Kórniczanin

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 31930 [Czyt.Xa,4]
 • Tytuł : Kórniczanin miesięcznik Miejsko-Gminnej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kórniku
 • Redaktor : red. Edmund Melosik
 • Miejsce wydania : Kórnik Polska
 • Data wydania : 1988-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość :
  • Miesięcznik
  • Dwutygodnik
 • Numeracja :
  • R. 1, 1988, nr 1-8 [nr 1 wyd. w maju]
  • R. 2, 1989, nr 1(9) - 12(20)
  • R. 3, 1990, nr 1-2(21-22) - 12(32)
  • R. 4, 1991, nr 1(33) - 12(44)
  • R. 5, 1992, nr 1(45) - 12(54) [luka w numeracji: nr 6 za m-ce czerwiec-sierpień; brak nr 7-8 ; nr 9 za wrzesień]
  • R. 6, 1993, nr 1(55) - 12(66) [błędna numercja nr lutowego: nr 1(55) zamiast 2(56)]
  • R. 7, 1994, nr 1(67) - 12(78)
  • R. 8, 1995, nr 1(79) - 12(90)
  • R. 9, 1996, nr 1(91) - 14(104)
  • R. 10, 1997, nr 1(105) - 12(116)
  • R. 11, 1998, nr 1(117) - 12(128)
  • R. 12, 1999, nr 1(129) - 12(140)
  • R. 13, 2000, nr 1(141) - 12(152)
  • R. 14, 2001, nr 1(153) - 12(164)
  • R. 15, 2002, nr 1(165) - 12(176)
  • R. 16, 2003, nr 1(177) - 12(188) [błędna numercja: jest 12(187) zamiast 12(188)]
  • R. 17, 2004, nr 1(189) - 25(212)
  • R. 18, 2005, nr 1(213) - 24(236)
  • R. 19, 2006, nr 1(237) - 24(260)
  • R. 20, 2007, nr 1(261) - 24(284)
  • R. 21, 2008, nr 1(285) - 24(308) + [dod.]: 20 [Dwadzieścia] lat Kórniczanina
  • R. 22, 2009, nr 1(309) - 24(333)
  • R. 23, 2010, nr 1(334) - 23(355)
  • R. 24, 2011, nr 1(356) - 22(377)
  • R. 25, 2012, nr 1(378) - 22(399)
  • R. 26, 2013, nr 1(400) - 22(422) + nr specj.(410)
  • R. 27, 2014, nr 1(423) - 22(444)
  • R. 28, 2015, nr 1(445) - 22(466)
  • R. 29, 2016, nr 1(467) - 22(487)
  • R. 30, 2017, nr 1(488) - 22(509)
  • R. 31, 2018, nr 1(510) - 22(531)
  • R. 32, 2019, nr 1(532) - 22(553)
  • R. 33, 2020, nr 1(554) - 2(555)
 • Uwagi :
  • Tyt. wykładany w czytelni
  • Od nr 1-2, 1990 r. red.: Kazimierz Krawiarz
  • Od nr 9, 1992 r. red.: Halina Danieluk
  • Od nr 1, 2004 r. red.: Małgorzata Wawrzyniak
  • Od nr 7, 2004 r. red.: Paweł Henski
  • Od nr 19, 2005 r. red.: Łukasz Grzegorowski
  • Od 2004 r.: dwutygodnik
  • R. 21, 2008 r. zawiera dod.: 20 lat Kórniczanina
  • Nr 13(297), 2008 r. błędnie wyd. jako 12(296)
  • R. 26, 2013, nr specj.(410) poświęcony Kórnickim Dniom Nauki, 23-24 maja 2013 r.
  • c 2018 2017 108 112 248 269 292 340 395 396 483 547 613 673 721 762 766 888 889 1018 1583 1584 1609 29 110,- zł
  • c 2018 212 213 215 505 506 538 682 686 693 963 969 1000 1075 1212 1209 1244 1362 1218 1426 1485 1569 1587 110,- zł
  • c 2019 2020 82 186 187 462 468 537 568 790 791 845 950 988 1067 1232 1268 1267 1344 1448 1449 1483 1510 16 110,- zł
  • c 2020 190 332 10,- zł
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Czasopisma regionalne i lokalne polskie 20-21 w.
  • Melosik, Edmund (1925-2007) red.
  • Krawiarz, Kazimierz red.
  • Danieluk, Halina red.
  • Wawrzyniak, Małogorzata red.
  • Henski, Paweł red.
  • Grzegorowski, Łukasz red.
  • Miejsko-Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (Kórnik)
  • 20 [Dwadzieścia] lat Kórniczanina

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a KÓRNICZANIN
 • 245 a Kórniczanin b miesięcznik Miejsko-Gminnej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kórniku
 • 245 c red. Edmund Melosik
 • 260 a Kórnik c 1988- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Miesięcznik
 • 310 a Dwutygodnik
 • 362 a R. 1, 1988, nr 1-8 [nr 1 wyd. w maju]
 • 362 a R. 2, 1989, nr 1(9) - 12(20)
 • 362 a R. 3, 1990, nr 1-2(21-22) - 12(32)
 • 362 a R. 4, 1991, nr 1(33) - 12(44)
 • 362 a R. 5, 1992, nr 1(45) - 12(54) [luka w numeracji: nr 6 za m-ce czerwiec-sierpień; brak nr 7-8 ; nr 9 za wrzesień]
 • 362 a R. 6, 1993, nr 1(55) - 12(66) [błędna numercja nr lutowego: nr 1(55) zamiast 2(56)]
 • 362 a R. 7, 1994, nr 1(67) - 12(78)
 • 362 a R. 8, 1995, nr 1(79) - 12(90)
 • 362 a R. 9, 1996, nr 1(91) - 14(104)
 • 362 a R. 10, 1997, nr 1(105) - 12(116)
 • 362 a R. 11, 1998, nr 1(117) - 12(128)
 • 362 a R. 12, 1999, nr 1(129) - 12(140)
 • 362 a R. 13, 2000, nr 1(141) - 12(152)
 • 362 a R. 14, 2001, nr 1(153) - 12(164)
 • 362 a R. 15, 2002, nr 1(165) - 12(176)
 • 362 a R. 16, 2003, nr 1(177) - 12(188) [błędna numercja: jest 12(187) zamiast 12(188)]
 • 362 a R. 17, 2004, nr 1(189) - 25(212)
 • 362 a R. 18, 2005, nr 1(213) - 24(236)
 • 362 a R. 19, 2006, nr 1(237) - 24(260)
 • 362 a R. 20, 2007, nr 1(261) - 24(284)
 • 362 a R. 21, 2008, nr 1(285) - 24(308) + [dod.]: c 20 |[Dwadzieścia] lat Kórniczanina
 • 362 a R. 22, 2009, nr 1(309) - 24(333)
 • 362 a R. 23, 2010, nr 1(334) - 23(355)
 • 362 a R. 24, 2011, nr 1(356) - 22(377)
 • 362 a R. 25, 2012, nr 1(378) - 22(399)
 • 362 a R. 26, 2013, nr 1(400) - 22(422) + nr specj.(410)
 • 362 a R. 27, 2014, nr 1(423) - 22(444)
 • 362 a R. 28, 2015, nr 1(445) - 22(466)
 • 362 a R. 29, 2016, nr 1(467) - 22(487)
 • 362 a R. 30, 2017, nr 1(488) - 22(509)
 • 362 a R. 31, 2018, nr 1(510) - 22(531)
 • 362 a R. 32, 2019, nr 1(532) - 22(553)
 • 362 a R. 33, 2020, nr 1(554) - 2(555)
 • 500 a Tyt. wykładany w czytelni
 • 500 a Od nr 1-2, 1990 r. red.: Kazimierz Krawiarz
 • 500 a Od nr 9, 1992 r. red.: Halina Danieluk
 • 500 a Od nr 1, 2004 r. red.: Małgorzata Wawrzyniak
 • 500 a Od nr 7, 2004 r. red.: Paweł Henski
 • 500 a Od nr 19, 2005 r. red.: Łukasz Grzegorowski
 • 500 a Od 2004 r.: dwutygodnik
 • 500 a R. 21, 2008 r. zawiera dod.: 20 lat Kórniczanina
 • 500 a Nr 13(297), 2008 r. błędnie wyd. jako 12(296)
 • 500 a R. 26, 2013, nr specj.(410) poświęcony Kórnickim Dniom Nauki, 23-24 maja 2013 r.
 • 541 c c c 2018 d 2017 e 108 e 112 e 248 e 269 e 292 e 340 e 395 e 396 e 483 e 547 e 613 e 673 e 721 e 762 e 766 e 888 e 889 e 1018 e 1583 e 1584 e 1609 e 29 h 110,- zł
 • 541 c c d 2018 e 212 e 213 e 215 e 505 e 506 e 538 e 682 e 686 e 693 e 963 e 969 e 1000 e 1075 e 1212 e 1209 e 1244 e 1362 e 1218 e 1426 e 1485 e 1569 e 1587 h 110,- zł
 • 541 c c d 2019 d 2020 e 82 e 186 e 187 e 462 e 468 e 537 e 568 e 790 e 791 e 845 e 950 e 988 e 1067 e 1232 e 1268 e 1267 e 1344 e 1448 e 1449 e 1483 e 1510 e 16 h 110,- zł
 • 541 c c d 2020 e 190 e 332 h 10,- zł
 • 546 a Tekst pol.
 • 650 a Czasopisma regionalne i lokalne polskie y 20-21 w.
 • 651 a Kórnik (woj. wielkopolskie ; okręg) y 20-21 w.
 • 700 a Melosik, Edmund d (1925-2007) e red.
 • 700 a Krawiarz, Kazimierz e red.
 • 700 a Danieluk, Halina e red.
 • 700 a Wawrzyniak, Małogorzata e red.
 • 700 a Henski, Paweł e red.
 • 700 a Grzegorowski, Łukasz e red.
 • 710 a Miejsko-Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (Kórnik)
 • 770 t 20 |[Dwadzieścia] lat Kórniczanina
 • 852 j Cz 31930 [Czyt.Xa,4]

Indexes