Kórniczanin

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : PDz Cz 31933
 • Tytuł : Kórniczanin miesięcznik Miejsko-Gminnej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kórniku
 • Redaktor : red. Edmund Melosik
 • Miejsce wydania : Kórnik Polska
 • Data wydania : 1988-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość :
  • Miesięcznik
  • Dwutygodnik
 • Numeracja :
  • R. 1, 1988, nr 1-8 [nr 1 wyd. w maju]
  • R. 2, 1989, nr 1(9) - 12(20)
  • R. 3, 1990, nr 1-2(21-22) - 12(32)
  • R. 4, 1991, nr 1(33) - 12(44)
  • R. 5, 1992, nr 1(45) - 12(54) [luka w numeracji: nr 6 za m-ce czerwiec-sierpień; brak nr 7-8; nr 9 za wrzesień]
  • R. 6, 1993, nr 1(55) - 12(66) [błędna numercja nr lutowego: nr 1(55) zamiast 2(56)]
  • R. 7, 1994, nr 1(67) - 12(78)
  • R. 8, 1995, nr 1(79) - 12(90)
  • R. 9, 1996, nr 1(91) - 14(104)
  • R. 10, 1997, nr 1(105) - 12(116)
  • R. 11, 1998, nr 1(117), 12(127)
  • R. 12, 1999, nr 1(129) - 12(140)
  • R. 13, 2000, nr 1(141) - 12(152)
  • R. 14, 2001, nr 1(153) - 12(164)
  • R. 15, 2002, nr 1(165) - 12(176)
  • R. 16, 2003, nr 1(177) - 12(188) [błędna numercja: jest 12(187) zamiast 12(188)]
  • R. 17, 2004, nr 1(189) - 25(212)
  • R. 18, 2005, nr 1(213) - 24(236)
  • R. 19, 2006, nr 1(237) - 24(260)
  • R. 20, 2007, nr 1(261) - 24(284)
  • R. 21, 2008, nr 1(285) - 24(308) + [dod.]: 20 [Dwadzieścia] lat Kórniczanina
  • R. 22, 2009, nr 1(309) - 24(333)
 • Uwagi :
  • Od nr 1-2, 1990 r. red.: Kazimierz Krawiarz
  • Od nr 9, 1992 r. red.: Halina Danieluk
  • Od nr 1, 2004 r. red.: Małgorzata Wawrzyniak
  • Od nr 7, 2004 r. red.: Paweł Henski
  • Od nr 19, 2005 r. red.: Łukasz Grzegorowski
  • Od 2004 r.: dwutygodnik
  • R. 21, 2008 r. zawiera dod.: 20 lat Kórniczanina
  • Nr 13(297), 2008 r. błędnie wyd. jako 12(296)
  • c 2005 2006 216 287 333 411 516 623 676 847 936 1031 1083 1085 1196 1370 2158 2186 2290 2345 2370 2395 2467 1 48,- zł
  • c 2006 2007 193 240 292 309 391 518 587 768 832 905 995 1170 1182 1262 1324 1373 1589 1632 1749 1780 1865 1892 1932 48,- zł
  • c 2007 2008 34 77 135 160 204 229 291 320 329 373 379 404 461 616 929 930 965 996 1072 1085 1262 1294 1340 13 48,- zł
  • c 2008 2009 53 128 168 204 224 264 336 410 652 654 1117 1119 1420 1465 1467 1599 1653 1659 1708 1762 1828 1865 1912 1 48,- zł
  • c 2009 39 239 350 398 573 533 587 659 726 847 787 814 848 946 1139 1167 1182 1197 1219 1253 1315 1362 1480 1530 48,- zł
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Czasopisma regionalne i lokalne polskie 20-21 w.
  • Melosik, Edmund (1925-2007) red.
  • Krawiarz, Kazimierz red.
  • Danieluk, Halina red.
  • Wawrzyniak, Małogorzata red.
  • Henski, Paweł red.
  • Grzegorowski, Łukasz red.
  • Miejsko-Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (Kórnik)
  • 20 [Dwadzieścia] lat Kórniczanina

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a KÓRNICZANIN
 • 245 a Kórniczanin b miesięcznik Miejsko-Gminnej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kórniku
 • 245 c red. Edmund Melosik
 • 260 a Kórnik c 1988- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Miesięcznik
 • 310 a Dwutygodnik
 • 362 a R. 1, 1988, nr 1-8 [nr 1 wyd. w maju]
 • 362 a R. 2, 1989, nr 1(9) - 12(20)
 • 362 a R. 3, 1990, nr 1-2(21-22) - 12(32)
 • 362 a R. 4, 1991, nr 1(33) - 12(44)
 • 362 a R. 5, 1992, nr 1(45) - 12(54) [luka w numeracji: nr 6 za m-ce czerwiec-sierpień; brak nr 7-8; nr 9 za wrzesień]
 • 362 a R. 6, 1993, nr 1(55) - 12(66) [błędna numercja nr lutowego: nr 1(55) zamiast 2(56)]
 • 362 a R. 7, 1994, nr 1(67) - 12(78)
 • 362 a R. 8, 1995, nr 1(79) - 12(90)
 • 362 a R. 9, 1996, nr 1(91) - 14(104)
 • 362 a R. 10, 1997, nr 1(105) - 12(116)
 • 362 a R. 11, 1998, nr 1(117), 12(127)
 • 362 a R. 12, 1999, nr 1(129) - 12(140)
 • 362 a R. 13, 2000, nr 1(141) - 12(152)
 • 362 a R. 14, 2001, nr 1(153) - 12(164)
 • 362 a R. 15, 2002, nr 1(165) - 12(176)
 • 362 a R. 16, 2003, nr 1(177) - 12(188) [błędna numercja: jest 12(187) zamiast 12(188)]
 • 362 a R. 17, 2004, nr 1(189) - 25(212)
 • 362 a R. 18, 2005, nr 1(213) - 24(236)
 • 362 a R. 19, 2006, nr 1(237) - 24(260)
 • 362 a R. 20, 2007, nr 1(261) - 24(284)
 • 362 a R. 21, 2008, nr 1(285) - 24(308) + [dod.]: c 20 |[Dwadzieścia] lat Kórniczanina
 • 362 a R. 22, 2009, nr 1(309) - 24(333)
 • 500 a Od nr 1-2, 1990 r. red.: Kazimierz Krawiarz
 • 500 a Od nr 9, 1992 r. red.: Halina Danieluk
 • 500 a Od nr 1, 2004 r. red.: Małgorzata Wawrzyniak
 • 500 a Od nr 7, 2004 r. red.: Paweł Henski
 • 500 a Od nr 19, 2005 r. red.: Łukasz Grzegorowski
 • 500 a Od 2004 r.: dwutygodnik
 • 500 a R. 21, 2008 r. zawiera dod.: 20 lat Kórniczanina
 • 500 a Nr 13(297), 2008 r. błędnie wyd. jako 12(296)
 • 541 c c d 2005 d 2006 e 216 e 287 e 333 e 411 e 516 e 623 e 676 e 847 e 936 e 1031 e 1083 e 1085 e 1196 e 1370 e 2158 e 2186 e 2290 e 2345 e 2370 e 2395 e 2467 e 1 h 48,- zł
 • 541 c c d 2006 d 2007 e 193 e 240 e 292 e 309 e 391 e 518 e 587 e 768 e 832 e 905 e 995 e 1170 e 1182 e 1262 e 1324 e 1373 e 1589 e 1632 e 1749 e 1780 e 1865 e 1892 e 1932 h 48,- zł
 • 541 c c d 2007 d 2008 e 34 e 77 e 135 e 160 e 204 e 229 e 291 e 320 e 329 e 373 e 379 e 404 e 461 e 616 e 929 e 930 e 965 e 996 e 1072 e 1085 e 1262 e 1294 e 1340 e 13 h 48,- zł
 • 541 c c d 2008 d 2009 e 53 e 128 e 168 e 204 e 224 e 264 e 336 e 410 e 652 e 654 e 1117 e 1119 e 1420 e 1465 e 1467 e 1599 e 1653 e 1659 e 1708 e 1762 e 1828 e 1865 e 1912 e 1 h 48,- zł
 • 541 c c d 2009 e 39 e 239 e 350 e 398 e 573 e 533 e 587 e 659 e 726 e 847 e 787 e 814 e 848 e 946 e 1139 e 1167 e 1182 e 1197 e 1219 e 1253 e 1315 e 1362 e 1480 e 1530 h 48,- zł
 • 546 a Tekst pol.
 • 650 a Czasopisma regionalne i lokalne polskie y 20-21 w.
 • 651 a Kórnik (woj. wielkopolskie ; okręg) v czasopisma y 20-21 w.
 • 700 a Melosik, Edmund d (1925-2007) e red.
 • 700 a Krawiarz, Kazimierz e red.
 • 700 a Danieluk, Halina e red.
 • 700 a Wawrzyniak, Małogorzata e red.
 • 700 a Henski, Paweł e red.
 • 700 a Grzegorowski, Łukasz e red.
 • 710 a Miejsko-Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (Kórnik)
 • 770 t 20 |[Dwadzieścia] lat Kórniczanina
 • 852 j PDz Cz 31933