Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Źródła i monografie

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 2824
 • Tytuł : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Źródła i monografie
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : [2011]-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 371, 2011 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. T. 3 Żurek Sławomir Jacek Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego
  • T. 372, 2011 + [CD-ROM, sygn.: CD-752] Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja. Księga pamiątkowa ku czci profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego
  • T. 373, 2011 Belgia we wspomnieniach pracowników KUL po drugiej wojnie światowej
  • T. 374, 2011 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 4 Nowicki Tomasz Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku
  • T. 375, 2011 Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992
  • T. 378, 2011 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 6 Trębicka-Postrzygacz Beata Szkoły dla dzieci niesłyszących na ziemiach polskich w latach 1817-1914
  • T. 379, 2011 Czapla Anna Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej
  • T. 384, 2012 Ziółek Ewa M. Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim
  • T. 385, 2012 Nitecki Piotr "Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie". Biskup Stefan Wyszyński Pasterz Kościoła Lubelskiego
  • T. 389, 2012 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. T. 4 Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia, kultura, literatura
  • T. 390, 2012 Hermogenes Sztuka retoryczna
  • T. 391, 2012 Wojtkowski Julian Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie
  • T. 393, 2012 Białonowska Magdalena Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand i mecenas
  • T. 395, 2012 Woś Wioletta Prywatne żeńskie szkoły gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1882-1939
  • T. 397, 2012 Prokop Krzysztof Rafał Sakry i sukcesja święceń biskupich episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku (na tle wcześniejszych okresów dziejowych)
  • T. 399, 2013 Guz Tadeusz Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej
  • T. 402, 2013 Progymnasmata. Greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie
  • T. 403, 2013 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 10 Grudziński Andrzej Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół katolickich archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956
  • T. 405, 2013 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL T. 5 Żydowskie dziecko
  • T. 406, 2013 Subocz Jarosław Polityka zagraniczna Litwy wobec Polski w latach 1918-1923
  • T. 408, 2014 Moszyński Remigiusz Dziennik 1939-1945. Wojna i okupacja w Lublinie w oczach dorosłych i dzieci
  • T. 410, 2015 Bednarek Antoni Sztuka kaznodziejska. Od romantyzmu po okres międzywojenny z rekomendacji historyka literatury
  • T. 414, 2015 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 12 Domańska Joanna M. Domy dziecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989
  • T. 417, 2015 Zieliński Zygmunt Educatrix et Advocata = Wychowawca i Obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach Narodu. Studia i szkice
  • T. 419, 2015 Tragedie T. 1 Aeschylus Persowie Siedmiu przeciw Tebom Błagalnice Prometeusz w okowach
  • T. 421, 2015 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 14 Surdacki Marian Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku
  • T. 422, 2015 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 15 Chyła Dariusz Opieka społeczna na Kujawach w latach 1577-1772
  • T. 423, 2015 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL T. 6 Karczewska Agnieszka Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)
  • T. 424, 2015 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL T. 7 Jan Karski. Świadek, emisariusz, człowiek
  • T. 425, 2016 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL T. 8 Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości
  • T. 426, 2016 Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej
  • T. 428, 2016 [wyd. 2. rozszerz.] Kuczyńska Jadwiga Kościół farny św. Michała w Lublinie
  • T. 429, 2016 Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego
  • T. 430, 2016 Tragedie T. 2 Aeschylus Oresteja
  • T. 433, 2016 Pseudo-Longinus O wzniosłości
  • T. 465,1, 2018 Śrutwa Jan Dzieje Kościoła w starożytności. T. 1, Epoka wielkich prześladowań
  • T. 465,2, 2018 Śrutwa Jan Dzieje Kościoła w starożytności. T. 2, Kościół w cesarstwie chrześcijańskim
 • Seria :
  • Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce
  • Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL
  • Żródła i monografie
 • Uwagi : T. 372, 2011 r. z dyskiem optycznym pt.: Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja, sygn.: CD-752
 • Hasła przedmiotowe :
  • Chodkowski, Robert Roman (1938- )
  • Ciechanowiecki, Andrzej Stanisław (1927- )
  • Karski, Jan (1914-2000)
  • Moszyński, Remigiusz (1897-1965)
  • Podbielski, Henryk (1939- )
  • Szkoła Rycerska (Warszawa)
  • Wyszyński, Stefan (1901-1981)
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Kościół św. Michała Archanioła (Lublin)
  • Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" (Olsztyn)
  • Starożytny dramat : teoria, praktyka, recepcja
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Źródła i monografie
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a TOWARZYSTWO
 • 245 a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego p Źródła i monografie
 • 260 a Lublin c [2011]- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 371, 2011 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. T. 3 b Żurek Sławomir Jacek c Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego
 • 362 a T. 372, 2011 + [CD-ROM, sygn.: CD-752] c Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja. Księga pamiątkowa ku czci profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego
 • 362 a T. 373, 2011 c Belgia we wspomnieniach pracowników KUL po drugiej wojnie światowej
 • 362 a T. 374, 2011 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 4 b Nowicki Tomasz c Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku
 • 362 a T. 375, 2011 c Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992
 • 362 a T. 378, 2011 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 6 b Trębicka-Postrzygacz Beata c Szkoły dla dzieci niesłyszących na ziemiach polskich w latach 1817-1914
 • 362 a T. 379, 2011 b Czapla Anna c Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej
 • 362 a T. 384, 2012 b Ziółek Ewa M. c Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim
 • 362 a T. 385, 2012 b Nitecki Piotr c "Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie". Biskup Stefan Wyszyński Pasterz Kościoła Lubelskiego
 • 362 a T. 389, 2012 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. T. 4 c Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia, kultura, literatura
 • 362 a T. 390, 2012 b Hermogenes c Sztuka retoryczna
 • 362 a T. 391, 2012 b Wojtkowski Julian c Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie
 • 362 a T. 393, 2012 b Białonowska Magdalena c Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand i mecenas
 • 362 a T. 395, 2012 b Woś Wioletta c Prywatne żeńskie szkoły gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1882-1939
 • 362 a T. 397, 2012 b Prokop Krzysztof Rafał c Sakry i sukcesja święceń biskupich episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku (na tle wcześniejszych okresów dziejowych)
 • 362 a T. 399, 2013 b Guz Tadeusz c Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej
 • 362 a T. 402, 2013 c Progymnasmata. Greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie
 • 362 a T. 403, 2013 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 10 b Grudziński Andrzej c Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół katolickich archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956
 • 362 a T. 405, 2013 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL T. 5 c Żydowskie dziecko
 • 362 a T. 406, 2013 b Subocz Jarosław c Polityka zagraniczna Litwy wobec Polski w latach 1918-1923
 • 362 a T. 408, 2014 b Moszyński Remigiusz c Dziennik 1939-1945. Wojna i okupacja w Lublinie w oczach dorosłych i dzieci
 • 362 a T. 410, 2015 b Bednarek Antoni c Sztuka kaznodziejska. Od romantyzmu po okres międzywojenny z rekomendacji historyka literatury
 • 362 a T. 414, 2015 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 12 b Domańska Joanna M. c Domy dziecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989
 • 362 a T. 417, 2015 b Zieliński Zygmunt c Educatrix et Advocata = c Wychowawca i Obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach Narodu. Studia i szkice
 • 362 a T. 419, 2015 Tragedie T. 1 b Aeschylus c Persowie c Siedmiu przeciw Tebom c Błagalnice c Prometeusz w okowach
 • 362 a T. 421, 2015 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 14 b Surdacki Marian c Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku
 • 362 a T. 422, 2015 Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce T. 15 b Chyła Dariusz c Opieka społeczna na Kujawach w latach 1577-1772
 • 362 a T. 423, 2015 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL T. 6 b Karczewska Agnieszka c Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937)
 • 362 a T. 424, 2015 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL T. 7 c Jan Karski. Świadek, emisariusz, człowiek
 • 362 a T. 425, 2016 Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL T. 8 c Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości
 • 362 a T. 426, 2016 c Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej
 • 362 a T. 428, 2016 [wyd. 2. rozszerz.] b Kuczyńska Jadwiga c Kościół farny św. Michała w Lublinie
 • 362 a T. 429, 2016 c Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego
 • 362 a T. 430, 2016 Tragedie T. 2 b Aeschylus c Oresteja
 • 362 a T. 433, 2016 b Pseudo-Longinus c O wzniosłości
 • 362 a T. 465,1, 2018 b Śrutwa Jan c Dzieje Kościoła w starożytności. T. 1, Epoka wielkich prześladowań
 • 362 a T. 465,2, 2018 b Śrutwa Jan c Dzieje Kościoła w starożytności. T. 2, Kościół w cesarstwie chrześcijańskim
 • 440 a Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce
 • 440 a Studia - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL
 • 440 a Żródła i monografie
 • 500 a T. 372, 2011 r. z dyskiem optycznym pt.: Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja, sygn.: CD-752
 • 600 a Chodkowski, Robert Roman d (1938- )
 • 600 a Ciechanowiecki, Andrzej Stanisław d (1927- )
 • 600 a Karski, Jan d (1914-2000)
 • 600 a Moszyński, Remigiusz d (1897-1965)
 • 600 a Podbielski, Henryk d (1939- )
 • 600 a Szkoła Rycerska (Warszawa)
 • 600 a Wyszyński, Stefan d (1901-1981)
 • 610 a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 610 a Kościół św. Michała Archanioła (Lublin)
 • 610 a Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" (Olsztyn)
 • 651 a Kujawy
 • 651 a Lublin (woj. lubelskie)
 • 651 a Lwowska, diecezja (katol.)
 • 770 t Starożytny dramat : teoria, praktyka, recepcja
 • 785 t Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Źródła i monografie
 • 785 t Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie
 • 852 j Cz 2824

Indexes