR
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Instytut Zachodni w Poznaniu
  • Towarzystwo Naukowe Warszawskie
  • Bułgarska Akademia Nauk
  • Polska Akademia Umiejętności
  • Biblioteka Kórnicka PAN
  • Katalog
  • Katalog księgarski
  • Dąbrowski Kazimierz red.
  • Polska Akademia Nauk Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
  • Polska Akademia Nauk Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
  • Academic Press. Katalog wystawy
  • Academie Verlag Berlin [...] Katalog wystawy Kraków
  • Publikacje Łotewskiej SRR. Katalog wystawy
  • Wydawnictwa Biblioteki Kórnickiej. Katalog wystawy
  • Wydawnictwa Bułgarskiej Akademii Nauk. Katalog wystawy
  • Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności
  • Slawistyka. Wydawnictwa polskie. Katalog wystawy
  • Slawistyka. Publikacje zagraniczne. Katalog wystawy
  • Książka naukowa Holandii. Katalog wystawy
  • Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
  • Wydawnictwa Szkół Wyższych
  • Wydawnictwa Instytutu Zachodniego w Poznaniu
  • Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  • Publikacje Litewskiej SRR. Katalog wystawy
  • Nauki społeczne. Wyd. seryjne, ciągłe, czasopisma
  • Publikacje Polskiej Akademii Nauk
  • Prentice-Hall International. Katalog wystawy
  • Nauki społeczne wydawnictwa zwarte z lat 1963-1967
  • Rumuńska książka naukowa. Katalog wystawy
  • Książka serbołużycka NRD. Katalog wystawy
  • Audiowizualne metody nauczania języków obcych. Katalog wystawy
  • [Dwieście pięćdziesiąt] lat Akademii Nauk ZSRR [...]
  • Wydawnictwa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
  • Wydawnictwa z zakresu nauk społecznych PAN Oddz. w Krakowie
  • Francuska książka naukowa
  • Książki serbołużyckie Wydawnictwa "Domowina"
  • Informatyka. Katalog wystawy. Katowice
  • Publikacje Estońskiej SRR
  • Nauki społeczne. Wydawnictwa Towarzystw Naukowych
  • Publikacje ekonomiczno-statystyczne
  • Wystawa publikacji japońskich
  • Wydawnictwa uniwersytetów USA
  • Książka naukowa z Holandii
  • Filologia angielska, germańska, romańska
  • Wydawn. Ośr. Badań Nauk. im. W. Kętrzyńsk. w Olsztynie
  • Publikacje Litewskiej SRR
  • Rumuńska książka naukowa. Katalog wystawy
  • Publikacje serbołużyckie Wydawnictwa "Domowina"
  • Angielska książka uniwersytecka Cambridge-Oxford
  • Woda. Gospodarka wodą. Katalog wystawy

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a KATALOG
 • 240 $a Katalog księgarski - Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN
 • 245 $a Wiadomości O[środka] R[ozpowszechniania] W[ydawnictw] N[aukowych] P[olskiej] [Akademii] [Nauk] $b biuletyn informacyjny
 • 362 $a 1981, nr 1-41, 43-48
 • 362 $a 1982, nr 1-7, 9-11, 13-14, 16-23, 25-38 + [oferta handlowa nr 8, 12, 15]
 • 362 $a 1983, nr 1-27, 29-37, 39-43
 • 362 $a 1984, nr 1-11, 13-36, 39, 41-43
 • 362 $a 1985, nr 1-43
 • 362 $a 1986, nr 1-8, 10-39, 41-44
 • 362 $a 1987, nr 1-15, 17-37, 39-41
 • 362 $a 1988, nr 1-38, 40-44
 • 362 $a 1989, nr 1-3, 5-18, 20-43
 • 362 $a 1990, nr 1-17, 19-26
 • 362 $a 1991, nr 1-16, 18-26
 • 362 $a 1992, nr 1-32
 • 362 $a 1993, nr 1-10, 12-32 + [nr specj. 1]
 • 362 $a 1994, nr 1-30 + [ nr specj. 1]
 • 362 $a 1995, nr 1-11, 13-14, 16-23 + [nr specj. 2, 3]
 • 362 $a 1996, nr 1-19 + [nr specj. 1]
 • 362 $a 1998, nr 1-17, 19-22
 • 362 $a 1999, nr 1-4, 7-19, 21-24 + [nr specj. 7, 11, 14]
 • 362 $a 2000, nr 1-24
 • 362 $a 2001, nr 1-4
 • 500 $a Maszynopis powielany - do użytku służbowego
 • 500 $a Kat. z 1973 r. zawiera nry specjalne: 1) Academic Press. Katalog wystawy; nr 2 - brak; 3) Academie Verlag Berlin [...] Katalog wystawy Kraków; 4) Publikacje Łotewskiej SRR. Katalog wystawy; 5) Wydawnictwa Biblioteki Kórnickiej. Katalog wystawy; 6) Wydawnictwa Bułgarskiej Akademii Nauk. Katalog wystawy; 7) Czechosłowacka Książka Naukowa. Katalog wystawy; 8) Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności; 9) Slawistyka. Wydawnictwa polskie. Katalog wystawy; 10) Slawistyka. Publikacje zagraniczne. Katalog wystawy; 11) Książka naukowa Holandii. Katalog wystawy; nr 12 - brak; 13) Radziecka książka naukowa. Katalog wystawy; 14) Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; 15) Wydawnictwa Szkół Wyższych
 • 500 $a Kat. z 1974 r. zawiera nry specjalne: nr 1 - brak; 2) Wydawnictwa Instytutu Zachodniego w Poznaniu; 3) Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 4) Publikacje Litewskiej SRR. Katalog wystawy; 5) Nauki społeczne. Wyd. seryjne, ciągłe, czasopisma; 6) Publikacje Polskiej Akademii Nauk; 7) Czechosłowacka Książka Naukowa; 8) Prentice-Hall International. Katalog wystawy; 9) Nauki społeczne wydawnictwa zwarte z lat 1963-1967; 10) Rumuńska książka naukowa. Katalog wystawy; 11) Książka serbo-łużycka NRD. Katalog wystawy; 12) Audiowizualne metody nauczania języków obcych. Katalog wystawy; 13) 250 lat Akademii Nauk ZSRR [...]; 14) Książka Naukowa Holandi [...]
 • 500 $a Kat. z 1975 r. zawiera nry specjalne: 1) Wydawnictwa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; 2) Wydawnictwa z zakresu nauk społecznych PAN Oddz. w Krakowie; 3) Francuska książka naukowa; 4) Książki serbołużyckie Wydawnictwa "Domowina"; 5) Informatyka. Katalog wystawy. Katowice; nr 6-7 brak; 8) Węgierska książka naukowa; 9) Publikacje Estońskiej SRR; 10) Nauki społeczne. Wydawnictwa Towarzystw Naukowych; 11) Publikacje ekonomiczno-statystyczne 12) Wystawa publikacji japońskich; 13) Wydawnictwa uniwersytetów USA; 14) Radziecka książka naukowa; 15) Książka naukowa z Holandii
 • 500 $a Kat. z 1976 r. zawiera nry specjalne: 1) Filologia angielska, germańska, romańska; nr 2-3 - brak; 4) Wydawn. Ośr. Badań Nauk. im. W. Kętrzyńsk. w Olsztynie; 5) Publikacje Litewskiej SRR; 6) Czechosłowacka Książka Naukowa. Katalog [...]; nr 7- brak; 8) Rumuńska książka naukowa. Katalog wystawy; 9) ......
 • 500 $a Kat. z 1977 r. zawiera nry specjalne [tylko nr 3,8,9]: 3) Publikacje serbołużyckie Wydawnictwa "Domowina"; 8) Radziecka książka naukowa; 9) Angielska książka uniwersytecka Cambridge-Oxford
 • 500 $a Kat. z 1978 r. zawiera nry specjalne [tylko nr 2 i 3]: 2) Woda. Gospodarka wodą. Katalog wystawy; 3) Czechosłowacka książka naukowa
 • 610 $a Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • 610 $a Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • 610 $a Akademia Nauk ZSRR
 • 610 $a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 610 $a Instytut Zachodni w Poznaniu
 • 610 $a Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 610 $a Bułgarska Akademia Nauk
 • 610 $a Polska Akademia Umiejętności
 • 610 $a Biblioteka Kórnicka PAN
 • 650 $a Katalog
 • 651 $a Łotewska SRR
 • 651 $a Katowice
 • 651 $a Kraków
 • 651 $a Olsztyn
 • 655 $a Katalog księgarski
 • 700 $a Dąbrowski Kazimierz $e red.
 • 710 $a Polska Akademia Nauk $b Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
 • 710 $a Polska Akademia Nauk $b Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych
 • 770 $t Academic Press. Katalog wystawy
 • 770 $t Academie Verlag Berlin [...] Katalog wystawy Kraków
 • 770 $t Publikacje Łotewskiej SRR. Katalog wystawy
 • 770 $t Wydawnictwa Biblioteki Kórnickiej. Katalog wystawy
 • 770 $t Wydawnictwa Bułgarskiej Akademii Nauk. Katalog wystawy
 • 770 $t Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności
 • 770 $t Slawistyka. Wydawnictwa polskie. Katalog wystawy
 • 770 $t Slawistyka. Publikacje zagraniczne. Katalog wystawy
 • 770 $t Książka naukowa Holandii. Katalog wystawy
 • 770 $t Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 • 770 $t Wydawnictwa Szkół Wyższych
 • 770 $t Wydawnictwa Instytutu Zachodniego w Poznaniu
 • 770 $t Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 770 $t Publikacje Litewskiej SRR. Katalog wystawy
 • 770 $t Nauki społeczne. Wyd. seryjne, ciągłe, czasopisma
 • 770 $t Publikacje Polskiej Akademii Nauk
 • 770 $t Prentice-Hall International. Katalog wystawy
 • 770 $t Nauki społeczne wydawnictwa zwarte z lat 1963-1967
 • 770 $t Rumuńska książka naukowa. Katalog wystawy
 • 770 $t Książka serbołużycka NRD. Katalog wystawy
 • 770 $t Audiowizualne metody nauczania języków obcych. Katalog wystawy
 • 770 $t 250 ||[Dwieście pięćdziesiąt] lat Akademii Nauk ZSRR [...]
 • 770 $t Wydawnictwa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • 770 $t Wydawnictwa z zakresu nauk społecznych PAN Oddz. w Krakowie
 • 770 $t Francuska książka naukowa
 • 770 $t Książki serbołużyckie Wydawnictwa "Domowina"
 • 770 $t Informatyka. Katalog wystawy. Katowice
 • 770 $t Publikacje Estońskiej SRR
 • 770 $t Nauki społeczne. Wydawnictwa Towarzystw Naukowych
 • 770 $t Publikacje ekonomiczno-statystyczne
 • 770 $t Wystawa publikacji japońskich
 • 770 $t Wydawnictwa uniwersytetów USA
 • 770 $t Książka naukowa z Holandii
 • 770 $t Filologia angielska, germańska, romańska
 • 770 $t Wydawn. Ośr. Badań Nauk. im. W. Kętrzyńsk. w Olsztynie
 • 770 $t Publikacje Litewskiej SRR
 • 770 $t Rumuńska książka naukowa. Katalog wystawy
 • 770 $t Publikacje serbołużyckie Wydawnictwa "Domowina"
 • 770 $t Angielska książka uniwersytecka Cambridge-Oxford
 • 770 $t Woda. Gospodarka wodą. Katalog wystawy
 • 852 $j Cz 31140

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 31140/1981
 • Signature: Cz 31140/1982
 • Signature: Cz 31140/1983
 • Signature: Cz 31140/1984
 • Signature: Cz 31140/1985
 • Signature: Cz 31140/1986
 • Signature: Cz 31140/1987
 • Signature: Cz 31140/1988
 • Signature: Cz 31140/1989
 • Signature: Cz 31140/1990
 • Signature: Cz 31140/1991
 • Signature: Cz 31140/1992
 • Signature: Cz 31140/1993
 • Signature: Cz 31140/1994
 • Signature: Cz 31140/1995
 • Signature: Cz 31140/1996
 • Signature: Cz 31140/1998
 • Signature: Cz 31140/1999
 • Signature: Cz 31140/2000
 • Signature: Cz 31140/2001